Formlara giriş

Access’teki form, veritabanı uygulamasına yönelik kullanıcı arabirimi oluşturmak için kullanabileceğiniz bir veritabanı nesnesidir. “İlişkili” form, tablo veya sorgu gibi bir veri kaynağına doğrudan bağlıdır ve bu veri kaynağından veri girmek, düzenlemek veya görüntülemek için kullanılabilir. Alternatif olarak, bir veri kaynağına doğrudan bağlı olmayan, ancak yine de komut düğmeleri, etiketleri veya uygulamanızı çalıştırmak için gerekli olan diğer denetimleri içeren “ilişkisiz” form oluşturabilirsiniz.

Bu makale, öncelikli olarak ilişkili formlara odaklanarak hazırlanmıştır. İlişkili formları veri erişimini (örneğin, hangi veri alanlarının veya satırlarının görüntülendiğini) denetlemek için kullanabilirsiniz. Örneğin, belirli kullanıcıların pek çok alan içeren bir tabloda yalnızca birkaç alanı görmeleri gerekebilir. Bu kullanıcılara yalnızca o alanları içeren formlar sağlandığında, bu kişiler veritabanını daha kolay kullanabilir. Ayrıca sık gerçekleştirilen eylemleri otomatik hale getirmek için bir forma komut düğmeleri ve başka özellikler de ekleyebilirsiniz.

İlişkili formları, diğer kişilerin veritabanınızı görmesini ve buna erişmesini sağlayan pencereler olarak düşünün. Etkili bir form, insanlar ihtiyaç duydukları verileri bulmak için arama yapmak zorunda bırakmayacağı için veritabanınızın daha hızlı kullanılmasını sağlar. Görsel olarak çekici bir form, veritabanıyla çalışmayı daha keyifli ve daha verimli hale getirir, ayrıca hatalı verilerin girilmesini önleyebilir.

Not : Bu makalede zaten bir tablo (ya da bir veya daha fazla tabloyu temel alan bir sorgu) oluşturmuş olduğunuz ve veriyi görüntülemek ya da işlemek için bir form oluşturmak istediğiniz varsayılır.

Bu makalede

Form aracını kullanarak form oluşturma

Bölünmüş Form aracını kullanarak bölünmüş form oluşturma

Birden Çok Öğe aracını kullanarak birden çok kayıt görüntüleyen form oluşturma

Form Sihirbazı'nı kullanarak form oluşturma

Boş Form aracını kullanarak form oluşturma

Düzen ve Tasarım görünümünü anlama

Düzen görünümünde formunuzun ince ayarını yapma

Tasarım görünümünde formunuzun ince ayarını yapma

Form aracını kullanarak form oluşturma

Fareye sadece tek bir kez tıklayarak form oluşturmak için Form aracını kullanabilirsiniz. Bu aracı kullandığınızda, temel alınan veri kaynağındaki alanların tümü forma yerleştirilir. Yeni formu hemen kullanmaya başlayabilir veya Düzen ya da Tasarım görünümünde gereksinimlerinizi daha iyi karşılayacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Yeni form oluşturmak için Form aracını kullanma

 1. Gezinti Bölmesi'nde, formunuzda görmek istediğiniz veriyi içeren tablo veya sorguyu tıklatın.

 2. Oluştur sekmesinde, Formlar grubunda Formlar'a tıklayın.

Access formu oluşturur ve Düzen görünümünde görüntüler. Düzen görünümünde, formda veri görüntülenirken tasarım değişiklikleri yapabilirsiniz. Örneğin, gerekiyorsa metin kutularının boyutunu verilere uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Access formu oluşturmak için kullandığınız tablo veya sorguyla birçok ilişkisi olan tek bir tablo bulursa, ilişkili tablo veya sorguyu temel alan forma bir veri sayfası ekler. Örneğin, Çalışanlar tablosunu temel alan bir basit form oluşturursanız ve Çalışanlar tablosuyla Sipariş tablosu arasında tanımlı bire çok ilişki varsa, veri sayfasında Sipariş tablosunda yer alan ve geçerli Çalışan kaydı ile ilgili olan kayıtların tümü görüntülenir. Bunun gerekli olmadığına karar verirseniz, formdan veri sayfasını silebilirsiniz. Formu oluşturmak için kullandığınız tabloyla bir-çok ilişkisi olan birden fazla tablo varsa, Access forma veri sayfası eklemez.

