Görünüm özellik sayfası (ADP)

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Oluşturduğunuz veya değiştirdiğiniz sorgunun görünümünü denetlemeye ilişkin seçenekler içerir.

Görünüm adı

Geçerli görünümün adını görüntüler. Görünümünüzü daha kaydetmediyseniz, varsayılan ad görüntülenir. Bu kutuda adı değiştiremezsiniz. Bir ad atamak için, Dosya menüsünde, Kaydet veya Farklı Kaydet'i seçin.

Tüm sütunların çıktısı

Şu anda görüntülenen tüm tablolardaki tüm sütunların görünümde olacağını belirtir. Bu seçeneği belirlemek, özel sütun isimleri yerine bir yıldız işareti (*) belirlemek ile aynıdır.

DISTINCT değerler

Görünümün yinelenenleri süzüp ayıracağını belirtir. Bu seçenek bir tablodan yalnızca birkaç sütun kullanırken ve bu sütunlar yinelenen değerler içerdiğinde veya iki veya daha fazla tabloyu birleştirme işlemi sonuç kümesinde yinelenen satırlar ürettiği zaman faydalıdır. Bu seçeneği belirlemek, DISTINCT sözcüğünü SQL bölümündeki deyime eklemekle eş değerdir.

Şemaya Bağla

Kullanıcıların bu görünüme herhangi bir şekilde yardım eden alttaki nesneleri değiştirerek görünüm tanımını geçersiz kılmalarını önler.

Görünüm kurallarıyla güncelleştir

Görünümde yapılan tüm güncelleştirmelerin ve eklemelerin Microsoft Veri Erişim Bileşenleri (MVEB) tarafından doğrudan görünümün temel tablolarına başvuran SQL deyimleri yerine, görünüme başvuran SQL deyimlerine çevrileceklerini belirtir. (Bazı durumlarda, MVEB, görünüm güncelleştirme ve görünüm ekleme işlemlerini, görünümün alttaki temel tablolarına karşı güncelleştirmeler ve eklemeler olarak beyan eder. Görünüm kurallarını kullanarak güncelleştirme'yi seçerek, MVEB'nin güncelleştirme ve ekleme işlemlerini görünümün kendisine karşı ürettiğinden emin olabilirsiniz.)

CHECK Seçeneği

Kullanıcı görünümün bir satırını değiştirdiğinde veritabanı, eklenen veya değiştirilen verinin, görünüm tanımının WHERE yan tümcesini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini denetler.

GROUP BY uzantısı

Toplu sorguları temel alan görünümler için ek seçeneklerin kullanılabilir olduğunu belirtir.

WITH CUBE

Toplu sorgunun, GROUP BY yan tümcesinde belirtilen gruplar için özet değerler üretmesi gerektiğini belirtir. Gruplar, GROUP BY yan tümcesinde bulunan çapraz başvuru sütunları tarafından oluşturulur ve sonra ek süper toplu satırlar için özet değerler oluşturmak için sorgunun toplu işlevi uygulanır. WITH CUBE seçeneği, sorgudaki toplu işlevlerin ve sütunların tüm birleşimlerinin özetini oluşturduğu için birden çok boyutludur.

  • WITH ROLLUP

Toplu sorgunun, GROUP BY yan tümcesinde belirtilen gruplar için özet değerler üretmesi gerektiğini belirtir. WITH ROLLUP seçeneği, WITH CUBE seçeneğine benzer, ancak toplu işlevlerin ve sütunların birleşimlerinin her biri için yalnızca bir tür özet oluşturur.

  • ALL

Toplu sorgunun özetteki her yenilenen satırı içereceğini belirtir.

Sahibi

Görünümün sahibini gösterir. Sahip adı, bir SQL Server rolü veya SQL Server kullanıcısıdır. Açılan liste veritabanında tanımlı tüm kullanıcı ve rolleri içerir. Açılan listede kullanıcılar ve roller farklı simgelere sahiptir; rol simgesi iki yüz, kullanıcı simgesi yalnızca tek yüz gösterir.

TOP

(SQL Server 7.0 veya sonraki veritabanları için.) Sorgu sonucu kümesinde yalnızca ilk n adet satırı veya satırları ilk n yüzdesini verir bir ÜST tümcesi içereceğini belirtir. Sorgu sonucu kümesinde ilk 10 satırı verir varsayılandır.

Bu kutuyu, döndürülecek farklı sayıda satırı veya yüzde belirtmek için kullanın.

  • PERCENT

(SQL Server 7.0 veya sonraki veritabanları için.) Yalnızca ilk n yüzdesini satırları sonuç kümesindeki TOP yan tümcesi, sorguyu içereceğini belirtir.

  • WITH TIES

(SQL Server 7.0 veya daha sonraki veritabanları için.) Görünümün bir WITH TIES yan tümcesi içereceğini belirtir. Görünüm bir ORDER BY yan tümcesi ve yüzde temelli bir TOP yan tümcesi içerirse, WITH TIES kullanışlıdır. Bu seçenek ayarlanırsa ve yüzdenin kesilen kısmı ORDER BY yan tümcesindeki aynı değerlere sahip satırlar kümesinin ortasına düşerse, görünüm tüm bu satırları içermek için genişler.

SQL Açıklaması

Bu alana metin girmek için doğrudan içine yazabilirsiniz veya SQL bölmesine bir açıklama girebilirsiniz. Bu alana doğrudan metin girerken yalnızca metni yazarsınız. Ancak SQL bölmesine bir açıklama metni girerken açıklamayı sınırlayıcı karakterler kullanmalısınız. Örneğin:

/* This is comment text entered in the SQL pane */
This is comment text entered directly in the SQL Comment field.

Açıklama

(Yalnızca SQL Server 2000.)

Bu alan SQL Açıklaması alanından iki yolla ayrılır. İlki Tanım'ın değerleri SQL Server'de genişletilmiş özellikler olarak saklanır. İkincisi ise SQL bölmesine Tanım'ın değerlerini giremezsiniz.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×