Geçerli ana sayfayı değiştirme

Ana sayfalar, sitenize tutarlı bir görünüm uygulamaya ve bir kişilik kazandırmaya yardımcı olur. Ana sayfalar; logo, takım sitesi adı, paylaşılan gezinti ve benzer site öğeleri dahil olmak üzere bir sitede sayfadan sayfaya yinelenen paylaşılan içeriği tanımlar.  

Sitenizin tasarımını değiştirmek istiyorsanız ve ana sayfalar kullanıyorsanız aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

 • Geçerli ana sayfayı değiştirme     Geçerli ana sayfayı değiştirerek değişikliklerinizi kaynakta yapar ve bu değişiklikleri bu ana sayfanın ekli olduğu sayfaların tümüne uygularsınız.

 • Farklı bir ana sayfayı varsayılan ana sayfa olarak ayarlama     Yeni bir ana sayfayı varsayılan ana sayfa olarak ayarladığınızda, yeni ana sayfa sitenizdeki varsayılan ana sayfaya ekli olan sayfaların tümüne uygulanır.

 • Tek tek içerik sayfalarını farklı bir ana sayfaya ekleme     Bir ana sayfayı da tek bir içerik sayfasına veya ana sayfayı sitenizdeki sayfaların tümüne uygulamadan seçili içerik sayfaları koleksiyonuna ekleyebilirsiniz.

Ana sayfalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. ASP.NET ana sayfalarına giriş.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Geçerli ana sayfayı değiştirme

Farklı bir ana sayfayı varsayılan ana sayfa olarak ayarlama

Tek tek içerik sayfalarını farklı bir ana sayfaya ekleme

İçerik bölgelerini yeni ana sayfaya eşleme

Geçerli ana sayfayı değiştirme

Geçerli ana sayfa zaten ihtiyaçlarınızın çoğunu karşılıyorsa ve yalnızca birkaç değişiklik yapmak istiyorsanız, geçerli ana sayfayı değiştirmek sizin için en iyi çözüm olabilir. Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Ana sayfayı Klasör Listesinde çift tıklatarak açın ve ardından sayfayı Tasarım görünümünde değiştirin.

  Not : Ana sayfalar Ana Sayfa Galerisi'nde yer alır. Ana Sayfa Galerisi, Klasör Listesi'ndeki _catalogs klasöründe bulunan ana sayfa klasörüdür.

 • Ya da bir ana sayfayı ekli bir içerik sayfasının içinden açabilirsiniz. İçerik sayfası açıkken (örneğin Default.aspx),Biçim menüsünde Ana Sayfa'nın üzerine gelin ve ardından Ekli Ana Sayfayı Aç seçeneğini tıklatın. Sonra sayfayı Tasarım görünümünde değiştirin.

SharePoint sitesi için varsayılan ana sayfayı değiştirme konusunda daha fazla bilgi için Varsayılan ana sayfayı değiştirme başlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Farklı bir ana sayfayı varsayılan ana sayfa olarak ayarlama

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında yeni bir ana sayfa oluşturduktan sonra yeni ana sayfayı sitenin tamamı için kolaylıkla varsayılan ana sayfa yapabilirsiniz.

Not : Yeni bir ana sayfayı varsayılan ana sayfa olarak ayarladığınız zaman, sitenizde zaten varolan sayfalar ve oluşturduğunuz yeni sayfalar da dahil olmak üzere varsayılan ana sayfaya ekli olan sayfaların tümü yeni ana sayfaya eklenir.

 1. Klasör Listesi'nde, _catalogs klasöründeki ana sayfa klasörünü açın.

  Not : Ana sayfa başlığı daraltılmışsa, genişletmek için artı (+) işaretini tıklatın.

 2. Ana sayfa klasöründe yeni varsayılan ana sayfa olarak kullanmak istediğiniz ana sayfayı sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Varsayılan Ana Sayfa Olarak Ayarla'yı tıklatın.

  Yeni varsayılan ana sayfada görünmeyen içerik bölgeleri içeren sayfaların bozuk görüneceğini bildiren bir ileti görünür. Yeni varsayılan ana sayfadaki içerik bölgeleri sitenin içerik sayfalarındaki içerik bölgeleriyle eşleşmiyorsa Evet'i tıklatın. İçerik yer tutucuları hakkında daha fazla bilgi için Varsayılan SharePoint içerik yer tutucularını değiştirme makalesine bakın.

Not : Ana sayfa zaten sitenin varsayılan ana sayfasıysa Varsayılan Ana Sayfa Olarak Ayarla komutu kullanılamaz.

Ana sayfa oluşturma konusunda daha fazla bilgi için Ana sayfa oluşturma başlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Tek tek içerik sayfalarını farklı bir ana sayfaya ekleme

Farklı bir ana sayfaya tek bir içerik sayfası veya seçili içerik sayfaları koleksiyonu ekleyebilirsiniz.

Önemli : default.master sayfasında yer alan varsayılan içerik yer tutucuların çoğu Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasının birlikte çalışma özellikleri (SharePoint listeleri ve kitaplıkları gibi) için gereklidir ve bu nedenle silinmemelidirler. İçerik bölgelerinizin sitenizi nasıl etkilediğini tam olarak bilmiyorsanız farklı bir ana sayfaya içerik sayfası eklemeden önce site yöneticinize danışın.

 1. Farklı bir ana sayfa eklemek istediğiniz içerik sayfasını açın.

  Ana sayfayı birden fazla sayfaya eklemek için Klasör Listesi'nde ana sayfayı eklemek istediğiniz sayfaların her birini tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutun.

 2. Biçim menüsünde Ana Sayfa'yı tıklatın ve ardından Ana Sayfa Ekle'yi tıklatın.

 3. Ana Sayfa Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sitenin varsayılan ana sayfası olarak ayarlanmış olan ana sayfayı kullanmak için Varsayılan Ana Sayfa'yı tıklatın.

  • Sitenin özel ana sayfası olarak ayarlanmış olan ana sayfayı kullanmak için Özel Ana Sayfa'yı tıklatın.

  • Sitenin varsayılan ana sayfası veya özel ana sayfası olarak ayarlanmamış bir sayfayı seçip onu kullanmak için Belirli Ana Sayfa'yı tıklatın. İstediğiniz ana sayfayı bulup seçmek için Gözat'ı tıklatın. İçerik bölgelerini eşlemek için, sonraki bölüme bakın.

   Not : Belirli bir ana sayfa seçerseniz ana sayfanın geçerli siteyle aynı site koleksiyonunda bulunması gerekir.

Ana sayfa oluşturma konusunda daha fazla bilgi için Ana sayfa oluşturma başlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

İçerik bölgelerini yeni ana sayfaya eşleme

Önceki ana sayfa, yeni ana sayfadaki içerik bölgeleriyle eşleşmeyen içerik bölgeleri içeriyorsa; yeni ana sayfaya ekli bir içerik sayfasını açtığınızda aşağıdaki hata iletisiyle karşılaşırsınız.

Ana Sayfa hata iletisi

Özgün ana sayfadaki içerik bölgelerinin aynılarını içeren yeni bir ana sayfa ekleyebilir veya eşlenmemiş içerik bölgelerini yeni ana sayfadaki içerik bölgelerine eşleyebilirsiniz.

Geçerli sayfadan bir içerik bölgesini yeni ana sayfaya eşlediğinizde, eski içerik bölgesi silinir ve varsa silinen bölgenin içinde yer alan içerik eşlenen bölgeye eklenir.

 1. Ana Sayfa hatası kutusunda içerik bölgelerinin eşlemesini değiştirme seçeneğini tıklatın.

  İçerik Bölgelerini Eşleme iletişim kutusu görünür. Geçerli Sayfa sütununda, geçerli sayfada varolan önceki ana sayfa tarafından belirtilen içerik bölgeleri görüntülenir. Ana Sayfa sütununda, yeni ana sayfa tarafından belirtilen içerik bölgeleri görüntülenir.

 2. Yeni ana sayfada bir içerik bölgesiyle eşlemek istediğiniz içerik bölgesini tıklatın ve ardından Değiştir'i tıklatın.

 3. İçerik İçin Düzenlenebilir Bölge Seç iletişim kutusunda, Eski Bölge kutusunda görünen içerik bölgesi için Yeni Bölge listesinden bir içerik bölgesini tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın. Eski içerik bölgesi yeni bir içerik bölgesiyle eşleşmezse ve artık içeriği eklemek istemezseniz (yok)'u tıklatın.

  Not : (yok)'u seçerseniz, içerik denetimi, içindekilerle birlikte geçerli sayfadan tamamen silinir.

 4. Eşleme işlemini içerik bölgelerinin her biri için yineleyin.

 5. İçerik Bölgelerini Yönet iletişim kutusunda sayfaya dönmek için Tamam'ı tıklatın.

  Not : Bu işlemi atlamak için İçerik Bölgelerini Yönet iletişim kutusunda Geçerli Sayfayı Atla seçeneğini tıklatın. Bu işlemi atlarsanız, geçerli içerik bölgeleriyle eşleşmeyen içerik sayfada görünmez.

Sayfanın Başı

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×