Bölünmüş Form aracını kullanarak bölünmüş form oluşturma

Bölünmüş form, verilerin Form görünümü ve Veri Sayfası görünümü olmak üzere iki görünümünü de aynı anda sunan bir özelliktir.

Bölünmüş form, bu iki görünümün aynı veri kaynağına bağlı ve birbirleriyle daima zaman uyumlu olması nedeniyle form/alt form bileşiminden farklıdır. Formun bir bölümünde bir alan seçildiğinde, formun diğer bölümünde de aynı alan seçilir. Kayıt kaynağı güncelleştirilebilir olduğu ve form bu eylemleri gerçekleştiremeyecek şekilde yapılandırılmadığı müddetçe, her iki kısımda da Veri ekleme, düzenleme veya silme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Bölünmüş formlarla çalışmak, tek bir formda iki form türünün özelliklerinden faydalanmanızı sağlar. Örneğin, formun veri sayfası kısmını bir kaydın yerini hızla bulmak ve ardından form kısmını da kaydı görüntülemek veya düzenlemek için kullanabilirsiniz.

Bölünmüş Form aracını kullanarak bölünmüş form oluşturmak için:

 1. Gezinti Bölmesi'nde, formunuzda olmasını istediğiniz veriyi içeren tablo veya sorguyu tıklatın. Diğer bir seçenek olarak tablo veya sorguyu Veri Sayfası görünümünde açın.

 2. Oluştur sekmesindeki Formlar grubunda, Diğer Formlar'a tıklayın ve ardından Bölünmüş Form'a tıklayın.

Access, formu oluşturur ve Düzen görünümünde görüntüler. Düzen görünümünde, formda veri görüntülenirken tasarım değişiklikleri yapabilirsiniz. Örneğin, gerekiyorsa metin kutularının boyutunu verilere uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Form görünümleri konusunda daha fazla bilgi için Düzen ve Tasarım görünümünü anlama bölümüne bakın.

Birden Çok Öğe aracını kullanarak birden çok kayıt görüntüleyen form oluşturma

Form aracını kullanarak form oluşturduğunuzda, Access'in oluşturduğu formda aynı anda tek bir kayıt görüntülenir. Birden çok kayıt görüntüleyen ama veri sayfasına göre daha fazla özelleştirilebilen bir form istiyorsanız, Birden Çok Öğe aracını kullanabilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi'nde, formunuzda görmek istediğiniz veriyi içeren tablo veya sorguya tıklayın.

 2. Oluştur sekmesindeki Formlar grubunda, Diğer Formlar'a tıklayın ve ardından Birden Çok Öğe'ye tıklayın.

Access, formu oluşturur ve Düzen görünümünde görüntüler. Düzen görünümünde, formda veri görüntülenirken tasarım değişiklikleri yapabilirsiniz.

Birden Çok Öğe aracını kullandığınızda, Access'in oluşturduğu form veri sayfasına benzer. Veri, satırlar ve sütunlar halinde düzenlenir ve aynı anda birden çok kayıt görürsünüz. Ancak, Birden Çok Öğe formu, veri sayfasına göre daha fazla özelleştirme seçeneği sunar (örneğin grafik öğeleri, düğmeler ve diğer denetimleri ekleyebilme). Formunuzu özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için Düzen görünümünde formunuzun ince ayarını yapma ve Tasarım görünümünde formunuzun ince ayarını yapma bölümlerine bakın.

Form Sihirbazı'nı kullanarak form oluşturma

Formunuzda görünen alanlar konusunda daha seçici olmak için daha önce bahsedilen çeşitli form oluşturma araçları yerine Form Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz. Verilerin nasıl gruplandırılacağını ve sıralanacağını da tanımlayabilir ve tablolarla sorgular arasındaki ilişkileri önceden belirtmiş olmanız koşuluyla birden çok tablo veya sorgudan gelen alanları kullanabilirsiniz.

 1. Formlar grubundaki Oluştur sekmesinde, Form Sihirbazı'na tıklayın.

 2. Form Sihirbazı'na ait sayfalardaki yönergeleri uygulayın.

  Not : Formunuza birden çok tablo ve sorgudaki alanları eklemek istiyorsanız, Form Sihirbazı'nın ilk sayfasında, ilk tablodaki veya sorgudaki alanları seçtikten sonra İleri veya Son öğesini tıklatmayın. Bunun yerine, tablo veya sorgu seçmek için adımları yineleyin ve forma eklemek istediğiniz ek alanları tıklatın. Ardından devam etmek için İleri veya Son öğesini tıklatın.

 3. Sihirbazın son sayfasında Son düğmesini tıklatın.

Boş Form aracını kullanarak form oluşturma

Sihirbaz veya form oluşturma araçları gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, form oluşturmak için Boş Form aracını kullanabilirsiniz. Bu, özellikle formunuza yalnızca birkaç alan koymayı düşünüyorsanız hızlı bir form oluşturma yolu olabilir.

 1. Oluştur sekmesinin Formlar grubunda Boş Form'a tıklayın.

  Access, Düzen görünümünde boş bir form açar ve Alan Listesi bölmesini görüntüler.

 2. Alan Listesi bölmesinde, formda görmek istediğiniz alanları içeren tablo veya tabloların yanındaki artı işaretini (+) tıklatın.

 3. Forma alan eklemek için, alana çift tıklayın veya forma sürükleyin.

  • İlk alan eklendikten sonra CTRL tuşuna basılı tutarak, birkaç alana tıklayarak ve bunları aynı anda forma sürükleyerek birkaç alanı aynı anda ekleyebilirsiniz.

  • Alan Listesi bölmesindeki tabloların sırası, formun o sırada hangi bölümünün seçilmiş olduğuna göre değişir. Eklemek istediğiniz alan görünmüyorsa, formun farklı bir bölümünü seçip alanı yeniden eklemeyi deneyin.

 4. Forma logo, başlık, sayfa numarası veya tarih ve saat eklemek için Tasarım sekmesindeki Üst bilgi/Alt bilgi grubunda bulunan araçları kullanın.

 5. Forma daha fazla denetimler türü eklemek için Tasarım sekmesindeki Denetimler grubunda bulunan araçları kullanın.

  Biraz daha geniş bir denetim seçenekleri için forma sağ tıklayıp ardından Tasarım Görünümü’ne tıklayarak Tasarım görünümüne geçin.

Düzen ve Tasarım görünümünü anlama

Düzen görünümü    Düzen görünümü, form değişikliği yaparken kullanılabilecek, kullanımı en kolay görünümdür. Ayrıca Access’te bir forma uygulamak isteyebileceğiniz değişikliklerin neredeyse tümü için kullanılabilir.

Düzen görünümündeyken form aslında çalışır durumdadır. Bu sayede verilerinizi tıpkı formu kullandığınız şekilde görebilirsiniz. Ancak, bu görünümde form tasarımını da değiştirebilirsiniz. Form üzerinde değişiklik yaparken verilerinizi görebilmenizi sağlayan bu görünüm, denetimlerin boyutunu ayarlarken veya formun görünümünü ve kullanımını etkileyen hemen her tür görevi gerçekleştirirken faydalı olur.

Düzen görünümünde gerçekleştirilemeyecek bir görevle karşılaşırsanız, Tasarım görünümüne geçebilirsiniz. Kimi durumlarda, Access belirli bir değişikliği yapmadan önce Tasarım görünümüne geçmeniz gerektiğini belirten bir ileti görüntüler.

Tasarım görünümü    Tasarım görünümü size form yapınızın daha ayrıntılı bir görünümünü sunar. Formun Üst bilgi, Ayrıntı ve Alt bilgi bölümlerini görebilirsiniz. Form, Tasarım görünümünde gösterildiğinde esasen çalışır durumda değildir. Bu nedenle tasarım değişiklikleri yaparken, temel alınan verileri göremezsiniz. Ancak, Tasarım görünümünde Düzen görünümüne göre daha kolay gerçekleştirebileceğiniz belirli görevler vardır. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Formunuza bağlı nesne çerçeveleri, sayfa sonları ve grafikler gibi, daha geniş bir kapsamda denetim ekleyebilirsiniz.

 • Metin kutusu denetim kaynaklarını özellik sayfasını kullanmadan doğrudan metin kutularının içinde düzenleyebilirsiniz.

 • Form Üstbilgisi veya Ayrıntı bölümü gibi form bölümlerini yeniden boyutlandırma.

 • Düzen görünümünde değiştirilemeyecek belirli form özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Düzen görünümünde formunuzun ince ayarını yapma

Form oluşturduktan sonra, tasarımının ince ayarını Düzen görünümünde çalışarak kolayca yapabilirsiniz. Gerçek form verilerini kılavuz olarak kullanarak, denetimleri yeniden düzenleyebilir ve bunların boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Forma yeni denetimler yerleştirebilir, form ve denetimlerinin özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Düzen görünümüne geçmek için Gezinti Bölmesi'nde form adına sağ tıklayın ve Düzen Görünümü'ne tıklayın.

Access, formu Düzen görünümünde gösterir.

Formun ve formun denetimleriyle bölümlerinin özelliklerini değiştirmek için özellik sayfasını kullanabilirsiniz. Özellik sayfasını görüntülemek için F4 tuşuna basın.

Temel alınan tablo veya sorgudan form tasarımınıza alan eklemek için Alan Listesi bölmesini kullanabilirsiniz. Alan Listesi bölmesini görüntülemek için:

 • Tasarım sekmesindeki Araçlar grubunda, Var Olan Alanları Ekle’ye tıklayın veya ALT+F8 tuşlarına basarak klavye kısayolunu kullanın.

Doğrudan Alan Listesi bölmesinden formunuza alan sürükleyebilirsiniz.

 • Tek bir alan eklemek için, alanı çift tıklatın veya Alan Listesi bölmesinden form üzerinde görüntülenmesini istediğiniz bölüme sürükleyin.

 • Birkaç alanı bir kerede eklemek için, CTRL tuşunu basılı tutarak eklemek istediğiniz alanları tıklatın. Sonra, seçili alanları forma sürükleyin.

Tasarım görünümünde formunuzun ince ayarını yapma

Formunuzun tasarımının ince ayarını, Tasarım görünümünde çalışarak da yapabilirsiniz. Tasarım kılavuzuna ekleyerek, forma yeni denetimler ve alanlar ekleyebilirsiniz. Özellik sayfası, formunuzu özelleştirmek için ayarlayabileceğiniz birçok özelliğe erişmenizi sağlar.

Tasarım görünümüne geçmek için, Gezinti Bölmesi'nde form adına sağ tıklayın ve Tasarım Görünümü'ne tıklayın.

Access, formu Tasarım görünümünde gösterir.

Formun ve formun denetimleriyle bölümlerinin özelliklerini değiştirmek için özellik sayfasını kullanabilirsiniz. Özellik sayfasını görüntülemek için F4 tuşuna basın.

Temel alınan tablo veya sorgudan form tasarımınıza alan eklemek için Alan Listesi bölmesini kullanabilirsiniz. Alan Listesi bölmesini görüntülemek için:

 • Tasarım sekmesindeki Araçlar grubunda, Var Olan Alanları Ekle’ye tıklayın veya ALT+F8 tuşlarına basarak klavye kısayolunu kullanın.

Doğrudan Alan Listesi bölmesinden formunuza alan sürükleyebilirsiniz.

 • Tek bir alan eklemek için, alanı çift tıklatın veya Alan Listesi bölmesinden form üzerinde görüntülenmesini istediğiniz bölüme sürükleyin.

 • Birkaç alanı bir kerede eklemek için, CTRL tuşunu basılı tutarak eklemek istediğiniz alanları tıklatın. Sonra, seçili alanları forma sürükleyin.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×