HÜCRE işlevi

Bu makalede Microsoft Office Excel'de HÜCREişlev formül sözdizimi ve kullanımı açıklanır. Ayrıca Bkz bölümünde hücrelerdeki verileri biçimlendirme ve hücre stilleri uygulama hakkında daha fazla bilgiye ulaştıran bağlantılar bulabilirsiniz.

Açıklama

HÜCRE işlevi hücrenin biçimlendirmesi, konumu ve içeriği hakkındaki bilgileri döndürür. Örneğin, hücrede hesaplama yapmadan önce bu hücrenin metin değil de sayısal bir değer içerdiğini doğrulamak istiyorsanız şu formülü kullanabilirsiniz:

=EĞER(HÜCRE("type", A1) = "v", A1 * 2, 0)

Bu formül, A1 hücresi sayısal değer içeriyorsa A1*2 hesaplamasını yapar; A1 hücresi metin içeriyorsa veya boşsa 0 değerini döndürür.

Sözdizimi

HÜCRE(bilgi_türü, [başvuru])

HÜCRE işlevinin sözdizimi aşağıdaki bağımsız değişken içerir:

 • bilgi_türü    Gerekli. Hangi türde hücre bilgisi döndürmek istediğinizi belirten metin değeri. Aşağıdaki listede bilgi_türü bağımsız değişkeninin olası değerleri ve bunlara karşılık gelen sonuçlar gösterilir.

bilgi_türü

Sonuç

"address"

Metin olarak, başvurudaki ilk hücrenin başvurusu.

"column"

Başvurudaki hücrenin sütun sayısı.

"color"

Hücrede negatif değerler için renk kullanılacaksa 1 değerini, değilse 0 (sıfır) döndürür.

"contents"

Başvurudaki sol üst hücrenin değeri; formül değil.

"filename"

Metin olarak, başvuruyu içeren dosyanın adı (tam yolu dahil). Başvuruyu içeren işlem tablosu henüz kaydedilmemişse boş metin ("") verir.

"format"

Hücrenin sayı biçimine karşılık gelen metin değeri. Çeşitli biçimlere ait metin değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Hücrede negatif değerler için renk kullanılmışsa metin değerinin sonunda "-" verilir. Hücre, pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlar kullanılarak biçimlendirilmişse, metin değerinin sonunda "()" verilir.

"parentheses"

Hücre pozitif değerler ya da tüm değerler için ayraçlarla biçimlendirilmişse 1 değerini, değilse 0 döndürür.

"prefix"

Hücrenin "etiket öneki"ne karşılık gelen metin değeri. Hücre sola hizalı metin içeriyorsa tek tırnak işareti ('), hücre sola hizalı metin içeriyorsa çift tırnak işareti ("), hücre ortalanmış metin içeriyorsa şapka (^), hücre doldurulmuş metin içeriyorsa ters eğik çizgi (\), başka bir şey içeriyorsa boş metin ("") verir.

"protect"

Hücre kilitli değilse 0 değerini, kilitliyse 1 değerini döndürür.

"row"

Başvurulan hücrenin satır sayısı.

"type"

Hücredeki veri türüne karşılık gelen metin değeri. Hücre boşsa boş için "b" verir; hücre bir metin sabiti içeriyorsa etiket için "e" ve hücre başka bir şey içeriyorsa "d" verir.

"width"

Bir tamsayıya yuvarlanmış olarak sütun genişliği. Sütun genişliğinin her birimi seçili yazı türü büyüklüğündeki karakterin genişliğine eşittir.

 • başvuru    İsteğe bağlı. Hakkında bilgi almak istediğiniz hücre. Atlanırsa, değiştirilmiş olan son hücre için bilgi_türü bağımsız değişkeninde belirtilen bilgiler döndürülür. Başvuru bağımsız değişkeni bir hücre aralığıysa, HÜCRE işlevi yalnızca aralığın sol üst köşesindeki hücrenin bilgilerini döndürür.

HÜCRE biçim kodları

Aşağıdaki listede, bilgi_türü bağımsız değişkeni "format" olduğunda ve başvuru bağımsız değişkeni de yerleşik bir sayı biçimiyle biçimlendirilmiş bir hücre olduğunda HÜCRE işlevinin döndürdüğü metin değerleri açıklanmaktadır.

Excel biçimi

HÜCRE işlevinin döndürdüğü değer

Genel

"G"

0

"F0"

#,##0

",0"

0,00

"F2"

#,##0.00

",2"

$#,##0_);($#,##0)

"C0"

$#,##0_);[Kırmızı]($#,##0)

"C0-"

$#,##0.00_);($#,##0.00)

"C2"

$#,##0.00_);[Kırmızı]($#,##0.00)

"C2-"

%0

"P0"

%0,00

"P2"

0,00E+00

"S2"

# ?/? ya da # ??/??

"G"

g/a/yy ya da g/a/yy s:dd ya da gg/aa/yy.

"D4"

g-aaa-yy ya da gg-aaa-yy

"D1"

g-aaa ya da gg-aaa

"D2"

aaa-yy

"D3"

gg/aa

"D5"

s:dd ÖÖ/ÖS

"D7"

s:dd:nn AM/PM

"D6"

s:dd

"D9"

s:dd:nn

"D8"

Not   HÜCRE işlevindeki bilgi_türü bağımsız değişkeni "format" olduğunda ve başvurulan hücreye daha sonra farklı bir biçim uyguladığınızda, HÜCRE işlevinin sonuçlarını güncelleştirmek için çalışma sayfasını yeniden hesaplamanız gerekir.

Örnek

Örneğin, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği nasıl kopyalayabilirim?

 1. Bu makaledeki örneği seçin. Örneği Excel Online'da kopyalıyorsanız, hücreleri teker teker kopyalayıp yapıştırın.
  Important: Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Proje Sitesi Şablonu

  Yardım'dan örnek seçme

 2. CTRL+C tuşlarına basın.

 3. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve Ctrl+V tuşlarına basın. Excel Online'da çalışıyorsanız, kopyalayıp yapıştırma işlemini örnekteki her hücre için tekrarlayın.
  Important: Örneğin doğru çalışması için, çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırmalısınız.

 5. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için Ctrl+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formüller sekmesinde, Formül Denetleme grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

Örneği boş bir çalışma sayfasına kopyaladıktan sonra, gereksinimlerinize göre uyarlama yapabilirsiniz.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

Veri

5-Mar

TOPLAM

Formül

Açıklama

Sonuç

=HÜCRE("row", A20)

A20 hücresinin satır numarası

20

=HÜCRE("format", A2)

A2 hücresinin biçim kodu

D2 (g-aaa)

=HÜCRE("contents", A3)

A3 hücresinin içeriği

TOPLAM

=HÜCRE("type", A2)

A2 hücresinin veri türü

v (değer)

İlgili Uygulamalar: Excel 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir