Geçiş Değerlendirme Taraması: Uzun OneDrive URL'leri

Geçiş sırasında uzun OneDrive URL'leriyle ilgili sorunları çözmeyi öğrenin.

Genel bakış

OneDrive sitesini kaynak ortamınızdan hedef ortama taşırken, OneDrive URL'lerinin biçimleri değişir. Kaynak platformda OneDrive siteleri https://onedrive.contoso.com/kişisel/etki_alan_kullanıcı biçimindedir. Hedef platformda, URL'nin Etki_Alanı_Kullanıcı bölümü kullanıcının UPN'sini kullanacak şekilde değişir. Bu da https://onedrive.contoso.com/kişisel/kullanıcı_contoso_com gibi görünür.

Örnek:

Şu dosyayı kullandıysanız:

https://OneDrive.contoto.com/kişisel/contoso_ismailaydın/Belgeler/Klasör1/Klasör2/ProjeA.docx

Dosyanın dizin adı şöyle olabilir:

 • Kişisel/contoso_ismailaydın/Belgeler/Klasör1/Klasör2

Not : SharePoint'te dosyanın dizin yolu için 256 karakter sınırı vardır.

Geçiş sonrasında, dosya yolu aşağıdakine benzer olacaktır.

Kişisel/ismailaydın_contoso_com/Belgeler/Klasör1/Klasör2

URL'nin şimdi öncekinden 4 karakter daha uzun olduğuna dikkat edin. Şirketinizde UPN'lerin nasıl oluşturulduğuna bağlı olarak, uzunluktaki bu değişiklik daha fazla olabilir.

Kaynak ortamda yer alan önceki dosya 255 karakterse, geçiş sonrasında uzunluk 259 karakter olabilir ve bu durumda veritabanının desteklediği sınır aşılır. Bunun sonucunda geçirilemeyen içerik bulunabilir.

Uzun URL'ler nedeniyle hatalarla karşılaşma olasılığı olan 4 farklı konum tanımladık. Sonuç olarak, uzun URL'lerle ilgili 4 farklı raporumuz var. Tarama Sonucu Raporları bölümü raporları ve yapılması gereken düzeltmeleri içerir.

Veri Geçişi

Sonuçta uzun URL'lere neden olan kaynak içerik geçişi başarısız olur. Bu geçiş işlerinin başarısız olmasına neden olduğundan, geçiş projesinin süresini gereksiz yere uzatır.

Önemli : "Erişim Yok" (kilitli) olarak yapılandırılan tüm siteler SharePoint'te atlanır. Kilitli site koleksiyonlarının listesine bakmak için Kilitli Siteler tarama çıktısına göz atın.

Geçiş için Hazırlanma

Raporları gözden geçirin ve her rapor için önerilen düzeltmeleri izleyin. Genel olarak, düzeltme işlemi içeriğin site koleksiyonunun köküne yakınlaştırılmasını içerir.

Geçiş Sonrası

İçeriğinizin geçirildiğini doğrulayın.

Tarama Sonucu Raporları

Bu tarama sonucunda 4 çıkış dosyası elde edilir. Her dosya, geçiş hatalarına neden olacak belirli bir uzun URL sorununa yöneliktir. LongODBUrl-AllDocs-detail.csv    Belirli bir dosyanın yolunun uzunluğuyla ilgili iki sınırlama vardır:

 • Dosyayı içeren klasörün sunucu göreli yolu en çok 256 karakterden oluşur. Aşağıdaki örnek dosya kullanıldığında:

  https://OneDrive.contoto.com/Kişisel/contoso_ismailaydın/Belgeler/Klasör1/Klasör2/ProjeA.docx

  Dizin adı aşağıdaki gibi olabilir: Kişisel/contoso_ismailaydın/Belgeler/Klasör1/Klasör2

