Gizli verileri ve kişisel bilgileri Office belgelerinden kaldırma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Önemli bir belgeyi iş arkadaşları veya müşterilerle paylaşmadan önce, her şeyin doğru olduğundan ve başka kişilerle paylaşmak istemediğiniz bir şey içermediğinden emin olmak için büyük olasılıkla redaksiyon yapar veya belgenin içeriğini gözden geçirirsiniz. Microsoft Office belgesinin elektronik kopyasını paylaşmayı planlıyorsanız, belgenin kendisinde veya belge özelliklerinde (meta veri) depolanmış olabilecek gizli veriler veya kişisel bilgiler bulunup bulunmadığını görmek için fazladan bir gözden geçirme adımı daha uygulamak iyi bir fikirdir. Bu gizli bilgiler kuruluşunuz veya belgenin kendisi hakkında herkesle paylaşmak istemediğiniz ayrıntıları açığa çıkarabileceğinden, belgeyi diğer kişilerle paylaşmadan önce bu gizli bilgileri kaldırmak isteyebilirsiniz.

Bu makalede, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 ve Microsoft Office PowerPoint 2007 programlarındaki Belge Denetimcisi'nin Office belgelerinizdeki gizli verileri ve kişisel bilgileri bulmanıza ve kaldırmanıza nasıl yardımcı olacağı açıklanmaktadır.

Bu makalede

Ne tür gizli verileri ve kişisel bilgileri Office belgelerinde depolanıyor?

Ne tür bilgileri Belge Denetçisi'nin bulma ve kaldırma?

Nasıl bulun ve gizli verileri ve kişisel bilgileri Office belgelerimi kaldırma?

Office belgelerinde hangi türlerde gizli veri ve kişisel bilgi depolanır?

Office belgelerinde birkaç türde gizli veri ve kişisel bilgi kaydedilebilir. Office programında belgeyi görüntülediğinizde bu bilgiler hemen görünmeyebilir, ancak başka kişilerin bilgileri görmesi veya alması mümkün olabilir.

Gizli bilgiler, belgeyi yazmak ve düzenlemek için başka kişilerle birlikte çalışmanızı sağlamak amacıyla Office programlarının belgeye eklediği verileri içerebilir. Ayrıca bunlar, sizin özellikle gizli kalmasını hedeflediğiniz bilgileri de içerebilir.

Office belgeleri aşağıdaki türlerde gizli veri ve kişisel bilgi içerebilir:

 • Açıklamalar, izlenen değişikliklerden düzeltme işaretleri, sürümler ve mürekkep ek açıklamaları    Belgenizi oluştururken başka kişilerle birlikte çalıştıysanız, belgeniz izlenen değişikliklerden düzeltme işaretleri, açıklama, mürekkep ek açıklaması veya sürüm gibi öğeler içeriyor olabilir. Bu bilgiler diğer kişilerin, belge üzerinde çalışmış olan kişilerin adlarını, gözden geçirenlerin açıklamalarını ve belgenizde yapmış olduğunuz değişiklikleri görmesine olanak verebilir.

 • Belge özellikleri ve kişisel bilgiler    Belge özellikleri, olarak da bilinen meta veri, belgenizi yazar, konu ve başlık gibi ilgili ayrıntıları içerir. Belge özellikleri otomatik olarak en son kayıtlı belge ve belgenin oluşturulduğu tarih olan kişinin adı gibi Office programlarını tarafından işlenmiş bilgileri de içerir. Belirli özellikler kullandıysanız, belgenizi ek tür e-posta üstbilgileri gibi kişisel bilgiler (PII), inceleme için gönderme bilgileri, dolaştırma, yazıcı yolları ve Web sayfaları yayımlamak için dosya yolu bilgileri de içerebilir.

 • Üstbilgiler, altbilgiler ve filigranlar    Word belgeleri ve Excel çalışma kitaplarının üstbilgilerinde ve altbilgilerinde bilgi bulunabilir. Buna ek olarak, Word belgenize filigran eklemiş de olabilirsiniz.

 • Gizli metin    Word belgeleri gizli metin olarak biçimlendirilmiş metin içerebilir. Belgenizin gizli metin içerip içermediğini bilmiyorsanız, aramak için Belge Denetimcisi'ni kullanabilirsiniz.

