Genel çalışma günlerini ve saatlerini projeyi ayarlama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kapalı genel çalışma günlerini ve saatlerini proje, yanı sıra normal çalışma dışı zamanları (örneğin hafta sonları ve akşamlar) ve özel günler (tatiller) yansıtmak için proje takvimi kullanabilirsiniz.

Not : Project Professional 2010Project Web Uygulamasıile kullanıyorsanız, yalnızca bir yönetici tarafından size verilen belirli izinlere sahip proje ve kaynak takvimleri değiştirebilirsiniz.

Bu makalede

Kaynak için izin günü ekleme

Proje takvimine tatil ekleme

Projedeki kaynak ve görevler için çalışma zamanı ayarlama

Takvim kullanmadan kaynak kullanılabilirliğini değiştirme

Proje takvimlerine genel bakış

Sayfanın Başı

Kaynak için izin günü ekleme

 1. Proje sekmesini tıklatın ve Özellikler grubunda Çalışma Zamanını Değiştir'i tıklatın.

  Çalışma Saatini Değiştir grafiği

 2. Çalışma Zamanını Değiştir iletişim kutusundaki Takvim listesinde takvimini değiştirmek istediğiniz kaynağı tıklatın.

 3. Özel Durumlar sekmesini tıklatın.

 4. Özel durum için İzin günü gibi açıklayıcı bir ad yazın ve özel durumun gerçekleşeceği sürenin başlangıç ve bitiş zamanlarını girin.

 5. Özel durum belirli bir zamanlama içinde yinelenecekse, Ayrıntılar'ı tıklatın.

 6. Yinelenme deseni altında, Günlük ile Yıllık arasında bir sıklık seçin ve ardından yinelenmeyle ilgili ek ayrıntıları belirtin.

  Not : Yineleme desenindeki ayrıntılar; günlük, haftalık, aylık veya yıllık desen istemenize bağlı olarak değişir.

 7. Yineleme aralığı altında, Başlangıç kutusunu kullanarak özel durumun başlangıç zamanını belirtin ve ardından Bitmeden önce veya Bitiş'i seçin.

 8. Bitiş tarihi seçiminize bağlı olarak, uygun bilgileri yazın veya seçin.

  • Bitmeden önce'yi seçtiyseniz, görevin oluşum sayısını yazın veya seçin.

  • Bitiş'i seçtiyseniz, yinelenen görevin bitmesini istediğiniz tarihi yazın veya seçin.

Bu kaynağa atanmış olan görevler şimdi izin günü çevresinde zamanlanır ve normal olarak görevi tamamlamak için gereken süre uzatılır.

Sayfanın Başı

Proje takvimine tatil ekleme

Not : Project, önceden ayarlanmış bir tatil takvimi içermez. Kuruluşunuzun tatillerini projeye eklemek için, bunları proje takviminde teker teker belirtmeniz gerekir. Bu tatil zamanlamasını birden çok projede kullanmayı planlıyorsanız, projeyi bir şablona dönüştürebilir veya takvimi global dosyaya ekleyebilirsiniz. Project Professional kullanıyorsanız, sunucu yöneticinizden takvimi kurumsal global şablona eklemesini isteyin.

 1. Proje sekmesini tıklatın ve Özellikler grubunda Çalışma Zamanını Değiştir'i tıklatın.

  Çalışma Saatini Değiştir grafiği

 2. Takvim için listesinde değiştirmek istediğiniz takvimi tıklatın. Geçerli projenin proje takvimini (Proje Takvimi) ifadesi izler. Standart (Proje Takvimi) varsayılan ayardır. 24 Saat veya Gece Vardiyası'nı da seçebilirsiniz.

 3. Çalışma Saatini Değiştir iletişim kutusunda Özel Durumlar sekmesini tıklatın.

 4. Özel durum için, Şirket Tatili gibi açıklayıcı bir ad ve özel durumun oluşacağı zamanın başlangıç ve bitiş zamanlarını yazın.

 5. Özel durum belirli bir zamanlama içinde yinelenecekse, Ayrıntılar'ı tıklatın.

 6. Yinelenme deseni'nin altında, Günlük ile Yıllık arasında bir sıklık belirtin ve ardından yinelenme deseni hakkında ek ayrıntıları seçin. Yinelenme deseninin ayrıntıları, günlük, haftalık, aylık veya yıllık desen seçiminize göre değişiklik gösterir.

