Grafik eksenlerinin görüntüsünü değiştirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Grafik türlerinin çoğunda, grafik eksenlerini gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. Grafik verilerinin daha kolay anlaşılmasını sağlamak için, bunların görünümünü değiştirebilirsiniz.

Önemli: Bu makalede, grafik eksenlerinin ölçeğini değiştirme kapsamaz. Ölçeğine değiştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz:

Eksenler hakkında daha fazla bilgi

Normalde grafiklerin verileri ölçmek ve kategorilere ayırmak için kullanılan iki ekseni vardır: dikey eksen (değer ekseni veya y ekseni olarak da bilinir) ve yatay eksen (kategori ekseni veya x ekseni olarak da bilinir). 3-B sütun, 3-B koni veya 3-B piramit grafiklerinin üçüncü bir ekseni vardır ve bu derinlik ekseni (seri ekseni veya z ekseni olarak da bilinir), grafiğin derinliği boyunca verilerin çizilebilmesini sağlar. Radar grafiklerin yatay (kategori) ekseni, pasta ve halka grafiklerinin de hiç ekseni yoktur.

Yatay, dikey ve derinlik eksenini gösteren grafik

Açıklama balonu 1 Dikey (değer) eksen

Açıklama Balonu 2 Yatay eksen (kategori)

belirtme çizgisi 3 Grafikte derinlik (seri) ekseni

Aşağıdaki etkisi eklemek ve daha iyi bilgi iletmek için grafikler nasıl değiştirebileceğiniz açıklanmaktadır. Eksenleri nelerdir ve bunları ile yapabilecekleriniz hakkında daha fazla bilgi için tüm eksenler hakkındakonusuna bakın.

Not: Aşağıdaki yordam, Office 2013 ve daha yeni sürümleri için geçerlidir. Office 2010 adımları için arıyorsunuz?

Eksenleri gösterme veya gizleme

 1. Eksenleri görüntülemek veya gizlemek istediğiniz grafikte herhangi bir yere tıklayın.

  Bu Tasarımve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik araçlarıgörüntülenir.

 2. Tasarım sekmesinde, Ekle grafik öğeleri yanındaki aşağı oku tıklatın ve sonra açılan menüde Eksenler gelin.

  Vurgulu eksene sahip öğe bölümünü ekleme

 3. Görüntülemek veya gizlemek istediğiniz eksen türüne tıklayın.

Eksen değer çizgilerini ve etiketlerini ayarlama

 1. Grafikte, ayarlamak istediğiniz değer çizgilerinin ve etiketlerin bulunduğu eksene tıklayın veya aşağıdakileri yaparak grafik öğeleri listesinden ekseni seçin:

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu Tasarım ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik araçlarıgörüntülenir.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusundaki oku, ardından da seçmek istediğiniz eksene tıklayın.

   Geçerli seçimle seçili yatay eksen

 2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ni tıklatın.

 3. Eksen Seçenekleri panelinde, Onay işaretlerialtında aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  1. Ana değer çizgilerinin görünümünü değiştirmek için, Ana değer çizgisi türü kutusunda istediğiniz değer çizgisi konumuna tıklayın.

   Ekseni Biçimlendir panelinin onay işareti ve etiketler bölümünde

  2. Ara değer çizgilerinin görünümünü değiştirmek için, Ara değer çizgisi türü açılan liste kutusunda istediğiniz değer çizgisi konumuna tıklayın.

  3. Etiketlerialtında etiketlerinin konumunu değiştirmek için istediğiniz seçeneği tıklatın.

   İpucu    Değer çizgilerini veya değer çizgisi etiketlerini gizlemek için, Eksen etiketleri kutusunda Yok seçeneğine tıklayın.

   Etiket konumu için yok ayarlayarak çizgilerini gizleme

  Biçim eksen paneli

Etiketler veya değer çizgileri arasındaki kategori sayısını değiştirme

 1. Grafikte, değiştirmek istediğiniz yatay eksene (kategori ekseni) tıklayın veya aşağıdakileri yaparak grafik öğeleri listesinden ekseni seçin:

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusundaki oku, ardından da seçmek istediğiniz eksene tıklayın.

   Geçerli seçimle seçili yatay eksen

 2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ni tıklatın.

 3. Eksen Seçenekleri altında, aşağıdakilerden birini veya her ikisini birden yapın:

  1. Eksen etiketleri arasındaki aralığı değiştirmek için, Etiketler arasındaki aralık'ın altında Aralık birimini belirt'e tıklayın ve metin kutusuna istediğiniz sayıyı yazın.

   Eksen aralık ve uzaklık

   İpucu    Her kategoriye karşılık bir etiket görüntülenmesi için 1, her iki kategoriden birine karşılık bir etiket görüntülenmesi için 2, her üç kategoriden birine karşılık bir etiket görüntülenmesi için 3, vb. yazın.

  2. Eksen etiketlerinin yerleşimini değiştirmek için, Etiketin eksenden uzaklığı kutusuna istediğiniz sayıyı yazın.

   İpucu    Etiketleri eksenin daha yakınına yerleştirmek için daha küçük bir sayı yazın. Etiketle eksen arasında daha fazla aralık olmasını istiyorsanız, daha büyük bir sayı yazın.

Etiketlerin hizalamasını ve yönlendirmesini değiştirme

Hem yatay (kategori) hem de dikey (değer) eksenlerdeki eksen etiketlerinin hizalamasını değiştirebilirsiniz. Grafiğinizin içinde çok düzeyli kategori etiketleri olduğunuzda, tüm etiket düzeylerinin hizalamasını değiştirebilirsiniz. Ayrıca, yatay eksende (kategori ekseni) yer alan etiket düzeyleri arasındaki boşluk miktarını da değiştirebilirsiniz.

 1. Grafikte, farklı hizalamak istediğiniz etiketlerin bulunduğu eksene tıklayın veya aşağıdakileri yaparak grafik öğeleri listesinden ekseni seçin:

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu Tasarım ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik araçlarıgörüntülenir.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusundaki oku, ardından da seçmek istediğiniz eksene tıklayın.

   Geçerli seçimle seçili yatay eksen

 2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ni tıklatın.

 3. Ekseni Biçimlendir iletişim kutusunda, Metin seçenekleri' ni tıklatın.

 4. Metin kutusualtında aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  1. Dikey hizalama kutusunda, istediğiniz dikey hizalama konumuna tıklayın.

  2. Metin yönü kutusunda, istediğiniz metin yönlendirmesine tıklayın.

  3. Özel açı kutusunda, istediğiniz döndürme derecesini seçin.

İpucu    Ayrıca eksen tıklatarak eksen etiketlerinin yatay hizalamasını değiştirme ve Sola Hizala düğme görüntüsü , Merkezi düğme görüntüsü veya Giriş araççubuğundaki Sağa Hizala Düğme resmi ' ı tıklatın.

Kategori etiketlerinin metnini değiştirme

Kategori etiketlerinin metnini çalışma sayfasında değiştirebileceğiniz gibi, doğrudan grafiğin üzerinde de değiştirebilirsiniz.

Çalışma sayfasında kategori etiketinin metnini değiştirme

 1. Çalışma sayfasında, değiştirmek istediğiniz etiket adını içeren ilk hücreye tıklayın.

 2. Yeni adı yazın ve ENTER tuşuna basın.

Not    Çalışma sayfasında yaptığınız değişiklikler grafikte otomatik olarak güncelleştirilir.

Grafikte etiketinin metnini değiştirme

 1. Grafikte yatay eksene tıklayın veya aşağıdakileri yaparak grafik öğeleri listesinden ekseni seçin:

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu Tasarım ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik araçlarıgörüntülenir.

  2. Biçim sekmesinin Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusundaki oka, sonra da yatay eksene (kategori ekseni) tıklayın.

   Geçerli seçimle seçili yatay eksen

 2. Tasarım sekmesinde, Veri grubunda, Verileri Seç’e tıklayın.

  Excel Şerit resmi

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusundaki Yatay (Kategoriler) Eksen Etiketleri'nin altında Düzenle'ye tıklayın.

 4. Eksen etiketi aralığı kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Kategori ekseni etiketleri olarak kullanmak istediğiniz çalışma sayfası aralığını belirtin.

  2. Kullanmak istediğiniz etiketleri birbirinden virgülle ayırarak yazın; örneğin, Bölüm A, Bölüm B, Bölüm C.

   Not    Eksen etiketi aralığı kutusuna etiket metnini yazarsanız, kategori ekseni etiket metni artık çalışma sayfası hücresine bağlı olmaz.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Metin ve sayı etiketlerini nasıl görünüşünü değiştirme

Kategori ekseni etiketlerindeki metinlerin veya değer eksenindeki sayıların biçimini değiştirebilirsiniz.

Metni biçimlendirme

 1. Grafikte, biçimlendirmek istediğiniz etiketlerin görüntülendiği eksene sağ tıklayın.

 2. Giriş araççubuğunda, istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini tıklatın.

İpucu    Ayrıca, etiketlerin görüntülendiği ekseni seçebilir ve ardından Giriş sekmesinin Yazı Tipi grubundaki biçimlendirme düğmelerini kullanabilirsiniz.

Sayıları biçimlendirme

 1. Grafikte, biçimlendirmek istediğiniz sayıların görüntülendiği eksene tıklayın veya aşağıdakileri yaparak grafik öğeleri listesinden ekseni seçin:

  • Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu Tasarım ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik araçlarıgörüntülenir.

  • Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusundaki oku, ardından da seçmek istediğiniz eksene tıklayın.

   Geçerli seçimle seçili yatay eksen

 2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ni tıklatın.

 3. Eksen Seçenekleri altında tıklatın sayıve Kategori kutusunda, istediğiniz sayı biçimini seçin.

  İpucu    Seçtiğiniz sayı biçiminde ondalık basamak kullanılıyorsa, bunları Ondalık basamaklar kutusunda belirtebilirsiniz.

 4. Sayıların çalışma sayfası hücreleriyle bağlantılı olmasını sağlamak için Kaynağa bağlı onay kutusunu işaretleyin.

Sayı biçimi bölümünde Eksen Seçenekleri

Not    Sayıları yüzde olarak biçimlendirmeden önce, grafikteki sayıların kaynak verilerde yüzde olarak hesaplandığından ve ondalık biçimde görüntülendiğinden emin olun. Yüzdeler, çalışma sayfasında tutar / toplam = yüzde denklemi kullanılarak hesaplanır. Örneğin, 10 / 100 = 0,1 hesaplamasını yapar ve ardından 0,1 değerini yüzde olarak biçimlendirirseniz, sayı doğru (%10 olarak) görüntülenir.

Office 2010'da grafik eksenlerinin görüntüsünü değiştirme

 1. Eksenleri görüntülemek veya gizlemek istediğiniz grafikte herhangi bir yere tıklayın.

  Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

 2. Düzen sekmesinde, Eksenler grubunda Eksenler seçeneğini tıklatın.

  Şerit Resmi

 3. Göstermek veya gizlemek istediğiniz eksen türüne tıklayın ve sonra da istediğiniz seçeneklere tıklayın.

 1. Grafikte, ayarlamak istediğiniz değer çizgilerinin ve etiketlerin bulunduğu eksene tıklayın veya aşağıdakileri yaparak grafik öğeleri listesinden ekseni seçin:

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusundaki oku, ardından da seçmek istediğiniz eksene tıklayın.

   Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

 2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ni tıklatın.

 3. Eksen Seçenekleri altında, aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapın:

  1. Ana değer çizgilerinin görünümünü değiştirmek için, Ana değer çizgisi türü kutusunda istediğiniz değer çizgisi konumuna tıklayın.

  2. Ara değer çizgilerinin görünümünü değiştirmek için, Ara değer çizgisi türü açılan liste kutusunda istediğiniz değer çizgisi konumuna tıklayın.

  3. Etiketlerin konumunu değiştirmek için, Eksen etiketleri kutusunda istediğiniz seçeneğe tıklayın.

   İpucu    Değer çizgilerini veya değer çizgisi etiketlerini gizlemek için, Eksen etiketleri kutusunda Yok seçeneğine tıklayın.

 1. Grafikte, değiştirmek istediğiniz yatay eksene (kategori ekseni) tıklayın veya aşağıdakileri yaparak grafik öğeleri listesinden ekseni seçin:

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusundaki oku, ardından da seçmek istediğiniz eksene tıklayın.

   Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

 2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ni tıklatın.

 3. Eksen Seçenekleri altında, aşağıdakilerden birini veya her ikisini birden yapın:

  1. Eksen etiketleri arasındaki aralığı değiştirmek için, Etiketler arasındaki aralık'ın altında Aralık birimini belirt'e tıklayın ve metin kutusuna istediğiniz sayıyı yazın.

   İpucu    Her kategoriye karşılık bir etiket görüntülenmesi için 1, her iki kategoriden birine karşılık bir etiket görüntülenmesi için 2, her üç kategoriden birine karşılık bir etiket görüntülenmesi için 3, vb. yazın.

  2. Eksen etiketlerinin yerleşimini değiştirmek için, Etiketin eksenden uzaklığı kutusuna istediğiniz sayıyı yazın.

   İpucu    Etiketleri eksenin daha yakınına yerleştirmek için daha küçük bir sayı yazın. Etiketle eksen arasında daha fazla aralık olmasını istiyorsanız, daha büyük bir sayı yazın.

Hem yatay (kategori) hem de dikey (değer) eksenlerdeki eksen etiketlerinin hizalamasını değiştirebilirsiniz. Grafiğinizin içinde çok düzeyli kategori etiketleri olduğunuzda, tüm etiket düzeylerinin hizalamasını değiştirebilirsiniz. Ayrıca, yatay eksende (kategori ekseni) yer alan etiket düzeyleri arasındaki boşluk miktarını da değiştirebilirsiniz.

 1. Grafikte, farklı hizalamak istediğiniz etiketlerin bulunduğu eksene tıklayın veya aşağıdakileri yaparak grafik öğeleri listesinden ekseni seçin:

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusundaki oku, ardından da seçmek istediğiniz eksene tıklayın.

   Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

 2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ni tıklatın.

 3. Ekseni Biçimlendir iletişim kutusunda Hizalama’ya tıklayın.

 4. Metin düzeni altında aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  1. Dikey hizalama kutusunda, istediğiniz dikey hizalama konumuna tıklayın.

  2. Metin yönü kutusunda, istediğiniz metin yönlendirmesine tıklayın.

  3. Özel açı kutusunda, istediğiniz döndürme derecesini seçin.

İpucu    Ayrıca eksene sağ tıklatarak eksen etiketlerinin yatay hizalamasını değiştirme ve Sola Hizala düğme görüntüsü , Merkezi düğme görüntüsü veya Mini araç çubuğunuSağa Hizala Düğme resmi ' ı tıklatın.

Kategori etiketlerinin metnini çalışma sayfasında değiştirebileceğiniz gibi, doğrudan grafiğin üzerinde de değiştirebilirsiniz.

Çalışma sayfasında kategori etiketinin metnini değiştirme

 1. Çalışma sayfasında, değiştirmek istediğiniz etiket adını içeren ilk hücreye tıklayın.

 2. Yeni adı yazın ve ENTER tuşuna basın.

Not    Çalışma sayfasında yaptığınız değişiklikler grafikte otomatik olarak güncelleştirilir.

Grafikte etiketinin metnini değiştirme

 1. Grafikte yatay eksene tıklayın veya aşağıdakileri yaparak grafik öğeleri listesinden ekseni seçin:

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  2. Biçim sekmesinin Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusundaki oka, sonra da yatay eksene (kategori ekseni) tıklayın.

   Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

 2. Tasarım sekmesinde, Veri grubunda, Verileri Seç’e tıklayın.

  Excel Şerit resmi

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusundaki Yatay (Kategoriler) Eksen Etiketleri'nin altında Düzenle'ye tıklayın.

 4. Eksen etiketi aralığı kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Kategori ekseni etiketleri olarak kullanmak istediğiniz çalışma sayfası aralığını belirtin.

   İpucu    Ayrıca Düğme resmi İletişim kutusunu Daralt düğmesini tıklatın ve sonra çalışma sayfasında, kullanmak istediğiniz aralığı seçin. İşiniz bittiğinde İletişim kutusunu Genişlet düğmesini tıklatın.

  2. Kullanmak istediğiniz etiketleri birbirinden virgülle ayırarak yazın; örneğin, Bölüm A, Bölüm B, Bölüm C.

   Not    Eksen etiketi aralığı kutusuna etiket metnini yazarsanız, kategori ekseni etiket metni artık çalışma sayfası hücresine bağlı olmaz.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Kategori ekseni etiketlerindeki metinlerin veya değer eksenindeki sayıların biçimini değiştirebilirsiniz.

Metni biçimlendirme

 1. Grafikte, biçimlendirmek istediğiniz etiketlerin görüntülendiği eksene sağ tıklayın.

 2. Mini araç çubuğunda, istediğiniz biçimlendirme seçeneklerine tıklayın.

İpucu    Ayrıca, etiketlerin görüntülendiği ekseni seçebilir ve ardından Giriş sekmesinin Yazı Tipi grubundaki biçimlendirme düğmelerini kullanabilirsiniz.

Sayıları biçimlendirme

 1. Grafikte, biçimlendirmek istediğiniz sayıların görüntülendiği eksene tıklayın veya aşağıdakileri yaparak grafik öğeleri listesinden ekseni seçin:

  • Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Bu işlem Tasarım, Düzen ve Biçim sekmelerini ekleyerek Grafik Araçları'nı görüntüler.

  • Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusundaki oku, ardından da seçmek istediğiniz eksene tıklayın.

   Görünüm altında Gezinti Bölmesi onay kutusunu gösteren resim

 2. Biçim sekmesinde, Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi'ni tıklatın.

 3. Sayı'ya tıklayın ve Kategori kutusunda istediğiniz sayı biçimini seçin.

  İpucu    Seçtiğiniz sayı biçiminde ondalık basamak kullanılıyorsa, bunları Ondalık basamaklar kutusunda belirtebilirsiniz.

 4. Sayıların çalışma sayfası hücreleriyle bağlantılı olmasını sağlamak için Kaynağa bağlı onay kutusunu işaretleyin.

Not    Sayıları yüzde olarak biçimlendirmeden önce, grafikteki sayıların kaynak verilerde yüzde olarak hesaplandığından ve ondalık biçimde görüntülendiğinden emin olun. Yüzdeler, çalışma sayfasında tutar / toplam = yüzde denklemi kullanılarak hesaplanır. Örneğin, 10 / 100 = 0,1 hesaplamasını yapar ve ardından 0,1 değerini yüzde olarak biçimlendirirseniz, sayı doğru (%10 olarak) görüntülenir.

Eksen üzerine değer çizgileri ekleme

Eksenler, sizin seçtiğiniz aralıklarla ana ve ara değer çizgileri görüntülenecek şekilde biçimlendirilebilir.

 1. Mac için Word için bu adımı yalnızca geçerlidir: Görünüm menüsünde, Yazdırma düzeni' ni tıklatın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra Grafik Tasarımı sekmesine tıklayın.

 3. Grafik öğesi Ekle > Eksenler > daha fazla eksen seçenekleri.

 4. Ekseni Biçimlendir bölmesinde Onay işaretlerigenişletin ve büyük ve küçük onay işareti türleri için Seçenekler'i tıklatın.

  Değer çizgilerini ekledikten sonra değer çizgileri arasındaki aralığı kutusunda değiştirerek değer çizgileri arasındaki aralıkları değiştirebilirsiniz.

Tüm eksenler hakkında

Tüm grafik türleri eksenleri aynı şekilde görüntülemez. Örneğin, xy (dağılım) grafikleriyle kabarcık grafikleri, hem yatay eksende hem de dikey eksende sayısal değerler gösterir. Buna örnek olarak, barometre basıncına göre yağış miktarının çizilmesi gösterilebilir. Bu öğelerin her ikisi de sayısal değerdir ve x ve y eksenlerine veri noktaları sayısal değerlerine göre çizilir. Değer eksenleri, ölçeği logaritmik olarak ayarlamak gibi çeşitli seçenekler sağlar.

Diğer grafik türleri, örneğin sütun, çizgi ve alan grafikleri sayısal değerleri yalnızca dikey eksende (değer ekseni) gösterir ve metin gruplandırmalarını da (veya kategorileri) yatay eksende gösterir. Buna örnek olarak, coğrafi bölgelere göre yağış miktarının çizilmesi gösterilebilir. Bu örnekte, coğrafi bölgeler verilerin yatay eksene (kategori ekseni) çizilen metin kategorileridir. Coğrafi bölgeler eşit aralıklarla yerleştirilir, çünkü bunlar ölçülebilir değerler değil metin değerleridir. Değer ve kategori eksenlerinin seçenekleri farklı olduğundan, grafik türünü seçerken bu farklılığı göz önünde bulundurun. Bununla ilgili bir diğer nokta da derinlik (seri) ekseninin, kategori ekseninin başka bir biçimi olduğudur.

Grafik oluşturduğunuzda, değer çizgileri ve etiketler eksenlerde varsayılan olarak görüntülenir. Ana değer çizgileriyle ara değer çizgilerini ve etiketleri kullanarak bunların görüntülenme şeklini ayarlayabilirsiniz. Grafikte karışıklığı azaltmak için, etiketlenmesini istediğiniz kategorilerin aralıklarını belirterek veya değer çizgileri arasında gösterilmesini istediğiniz kategori sayısını belirterek, yatay eksende (kategori ekseni) daha az eksen etiketi veya değer çizgisi görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca etiketlerin hizalamasını ve yönlendirmesini değiştirebilir ve etiketlerde görüntülenen metni veya sayıları değiştirebilir ya da biçimlendirebilirsiniz. Örneğin, bir sayıyı yüzde olarak görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Ekle veya Kaldır grafikte ikincil eksen

Renk veya grafik stilini değiştirme

Baştan sona grafik oluşturma

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×