 • Gizli satırlar, sütunlar ve çalışma sayfaları    Excel çalışma kitabında satırlar, sütunlar ve çalışma sayfalarının tamamı gizli olabilir. Gizli satır, sütun veya çalışma sayfası içeren çalışma kitaplarının kopyasını dağıtırsanız, başka kişiler bu satır, sütun veya çalışma sayfalarını görünür hale getirebilir ve buralardaki verileri görebilir.

 • Görünmeyen içerik    PowerPoint sunuları ve Excel çalışma kitapları, görünmeyecek şekilde biçimlendirildiği için görünür olmayan nesneler içerebilir.

 • Slayt dışı içerik    PowerPoint sunularınız, slayttan slayt dışı alana sürüklendiğinden hemen görünür olmayan nesneler içeriyor olabilir. Bu slayt dışı içerikte metin kutuları, küçük resimler, grafikler ve tablolar bulunabilir.

 • Sunu notları    PowerPoint sunusunun Notlar bölümü, özellikle de bu notlar yalnızca sunuyu veren kişinin kullanımı için yazıldıysa, herkesle paylaşmak istemediğiniz metinler içeriyor olabilir.

 • Belge sunucusu özellikleri    Belgeniz Belge Çalışma Alanı sitesi veya Microsoft Windows SharePoint Services'a dayanan kitaplık gibi bir belge yönetim sunucusundaki bir konuma kaydedildiyse, belgede bu sunucu konumuyla ilgili ek belge özellikleri veya bilgileri bulunabilir.

 • Özel XML verileri    Belgeler, belgenin kendisinde görünmeyen özel XML verileri içerebilir. Belge Denetimcisi bu XML verilerini bulabilir ve kaldırabilir.

Sayfanın Başı

Belge Denetimcisi hangi bilgileri bulur ve kaldırır?

Belge Denetimcisi, farklı türlerdeki gizli verileri ve kişisel bilgileri bulmak ve kaldırmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı Denetimci içerir. Bu Denetimcilerden bazıları ayrı ayrı Office programlarına özgüdür. Belge Denetimcisi, Office Word 2007, Office Excel 2007 ve Office PowerPoint 2007 programlarında farklı Denetimci kümeleri görüntüleyerek, bu programların her birine özgü olan gizli verileri ve kişisel bilgileri bulmanıza ve kaldırmanıza olanak tanır.

Belirli bir Microsoft Office programında Belge Denetimcisi'nin hangi türlerdeki gizli verileri ve kişisel bilgileri bulabildiği ve kaldırabildiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için, aşağıdaki tabloları gözden geçirin.

Not : Kuruluşunuz Belge Denetimcisi'ni başka Denetimci modülleri ekleyerek özelleştirdiyse, belgelerinizde ek bilgi türlerini de denetleyebilirsiniz.

Office Word 2007

Denetimci adı

Bulur ve kaldırır

Yorumlar, Düzeltmeler, Sürümler ve Ek Açıklamalar

 • Açıklamalar

 • İzlenen değişikliklerden düzeltme işaretleri

 • Belge sürüm bilgileri

 • Mürekkep ek açıklamaları

belge Özellikleri ve Kişisel Bilgiler

 • Belge Özellikleri iletişim kutusunun Özet, İstatistikler ve Özel sekmelerindeki bilgileri içeren belge özellikleri

 • E-posta üstbilgileri

 • Dolaştırma notları

 • Gözden geçirme için gönderme bilgileri

 • Belge sunucu özellikleri

 • Belge Yönetim İlkesi bilgileri

 • İçerik türü bilgileri

 • Veri bileştirilmiş alanlar için veri birleştirme bağlantı bilgileri (son değer metne dönüştürülür)

 • Kullanıcı adı

 • Şablon adı

Üstbilgiler ve Altbilgiler

 • Belge üstbilgilerindeki bilgiler

 • Belge altbilgilerindeki bilgiler

 • Filigran

Gizli Metin

 • Gizli olarak biçimlendirilmiş metin (Yazı Tipi iletişim kutusunda bulunan bir yazı tipi efekti)

  Not : Bu Denetçi başka yöntemlerle gizlenen metinleri algılayamaz (örneğin, beyaz arka plan üzerindeki beyaz metin).

Özel XML Verileri

 • Belgede depolanmış olabilecek özel XML verileri

Office Excel 2007

Denetimci adı

Bulur ve kaldırır

Açıklamalar ve Ek Açıklamalar

 • Açıklamalar

 • Mürekkep ek açıklamaları

belge Özellikleri ve Kişisel Bilgiler

 • Belge Özellikleri iletişim kutusunun Özet, İstatistikler ve Özel sekmelerindeki bilgileri içeren belge özellikleri

 • E-posta üstbilgileri

 • Dolaştırma notları

 • Gözden geçirme için gönderme bilgileri

 • Belge sunucu özellikleri

 • Belge Yönetim İlkesi bilgileri

 • İçerik türü bilgileri

 • Kullanıcı adı

 • Yazıcı yol bilgileri

 • Senaryo açıklamaları

 • Web sayfalarını yayımlamak için dosya yolu

 • Tanımlanan adlar ve tablo adlarının açıklamaları

 • Etkin olmayan dış veri bağlantıları

Üstbilgiler ve Altbilgiler

 • Çalışma sayfası üstbilgilerindeki bilgiler

 • Çalışma sayfası altbilgilerindeki bilgiler

Gizli Satırlar ve Sütunlar

 • Gizli satırlar

 • Veri içeren gizli sütunlar

  Notlar : 

  • Çalışma kitabınızda veri içermeyen gizli sütunlar varsa ve bu sütunlar veri içeren sütunların arasında yer alıyorsa, bu boş gizli sütunlar da algılanır ve kaldırılır.

  • Çalışma kitabınızdaki gizli satır veya sütunlar veri içeriyorsa, bunları kaldırarak çalışma kitabınızdaki hesaplamaların veya formüllerin sonuçlarını değiştirebilirsiniz. Gizli satır veya sütunların hangi bilgileri içerdiğini bilmiyorsanız, Belge Denetimcisi'ni kapatın, gizli satır veya sütunları görüntüleyin ve sonra bunların içeriğini gözden geçirin.

  • Bu Denetçi, gizli sütunlarda bulunan şekilleri, grafikleri, denetimleri, Microsoft Active X nesneleriyle denetimlerini, resimleri veya SmartArt grafiklerini algılamaz.

Gizli Çalışma Sayfaları

 • Gizli çalışma sayfaları

  Not : Çalışma kitabınızdaki gizli çalışma sayfaları veri içeriyorsa, bunları kaldırarak çalışma kitabınızdaki hesaplamaların veya formüllerin sonuçlarını değiştirebilirsiniz. Gizli çalışma sayfalarının hangi bilgileri içerdiğini bilmiyorsanız, Belge Denetimcisi'ni kapatın, gizli çalışma sayfalarını görüntüleyin ve sonra bunların içeriğini gözden geçirin.

Özel XML Verileri

 • Çalışma kitabında depolanmış olabilecek özel XML verileri

Görünmeyen İçerik

 • Görünmeyecek şekilde biçimlendirildiği için görünür olmayan nesneler

  Not : Bu Denetimci başka nesneler tarafından üzeri örtülen nesneleri algılamaz.

Office PowerPoint 2007

Denetimci adı

Bulur ve kaldırır

Açıklamalar ve Ek Açıklamalar

 • Açıklamalar

 • Mürekkep ek açıklamaları

belge Özellikleri ve Kişisel Bilgiler

 • Belge Özellikleri iletişim kutusunun Özet, İstatistikler ve Özel sekmelerindeki bilgileri içeren belge özellikleri

 • E-posta üstbilgileri

 • Dolaştırma notları

 • Gözden geçirme için gönderme bilgileri

 • Belge sunucu özellikleri

 • Belge Yönetim İlkesi bilgileri

 • İçerik türü bilgileri

 • Web sayfalarını yayımlamak için dosya yolu

Görünmeyen Slayt İçi İçerik

 • Görünmeyecek şekilde biçimlendirildiği için görünür olmayan nesneler

  Not : Bu Denetimci başka nesneler tarafından üzeri örtülen nesneleri algılamaz.

Slayt Dışı İçerik

 • Slayt alanının dışına yerleştirildiğinden sunuda hemen görünmeyen içerik veya nesneler; örneğin:

  • Küçük resim

  • Metin kutuları

  • Grafikler

  • Tablolar

   Not : Belge Denetçisi animasyon efektleri içeren slayt dışı nesneleri algılayamaz veya kaldıramaz.

Sunu Notları

 • Sununun Notlar bölümüne eklenen metin

Not : Belge Denetçisi sununun Notlar bölümüne eklenmiş resimleri kaldıramaz.

Özel XML Verileri

 • Sunuda depolanmış olabilecek özel XML verileri

Sayfanın Başı

Office belgelerimdeki gizli verileri ve kişisel bilgileri nasıl bulur ve kaldırırım?

Office Word 2007, Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007 programlarında ve bu Office programlarının önceki sürümlerinde oluşturulan Office belgelerindeki gizli verileri ve kişisel bilgileri bulmak ve kaldırmak için Belge Denetimcisi'ni kullanabilirsiniz. Office belgenizin bir elektronik kopyasını, örneğin e-posta ekinde paylaşmadan önce Belge Denetimcisi'ni kullanmanız akıllıcadır.

 1. Gizli veriler veya kişisel bilgiler bulunup bulunmadığını denetlemek istediğiniz Office belgesini açın.

 2. Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklayın, Farklı Kaydet'itıklatın ve sonra özgün belgenizin bir kopyasını kaydetmek için Dosya adı kutusuna bir ad yazın.

  Belge Denetimcisi'nin kaldırdığı verileri geri yüklemek her zaman mümkün olmadığından, Belge Denetimcisi'ni özgün belgenizin bir kopyası üzerinde kullanmak akıllıcadır.

 3. Özgün belgenizin kopyasında, Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklayın, hazırla' nın üzerine ve Belgeyi İncele'yitıklatın.

 4. Belge Denetçisi iletişim kutusunda, incelenmesini istediğiniz gizli içerik türlerini seçmek üzere onay kutularını seçin. Tek tek denetçileri hakkında daha fazla bilgi için bkz: ne tür bilgileri Belge Denetçisi'nin bulma kaldırmak ve?

 5. Denetle düğmesini tıklatın.

 6. Belge Denetleyicisi iletişim kutusunda denetimin sonuçlarını gözden geçirin.

 7. Belgenizden kaldırmak istediğiniz gizli içerik türlerini gösteren denetim sonuçlarının yanında Tümünü Kaldır öğesini tıklatın.

  Önemli : 

  • Gizli içeriği belgenizden kaldırırsanız, Geri Al öğesini tıklatarak bunları geri yükleyemeyebilirsiniz.

  • Paylaşılan çalışma kitabı (gözden geçir sekmesi, Paylaşılan çalışma kitabı komutu) kaydedilen Excel çalışma kitabındaki denetçileri Açıklamalar ve ek açıklamalar, belge özellikleri ve kişisel bilgilerve üstbilgiler ve altbilgiler için kullanılamaz. Paylaşılan çalışma kitaplarını aynı çalışma kitabı üzerinde işbirliği yapmak farklı kişilerin etkinleştirmek için kişisel bilgi kullandıkları budur. Bu bilgiler paylaşılan çalışma kitabından kaldırmak için çalışma kitabını kopyalayın ve ardından paylaşımını. Gözden Geçir sekmesinde, bir çalışma kitabının paylaşımını için Paylaşılan çalışma kitabınıtıklatın. Düzenleme sekmesinde aynı anda birden çok kullanıcı tarafından değişiklik izin ver onay kutusunu temizleyin.

  • (.Odt, .ods, .odp) OpenDocument biçimlerinden birinde kaydedin belgelerden gizli verileri ve kişisel bilgileri kaldırmak isterseniz, belge şu biçimlerden birinde her kaydedişinizde Belge Denetçisi'ni çalıştırmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Office'in en son sürümünü deneyin

En yeni Microsoft Office sürümü meta veri ve kişisel bilgileri Office belgelerinde ve dosyalarında denetlenmesine yönelik geliştirilmiş araçlar bulunur.

Outlook yeni sürümünü deneyin

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×