  Not : Yineleme desenindeki ayrıntılar; günlük, haftalık, aylık veya yıllık desen istemenize bağlı olarak değişir.

 7. Yineleme aralığı altında, Başlangıç kutusunu kullanarak özel durumun başlangıç zamanını belirtin ve ardından Bitmeden önce veya Bitiş'i seçin.

 8. Bitiş tarihi seçiminize bağlı olarak, uygun bilgileri yazın veya seçin.

  • Bitmeden önce'yi seçtiyseniz, görevin oluşum sayısını yazın veya seçin.

  • Bitiş'i seçtiyseniz, yinelenen görevin bitmesini istediğiniz tarihi yazın veya seçin.

Tatilin çevresindeki zamanlara denk gelen tüm görevler, tatildeki çalışma dışı süreyi hesaba katacak şekilde otomatik olarak yeniden zamanlanır.

Sayfanın Başı

Projedeki kaynak ve görevler için çalışma zamanı ayarlama

Aşağıdaki yordam projenizdeki varsayılan standart proje takvimi, belirli bir kaynak takvimi veya görev takvimi dahil olmak üzere tüm takvimlerin değiştirilmesinde uygulanır.

Not : Project, önceden ayarlanmış bir tatil takvimi içermez. Kuruluşunuzun tatillerini projeye eklemek için, bunları proje takviminde teker teker belirtmeniz gerekir. Bu tatil zamanlamasını birden çok projede kullanmayı planlıyorsanız, projeyi bir şablona dönüştürebilir veya takvimi global dosyaya ekleyebilirsiniz. Project Professional kullanıyorsanız, sunucu yöneticinizden bunları kurumsal global şablona eklemesini isteyin.

 1. Proje sekmesini tıklatın ve Özellikler grubunda Çalışma Zamanını Değiştir'i tıklatın.

  Çalışma Saatini Değiştir grafiği

 2. Takvim için listesinde değiştirmek istediğiniz takvimi tıklatın. Geçerli projenin proje takvimini (Proje Takvimi) ifadesi izler. Standart (Proje Takvimi) varsayılan ayardır. 24 Saat veya Gece Vardiyası'nı da seçebilirsiniz.

  Not : Varsayılan takvimi değiştirmek yerine yeni bir takvim oluşturmak isterseniz Yeni Takvim Oluştur seçeneğini tıklatın, takvim için bir ad yazın ve daha sonra yeni bir temel takvim oluşturmayı mı yoksa başka bir takvimin kopyasını temel alarak bir takvim oluşturmayı mı istediğinizi seçin.

  Proje takviminizi kuruluşunuzun gereksinimlerine uyarlamak için bu özelliği kullanabilirsiniz (örneğin, hafta sonlarını da içeren bir çalışma haftası oluşturabilirsiniz).

 3. Proje takviminde, kaynak takviminde veya yeni oluşturduğunuz takvimde varsayılan çalışma haftasını değiştirmek için, Çalışma Haftaları sekmesini tıklatın.

 4. Çalışma Haftaları sekmesinde, belirli günler için varsayılan çalışma gününden farklı, ek bir çalışma haftası zamanlaması (örneğin, yol çalışması için yaz zamanlaması veya hafta sonlarını da içeren bir çalışma haftası) seçebilir veya oluşturabilirsiniz. Çalışma zamanları tablosundaki Ad sütununa, yeni çalışma haftası zamanlaması için Yol Çalışması gibi açıklayıcı bir ad yazın ve ek zamanlama boyunca geçerli olacak başlangıç zamanlarını ve bitiş zamanlarını girin.

 5. Ayrıntılar'ı tıklatın.

 6. Ayrıntıları iletişim kutusunda, çalışma gününden çalışma dışı güne (veya tersine) dönüştürmek istediğiniz günleri belirtin ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:

  • Bu günler için varsayılan çalışma saatlerini kullan      Pazartesi - Cuma arası, 08:00 - 12:00 ve 13:00 - 17:00 arasındaki varsayılan çalışma zamanını ve hafta sonlarında çalışma dışı zamanı kullanması gereken günleri seçin.

  • Çalışma dışı zaman için gün ayarla      Çalışma zamanlaması yapılmayacak günleri seçin. Örneğin, kuruluşunuzda kimse Cuma günleri çalışmıyorsa Cuma'yı ve ardından da Çalışma dışı zaman için gün ayarla'yı seçin.

  • Bu belirli çalışma zamanları için gün ayarla      Planlamada seçili günler için çalışma zamanı ayarlamak üzere, çalışmanın başlamasını istediğiniz zamanları Başlangıç kutularına ve çalışmanın bitmesini istediğiniz zamanları Bitiş kutularına yazın. Örneğin, kuruluşunuzun çalışanları Cumartesi günleri çalışıyorsa, Cumartesi'yi ve ardından da Bu belirli çalışma zamanları için gün ayarla'yı seçin.

Not : 

 • zamanlama bilgi için kurumsal kaynak değişiklik yapmak için Project Professional kullanıyorsanız, önce kaynağı kullanıma almanız gerekir. Değişiklikleri kaynak takvimleri için Project Serverkullanarak da güncelleştirebilirsiniz.

 • Çalışma zamanı takvimleri malzeme kaynakları için geçerli değildir.

 • Görev ve kaynak takvimleri, proje takvimini geçersiz kılar. Böylece, takvimleri aynı proje takvimini temel alan farklı kaynaklar için tatil zamanı seçebilirsiniz. Aynı zamanda, aynı değişikliği (tatil gibi) herkesin takviminde yapmanız gerekirse, her kaynak takviminde değişiklik yapmak yerine proje takvimini uygulayabilirsiniz.

 • Proje dışı görevlerdeki çalışmanın kapsanmasına yardımcı olmak için proje takvimindeki çalışma saatlerini kullanabilirsiniz. Ekip üyeleri proje görevleri için gerçekçi bir şekilde günde yalnızca altı saat ayırabiliyor, kalan iki saat ise toplantılar ve yönetim görevleri ile geçiyorsa, bunu proje takviminde günde altı saat kaynak kullanılabilirliği ile göstererek yansıtabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Takvim kullanmadan kaynak kullanılabilirliğini değiştirme

Otomatik olarak zamanlanmış görevler ile çalışıyorsanız, bu kaynağın takvimine değiştirmeden bir kaynağın kullanılabilirliğini değiştirebilirsiniz. Proje takvimi etkilerini yanı sıra ile başlayıp kullanılabilirlik tarih ve değişen hiçbir birim kullanılabilirliği farklı dönemlerde kaynak çalışma zamanı, kullanılabilirlik yansıtılır. Proje, kaynağın fazla yüklenmiş olup olmadığını belirlemek için bu bilgileri kullanır. Bu kaynağın zaman belirli bir miktarda belirli bir görev üzerinde çalışmaya uygun olacaktır, ancak projedeki diğer görevler için kaynağın kullanılabilirliğini değiştirmek istemiyorsanız biliyorsanız kullanışlıdır.

Kurumsal Kaynak zamanlama bilgilerini değiştirmek için Project Professional kullanıyorsanız, önce kaynağı kullanıma almanız gerekir. Değişiklikleri kaynak takvimleri için Project Serverkullanarak da güncelleştirebilirsiniz.

 1. Görünüm sekmesini tıklatın ve Kaynak Görünümleri grubunda Kaynak sayfası'nı tıklatın.

  Kaynak görünümleri grafiği

 2. Kaynak adını sağ tıklatın ve Kaynak Bilgileri'ni tıklatın.

 3. Kaynak Bilgileri iletişim kutusunda Genel sekmesini tıklatın.

 4. Başlangıcı alanına projede kaynağın başlangıç tarihini girin.

 5. Bitişi alanına projede kaynağın bitiş tarihini girin.

 6. Birimler alanında, bu süre boyunca bu kaynağın kullanılabilir olduğu en yüksek birimler sayısını yazın.

  En yüksek birimleri yüzde olarak (örneğin, %50, %100 veya %300) veya ondalık değer olarak (örneğin, 0,5, 1 veya 3) girebilirsiniz.

  • Kaynağın Birim alan içinde tam zamanlı efor için tek bir kaynak atamasını ayarlamak için istediğiniz, yazın veya % 100seçin.

  • Tek bir kaynağın yarı zamanlı efora atanmasını ayarlamak için, kaynağın çalışacağı yarı zamanlı efor düzeyini yansıtacak şekilde 100 değerinden düşük bir yüzde değeri yazın veya seçin. Örneğin, kaynak bu görevde yarım zamanlı çalışacaksa, %50 yazın.

  • Birden fazla kaynaktan oluşan bir grubun birim atamasını ayarlamak için, bu kaynak grubunun efor düzeyini yansıtacak yüzde değerini yazın. Örneğin, kaynak grubu Operatörler'den oluşuyorsa, grupta üç kaynak varsa ve hepsini tam zamanlı olarak atamak istiyorsanız, %300 yazın.

Not : 

 • Kaynak Bilgileri iletişim kutusundaki Kaynak Kullanılabilirliği tablosu proje süresince kaynağın en fazla birim sayısını değiştirse de, zaman içinde kaynak oranlarını değiştirmez. Maliyet oranı tablosunda, kaynak için farklı oranlar girebilirsiniz.

 • Kaynak Kullanılabilirliği tablosu, proje süresince en fazla birim sayısı kullanılabilirliğini ayarlar ve çalışma dağılımı, belirli bir atama süresince, değişen çalışma düzeylerini ayarlar.

 • Başlangıcı alanına veri girmeden Bitişi alanına veri girebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Proje takvimlerine genel bakış

Proje takvimleri birkaç kaynak kullanılabilirlik ve zamanlanmış görevler, yolu belirlemek için kullanır.

 • Proje takvimi     Bu takvim, projedeki tüm görevler için varsayılan çalışma planlamasını belirlemek için kullanılan takvimdir.

 • Kaynak takvimi     Girdiğiniz her kaynak için standart takvimdeki ayarlara dayanarak tek tek kaynak takvimleri projesi oluşturur. Bu takvimleri, Kaynak bilgileri iletişim kutusunun Genel sekmesinde Çalışma saatini değiştir'i tıklatarak değiştirebilirsiniz. Oluşturun ve kaynak takvimleri ayrı kaynaklar veya kaynak grupları belirli çalışma saatlerini göstermek üzere atayabilirsiniz. Örneğin, dönüşümlü vardiyaya veya gece vardiyasına bir kaynak atayabilirsiniz. çalışma dışı zaman, tatiller veya devamsızlık gibi göstermek için kaynakların takvimlerini düzenleyebilirsiniz.

  Not : Project Professional kullanıyorsanız, önce kaynağı kullanıma almalısınız.

 • Görev takvimi    Görevler, proje takviminde çalışma zamanını göre zamanlanır. Ancak, farklı zamanlarda, özellikle bağımsız kaynakları görevleri tamamlanması gereken görevler varsa, proje takvimindeki çalışma zamanları görev takviminde özelleştirebilirsiniz. Görev takvimi çalışan ve gece veya hafta sonları proje takviminde çalışma dışı zaman olarak belirlenen boyunca görevleri tamamlar ekipman için özellikle yararlıdır.

 • Temel takvim    Bir temel takvim , proje takvimi, kaynak takvimi ve görev takvimi temel alan bir şablon olarak kullanılır. Proje üç temel takvim sağlar:

  • Standart (çalışma günlerinde 08:00 - 17:00 arasında, bir saat yemek izni ile)

  • 24 Saat

  • Gece Vardiyası

   Not : Project Serverile Project Professional kullanıyorsanız, proje takvimini doğrudan düzenleyemezsiniz, ne de tatil saatleri gibi herhangi bir çalışma dışı zaman ayarlayabilirsiniz. Bu durumda proje takvimi kurumsal global şablontarafından tanımlanır. Yönetimsel izinleri (örneğin, sunucu yöneticiniz) birisiyle kullanıma ve kurumsal global şablondaki öğeleri değiştirin.

   Çalışma zamanı takvimlerinin ve kaynak kullanılabilirliğinin malzeme kaynakları için geçerli olmadığını unutmayın.

   İpucu : Yeni bir proje oluşturmak her zaman aynı takvim ayarlamak, bir şablon veya global dosyaiçin Takvim ekleme olarak tamamlanmış bir proje kaydetme düşünün.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×