Grafik oluşturma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu başlık altındaki içeriğin bir bölümü bazı diller için geçerli olmayabilir.

Hangi Office programını kullanıyorsunuz?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Grafikler verileri grafik biçiminde görüntüler. Bu hem sizin hem de hedef kitlenizin veriler arasındaki ilişkileri görselleştirmenize yardımcı olabilir. Grafik oluştururken, birçok grafik türünden (örneğin, yığılmış sütun grafik veya 3-B ayrılmış pasta grafik) birini seçebilirsiniz. Grafiği oluşturduktan sonra, grafik hızlı düzenleri ve stiller uygulayarak bunu özelleştirebilirsiniz.

Önemli : Oluşturma veya bir grafiği değiştirmek için Excel yüklü olmalıdır. Excel bir kopyası üzerinde Microsoft Web sitesinidüzenleyebilirsiniz.

Grafiğin öğelerini öğrenme

Grafiğin başlık, eksen etiketleri, gösterge ve kılavuz çizgileri gibi çeşitli öğeleri vardır. Bu öğeleri gizleyebilir veya gösterebilir, ayrıca konumlarını ve biçimlendirmelerini değiştirebilirsiniz.

Açıklama balonlarıyla Office grafiği

Açıklama Balonu 1 Grafik başlığı

Açıklama Balonu 2 Çizim alanı

Açıklama Balonu 3 Gösterge

Açıklama Balonu 4 Eksen başlıkları

Açıklama Balonu 5 Eksen etiketleri

Belirtme Çizgisi 6 Değer çizgileri

Açıklama Balonu 7 Kılavuz çizgileri

Grafik oluşturma

Excel, Word ve PowerPoint’te grafik oluşturabilirsiniz. Öte yandan, grafik verileri Excel sayfasına girilir ve kaydedilir. Word veya PowerPoint’te grafik eklerseniz, Excel’de yeni bir sayfa açılır. Grafik içeren bir Word belgesini veya PowerPoint sunusunu kaydettiğinizde, grafiğin temelini oluşturan Excel verileri otomatik olarak Word belgesinin veya PowerPoint sunusunun içine kaydedilir.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafikler sekmesindeki Grafik Ekle’nin altında bir grafik türüne tıklayın ve sonra eklemek istediğinize tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Grafik Ekle grubu

  Word veya PowerPoint’te grafik eklediğinizde, örnek veriler tablosu içeren bir Excel sayfası açılır.

 3. Excel’de, örnek verileri grafikte çizmek istediğiniz verilerle değiştirin. Verileriniz zaten başka bir tabloda yer alıyorsa, o tablodaki verileri kopyalayabilir ve örnek verilerin üzerine yapıştırabilirsiniz. Verileri grafik türünüze uyacak şekilde nasıl yerleştireceğinizi açıklayan yönergeler için aşağıdaki tabloya bakın.

Bu grafik türü için

Verileri şu şekilde düzenleyin

Alan, çubuk, sütun, halka, çizgi, radar veya yüzey grafiği

Aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi sütunlar veya satırlar halinde:

Seri 1

Seri 2

Kategori A

10

12

Kategori B

11

14

Kategori C

9

15

veya

Kategori A

Kategori B

Seri 1

10

11

Seri 2

12

14

Kabarcık grafiği

X değerleri birinci sütuna, onlara karşılık gelen y değerleri ve/veya kabarcık boyutu değerleri de bitişik sütunlara gelecek şekilde, şunun gibi:

X-Değerleri

Y-Değeri 1

Boyut 1

0,7

2,7

4

1,8

3,2

5

2,6

0,08

6

Pasta grafiği

Aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi, bir veri sütunu veya satırı ve bir de veri etiketleri sütunu veya satırı halinde:

Satış

1. Çyr

25

2. Çyr

30

3. Çyr

45

veya

1. Çyr

2. Çyr

3. Çyr

Satış

25

30

45

Hisse senedi grafiği

Aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi, adları veya tarihleri etiket olarak kullanarak aşağıdaki sırada sütunlar veya satırlar halinde:

Açılış

Yüksek

Düşük

Kapanış

5/1/02

44

55

11

25

6/1/02

25

57

12

38

veya

5/1/02

6/1/02

Açılış

44

25

Yüksek

55

57

Düşük

11

12

Kapanış

25

38

X Y (dağılım) grafiği

Aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi sütunlar halinde; X değerleri birinci sütuna, onlara karşılık gelen y değerleri de bitişik sütunlara:

X-Değerleri

Y-Değeri 1

0,7

2,7

1,8

3,2

2,6

0,08

veya

X-Değerleri

0,7

1,8

2,6

Y-Değeri 1

2,7

3,2

0,08

 1. Grafiğe eklenen satır ve sütunların sayısını değiştirmek için, işaretçiyi seçilen verilerin sağ alt köşesine getirin ve sonra sürükleyerek ek verileri seçin. Aşağıdaki örnekte, tablo ek kategorileri ve veri serilerini içerecek şekilde genişletilmiştir.

  Office grafiği için daha fazla veri seçme

 2. Değişikliklerinizin sonuçlarını görmek için Word'e geçin.

  Not : Grafiğin bulunduğu Word belgesini kapattığınızda, grafiğin Excel tablosu da otomatik olarak kapatılır.

Vurgulanan grafik eksenini değiştirme

Grafiği oluşturduktan sonra, tablo satırları ve sütunlarının grafikte çizilme biçimini değiştirmek isteyebilirsiniz.  Örneğin, grafiğinizin ilk sürümünde tablodaki veri satırları grafiğin dikey (değer) eksenine ve veri sütunları da yatay (kategori) eksenine çizilmiş olabilir. Aşağıdaki örnekte, grafik araca göre satışları vurgulamaktadır.

Kategoriye göre satışları gösteren grafik

Bununla birlikte, grafikte aya göre satışların vurgulamasını isterseniz, grafiğin çizilme yönünü tersine çevirebilirsiniz.

Aya göre satışları gösteren grafik

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın.

 3. Grafikler sekmesinde, Veri altında Satıra göre seri çizimi Satıra göre seri çizimi veya Sütuna göre seri çizimi Sütuna göre seri çizimi öğesine tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Veri grubu

  Çizimi Değiştir kullanılamıyorsa

  Çizimi Değiştir yalnızca grafiğin Excel veri tablosu açık olduğunda ve belirli grafik türlerinde kullanılabilir.

  1. Grafiğe tıklayın.

  2. Grafikler sekmesindeki Veri’nin altında, Düzenle’nin yanındaki oka tıklayın ve ardından Verileri Excel’de Düzenle’ye tıklayın. Grafikler sekmesi, Veri grubu

Önceden tanımlanmış bir grafik düzenini uygulama

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın.

 3. Grafikler sekmesindeki Grafik Hızlı Düzenleri’nin altında, istediğiniz düzene tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Grafik Hızlı Düzenleri grubu

  Diğer düzenleri görmek için, bir düzenin üzerine gelin ve Diğer Aşağı Ok öğesine tıklayın.

  Uyguladığınız hızlı düzeni hemen geri almak için, COMMAND + Z tuşlarına basın.

Önceden tanımlanmış bir grafik stilini uygulama

Grafik stilleri, grafiğinize uygulayabileceğiniz, tamamlayıcı nitelikteki bir dizi renk ve efekttir. Grafik stilini seçtiğinizde, değişiklikleriniz grafiğin tamamını etkiler.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın.

 3. Grafikler sekmesinde, Grafik Stilleri altında istediğiniz stile tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Grafik Stilleri grubu

  Daha fazla stil görmek için, bir stil üzerine gelin ve Diğer Aşağı Ok öğesine tıklayın.

  Uyguladığınız stili hemen geri almak için, COMMAND + Z tuşlarına basın.

Grafik başlığı ekleme

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 3. Etiketler’in altında Grafik Başlığı’na tıklayın ve sonra da istediğiniz birine tıklayın.

  Grafik düzeni sekmesi, etiketler grubu

 4. Grafik Başlığı kutusundaki metni seçin ve sonra grafik başlığını yazın.

Ayrıca bkz.

Grafikteki verileri düzenleme

Grafiği değiştirme

Grafik türleri

PowerPoint

Grafikler verileri grafik biçiminde görüntüler. Bu hem sizin hem de hedef kitlenizin veriler arasındaki ilişkileri görselleştirmenize yardımcı olabilir. Grafik oluştururken, birçok grafik türünden (örneğin, yığılmış sütun grafik veya 3-B ayrılmış pasta grafik) birini seçebilirsiniz. Grafiği oluşturduktan sonra, grafik hızlı düzenleri ve stiller uygulayarak bunu özelleştirebilirsiniz.

Önemli : Oluşturma veya bir grafiği değiştirmek için Excel yüklü olmalıdır. Excel bir kopyası üzerinde Microsoft Web sitesinidüzenleyebilirsiniz.

Grafiğin öğelerini öğrenme

Grafiğin başlık, eksen etiketleri, gösterge ve kılavuz çizgileri gibi çeşitli öğeleri vardır. Bu öğeleri gizleyebilir veya gösterebilir, ayrıca konumlarını ve biçimlendirmelerini değiştirebilirsiniz.

Açıklama balonlarıyla Office grafiği

Açıklama Balonu 1 Grafik başlığı

Açıklama Balonu 2 Çizim alanı

Açıklama Balonu 3 Gösterge

Açıklama Balonu 4 Eksen başlıkları

Açıklama Balonu 5 Eksen etiketleri

Belirtme Çizgisi 6 Değer çizgileri

Açıklama Balonu 7 Kılavuz çizgileri

Grafik oluşturma

Excel, Word ve PowerPoint’te grafik oluşturabilirsiniz. Öte yandan, grafik verileri Excel sayfasına girilir ve kaydedilir. Word veya PowerPoint’te grafik eklerseniz, Excel’de yeni bir sayfa açılır. Grafik içeren bir Word belgesini veya PowerPoint sunusunu kaydettiğinizde, grafiğin temelini oluşturan Excel verileri otomatik olarak Word belgesinin veya PowerPoint sunusunun içine kaydedilir.

 1. Grafikler sekmesindeki Grafik Ekle’nin altında bir grafik türüne tıklayın ve sonra eklemek istediğinize tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Grafik Ekle grubu

  Word veya PowerPoint’te grafik eklediğinizde, örnek veriler tablosu içeren bir Excel sayfası açılır.

 2. Excel’de, örnek verileri grafikte çizmek istediğiniz verilerle değiştirin. Verileriniz zaten başka bir tabloda yer alıyorsa, o tablodaki verileri kopyalayabilir ve örnek verilerin üzerine yapıştırabilirsiniz. Verileri grafik türünüze uyacak şekilde nasıl yerleştireceğinizi açıklayan yönergeler için aşağıdaki tabloya bakın.

Bu grafik türü için

Verileri şu şekilde düzenleyin

Alan, çubuk, sütun, halka, çizgi, radar veya yüzey grafiği

Aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi sütunlar veya satırlar halinde:

Seri 1

Seri 2

Kategori A

10

12

Kategori B

11

14

Kategori C

9

15

veya

Kategori A

Kategori B

Seri 1

10

11

Seri 2

12

14

Kabarcık grafiği

X değerleri birinci sütuna, onlara karşılık gelen y değerleri ve/veya kabarcık boyutu değerleri de bitişik sütunlara gelecek şekilde, şunun gibi:

X-Değerleri

Y-Değeri 1

Boyut 1

0,7

2,7

4

1,8

3,2

5

2,6

0,08

6

Pasta grafiği

Aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi, bir veri sütunu veya satırı ve bir de veri etiketleri sütunu veya satırı halinde:

Satış

1. Çyr

25

2. Çyr

30

3. Çyr

45

veya

1. Çyr

2. Çyr

3. Çyr

Satış

25

30

45

Hisse senedi grafiği

Aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi, adları veya tarihleri etiket olarak kullanarak aşağıdaki sırada sütunlar veya satırlar halinde:

Açılış

Yüksek

Düşük

Kapanış

5/1/02

44

55

11

25

6/1/02

25

57

12

38

veya

5/1/02

6/1/02

Açılış

44

25

Yüksek

55

57

Düşük

11

12

Kapanış

25

38

X Y (dağılım) grafiği

Aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi sütunlar halinde; X değerleri birinci sütuna, onlara karşılık gelen y değerleri de bitişik sütunlara:

X-Değerleri

Y-Değeri 1

0,7

2,7

1,8

3,2

2,6

0,08

veya

X-Değerleri

0,7

1,8

2,6

Y-Değeri 1

2,7

3,2

0,08

 1. Grafiğe eklenen satır ve sütunların sayısını değiştirmek için, işaretçiyi seçilen verilerin sağ alt köşesine getirin ve sonra sürükleyerek ek verileri seçin. Aşağıdaki örnekte, tablo ek kategorileri ve veri serilerini içerecek şekilde genişletilmiştir.

  Office grafiği için daha fazla veri seçme

 2. Değişikliklerinizi görmek için PowerPoint’e geçin.

  Not : Grafiğin bulunduğu PowerPoint sunusunu kapattığınızda, grafiğin Excel tablosu da otomatik olarak kapatılır.

Vurgulanan grafik eksenini değiştirme

Grafiği oluşturduktan sonra, tablo satırları ve sütunlarının grafikte çizilme biçimini değiştirmek isteyebilirsiniz.  Örneğin, grafiğinizin ilk sürümünde tablodaki veri satırları grafiğin dikey (değer) eksenine ve veri sütunları da yatay (kategori) eksenine çizilmiş olabilir. Aşağıdaki örnekte, grafik araca göre satışları vurgulamaktadır.

Kategoriye göre satışları gösteren grafik

Bununla birlikte, grafikte aya göre satışların vurgulamasını isterseniz, grafiğin çizilme yönünü tersine çevirebilirsiniz.

Aya göre satışları gösteren grafik

 1. Grafiğe tıklayın.

 2. Grafikler sekmesinde, Veri altında Satıra göre seri çizimi Satıra göre seri çizimi veya Sütuna göre seri çizimi Sütuna göre seri çizimi öğesine tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Veri grubu

  Çizimi Değiştir kullanılamıyorsa

  Çizimi Değiştir yalnızca grafiğin Excel veri tablosu açık olduğunda ve belirli grafik türlerinde kullanılabilir.

  1. Grafiğe tıklayın.

  2. Grafikler sekmesindeki Veri’nin altında, Düzenle’nin yanındaki oka tıklayın ve ardından Verileri Excel’de Düzenle’ye tıklayın. Grafikler sekmesi, Veri grubu

Önceden tanımlanmış bir grafik düzenini uygulama

 1. Grafiğe tıklayın.

 2. Grafikler sekmesindeki Grafik Hızlı Düzenleri’nin altında, istediğiniz düzene tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Grafik Hızlı Düzenleri grubu

  Diğer düzenleri görmek için, bir düzenin üzerine gelin ve Diğer Aşağı Ok öğesine tıklayın.

  Uyguladığınız hızlı düzeni hemen geri almak için, COMMAND + Z tuşlarına basın.

Önceden tanımlanmış bir grafik stilini uygulama

Grafik stilleri, grafiğinize uygulayabileceğiniz, tamamlayıcı nitelikteki bir dizi renk ve efekttir. Grafik stilini seçtiğinizde, değişiklikleriniz grafiğin tamamını etkiler.

 1. Grafiğe tıklayın.

 2. Grafikler sekmesinde, Grafik Stilleri altında istediğiniz stile tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Grafik Stilleri grubu

  Daha fazla stil görmek için, bir stil üzerine gelin ve Diğer Aşağı Ok öğesine tıklayın.

  Uyguladığınız stili hemen geri almak için, COMMAND + Z tuşlarına basın.

Grafik başlığı ekleme

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Etiketler’in altında Grafik Başlığı’na tıklayın ve sonra da istediğiniz birine tıklayın.

  Grafik düzeni sekmesi, etiketler grubu

 3. Grafik Başlığı kutusundaki metni seçin ve sonra grafik başlığını yazın.

Ayrıca bkz.

Grafikteki verileri düzenleme

Grafiği değiştirme

Grafik türleri

Metne animasyon uygulama, nesneler ve Mac için PowerPoint grafikleri

Excel

Grafikler verileri grafik biçiminde görüntüler. Bu hem sizin hem de hedef kitlenizin veriler arasındaki ilişkileri görselleştirmenize yardımcı olabilir. Grafik oluştururken, birçok grafik türünden (örneğin, yığılmış sütun grafik veya 3-B ayrılmış pasta grafik) birini seçebilirsiniz. Grafiği oluşturduktan sonra, grafik hızlı düzenleri ve stiller uygulayarak bunu özelleştirebilirsiniz.

Not : Mac için Excel 2011’de Excel Çalışma Kitabı Galerisi, eski Grafik Sihirbazı’nın yerini almıştır. Varsayılan olarak, Excel’i açtığınızda Excel Çalışma Kitabı Galerisi açılır. Galeriden şablonlara göz atabilir ve bunlardan birini temel alan yeni bir çalışma kitabı oluşturabilirsiniz. Excel Çalışma Kitabı Galerisi’ni görmüyorsanız, Dosya menüsünde Şablondan Yeni’ye tıklayın.

Grafiğin öğelerini öğrenme

Grafiğin başlık, eksen etiketleri, gösterge ve kılavuz çizgileri gibi çeşitli öğeleri vardır. Bu öğeleri gizleyebilir veya gösterebilir, ayrıca konumlarını ve biçimlendirmelerini değiştirebilirsiniz.

Açıklama balonlarıyla Office grafiği

Açıklama Balonu 1 Grafik başlığı

Açıklama Balonu 2 Çizim alanı

Açıklama Balonu 3 Gösterge

Açıklama Balonu 4 Eksen başlıkları

Açıklama Balonu 5 Eksen etiketleri

Belirtme Çizgisi 6 Değer çizgileri

Açıklama Balonu 7 Kılavuz çizgileri

Grafik oluşturma

 1. Grafikte çizmek istediğiniz verileri sayfada düzenleyin. Verileri grafik türünüze uyacak şekilde nasıl yerleştireceğinizi açıklayan yönergeler için aşağıdaki tabloya bakın.

Bu grafik türü için

Verileri şu şekilde düzenleyin

Alan, çubuk, sütun, halka, çizgi, radar veya yüzey grafiği

Aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi sütunlar veya satırlar halinde:

Seri 1

Seri 2

Kategori A

10

12

Kategori B

11

14

Kategori C

9

15

veya

Kategori A

Kategori B

Seri 1

10

11

Seri 2

12

14

Kabarcık grafiği

X değerleri birinci sütuna, onlara karşılık gelen y değerleri ve/veya kabarcık boyutu değerleri de bitişik sütunlara gelecek şekilde, şunun gibi:

X-Değerleri

Y-Değeri 1

Boyut 1

0,7

2,7

4

1,8

3,2

5

2,6

0,08

6

Pasta grafiği

Aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi, bir veri sütunu veya satırı ve bir de veri etiketleri sütunu veya satırı halinde:

Satış

1. Çyr

25

2. Çyr

30

3. Çyr

45

veya

1. Çyr

2. Çyr

3. Çyr

Satış

25

30

45

Hisse senedi grafiği

Aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi, adları veya tarihleri etiket olarak kullanarak aşağıdaki sırada sütunlar veya satırlar halinde:

Açılış

Yüksek

Düşük

Kapanış

5/1/02

44

55

11

25

6/1/02

25

57

12

38

veya

5/1/02

6/1/02

Açılış

44

25

Yüksek

55

57

Düşük

11

12

Kapanış

25

38

X Y (dağılım) grafiği

Aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi sütunlar halinde; X değerleri birinci sütuna, onlara karşılık gelen y değerleri de bitişik sütunlara:

X-Değerleri

Y-Değeri 1

0,7

2,7

1,8

3,2

2,6

0,08

veya

X-Değerleri

0,7

1,8

2,6

Y-Değeri 1

2,7

3,2

0,08

 1. Grafikte gösterilmesini istediğiniz satırları ve sütunları seçin.

 2. Grafikler sekmesindeki Grafik Ekle’nin altında bir grafik türüne tıklayın ve sonra eklemek istediğinize tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Grafik Ekle grubu

 3. Grafiğe eklenen satır ve sütunların sayısını değiştirmek için, işaretçiyi seçilen verilerin sağ alt köşesine getirin ve sonra sürükleyerek ek verileri seçin. Aşağıdaki örnekte, tablo ek kategorileri ve veri serilerini içerecek şekilde genişletilmiştir.

  Excel grafiği için daha fazla veri seçme

  İpucu : Bu verilerin grafikte görüntülenmesini önlemek için, tablodaki satırları ve sütunları gizleyebilirsiniz.

Vurgulanan grafik eksenini değiştirme

Grafiği oluşturduktan sonra, tablo satırları ve sütunlarının grafikte çizilme biçimini değiştirmek isteyebilirsiniz.  Örneğin, grafiğinizin ilk sürümünde tablodaki veri satırları grafiğin dikey (değer) eksenine ve veri sütunları da yatay (kategori) eksenine çizilmiş olabilir. Aşağıdaki örnekte, grafik araca göre satışları vurgulamaktadır.

Kategoriye göre satışları gösteren grafik

Bununla birlikte, grafikte aya göre satışların vurgulamasını isterseniz, grafiğin çizilme yönünü tersine çevirebilirsiniz.

Aya göre satışları gösteren grafik

 1. Grafiğe tıklayın.

 2. Grafikler sekmesinde, Veri altında Satıra göre seri çizimi Satıra göre seri çizimi veya Sütuna göre seri çizimi Sütuna göre seri çizimi öğesine tıklayın.

  Excel Grafikler sekmesi, Veri grubu

Önceden tanımlanmış bir grafik düzenini uygulama

 1. Grafiğe tıklayın.

 2. Grafikler sekmesindeki Grafik Hızlı Düzenleri’nin altında, istediğiniz düzene tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Grafik Hızlı Düzenleri grubu

  Diğer düzenleri görmek için, bir düzenin üzerine gelin ve Diğer Aşağı Ok öğesine tıklayın.

  Uyguladığınız hızlı düzeni hemen geri almak için, COMMAND + Z tuşlarına basın.

Önceden tanımlanmış bir grafik stilini uygulama

Grafik stilleri, grafiğinize uygulayabileceğiniz, tamamlayıcı nitelikteki bir dizi renk ve efekttir. Grafik stilini seçtiğinizde, değişiklikleriniz grafiğin tamamını etkiler.

 1. Grafiğe tıklayın.

 2. Grafikler sekmesinde, Grafik Stilleri altında istediğiniz stile tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Grafik Stilleri grubu

  Daha fazla stil görmek için, bir stil üzerine gelin ve Diğer Aşağı Ok öğesine tıklayın.

  Uyguladığınız stili hemen geri almak için, COMMAND + Z tuşlarına basın.

Grafik başlığı ekleme

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Etiketler’in altında Grafik Başlığı’na tıklayın ve sonra da istediğiniz birine tıklayın.

  Grafik düzeni sekmesi, etiketler grubu

 3. Grafik Başlığı kutusundaki metni seçin ve sonra grafik başlığını yazın.

Ayrıca bkz.

Grafikteki verileri düzenleme

Grafiği değiştirme

Grafik türleri

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×