Grafiğe eğilim çizgisi veya başka bir çizgi ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir alan, çubuk, sütun, çizgi, hisse senedi, xy (dağılım) veya 2-B ve Yığılmamış kabarcık grafiği herhangi bir veri serisinin eğilim çizgisi veya başka bir çizgi ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, bir veri serisinin Yığılmış herhangi bir grafik türüne eğilim çizgisi eklenemez veya 3 -b. eğilim çizgileri de radar, pasta, yüzey veya halka grafik için kullanılamaz.

Not : Bu makalede, Mac için kullanılan yordamlar açıklanır Windows çalıştıran bir bilgisayarda kullanıyorsanız, ekleme, değiştirme veya grafikte eğilim çizgisini kaldırmakonusuna bakın.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafikte, eğilim çizgisini eklemek istediğiniz veri serisini seçin ve sonra da Grafik tasarımı sekmesine tıklayın.

  Örneğin, bir çizgi grafikte, grafikteki çizgilerden birine tıkladığınızda, tüm veri işaretleyici (bu veri serisi grafiğe ait olan) seçilir.

  Grafik Tasarım sekmesi

 3. Grafik tasarımı sekmesinde, Grafik öğesi Ekle'yitıklatın ve sonra da eğilim çizgisi' ı tıklatın.

  Eğilim çizgisi ekleme

 4. Bir eğilim çizgisi seçeneğini belirleyin veya Diğer eğilim çizgisi seçenekleri' ni tıklatın.

  Eğilim çizgisi seçenekleri

  Aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

  • Üstel

  • Doğrusal

  • Logaritmik

  • Polinom'u

  • Güç

  • Hareketli Ortalama

  Ayrıca, eğilim çizgisi bir ad verin ve seçenekleri tahmin seçin.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Eğilim çizgisinin bulunduğu grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik tasarımı sekmesine tıklayın.

  Grafik Tasarım sekmesi

 3. Grafik öğesi Ekle'yitıklatın, eğilim çizgisinitıklatın ve ardından da Yok'utıklatın.

  Trandline kaldırma

  Ayrıca, eğilim çizgisine tıklayıp DELETE tuşuna da basabilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafikte, bir çizgiye eklemek istediğiniz veri serisini seçin ve sonra da Grafik tasarımı sekmesine tıklayın.

  Grafik Tasarım sekmesi

  Örneğin, bir çizgi grafikte, grafikteki çizgilerden birine tıkladığınızda, tüm veri işaretleyici (bu veri serisi grafiğe ait olan) seçilir.

 3. Grafik öğesi Ekle'yitıklatın ve sonra Kılavuz çizgileri' ı tıklatın.

  Grafik öğesi menü ekleme

 4. İstediğiniz veya Daha fazla kılavuz çizgisi seçenekleri' ni tıklatın çizgi seçeneğini belirleyin.

  Kılavuz çizgileri ekleme

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Çizgilerin bulunduğu grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik tasarımı sekmesine tıklayın.

  Grafik Tasarım sekmesi

 3. Grafik öğesi Ekle'yetıklayın, Kılavuz çizgileri' ı tıklatın ve sonra Daha kılavuz çizgisi seçenekleri' ni tıklatın.

  Kılavuz çizgileri ekleme

 4. Çizgi Yok'useçin.

  Kılavuz çizgilerini kaldırma

  Ayrıca, çizgiye tıklayıp DELETE tuşuna da basabilirsiniz.

Word

 1. Görünüm menüsünde, Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafikte, eğilim çizgisini eklemek istediğiniz veri serisini seçin ve sonra Grafik Düzeni sekmesine tıklayın. 

  Örneğin, bir çizgi grafikte, grafikteki çizgilerden birine tıkladığınızda, tüm veri işaretleyici (bu veri serisi grafiğe ait olan) seçilir.

 3. Çözümleme’nin altında Eğilim Çizgisi’ne tıklayın ve sonra da istediğiniz eğilim çizgisine tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Eğilim Çizgisi Ekle iletişim kutusunu görürseniz, eğilim çizgisini eklemek istediğiniz seriyi seçin.

  Eğilim çizgisi adını özelleştirmek veya bir denklek etiketi eklemek için, Çözümleme’nin altında Eğilim Çizgisi’ne ve sonra da Eğilim Çizgisi Seçenekleri’ne tıklayın. Gezinti bölmesinde Seçenekler’e tıklayın ve istediğiniz değişiklikleri yapın.

 1. Görünüm menüsünde, Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Eğilim çizgisinin bulunduğu grafiğe tıklayın ve ardından Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 3. Çözümleme’nin altında Eğilim Çizgisi’ne tıklayın ve sonra da Eğilim Çizgisi Yok’a tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Ayrıca, eğilim çizgisine tıklayıp DELETE tuşuna da basabilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünde, Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafikte, çizgiyi eklemek istediğiniz veri serisini seçin ve sonra Grafik Düzeni sekmesine tıklayın. 