  Geçiş sonrasında, dosya yolu aşağıdakine benzer olacaktır. URL'nin şimdi öncekinden daha uzun olduğuna dikkat edin: Kişisel/ismailaydın_contoso_com/Belgeler/Klasör1/Klasör2

 • Dosya veya klasörün sunucu göreli yolu en çok toplam 260 karakterdir. Aşağıdaki örnek dosya kullanıldığında:

  https://OneDrive.contoto.com/Kişisel/contoso_ismailaydın/Belgeler/Klasör1/Klasör2/ProjeA.docx

  Dosyanın sunucu göreli yolu aşağıdakine benzer: Kişisel/contoso_ismailaydın/Belgeler/Klasör1/Klasör2/ProjeA.docx

Bu raporda listelenen dosyalar varsa, sahiplerin dosyaları daha kısa yollara taşımaları veya dosyaları silmeleri gerekir. Örneğin, ProjeA.docx dosyasını doğrudan Belgeler'in altındaki bir klasöre taşıyabilir veya artık gerekmiyorsa dosyayı silebilirler.

Sütun

Açıklama

SiteId

Etkilenen site koleksiyonunun benzersiz tanımlayıcısı.

SiteURL

Etkilenen site koleksiyonunun URL'si.

SiteOwner

Site koleksiyonunun sahibi.

SiteAdmins

Site koleksiyonu yöneticisi olarak listelenen kişilerin listesi.

SiteSizeInMB

Site koleksiyonunun megabayt [MB] cinsinden boyutu.

NumOfWebs

Site koleksiyonundaki web sitelerinin sayısı.

ContentDBName

Site koleksiyonunu barındıran içerik veritabanının adı.

ContentDBServerName

İçerik veritabanını barındıran SQL Server.

ContentDBSizeInMB

Site koleksiyonunu barındıran içerik veritabanının boyutu.

LastContentModifiedDate

Site koleksiyonunun içeriğinin değiştirildiği Tarih/Saat.

TotalItemCount

Site koleksiyonunda bulunan öğelerin toplam sayısı.

Hits

Site koleksiyonu için girilen istek sayısı. Kullanım günlüğü hizmetinden alınan verileri temel alır. Kullanım günlüğü hizmeti devre dışı bırakılmışsa bu satırda YOK ifadesi gösterilir.

DistinctUsers

Site koleksiyonuna erişen benzersiz kullanıcıların sayısı. Kullanım günlüğü hizmetinden alınan verileri temel alır. Kullanım günlüğü hizmeti devre dışı bırakılmışsa bu satırda YOK ifadesi gösterilir.

DaysOfUsageData

Kullanım günlüğü hizmetinin verileri koruduğu günlerin sayısı. Bu veri, Hits ve DistinctUsers verileri için bağlam sağlar. Örneğin, bu süre 14 gün ise Hits ve DistinctUsers verileri son 14 günü kapsar.

UPN

URL uzunluğundaki farkı saptamak için kullanılan UPN. UPN'nin "****" olması, sahibin SharePoint profilinde ayarlanmış bir UserPrincipalName değeri olmadığını gösterir. Sonuç olarak, SharePoint profil deposundaki UserPrincipalName değerlerinin ortalama uzunluğu kullanılır.

URLLengthDifference

Site yeniden adlandırıldığında URL'nin büyüme miktarı.

File

Düzeltilmesi gereken dosya.

ScanID

SharePoint Geçiş Değerlendirme Aracı'nın belirli bir işlemine atanmış benzersiz tanımlayıcı.

LongODBUrl-NavNodes-detail.csv    Gezinti düğümlerinde 260 karakterlik bir URL uzunluğu sınırlaması vardır. Bu, URL alanında uzunluk üst sınırının aşılmasına yol açabilir.

Örneğin, https://OneDrive.contoso.com/kişisel/contoso_ismailaydın adresinde bir OneDrive sitenizin olduğunu varsayalım. Bu sitenin Hızlı Başlat'ta Raporlar adlı bir bağlantısı vardır ve bağlantının URL'si https://onedrive.contoso.com/kişisel/contoso_ismailaydın/belgeler/klasör1/…klasörN/Raporlar konumuna işaret eder. Geçiş sırasında, SharePoint /ismailaydın_contoso_com/ konumuna işaret edecek şekilde URL'yi güncelleştirir. URL'nin uzunluğunun artması 260 karakteri aşmasına neden olabilir ve bu da geçişin başarısız olmasına yol açar.

Bu sorunu düzeltmek için, raporlar klasörünü /belgeler/ kitaplığının köküne yaklaştırabilir ve sonra da hızlı başlat bağlantısını güncelleştirebilirsiniz. Bir diğer seçenek de hızlı başlat bağlantısını kaldırmak olabilir.

Sütun

Açıklama

SiteId

Etkilenen site koleksiyonunun benzersiz tanımlayıcısı.

SiteURL

Etkilenen site koleksiyonunun URL'si.

SiteOwner

Site koleksiyonunun sahibi.

SiteAdmins

Site koleksiyonu yöneticisi olarak listelenen kişilerin listesi.

SiteSizeInMB

Site koleksiyonunun megabayt [MB] cinsinden boyutu.

NumOfWebs

Site koleksiyonundaki web sitelerinin sayısı.

ContentDBName

Site koleksiyonunu barındıran içerik veritabanının adı.

ContentDBServerName

İçerik veritabanını barındıran SQL Server.

ContentDBSizeInMB

Site koleksiyonunu barındıran içerik veritabanının boyutu.

UPN

URL uzunluğundaki farkı saptamak için kullanılan UPN. UPN'nin "****" olması, sahibin SharePoint profilinde ayarlanmış bir UserPrincipalName değeri olmadığını gösterir. Sonuç olarak, SharePoint profil deposundaki ortalama UserPrincipalName uzunluğu kullanılır.

URLLengthDifference

URLLengthDifference Site yeniden adlandırıldığında URL'nin büyüme miktarı.

WebURL

Gezintisi düğümünü içeren web URL'si.

NavigationNodeLocation

Gezinti düğümünün yerini gösteren Gezinti Düğümü başlıkları. Birden çok gezinti düğümü düzeyiniz olabilir ve bu sorunlu düğümün yerini belirlemenize yardımcı olur.

NavigationNodeTitle

Etkilenen gezinti düğümünün başlığı.

NavigationNodeURL

Site yeniden adlandırıldığında fazla uzun olacak URL.

ScanID

SharePoint Geçiş Değerlendirme Aracı'nın belirli bir işlemine atanmış benzersiz tanımlayıcı.

LongODBUrl-Perms-detail.csv    SharePoint'te bir nesne üzerinde ayarlanmış olan izinler, o nesnenin URL'si tarafından izlenir. Klasöre izinler ayarladıysanız, SharePoint klasörün göreli yolunu depolar. Bir öğeye izinler ayarladıysanız, SharePoint öğenin sunucu göreli yolunu depolar.

Sonuç olarak, izinlerle ilişkilendirilmiş olan URL'ler site geçişi sırasında güncelleştirilir. Yeni URL fazla uzun olursa, bu hatalara yol açabilir.

Bunun düzeltmesi, etkilenen nesneyi site koleksiyonunun köküne daha yakın bir konuma taşımaktır. Bir diğer seçenek de rapordaki öğelerden belirli izinleri kaldırmaktır.

Sütun

Açıklama

SiteId

Etkilenen site koleksiyonunun benzersiz tanımlayıcısı.

SiteURL

Etkilenen site koleksiyonunun URL'si.

SiteOwner

Site koleksiyonunun sahibi.

SiteAdmins

Site koleksiyonu yöneticisi olarak listelenen kişilerin listesi.

SiteSizeInMB

Site koleksiyonunun megabayt [MB] cinsinden boyutu.

NumOfWebs

Site koleksiyonundaki web sitelerinin sayısı.

ContentDBName

Site koleksiyonunu barındıran içerik veritabanının adı.

ContentDBServerName

İçerik veritabanını barındıran SQL Server.

ContentDBSizeInMB

Site koleksiyonunu barındıran içerik veritabanının boyutu.

UPN

URL uzunluğundaki farkı saptamak için kullanılan UPN UserPrincipalName. UPN'nin "****" olması, sahibin SharePoint profilinde ayarlanmış bir UserPrincipalName değeri olmadığını gösterir. Sonuç olarak, SharePoint profil deposundaki ortalama UserPrincipalName uzunluğu kullanılır.

URLLengthDifference

Site yeniden adlandırıldığında URL'nin büyüme miktarı.

WebURL

Güvenli nesneyi barındıran web sitesinin URL'si.

SecuredObject

Bu, site yeniden adlandırıldıktan sonra fazla uzun olacak güvenli nesne URL'sidir. Dosyaya izinler eklediyseniz, bu dosyanın sunucu göreli yoludur. Klasöre izinler ayarladıysanız, bu klasörün sunucu göreli yoludur.

ScanID

SharePoint Geçiş Değerlendirme Aracı'nın belirli bir işlemine atanmış benzersiz tanımlayıcı.

LongODBUrl-Deps-detail.csv    Bazı dosyaların ek bağımlılıkları olabilir. Bu bağımlılıklar URL tarafından izlenir. Geçiş sırasında bağımlılık bilgileri fazla uzunsa, geçiş başarısız olur.

Bu raporda dikkat etmeniz gereken iki sınırlama vardır:

 • FullURL değerinin 260 karakter sınırlaması vardır. Bu, bağımlılıkları olan dosyadır. FullURL fazla uzun olduğunda düzeltmek için, dosyayı kaldırın veya site koleksiyonunun köküne daha yakın bir konuma taşıyın.

 • DependencyDescription değerinin 270 karakter sınırlaması vardır. Bu, FullURL ile ilişkilendirilmiş olan bağımlılıktır. DependencyDescription değerini düzeltmek için, bağımlılığı kaldırın veya site koleksiyonunun köküne daha yakın bir konuma taşıyın.

Sütun

Açıklama

SiteId

Etkilenen site koleksiyonunun benzersiz tanımlayıcısı.

SiteURL

Etkilenen site koleksiyonunun URL'si.

SiteOwner

Site koleksiyonunun sahibi.

SiteAdmins

Site koleksiyonu yöneticisi olarak listelenen kişilerin listesi.

SiteSizeInMB

Site koleksiyonunun megabayt [MB] cinsinden boyutu.

NumOfWebs

Site koleksiyonundaki web sitelerinin sayısı.

ContentDBName

Site koleksiyonunu barındıran içerik veritabanının adı.

ContentDBServerName

İçerik veritabanını barındıran SQL Server.

ContentDBSizeInMB

Site koleksiyonunu barındıran içerik veritabanının boyutu.

UPN

URL uzunluğundaki farkı saptamak için kullanılan UPN. UPN'nin "****" olması, sahibin SharePoint profilinde ayarlanmış bir UserPrincipalName değeri olmadığını gösterir. Sonuç olarak, SharePoint profil deposundaki ortalama UserPrincipalName uzunluğu kullanılır.

URLLengthDifference

Site yeniden adlandırıldığında URL'nin büyüme miktarı.

FullURL

Bağımlılıkları olan dosyanın URL'si

DependencyDescription

DependencyDescription Bağımlılıkla ilişkilendirilmiş olan açıklama. Bu, yeniden adlandırılan URL olabilir.

ScanID

SharePoint Geçiş Değerlendirme Aracı'nın belirli bir işlemine atanmış benzersiz tanımlayıcı.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×