Gruplandırılmış veya özet rapor oluşturma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinin iletilmesi çoğunlukla gruplar halinde bölündüğünde anlamanız daha kolay olur. Örneğin, aksi halde gözden kaçan geçebilir eğilimleri bölgeye göre satışları gruplandıran bir rapor vurgulayabilirsiniz. Ayrıca, her grup raporunuzdaki sonundaki toplamları yerleştirme ile bir hesap makinesi el ile etkileşim birçok değiştirebilirsiniz.

Microsoft Office Access 2007 gruplandırılmış raporlar ile çalışmayı kolaylaştırır. Rapor Sihirbazı'nı kullanarak temel bir gruplandırılmış rapor oluşturabilirsiniz, gruplandırma ve sıralama varolan bir rapora ekleyebilirsiniz veya gruplandırma ve sıralama önceden tanımlanmış seçeneklerini gözden geçirebilirsiniz.

Bu makalede

Gruplandırma, rapor bölümleri ve denetimler anlama

Rapor Sihirbazı'nı kullanarak yeni bir gruplandırılmış rapor oluşturma

Raporunuzu ince ayar yapma

Varolan bir rapora alanlar veya diğer denetimler ekleme

Varolan rapora gruplandırma ve sıralama ekleme veya bunları değiştirme

Kaydetme, yazdırma veya raporunuzu gönderme

Notlar

Gruplandırma, rapor bölümleri ve denetimler anlama

Gruplandırılmış raporlar için yeniyseniz, gruplandırma ve sıralama farklı rapor bölümleri ve Denetim türleri silmenize üzerinde bazı arka plan sağlamak için yardımcı olur. Zaten bu kavramları rahat düşünüyorsanız, bu bölümü atlayabilir ve Rapor Sihirbazı'nı kullanarak yeni bir gruplandırılmış rapor oluşturmabölümüne gidin.

Gruplandırma ve sıralama hakkında

Bir raporu yazdırdığınızda, genellikle belirli bir sırada kayıtları düzenlemek istediğiniz. Örneğin, satıcılar listesini yazdırdığınız varsa, kayıtları şirket adına göre alfabetik olarak sıralamak isteyebilirsiniz.

Birçok raporlar için kayıtları sıralama yeterli değildir. Gruplar halinde Bölünecek isteyebilirsiniz. Bir Grup üstbilgi gibi kayıtların görüntülenen tanıtım ve Özet bilgileri birlikte kayıtları topluluğudur. Bir grup, iç içe bir grup üstbilgisi oluşur grupları (varsa), ayrıntı kayıtları ve grup altbilgisinde.

Gruplandırma, kayıt grupları görme ayırmak ve her grup için tanıtım ve Özet verileri görüntülemek için sağlar. Örneğin, aşağıdaki rapor Sevk tarihine göre satış grupları ve her gün için toplam satış miktarı hesaplar.

Toplamlar içeren gruplandırılmış rapor

1. tarih grubu sunar.

2. toplam grup özetlenmiştir.

Gruplandırma, liste ürünler kategorisi rapor (aşağıda gösterilmiştir) tarafından temel sorgusunu, ürün listesi için veri sayfası için karşılaştırarak nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Rapor ve kategori, ancak rapor göre sorgu sıralama ürünler hem de (Grup üstbilgisinde) her grubunun başında ve ürünleri için ayrı bir satıra her grubundaki (grup altbilgisine) sonundaki her kategorinin sayısını ayrı bir satıra her kategorinin adını'nı yazdırır.

Kategoriye göre ürünler raporu

1. kategori adı her satırdan veri sayfası görüntülenir.

2. kategori adı Grup üst bilgisinde raporunda, her grup için bir kez görünür.

3. grup altbilgisinde her grup sonundaki kategori için toplamın görüntülenir.

4. kayıtları veri sayfasındaki büyük bir grup olarak görünür.

5. kayıtları her kategori için bir grup üst bilgisi tarafından öncesinde ve grup altbilgisinde göre ve ardından raporu, ayrı bir bölüme olarak görünür.

Tüm alanları ve ifadeler (en çok 10 üzerinde) sıralama gruplandırma. Aynı alanı veya ifade birden çok kez gruplandırma yapabilirsiniz. Ne zaman birden fazla alan veya ifade, Office Access 2007 gruplandırdığınızda üzerinde gruplara göre kendi grup düzeyi gruplandırın. İlk alana göre gruplandırma ilk ve en önemli grup düzeyi'dir; Gruplandırma ikinci bir sonraki grup düzeyinde alandır; devam eder. Aşağıdaki çizimde Office Access 2007 grupları nasıl içine alır gösterilir.

Üstbilgi Altbilgi Hiyerarşisi

1. Grup altbilgisi ile eşleştirilmiş her grup üst bilgisi.

Grup üstbilgisi genellikle grubunun başında ayrı bir bölüm grubu tanımlayan verileri görüntülemek için kullanın. Grup altbilgisi genellikle ayrı bir bölüm grubu sonundaki grubunda verileri özetlemek için kullanın.

Sayfanın Başı

Rapor bölümleri hakkında

Access'te, bir rapor tasarımını bölümlere ayrılmışsa. Yararlı raporlar oluşturmak için her bölüm nasıl çalıştığını anlamak gerekir. Örneğin, hesaplanan bir denetim yerleştirmek seçin bölümünde erişim sonuçları nasıl hesaplayacağını belirler. Aşağıdaki listede bölüm türleri ve bunların kullanım özetini gösterir.

 • Rapor üstbilgisi    Raporun başında bir kez yazdırılır. Rapor üstbilgisi normal şekilde görünebilir logo veya bir başlık ve tarih gibi bir kapak sayfası hakkında bilgi için kullanın. Rapor üstbilgisi önce sayfa üstbilgisi yazdırır. Rapor üstbilgisinde hesaplanan bir denetim yerleştirdiğinizde, tüm raporla ilgili değeri hesaplanır. Örneğin, rapor üstbilgisinde Toplam toplama işlevini kullanan bir denetim yerleştirme raporunun tamamı için toplamı hesaplar.

 • Sayfa üstbilgisi    Her sayfanın üst kısmında yazdırılır. Örneğin, bir sayfa üstbilgisi rapor başlığını her sayfada yinelemek için kullanın.

 • Grup üstbilgisi    Her yeni kayıt grubunun başında yazdırılır. Grup üst bilgisinde grubun adını yazdırmak için kullanın. Örneğin, ürüne göre gruplandırılmış bir raporda, ürün adı yazdırmak için Grup üst bilgisinde kullanın. Grup üst bilgisinde Toplam toplama işlevini kullanan bir hesaplanan denetim yerleştirdiğinizde, geçerli grup için toplamıdır.

 • Ayrıntı    Kayıt kaynağındaki her satır için bir kez yazdırılır. Burada, raporun ana gövdesini oluşturan denetimleri yerleştirdiğiniz ayrıntı bölümdür.

 • Grup altbilgisi    Her kayıt grubunun sonunda yazdırılır. Bir grup için özet bilgileri yazdırmak için bir grup altbilgisi kullanın.

 • Sayfa altbilgisi    Yazdırılan her sayfanın sonunda. Yazdırma Sayfa numaralarını veya sayfa başına bilgileri için sayfa altbilgisi kullanın.

 • Rapor altbilgisi    Raporun sonunda bir kez yazdırılır. Tüm raporla ilgili yazdırma rapor toplamlarını veya diğer Özet bilgileri için rapor altbilgisini kullanın.

  Not : Tasarım Görünümü'nde, rapor altbilgisine sayfa altbilgisi altında görünür. Raporu yazdırılan ya da önizlenen Bununla birlikte, rapor altbilgisine üstündeki sayfa altbilgisi hemen sonra son grubu altbilgi veya ayrıntı satırı son sayfasında görüntülenir.

Sayfanın Başı

Denetimleri hakkında

Denetimleri veri görüntüleme, eylemleri gerçekleştirmek ve görüntülemek ve etiketleri ve resimler gibi kullanıcı arabirimi geliştirdiğini bilgilerle çalışmak göndermenizi nesnelerdir. Access üç tür denetim destekler: ilişkili, ilişkisiz ve hesaplanan. Aşağıdaki listede, bu denetimler ve kullanımları özetini gösterir.

 • İlişkili denetim    Bir denetimi kimlerin veri kaynağı olarak tablo veya sorgudaki bir alandır. İlişkili denetimleri, veritabanınızdaki alanların değerlerini görüntülemek için kullanın. Değerler metin, tarihler, sayılar olabilir, Evet/Hayır değerlerini, resim veya grafik olarak gösterir. Metin kutusu ilişkili denetim en yaygın türüdür. Örneğin, bir çalışanın soyadını görüntüleyen bir form metin kutusuna, bu bilgileri Çalışanlar tablosunda Soyadı alanından karşılaşabilirsiniz.

 • Unbound denetimi    Veri kaynağı ile ilişkilendirilmemiş bir denetim. Bilgileri, çizgiler, dikdörtgenler ve resimleri görüntülemek için ilişkisiz denetimleri kullanın. Örneğin, bir rapor başlığını görüntüleyen bir ilişkisiz denetim etiketidir.

 • Hesaplanmış denetim    Bir alan yerine bir ifade kimlerin veri kaynağı olan bir denetim. Denetim için veri kaynağı olarak bir ifade tanımlayarak denetimde istediğiniz değeri belirtin. İfade işleçleri birleşimidir ( = gibi ve + ), adları, alan adları, sabit değerler ve tek bir değer veren işlevler denetleme. Örneğin, aşağıdaki ifadeyi değeri Birim Fiyat alanında Sabit bir değer çarparak yüzde 25 indirim sahip bir öğe fiyatını hesaplar (. 75).

= [Unit Price] * .75

İfade, raporun temel tablo veya sorgudaki bir alandan veya raporu denetimden verileri kullanabilirsiniz.

Bir raporu oluşturduğunuzda, özellikle de bunlar rapordaki denetimlere çoğunluğunu yukarı yaparsanız eklemek ve ilk olarak, tüm ilişkili denetimleri düzenlemek için büyük olasılıkla en verimli. Ardından, Tasarım sekmesinin denetimler grubundaki araçları kullanarak tasarımını tamamla ilişkisiz ve hesaplanan denetimler ekleyebilirsiniz.

access şeridi resmi

Bir denetimi içinden denetimi verilerini alıyor alanı tanımlayarak bir alana bağlamak. Rapora Alan listesi bölmesinden alanı sürükleyerek seçili bir alana bağlı bir denetim oluşturabilirsiniz. (Raporun temel tablo veya sorgudaki alanları Alan listesi bölmesini görüntüler. Alan listesi bölmesini görüntülemek için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda Varolan alanı Ekle'yitıklatın. düğme görüntüsü

 • ALT+F8 tuşlarına basın.

Bir alanı çift tıklatın veya rapora Alan listesi bölmesinden sürükleyebilirsiniz ilişkili denetim oluşturduğunuzda.

Alternatif olarak, denetim veya denetimin özellik sayfasını ControlSource değer kutusunda alan adını yazarak denetime bir alana bağlayabilirsiniz. Özellik sayfası adı gibi denetim özelliklerini, kaynak verilerini ve biçiminin tanımlar. Özellik sayfasını görüntülemek için F4 tuşuna basın.

Alan listesi bölmesini kullanarak iki nedenle ilişkili denetim oluşturmak için en iyi yolu olur:

 • İlişkili denetim iliştirilmiş bir etiketi varsa ve resim yazısı kendiniz yazın zorunda kalmamak için etiket alanı (veya temel tablo veya sorgudaki Bu alan için tanımlanmış resim yazısı) adı resim yazısını varsayılan olarak, alıyorsa.

 • İlişkili denetim temel tablo veya sorgudaki (olduğu gibi biçiminde, ondalık basamaklarve Giriş maskesi özellikleri gibi) alanı olarak aynı ayarların birçoğu devralır. Bu nedenle, o alana bağlı bir denetim oluşturmak her alan için bu özellikleri aynı kaldığından emin olabilirsiniz.

Zaten İlişkisiz denetim varsa ve bir alana bağlamak istediğiniz alanın adını için denetimin Denetim Kaynağı özelliğini ayarlayın.

Sayfanın Başı

Rapor Sihirbazı'nı kullanarak yeni bir gruplandırılmış rapor oluşturma

Rapor Sihirbazı size bazı sorular sunar ve daha sonra yanıtlarınızı temel alarak bir rapor oluşturur. Bu sorulardan birinde, raporunuzu gruplandırmak için kullanılacak alan veya alanlar sorulur. Rapor oluşturulduktan sonra, onu olduğu gibi kullanabilir veya gereksinimlerinize daha iyi uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Rapor Sihirbazı'na başlamadan önce bir veri kaynağı konusunda karar vermeniz gerekir.

Kayıt kaynağını seçme

Bir raporu bir tablodan veya sorgudan alınan ve etiketleri, başlıkları ve grafikler gibi bir rapor Tasarım saklanan bilgileri oluşur. Tablo veya sorguyu temel alınan verileri sağlayan raporun kayıt kaynağı olarak bilinir. Raporunuzu oluşturmaya başlamadan önce eklemek istediğiniz ilgili bilgileri göz önünde bulundurmalısınız. Gruplandırma veya özetlemek istediğiniz olanlar olmalıdır seçtiğiniz alanları arasında. Tek bir tablodaki tüm dahil edilmesini istediğiniz alanları varsa, kayıt kaynağı olarak bu tabloyu kullanın. Birden fazla tablodan alınan alanlar varsa, sorgu kayıt kaynağı olarak kullanmak istediğiniz. Bu sorguyu, veritabanınızdaki zaten var olabilir veya özellikle raporunuzu gereksinimlerine uyması için sorgu oluşturma gerekebilir.

