Gelişmiş kategori (Access Seçenekleri)

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Düzenleme

 • Taşıma sonra girin   

  • Taşıma    ENTER tuşuna basmanızın ardından imleci geçerli alanda tutar.

  • Sonraki alan    ENTER tuşuna basmanızın ardından imleci sonraki alana taşır. Varsayılan olarak, metin yönünüzü nasıl ayarladığınıza bağlı olarak sonraki alan geçerli alanın sağına veya soluna yerleştirilir.

  • Sonraki kayıt    ENTER tuşuna basmanızın ardından, imleci sonraki kaydın geçerli alanına taşır. Sonraki kayıt, geçerli kaydın hemen altındaki kayıttır.

 • Alana girildiğinde   

  Bu bölümdeki seçenekler, imleci form ve veri sayfalarında alandan alana taşımak için kullandığınızda ENTER, SEKME ve ok tuşlarının davranışını değiştirir.

  • Tüm alanı seç    İmleç bir alana girdiğinde o alanın tümünü seçer.

  • Alan başına git    İmleç bir alana girdiğinde, o alanın başına gider.

  • Alan başına git    İmleç bir alana girdiğinde, o alanın sonuna gider.

 • Ok tuşu davranışı   

  • Sonraki alan    SAĞ veya SOL ok tuşlarına bastığınızda imleci sonraki alana taşır. İmleci seçili bir alanda karakterler arasında taşımak için, F2 tuşuna basın.

  • Sonraki karakter    SAĞ veya SOL ok tuşlarına bastığınızda imleci alandaki önceki veya sonraki karaktere taşır.

  • İmleç ilk/son alanda dursun    SAĞ ve SOL ok tuşlarının, imleci ilk veya son alandan önceki veya sonraki kayda taşımasını önler.

 • Varsayılan bul/değiştir davranışı

  Bu bölümdeki seçenekler, Microsoft Office Access 2007 programında bul ve bul/değiştir işlemlerinin davranışını denetler ve Office Access 2007 için genel olarak geçerlidir.

  • Hızlı arama    Geçerli alanda arama yapar ve alanın tamamını arama dizesiyle eşleştirir.

  • Genel arama    Tüm alanlarda arama yapar ve alanın herhangi bir yeriyle eşleştirir.

  • Alan başı araması    Geçerli alanda arama yapar ve alandaki başlangıç karakterlerini eşleştirir.

 • Onayla

  • Kayıt değişiklikleri    Her kayıt değiştirdiğinizde onaylama iletisi görüntüler.

  • Belge silme    Bir veritabanı nesnesi sildiğinizde onaylama iletisi görüntüler.

  • Eylem sorguları    Access veritabanına yönelik eylem sorgusunda ekleme, güncelleştirme, silme veya tablo yapma işlemi gerçekleştirdiğinizde onaylama iletisi görüntüler.

 • Varsayılan yön

  • Soldan sağa    Yeni nesneleri İngilizce ve Avrupa dillerindeki kullanımlara benzer olarak soldan sağa doğru görüntülemek üzere ayarlar. Örneğin, bu ayar, en soldaki sütunda başlayan bir tabloda ilk alanı görüntüler ve sütunun sağına yeni alanlar ekler, sol alt köşede Veri Sayfası görünümüne kayıt numarası kutusu ile gezinti düğmesi yerleştirir.

  • Sağdan sola    Yeni nesneleri Orta Doğu dillerindeki kullanımlara benzer olarak sağdan sola doğru görüntülemek üzere ayarlar. Örneğin, bu ayar, en sağdaki sütunda başlayan bir tabloda ilk alanı görüntüler ve sütunun soluna yeni alanlar ekler, sağ alt köşede tablo Veri Sayfası görünümüne kayıt numarası kutusu ile gezinti düğmesi yerleştirir.

 • Genel hizalama

  • Arabirim modu    Etkin kullanıcı arabirim diliyle karakterlerin uyumlu şekilde görünmesini sağlar. Örneğin, kullanıcı arabirim dili soldan sağa olan bir dil ise (örnek olarak İngilizce ), karakterler sola doğru hizalanır.

  • Metin modu    Dile özgü ilk karakterin yönüne göre ekran metnini hizalar. Örneğin, ilk güçlü karakter (bir numara veya özel karakter olmayan) İngilizce ise, metin sola hizalanır.

 • İmleç hareketi

  • Mantıksal    Karşılaşılan dilin yönüne göre imleci iki yönlü metinlerde ilerlemek üzere ayarlar. Örneğin, ok tuşlarını aynı cümledeki Arapça, ardından İngilizce metinde hareket ettirmek için kullandığınızda, ekleme noktası Arapça metinde sağdan sola ilerler, ardından İngilizce kelimenin en soldaki karakterinden başlar ve soldan sağa doğru hareketine devam eder.

  • Görsel    Sonraki görsel olarak kesişen karaktere geçerek imleci iki yönlü metinlerde ilerlemek üzere ayarlar. Örneğin, ok tuşlarını sağdan sola doğru aynı cümledeki Arapça, ardından İngilizce metinde hareket ettirmek için kullandığınızda, ekleme noktası Arapça metinde sağdan sola ilerler, ardından İngilizce kelimenin en sağdaki karakterinden devam eder ve sağdan sola doğru ilerler.

  • Veri Sayfası IME denetimitablo veri sayfasına veri girerken Doğu Asya IME Modunun "Denetim Yok"a ayarlanması için seçin.

  • Hicri Takvim KullanTemel tarih başvurusunu İslami ay takvimine dayandırır. Seçilmediğinde, veri sayfası Gregoryen takvimini kullanır. Access veri sayfası ilk oluşturulduğunda takvim türünün seçilmesini ve ardından bu ayarın bir daha değiştirilmemesini önerir.

Görüntü

 • Bu son belgelerin sayısını gösterme    Ayarlayın veya Microsoft Office Access ile çalışmaya başlama sayfasında Son kullanılan veritabanını Aç Bölmesi'nde ve Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıkladığınızda görüntülenen Son belgelerin listesinde görünen en son kullanılan dosyaların sayısını değiştirin.

 • Durum çubuğu    Durum çubuğunu Access penceresinin altında görüntüler.

 • Animasyonları göster    Veri sayfalarına yeni sütunların animasyonlu eklenmesi gibi animasyonlu özellikleri etkinleştirir.

 • Veri sayfalarında Akıllı Etiketleri göster    Veri sayfalarınızda Akıllı Etiketler görüntüler.

 • Form ve Raporlarda Akıllı Etiketler göster    Form ve raporlarda Akıllı Etiketler görüntüler.

 • Makro tasarımında Göster   

  • Adlar sütunu    Makro tasarımcısında Makro Adı sütununu görüntüler. Ayrıca, Tasarım sekmesinin Göster/Gizlegrubunda Makro Adları'nı tıklatarak bu sütunu gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. Bu seçeneği kapattırsanız, ama makro adlarını içeren bir makro (Tasarım görünümünde) açarsanız, gizlenen sütunun görüneceğini unutmayın. Bu ayar bütün veritabanlarına uygulanır, ama geçerli makro için bu ayarı kapatmak için Makro Adları komutunu kullanabilirsiniz.

  • Koşullar sütunu    Makro tasarımcısında Koşullar komutunu görüntüler. Ayrıca, Tasarım sekmesinin Göster/Gizlegrubunda Koşulları tıklatarak bu sütunu gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. Bu seçeneği kapattırsanız, ama bir veya daha fazla koşul içeren bir makro (Tasarım görünümünde) açarsanız, gizlenen sütunun görüneceğini unutmayın. Bu ayar bütün veritabanlarına uygulanır, ama geçerli makro için bu ayarı kapatmak için Koşullar komutunu kullanabilirsiniz.

Yazdırma

 • Sol kenar boşluğu    Veri sayfaları, modüller ve yeni formlar ve raporlar için varsayılan sol kenar boşluğu değiştirir. Değer sıfır genişlik veya yükseklik yazdırılan sayfa ile arasında değişen kullanabilirsiniz. Varolan formlarda ve raporlarda kenar boşluklarını değiştirmek için düğme resmi Microsoft Office düğmesi' ı tıklatın, Yazdır' ın üzerine, Yazdır' ı tıklatın ve ardından Yazdır iletişim kutusunda yapısı ' nı tıklatın.

 • Sağ kenar boşluğu    Veri sayfaları, modüller ve yeni formlar ve raporlar için varsayılan sağ kenar boşluğu değiştirir. Değer sıfır genişlik veya yükseklik yazdırılan sayfa ile arasında değişen kullanabilirsiniz. Varolan formlarda ve raporlarda kenar boşluklarını değiştirmek için Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklatın ve Sayfa Yapısı komutunu kullanın.

 • Üst kenar boşluğu    Veri sayfaları, modüller ve yeni formlar ve raporlar için varsayılan üst kenar boşluğu değiştirir. Değer sıfır genişlik veya yükseklik yazdırılan sayfa ile arasında değişen kullanabilirsiniz. Varolan formlarda ve raporlarda kenar boşluklarını değiştirmek için Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklatın ve Sayfa Yapısı komutunu kullanın.

 • Alt kenar boşluğu    Veri sayfaları, modüller ve yeni formlar ve raporlar için varsayılan alt kenar boşluğu değiştirir. Değer sıfır genişlik veya yükseklik yazdırılan sayfa ile arasında değişen kullanabilirsiniz. Varolan formlarda ve raporlarda kenar boşluklarını değiştirmek için Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklatın ve Sayfa Yapısı komutunu kullanın.

Genel

 • Eklenti kullanıcı arabirimi hatalarını göster    Geliştiriciyseniz, kullanıcı arabirimi özelleştirme kodunuzdaki hataları göstermek için bu onay kutusunu seçin veya hataları gizlemek için onay kutusunu temizleyin.

 • Ses ile geri besleme sağla     Dosya açma, kaydetme ve yazdırma ve hata iletileri görüntüleme gibi Microsoft Office Professional 2007 program olaylarıyla ilişkilendirilmiş kullanılabilir sesleri çalar. Çeşitli olaylara atanan sesler, Windows Denetim Masası'ndaki Ses Özellikleri iletişim kutusunda değiştirilebilir. Bir Office programında Ses ile geri besleme sağla onay kutusunu seçer veya temizlerseniz, özellik tüm diğer Office programları için de açılır veya kapanır. Bir olayla ilişkilendirilmiş sesi değiştirmek için, Windows Denetim Masası'ndaki Sesler klasörünü açın. Seslerin çoğunu çalmak için bilgisayarınızda ses kartı olması gerekir.

 • Dört rakamlı yıl biçimini kullan   

  • Bu veritabanı    Açık durumdaki veritabanının varsayılan yıl biçimini dört rakamlı olarak ayarlar (yyyy).

   Not : Bu ayarı ATümünü veritabanları ayarını açık durumdaki veritabanının yerini alır.

  • Tüm veritabanları    Tüm veritabanlarının varsayılan yıl biçimini dört rakamlı olarak ayarlar (yyyy).

 • Web Seçenekleri    Web Seçenekleri iletişim kutusunu görüntüler. Veritabanı nesneleri için Web seçeneklerini ayarlamak üzere iletişim kutusunu kullanın. Köprülerin ve izlenen köprülerin tablolarda, sorgularda, formlarda ve raporlardaki görünümünü ayarlayabilirsiniz.

Gelişmiş

 • Access başlatıldığında en son kullanılan veritabanını aç    Bu seçildiğinde, Access Microsoft Office Access'e Başlarken sayfasını görüntülemek yerine, son kullanılan veritabanını açar .

 • Varsayılan açma modu

  • Paylaşılan    Var olan veritabanını ortak kullanıma açar. Bu varsayılan ayardır.

  • Özel Kullanım    Var olan veritabanını tek kullanıcının özel kullanımına açar.

 • Varsayılan kayıt kilitleme

  • Kilit yok    Kayıtları düzenlemeye açık bırakır.

  • Tüm kayıtlar    Açık form veya veritabanındaki tüm kayıtları kilitler, ayrıca temel alınan tablolardaki kayıtları da kilitler. Nesneler açık olduğu sürece kayıtlar kilitli kalır.

  • Düzenlenmiş kayıt    Yalnızca düzenlemekte olduğunuz kaydı kilitler.

 • Veritabanlarını kayıt düzeyi kilitlemeyle aç    Kayıt düzeyi kilitlemeyi açık durumdaki veritabanı için varsayılan haline getirir. Bu onay kutusunun temizlenmesi, sayfa düzeyi kilitlemeyi açık durumdaki veritabanı için varsayılan haline getirir. Yaptığınız seçim; formlardaki, veri sayfalarındaki ve kayıtlar arasında dönmek için kayıt kümesi nesnesi kullanan koddaki veri için uygulanır. Bu seçenek eylem sorguları veya SQL deyimleri kullanarak yer tutacak işlemler gerçekleştiren kod için uygulanmaz.

 • OLE/DDE zaman aşımı (sn)    Access'in başarısız bir OLE veya DDE girişimini yeniden denemesi için geçen zaman aralığını denetler. Geçerli değerler: 0-300. Varsayılan değer: 30.

 • Yenileme sıklığı (sn)    Access'in Veri sayfası veya Form görünümlerinde kayıtları otomatik olarak güncelleştirmesinden önce geçen saniye sayısı. Geçerli değerler: 0-32.766. Varsayılan değer: 60. 0 değeri güncelleştirmeleri önler.

 • Güncelleştirme deneme sayısı    Access'in başka bir kullanıcı tarafından kilitlenen değiştirilmiş bir kaydı kaydetmeyi deneme sayısı. Geçerli değerler: 0-10. Varsayılan değer: 2.

 • ODBC yenileme sıklığı (sn)    Access'in ODBC bağlantısıyla toplanan veriyi otomatik olarak yenilemesinden önce geçen zaman aralığı. Bu ayar, yalnızca veritabanı bir ağ üzerinde paylaşıldığı zaman etkinleşir. Geçerli değerler: 0-32.766. Varsayılan değer: 1500. Sıfır değeri güncelleştirmeleri önler.

 • Güncelleştirme deneme sıklığı (msn)    Access'in başka bir kullanıcı tarafından kilitlenen değiştirilmiş bir kaydı kaydetmeyi denemesinden önce geçen milisaniye sayısı. Geçerli değerler: 0-1.000. Varsayılan değer: 250.

 • DDE işlemleri

  • DDE isteklerini yoksay    Access başka uygulamaların DDE isteklerini yoksayar.

  • DDE yenilemeyi etkinleştir    Access'in Yenileme Sıklığı (sn) kutusunda belirtilen aralıklarla DDE bağlantılarını güncelleştirmesine olanak verir.

 • Komut satırı değişkenleri    Access'i başlattığınızda veya Access veritabanı açtığınızda çalışan değişkenler girin.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×