Hücrelere veri doğrulama uygulama

Veri doğrulamayı, kullanıcıların hücreye girdiği verilerin türünü veya değerleri denetlemek için kullanırsınız. Örneğin, veri girişini belirli bir tarih aralığıyla kısıtlayabilir, liste kullanarak seçenekleri sınırlandırabilir veya yalnızca pozitif tamsayıların girilmesini sağlayabilirsiniz.

Bu makalede Excel'de veri doğrulamanın nasıl çalıştığı açıklanır ve kullanabileceğiniz farklı veri doğrulama teknikleri gösterilir. Düzenlenmesini veya üzerine yazılmasını engellemek amacıyla çalışma sayfasındaki bazı hücreleri "kilitlemenize" veya gizlemenize olanak tanıyan hücre koruması özelliği bu makalenin kapsamı dışındadır. Hücreleri koruma hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

Bu makalede

Veri doğrulama nedir?

Veri doğrulama hangi durumlarda kullanışlıdır?

Veri doğrulama iletileri

Veri doğrulamayla çalışma ipuçları

Hücreye veya aralığa veri doğrulama ekleme

Veri doğrulama nedir?

Veri doğrulama, hücreye girilebilecek veya girilmesi gereken verilerle ilgili sınırlandırmaları tanımlamanızı sağlayan bir Excel özelliğidir. Kullanıcıların geçerli olmayan veriler girmesini engellemek için veri doğrulamayı yapılandırabilirsiniz. İsterseniz, kullanıcıların geçersiz veri girmesine izin verebilir ancak hücreye bunu yazmayı denediklerinde uyarılmalarını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, hücreye nasıl bir giriş yapılmasını beklediğinizi tanımlayan iletiler ve kullanıcıların hataları düzeltmelerine yardımcı olacak yönergeler görüntüleyebilirsiniz.

Örneğin, bir pazarlama çalışma kitabında yalnızca tam olarak üç karakter uzunluğundaki hesap numaralarına izin veren bir hücre ayarlayabilirsiniz. Kullanıcılar hücreyi seçtiğinde, onlara şöyle bir ileti gösterebilirsiniz:

Seçili hücre ve girdi iletisi

Kullanıcılar bu iletiyi yoksayar ve hücreye iki veya beş basamaklı bir sayı gibi geçersiz bir veri yazarlarsa, onlara gerçek hata iletisi gösterebilirsiniz.

Biraz daha gelişmiş bir senaryoda, çalışma kitabının başka bir yerindeki bir değeri temel alarak hücrede izin verilen en yüksek değeri hesaplamak için veri doğrulamayı kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, kullanıcı E7 hücresine 4.000 YTL yazmıştır ve bu sayı komisyonlar ve primler için belirtilen üst sınırı aşmaktadır.

Geçersiz veri ve uyarı iletisi

Bordro bütçesi artırılır veya azaltılırsa, E7'deki izin verilen üst sınır da bu bütçeyle birlikte artar veya azalır.

Veri doğrulama seçenekleri Veri Araçları grubunda yer alır.

Excel Şerit Resmi

Veri doğrulamayı Veri Doğrulama iletişim kutusunda yapılandırırsınız.

Metin yer tutucusu ekleme

Sayfanın Başı

Veri doğrulama hangi durumlarda kullanışlıdır?

Çalışma kitabını kuruluşunuzdaki diğer kişilerle paylaşmak istediğiniz durumlarda ve çalışma kitabına girilen verilerin doğru ve tutarlı olmasını istediğiniz durumlarda çok değerlidir.

Veri doğrulamayı diğer işlemlerin yanı sıra aşağıdakileri yapmak için kullanabilirsiniz:

 • Verileri önceden tanımlanmış bir liste öğeleriyle sınırlandırma    Örneğin, bölüm türlerini Satış, Finans, Araştırma Geliştirme ve BT'yle sınırlandırabilirsiniz. Benzer biçimde, çalışma sayfasının herhangi bir bölümündeki bir hücre aralığından değer listesi oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: Hücre aralığından açılır liste oluşturma.

  Veri doğrulama kullanılarak oluşturulmuş açılan liste

 • Belirtilen aralığın dışındaki sayıları sınırlandırma    Örneğin, belirli bir hücrede yer alan çocuk sayısının iki katına eşit bir kesinti alt sınırı belirtebilirsiniz.

 • Belirli bir zaman çerçevesinin dışındaki tarihleri sınırlandırma    Örneğin, bugünün tarihiyle 3 gün sonrasının tarihi arasında bir zaman çerçevesi belirtebilirsiniz.

 • Belirli bir zaman çerçevesinin dışındaki saatleri sınırlandırma     Örneğin, kahvaltı servisi için lokantanın açılışıyla 5 saat sonrası arasındaki saatleri içeren bir zaman çerçevesi belirtebilirsiniz.

 • Metin karakterlerinin sayısını sınırlandırma    Örneğin, hücrede izin verilen metni 10 veya daha az karakterle sınırlandırabilirsiniz. Benzer biçimde tam ad alanı (C1) için, ad alanıyla (A1) soyadı alanının (B1) geçerli uzunluğu artı 10 karakterlik belirli bir uzunluk ayarlayabilirsiniz.

 • Verileri başka hücrelerdeki formüller veya değerler temelinde doğrulama    Örneğin veri doğrulamayı kullanarak, komisyon ve primler için, planlanan genel bordro değeri temelinde 3.600 YTL'lik bir üst sınır ayarlayabilirsiniz. Kullanıcılar hücreye 3.600 YTL'den daha yüksek bir değer girerlerse bir doğrulama iletisi görürler.

Sayfanın Başı

Veri doğrulama iletileri

Hücreye geçersiz veri giren kullanıcıların ne göreceği, veri doğrulamayı nasıl yapılandırdığınıza bağlıdır. Kullanıcı hücreyi seçtiğinde bir girdi iletisi görüntülemeyi seçebilirsiniz. Bu tür iletiler hücrenin yakınında görüntülenir. İsterseniz bu iletiyi taşıyabilirsiniz ve başka bir hücreye geçene veya ESC tuşuna basana kadar ileti ekranda kalır.

Altbilgi

Girdi iletileri genel olarak hücreye girilmesini istediğiniz verilerin türü konusunda kullanıcılara yol göstermek için kullanılır.

Ayrıca, ancak kullanıcı geçersiz veriler girdiğinde gösterilen bir hata uyarısı görüntülemeyi de seçebilirsiniz.

Özel uyarı iletisi içeren hata uyarısı

Üç tür hata uyarısından birini seçebilirsiniz:

Simge

Tür

Kullanımı

Dur simgesi

Durdurma

Kullanıcıların hücreye geçersiz veriler girmesini engeller. Durdurma uyarı iletisinin iki seçeneği vardır: Yeniden Dene veya İptal.

Uyarı simgesi

Uyarı

Kullanıcıları, girdikleri verilerin geçersiz olduğu konusunda uyarır ancak bu verileri girmelerini engellemez. Uyarı iletisi görüntülendiğinde, kullanıcı Evet'i tıklatarak geçersiz girişi kabul edebilir, Hayır'ı tıklatarak geçersiz girişi düzenleyebilir veya İptal'i tıklatarak geçersiz girişi kaldırabilir.

Bilgi simgesi

Bilgi

Kullanıcılara, girdikleri verilerin geçersiz olduğu bilgisini verir ancak bu verileri girmelerini engellemez. Bu hata uyarısı, en esnek uyarı türüdür. Bilgi uyarı iletisi görüntülendiğinde kullanıcılar Tamam'ı tıklatarak geçersiz değeri kabul edebilir veya İptal'i tıklatarak reddedebilir.

Kullanıcıların hata uyarısı iletisinde gördükleri metni özelleştirebilirsiniz. Bunu yapmamayı seçerseniz, kullanıcılar varsayılan iletiyi görür.

Girdi iletileri ve hata uyarıları, yalnızca veriler doğudan hücrelere yazıldığında görünür. Bu iletiler aşağıdaki durumlarda görünmez:

 • Kullanıcı hücreye kopyalama veya doldurma yoluyla veri girdiğinde.

 • Hücredeki formül, geçersiz bir sonuç hesapladığında.

 • Bir makro, hücreye geçersiz veri girdiğinde.

Sayfanın Başı

Veri doğrulamayla çalışma ipuçları

Aşağıdaki listede, Excel'de veri doğrulamayla çalışma konusunda bazı ipuçları ve kestirme yollar bulacaksınız.

 • Çalışma sayfasını veya çalışma kitabını koruma planlıyorsanız, tüm doğrulama ayarlarını belirtmeyi tamamladıktan sonra koruyun. Çalışma sayfasını korumadan önce tüm doğrulanmış hücrelerin kilidini açtığınızdan emin olun. Bunu yapmazsanız, kullanıcılar hücrelere hiçbir veri yazamazlar.

 • Çalışma kitabını paylaşmayı planlıyorsanız, veri doğrulama veya koruma ayarlarını belirtmeyi tamamladıktan sonra paylaşın. Çalışma kitabını paylaştığınızda, paylaşımı durdurmadığınız sürece doğrulama ayarlarında değişiklik yapamazsınız. Ancak, çalışma kitabı paylaşımdayken Excel belirlemiş olduğunuz hücrelerde doğrulama yapmaya devam eder.

 • İçine daha önce veri girilmiş olan hücrelere veri doğrulaması uygulayabilirsiniz. Bununla birlikte, Excel varolan hücrelerde geçersiz veri bulunduğunu size otomatik olarak bildirmez. Bu senaryoda, Excel'den çalışma sayfasındaki geçersiz verileri daire içine almasını isteyerek bu verileri vurgulayabilirsiniz. Geçersiz verileri belirledikten sonra, daireleri yeniden gizleyebilirsiniz. Geçersiz girdiyi düzeltirseniz, daire otomatik olarak kaldırılır.

  Geçersiz veri etrafındaki kırmızı daire

 • Hücrede veri doğrulamasını hızla kaldırmak için, hücreyi seçin ve Veri Doğrulama iletişim kutusunu açın (Veri sekmesi, Veri Araçları grubu). Ayarlar sekmesinde Tümünü Temizle'yi tıklatın.

 • Çalışma sayfasında veri doğrulamanın uygulandığı hücreleri bulmak için, Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Bul ve Seç'i ve ardından da Veri Doğrulama'yı tıklatın. Veri doğrulaması olan hücreleri bulduktan sonra doğrulama ayarlarını değiştirebilir, kopyalayabilir veya kaldırabilirsiniz.

 • Açılan liste oluştururken, listeyi oluşturan aralığa bir ad tanımlamak için Ad Tanımla komutunu (Formüller sekmesi, Tanımlı Adlar grubu) kullanabilirsiniz. Listeyi başka bir çalışma sayfasında oluşturduktan sonra, listeyi içeren çalışma sayfasını gizleyebilir ve ardından kullanıcıların listeye erişememesi için çalışma kitabını koruyabilirsiniz.

Veri doğrulama çalışmıyorsa, şunlardan emin olun:

Kullanıcılar verileri kopyalamıyor veya doldurmuyor     Veri doğrulama, yalnızca kullanıcılar doğrudan hücreye veri girdiklerinde iletiler görüntülemek ve geçersiz girişleri engellemek amacıyla tasarlanmıştır. Verileri kopyalandığında veya doldurulduğunda iletiler gösterilmez. Kullanıcıların hücreleri sürükleyip bırakma yoluyla verileri kopyalamasını ve doldurmasını engellemek için, Doldurma tutamağını ve hücre sürükleyip bırakmayı etkinleştir onay kutusunu (Excel Seçenekleri iletişim kutusu, Gelişmiş seçenekleri) temizleyin ve ardından çalışma sayfasını koruyun.

El ile yeniden hesaplama kapalı     El ile yeniden hesaplama açıksa, hesaplanmamış hücreler verilerin gerektiği gibi doğrulanmasını engelleyebilir. El ile yeniden hesaplamayı kapatmak için, Formüller sekmesinin Hesaplama grubunda Hesaplama Seçenekleri'ni tıklatın ve sonra da Otomatik'i tıklatın.

Formüller hatasız     Doğrulanan hücrelerdeki formüllerin #BAŞV! veya #SAYI/0! gibi hatalara neden olmadığından emin olun. Siz hataları düzeltene kadar Excel veri doğrulamayı yoksayar.

Formüllerde başvurulan hücreler doğru     Başvurulan bir hücrede değişiklik yapılır ve bunun sonucunda doğrulanan hücredeki formül geçersiz bir yanıt hesaplarsa, hücre için doğrulama iletisi görüntülenmez.

Sayfanın Başı

Hücreye veya aralığa veri doğrulama ekleme

İzleyen bölümlerde, çalışma sayfasındaki hücrelere doğrulama eklemenin farklı tekniklerini öğreneceksiniz.

Veri girişini açılan listedeki değerlerle sınırlandırma

Veri girişini belirli sınırlar arasındaki tamsayılarla sınırlandırma

Veri girişini belirli sınırlar arasındaki ondalık sayılarla sınırlandırma

Veri girişini bir zaman çerçevesindeki tarihlerle sınırlandırma

Veri girişini bir zaman çerçevesindeki saatlerle sınırlandırma

Veri girişini belirli bir uzunluktaki metinle sınırlandırma

Başka bir hücrenin içeriği temelinde izin verilen değerleri hesaplama

İzin verilen değerleri hesaplamak için formül kullanma

Veri girişini açılan listedeki değerlerle sınırlandırma

Listedeki öğelerin yazı tipini veya yazı tipi boyutunu değiştirmek mümkün değildir.