Sorguları hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin Ayrıca bkz bölümündeki bağlantılara izleyin.

Rapor Sihirbazı'nı Başlatma

 1. Oluştur sekmesinin Raporlar grubunda Rapor Sihirbazı'nıtıklatın. düğme görüntüsü

  Access, Rapor Sihirbazı'nı başlatır.

  Rapor sihirbazında alan seçimi

 2. Tablolar/Sorgular açılır listesini tıklatın ve raporunuzda yer almasını istediğiniz alanları içeren tablo veya sorguyu seçin.

 3. Kullanılabilir Alanlar listesindeki alanları seçmek için çift tıklatın.

  Access bunları Seçili Alanlar listesine taşır. Alternatif olarak, Kullanılabilir Alanlar kutusuyla Seçili Alanlar kutusu arasındaki düğmeleri tıklatarak seçili alanı ekleyip kaldırabilir ya da tüm alanları ekleyip kaldırabilirsiniz.

 4. Başka bir tabloda veya sorguda da raporunuza koymak istediğiniz alanlar varsa, Tablolar/Sorgular açılır listesini yeniden tıklatarak diğer tablo veya sorguyu seçin ve alan eklemeye devam edin.

 5. Alan eklemeyi bitirince İleri'yi tıklatın.

Rapor Sihirbazı'nda kayıtları gruplandırma

Gruplandırma, kayıtları Bölge veya SatışElemanı gibi gruplara göre düzenlemenizi sağlar. Gruplar, gruplar arasındaki ilişkileri kolayca tanımlayabilmeniz ve istediğiniz bilgiyi hızlı şekilde bulabilmeniz için iç içe geçirilebilir. Toplamlar ve yüzdeler gibi özel bilgileri hesaplamak için de gruplandırmayı kullanabilirsiniz.

Bir rapora birden çok tablo eklediğinizde, sihirbaz tablolar arasındaki ilişkileri inceler ve bilgileri nasıl görüntülemek isteyebileceğinizi belirler.

 1. Rapor Sihirbazı'nın Gruplandırma düzeyleri eklemek istiyor musunuz? sorusunun sorulduğu sayfasında, listedeki alan adlarından birini tıklatın ve İleri'yi tıklatın.

 2. Gruplandırma düzeyleri eklemek için, listedeki alan adlarından istediğinizi çift tıklatarak raporunuza ekleyin.

  Ayrıca, sayfa görünümünde iletişim kutusunun sağ tarafında çift tıklatarak bir gruplandırma düzeyini kaldırabilirsiniz. Gruplandırma düzeyleri eklemek ve kaldırmak için ok düğmelerini kullanın ve bir gruplandırma düzeyinin önceliğini ayarlamak için gruplandırma düzeyini seçip yukarı ve aşağı öncelik düğmelerini tıklatın. Access her gruplandırma düzeyini ekler ve onu, üst gruplandırma düzeyi içinde iç içe geçmiş olarak gösterir.

  rapor sihirbazında gruplandırma düzeyleri ekleme

 3. Gruplandırma Aralıkları iletişim kutusunu görüntülemek için Gruplandırma Seçenekleri'ni tıklatın.

  Rapor sihirbazında gruplandırma aralıkları

 4. İsterseniz, her grup düzeyi alanı için bir gruplandırma aralığı seçin.

  Gruplandırma aralığını kayıtları nasıl gruplandırılmış özelleştirmenizi sağlar. Önceki çizimde, tarih/saat veri olan SevkTarihi alanı kayıtlar gruplandırılır türü. Rapor Sihirbazı'nı Gruplandırma aralıkları listesinde alan türü için uygun seçenek sunar. SevkTarihi bir tarih/saat türü olduğundan, bu nedenle, fiili değerine göre (Normal), Yıl, Çeyrek, Ay, hafta, gün, saat ve dakikagruplandırmak seçebilirsiniz. Metin veri türü alanı azaltılacak olursa, alanın tamamı (Normal) veya belki de ilk çok beş karakter gruplandırılacak tercih edebilirsiniz. Sayısal veri türleri için değeri (Normal) ya da aralık seçili adımlarla gruplandırılacak seçebilirsiniz.

  Gruplandırma aralığını seçtikten sonra Tamam'ı tıklatın.

 5. Sihirbazın sonraki sayfasına gitmek için İleri'yi tıklatın.

Kayıtları sıralama ve özetleme

Artan veya azalan düzende olmak üzere, kayıtları en çok dört alana göre sıralayabilirsiniz.

 1. İlk açılır listeyi tıklatın ve sıralamada temel alınacak bir alan seçin.

  Artan ve azalan sıra arasında geçiş yapmak için listenin sağındaki düğmeyi tıklatabilirsiniz (Artan, varsayılandır). İsteğe bağlı olarak, ek sıralama alanlarını seçmek için ikinci, üçüncü ve dördüncü açılan listeleri tıklatın.

  Rapor sihirbazında sıralama düzenleri

 2. Sayısal alanlardan birini özetlemek isterseniz Özet Seçenekleri'ni tıklatın.

  Özet Seçenekleri düğmesinin yalnızca raporunuzun Ayrıntı bölmesinde bir veya daha çok sayısal alanınız varsa görüneceğini unutmayın. Sihirbaz kullanılabilir sayı alanlarını görüntüler.

  Rapor sihirbazındaki özet seçenekleri

 3. Hesaplamaları grup altbilgisine eklemek için Topla, Ort, EnAz veya EnÇok seçiminizin altındaki onay kutusunu seçin.

  Ayrıntıları ve özeti ya da yalnızca özeti göstermeyi de seçebilirsiniz. İkinci durumda, her SevkiyatTarihi değeriyle ilgili toplamlar gösterilir (örneğin Topla için onay kutusunu seçtiyseniz), ancak sipariş ayrıntısı atlanır. Toplamlar için toplam hesaplamaların yüzdesini göstermeyi de seçebilirsiniz.

 4. Tamam'ı tıklatın.

 5. Rapor Sihirbazı'nın kalan sayfalarındaki yönergeleri izleyin. Son sayfada, raporun başlığını düzenleyebilirsiniz. Bu başlık, raporun birinci sayfasında görüntülenir ve Access, başlığı belge adı olarak kullanarak raporu kaydeder. Hem başlığı hem de belge adını sonradan düzenleyebilirsiniz.

 6. Son'u tıklatın. Access raporu otomatik olarak kaydeder ve raporu, yazdırıldığında görüneceği şekilde gösteren Baskı Önizleme'de görüntüler.

Raporun sayfalarını art arda görüntülemek için önizleme bölmesinin altındaki gezinti düğmelerini kullanabilir veya rapordaki herhangi bir sayfaya atlayabilirsiniz. Gezinti düğmelerinden birini tıklatın veya sayfa numarası kutusunda görmek istediğiniz sayfa numarasını yazıp, ardından ENTER tuşuna basın.

Baskı Önizleme'de, ayrıntıları görmek için görüntüyü yakınlaştırabilir veya verilerin sayfaya iyi yerleştirilip yerleştirilmediğini görmek için uzaklaştırabilirsiniz. Fare işaretçisini raporun üzerine getirip bir kez tıklatın. Yakınlaştırma etkisini tersine çevirmek için ise yeniden tıklatın. Durum çubuğundaki yakınlaştırma denetimini de kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Raporunuzu ince ayar yapma

Rapor Sihirbazı'nı raporunuzda aradığınız tam sonuçları oluşturmaz olasıdır. Örneğin, size isteyebilirsiniz metin eklemek için sütun genişliklerini ayarlayın, logo, vb. ekleyin. Access içinde yapabilirsiniz değişiklikleri raporunuz için iki görünüm sağlar: Düzen görünümü ve Tasarım görünümü. Bunlar kısaca Bu bölümde ele alınmıştır.

Düzen görünümü hakkında

Düzen görünümünde rapor değişiklik yapmak için en kolay kullanımlı görünümdür ve raporunuzu ince ayar yapmak için size gereken Araçları'nın en sağlar. Sütun genişliklerini ayarlayın, sütunları, yeniden ve ekleyebilir veya gruplandırma düzeyleri ve toplamları değiştirin. Rapor tasarımı üzerinde yeni alanları getirin ve rapor ve denetimlerinin özelliklerini ayarlama. Düzen görünümü avantajı, değişikliklerinizi verilerin görünümünü nasıl etkilediğini hemen görebilmek için rapor biçimini, değişiklikleri yaparken verilerinizi görebilirsiniz ' dir.

Bir raporu düzen görünümünde açmak için Gezinti Bölmesi'nde raporu sağ tıklatın ve sonra Düzen görünümü düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

Rapor ve denetimler ve bölümler özelliklerini değiştirmek için özellik sayfasını kullanabilirsiniz. Özellik sayfasını görüntülemek için F4 tuşuna basın.

Rapor tasarımınızı temel tablo veya sorgudaki alanları eklemek için Alan listesi bölmesini kullanabilirsiniz. Alan listesi bölmesini göstermek için:

 1. Biçim sekmesinde, denetimler grubunda düğme görüntüsü Varolan alanları Ekle'yitıklatın.

  İpucu : Access 2010 büyük ölçüde rapor okunabilirliğini artırmak yeni koşullu biçimlendirme özellikleri içerir.

Tasarım görünümü hakkında

Düzen Görünümü'nde, raporu belirli bir değişiklik yapmak kullanamıyorsanız, Tasarım görünümü deneyin. Tasarım görünümünde rapor alt yapısını gösterir ve Düzen Görünümü'dan araçları ve işlevleri daha birkaç tasarlama sağlar. Örneğin, daha çeşitli denetimler raporunda yerleştirebilirsiniz, denetimleri hizalamasını daha hassas bir şekilde ayarlayabilirsiniz ve Düzen Görünümü'nde yaptığınızdan daha fazla özelliklerini ayarlamak için özelliği vardır.

Raporu Tasarım görünümünde açmak için Gezinti Bölmesi'nde raporu sağ tıklatın, sonra düğme görüntüsü Tasarım görünümü' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Varolan bir rapora alanlar veya diğer denetimler ekleme

Her alanı, etiket, çizgi veya resim raporunuzda bulunmasını gördüğünüz bazı denetim türünü kullanılarak oluşturulur. En sık kullanılan bir rapordaki metin kutusunu denetimidir. İşte ne normalde raporun temel kayıt kaynağında verileri görüntülemek için kullanılır. Zaten kayıt kaynağındaki alanları Alan listesi bölmesinden alan ekleyerek ilişkili metin kutuları oluşturabilir veya Tasarım görünümünde çalışırken bunları rapora ekleyebilirsiniz (ancak sonra "bunları kayıt kaynağındaki alanları için kendinizi bağlamanız gerekir"). Birçok başka yanı sıra denetim türleri ekleyebilirsiniz görünümdür tasarım avantajı dikdörtgenler, sayfa sonları ve grafikler gibi metin kutuları bağladınız. Bu bölümde, her iki yönteme rapora denetimleri ekleme açıklanır.

Varolan bir rapora alanlar ekleme

Düzen görünümünde rapora alanlar eklemek için önerilen görünümdür, ancak da Tasarım Görünümü'nde yapılabilir. Bir alan eklemek için ilk Alan listesi bölmesini görüntülendiğinden emin olun. Alan listesi bölmesi tüm raporunun yerleştirilmesini kullanılabilir alanların listesini içerir. Alan listesi bölmesini görüntülemek için ALT + F8 tuşlarına basın.

Alan listesi bölmesinden alan ekleme

 • Tek bir alan eklemek için alanı Alan listesi bölmesinden bölüme raporda bunu görüntülenmesini istediğiniz yere sürükleyin.

 • Bir kerede birkaç alanları eklemek için ve CTRL tuşunu basılı tutarak ilk alanı tıklatın ve istediğiniz her ek alanını tıklatın. Ardından, seçili alanları raporun sürükleyin.

Alanları bırakıldığında, Access her alan için bir ilişkili metin kutusu denetimi oluşturur ve otomatik olarak bir etiket denetimi her alanının yanındaki yerleştirir.

Not : 

 • İlişkili bir tablodan alan eklerseniz, Access sizin için uygun gruplandırma düzeyi ekler.

 • (İlişkili olmayan) başka bir tablodan alan eklerseniz, Access raporu için var olan veri kaynağına tablo arasında ilişki nasıl belirleyebileceğiniz bir iletişim kutusu görüntülenir.

Veritabanınız için hangi tablo ilişkileri zaten belirtilmiş görmek veya yenilerini eklemek için:

 1. Veritabanı Araçları sekmesinde, Göster/Gizle grubunda İlişkiler' i tıklatın. düğme görüntüsü

Daha fazla bilgi için, İlişki oluşturma, düzenleme veya silme makalesine bakın.

Varolan bir rapora başka denetimler ekleme

Bunun için ilişkili metin kutusu denetimi raporunuz için Alan listesi bölmesinden alan eklediğinizde, otomatik olarak oluşturulur. Etiketleri, çizgiler ve resimler gibi diğer denetimler Tasarım görünümüne geçmek ve denetimler grubunda Tasarım sekmesindeki araçları kullanarak eklenebilir.

access şeridi resmi

Bir aracın adını belirleme

 • Fare işaretçisini aracın üstüne yerleştirin.

  Access aracın adını görüntüler.

Denetimler grubundaki Araçları'nı kullanarak bir denetim oluşturma

 • Eklemek istediğiniz denetim türünü aracını tıklatın. Örneğin, bir onay kutusu oluşturmak için onay kutusu aracı düğme görüntüsü tıklatın.

 • Rapor tasarımında denetiminin sol üst köşesindeki yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın. Varsayılan boyutta bir denetim oluşturmak veya tıklatın ve sürükleyerek istediğiniz boyutta bir denetim oluşturmak için rapora bir kez tıklatın.

 • İlk denemede denetimindeki mükemmel konumlandırmak yoksa istiyorsanız, aşağıdaki yordamı kullanarak taşıyabilirsiniz:

  • Seçmek için denetimi tıklatın.

  • Fare işaretçisini denetlemenizi kadar bir taşıma işaretçisi dört başlı oka dönüştüğünde getirin ve denetimi istediğiniz konuma sürükleyin.

Bu işlem "ilişkisiz" Denetim oluşturur. Denetimi veri (metin kutusu veya örneğin onay kutusu) görüntüleyebilen türündeyse, herhangi bir veri görüntülenir önce bir alan adı veya ifade Denetim Kaynağı özelliğinde denetim için girmeniz gerekir.

Özellik sayfası görüntüleme

 • F4 tuşuna basın.

Not : Yeni raporunuz tamamlandığında, çalışmanızı kaydettiğinizden emin olun.

Sayfanın Başı

Varolan rapora gruplandırma ve sıralama ekleme veya bunları değiştirme

Varolan bir raporunuza sıralama veya gruplandırma eklemek istiyorsanız ya da raporun varolan sıralamasını veya gruplandırmasını değiştirmek istiyorsanız, bu bölüm başlangıç için yardımcı olacaktır.

Düzen görünümünde gruplandırma, sıralama ve toplamlar ekleme

Basit sıralama, gruplandırma ve alanları Düzen Görünümü'nde sağ tıklatarak ve sonra kısayol menüsünden istediğiniz işlemi seçerek toplam alma işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Düzeni görünümüne geçmek için Gezinti Bölmesi'nde raporu sağ tıklatın ve sonra da Düzen görünümü düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

Not : Bu bölümdeki yönergelerde Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesi doğrudan kullanılmamasına karşın, bölmeyi açarak, çalışmanız sırasında nasıl değiştiğini gözlemlemek yararlı olacaktır. Access'in ne yaptığı konusunda daha iyi bir fikriniz olacak ve Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesiyle çalışmaya alıştıkça, raporunuzda ek ayarlamalar yapmak için kullanabilirsiniz. Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesini görüntülemek için:

 1. Biçim sekmesinde, gruplandırma ve toplamlar grubunda Gruplandır ve Sırala'yıtıklatın. düğme görüntüsü

Tek bir alana göre sıralama

 • Sıralamak istediğiniz alanda herhangi bir değeri sağ tıklatın.

 • Kısayol menüsünde, istediğiniz sıralama seçeneğini tıklatın. Örneğin, bir metin alanı artan düzende sıralamak için A'dan Z'ye Sırala düğme görüntüsü ' ı tıklatın. Sayısal bir alan azalan düzende sıralamak için Büyükten Küçüğe Sırala düğme görüntüsü tıklatın.

Access, raporu belirttiğiniz şekilde sıralar. Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesi açıksa, alan için yeni bir Sıralama Ölçütü satırının eklendiğini görebilirsiniz.

Birden çok alana göre sıralama

Not : Düzen görünümünde bir alanı sağ tıklatarak sıralama uyguladığınızda, bir kerede yalnızca bir alan sıralayabilirsiniz. Başka bir alana sıralama uygulama ilk alanına göre sıralama kaldırır. Bu sırayla her alanın sağ tıklatarak ve istediğiniz sıralama düzenini seçme birden fazla sıralama düzenleri nerede kurulabilir formlarında sıralanma farklılık gösterir. Birden fazla sıralama düzeyi oluşturmak için Ekle gruplandırma, sıralama ve grup, sıralama ve toplam bölmesini kullanarak toplamlarbölümüne bakın.

Alanı gruplandırma

 • Gruplandırma için kullanmak istediğiniz alanda herhangi bir değeri sağ tıklatın.

 • Kısayol menüsünde, Grupla ' düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

Access gruplandırma düzeyini ekler ve onun için bir grup üstbilgisi oluşturur. Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesi açıksa, alan için yeni bir Grupla satırının eklendiğini görebilirsiniz.

Alana bir toplam ekleme

Bu seçenek, alan için bir toplam, ortalama, say, veya başka bir toplam hesaplamanızı sağlar. Genel toplam raporun sonuna eklenir; grup toplamları da raporda bulunan her gruba eklenir.

 • Toplamak istediğiniz alandaki herhangi bir değeri sağ tıklatın.

 • Toplam'ı tıklatın.

 • Yapmak istediğiniz işlemi tıklatın: Toplama, Ortalama, Kayıtları Say (tüm kayıtları saymak için), Değerleri Say (yalnızca, bu alanda değer içeren kayıtları saymak için), EnÇok, EnAz, Standart Sapma veya Fark.

Access, rapor altbilgisine hesaplanan bir metin kutusu denetimi ekler ve bu da bir genel toplam oluşturur. Ayrıca, raporunuzda gruplandırma düzeyleri varsa, Access grup altbilgileri ekler (zaten yoksa) ve toplamı her altbilgiye yerleştirir.

Toplanmasını istediğiniz alanı tıklatarak da toplamlar eklemek ve sonra Biçim sekmesinde, gruplandırma ve toplamlar grubunda Toplamlar düğme görüntüsü tıklatın.

Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesini kullanarak gruplandırma, sıralama ve toplamlar ekleme

Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesinde çalışmak, bir rapora grup, sıralama düzeni veya toplam seçenekleri eklemek veya bunları değiştirmek istediğinizde size en fazla esnekliği sağlar. Değişikliklerinizin, verilerin görüntülenmesini nasıl etkilediğini görmek çok daha kolay olduğundan, Düzen görünümü de çalışmak için tercih edilen görünümdür.

Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesini görüntüleme

 • Düzen Görünümü'nde:

  Biçim sekmesinde, gruplandırma ve toplamlar grubunda Gruplandır ve Sırala'yıtıklatın. düğme görüntüsü

 • Tasarım Görünümü'nde:

  Tasarım sekmesinde, gruplandırma ve toplamlar grubunda Gruplandır ve Sırala'yıtıklatın. düğme görüntüsü

Access Gruplandırma, sıralama ve toplam bölmesini görüntüler.

gruplandırma, sıralama ve toplam bölmesi

Yeni sıralama veya gruplandırma düzeyi eklemek için, Grup ekle veya Sıralama ekle'yi tıklatın.

Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesine yeni bir satır eklenir ve kullanılabilir alanların listesi görüntülenir.

Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesinde alan listesi

Bu alan adlarından birini tıklatın veya ifade ifade girmek için alanları listesinin altına tıklatabilirsiniz. Bir alan seçin veya ifade girin sonra Access rapora gruplandırma düzeyi ekler. Düzen görünümünde iseniz, görüntü hemen gösterme gruplandırma veya sıralama düzenini değiştirir.

Notlar : 

 • Tanımlanmış birkaç sıralama veya gruplandırma düzeyi zaten varsa, Grup ekle ve Sıralama ekle düğmelerini görebilmek için önce Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesinde aşağı doğru kaydırmanız gerekebilir.

 • Bir raporda en çok 10 gruplandırma ve sıralama düzeyi tanımlayabilirsiniz.

Gruplandırma seçeneklerini değiştirme

Her sıralama ve gruplandırma düzeyinde, istediğiniz sonuçları elde etmek için ayarlayabileceğiniz çeşitli seçenekler vardır.

Gruplandırma seçenekleri

 • Gruplandırma veya sıralama düzeyinin tüm seçeneklerini görüntülemek için, değiştirmek istediğiniz düzeyde Tümü'nü tıklatın.

  Gruplandırma seçenekleri (genişletilmiş)

 • Seçenekleri gizlemek için Az öğesini tıklatın.

Sıralama düzeni    Sıralama düzeni açılan listesini tıklatıp ardından istediğiniz seçeneği tıklatarak sıralama düzenini değiştirebilirsiniz.

Grup aralığı    Bu ayar kayıtların nasıl gruplandırılacağını belirler. Örneğin, "A" ile başlayanların tümü birlikte, "B" ile başlayanların tümü birlikte vb. olacak şekilde, bir metin alanının ilk karakterine göre gruplandırabilirsiniz. Bir tarih alanı için de güne, haftaya, aya göre gruplandırabilir veya özel bir aralık girebilirsiniz.

Toplamlar    Toplamlar eklemek için bu seçeneği tıklatın. Birden çok alana toplamlar ekleyebilir ve aynı alanda birden çok türde toplam yapabilirsiniz.

Toplamlar açılan penceresi

 • Toplam Açık açılan okunu tıklatın ve özetlenmesini istediğiniz alanı seçin.

 • Tür açılan okunu tıklatın ve yapılacak hesaplamanın türünü seçin.

 • Raporun sonuna (rapor altbilgisine) genel toplam eklemek için Genel Toplamı Göster'i seçin.

 • Grup altbilgisine, her grup için genel toplamın yüzdesini hesaplayan bir denetim eklemek için Grup toplamlarını Genel Toplamın yüzdesi olarak göster'i seçin.

 • Toplamı istediğiniz konumda görüntülemek için Grup üstbilgisinde göster'i veya Grup altbilgisinde göster'i seçin.

Alan için tüm seçenekler belirlendikten sonra, işlemi yineleyebilir ve Toplam Açık açılır listesinden başka bir alan seçerek bu alanı özetleyebilirsiniz. Aksi takdirde, Toplamlar açılan penceresinin dışında bir yeri tıklatarak pencereyi kapatın.

Başlık    Bu, özetlenmekte olan alanın başlığını değiştirmenize olanak sağlar. Sütun başlığı için ve üstbilgilerdeki ve altbilgilerdeki özet alanlarının etiketlenmesi için kullanılır.

Başlık eklemek veya başlığı değiştirmek için:

 • Başlıkla sözcüğünden sonraki mavi metni tıklatın.

  Yakınlaştır iletişim kutusu görüntülenir.

 • İletişim kutusunda yeni başlığı yazın ve Tamam'ı tıklatın.

Üstbilgi bölümüyle / Üstbilgi bölümü olmadan    Her grubun önündeki üstbilgi bölümünü eklemek veya kaldırmak için bu ayarı kullanın. Üstbilgi bölümü eklerken, Access gruplandırma alanını sizin içi üstbilgiye taşır. Gruplandırma alanı yerine denetimler içeren bir üstbilgi bölümünü kaldırırken, Access denetimleri silmek için onay ister.

Altbilgi bölümüyle / Altbilgi bölümü olmadan    Her grubun ardında yer alan altbilgi bölümünü eklemek veya kaldırmak için bu ayarı kullanın. Denetimler içeren bir altbilgi bölümünü kaldırırken, Access, denetimleri silmek için onay ister.

Grubu birlikte tut    Bu ayar, rapor yazdırıldığında grupların sayfanın üzerinde nasıl yerleştirileceğini belirler. Grubun tümünü görmek için gereken sayfa çevirme miktarını mümkün olduğu kadar azaltmak için grupları birlikte tutmak isteyebilirsiniz. Ancak, sayfaların çoğunun alt kısmında bir miktar boş yer olduğundan, bu işlem genellikle raporu yazdırmak için gereken kağıt miktarını artırır.

 • Grubu aynı sayfada birlikte tutma     Grupların sayfa sonlarıyla kesilmesi sizin için önemli değilse bu seçeneği kullanın. Örneğin, 30 öğeden oluşan bir grubun 10 öğesi bir sayfanın alt kısmında, geri kalan 20 öğesi sonraki sayfanın üst kısmında olabilir.

 • Grubun tamamını aynı sayfada birlikte tut    Bu seçenek, bir gruptaki sayfa sonlarının sayısını en aza indirmeye yardımcı olur. Bir grup, sayfanın geri kalan alanına sığmıyorsa, Access bu alanı boş bırakır ve grubu bir sonraki sayfadan başlatır. Yine de büyük gruplar birden çok sayfaya yayılabilir, ancak bu seçenek, grup içindeki sayfa sonlarının sayısını mümkün olduğu kadar en aza indirir.

 • Üstbilgiyi ve ilk kaydı aynı sayfada birlikte tut     Bu seçenek, grup üstbilgileri olan gruplarda, yalnızca grup üstbilgisinin bir sayfanın alt kısmına yazdırılmamasını sağlar. Access, üstbilgiden sonra en az bir satırlık veri yazdırılması için yeterli yer olmadığını belirlerse, grup sonraki sayfadan başlar.

Gruplandırma ve sıralama düzeylerinin önceliğini değiştirme

Bir gruplandırma veya sıralama düzeyinin önceliğini değiştirmek için, Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesinde satırı tıklatın ve sonra satırın sağ tarafındaki yukarı veya aşağı okunu tıklatın.

Gruplandırma ve sıralama düzeylerini silme

Bir gruplandırma veya sıralama düzeyini silmek için, Gruplandırma, Sıralama ve Toplam bölmesinde silmek istediğiniz satırı tıklatıp DELETE tuşuna basın veya satırın sağ tarafındaki Sil düğmesini tıklatın. Bir gruplandırma düzeyini silerken, gruplandırma alanı grup üstbilgisinde veya altbilgisindeyse, Access bunu raporun Ayrıntı bölümüne taşır. Grup üstbilgisinde veya grup altbilgisinde bulunan tüm diğer denetimler silinir.

Sayfanın Başı

Özet rapor oluşturma (kayıt ayrıntıları olmadan)

Yalnızca toplamları göstermek istiyorsanız (yani, yalnızca üstbilgi ve altbilgi satırlardaki bilgileri), Biçim sekmesinde (veya Tasarım görünümünde Tasarım sekmesinde), gruplandırma ve toplamlar grubunda Ayrıntıları Gizle'yitıklatın. Bunu yapmanın en alt düzeyindeki sonraki gruplandırma ve Özet verileri çok daha kısa bir sunuda sonuçlanır kayıtları gizler. Kayıtları gizli olmakla birlikte, gizli bölümünde denetimleri silinmez. Ayrıntı satırları rapora yeniden geri yüklemek için Ayrıntıları Gizle'yi tıklatın.

Üstbilgiler kullanmadan bir gruplandırma efekti oluşturma

Raporunuzda üstbilgilerini kullanımını olmadan bir gruplandırma etkiyi elde edebilirsiniz. Üstbilgi satırlarını göre daha az dikey boşluk kullanıldığından üstbilgileri kaldırma daha kısa bir rapor oluşturur.

Genel yordamı her gruplandırma alanı raporun ayrıntı bölümüne taşır her grup için başlığı kaldırmayı içerir. Görsel gruplandırma efekti geri yüklemek için Evether gruplandırma alanının Gizleme yinelenenleri özelliğini ayarlayın.

Örnek

Grup üstbilgileri kullanan bu tipik gruplandırılmış rapor göz önünde bulundurun:

Grup üstbilgileri içeren gruplandırılmış rapor

Gördüğünüz gibi her sipariş kimliği yaptığı gibi her şirket adının tamamını bir satır yukarı alır

Bu örnekte, böylece aşağıdaki resimdeki gibi görünür raporu düzenleyeceğiniz:

kaldırılan grup üstbilgileriyle gruplandırılmış rapor

 1. Gezinti Bölmesi'nde sağ tıklatıp ardından Düzen görünümü düğme görüntüsü tıklatarak raporu düzen görünümünde açın.

 2. Biçim sekmesinde, gruplandırma ve toplamlar grubunda Gruplandır ve Sırala'yıtıklatın. düğme görüntüsü

  Not : En düşük düzeyli grupla başlatma ve yolunuzu çalışmak için iyi bir fikirdir; Aksi takdirde, siz çalışırken raporu görüntüsünü kafa karıştırıcı olabilir.

 3. En düşük gruplandırma düzeyi listesinde tıklatın ve sonra diğer' i tıklatın.

 4. Üstbilgi bölümü olmadanüstbilgi bölümünde aşağı açılan listeden seçin.

  Üstbilgi kaldırdığınızda, Access gruplandırma alanı için metin kutusunu ayrıntı bölümüne taşıyarak korur. Bununla birlikte, Grup üst bilgisinde diğer denetimlerde silinebilir. Access, tüm denetimleri bu eylem sonucunda silinmesi kullanacağınıza yoksa sizi uyarır. Korumak istediğiniz Grup üst bilgisinde denetimleri varsa, bu adımı gerçekleştirmeden önce başka bir rapor bölüme taşımak emin olun. Diğer bölümlere denetimleri taşımak için Tasarım görünümüne geçin gerekecektir.

  Elde edilen raporu aşağıdaki çizimde gösterilmiştir. İlk SiparişNo ilk ayrıntı kaydıyla aynı satırda yerine kendi satırına olduğuna dikkat edin.

  siparişno üstbilgisi kaldırılmış olarak gruplandırılmış rapor

  Ne yazık ki, her ayrıntı satırında SiparişNo yineler ve bu da vardır tam olarak kaç siparişlerini görmek sabit sağlar. Bu noktada, metin kutusu denetiminin Gizleme yinelenenleri özelliğini ayarlayarak yararlıdır. Bu özelliği ayarlamak için şu adımları izleyin:

  • Yinelenen değerleri birini seçin.

  • Özellik sayfası şu anda görüntülenmiyorsa, görüntülenmesi için F4 tuşuna basın.

  • Özellik sayfasının Biçim sekmesinde, Yinelenenleri gizlemek için aşağı açılan listesini tıklatın ve sonra Evet'itıklatın.

   Yinelenen sipariş kimlikleri gizlenir. Kaç siparişlerini vardır ve her sipariş orada kaç ürünleri olduğu görebileceğini unutmayın.

   Yinelenen SiparişNo gizlenmiş olarak gruplandırılmış rapor

 5. Bu örnekte, biz için şirket adı gruplandırma düzeyi 4. Nihai rapor aşağıdaki resimdeki gibi görünür:

  kaldırılan grup üstbilgileriyle gruplandırılmış rapor

  Şirket adı şimdi ilk ayrıntı kaydıyla aynı satırda değerdir ve her satırda yinelenen şirket adı değeri Gizlemek yinelenenleri özelliği engeller. Birkaç Gruplandırma düzeyleri kullanan uzun bir rapor için bu önemli kağıt tasarrufları içinde neden olabilir.

Sayfanın Başı

Kaydetme, yazdırma veya raporunuzu gönderme

Rapor tasarımınızı kaydettikten sonra birden çok kez kullanabilirsiniz. Rapor tasarımını aynı kalır ancak raporu her yazdırdığınızda, geçerli veri görürsünüz. Raporlama Gereksinimleriniz değişirse, rapor tasarımını değiştirmek veya özgün temel alan yeni, benzer bir rapor oluşturun.

Raporunuzu kaydetme

 1. düğme resmi Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın ve sonra Kaydet' i tıklatın veya düğme görüntüsü CTRL + S tuşlarına basın.

  Alternatif olarak, düğme görüntüsü Hızlı Erişim Araççubuğunda kaydetmetıklatabilirsiniz.

 2. Rapor başlıksız ise, Rapor adı kutusuna bir ad yazın ve Tamam' ı tıklatın.

Rapor tasarımınızı yeni bir adla kaydedin

 1. düğme resmi Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın ve sonra Kaydet düğme görüntüsü tıklatın.

 2. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, Raporu kaydetmek için kutusuna bir ad yazın, raporolarak kutusunda tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

Raporunuzu yazdırma

Baskı Önizleme, Düzen görünümü, Tasarım görünümü, rapor görünümü veya Gezinti Bölmesi'nden bir raporu yazdırabilirsiniz. Yazdırmadan önce kenar boşlukları ve sayfa yönü gibi çift onay sayfası ayarlar gerekir. Access, sayfa ayarlarını raporuyla kaydeder, böylece yalnızca bir kez ayarlamanız gerekir. Gereksinimlerinizi değiştirirseniz, daha sonra ayarları kaydedebilirsiniz.

Sayfa ayarlarını değiştirme

 1. Raporda herhangi bir görünümde açın.

 2. Sayfa düzeni sekmesinde, Sayfa grubunda, bir seçeneği tıklatın:

  • Boyutu düğme görüntüsü kağıt boyutları arasında bir sayı seçin veya özel bir kağıt boyutu girmesini sağlar.

  • Dikey düğme görüntüsü sayfaya dikey olarak yönlendirir.

  • Yatay düğme görüntüsü sayfayı yatay olarak yönlendirir.

  • Kenar boşlukları düğme görüntüsü birkaç önceden tanımlanmış bir kenar boşluğu genişliğini seçmenize izin verir veya Sayfa Yapısı iletişim kutusunu kullanarak özel kenar boşluğu genişliğini girmek için Gelişmiş ' i tıklatın.

  • Kenar boşluklarını Göster kenar boşlukları açma ve kapatma (yalnızca Düzen görünümü) görüntüleme arasında geçiş yapar.

  • Sütunlar Sayfa Yapısı iletişim kutusunu görüntüler. İstediğiniz, istediğiniz sütun boyutunuz ayarlayın ve Tamam' ı sütun sayısını girin.

  • Yalnızca veri Yazdır raporunuzda bulunmasını yerleştirdiğiniz herhangi bir etiket yazdırma bastırılır. Temel tablo veya sorgudaki verileri ilişkili denetimleri yazdırılır. Bu özellik önceden yazılı formlarda bazen yazdırma raporlarda yardımcı olabilir. Bu gibi durumlarda etiketlerinin yazdırılma engellemek ve rapor boş kağıda yazdırırken yazdırma etiketlerinin etkinleştirin.

Not : Daha ayrıntılı sayfa ayarlarını kullanmak için sağ alt köşesinde Sayfa Yapısı iletişim kutusunu görüntülemek için Sayfa düzeni grubunda, Sayfa Yapısı düğmesini tıklatın. Sayfa düzeni sekmesinde kullanılabilen tüm ayarları belirleyin ve rapor için belirli bir yazıcıyla seçmek için Sayfa Yapısı iletişim kutusunu kullanabilirsiniz.

Raporunuzu yazıcıya gönderme

 1. Herhangi bir görünümde rapor açın veya raporu Gezinti Bölmesi'nde yalnızca seçin.

 2. Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklatın ve sonra da Yazdır' ı tıklatın. PivotTable Araçları

 3. Yazdır iletişim kutusunda, yazıcı, yazdırma aralığı ve kopya sayısı gibi seçenekleri seçimlerinizi girin.

 4. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Raporunuzu e-posta iletisi gönderme

Bir kağıda yazdırma yerine e-posta iletisi olarak, raporunuzu kullanıcılara gönderebilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi'nde, raporu seçin, düğme resmi Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın ve sonra e-posta düğme görüntüsü ' i tıklatın tıklatın.

 2. Nesneyi farklı Gönder iletişim kutusunda, kullanmak istediğiniz dosya biçimini tıklatın.

  Nesneyi Farklı Gönder iletişim kutusu

 3. Kalan tüm iletişim kutularını tamamlayın.

 4. E-posta programınız görüntülendiğinde, ileti ayrıntıları girin ve iletiyi gönderin.

Sayfanın Başı

Açıklamalar

Rapor sıralayan bir .accdb dosyasında veya grupları bir arama alanı varsa, bir sorun çıkabilir ve istediğiniz raporu .mdb dosyası içeri aktarma ve ardından önceki bir Access sürümünü açın.

Ölçüt olarak arama alanları sıralanır ve .accdb dosyalarında gruplandırılmış iç .mdb dosyaları ile uyumsuz yöntemdir. Rapor kullanan .accdb dosyasında oluşturursanız, gruplandırma veya sıralama üzerinde bir arama alanı ve bir .mdb dosyasına aktarın (veya veritabanı .mdb dosyası olarak kaydetmek için Kaydet komutunu kullanın) ve Access, rapor önceki bir sürümü ile rapor açmayı deneyin yüklemek başarısız olur.

Böylece .mdb dosyası içeri aktarma ve Access önceki bir sürümünde açma raporu gözden geçirmek için aşağıdakileri yapın:

 1. .Accdb dosyasında, raporu bir kopyasını oluşturun.

 2. Düzen görünümünde rapor kopyasını açın.

 3. Gruplandırma, sıralama ve toplam bölmesi görüntülenmiyorsa:

  1. Biçim sekmesinde, gruplandırma ve toplamlar grubunda Gruplandır ve Sırala'yıtıklatın. düğme görüntüsü

 4. Gruplandırma, sıralama ve toplam Bölmesi'nde tüm satırları, her satırı sağında Sil düğmesini tıklatarak silin.

 5. düğme resmi Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın ve sonra Kaydet' i tıklatın veya düğme görüntüsü CTRL + S tuşlarına basın.

 6. Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklatın ve sonra Veritabanını Kapat'ıtıklatın. düğme görüntüsü

 7. Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklatın ve sonra ' ı tıklatın. düğme görüntüsü

 8. .Mdb raporu içeri aktarmak istediğiniz dosyayı bulun ve ' ı tıklatın.

 9. Raporu Kopyala .mdb dosyasına içeri aktarın.

  Nasıl mı?

  1. Dış veri sekmesindeki Al grubunda, erişim' i tıklatın. düğme görüntüsü

  2. Gözat’a tıklayın.

  3. Raporu içeren .accdb dosyaya göz atın ve ' ı tıklatın.

  4. Böylece içeri aktarmak veya kaynak verilere bağlanmak seçtiğiniz olup olmadığını önemli değildir, herhangi bir tablo şu anda aldığınız değil. Devam etmek için Tamam ' ı tıklatın.

  5. Nesneleri Al iletişim kutusunda, Raporlar sekmesine tıklayın.

  6. İçeri aktarmak istediğiniz raporu tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  7. İçeri aktarma işlemi başarılı olursa, Access, daha sonra kullanmak için alma adımlarını Kaydet isteyip istemediğinizi sorar. Adımları kaydetmek istiyorsanız, içeri aktarma adımlarını onay kutusunu seçin, istenen bilgileri girin ve Kaydet Al' ı tıklatın. Adımları kaydetmek istemiyorsanız, Kapat' ı tıklatın.

   Access raporu içeri aktarır ve Gezinti Bölmesi'nde görüntüler.

 10. Raporu düzen görünümünde açın.

 11. Alan listesi bölmesi görüntülenmiyorsa:

  1. Biçim sekmesinde, denetimler grubunda düğme görüntüsü Varolan alanları Ekle'yitıklatın.

 12. İlgili tablolardaki kullanılabilir alanlar bölmesinde, raporda görüntülenmesini istediğiniz alanın bulunduğu tabloyu bulun. Bu alan rapordaki arama alanını tarafından görüntülenen gördüğünüz şu anda aynı değerleri içerir.

 13. Rapora alanı sürükleyin.

  Artık aynı bilgilerini görüntüleyen iki sütunu vardır.

 14. Yeni eklediğiniz görüntü alanı sağ tıklatın ve kullanmak istediğiniz sıralama seçeneğini tıklatın.

 15. Yalnızca eklenen ve sıralanmış görüntü alanı silin.

 16. Gruplandırma, sıralama ve toplam bölmesi görüntülenmiyorsa:

  1. Biçim sekmesinde, gruplandırma ve toplamlar grubunda Gruplandır ve Sırala'yıtıklatın. düğme görüntüsü

 17. Grup Ekle'yitıklatın.

 18. Alan/deyim açılır pencerede rapordaki arama alanının adını tıklatın.

Rapor sıralanmış ve .accdb dosyasında haliyle gruplandırılır. Kaydedin ve raporu kapatın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×