Geçerli Veritabanı kategorisi (Access Seçenekleri)

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Not : Bu sekmedeki seçenekler yalnızca etkin (açık) veritabanı için geçerlidir.

Uygulama Seçenekleri

 • Uygulama Başlığı    Veritabanınız için ad yazın. Bu ad Windows başlık çubuğunda görünür.

 • Uygulama Simgesi    Bit eşlem (.bmp) veya simge (.ico) dosyası adı yazın. Resim, Windows başlık satırında görünecektir. Simge Gözatıcısı iletişim kutusunu görüntülemek için Gözat öğesini tıklatın ve bir resim dosyası bulun.

 • Form ve Rapor Simgesi Olarak Kullan    Uygulama simgesi seçtiğinizde, bu seçenek simgeyi açık durumda olan veritabanındaki formların ve raporların üstünde yer alan sekmelere yerleştirir. Belge sekmelerini kapatırsanız, simge başka bir yerde görünmez.

 • Form Görüntüle    Veritabanı başlattığınızda otomatik olarak açılan formu ayarlar, değiştirir veya kaldırır. Form açılmasını istemiyorsanız, (yok) öğesini seçin. Belirtilen seçeneğin etkinleşmesi için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.

 • Durum Çubuğunu Görüntüle    Durum çubuğunu Access çalışma alanının altında görüntüler veya gizler. Belirtilen seçeneğin etkinleşmesi için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.

 • Belge penceresini seçenekleri   

  • Örtüşen Pencereler    Microsoft Office Access 2007 uygulamasında birden fazla ekran açmanıza ve görüntülemenize olanak sağlar. Gezinti Bölmesi'ni gizleyerek ve bu seçeneği belirleyerek "klasiğe" en yakın görünümü elde edersiniz. Belirtilen seçeneğin etkinleşmesi için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.

  • Sekmeli Belgeler    Tek belgeli arabirimi kullanmanıza ve bir seferde tek nesne görüntülemenize olanak verir. Bu, varsayılan seçenektir. Belirtilen seçeneğin etkinleşmesi için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.

 • Belge Sekmeleri'ni Görüntüle    Açık veritabanı nesnelerinin üstünde görünen sekmeleri açar veya kapatır. Bu seçenek yalnızca sekmeleri kapatır, sekmeli nesnelerin kendisini kapatmaz veya "klasik" görünümü etkinleştirmez. Belirtilen seçeneğin etkinleşmesi için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.

 • Access Özel Tuşlarını Kullan    Aşağıdaki kısayol tuşlarını etkinleştirir veya devre dışı bırakır:

Tuşlar

Sonuç

F11

Gezinti Bölmesi'ni görüntüler ve gizler.

CTRL+G

Visual Basic Düzenleyicisi'nde Komut penceresini gösterir.

ALT+F11

Visual Basic Düzenleyicisi'ni başlatır.

CTRL+BREAK

Bir Office Access 2007 projesiyle çalışırken, bu tuş bileşimine basmak Access'in sunucudan kayıt almasını durdurur.

 • Belirtilen seçeneğin etkinleşmesi için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.

 • Kapatırken Düzenle    Veritabanlarınızı kapattığınız zaman otomatik olarak düzenler ve onarır. Belirtilen seçeneğin etkinleşmesi için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.

 • Kaydederken dosya özelliklerinden kişisel bilgileri kaldır    Dosyayı kaydettiğiniz zaman, kişisel bilgileri dosya özelliklerinden otomatik olarak kaldırır. Belirtilen seçeneğin etkinleşmesi için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.

 • Formlarda Windows Temalı Denetimleri Kullan    Form ve raporlarınızdaki denetimlerde Windows temanızı kullanır. Bu ayar, yalnızca standart temanın dışında bir Windows teması kullandığınızda geçerlidir.

 • Bu veritabanı için Düzen Görünümü'nü etkinleştir    Access durum çubuğunda ve nesne sekmesini sağ tıklattığınızda görünen kısayol menülerinde Düzen Görünümü düğmesini gösterir veya gizler. Düzen görünümünün tek tek veritabanı nesneleri için devre dışı bırakılabileceğini unutmayın. Bu nedenle bu seçeneği etkinleştirdiğinizde bile her zaman kullanılır olmayabilir.

 • Veri sayfası görünümünde tablolar için tasarım değişikliklerini etkinleştir    Veri Sayfası görünümünde çalışırken tabloların tasarımını değiştirmenize olanak verir.

 • Kesilmiş sayı alanlarını denetle    Bu seçenek etkin olduğunda, sütun değerin tamamını görüntüleyemeyecek kadar dar olduğu takdirde sayılar "#####" biçiminde görünür. Bu seçenek etkin değilken, bir sütundaki değerlerin yalnızca bir kısmını görürsünüz.

 • Resim özellik depolama biçimi   

  • Kaynak resim koruma biçimi (daha küçük dosya boyutu)    Bu seçenek belirlendiğinde, Access resimleri özgün biçimlerinde depolar. Veritabanı boyutunu küçültmek için bu seçeneği belirleyin.

  • Bütün resim verilerini bit eşlemlere dönüştür (Access 2003 ve önceki sürümleriyle uyumlu)    Bu seçenek belirlendiğinde Access, Windows Bit Eşlemi veya Aygıttan Bağımsız Bit Eşlem biçiminde özgün resim dosyasının bir kopyasını oluşturur. Office Access 2003 ve önceki sürümleriyle oluşturulmuş veritabanlarında resim görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

Gezinme

 • Gezinti Bölmesini Görüntüle    Gezinti Bölmesi'ni görüntüler veya gizler. Bölmeyi yanlışlıkla gizlerseniz, görüntülemek için F11 tuşuna basın. Varsayılan olarak, Access Veritabanı penceresini artık sağlamamaktadır. Belirtilen seçeneğin etkinleşmesi için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.

 • Gezinti Seçenekleri    Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunu görüntüler. Gezinti Bölmesi'nde görüntülenen kategori ve grupları değiştirmek için bu iletişim kutusunu kullanın.

  Gezinti Seçenekleri iletişim kutusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi için Gezinti Bölmesi'nde Kılavuzumakalesine bakın.

Şerit ve Araç Çubuğu Seçenekleri

 • Şerit Adı    Listeden özel bir Şerit grubunun adını seçin. Belirtilen seçeneğin etkinleşmesi için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.

  Not : Şerit, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminin bir parçasıdır.

 • Kısayol Menü Çubuğu    Kısayol menüleri için varsayılan menü çubuğunu ayarlayın veya değiştirin. Belirtilen seçeneğin etkinleşmesi için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.

 • Tam Menülere izin verme    Bu onay kutusu temizlendiğinde, tüm varsayılan şerit sekmelerinde dışında Giriş sekmesinde gizli kalır. Ayrıca, Microsoft Office düğmesi düğme resmi tıklattığınızda, yalnızca Veritabanını Kapat ve Çıkış erişim komutlar kullanılabilir.

  Not : 

  • Belirtilen ayarın etkinleşmesi için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.

  • Geçici olarak varsayılan Şerit ve Microsoft Office düğmesi düğme resmi komutları geri yüklemek için veritabanını kapatın ve sonra SHIFT tuşunu basılı tutarken veritabanını yeniden. Veritabanını açmak için bu yöntemi kullandıktan sonra Access Seçenekleri iletişim kutusunda ve ardından Geçerli veritabanı, Şerit ve araç çubuğu seçenekleriniTam Menülere İzin ver onay kutusunu seçerek altında altında döndürerek varsayılan Şerit ve Microsoft Office düğmesi düğme resmi komutları kalıcı olarak geri yükleyebilirsiniz.

   Not : 

 • Varsayılan Kısayol Menüleri İzni    Gezinti Bölmesi'nde veritabanı nesnesini veya form ya da raporda denetimi sağ tıklattığınızda görünen kısayol menülerini (açılır menüler) açar veya kapatır. Belirtilen seçeneğin etkinleşmesi için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.

Otomatik Ad Düzeltme Seçenekleri

 • Otomatik ad düzeltme bilgisini izle    Access, adlandırma hatalarını düzeltmek için gereken bilgiyi depolar. Ancak, Otomatik Ad Düzeltmeyi Gerçekleştir seçeneği belirleninceye kadar Access hataları onarmaz. Belirtilen seçeneğin etkinleşmesi için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.

 • Otomatik ad düzeltmeyi gerçekleştir    Access, adlandırma hatalarını oluştukları anda onarır. Ad Otomatik Düzeltme Bilgilerini İzle seçeneğini belirler ve bu seçeneği boş bırakırsanız, siz bu seçeneği belirleyinceye kadar Access hata verilerini depolar. Belirtilen seçeneğin etkinleşmesi için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.

 • Otomatik ad düzeltme değişikliklerini günlüğe yaz    Access, ad hatalarını onarırken yaptığı değişiklikleri bir veritabanına yazar. Access verileri AutoCorrect.log. adlı bir tabloya kaydeder. Belirtilen seçeneğin etkinleşmesi için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.

Veritabanı adı veritabanı için filtre arama seçenekleri

Bu bölümdeki seçenekler birkaç özelliği denetler:

 • Forma Göre Filtre Uygula penceresinde belirli bir alanda görünen değer listelerinin boyutu

 • Açık durumdaki veritabanındaki dizili veya dizili olmayan alanlara yönelik veya dış dosyadaki bağlı tabloya yönelik değer görüntüleyip görüntüleyemeyeceğiniz

 • Forma Göre Filtre Uygula özelliğini kullandığınızda formdaki denetimlerde değer listelerinin görünüp görünmediği

Ne kadar çok seçenek belirlerseniz, filtre uygulama işlemlerinde o kadar çok değer türü kullanırsınız. Bu seçenekler, yalnızca açık durumdaki veritabanı için geçerlidir.

 • Değerlerin listesini göster   

  • Dizili yerel alanlar    Forma Göre Filtre Uygula penceresinde görünen değer listelerinde dizili yerel alanlardan değerler içerir. Belirtilen seçeneğin etkinleşmesi için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.

  • Dizili yerel olmayan alanlar    Forma Göre Filtre Uygula penceresinde görünen değer listelerinde dizili yerel olmayan alanlardan değerler içerir. Belirtilen seçeneğin etkinleşmesi için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.

  • ODBC alanları    ODBC bağlantısı kullanarak bağlandığınız tablolardan değerleri ekler. Belirtilen seçeneğin etkinleşmesi için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.

 • Aşağıdaki sayıdan daha fazla kayıt okunduğunda listeleri gösterme    Access'in Forma Göre Filtre Uygula işlemleri için değer listesini oluştururken kullanmasını istediğiniz en çok kayıt sayısını girin. Listeyi tamamlamak için gereken kayıt sayısı belirttiğiniz sayıyı geçerse, değer listesi görünmez. Alanları sıralı olmasa dahi, tüm değer listeleri yalnızca benzersiz değerler içerir. Varsayılan 1000'dir. Belirtilen seçeneğin etkinleşmesi için geçerli veritabanını kapatıp yeniden açmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×