  Örneğin, bir çizgi grafikte, grafikteki çizgilerden birine tıkladığınızda, tüm veri işaretleyici (bu veri serisi grafiğe ait olan) seçilir.

 3. Çözümleme’nin altında Çizgiler’e tıklayın ve sonra da istediğiniz çizgiye tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

 1. Görünüm menüsünde, Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Çizgilerin bulunduğu grafiğe tıklayın ve ardından Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 3. Çözümleme’nin altında Çizgiler’e tıklayın ve sonra da Çizgi Yok’a tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Ayrıca, çizgiye tıklayıp DELETE tuşuna da basabilirsiniz.

PowerPoint

 1. Grafikte, eğilim çizgisini eklemek istediğiniz veri serisini seçin ve sonra Grafik Düzeni sekmesine tıklayın. 

  Örneğin, bir çizgi grafikte, grafikteki çizgilerden birine tıkladığınızda, tüm veri işaretleyici (bu veri serisi grafiğe ait olan) seçilir.

 2. Çözümleme’nin altında Eğilim Çizgisi’ne tıklayın ve sonra da istediğiniz eğilim çizgisine tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Eğilim Çizgisi Ekle iletişim kutusunu görürseniz, eğilim çizgisini eklemek istediğiniz seriyi seçin.

  Eğilim çizgisi adını özelleştirmek veya bir denklek etiketi eklemek için, Çözümleme’nin altında Eğilim Çizgisi’ne ve sonra da Eğilim Çizgisi Seçenekleri’ne tıklayın. Gezinti bölmesinde Seçenekler’e tıklayın ve istediğiniz değişiklikleri yapın.

 1. Eğilim çizgisinin bulunduğu grafiğe tıklayın ve ardından Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Çözümleme’nin altında Eğilim Çizgisi’ne tıklayın ve sonra da Eğilim Çizgisi Yok’a tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Ayrıca, eğilim çizgisine tıklayıp DELETE tuşuna da basabilirsiniz.

 1. Grafikte, çizgiyi eklemek istediğiniz veri serisini seçin ve sonra Grafik Düzeni sekmesine tıklayın. 

  Örneğin, bir çizgi grafikte, grafikteki çizgilerden birine tıkladığınızda, tüm veri işaretleyici (bu veri serisi grafiğe ait olan) seçilir.

 2. Çözümleme’nin altında Çizgiler’e tıklayın ve sonra da istediğiniz çizgiye tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

 1. Çizgilerin bulunduğu grafiğe tıklayın ve ardından Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Çözümleme’nin altında Çizgiler’e tıklayın ve sonra da Çizgi Yok’a tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Ayrıca, çizgiye tıklayıp DELETE tuşuna da basabilirsiniz.

Excel

 1. Grafikte, eğilim çizgisini eklemek istediğiniz veri serisini seçin ve sonra Grafik Düzeni sekmesine tıklayın. 

  Örneğin, bir çizgi grafikte, grafikteki çizgilerden birine tıkladığınızda, tüm veri işaretleyici (bu veri serisi grafiğe ait olan) seçilir.

 2. Çözümleme’nin altında Eğilim Çizgisi’ne tıklayın ve sonra da istediğiniz eğilim çizgisine tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Eğilim Çizgisi Ekle iletişim kutusunu görürseniz, eğilim çizgisini eklemek istediğiniz seriyi seçin.

  İpucu : Eğilim çizgisi adını özelleştirmek veya bir denklek etiketi eklemek için, Çözümleme’nin altında Eğilim Çizgisi’ne ve sonra da Eğilim Çizgisi Seçenekleri’ne tıklayın. Gezinti bölmesinde Seçenekler’e tıklayın ve istediğiniz değişiklikleri yapın.

 1. Eğilim çizgisinin bulunduğu grafiğe tıklayın ve ardından Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Çözümleme’nin altında Eğilim Çizgisi’ne tıklayın ve sonra da Eğilim Çizgisi Yok’a tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Ayrıca, eğilim çizgisine tıklayıp DELETE tuşuna da basabilirsiniz.

 1. Grafikte, çizgiyi eklemek istediğiniz veri serisini seçin ve sonra Grafik Düzeni sekmesine tıklayın. 

  Örneğin, bir çizgi grafikte, grafikteki çizgilerden birine tıkladığınızda, tüm veri işaretleyici (bu veri serisi grafiğe ait olan) seçilir.

 2. Çözümleme’nin altında Çizgiler’e tıklayın ve sonra da istediğiniz çizgiye tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

 1. Çizgilerin bulunduğu grafiğe tıklayın ve ardından Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Çözümleme’nin altında Çizgiler’e tıklayın ve sonra da Çizgi Yok’a tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Çözümleme grubu

  Ayrıca, çizgiye tıklayıp DELETE tuşuna da basabilirsiniz.

Ayrıca bkz.

Grafikteki verileri düzenleme

Grafiği değiştirme

Metne animasyon uygulama, nesneler ve Mac için PowerPoint grafikleri

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×