 1. Doğrulanacak bir veya daha fazla hücre seçin.

 2. Veri sekmesinin Veri Araçları grubunda Veri Doğrulama'yı tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

  Sorun: Veri Doğrulama komutu kullanılamıyor.

  Excel tablosu bir SharePoint sitesine bağlı olabilir     SharePoint sitesine bağlı bir Excel tablosuna veri doğrulama ekleyemezsiniz. Veri doğrulama eklemek için Excel tablosunun bağlantısını kesmeli veya Excel tablosunu aralığa dönüştürmelisiniz.

  Şu anda veri giriyor olabilirsiniz     Veri Doğrulama komutu, hücrelere veri girerken Veri sekmesinde kullanılamaz. Veri girişini bitirmek için ENTER veya ESC tuşuna basın.

  Çalışma sayfası korunuyor veya paylaşılıyor olabilir     Çalışma kitabınız paylaşılıyor veya korunuyorsa veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz. Çalışma sayfasının paylaşımını veya korumasını nasıl durduracağınızı öğrenmek için, Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

 3. Veri Doğrulama iletişim kutusunda Ayarlar sekmesini tıklatın.

 4. İzin Verilen kutusunda Liste öğesini seçin.

 5. Kaynak kutusunu tıklatın ve sonra liste değerlerini Microsoft Windows liste ayırıcı karakteriyle (varsayılan olarak virgül) ayırarak yazın.

  Örneğin:

  • "Çocuğunuz var mı?" gibi bir soruya karşılık yapılacak girişi iki seçenekle sınırlandırmak için Evet, Hayır yazın.

  • Satıcının kalite değerlendirmesini üç dereceyle sınırlandırmak için Düşük, Orta, Yüksek yazın.

   Ayrıca, çalışma sayfasının başka bir yerindeki hücre aralığına başvuruda bulunarak da listeyi oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Hücre aralığından açılan liste oluşturma.

   Not   Açılan listenin genişliği, veri doğrulamasının bulunduğu hücrenin genişliğiyle belirlenir. Açılan listenin genişliğini aşan geçerli girdilerin kesilmesini önlemek için söz konusu hücrenin genişliğini ayarlayabilirsiniz.

 6. Hücrede açılma onay kutusunun seçili olduğundan emin olun. Seçili değilse, hücrenin yanında açılan oku göremezsiniz.

 7. Boş değerlerin nasıl işlenmesini istediğinizi belirtmek için Boşluğu yoksay onay kutusunu seçin veya temizleyin.

  Not   İzin verdiğiniz değerler tanımlı adı olan bir hücre aralığına dayandırılırsa ve bu aralıkta boş bir hücre varsa, Boşu yoksay onay kutusunun seçilmesi doğrulanmış hücrelere değer girilmesine izin verir. Bu durum, doğrulama formüllerinin başvuruda bulunduğu hücreler için de geçerlidir: başvuruda bulunulan hücre boşsa, Boşu yoksay onay kutusunun seçilmesi doğrulanmış hücrelere değer girilmesine izin verir.

 8. İsteğe bağlı olarak, hücre tıklatıldığında bir giriş iletisi görüntüleyin.

  Girdi iletisi görüntüleme

  1. Girdi İletisi sekmesini tıklatın.

  2. Hücre seçildikten sonra girdi iletisini göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

  3. İleti başlığı ve metnini yazın.

 9. Geçersiz veri girildiğinde Microsoft Office Excel'in bu durumu nasıl yanıtlamasını istediğinizi belirtin.

  Geçersiz veriler için yanıt belirleme

  1. Hata Uyarısı sekmesini tıklatın ve Geçersiz veri girildikten sonra hata uyarısını göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

   Not   Kullanıcıların listede olmayan girdileri yazmasına izin vermek istiyorsanız, bunun yerine Geçersiz veri girildikten sonra hata uyarısını göster onay kutusunu temizleyin.

  2. Stil kutusu için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Geçersiz veri girdisini engellemeyen bilgi iletisi görüntülemek için Bilgi öğesini seçin.

   • Geçersiz veri girdisini engellemeyen bir uyarı iletisi görüntülemek için Uyarı öğesini seçin.

   • Geçersiz veri girdisini engellemek için Durdurma öğesini seçin.

  3. İleti için başlık ve metni girin (en çok 225 karakter).

   Not   Başlık veya metin girmezseniz, başlıkta varsayılan "Microsoft Excel" dizesi kullanılır ve ileti (varsayılan) şöyle olur: "Girdiğiniz değer geçerli değil. Bu hücreye girilebilecek değerler bir kullanıcı tarafından kısıtlandı."

 10. Doğru çalıştığından emin olmak için veri doğrulamayı sınayın.

  Hücrelere hem geçerli hem de geçersiz veriler girmeyi deneyerek ayarlarınızın istediğiniz gibi çalıştığından ve iletilerinizin beklediğiniz durumlarda görüntülendiğinden emin olun.

  İpucu    Hücrenin doğrulama ayarlarını değiştirirseniz, değişikliklerinizin aynı ayarlara sahip tüm diğer hücrelere de otomatik olarak uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, Veri Doğrulama iletişim kutusunu açın ve ardından Ayarlar sekmesinde Bu değişiklikleri aynı ayarlara sahip diğer hücrelerin tümüne uygula onay kutusunu seçin.

Veri girişini belirli sınırlar arasındaki tamsayılarla sınırlandırma

 1. Doğrulanacak bir veya daha fazla hücre seçin.

 2. Veri sekmesinin Veri Araçları grubunda Veri Doğrulama'yı tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

  Sorun: Veri Doğrulama komutu kullanılamıyor.

  Excel tablosu bir SharePoint sitesine bağlı olabilir     SharePoint sitesine bağlı bir Excel tablosuna veri doğrulama ekleyemezsiniz. Veri doğrulama eklemek için Excel tablosunun bağlantısını kesmeli veya Excel tablosunu aralığa dönüştürmelisiniz.

  Şu anda veri giriyor olabilirsiniz     Veri Doğrulama komutu, hücrelere veri girerken Veri sekmesinde kullanılamaz. Veri girişini bitirmek için ENTER veya ESC tuşuna basın.

  Çalışma sayfası korunuyor veya paylaşılıyor olabilir     Çalışma kitabınız paylaşılıyor veya korunuyorsa veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz. Çalışma sayfasının paylaşımını veya korumasını nasıl durduracağınızı öğrenmek için, Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

 3. Veri Doğrulama iletişim kutusunda Ayarlar sekmesini tıklatın.

 4. İzin Verilen kutusunda Tamsayı seçeneğini belirtin.

 5. Veri kutusunda, istediğiniz sınırlandırma türünü seçin. Örneğin, üst ve alt sınırları ayarlamak için arasında öğesini seçin.

 6. İzin verilecek en düşük, en yüksek veya özel değeri girin. Ayrıca, sayı değeri geri döndüren bir formül de girebilirsiniz.

  Örneğin, en düşük sınırı F1 hücresindeki çocuk sayısının iki katına ayarlamak için, Veri kutusunda büyük ya da eşit ayarını seçin ve En Az kutusuna =2*F1 formülünü girin.

 7. Boş değerlerin nasıl işlenmesini istediğinizi belirtmek için Boşluğu yoksay onay kutusunu seçin veya temizleyin.

  Not   İzin verdiğiniz değerler tanımlı adı olan bir hücre aralığına dayandırılırsa ve bu aralıkta boş bir hücre varsa, Boşu yoksay onay kutusunun ayarlanması doğrulanmış hücrelere değer girilmesine izin verir. Bu durum, doğrulama formüllerinin başvuruda bulunduğu hücreler için de geçerlidir: başvuruda bulunulan hücre boşsa, Boşu yoksay onay kutusunun ayarlanması doğrulanmış hücrelere değer girilmesine izin verir.

 8. İsteğe bağlı olarak, hücre tıklatıldığında bir giriş iletisi görüntüleyin.

  Girdi iletisi görüntüleme

  1. Girdi İletisi sekmesini tıklatın.

  2. Hücre seçildikten sonra girdi iletisini göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

  3. İleti başlığı ve metnini yazın.

 9. Geçersiz veri girildiğinde Microsoft Office Excel'in bu durumu nasıl yanıtlamasını istediğinizi belirtin.

  Geçersiz veriler için yanıt belirleme

  1. Hata Uyarısı sekmesini tıklatın ve Geçersiz veri girildikten sonra hata uyarısını göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

  2. Stil kutusu için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Geçersiz veri girdisini engellemeyen bir bilgi iletisi görüntülemek için Bilgi öğesini seçin.

   • Geçersiz veri girdisini engellemeyen bir uyarı iletisi görüntülemek için Uyarı öğesini seçin.

   • Geçersiz veri girdisini engellemek için Durdurma öğesini seçin.

  3. İleti için başlık ve metni girin (en çok 225 karakter).

   Not   Başlık veya metin girmezseniz, başlık varsayılan olarak "Microsoft Excel", ileti ise "Girdiğiniz değer geçerli değil. Bu hücreye girilebilecek değerler bir kullanıcı tarafından kısıtlandı." olur.

 10. Doğru çalıştığından emin olmak için veri doğrulamayı sınayın.

  Hücrelere hem geçerli hem de geçersiz veriler girmeyi deneyerek ayarlarınızın istediğiniz gibi çalıştığından ve iletilerinizin beklediğiniz durumlarda görüntülendiğinden emin olun.

  İpucu    Hücrenin doğrulama ayarlarını değiştirirseniz, değişikliklerinizin aynı ayarlara sahip tüm diğer hücrelere de otomatik olarak uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, Veri Doğrulama iletişim kutusunu açın ve ardından Ayarlar sekmesinde Bu değişiklikleri aynı ayarlara sahip diğer hücrelerin tümüne uygula onay kutusunu seçin.

Veri girişini belirli sınırlar arasındaki ondalık sayılarla sınırlandırma

 1. Doğrulanacak bir veya daha fazla hücre seçin.

 2. Veri sekmesinin Veri Araçları grubunda Veri Doğrulama'yı tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

  Sorun: Veri Doğrulama komutu kullanılamıyor.

  Excel tablosu bir SharePoint sitesine bağlı olabilir     SharePoint sitesine bağlı bir Excel tablosuna veri doğrulama ekleyemezsiniz. Veri doğrulama eklemek için Excel tablosunun bağlantısını kesmeli veya Excel tablosunu aralığa dönüştürmelisiniz.

  Şu anda veri giriyor olabilirsiniz     Veri Doğrulama komutu, hücrelere veri girerken Veri sekmesinde kullanılamaz. Veri girişini bitirmek için ENTER veya ESC tuşuna basın.

  Çalışma sayfası korunuyor veya paylaşılıyor olabilir     Çalışma kitabınız paylaşılıyor veya korunuyorsa veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz. Çalışma sayfasının paylaşımını veya korumasını nasıl durduracağınızı öğrenmek için, Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

 3. Veri Doğrulama iletişim kutusunda Ayarlar sekmesini tıklatın.

 4. İzin Verilen kutusunda Ondalık öğesini seçin.

 5. Veri kutusunda istediğiniz kısıtlama türünü seçin. Örneğin, alt ve üst sınırları ayarlamak için arasında öğesini seçin.

 6. İzin verilecek en düşük, en yüksek veya özel değeri girin. Ayrıca, sayı değeri geri döndüren bir formül de girebilirsiniz.

  Örneğin, E1 hücresindeki satış elemanı ücretinde komisyon ve prim olarak %6'lık bir üst sınır ayarlamak için, Veri kutusunda küçük ya da eşit seçeneğini belirleyin ve En Fazla kutusuna =E1*6% formülünü girin.

  Not   Kullanıcının %20 gibi yüzde değerleri girmesine izin vermek için, İzin Verilen kutusunda Ondalık öğesini seçin, Veri kutusunda istediğiniz kısıtlama türünü seçin, en düşük, en yüksek veya özel değeri 0,2 gibi ondalık bir sayı olarak girin ve sonra da veri doğrulama hücresini yüzde değeri olarak görüntülemek için hücreyi seçip Giriş sekmesinin Sayı grubunda Yüzde Stili Düğme resmi düğmesini tıklatın.

 7. Boş değerlerin nasıl işlenmesini istediğinizi belirtmek için Boşluğu yoksay onay kutusunu seçin veya temizleyin.

  Not   İzin verdiğiniz değerler tanımlı adı olan bir hücre aralığına dayandırılırsa ve bu aralıkta boş bir hücre varsa, Boşu yoksay onay kutusunun ayarlanması doğrulanmış hücrelere değer girilmesine izin verir. Bu durum, doğrulama formüllerinin başvuruda bulunduğu hücreler için de geçerlidir: başvuruda bulunulan hücre boşsa, Boşu yoksay onay kutusunun ayarlanması doğrulanmış hücrelere değer girilmesine izin verir.

 8. İsteğe bağlı olarak, hücre tıklatıldığında bir giriş iletisi görüntüleyin.

  Girdi iletisi görüntüleme

  1. Girdi İletisi sekmesini tıklatın.

  2. Hücre seçildikten sonra girdi iletisini göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

  3. İleti başlığı ve metnini yazın.

 9. Geçersiz veri girildiğinde Microsoft Office Excel'in bu durumu nasıl yanıtlamasını istediğinizi belirtin.

  Geçersiz veriler için yanıt belirleme

  1. Hata Uyarısı sekmesini tıklatın ve Geçersiz veri girildikten sonra hata uyarısını göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

  2. Stil kutusu için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Geçersiz veri girdisini engellemeyen bir bilgi iletisi görüntülemek için Bilgi öğesini seçin.

   • Geçersiz veri girdisini engellemeyen bir uyarı iletisi görüntülemek için Uyarı öğesini seçin.

   • Geçersiz veri girdisini engellemek için Durdurma öğesini seçin.

  3. İleti için başlık ve metni girin (en çok 225 karakter).

   Not   Başlık veya metin girmezseniz, başlık varsayılan olarak "Microsoft Excel", ileti ise "Girdiğiniz değer geçerli değil. Bu hücreye girilebilecek değerler bir kullanıcı tarafından kısıtlandı." olur.

 10. Doğru çalıştığından emin olmak için veri doğrulamayı sınayın.

  Hücrelere hem geçerli hem de geçersiz veriler girmeyi deneyerek ayarlarınızın istediğiniz gibi çalıştığından ve iletilerinizin beklediğiniz durumlarda görüntülendiğinden emin olun.

  İpucu    Hücrenin doğrulama ayarlarını değiştirirseniz, değişikliklerinizin aynı ayarlara sahip tüm diğer hücrelere de otomatik olarak uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, Veri Doğrulama iletişim kutusunu açın ve ardından Ayarlar sekmesinde Bu değişiklikleri aynı ayarlara sahip diğer hücrelerin tümüne uygula onay kutusunu seçin.

Veri girişini bir zaman çerçevesindeki tarihlerle sınırlandırma

 1. Doğrulanacak bir veya daha fazla hücre seçin.

 2. Veri sekmesinin Veri Araçları grubunda Veri Doğrulama'yı tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

  Sorun: Veri Doğrulama komutu kullanılamıyor.

  Excel tablosu bir SharePoint sitesine bağlı olabilir     SharePoint sitesine bağlı bir Excel tablosuna veri doğrulama ekleyemezsiniz. Veri doğrulama eklemek için Excel tablosunun bağlantısını kesmeli veya Excel tablosunu aralığa dönüştürmelisiniz.

  Şu anda veri giriyor olabilirsiniz     Veri Doğrulama komutu, hücrelere veri girerken Veri sekmesinde kullanılamaz. Veri girişini bitirmek için ENTER veya ESC tuşuna basın.

  Çalışma sayfası korunuyor veya paylaşılıyor olabilir     Çalışma kitabınız paylaşılıyor veya korunuyorsa veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz. Çalışma sayfasının paylaşımını veya korumasını nasıl durduracağınızı öğrenmek için, Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

 3. Veri Doğrulama iletişim kutusunda Ayarlar sekmesini tıklatın.

 4. İzin Verilen kutusunda, Tarih öğesini seçin.

 5. Veri kutusunda istediğiniz kısıtlama türünü seçin. Örneğin, belirli bir günden sonraki tarihlere izin vermek için büyük seçeneğini belirleyin.

 6. İzin verilecek başlangıç, bitiş veya belirli bir tarihi girin. Ayrıca tarih geri döndüren bir formül de girebilirsiniz.

  Örneğin, bugünün tarihiyle üç gün sonranın tarihi arasında bir zaman çerçevesi ayarlamak için, Veri kutusunda arasında ayarını seçin, En Az kutusuna =BUGÜN() girin ve En Fazla kutusuna =BUGÜN()+3 girin.

 7. Boş değerlerin nasıl işlenmesini istediğinizi belirtmek için Boşluğu yoksay onay kutusunu seçin veya temizleyin.

  Not   İzin verdiğiniz değerler tanımlı adı olan bir hücre aralığına dayandırılırsa ve bu aralıkta boş bir hücre varsa, Boşu yoksay onay kutusunun ayarlanması doğrulanmış hücrelere değer girilmesine izin verir. Bu durum, doğrulama formüllerinin başvuruda bulunduğu hücreler için de geçerlidir: başvuruda bulunulan hücre boşsa, Boşu yoksay onay kutusunun ayarlanması doğrulanmış hücrelere değer girilmesine izin verir.

 8. İsteğe bağlı olarak, hücre tıklatıldığında bir giriş iletisi görüntüleyin.

  Girdi iletisi görüntüleme

  1. Girdi İletisi sekmesini tıklatın.

  2. Hücre seçildikten sonra girdi iletisini göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

  3. İleti başlığı ve metnini yazın.

 9. Geçersiz veri girildiğinde Microsoft Office Excel'in bu durumu nasıl yanıtlamasını istediğinizi belirtin.

  Geçersiz veriler için yanıt belirleme

  1. Hata Uyarısı sekmesini tıklatın ve Geçersiz veri girildikten sonra hata uyarısını göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

  2. Stil kutusu için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Geçersiz veri girdisini engellemeyen bir bilgi iletisi görüntülemek için Bilgi öğesini seçin.

   • Geçersiz veri girdisini engellemeyen bir uyarı iletisi görüntülemek için Uyarı öğesini seçin.

   • Geçersiz veri girdisini engellemek için Durdurma öğesini seçin.

  3. İleti için başlık ve metni girin (en çok 225 karakter).

   Not   Başlık veya metin girmezseniz, başlık varsayılan olarak "Microsoft Excel", ileti ise "Girdiğiniz değer geçerli değil. Bu hücreye girilebilecek değerler bir kullanıcı tarafından kısıtlandı." olur.

 10. Doğru çalıştığından emin olmak için veri doğrulamayı sınayın.

  Hücrelere hem geçerli hem de geçersiz veriler girmeyi deneyerek ayarlarınızın istediğiniz gibi çalıştığından ve iletilerinizin beklediğiniz durumlarda görüntülendiğinden emin olun.

  İpucu    Hücrenin doğrulama ayarlarını değiştirirseniz, değişikliklerinizin aynı ayarlara sahip tüm diğer hücrelere de otomatik olarak uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, Veri Doğrulama iletişim kutusunu açın ve ardından Ayarlar sekmesinde Bu değişiklikleri aynı ayarlara sahip diğer hücrelerin tümüne uygula onay kutusunu seçin.

Veri girişini bir zaman çerçevesindeki saatlerle sınırlandırma

 1. Doğrulanacak bir veya daha fazla hücre seçin.

 2. Veri sekmesinin Veri Araçları grubunda Veri Doğrulama'yı tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

  Sorun: Veri Doğrulama komutu kullanılamıyor.

  Excel tablosu bir SharePoint sitesine bağlı olabilir     SharePoint sitesine bağlı bir Excel tablosuna veri doğrulama ekleyemezsiniz. Veri doğrulama eklemek için Excel tablosunun bağlantısını kesmeli veya Excel tablosunu aralığa dönüştürmelisiniz.

  Şu anda veri giriyor olabilirsiniz     Veri Doğrulama komutu, hücrelere veri girerken Veri sekmesinde kullanılamaz. Veri girişini bitirmek için ENTER veya ESC tuşuna basın.

  Çalışma sayfası korunuyor veya paylaşılıyor olabilir     Çalışma kitabınız paylaşılıyor veya korunuyorsa veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz. Çalışma sayfasının paylaşımını veya korumasını nasıl durduracağınızı öğrenmek için, Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

 3. Veri Doğrulama iletişim kutusunda Ayarlar sekmesini tıklatın.

 4. İzin Verilen kutusunda Saat öğesini seçin.

 5. Veri kutusunda istediğiniz kısıtlama türünü seçin. Örneğin, günün belirli bir saatinden önceki saatlere izin vermek için küçük ayarını seçin.

 6. İzin verilecek başlangıç saatini, bitiş saatini veya belirli bir saati girin. Ayrıca saat döndüren bir formül de girebilirsiniz.

  Örneğin, lokantanın açılış saatiyle (H1 hücresindeki değer) bu açılış saatinden beş saat sonrası arasında kahvaltı servisinin yapılacağı bir zaman çerçevesi ayarlamak için, Veri kutusunda arasında ayarını seçin, En Az kutusuna =H1 ve En Fazla kutusuna da =H1+"5:00" girin.

 7. Boş değerlerin nasıl işlenmesini istediğinizi belirtmek için Boşluğu yoksay onay kutusunu seçin veya temizleyin.

  Not   İzin verdiğiniz değerler tanımlı adı olan bir hücre aralığına dayandırılırsa ve bu aralıkta boş bir hücre varsa, Boşu yoksay onay kutusunun ayarlanması doğrulanmış hücrelere değer girilmesine izin verir. Bu durum, doğrulama formüllerinin başvuruda bulunduğu hücreler için de geçerlidir: başvuruda bulunulan hücre boşsa, Boşu yoksay onay kutusunun ayarlanması doğrulanmış hücrelere değer girilmesine izin verir.

 8. İsteğe bağlı olarak, hücre tıklatıldığında bir giriş iletisi görüntüleyin.

  Girdi iletisi görüntüleme

  1. Girdi İletisi sekmesini tıklatın.

  2. Hücre seçildikten sonra girdi iletisini göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

  3. İleti başlığı ve metnini yazın.

 9. Geçersiz veri girildiğinde Microsoft Office Excel'in bu durumu nasıl yanıtlamasını istediğinizi belirtin.

  Geçersiz veriler için yanıt belirleme

  1. Hata Uyarısı sekmesini tıklatın ve Geçersiz veri girildikten sonra hata uyarısını göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

  2. Stil kutusu için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Geçersiz veri girdisini engellemeyen bir bilgi iletisi görüntülemek için Bilgi öğesini seçin.

   • Geçersiz veri girdisini engellemeyen bir uyarı iletisi görüntülemek için Uyarı öğesini seçin.

   • Geçersiz veri girdisini engellemek için Durdurma öğesini seçin.

  3. İleti için başlık ve metni girin (en çok 225 karakter).

   Not   Başlık veya metin girmezseniz, başlık varsayılan olarak "Microsoft Excel", ileti ise "Girdiğiniz değer geçerli değil. Bu hücreye girilebilecek değerler bir kullanıcı tarafından kısıtlandı." olur.

 10. Doğru çalıştığından emin olmak için veri doğrulamayı sınayın.

  Hücrelere hem geçerli hem de geçersiz veriler girmeyi deneyerek ayarlarınızın istediğiniz gibi çalıştığından ve iletilerinizin beklediğiniz durumlarda görüntülendiğinden emin olun.

  İpucu    Hücrenin doğrulama ayarlarını değiştirirseniz, değişikliklerinizin aynı ayarlara sahip tüm diğer hücrelere de otomatik olarak uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, Veri Doğrulama iletişim kutusunu açın ve ardından Ayarlar sekmesinde Bu değişiklikleri aynı ayarlara sahip diğer hücrelerin tümüne uygula onay kutusunu seçin.

Veri girişini belirli bir uzunluktaki metinle sınırlandırma

 1. Doğrulanacak bir veya daha fazla hücre seçin.

 2. Veri sekmesinin Veri Araçları grubunda Veri Doğrulama'yı tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

  Sorun: Veri Doğrulama komutu kullanılamıyor.

  Excel tablosu bir SharePoint sitesine bağlı olabilir     SharePoint sitesine bağlı bir Excel tablosuna veri doğrulama ekleyemezsiniz. Veri doğrulama eklemek için Excel tablosunun bağlantısını kesmeli veya Excel tablosunu aralığa dönüştürmelisiniz.

  Şu anda veri giriyor olabilirsiniz     Veri Doğrulama komutu, hücrelere veri girerken Veri sekmesinde kullanılamaz. Veri girişini bitirmek için ENTER veya ESC tuşuna basın.

  Çalışma sayfası korunuyor veya paylaşılıyor olabilir     Çalışma kitabınız paylaşılıyor veya korunuyorsa veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz. Çalışma sayfasının paylaşımını veya korumasını nasıl durduracağınızı öğrenmek için, Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

 3. Veri Doğrulama iletişim kutusunda Ayarlar sekmesini tıklatın.

 4. İzin Verilen kutusunda Metin Uzunluğu öğesini seçin.

 5. Veri kutusunda istediğiniz kısıtlama türünü seçin. Örneğin, belirli sayıda karaktere izin vermek için küçük ya da eşit seçeneğini belirleyin.

 6. İzin verilecek en yüksek, en düşük veya belirli metin uzunluğunu girin. Ayrıca, sayı değeri geri döndüren bir formül de girebilirsiniz.

  Örneğin, tam ad alanı (C1) uzunluğunun, ad alanının (A1) ve soyadı alanının (B1) geçerli uzunluğuyla 10'un toplamına eşit olacak şekilde ayarlanmasını istiyorsanız, Veri kutusunda küçük ya da eşit ayarını seçin ve En Fazla kutusunda =TOPLA(UZUNLUK(A1),UZUNLUK(B1),10) girin.

 7. Boş değerlerin nasıl işlenmesini istediğinizi belirtmek için Boşluğu yoksay onay kutusunu seçin veya temizleyin.

  Not   İzin verdiğiniz değerler tanımlı adı olan bir hücre aralığına dayandırılırsa ve bu aralıkta boş bir hücre varsa, Boşu yoksay onay kutusunun ayarlanması doğrulanmış hücrelere değer girilmesine izin verir. Bu durum, doğrulama formüllerinin başvuruda bulunduğu hücreler için de geçerlidir: başvuruda bulunulan hücre boşsa, Boşu yoksay onay kutusunun ayarlanması doğrulanmış hücrelere değer girilmesine izin verir.

 8. İsteğe bağlı olarak, hücre tıklatıldığında bir giriş iletisi görüntüleyin.

  Girdi iletisi görüntüleme

  1. Girdi İletisi sekmesini tıklatın.

  2. Hücre seçildikten sonra girdi iletisini göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

  3. İleti başlığı ve metnini yazın.

 9. Geçersiz veri girildiğinde Microsoft Office Excel'in bu durumu nasıl yanıtlamasını istediğinizi belirtin.

  Geçersiz veriler için yanıt belirleme

  1. Hata Uyarısı sekmesini tıklatın ve Geçersiz veri girildikten sonra hata uyarısını göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

  2. Stil kutusu için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Geçersiz veri girdisini engellemeyen bir bilgi iletisi görüntülemek için Bilgi öğesini seçin.

   • Geçersiz veri girdisini engellemeyen bir uyarı iletisi görüntülemek için Uyarı öğesini seçin.

   • Geçersiz veri girdisini engellemek için Durdurma öğesini seçin.

  3. İleti için başlık ve metni girin (en çok 225 karakter).

   Not   Başlık veya metin girmezseniz, başlık varsayılan olarak "Microsoft Excel", ileti ise "Girdiğiniz değer geçerli değil. Bu hücreye girilebilecek değerler bir kullanıcı tarafından kısıtlandı." olur.

 10. Doğru çalıştığından emin olmak için veri doğrulamayı sınayın.

  Hücrelere hem geçerli hem de geçersiz veriler girmeyi deneyerek ayarlarınızın istediğiniz gibi çalıştığından ve iletilerinizin beklediğiniz durumlarda görüntülendiğinden emin olun.

  İpucu    Hücrenin doğrulama ayarlarını değiştirirseniz, değişikliklerinizin aynı ayarlara sahip tüm diğer hücrelere de otomatik olarak uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, Veri Doğrulama iletişim kutusunu açın ve ardından Ayarlar sekmesinde Bu değişiklikleri aynı ayarlara sahip diğer hücrelerin tümüne uygula onay kutusunu seçin.

Başka bir hücrenin içeriği temelinde izin verilen değerleri hesaplama

 1. Doğrulanacak bir veya daha fazla hücre seçin.

 2. Veri sekmesinin Veri Araçları grubunda Veri Doğrulama'yı tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

  Sorun: Veri Doğrulama komutu kullanılamıyor.

  Excel tablosu bir SharePoint sitesine bağlı olabilir     SharePoint sitesine bağlı bir Excel tablosuna veri doğrulama ekleyemezsiniz. Veri doğrulama eklemek için Excel tablosunun bağlantısını kesmeli veya Excel tablosunu aralığa dönüştürmelisiniz.

  Şu anda veri giriyor olabilirsiniz     Veri Doğrulama komutu, hücrelere veri girerken Veri sekmesinde kullanılamaz. Veri girişini bitirmek için ENTER veya ESC tuşuna basın.

  Çalışma sayfası korunuyor veya paylaşılıyor olabilir     Çalışma kitabınız paylaşılıyor veya korunuyorsa veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz. Çalışma sayfasının paylaşımını veya korumasını nasıl durduracağınızı öğrenmek için, Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

 3. Veri Doğrulama iletişim kutusunda Ayarlar sekmesini tıklatın.

 4. İzin Verilen kutusunda istediğiniz veri türünü seçin.

 5. Veri kutusunda istediğiniz kısıtlama türünü seçin.

 6. Veri kutusunun altındaki kutu veya kutularda, neye izin verileceğini belirlemek için kullanmak istediğiniz hücreyi tıklatın.

  Örneğin, bir hesaba ancak E4 hücresindeki bütçeyi aşmayacak girişler yapılmasına izin vermek üzere, İzin Verilen için Ondalık öğesini seçin, Veri için küçük ya da eşit ayarını seçin ve En Fazla kutusuna =E4 girin.

 7. Boş değerlerin nasıl işlenmesini istediğinizi belirtmek için Boşluğu yoksay onay kutusunu seçin veya temizleyin.

  Not   İzin verdiğiniz değerler tanımlı adı olan bir hücre aralığına dayandırılırsa ve bu aralıkta boş bir hücre varsa, Boşu yoksay onay kutusunun ayarlanması doğrulanmış hücrelere değer girilmesine izin verir. Bu durum, doğrulama formüllerinin başvuruda bulunduğu hücreler için de geçerlidir: başvuruda bulunulan hücre boşsa, Boşu yoksay onay kutusunun ayarlanması doğrulanmış hücrelere değer girilmesine izin verir.

 8. İsteğe bağlı olarak, hücre tıklatıldığında bir giriş iletisi görüntüleyin.

  Girdi iletisi görüntüleme

  1. Girdi İletisi sekmesini tıklatın.

  2. Hücre seçildikten sonra girdi iletisini göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

  3. İleti başlığı ve metnini yazın.

 9. Geçersiz veri girildiğinde Microsoft Office Excel'in bu durumu nasıl yanıtlamasını istediğinizi belirtin.

  Geçersiz veriler için yanıt belirleme

  1. Hata Uyarısı sekmesini tıklatın ve Geçersiz veri girildikten sonra hata uyarısını göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

  2. Stil kutusu için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Geçersiz veri girdisini engellemeyen bir bilgi iletisi görüntülemek için Bilgi öğesini seçin.

   • Geçersiz veri girdisini engellemeyen bir uyarı iletisi görüntülemek için Uyarı öğesini seçin.

   • Geçersiz veri girdisini engellemek için Durdurma öğesini seçin.

  3. İleti için başlık ve metni girin (en çok 225 karakter).

   Not   Başlık veya metin girmezseniz, başlık varsayılan olarak "Microsoft Excel", ileti ise "Girdiğiniz değer geçerli değil. Bu hücreye girilebilecek değerler bir kullanıcı tarafından kısıtlandı." olur.

 10. Doğru çalıştığından emin olmak için veri doğrulamayı sınayın.

  Hücrelere hem geçerli hem de geçersiz veriler girmeyi deneyerek ayarlarınızın istediğiniz gibi çalıştığından ve iletilerinizin beklediğiniz durumlarda görüntülendiğinden emin olun.

  İpucu    Hücrenin doğrulama ayarlarını değiştirirseniz, değişikliklerinizin aynı ayarlara sahip tüm diğer hücrelere de otomatik olarak uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, Veri Doğrulama iletişim kutusunu açın ve ardından Ayarlar sekmesinde Bu değişiklikleri aynı ayarlara sahip diğer hücrelerin tümüne uygula onay kutusunu seçin.

İzin verilen değerleri hesaplamak için formül kullanma

 1. Doğrulanacak bir veya daha fazla hücre seçin.

 2. Veri sekmesinin Veri Araçları grubunda Veri Doğrulama'yı tıklatın.

  Excel Şerit Resmi

  Sorun: Veri Doğrulama komutu kullanılamıyor.

  Excel tablosu bir SharePoint sitesine bağlı olabilir     SharePoint sitesine bağlı bir Excel tablosuna veri doğrulama ekleyemezsiniz. Veri doğrulama eklemek için Excel tablosunun bağlantısını kesmeli veya Excel tablosunu aralığa dönüştürmelisiniz.

  Şu anda veri giriyor olabilirsiniz     Veri Doğrulama komutu, hücrelere veri girerken Veri sekmesinde kullanılamaz. Veri girişini bitirmek için ENTER veya ESC tuşuna basın.

  Çalışma sayfası korunuyor veya paylaşılıyor olabilir     Çalışma kitabınız paylaşılıyor veya korunuyorsa veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz. Çalışma sayfasının paylaşımını veya korumasını nasıl durduracağınızı öğrenmek için, Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

 3. Veri Doğrulama iletişim kutusunda Ayarlar sekmesini tıklatın.

 4. İzin Verilen kutusunda Özel öğesini seçin.

 5. Formül kutusunda, mantıksal değer (geçerli girdiler için DOĞRU, geçersiz girdiler için YANLIŞ) hesaplayan bir formül girin. Örneğin:

Emin olmak istediğiniz durum

Girilecek formül

Ancak isteğe bağlı hesap (D1) için bütçe ayrılmaması ve toplam bütçenin (D2) 40.000 Dolar'dan az olması durumunda piknik hesabı hücresi (B1) güncelleştirilebilir.

=VE1=0,D2<40000)

Ürün açıklamasının (B2) bulunduğu hücre yalnızca metin içerebilir.

=EMETİNSE(B2)

Projelendirilmiş reklam bütçesini içeren hücre (B3) için, taşeronların ve hizmetlerin alt toplamı (E1) 800 Dolar'dan az veya bu miktara eşit olmalı ve toplam bütçe miktarı da (E2) 97.000 Dolar'dan az veya bu miktara eşit olmalıdır.

=VE(E1<=800,E2<=97000)

Çalışan yaşının bulunduğu hücre (B4), her zaman tam çalışma yılı sayısı (F1) ve 18'in (işe girme yaşı alt sınırı) toplamından büyüktür.

=EĞER(B4>F1+18,DOĞRU,YANLIŞ)

A1:A20 hücre aralığındaki tüm veriler benzersiz değerler içerir.

=EĞERSAY($A$1:$A$20,A1)=1

A1 hücresinin veri doğrulamasına formülü girmeli ve aralıktaki her hücrenin veri doğrulamasında benzer bir formülün yer alması, ancak EĞERSAY işlevinin ikinci bağımsız değişkeninin geçerli hücreyle eşleşmesi için A2 ile A20 arasındaki hücreleri doldurmalısınız.

Ürün kodu adını içeren hücre (B5) her zaman standart NO önekiyle başlar ve en az 10 karakter uzunluğunda olur.

=VE(LEFT(B5, 3) ="ID-",LEN(B5) > 9)

 1. Boş değerlerin nasıl işlenmesini istediğinizi belirtmek için Boşluğu yoksay onay kutusunu seçin veya temizleyin.

  Not   İzin verdiğiniz değerler tanımlı adı olan bir hücre aralığına dayandırılırsa ve bu aralıkta boş bir hücre varsa, Boşu yoksay onay kutusunun ayarlanması doğrulanmış hücrelere değer girilmesine izin verir. Bu durum, doğrulama formüllerinin başvuruda bulunduğu hücreler için de geçerlidir: başvuruda bulunulan hücre boşsa, Boşu yoksay onay kutusunun ayarlanması doğrulanmış hücrelere değer girilmesine izin verir.

 2. İsteğe bağlı olarak, hücre tıklatıldığında bir giriş iletisi görüntüleyin.

  Girdi iletisi görüntüleme

  1. Girdi İletisi sekmesini tıklatın.

  2. Hücre seçildikten sonra girdi iletisini göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

  3. İleti başlığı ve metnini yazın.

 3. Geçersiz veri girildiğinde Microsoft Office Excel'in bu durumu nasıl yanıtlamasını istediğinizi belirtin.

  Geçersiz veriler için yanıt belirleme

  1. Hata Uyarısı sekmesini tıklatın ve Geçersiz veri girildikten sonra hata uyarısını göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

  2. Stil kutusu için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Geçersiz veri girdisini engellemeyen bir bilgi iletisi görüntülemek için Bilgi öğesini seçin.

   • Geçersiz veri girdisini engellemeyen bir uyarı iletisi görüntülemek için Uyarı öğesini seçin.

   • Geçersiz veri girdisini engellemek için Durdurma öğesini seçin.

  3. İleti için başlık ve metni girin (en çok 225 karakter).

   Not   Başlık veya metin girmezseniz, başlık varsayılan olarak "Microsoft Excel", ileti ise "Girdiğiniz değer geçerli değil. Bu hücreye girilebilecek değerler bir kullanıcı tarafından kısıtlandı." olur.

 4. Doğru çalıştığından emin olmak için veri doğrulamayı sınayın.

  Hücrelere hem geçerli hem de geçersiz veriler girmeyi deneyerek ayarlarınızın istediğiniz gibi çalıştığından ve iletilerinizin beklediğiniz durumlarda görüntülendiğinden emin olun.

  İpucu    Hücrenin doğrulama ayarlarını değiştirirseniz, değişikliklerinizin aynı ayarlara sahip tüm diğer hücrelere de otomatik olarak uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, Veri Doğrulama iletişim kutusunu açın ve ardından Ayarlar sekmesinde Bu değişiklikleri aynı ayarlara sahip diğer hücrelerin tümüne uygula onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Excel 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir