Grafik ekseninin görünümünü değiştirme

Çoğu grafik türünde, grafik eksen görüntüleyebilir veya gizleyebilirsiniz. Grafik verilerinin daha anlaşılır olmasını sağlamak için bunların görünümünü değiştirebilirsiniz.

Önemli    Bu makale grafik eksenlerinin ölçeğini değiştirme işlemini kapsamaz. Ölçeği değiştirme hakkında bilgi için bkz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Eksenler hakkında daha fazla bilgi edinme

Eksenleri görüntüleme veya gizleme

Eksen değer çizgilerini ve etiketlerini ayarlama

Etiket veya değer çizgileri arasındaki kategori sayısını değiştirme

Etiketlerin hizalamasını ve yönlendirmesini değiştirme

Kategori etiketlerinin metnini değiştirme

Etiketlerdeki metnin ve sayıların biçimini değiştirme

Eksenler hakkında daha fazla bilgi edinme

Genel olarak grafikler verileri ölçmek ve kategorilendirmek için kullanılan iki eksene sahiptir: bir dikey eksen (değer ekseni veya y ekseni olarak da bilinir) ve bir yatay eksen (kategori ekseni veya x ekseni olarak da bilinir). 3-B sütun, 3-B koni veya 3-B piramit grafikler, verilerin grafik derinliği boyunca çizilebilmesi için üçüncü bir eksene, derinlik eksenine (seri ekseni veya z ekseni olarak da bilinir) sahiptir. Radar grafikler, yatay (kategori) eksenlere sahip değildir, ayrıca pasta ve halka grafiklerin de ekseni yoktur.

Yatay, dikey ve derinlik eksenini gösteren grafik

Belirtme çizgisi 1 Dikey (değer) eksen

Belirtme çizgisi 2 Yatay (kategori) eksen

Belirtme çizgisi 3 Derinlik (seri) ekseni

Bütün grafik türleri eksenleri aynı şekilde görüntülemez. Örneğin, xy (dağılım) grafikleri ve kabarcık grafikleri sayısal değerleri hem yatay eksenler üzerinde hem de dikey eksenler üzerinde gösterir. Örnek olarak sağanak inçlerinin barometrik baskıya göre nasıl çizildiği verilebilir. Bu öğelerin her ikisinin de sayısal değerleri vardır ve veri noktaları, sayısal değerlerine göre x ve y eksenlerinde çizilir. Değer eksenleri ölçeği logaritmik olarak ayarlamak gibi çeşitli seçenekler sağlar.

Sütun, çizgi ve alan grafikler gibi diğer grafik türleri sayısal değerleri yalnızca dikey (değer) eksende, metinsel gruplandırmaları (veya kategorileri) ise yatay eksende gösterir. Örnek olarak sağanak inçlerinin coğrafi bölgelere göre nasıl çizildiği verilebilir. Bu örnekte, coğrafi bölgeler yatay (kategori) eksende çizilen verilerin metinsel kategorileridir. Coğrafi bölgeler, hesaplanabilen değerler değil de metinlerden oluştuğundan tek tip aralıklarla ayrılırlar. Grafik türü seçerken bu farkı göz önünde bulundurun, çünkü değer ve kategori eksenleri için seçenekler farklıdır. Ayrıca, derinlik (seri) ekseni başka bir kategori ekseni türüdür.

Bir grafik oluşturduğunuzda, eksenlerde varsayılan olarak onay işaretleri ve onay işareti etiketleri görüntülenir. Birincil ve ikincil değer çizgilerini ve etiketleri kullanarak değer çizgileri ve etiketlerin görüntülenme şekillerini ayarlayabilirsiniz. Grafikteki yığılmayı ortadan kaldırmak için kategorilerin etiketlenmesini istediğiniz aralıkları veya değer çizgileri arasında görüntülemek istediğiniz kategori sayısını belirterek yatay (kategori) eksen üzerinde daha az eksen etiketi ya da değer çizgisi görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca, etiketlerin hizalamasını ve yönlendirmesini değiştirebilir; görüntüledikleri metin ve sayıları, örneğin, bir sayıyı yüzde olarak görüntüleyecek şekilde değiştirebilir veya biçimlendirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Eksenleri görüntüleme veya gizleme

 1. Eksenlerini görüntülemek veya gizlemek istediğiniz grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

  Tasarım, Düzen ve Biçim sekmeleri eklenerek Grafik Araçları görüntülenir.

 2. Düzen sekmesinde, Eksenler grubunda, Eksenler öğesini tıklatın.

  Şerit Resmi

 3. Görüntülemek veya gizlemek istediğiniz eksenin türünü tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri tıklatın.

Sayfanın Başı

Eksen değer çizgilerini ve etiketlerini ayarlama

 1. Grafik üzerinde, ayarlamak istediğiniz değer çizgilerine ve etiketlere sahip ekseni tıklatın veya ekseni grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakini yapın:

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Tasarım, Düzen ve Biçim sekmeleri eklenerek Grafik Araçları görüntülenir.

  2. Biçim sekmesindeki Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusundaki oku tıklatın ve ardından seçmek istediğiniz ekseni tıklatın.

   Şerit Resmi

 2. Biçim sekmesindeki Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi öğesini tıklatın.

 3. Eksen Seçenekleri'nin altında aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapın:

  1. Ana değer çizgilerinin görünümünü değiştirmek için Ana onay işaret türü kutusunda, istediğiniz değer çizgisi konumunu tıklatın.

  2. İkincil değer çizgilerinin görünümünü değiştirmek için İkincil onay işaret türü açılan liste kutusunda, istediğiniz değer çizgisi konumunu tıklatın.

  3. Etiketlerin konumunu değiştirmek için Eksen etiketleri kutusunda, istediğiniz seçeneği tıklatın.

   İpucu    Değer çizgilerini veya onay çizgisi etiketlerini gizlemek için Eksen etiketleri kutusunda, Yok'u seçin.

Sayfanın Başı

Etiket veya değer çizgileri arasındaki kategori sayısını değiştirme

 1. Grafik üzerinde, değiştirmek istediğiniz yatay (kategori) ekseni tıklatın veya ekseni grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakini yapın:

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Tasarım, Düzen ve Biçim sekmeleri eklenerek Grafik Araçları görüntülenir.

  2. Biçim sekmesindeki Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusundaki oku tıklatın ve ardından seçmek istediğiniz ekseni tıklatın.

   Şerit Resmi

 2. Biçim sekmesindeki Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi öğesini tıklatın.

 3. Eksen Seçenekleri'nin altında aşağıdakilerden birini veya her ikisini de yapın:

  1. Eksen etiketleri arasındaki aralığı değiştirmek için Etiketler arasındaki aralık seçeneğinin altındaki Aralık birimini belirt seçeneğini tıklatın ve sonra metin kutusuna istediğiniz sayıyı yazın.

   İpucu    Her kategori için bir etiket görüntülemek için 1, her iki kategoride bir etiket görüntülemek için 2, her üç kategoride bir etiket görüntülemek için 3 yazın.

  2. Eksen etiketlerinin yerleşimini değiştirmek için Etiketin eksene uzaklığı kutusuna istediğiniz sayıyı yazın.

   İpucu    Etiketleri eksene daha yakın yerleştirmek için daha küçük bir sayı yazın. Etiket ile eksen arasında daha fazla uzaklık bulunmasını istiyorsanız daha büyük bir sayı yazın.

Sayfanın Başı

Etiketlerin hizalamasını ve yönlendirmesini değiştirme

Eksen etiketlerinin hizalamasını hem yatay (kategori) hem de dikey (değer) eksende değiştirebilirsiniz. Grafiğinizde çok düzeyli kategori etiketleri varsa, tüm etiket düzeylerinin hizalamasını değiştirebilirsiniz. Ayrıca, yatay (kategori) eksen üzerinde etiket düzeyleri arasındaki alan miktarını değiştirebilirsiniz.

 1. Grafik üzerinde, farklı olarak hizalamak istediğiniz etiketlere sahip olan ekseni tıklatın veya ekseni grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakini yapın:

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Tasarım, Düzen ve Biçim sekmeleri eklenerek Grafik Araçları görüntülenir.

  2. Biçim sekmesindeki Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusundaki oku tıklatın ve ardından seçmek istediğiniz ekseni tıklatın.

   Şerit Resmi

 2. Biçim sekmesindeki Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi öğesini tıklatın.

 3. Ekseni Biçimlendir iletişim kutusunda Hizalama'yı tıklatın.

 4. Metin yerleşimi'nin altında aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapın:

  1. Dikey hizalama kutusundan, istediğiniz dikey hizalama konumunu tıklatın.

  2. Metin yönü kutusunda, istediğiniz metin yönünü tıklatın.

  3. Özel açı kutusunda, istediğiniz döndürme açısını seçin.

İpucu    Ayrıca, ekseni sağ tıklatıp ardından Mini araç çubuğu'nda Sola Hizala, Düğme resmi, Ortala Düğme resmi veya Sağa Hizala'yı Düğme resmi tıklatarak eksen etiketlerinin yatay hizalamasını da değiştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Kategori etiketlerinin metnini değiştirme

Kategori etiketlerinin metnini çalışma sayfasında veya doğrudan grafiğin üzerinde değiştirebilirsiniz.

Kategori etiketi metnini çalışma sayfası değiştirme

 1. Çalışma sayfasında, değiştirmek istediğiniz etiketin adını içeren hücreyi tıklatın.

 2. Yeni adı yazın, sonra ENTER tuşuna basın.

Not    Çalışma sayfasında yaptığınız değişiklikler grafikte otomatik olarak güncelleştirilir.

Kategori etiketi metnini grafikte değiştirme

 1. Grafikte yatay ekseni tıklatın veya ekseni grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Tasarım, Düzen ve Biçim sekmeleri eklenerek Grafik Araçları görüntülenir.

  2. Biçim sekmesindeki Geçerli Seçim grubunda, Grafik Öğeleri kutusundaki oku tıklatın ve yatay (kategori) ekseni tıklatın.

   Şerit Resmi

 2. Tasarım sekmesindeki Veri grubunda Veri Seç öğesini tıklatın.

  Excel Ribbon Image

 3. Veri Kaynağını Seç iletişim kutusundaki Yatay (Kategoriler) Eksen Etiketleri'nin altında Düzenle'yi tıklatın.

 4. Eksen etiketi aralığı kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Kategori ekseni etiketleri olarak kullanmak istediğiniz çalışma sayfası aralığını belirtin.

   İpucu    Ayrıca, İletişim Kutusunu Daralt düğmesini Düğme resmi   tıklatıp ardından çalışma sayfasında kullanmak istediğiniz aralığı seçebilirsiniz. Bitirdiğinizde, İletişim Kutusunu Genişlet düğmesini tıklatın.

  2. Kullanmak istediğiniz etiketleri virgüllerle ayırarak yazın (örneğin,Bölüm A, Bölüm B, Bölüm C).

   Not    Etiket metnini Eksen etiketi aralığı kutusuna yazarsanız, kategori ekseni etiket metni artık bir çalışma sayfası hücresiyle bağlantılı olmaz.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Etiketlerdeki metnin ve sayıların biçimini değiştirme

Kategori ekseni etiketlerindeki metinlerin veya değer eksenindeki sayıların biçimini değiştirebilirsiniz.

Metni biçimlendirme

 1. Grafik üzerinde, biçimlendirmek istediğiniz etiketlerin gösterildiği ekseni sağ tıklatın.

 2. Mini araç çubuğu'nda, istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini tıklatın.

İpucu    Ayrıca, etiketlerin gösterildiği ekseni seçip ardından Giriş sekmesindeki Biçim grubunda yer alan biçimlendirme düğmelerini de kullanabilirsiniz.

Sayıları biçimlendirme

 1. Grafik üzerinde, biçimlendirmek istediğiniz sayıların gösterildiği ekseni tıklatın veya ekseni grafik öğeleri listesinden seçmek için aşağıdakini yapın:

  • Grafiğin herhangi bir yerini tıklatın.

   Tasarım, Düzen ve Biçim sekmeleri eklenerek Grafik Araçları görüntülenir.

  • Biçim sekmesindeki Geçerli Seçim grubunda Grafik Öğeleri kutusundaki oku tıklatın ve ardından seçmek istediğiniz ekseni tıklatın.

   Şerit Resmi

 2. Biçim sekmesindeki Geçerli Seçim grubunda Biçim Seçimi öğesini tıklatın.

 3. Sayı seçeneğini tıklatın ve sonra Kategori kutusundan istediğiniz sayı biçimini seçin.

  İpucu    Seçtiğiniz sayı biçiminde ondalık basamak kullanılıyorsa, bunları Ondalık basamak sayısı kutusunda belirtebilirsiniz.

 4. Sayıların çalışma hücresiyle bağlantılı olmasını sağlamak için Kaynağa bağlı onay kutusunu işaretleyin.

Not    Sayıları yüzde olarak biçimlendirmeden önce, grafikteki sayıların kaynak verilerde yüzde olarak hesaplandığından ve ondalık biçimde görüntülendiğinden emin olun. Yüzdeler çalışma sayfasında tutar / toplam = yüzde denklemi kullanılarak hesaplanır. Örneğin, 10 / 100 = 0,1 hesaplamasını yapar ve 0,1 sayısını yüzde olarak biçimlendirirseniz, sayı doğru bir şekilde %10 olarak görüntülenir.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Excel 2013, Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010, Excel StarterBu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir