Grafik oluşturma

Microsoft Office Excel 2007 bundan böyle grafik sihirbazı sunmamaktadır. Bunun yerine, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimi Şeridi'nde istediğiniz grafik türünü tıklatarak temel bir grafik oluşturabilirsiniz. İstediğiniz ayrıntıları görüntüleyen bir grafik oluşturmak için, aşağıdaki adım adım işlemin bir sonraki adımlarıyla devam edebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Grafikler hakkında bilgi alma

Adım 1: Temel bir grafik oluşturma

Adım 2: Grafiğin düzenini veya stilini değiştirme

Adım 3: Başlık veya veri etiketleri ekleme ya da kaldırma

Adım 4: Göstergeyi gösterme veya gizleme

Adım 5: Grafik eksenlerini veya kılavuz çizgilerini gösterme ya da gizleme

Adım 6: Grafiği taşıma veya yeniden boyutlandırma

Adım 7: Grafiği şablon olarak kaydetme

Grafikler hakkında bilgi alma

Grafikler, çok sayıda verinin ve farklı veri serileri arasındaki ilişkinin anlaşılmasını kolaylaştırmak üzere sayısal veri serilerini grafiksel biçimde görüntülemek için kullanılır.

Excel'de bir grafik oluşturmak için ilk olarak bir çalışma sayfası grafiğin sayısal verilerini girersiniz. Daha sonra Office Fluent Şeridi'nde (Ekle sekmesi, Grafikler grubu) kullanmak istediğiniz grafik türünü seçerek bu verileri bir grafiğe çizebilirsiniz.

Çalışma sayfası verileri ve grafik

1. Çalışma sayfası verisi

2. Çalışma sayfası verilerinden oluşturulan grafik

Excel, verilerinizi izleyicilerinize anlamlı gelecek yollarla görüntülemenize yardımcı olacak çeşitli türde grafikler sunar. Bir grafik oluşturduğunuzda veya mevcut bir grafiği değiştirdiğinizde, çeşitli grafik türleri (örn. sütun grafik ya da pasta grafik) ve bunların alt türleri (örn. yığılmış sütun sütun grafik veya 3-B pasta grafik) arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca grafiğinizde birden çok grafik türü kullanarak karma grafik de oluşturabilirsiniz.

Karma grafik

Sütun ve çizgi grafik türünü kullanan bir karma grafik örneği.

Excel'de seçebileceğiniz grafik türleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kullanılabilir grafik türleri.

Grafik öğelerini öğrenme

Bir grafikte birçok öğe vardır. Bu öğelerin bazıları varsayılan olarak görüntülenir, bazıları ise gerektiğinde eklenebilir. Grafik öğelerini grafikte başka konumlara taşıyarak, yeniden boyutlandırarak ya da biçimlerini değiştirerek görünümlerini değiştirebilirsiniz. Ayrıca görüntülemek istemediğiniz grafik öğelerini de kaldırabilirsiniz.

Grafik ve öğeleri

1. Grafiğin grafik alanı.

2. Grafiğin çizim alanı.

3. Grafikte çizilen veri serisiveri noktaları.

4. Grafikte verinin çizildiği yatay (kategori) ve dikey (değer) eksen.

5. Grafiğin gösterge.

6. Grafik ve grafikte kullanabileceğiniz eksen grafiklerdeki başlıklar.

7. Bir veri serisindeki veri noktasının ayrıntılarını tanımlamak için kullanabileceğiniz veri etiketi.

Temel bir grafiği ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde değiştirme

Bir grafik oluşturduktan sonra, bu grafiğin herhangi bir öğesini değiştirebilirsiniz. Örneğin, eksenlerin görüntülenme biçimini değiştirmek, grafik başlığı eklemek, göstergeyi taşımak ya da gizlemek veya ek grafik öğelerini görüntülemek isteyebilirsiniz.

Bir grafiği değiştirmek için şunları yapabilirsiniz:

 • Grafik eksenlerinin görünümünü değiştirme    Eksenlerin ölçeğini belirtebilir ve görüntülenen değerler veya kategoriler arasında aralığı ayarlayabilirsiniz. Grafiğinizin okunmasını kolaylaştırmak için, bir eksene onay işaretleri ve onay işareti etiketleri ekleyebilir ve bunların görüntülenme aralıklarını belirtebilirsiniz.

 • Grafiğe başlıklar ve veri etiketleri ekleme    Grafiğinizde görüntülenen bilgilerin netleştirilmesine yardımcı olmak için, grafik başlığı, eksen başlıkları ve veri etiketleri ekleyebilirsiniz.

 • Gösterge veya veri tablosu ekleme     Bir göstergeyi gösterebilir veya gizleyebilir, konumunu değiştirebilir ya da gösterge girişlerini değiştirebilirsiniz. Bazı grafiklerde, grafikte sunulan gösterge anahtarları ve değerleri görüntüleyen bir veri tablosu da gösterebilirsiniz.

 • Her grafik türü için özel seçenekler uygulama    Farklı grafik türleri için özel çizgiler (örn. yüksek-düşük çizgiler ve eğilim çizgisi), çubuklar (örn. yukarı-aşağı çubukları ve hata çubukları), veri işaretleyici ve diğer seçenekler kullanılabilir.

Profesyonel bir görünüm elde etmek için önceden tanımlı bir grafik düzeni ve grafik stili uygulama

Grafik öğelerini el ile eklemek veya değiştirmek ya da grafiği biçimlendirmek yerine önceden tanımlı bir grafik düzenini ve grafik stilini hızlı şekilde grafiğinize uygulayabilirsiniz. Excel, arasından seçim yapabileceğiniz birçok kullanışlı önceden tanımlı düzen ve stiller sunar ancak grafiğin grafik alanı, çizim alanı, veri serisi ya da göstergesi gibi ayrı ayrı grafik öğelerinin düzeninde ve biçiminde el ile değişiklikler yaparak gerektiğinde düzen veya stilin ince ayarını da yapabilirsiniz.

Önceden tanımlı bir grafik düzeni uyguladığınızda, belirli bir grafik öğeleri (örn. başlıklar, gösterge, veri tablosu veya veri etiketleri) kümesi grafiğinizde belirli bir düzende görüntülenir. Her grafik türü için sunulan çeşitli düzenler arasından seçim yapabilirsiniz.

Önceden tanımlı bir grafik stili uyguladığınızda, uyguladığınız belge tema göre grafik biçimlendirilir, böylece grafiğiniz kuruluşunuzun ya da sizin tema renkleri (renkler kümesi), tema yazı tipleri (başlık ve gövde metni yazı tipleri kümesi) ve tema efektleri (çizgi ve dolgu efektleri kümesi) eşleşir.

Kendi grafik düzenlerinizi veya stillerinizi oluşturamazsınız ancak istediğiniz grafik düzenini ve biçimlendirmesini içeren grafik şablonları oluşturabilirsiniz.

Grafiğe göze çarpan bir biçimlendirme ekleme

Önceden tanımlı bir grafik stili uygulamanın yanı sıra, grafiğinize özel ve göz alıcı bir görünüm vermek için veri işaretleyicileri, grafik alanı, çizim alanı ve başlık ve etiketlerdeki sayı ve metinler gibi ayrı ayrı grafik öğelerine kolayca biçimlendirme uygulayabilirsiniz. Belirli şekil stilleri ve WordArt stilleri uygulayabilir, ayrıca grafik öğelerinin şekillerini ve metnini el ile biçimlendirebilirsiniz.

Biçimlendirme eklemek için şunları yapabilirsiniz:

 • Grafik öğelerini doldurma    Belirli grafik öğelerine dikkat çekmek için renkler, dokular, resimler ve gradyan dolgular kullanabilirsiniz.

 • Grafik öğelerinin anahattını değiştirme    Grafik öğelerini vurgulamak için renkleri, çizgi stillerini ve çizgi kalınlıklarını kullanabilirsiniz.

 • Grafik öğelerine özel efektler ekleme    Grafiğinize kusursuz bir görünüm vermek için grafik öğesi şekillerine gölge, yansıma, parlama, yumuşak kenarlar, eğim ve 3-B dönüş gibi özel efektler uygulayabilirsiniz.

 • Metni ve sayıları biçimlendirme    Çalışma sayfasındaki metin ve sayıları biçimlendirdiğiniz şekilde bir grafikteki başlık, etiket ve metin kutularında bulunan metin ve sayıları da biçimlendirebilirsiniz. Metin ve sayıların göze çarpmasını sağlamak için WordArt stilleri de uygulayabilirsiniz.

Grafik şablonları oluşturarak grafikleri yeniden kullanma

İhtiyaçlarınızı karşılaması için özelleştirdiğiniz bir grafiği yeniden kullanmak isterseniz, grafik şablonları klasörüne bir grafik şablonu (*.crtx) olarak bu grafiği kaydedebilirsiniz. Bir grafik oluşturduğunuzda, daha sonra bu grafik şablonunu diğer yerleşik grafik türleri gibi uygulayabilirsiniz. Aslına bakılırsa, grafik şablonları özel grafik türleridir — mevcut bir grafiğin grafik türünü değiştirmek için de bunları kullanabilirsiniz. Belirli bir grafik şablonunu sıkça kullanıyorsanız, bu şablonu varsayılan grafik türü olarak kaydedebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Adım 1: Temel bir grafik oluşturma

Sütun ve çubuk grafikler gibi grafiklerin çoğunda, bir çalışma sayfası üzerindeki satır veya sütunlarda düzenlediğiniz verileri bir grafiğe çizebilirsiniz. Ancak, bazı grafik türleri (örn. pasta ve kabarcık grafikler) belirli bir veri düzeni gerektirir.

 1. Çalışma sayfası üzerinde, bir grafikte çizdirmek istediğiniz verileri düzenleyin.

  Veriler satır veya sütunlar halinde düzenlenebilir — Excel, grafikte verileri çizmenin en iyi yolunu otomatik olarak belirler. Bazı grafik türleri (örn. pasta ve kabarcık grafikler) aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi belirli bir veri düzenlemesi gerektirir.

Bu grafik türü için

Verileri düzenleme

Sütun, çubuk, çizgi, alan, yüzey veya radar grafik

Sütunlarda veya satırlarda örn.:

Ocak

Şubat

1

2

3

4

Veya:

Ocak

1

3

Şubat

2

4

Pasta veya halka grafik

Bir veri serisi için, tek bir veri sütunu veya satırında ve tek bir veri etiketi sütunu ya da satırında, örn.:

A

1

B

2

C

3

Veya:

A

B

C

1

2

3

Birden çok veri serisi için, birden çok veri sütununda veya satırında ya da tek bir veri etiketi sütununda ya da satırında, örn.:

A

1

2

B

3

4

C

5

6

Veya:

A

B

C

1

2

3

4

5

6

XY (dağılım) veya kabarcık grafik

Sütunlarda, ilk sütuna x değerlerini ve karşılık gelen y değerlerini ve kabarcık boyutu değerlerini bitişik sütunlara yerleştirme, örn.:

X

Y

Kabarcık boyutu

1

2

3

4

5

6

Hisse senedi grafiği

Aşağıdaki sıralamadaki sütunlarda veya satırlarda adları veya tarihleri etiket olarak kullanma:

yüksek değerler, düşük değerler ve kapanış değerleri

Şöyle:

Tarih

Yüksek

Düşük

Kapanış

1.1.2002

46,125

42

44,063

Veya:

Tarih

1/1/2002

Yüksek

46.125

Düşük

42

Kapanış

44.063

 1. Grafikte kullanmak istediğiniz verileri içeren hücreleri seçin.

  İpucu   Yalnızca bir hücre seçerseniz, Excel o hücreyle bitişik verileri içeren tüm hücreleri otomatik olarak grafikte çizer. Bir grafikte çizmek istediğiniz hücreler sürekli bir aralıkta değilse, seçiminiz dikdörtgen oluşturduğu sürece bitişik olmayan hücreleri veya aralıkları seçebilirsiniz. Ayrıca, bir grafikte çizmek istemediğiniz satırları veya sütunları gizleyebilirsiniz.

  Hücre, aralık, satır veya sütun seçme

  Seçmek için

  Bunu yapın

  Tek bir hücre

  Hücreyi tıklatın veya ok tuşlarına basarak hücreye gidin.

  Hücre aralığı

  Aralıktaki ilk hücreyi tıklatın ve son hücreye doğru sürükleyin veya seçimi genişletmek amacıyla ok tuşlarına basarken SHIFT tuşunu basılı tutun.

  Ayrıca, aralığın ilk hücresini seçip sonra da ok tuşlarıyla seçimi genişletmek için F8'e basabilirsiniz. Seçimi genişletmeyi durdurmak için F8'e yeniden basın.

  Büyük bir hücre aralığı

  Aralıktaki ilk hücreyi tıklatın ve SHIFT tuşunu basılı tutarken aralıktaki son hücreyi tıklatın. Son hücreyi görüntüye getirmek için kaydırabilirsiniz.

  Çalışma sayfasındaki tüm hücreler

  Tümünü Seç düğmesini tıklatın.

  Tümünü Seç düğmesi

  Çalışma sayfasının tamamını seçmek için CTRL+A tuşlarına da basabilirsiniz.

  Not   Çalışma sayfasında veriler varsa, CTRL+A geçerli bölgeyi seçer. CTRL+A tuşlarına ikinci kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir.

  Bitişik olmayan hücreler veya hücre aralıkları

  İlk hücreyi veya hücre aralığını seçin, ardından CTRL tuşunu basılı tutarken diğer hücreleri veya aralıkları seçin.

  Ayrıca, ilk hücreyi veya hücre aralığını seçtikten sonra bitişik olmayan başka hücre veya aralık eklemek üzere SHIFT+F8 tuşlarına basabilirsiniz. Seçime hücre veya aralık eklemeyi durdurmak için SHIFT+F8 tuşlarına yeniden basın.

  Not   Bitişik olmayan seçimlerde belirli hücrelerin veya hücre aralıklarının seçimini iptal edemezsiniz; tüm seçimi iptal etmeniz gerekir.

  Tüm satır veya sütun

  Satır veya sütun başlığını tıklatın.

  Satır başlığını ve sütun başlığını gösteren çalışma sayfası

  1. Satır başlığı

  2. Sütun başlığı

  Ayrıca, satır veya sütundaki hücreleri seçmek için ilk hücreyi seçebilir ve sonra CTRL+SHIFT+OK tuşu (satırlar için SAĞ OK veya SOL OK, sütunlar için YUKARI OK veya AŞAĞI OK) tuş bileşimine basabilirsiniz.

  Not   Satır veya sütunda veriler varsa, CTRL+SHIFT+OK tuşu son kullanılan hücrenin satırını veya sütununu seçer. CTRL+SHIFT+OK tuşu bileşimine ikinci kez basıldığında satır veya sütunun tamamı seçilir.

  Bitişik satırlar veya sütunlar

  Satır veya sütun başlıkları boyunca sürükleyin. Bunun yerine ilk satırı veya sütunu seçebilir ve SHIFT tuşunu basılı tutarken son satırı veya sütunu da seçebilirsiniz.

  Bitişik olmayan satırlar veya sütunlar

  Seçiminizdeki ilk satır veya sütunun satır veya sütun başlığını tıklatın; sonra CTRL tuşunu basılı tutarak seçime eklemek istediğiniz diğer satır veya sütunların başlıklarını tıklatın.

  Satır veya sütunun ilk veya son hücresi

  Satır veya sütunda bir hücreyi seçin ve sonra CTRL+OK tuşu (satırlar için SAĞ OK veya SOL OK, sütunlar için YUKARI OK veya AŞAĞI OK) tuş bileşimine basın.

  Çalışma sayfasının veya Microsoft Office Excel tablosunun ilk veya son hücresi

  Çalışma sayfasının veya Excel listesinin ilk hücresini seçmek için CTRL+HOME tuşlarına basın.

  Çalışma sayfasının veya Excel listesinin veri veya biçimlendirme içeren son hücresini seçmek için CTRL+END tuşlarına basın.

  Çalışma sayfasının en son kullanılan hücresine (sağ alt köşe) kadar olan hücreler

  İlk hücreyi seçin ve sonra hücrelerin seçimini çalışma sayfasının en son kullanılan hücresine (sağ alt köşe) kadar genişletmek için CTRL+SHIFT+END tuşlarına basın.

  Çalışma kitabının başına kadar olan hücreler

  İlk hücreyi seçin ve sonra hücrelerin seçimini çalışma sayfasının başlangıcına kadar genişletmek için CTRL+SHIFT+HOME tuşlarına basın.

  Etkin seçimden daha fazla veya daha az hücre

  SHIFT tuşunu basılı tutarken yeni seçime eklemek istediğiniz son hücreyi tıklatın. etkin hücre ile tıklattığınız hücre arasındaki dikdörtgen aralık, yeni seçim haline gelir.

  İpucu   Hücrelerin seçimini iptal etmek için, çalışma sayfasındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

 2. Ekle sekmesinde Grafikler grubunda şunlardan birini yapın:

  • Grafik türünü ve sonra kullanmak istediğiniz grafik alt türünü tıklatın.

  • Tüm grafik türlerini görmek için bir grafik türünü tıklatın ve sonra Grafik Ekle iletişim kutusunu görüntülemek için Tüm Grafik Türleri seçeneğini tıklatın, tüm kullanılabilir grafik türlerini ve grafik alt türlerini kaydırmak için okları tıklatın ve ardından kullanmak istediğinizi tıklatın.

   Excel Şeridinde Grafikler grubu

   İpucu   Fare işaretçisini herhangi bir grafik türü veya grafik alt türünün üzerine getirdiğinizde, bir Ekran İpucu grafik türünün adını görüntüler. Kullanabildiğiniz grafik türleri hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. Kullanılabilir grafik türleri.

 3. Varsayılan olarak grafik, çalışma sayfasına bir katıştırılmış grafik olarak yerleştirilir. Grafiği ayrı bir grafik sayfasıyerleştirmek istiyorsanız, şunları yaparak konumunu değiştirebilirsiniz:

  1. Katıştırılmış grafiği tıklatarak seçin.

   Böylece Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerinin eklenmesiyle Grafik Araçları görüntülenir.

  2. Tasarım sekmesinde Konum grubundan Grafiği Taşı seçeneğini tıklatın.

   Excel Şerit Resmi

  3. Grafiğin yerleştirilmesini istediğiniz yeri seçin seçeneğinin altında aşağıdakilerden birini yapın:

   • Grafiği bir grafik sayfasında görüntülemek için Yeni sayfa seçeneğini tıklatın.

    İpucu   Grafik için önerilen adı değiştirmek için Yeni sayfa kutusuna yeni bir ad yazabilirsiniz.

   • Grafiği bir çalışma sayfasında katıştırılmış bir grafik olarak görüntülemek için, Nesne seçeneğini ve sonra Nesne kutusundaki bir çalışma sayfasını tıklatın.

 4. Excel otomatik olarak grafiğe bir ad atar, örneğin, çalışma sayfasında oluşturduğunuz ilk grafikse, Grafik1 gibi. Grafiğin adını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Grafiği tıklatın.

  2. Düzen sekmesinin Özellikler grubunda, Grafik Adı metin kutusunu tıklatın.

   İpucu   Gerekirse, grubu genişletmek için Özellikler grubunda Özellikler simgesini tıklatın.

  3. Yeni bir ad yazın.

  4. ENTER tuşuna basın.

Not   

 • Varsayılan grafik türünü temel alan bir grafiği hızlı bir şekilde oluşturmak için, grafik için kullanmak istediğiniz veriyi seçin ve sonra ALT+F1 tuşlarına veya F11 tuşuna basın. ALT+F1 tuşlarına bastığınızda, grafik katıştırılmış bir grafik olarak görüntülenir; F11 tuşuna bastığınızda, grafik ayrı bir grafik sayfasında görüntülenir.

 • Bir grafik oluşturduğunuzda, Excel grafikte bulunan çalışma sayfası satır ve sütunlarının sayısına göre veri serisinin yönlendirmesini belirler. Bir grafik oluşturduktan sonra, satırları sütunlara veya sütunları satırlara dönüştürerek çalışma sayfası satır ve sütunlarının grafikte çizilme biçimini değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Veri serisini çalışma sayfası satır veya sütunlarından çizme.

 • Grafik oluşturduktan sonra, grafiğe farklı bir görünüm vermek için tüm grafiğin grafik türünü hızlı şekilde değiştirebilir ya da herhangi bir veri serisi için farklı bir grafik türü seçip grafiği karma grafiğe dönüştürebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Mevcut bir grafiğin grafik türünü değiştirme.

 • Bir grafiğe artık ihtiyaç duymuyorsanız, o grafiği silebilirsiniz. Grafiği tıklatarak seçin ve sonra DELETE tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Adım 2: Grafiğin düzenini veya stilini değiştirme

Grafik oluşturduktan sonra hemen grafiğin görünümünü değiştirebilirsiniz. Grafik öğelerini el ile eklemek veya değiştirmek ya da grafiği biçimlendirmek yerine önceden tanımlı bir düzeni ve stili hızlı şekilde grafiğinize uygulayabilirsiniz. Excel, arasından seçim yapabileceğiniz birçok kullanışlı önceden tanımlı düzen ve stiller (ya da hızlı düzenler ve hızlı stiller) sunar ancak ayrı ayrı grafik öğelerinin düzeninde ve biçiminde el ile değişiklikler yaparak gerektiğinde düzen veya stili özelleştirebilirsiniz.

Önceden tanımlı bir grafik düzeni uygulama

 1. Önceden tanımlı bir grafik düzeni kullanarak biçimlendirmek istediğiniz grafiği tıklatın.

  İpucu   Böylece Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerinin eklenmesiyle Grafik Araçları görüntülenir.

 2. Tasarım sekmesinin Grafik Düzenleri grubunda, kullanmak istediğiniz grafik düzenini tıklatın.

  Excel Şerit Görüntüsü

  Not   Excel penceresinin boyutu küçüldüğünde, grafik düzenleri, Grafik Düzenleri grubunun Hızlı Düzen galerisinde bulunur.

  İpucu   Kullanılabilir düzenlerin tümünü görmek için, Diğer Düğme resmi düğmesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Önceden tanımlı bir grafik stili uygulama

 1. Önceden tanımlı bir grafik stili kullanarak biçimlendirmek istediğiniz grafiği tıklatın.

  İpucu   Böylece Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerinin eklenmesiyle Grafik Araçları görüntülenir.

 2. Tasarım sekmesinin Grafik Stilleri grubunda, kullanmak istediğiniz grafik stilini tıklatın.

  Excel Şerit Görüntüsü

  Not   Excel penceresinin boyutu küçüldüğünde, grafik stilleri, Grafik Stilleri grubunun Grafik Hızlı Stilleri galerisinde bulunur.

  İpucu   Önceden tanımlı grafik stillerinin tümünü görmek için, Diğer Düğme resmi düğmesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Grafik öğelerinin düzenini el ile değiştirme

 1. Düzenini değiştirmek istediğiniz grafiği veya grafik öğesini tıklatın ya da grafik öğeleri listesinden bir grafik öğesini seçmek için aşağıdakileri yapın.

  1. Grafik Araçları'nı görüntülemek için herhangi bir yeri tıklatın.

  2. Biçim sekmesinin Geçerli Seçim grubunda, Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oku tıklatın ve sonra da istediğiniz grafik öğesini tıklatın.

   Excel Şerit Görüntüsü

 2. Düzen sekmesinin Etiketler, Eksenler veya Arka plan grubunda, değiştirmek istediğiniz grafik öğesini tıklatın ve sonra istediğiniz düzen seçeneğini tıklatın.

  excel şerit resmi

  Excel Şerit Görüntüsü

  Excel Şerit Resmi

Not   Belirlediğiniz düzen seçenekleri, seçtiğiniz grafik öğesine uygulanır. Örneğin, grafiğinizin tamamı seçilirse, veri etiketi tüm veri serisi uygulanır. Tek bir veri noktası seçilirse, veri etiketleri yalnızca seçilen veri serisine ya da veri noktasına uygulanır.

Sayfanın Başı

Grafik öğelerinin biçimini el ile değiştirme

 1. Stilini değiştirmek istediğiniz grafiği veya grafik öğesini tıklatın ya da grafik öğeleri listesinden bir grafik öğesini seçmek için aşağıdakileri yapın.

  1. Grafik Araçları'nı görüntülemek için bir grafiği tıklatın.

  2. Biçim sekmesinin Geçerli Seçim grubunda, Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oku tıklatın ve sonra da istediğiniz grafik öğesini tıklatın.

   Excel Şerit Görüntüsü

 2. İpucu   Böylece Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerinin eklenmesiyle Grafik Araçları görüntülenir.

 3. Biçim sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Herhangi bir seçili grafik öğesini biçimlendirmek için, Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi öğesini tıklatın ve sonra istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirleyin.

  2. Seçili grafik öğesinin şeklini biçimlendirmek için Şekil Stilleri grubunda istediğiniz stili tıklatın veya Şekil Dolgusu, Şekil Anahattı ya da Şekil Efektleri öğesini tıklatın ve sonra istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirleyin.

  3. WordArt kullanarak seçili bir grafik öğesindeki metni biçimlendirmek için WordArt Stilleri grubunda istediğiniz stili tıklatın veya Metin Dolgusu, Metin Anahattı ya da Metin Efektleri öğesini tıklatın ve sonra istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirleyin.

   Not   Bir WordArt stili uyguladıktan sonra, WordArt biçimini kaldıramazsınız. Uyguladığınız WordArt stilini istemiyorsanız, başka bir WordArt stilini seçebilir veya önceki metin biçimine geri dönmek için Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda Geri Al öğesini tıklatabilirsiniz.

   İpucu   Grafik öğelerindeki metni biçimlendirmek üzere normal metin biçimlendirmesini kullanmak için metni sağ tıklatabilir veya seçebilir ve sonra Mini araç çubuğu'nda istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini tıklatabilirsiniz. Ayrıca Şerit'teki biçimlendirme düğmelerini de (Giriş sekmesi, Yazı Tipi grubu) kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Adım 3: Başlık veya veri etiketleri ekleme ya da kaldırma

Grafiğin anlaşılmasını kolaylaştırmak için grafik başlığı veya eksen başlıkları gibi grafiklerdeki başlıklar ekleyebilirsiniz. Eksen başlıkları genellikle 3-B grafiklerdeki derinlik (seri) eksenleri de dahil olmak üzere, grafikte görüntülenebilen tüm eksen için kullanılabilir. Bazı grafik türleri (örn. radar grafikler) eksenler içerir ancak eksen başlıklarını görüntüleyemez. Ekseni olmayan grafik türleri de (örn. pasta ve halka grafikler) eksen başlıklarını görüntüleyemez.

çalışma sayfası hücrelerine bir başvuru oluşturarak, grafik ve eksen başlıklarını bu hücrelerde karşılık gelen metinlere bağlayabilirsiniz. Çalışma sayfasında karşılık gelen metni değiştirdiğinizde, bağlanmış başlıklar otomatik olarak grafikte güncelleştirilir.

Bir grafikteki veri serisi hızlı şekilde tanımlamak için grafiğin veri noktalarıveri etiketi ekleyebilirsiniz. Varsayılan olarak veri etiketleri, çalışma sayfasındaki değerlere bağlanır ve bu değerler üzerinde değişiklik yapıldığında veri etiketleri de otomatik olarak güncelleştirilir.

Grafik başlığı ekleme

 1. Başlık eklemek istediğiniz grafiği tıklatın.

  Böylece Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerinin eklenmesiyle Grafik Araçları görüntülenir.

 2. Düzen sekmesinin Etiketler grubunda Grafik Başlığı'nı tıklatın.

  Excel Şeridinde Etiketler grubu

 3. Ortalanmış Başlık Yer Paylaşımı veya Grafiğin Üstünde öğesini tıklatın.

 4. Grafikte görüntülenen Grafik Başlığı metin kutusuna istediğiniz metni yazın.

  İpucu   Satır sonu eklemek için satırı sonlandırmak istediğiniz yere işaretçiyi yerleştirin ve sonra ENTER tuşuna basın.

 5. Metni biçimlendirmek için seçin ve sonra Mini araç çubuğunda istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini tıklatın.

  İpucu   Ayrıca Şerit'teki biçimlendirme düğmelerini de (Giriş sekmesi, Yazı Tipi grubu) kullanabilirsiniz. Başlığın tamamını biçimlendirmek için başlığı sağ tıklatıp Grafik Başlığını Biçimlendir öğesini tıklatabilir ve sonra istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Eksen başlıkları ekleme

 1. Eksen başlıkları eklemek istediğiniz grafiği tıklatın.

  Böylece Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerinin eklenmesiyle Grafik Araçları görüntülenir.

 2. Düzen sekmesinin Etiketler grubunda Eksen Başlıkları'nı tıklatın.

  Excel Şeridinde Etiketler grubu

 3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

  • Birincil yatay (kategori) eksene başlık eklemek için Birincil Yatay Eksen Başlığı'nı ve sonra da istediğiniz seçeneği tıklatın.

   İpucu   Grafikte ikincil yatay eksen varsa, İkincil Yatay Eksen Başlığı'nı da tıklatabilirsiniz.

  • Birincil dikey (değer) eksene başlık eklemek için Birincil Dikey Eksen Başlığı'nı ve sonra da istediğiniz seçeneği tıklatın.

   İpucu   Grafikte ikincil dikey eksen varsa, İkincil Dikey Eksen Başlığı'nı da tıklatabilirsiniz.

  • Derinlik (seri) eksenine başlık eklemek için Derinlik Ekseni Başlığı'nı ve sonra da istediğiniz seçeneği tıklatın.

   Not   Yalnızca seçili grafik 3-B sütun grafik gibi gerçek bir 3-B grafik olduğunda bu seçenek kullanılabilir.

 4. Grafikte görüntülenen Eksen Başlığı metin kutusuna istediğiniz metni yazın.

  İpucu   Satır sonu eklemek için satırı sonlandırmak istediğiniz yere işaretçiyi yerleştirin ve sonra ENTER tuşuna basın.

 5. Metni biçimlendirmek için seçin ve sonra Mini araç çubuğunda istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini tıklatın.

  İpucu   Ayrıca Şerit'teki biçimlendirme düğmelerini de (Giriş sekmesi, Yazı Tipi grubu) kullanabilirsiniz. Başlığın tamamını biçimlendirmek için başlığı sağ tıklatıp Eksen Başlığını Biçimlendir'i tıklatabilir ve sonra istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

  Notlar   

  • Eksen başlıklarını desteklemeyen başka bir grafik türüne (örn. pasta grafik) geçerseniz, eksen başlıkları görüntülenmez. Eksen başlıklarını destekleyen bir grafik türüne geçtiğinizde başlıklar tekrar görüntülenir.

  • İkincil eksenleri görüntülemeyen bir grafik türüne geçtiğinizde, ikincil eksenler için görüntülenen eksen başlıkları kaybolur.

Sayfanın Başı

Bir başlığı çalışma sayfası hücresine bağlama

 1. Grafikte, çalışma sayfası hücresine bağlamak istediğiniz grafik veya eksen başlığını tıklatın.

 2. Çalışma sayfasında, formül çubuğu içini tıklatın ve sonra eşittir işareti (=) yazın.

 3. Grafiğinizde görüntülenmesini istediğiniz verileri veya metni içeren çalışma sayfası hücresini seçin.

  İpucu   Ayrıca formül çubuğuna çalışma sayfası hücresinin başvurusunu da yazabilirsiniz. Eşittir işaretini, sayfa adını ve ardından ünlem işaretini de ekleyin; örneğin, =Sayfa1!F2

 4. ENTER tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Veri etiketleri ekleme

 1. Grafikte aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm veri serisinin tüm veri noktalarına bir veri etiketi eklemek için grafik alanı tıklatın.

  • Veri serisinin tüm veri noktalarına bir veri etiketi eklemek için, veri serisinde etiketlemek istediğiniz herhangi bir yeri tıklatın.

  • Veri serisinde tek bir veri noktasına veri etiketi eklemek için, etiketlemek istediğiniz veri noktasını içeren veri serisini tıklatın ve sonra etiketlemek istediğiniz veri noktasını tıklatın.

   Böylece Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerinin eklenmesiyle Grafik Araçları görüntülenir.

 2. Düzen sekmesinin Etiketler grubunda, Veri Etiketleri'ni ve sonra da istediğiniz görünüm seçeneğini tıklatın.

  Excel Şeridinde Etiketler grubu

  Not   Kullandığınız grafik türüne bağlı olarak, farklı veri etiketi seçenekleri kullanılabilir.

İpucu   Veri etiketi girişlerini değiştirme veya veri etiketlerini yeniden konumlandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Grafiğe veri etiketleri ekleme veya grafikten veri etiketleri kaldırma.

Sayfanın Başı

Grafikten başlıkları veya veri etiketlerini kaldırma

 1. Grafiği tıklatın.

  Böylece Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerinin eklenmesiyle Grafik Araçları görüntülenir.

 2. Düzen sekmesinin Etiketler grubunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Grafik başlığını kaldırmak için Grafik Başlığı'nı ve sonra Yok öğesini tıklatın.

  • Eksen başlığını kaldırmak için Eksen Başlığı'nı, kaldırmak istediğiniz eksen başlığı türünü ve ardından Yok öğesini tıklatın.

  • veri etiketi kaldırmak için Veri Etiketleri'ni ve ardından Yok öğesini tıklatın.

   Excel Şeridinde Etiketler grubu

İpucu   Bir başlığı veya veri etiketini hızlı şekilde kaldırmak için söz konusu öğeyi tıklatın ve DELETE tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Adım 4: Göstergeyi gösterme veya gizleme

Grafik oluşturduğunuzda, gösterge görüntülenir ancak grafiği oluşturduktan sonra göstergeyi gizleyebilir ya da göstergenin konumunu değiştirebilirsiniz.

 1. Göstergeyi göstermek ya da gizlemek istediğiniz grafiği tıklatın.

  Böylece Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerinin eklenmesiyle Grafik Araçları görüntülenir.

 2. Düzen sekmesinin Etiketler grubunda Gösterge'yi tıklatın.

  Excel Şeridinde Etiketler grubu

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Göstergeyi gizlemek için Yok öğesini tıklatın.

   İpucu   Bir göstergeyi veya gösterge girişini hızlı şekilde grafikten kaldırmak için söz konusu öğeyi seçip ardından DELETE tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca göstergeyi veya gösterge girişini sağ tıklatıp Sil öğesini de tıklatabilirsiniz.

  • Bir göstergeyi görüntülemek için istediğiniz görünüm seçeneğini tıklatın.

   Not   Görünüm seçeneklerinden birini tıklattığınızda, gösterge hareket eder ve çizim alanı onun için yer açacak biçimde otomatik olarak ayarlanır. Fareyi kullanarak göstergeyi taşır veya boyutlandırırsanız, çizim alanı otomatik olarak ayarlanmaz.

  • Ek seçenekler için Tüm Gösterge Seçenekleri'ni tıklatın ve sonra istediğiniz görünüm seçeneğini belirleyin.

   İpucu   Varsayılan olarak gösterge, grafikle çakışmaz. Alan kısıtlamanız varsa, Göstergeyi grafikle çakışmadan göster onay kutusunun işaretini kaldırarak grafiğin boyutunu küçültebilirsiniz.

İpucu   Bir grafikte gösterge görüntüleniyorsa, tek tek gösterge girişlerini değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Grafik gösterge girişlerini değiştirme.

Sayfanın Başı

Adım 5: Grafik eksenlerini veya kılavuz çizgilerini gösterme ya da gizleme

Bir grafik oluşturduğunuzda, çoğu grafik türü için birincil eksen görüntülenir. Gerektiğinde bunları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Eksenler eklediğinizde, eksenlerin görüntülemesini istediğiniz ayrıntı düzeyini belirtebilirsiniz. 3-B grafik oluşturduğunuzda bir derinlik ekseni görüntülenir.

Bir grafikteki değerler, veri serisi veri serisine çok büyük farklılık gösteriyorsa ya da karışık türde verileriniz (örneğin, fiyat ve işlem hacmi) varsa, bir veya daha fazla veri serisini ikincil dikey (değer) eksende çizebilirsiniz. İkincil dikey eksenin ölçeği, ilişkilendirilmiş veri serisinin değerlerini yansıtır. Grafiğe ikincil dikey eksen ekledikten sonra, xy (dağılım) grafiğinde veya kabarcık grafikte kullanışlı olabilecek ikincil yatay (kategori) eksen de ekleyebilirsiniz.

Bir grafiğin okunmasını kolaylaştırmak için grafiğin çizim alanı boyunca herhangi bir yatay ve dikey eksenden genişleyen yatay ve dikey grafik kılavuz çizgilerini görüntüleyebilir veya gizleyebilirsiniz.

Birincil eksenleri gösterme veya gizleme

 1. Eksenlerini görüntülemek ya da gizlemek istediğiniz grafiği tıklatın.

  Böylece Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerinin eklenmesiyle Grafik Araçları görüntülenir.

 2. Düzen sekmesinin Eksenler grubunda Eksenler'i tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

Sayfanın Başı

İkincil eksenleri gösterme veya gizleme

 1. Bir grafikte, ikincil dikey eksen boyunca çizmek istediğiniz veri serisini tıklatın ya da aşağıdakileri yaparak grafik öğeleri listesinden veri serisini seçin:

  1. Grafiği tıklatın.

   Böylece Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerinin eklenmesiyle Grafik Araçları görüntülenir.

  2. Biçim sekmesinin Geçerli Seçim grubunda, Grafik Öğeleri kutusunun yanındaki oku tıklatın ve sonra da ikincil dikey eksen boyunca çizmek istediğiniz veri serisini tıklatın.

   Excel Şerit Görüntüsü

 2. Biçim sekmesinin Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ni tıklatın.

 3. Seçili değilse, Seri Seçenekleri'ni tıklatın ve sonra Seri çizim yeri öğesinin altında İkincil Eksen öğesini ve Kapat öğesini tıklatın.

 4. Düzen sekmesinin Eksenler grubunda Eksenler'i tıklatın.

  Excel Şerit Görüntüsü

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. İkincil dikey ekseni görüntülemek için, İkincil Dikey Eksen öğesini ve ardından istediğiniz görünüm seçeneğini tıklatın.

   İpucu   İkincil dikey eksenin ayırt edilmesine yardımcı olmak için yalnızca bir veri serisinin grafik türünü değiştirebilirsiniz. Örneğin, tek bir veri serisini çizgi grafiğe dönüştürebilirsiniz.

 6. İkincil yatay ekseni görüntülemek için, İkincil Yatay Eksen öğesini ve ardından istediğiniz görünüm seçeneğini tıklatın.

  Not   Bu seçenek yalnızca siz ikincil dikey ekseni görüntüledikten sonra kullanılabilir.

 7. İkincil ekseni gizlemek için, İkincil Dikey Eksen veya İkincil Yatay Eksen öğesini ve ardından Yok öğesini tıklatın.

  İpucu   Ayrıca silmek istediğiniz ikincil ekseni tıklatıp DELETE tuşuna basabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Kılavuz çizgilerini gösterme veya gizleme

 1. Grafik kılavuz çizgileri eklemek istediğiniz grafiği tıklatın.

  Böylece Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerinin eklenmesiyle Grafik Araçları görüntülenir.

 2. Düzen sekmesinin Eksenler grubunda Kılavuz Çizgileri'ni tıklatın.

  Excel Şerit Görüntüsü

 3. Bunun için aşağıdakileri yapın:

  • Grafiğe yatay kılavuz çizgileri eklemek için, Birincil Yatay Kılavuz Çizgileri öğesinin üzerine gelin ve sonra istediğiniz seçeneği tıklatın. Grafikte ikincil yatay eksen varsa, İkincil Yatay Kılavuz Çizgileri'ni de tıklatabilirsiniz.

  • Grafiğe dikey kılavuz çizgileri eklemek için, Birincil Dikey Kılavuz Çizgileri öğesinin üzerine gelin ve sonra istediğiniz seçeneği tıklatın. Grafikte ikincil dikey eksen varsa, İkincil Dikey Kılavuz Çizgileri'ni de tıklatabilirsiniz.

  • 3-B grafiğe derinlik kılavuz çizgileri eklemek için, Derinlik Kılavuz Çizgileri öğesinin üzerine gelin ve sonra istediğiniz seçeneği tıklatın. Yalnızca seçili grafik 3-B sütun grafik gibi gerçek bir 3-B grafik olduğunda bu seçenek kullanılabilir.

  • Grafik kılavuz çizgilerini gizlemek için, Birincil Yatay Kılavuz Çizgileri, Birincil Dikey Kılavuz Çizgileri veya Derinlik Kılavuz Çizgileri (3-B grafikte) öğelerinden birinin üzerine gelin ve sonra Yok öğesini tıklatın. Grafikte ikincil eksen varsa, İkincil Yatay Kılavuz Çizgileri veya İkincil Dikey Kılavuz Çizgileri öğesini tıklatıp ardından Yok seçeneğini tıklatabilirsiniz.

  • Grafik kılavuz çizgilerini hızlı şekilde kaldırmak için, kılavuz çizgilerini seçin ve DELETE tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Adım 6: Grafiği taşıma veya yeniden boyutlandırma

Bir grafiği çalışma sayfası veya yeni ya da varolan bir çalışma sayfasında herhangi bir konuma taşıyabilirsiniz. Daha iyi şekilde sığması için grafiğin boyutunu da değiştirebilirsiniz

Grafiği taşıma

 • Grafiği taşımak için, istediğiniz konuma sürükleyin.

Sayfanın Başı

Grafiği yeniden boyutlandırma

Bir grafiği yeniden boyutlandırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Grafiği tıklatın ve ardından boyutlandırma tutamaçlarını istediğiniz boyuta sürükleyin.

 • Biçim sekmesinin Boyut grubunda Şekil Yüksekliği ve Şekil Genişliği kutusuna boyutu girin.

  Excel Şeridinde Boyut grubu

İpucu   Daha fazla boyutlandırma seçeneği için, Biçim sekmesinin Boyut grubunda İletişim Kutusu Başlatıcısı Düğme resmi öğesini tıklatın. Boyut ve Özellikler iletişim kutusunda, Boyut sekmesinde, grafiği boyutlandırma, döndürme veya ölçekleme seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Özellikler sekmesinde, çalışma sayfasındaki hücrelerle grafiğin nasıl taşınmasını ya da boyutlandırılmasını istediğinizi belirtebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Adım 7: Grafiği şablon olarak kaydetme

Henüz oluşturduğunuz grafiğe benzer başka bir grafik oluşturmak isterseniz, grafiği daha sonra benzer grafikler için temel olarak kullanabilmek üzere şablon olarak kaydedebilirsiniz.

 1. Şablon olarak kaydetmek istediğiniz grafiği tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinin Tür grubunda Şablon Olarak Kaydet'i tıklatın.

  Excel Şeridi'ne grup yazın

 3. Dosya adı kutusuna şablon için bir ad yazın.

  İpucu   Farklı bir klasör belirtmediğiniz sürece, şablon dosyası (.crtx) Grafikler klasörüne kaydedilir ve şablon hem Grafik Ekle iletişim kutusunda (Ekle sekmesi, Grafikler grubu, İletişim Kutusu Başlatıcısı Düğme resmi) hem de Grafik Türünü Değiştir iletişim kutusunda (Tasarım sekmesi, Tür grubu, Grafik Türünü Değiştir) Şablonlar'ın altında kullanılabilir durumdadır.

  Grafik şablonu uygulama konusunda daha fazla bilgi almak için bkz. Grafik şablonunu kullanarak sık gerek duyulan bir grafiği yeniden kullanma.

Not   Grafik şablonu, grafik biçimlendirmesi içerir ve grafiği şablon olarak kaydettiğinizde kullanılan renkleri depolar. Başka bir çalışma kitabında grafik oluşturmak için bir grafik şablonunu kullandığınızda yeni grafik, geçerli olarak çalışma kitabına uygulanan belge temasının renklerini değil  — grafik şablonunun renklerini kullanır. Grafik şablonu renkleri yerine belge teması renklerini kullanmak için, grafik alanı sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Stille Eşleştirmek için Sıfırla'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Excel 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir