Grafiğe hata çubukları veya yukarı/aşağı çubukları ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hata çubukları, grafiksel olarak bir veri serisindeki her veri noktası veya veri işaretleyicine göre olası hata oranlarını gösterir. Örneğin, bir bilimsel deneyimin sonuçlarında pozitif veya negatif olası hata oranının yüzde 5 olduğunu gösterebilirsiniz. 2-B alan, çubuk, sütun, çizgi, hisse senedi, xy (dağılım) veya kabarcık grafiğindeki veri serisine hata çubukları ekleyebilirsiniz. xy (dağılım) ve kabarcık grafiklerinde, x değerleri, y değerleri veya her ikisi için hata çubukları görüntüleyebilirsiniz.

Grafikte hata çubukları

Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Hataları yüzde, standart sapma veya standart hata olarak gösterme

 1. Grafikte, hata çubuklarını eklemek istediğiniz veri serisini seçin.

  Örneğin çizgi grafikte, grafikteki çizgilerden birine tıkladığınızda, bu veri serisi grafiğe ait olan tüm veri işaretleyici seçilir.

 2. Grafik Tasarın sekmesinde, Grafik öğesi Ekle'yitıklatın.

  Grafik Tasarımı sekmesinde Grafik Öğesi Ekle’yi seçin

 3. Hata çubuklarıüzerine gelin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

Tıklayın

Kullanım amacı

Standart Hata

Aşağıdaki formülü kullanarak standart hatayı uygulayın:

Standart hata formülü

s = seri numarası
I = s serisindeki nokta numarası
m = grafikteki y noktası için seri sayısı
n = her serideki nokta sayısı
y is = s serisi ve I. noktanın veri değeri
n y = tüm serilerdeki veri değerlerinin toplam sayısı

Yüzde

Veri serisindeki her veri noktası için değerin bir yüzdesini uygulayın

Standart Sapma

Aşağıdaki formülü kullanarak standart sapmanın bir katını uygulayın:

Standart sapma formülü

s = seri numarası
I = s serisindeki nokta numarası
m = grafikteki y noktası için seri sayısı
n = her serideki nokta sayısı
y is = s serisi ve I. noktanın veri değeri
n y = tüm serilerdeki veri değerlerinin toplam sayısı
M = aritmetik ortalama

Hataları özel değerler olarak gösterme

 1. Grafikte, hata çubuklarını eklemek istediğiniz veri serisini seçin.

 2. Grafik tasarımı sekmesinde, Grafik öğesi Ekle'yitıklatın ve Diğer hata çubukları seçenekler' i tıklatın.

 3. Hata çubuğu seçenekleri sekmesinde, Hata miktarını, Hata Çubuklarını Biçimlendir bölmesinde, Özel' i tıklatın ve sonra da Değer Belirt'etıklayın.

 4. Hata oranı’nın altında Özel’e tıklayın ve sonra da Değer Belirt’e tıklayın.

  Özel hata tutar için seçili olan hata çubuklarını Biçimlendir bölmesini gösterir

 5. Pozitif Hata Değeri ve Negatif Hata Değeri kutularında, her veri noktası için istediğiniz değerleri virgülle ayırarak yazın (örneğin, 0,4, 0,3, 0,8) ve sonra da Tamam’a tıklayın.

  Not : Ayrıca, hata değerlerini aynı Excel çalışma kitabından hücre aralığı olarak da tanımlayabilirsiniz. Hücre aralığını seçmek için, Özel Hata Çubukları iletişim kutusunda Pozitif Hata Değeri veya Negatif Hata Değeri kutusunun içeriğini temizleyin ve ardından kullanmak istediğiniz hücre aralığını seçin.

Aşağı/yukarı çubuklarını ekleme

 1. Grafikte, yukarı/aşağı çubuklarını eklemek istediğiniz veri serisini seçin.

 2. Grafik tasarımı sekmesinde, Grafik öğesi Ekle'yitıklatın, Çubuklarıgelin ve sonra da Yukarı/Aşağı Çubukları' na tıklayın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Ayrıca bkz.

Grafik oluşturma

Grafiği değiştirme

Bir grafik türünü değiştirme

Hangi Office programını kullanıyorsunuz?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Grafikte hata çubukları

Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Hataları yüzde, standart sapma veya standart hata olarak gösterme

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafikte, hata çubuklarını eklemek istediğiniz veri serisini seçin ve sonra Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

  Örneğin çizgi grafikte, grafikteki çizgilerden birine tıkladığınızda, tüm veri işaretleyici (bu veri serisi grafiğe ait olan) seçilir.

 3. Çözümleme’nin altında Hata Çubukları’na tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

Tıklayın

Amaç

Standart Hatayla Hata Çubukları

Aşağıdaki formülü kullanarak standart hatayı uygulayın:

Standart hata formülü

s = seri numarası
I = s serisindeki nokta numarası
m = grafikteki y noktası için seri sayısı
n = her serideki nokta sayısı
y is = s serisi ve I. noktanın veri değeri
n y = tüm serilerdeki veri değerlerinin toplam sayısı

Yüzdeyle Hata Çubukları

Veri serisindeki her veri noktası için değerin bir yüzdesini uygulayın

Standart Sapmayla Hata Çubukları

Aşağıdaki formülü kullanarak standart sapmanın bir katını uygulayın:

Standart sapma formülü

s = seri numarası
I = s serisindeki nokta numarası
m = grafikteki y noktası için seri sayısı
n = her serideki nokta sayısı
y is = s serisi ve I. noktanın veri değeri
n y = tüm serilerdeki veri değerlerinin toplam sayısı
M = aritmetik ortalama

Hataları özel değerler olarak gösterme

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafikte, hata çubuklarını eklemek istediğiniz veri serisini seçin ve sonra Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

   Örneğin çizgi grafikte, grafikteki çizgilerden birine tıkladığınızda, tüm veri işaretleyici (bu veri serisi grafiğe ait olan) seçilir.

 3. Çözümleme’nin altında Hata Çubukları’na tıklayın ve sonra da Hata Çubuğu Seçenekleri’ne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Hata Çubukları Ekle iletişim kutusunu görürseniz, hata çubuklarını eklemek istediğiniz seriyi seçin.

 4. Gezinti bölmesinde Hata Çubukları'na tıklayın.

 5. Hata oranı’nın altında Özel’e tıklayın ve sonra da Değer Belirt’e tıklayın.

 6. Excel’e geçin.

  Excel’e geçtiğinizde, Özel Hata Çubukları iletişim kutusu görüntülenir.

 7. Pozitif Hata Değeri ve Negatif Hata Değeri kutularında, her veri noktası için istediğiniz değerleri virgülle ayırarak yazın (örneğin, 0,4, 0,3, 0,8) ve sonra da Tamam’a tıklayın.

  Not : Ayrıca, hata değerlerini aynı Excel çalışma kitabından hücre aralığı olarak da tanımlayabilirsiniz. Hücre aralığını seçmek için, Özel Hata Çubukları iletişim kutusunda Pozitif Hata Değeri veya Negatif Hata Değeri kutusunun içeriğini temizleyin ve ardından kullanmak istediğiniz hücre aralığını seçin.

 8. Word’e geçin.

 9. Hata Çubuklarını Biçimlendir iletişim kutusunda Tamam’a tıklayın.

Aşağı/yukarı çubuklarını ekleme

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafikte, yutarı/aşağı çubuklarını eklemek istediğiniz veri serisini seçin ve sonra Grafik Düzeni sekmesine tıklayın. 

  Örneğin çizgi grafikte, grafikteki çizgilerden birine tıkladığınızda, tüm veri işaretleyici (bu veri serisi grafiğe ait olan) seçilir.

 3. Çözümleme’nin altında Yukarı/Aşağı Çubukları’na tıklayın ve sonra da istediğiniz yukarı/aşağı çubuğuna tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

PowerPoint

Grafikte hata çubukları

Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Hataları yüzde, standart sapma veya standart hata olarak gösterme

 1. Grafikte, hata çubuklarını eklemek istediğiniz veri serisini seçin ve sonra Grafik Düzeni sekmesine tıklayın. 

  Örneğin çizgi grafikte, grafikteki çizgilerden birine tıkladığınızda, tüm veri işaretleyici (bu veri serisi grafiğe ait olan) seçilir.

 2. Çözümleme’nin altında Hata Çubukları’na tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

Tıklayın

Amaç

Standart Hatayla Hata Çubukları

Aşağıdaki formülü kullanarak standart hatayı uygulayın:

Standart hata formülü

s = seri numarası
I = s serisindeki nokta numarası
m = grafikteki y noktası için seri sayısı
n = her serideki nokta sayısı
y is = s serisi ve I. noktanın veri değeri
n y = tüm serilerdeki veri değerlerinin toplam sayısı

Yüzdeyle Hata Çubukları

Veri serisindeki her veri noktası için değerin bir yüzdesini uygulayın

Standart Sapmayla Hata Çubukları

Aşağıdaki formülü kullanarak standart sapmanın bir katını uygulayın:

Standart sapma formülü

s = seri numarası
I = s serisindeki nokta numarası
m = grafikteki y noktası için seri sayısı
n = her serideki nokta sayısı
y is = s serisi ve I. noktanın veri değeri
n y = tüm serilerdeki veri değerlerinin toplam sayısı
M = aritmetik ortalama

Hataları özel değerler olarak gösterme

 1. Grafikte, hata çubuklarını eklemek istediğiniz veri serisini seçin ve sonra Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

   Örneğin çizgi grafikte, grafikteki çizgilerden birine tıkladığınızda, tüm veri işaretleyici (bu veri serisi grafiğe ait olan) seçilir.

 2. Çözümleme’nin altında Hata Çubukları’na tıklayın ve sonra da Hata Çubuğu Seçenekleri’ne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Hata Çubukları Ekle iletişim kutusunu görürseniz, hata çubuklarını eklemek istediğiniz seriyi seçin.

 3. Gezinti bölmesinde Hata Çubukları'na tıklayın.

 4. Hata oranı’nın altında Özel’e tıklayın ve sonra da Değer Belirt’e tıklayın.

 5. Excel’e geçin.

  Excel’e geçtiğinizde, Özel Hata Çubukları iletişim kutusu görüntülenir.

 6. Pozitif Hata Değeri ve Negatif Hata Değeri kutularında, her veri noktası için istediğiniz değerleri virgülle ayırarak yazın (örneğin, 0,4, 0,3, 0,8) ve sonra da Tamam’a tıklayın.

  Not : Ayrıca, hata değerlerini aynı Excel çalışma kitabından hücre aralığı olarak da tanımlayabilirsiniz. Hücre aralığını seçmek için, Özel Hata Çubukları iletişim kutusunda Pozitif Hata Değeri veya Negatif Hata Değeri kutusunun içeriğini temizleyin ve ardından kullanmak istediğiniz hücre aralığını seçin.

 7. PowerPoint'e geçin.

 8. Hata Çubuklarını Biçimlendir iletişim kutusunda Tamam’a tıklayın.

Aşağı/yukarı çubuklarını ekleme

 1. Grafikte, yutarı/aşağı çubuklarını eklemek istediğiniz veri serisini seçin ve sonra Grafik Düzeni sekmesine tıklayın. 

  Örneğin çizgi grafikte, grafikteki çizgilerden birine tıkladığınızda, tüm veri işaretleyici (bu veri serisi grafiğe ait olan) seçilir.

 2. Çözümleme’nin altında Yukarı/Aşağı Çubukları’na tıklayın ve sonra da istediğiniz yukarı/aşağı çubuğuna tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Excel

Grafikte hata çubukları

Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Hataları yüzde, standart sapma veya standart hata olarak gösterme

 1. Grafikte, hata çubuklarını eklemek istediğiniz veri serisini seçin ve sonra Grafik Düzeni sekmesine tıklayın. 

  Örneğin çizgi grafikte, grafikteki çizgilerden birine tıkladığınızda, tüm veri işaretleyici (bu veri serisi grafiğe ait olan) seçilir.

 2. Çözümleme’nin altında Hata Çubukları’na tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

Tıklayın

Amaç

Standart Hatayla Hata Çubukları

Aşağıdaki formülü kullanarak standart hatayı uygulayın:

Standart hata formülü

s = seri numarası
I = s serisindeki nokta numarası
m = grafikteki y noktası için seri sayısı
n = her serideki nokta sayısı
y is = s serisi ve I. noktanın veri değeri
n y = tüm serilerdeki veri değerlerinin toplam sayısı

Yüzdeyle Hata Çubukları

Veri serisindeki her veri noktası için değerin bir yüzdesini uygulayın

Standart Sapmayla Hata Çubukları

Aşağıdaki formülü kullanarak standart sapmanın bir katını uygulayın:

Standart sapma formülü

s = seri numarası
I = s serisindeki nokta numarası
m = grafikteki y noktası için seri sayısı
n = her serideki nokta sayısı
y is = s serisi ve I. noktanın veri değeri
n y = tüm serilerdeki veri değerlerinin toplam sayısı
M = aritmetik ortalama

Hataları özel değerler olarak gösterme

 1. Grafikte, hata çubuklarını eklemek istediğiniz veri serisini seçin ve sonra Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

   Örneğin çizgi grafikte, grafikteki çizgilerden birine tıkladığınızda, tüm veri işaretleyici (bu veri serisi grafiğe ait olan) seçilir.

 2. Çözümleme’nin altında Hata Çubukları’na tıklayın ve sonra da Hata Çubuğu Seçenekleri’ne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Hata Çubukları Ekle iletişim kutusunu görürseniz, hata çubuklarını eklemek istediğiniz seriyi seçin.

 3. Gezinti bölmesinde Hata Çubukları'na tıklayın.

 4. Hata oranı’nın altında Özel’e tıklayın ve sonra da Değer Belirt’e tıklayın.

 5. Pozitif Hata Değeri ve Negatif Hata Değeri kutularında, her veri noktası için istediğiniz değerleri virgülle ayırarak yazın (örneğin, 0,4, 0,3, 0,8) ve sonra da Tamam’a tıklayın.

  Not : Ayrıca, hata değerlerini aynı Excel çalışma kitabından hücre aralığı olarak da tanımlayabilirsiniz. Hücre aralığını seçmek için, Özel Hata Çubukları iletişim kutusunda Pozitif Hata Değeri veya Negatif Hata Değeri kutusunun içeriğini temizleyin ve ardından kullanmak istediğiniz hücre aralığını seçin.

 6. Hata Çubuklarını Biçimlendir iletişim kutusunda Tamam’a tıklayın.

Aşağı/yukarı çubuklarını ekleme

 1. Grafikte, yutarı/aşağı çubuklarını eklemek istediğiniz veri serisini seçin ve sonra Grafik Düzeni sekmesine tıklayın. 

  Örneğin çizgi grafikte, grafikteki çizgilerden birine tıkladığınızda, tüm veri işaretleyici (bu veri serisi grafiğe ait olan) seçilir.

 2. Çözümleme’nin altında Yukarı/Aşağı Çubukları’na tıklayın ve sonra da istediğiniz yukarı/aşağı çubuğuna tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Ayrıca bkz.

Grafik oluşturma

Grafikteki verileri düzenleme

Grafiği değiştirme

Hata değerlerini ve hata göstergelerini gizleme

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×