Gizli veriler ve kişisel bilgiler için çalışma kitaplarını denetleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Office Excel çalışma kitabının elektronik kopyasını paylaşmayı planlıyorsanız, çalışma kitabının kendisinde veya belge özelliklerinde (meta veri) depolanmış olabilecek gizli veriler veya kişisel bilgiler bulunup bulunmadığını görmek için çalışma kitabını gözden geçirmek akıllıcadır. Bu gizli bilgiler kuruluşunuz veya çalışma kitabının kendisi hakkında herkesle paylaşmak istemediğiniz ayrıntıları açığa çıkarabileceğinden, çalışma kitabını diğer kişilerle paylaşmadan önce bu gizli bilgileri kaldırmak isteyebilirsiniz.

Bu makalede, Microsoft Office Excel 2007 programındaki Belge Denetimcisi'nin Excel çalışma kitaplarınızdaki gizli verileri ve kişisel bilgileri bulmanıza ve kaldırmanıza nasıl yardımcı olacağı açıklanmaktadır.

Not : Başka kişilerle paylaştığınız çalışma kitaplarından gizli verileri ve kişisel bilgileri kaldırabilirsiniz. Bununla birlikte, paylaşılan çalışma kitabı (gözden geçir sekmesi, Çalışma Kitabını Paylaştır komutu), çalışma kitabını kaydedilmişse, açıklamalar, ek açıklamalar, belge özellikleri ve kişisel bilgileri kaldıramazsınız. Bu bilgiler paylaşılan çalışma kitabından kaldırmak için önce kopyalamak ve çalışma kitabının paylaşımını.

Bu makalede

Gizli verileri ve kişisel bilgileri ne tür çalışma kitaplarında depolanıyor?

Ne tür bilgileri Belge Denetçisi'nin bulabilir ve çalışma kitaplarından kaldırma?

Nasıl bulma ve Benim çalışma kitaplarında gizli verileri ve kişisel bilgileri kaldırma?

Çalışma kitaplarında hangi türlerde gizli veri ve kişisel bilgi depolanır?

Excel çalışma kitaplarında çeşitli türlerde gizli veri ve kişisel bilgi kaydedilebilir. Office Excel 2007 programında çalışma kitabını görüntülediğinizde bu bilgiler hemen görünmeyebilir, ancak başka kişilerin bilgileri görmesi veya alması mümkün olabilir.

Gizli bilgiler, çalışma kitabı üzerinde başka kişilerle birlikte çalışmanızı sağlamak amacıyla Office Excel 2007 programının çalışma kitabına eklediği veriler olabilir. Ayrıca bunlar, sizin özellikle gizli kalmasını hedeflediğiniz bilgileri de içerebilir.

Excel çalışma kitapları aşağıdaki türlerde gizli veri ve kişisel bilgi içerebilir:

 • Açıklamalar ve mürekkep ek açıklamaları    Çalışma kitabınızı oluştururken başka kişilerle birlikte çalıştıysanız, çalışma kitabınız açıklama veya mürekkep ek açıklaması gibi öğeler içeriyor olabilir. Bu bilgiler diğer kişilerin, çalışma kitabı üzerinde çalışmış olan kişilerin adlarını, gözden geçirenlerin açıklamalarını ve çalışma kitabınızda yapmış olduğunuz değişiklikleri görmesine olanak verebilir.

 • Belge özellikleri ve kişisel bilgiler    Belge özellikleri, olarak da bilinen meta veri, çalışma kitabınızı yazar, konu ve başlık gibi ilgili ayrıntıları içerir. Belge özellikleri otomatik olarak en son kaydedilmiş bir çalışma kitabını ve belgenin oluşturulduğu tarih olan kişinin adı gibi Office programlarını tarafından işlenmiş bilgileri de içerir. Belirli özellikler kullandıysanız, belgenizi ek tür e-posta üstbilgileri gibi kişisel bilgiler (PII), inceleme için gönderme bilgileri, dolaştırma, yazıcı yolları ve Web sayfaları yayımlamak için dosya yolu bilgileri de içerebilir.

 • Üstbilgiler ve altbilgiler    Excel çalışma kitaplarının üstbilgilerinde ve altbilgilerinde bilgi bulunabilir.

 • Gizli satırlar, sütunlar ve çalışma sayfaları    Excel çalışma kitabında satırlar, sütunlar ve çalışma sayfalarının tamamı gizli olabilir. Gizli satır, sütun veya çalışma sayfası içeren çalışma kitaplarının kopyasını dağıtırsanız, başka kişiler bu satır, sütun veya çalışma sayfalarını görünür hale getirebilir ve buralardaki verileri görebilir.

 • Belge sunucusu özellikleri    Çalışma sayfanız Belge Çalışma Alanı sitesi veya Microsoft Windows SharePoint Services'a dayalı kitaplık gibi bir belge yönetim sunucusundaki bir konuma kaydedildiyse, çalışma sayfasında bu sunucu konumuyla ilgili ek belge özellikleri veya bilgileri bulunabilir.

 • Özel XML verileri    Çalışma kitapları, belgenin kendisinde görünmeyen özel XML verileri içerebilir. Belge Denetimcisi bu XML verilerini bulabilir ve kaldırabilir.

 • Görünmeyen içerik    Çalışma sayfası, görünmeyecek şekilde biçimlendirildiği için görünür olmayan nesneler içerebilir.

Sayfanın Başı

Belge Denetimcisi çalışma kitaplarındaki hangi bilgileri bulur ve kaldırır?

Office Excel 2007 programında Belge Denetimcisi, Excel çalışma kitaplarına özgü olan gizli verileri ve kişisel bilgileri bulabilmeniz ve kaldırabilmeniz için birkaç farklı Denetimci görüntüler. Belge Denetimcisi'nin Excel çalışma kitaplarında bulabileceği ve kaldırabileceği farklı gizli veri ve kişisel bilgi türlerinin listesi için, aşağıdaki tabloyu gözden geçirin.

Not : Kuruluşunuz Belge Denetimcisi'ni başka Denetimci modülleri ekleyerek özelleştirdiyse, çalışma kitaplarınızda ek bilgi türlerini de denetleyebilirsiniz.

Office Excel 2007

Denetimci adı

Bulur ve kaldırır

Açıklamalar ve Ek Açıklamalar

 • Açıklamalar

 • Mürekkep ek açıklamaları

belge Özellikleri ve Kişisel Bilgiler

 • Belge Özellikleri iletişim kutusunun Özet, İstatistikler ve Özel sekmelerindeki bilgileri içeren belge özellikleri

 • E-posta üstbilgileri

 • Dolaştırma notları

 • Gözden geçirme için gönderme bilgileri

 • Belge sunucu özellikleri

 • Belge Yönetim İlkesi bilgileri

 • İçerik türü bilgileri

 • Kullanıcı adı

 • Yazıcı yol bilgileri

 • Senaryo açıklamaları

 • Web sayfalarını yayımlamak için dosya yolu

 • Tanımlanan adlar ve tablo adlarının açıklamaları

 • Etkin olmayan dış veri bağlantıları

Üstbilgiler ve Altbilgiler

 • Çalışma sayfası üstbilgilerindeki bilgiler

 • Çalışma sayfası altbilgilerindeki bilgiler

Gizli Satırlar ve Sütunlar

 • Gizli satırlar

 • Veri içeren gizli sütunlar

  Notlar : 

  • Çalışma kitabınızda veri içermeyen gizli sütunlar varsa ve bu sütunlar veri içeren sütunların arasında yer alıyorsa, bu boş gizli sütunlar da algılanır ve kaldırılır.

  • Çalışma kitabınızdaki gizli satır veya sütunlar veri içeriyorsa, bunları kaldırarak çalışma kitabınızdaki hesaplamaların veya formüllerin sonuçlarını değiştirebilirsiniz. Gizli satır veya sütunların hangi bilgileri içerdiğini bilmiyorsanız, Belge Denetimcisi'ni kapatın, gizli satır veya sütunları görüntüleyin ve sonra bunların içeriğini gözden geçirin.

  • Bu Denetçi, gizli sütunlarda bulunan şekilleri, grafikleri, denetimleri, Microsoft Active X nesneleriyle denetimlerini, resimleri veya SmartArt grafiklerini algılamaz.

Gizli Çalışma Sayfaları

 • Gizli çalışma sayfaları

  Not : Çalışma kitabınızdaki gizli çalışma sayfaları veri içeriyorsa, bunları kaldırarak çalışma kitabınızdaki hesaplamaların veya formüllerin sonuçlarını değiştirebilirsiniz. Gizli çalışma sayfalarının hangi bilgileri içerdiğini bilmiyorsanız, Belge Denetimcisi'ni kapatın, gizli çalışma sayfalarını görüntüleyin ve sonra bunların içeriğini gözden geçirin.

Özel XML Verileri

 • Çalışma kitabında depolanmış olabilecek özel XML verileri

Görünmeyen İçerik

 • Görünmeyecek şekilde biçimlendirildiği için görünür olmayan nesneler

  Not : Bu Denetimci başka nesneler tarafından üzeri örtülen nesneleri algılamaz.

Sayfanın Başı

Çalışma kitaplarımdaki gizli verileri ve kişisel bilgileri nasıl bulur ve kaldırırım?

Office Excel 2007 programında ve önceki sürümlerinde oluşturulan Excel çalışma kitaplarındaki gizli verileri ve kişisel bilgileri bulmak ve kaldırmak için Belge Denetimcisi'ni kullanabilirsiniz. Çalışma kitabınızın bir elektronik kopyasını, örneğin e-posta ekinde paylaşmadan önce Belge Denetimcisi'ni kullanmanız akıllıcadır.

 1. Gizli veriler ve kişisel bilgiler bulunup bulunmadığını denetlemek istediğiniz çalışma kitabını açın.

 2. Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklayın, Farklı Kaydet'itıklatın ve sonra özgün çalışma kitabınızın bir kopyasını kaydetmek için Dosya adı kutusuna bir ad yazın.

  Önemli : Belge Denetimcisi'nin kaldırdığı verileri geri yüklemek her zaman mümkün olmadığından, Belge Denetimcisi'ni özgün çalışma kitabınızın bir kopyası üzerinde kullanmak akıllıcadır.

 3. Özgün çalışma kitabınızın kopyasında, Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklayın, hazırla' nın üzerine ve Belgeyi İncele'yitıklatın.

 4. Belge Denetçisi iletişim kutusunda, incelenmesini istediğiniz gizli içerik türlerini seçmek üzere onay kutularını seçin. Tek tek denetçileri hakkında daha fazla bilgi için bkz: ne tür bilgileri Belge Denetçisi'nin bulabilir ve çalışma kitaplarından kaldırma?

 5. Denetle düğmesini tıklatın.

 6. Belge Denetleyicisi iletişim kutusunda denetimin sonuçlarını gözden geçirin.

 7. Belgenizden kaldırmak istediğiniz gizli içerik türlerini gösteren denetim sonuçlarının yanında Tümünü Kaldır öğesini tıklatın.

  Önemli : 

  • Gizli içeriği belgenizden kaldırırsanız, Geri Al öğesini tıklatarak bunları geri yükleyemeyebilirsiniz.

  • Veri içeren gizli satır, sütun veya çalışma sayfalarını kaldırırsanız, çalışma kitabınızdaki hesaplamaların veya formüllerin sonuçlarını değiştirebilirsiniz. Gizli satır, sütun veya çalışma sayfalarının hangi bilgileri içerdiğini bilmiyorsanız, Belge Denetimcisi'ni kapatın, gizli satır, sütun veya çalışma sayfalarını görüntüleyin ve sonra bunların içeriğini gözden geçirin.

  • Paylaşılan çalışma kitabı (gözden geçir sekmesi, Paylaşılan çalışma kitabı komutu) kaydedilmiş bir çalışma kitabındaki denetçileri Açıklamalar ve ek açıklamalar, belge özellikleri ve kişisel bilgilerve üstbilgiler ve altbilgiler için kullanılamaz. Paylaşılan çalışma kitaplarını aynı çalışma kitabı üzerinde işbirliği yapmak farklı kişileri etkinleştirmek için kişisel bilgi kullandıkları budur. Bu bilgiler paylaşılan çalışma kitabından kaldırmak için çalışma kitabını kopyalayın ve ardından paylaşımını. Gözden Geçir sekmesinde, bir çalışma kitabının paylaşımını için Paylaşılan çalışma kitabınıtıklatın. Düzenleme sekmesinde aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından değişiklik izin ver onay kutusunu temizleyin.

  • OpenDocument Elektronik Tablosu (.ods) biçiminde kaydettiğiniz çalışma sayfalarından gizli verileri ve kişisel bilgileri kaldırmak isterseniz, çalışma sayfasını bu biçimde her kaydedişinizde Belge Denetçisi'ni çalıştırmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×