Form veya rapora alan ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Size hızlı bir şekilde alanları bir form veya rapora alan listesini kullanarak ekleyebilirsiniz. Ne zaman alan listesinden bir alanı çift tıklatın (veya forma veya rapora listesinden bir alanı sürükleyin varsa), Microsoft Access 2010 alanı görüntülemek için uygun denetimi otomatik olarak oluşturur; Örneğin, bir metin kutusu veya onay kutusu — ve ardından denetimi bu alanına bağlar.

Varolan form veya rapor için bir alan eklemek için yoksa, çalışmaya başlamanıza yardımcı olması için formlara giriş veya raporlara giriş konusuna bakın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Alan listesi kullanarak bir form veya rapora alan ekleme

Alan Listesi hakkında daha fazla bilgi edinme

Alan listesi kullanmadan bir form veya rapora alan ekleme

Alan listesi kullanarak bir form veya rapora alan ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde formu veya değiştirmek istediğiniz raporu sağ tıklatın ve sonra Düzen görünümü veya Tasarım görünümü' nü tıklatın.

  Alan listesi görüntülenmiyorsa, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda Varolan alanları Ekle'yitıklatın.
   -OR-

  • ALT+F8 tuşlarına basın.

 2. Alan listesinde, eklemek istediğiniz alanı içeren tabloyu bulun. Her bir tablodaki alanların listesini göstermek veya gizlemek için artı tıklatın (+) veya tablo adının yanındaki eksi işareti (-).

  Not : Veritabanındaki tüm tabloları içermiyorsa, alan listesi boştur.

 3. Eklemek istediğiniz alanı bulduğunuzda, bunu forma veya rapora eklemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Alanı çift tıklatın.

  • Alanı, form veya rapora alan Listesi'nden sürükleyin.

  • CTRL tuşunu basılı tutun ve birkaç alanı tıklatın, ardından bunların tümünü aynı anda forma veya rapora sürükleyin.

   Not : Bu görünüm için kullanılabilir alanlar bölümündeki alan listesinin alanlar, yalnızca bu teknik kullanılabilir.

  • Bir aralık alanlarının form veya rapora alan listesinden aşağıdakileri yaparak ekleyebilirsiniz:

  • Aralıktaki ilk alanı tıklatın.

  • Tuşuna basın ve SHIFT tuşunu basılı tutun ve aralıktaki son alan'ı tıklatın.

   Access tıklattığınız, sıra tüm alanları arasında alanları seçer.

  • Form veya rapordaki seçili alanların tümünü sürükleyin.

   Not : Bu tekniği yalnızca Bu görünüm için kullanılabilir alanlar bölümündeki alan listesinin alanlar üzerinde kullanılabilir.

 4. Access her alanı görüntülemek için uygun denetimi oluşturur ve ayrıca denetimi alanına bağlar. Ayrıca, Access denetimin iliştirilmiş bir etiketi oluşturur. Bu kez seçmek için tıklatarak ve sonra yeniden noktasını etiketin içine yerleştirmek için tıklatarak etiketi düzenleyebilirsiniz. Sonra etiket metni belge düzenleyeceğiniz aynı şekilde düzenleyebilirsiniz.

 5. Alanın Access'in otomatik olarak oluşturduğu denetim türünden başka bir denetim türünde görüntülenmesini isterseniz, denetimin türünü değiştirebilirsiniz. Ancak yalnızca o alan için uygun bir denetim türü olarak değiştirebilirsiniz. Örneğin, bir açılan kutuyu metin kutusu veya liste kutusu olarak değiştirebilirsiniz, ancak açılan kutuyu komut düğmesi olarak değiştiremezsiniz.

Denetim türünü değiştirme

Not : Bu yordam web nesneleri (Access Hizmetleri özelliği Yayımla ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır nesneleri) denetimlere uygulanmaz.

 1. Gezinti Bölmesi'nde form veya raporu sağ tıklatarak ve ardından Tasarım Görünümü'nü Düğme resmi tıklatarak Tasarım görünümünde açın.

 2. Değiştirmek istediğiniz denetimi sağ tıklatın ve ardından Yeni Değer'i tıklatın.

  Yeni Değer menü öğesi kullanılamıyorsa, bu alan için uygun başka denetim türü yoktur. Aksi halde, Access denetim türlerinin listesini görüntüler.

 3. Denetimi o türe değiştirmek için kullanılabilir denetim türlerinden birini tıklatın.

  Denetim alana bağlı kalır, ancak yeni denetim türünün istediğiniz gibi çalışmasını sağlamak için bazı özellikleri ayarlamanız gerekebilir. Denetimin özellik sayfasını görüntülemek üzere denetimi seçmek için tıklatın ve ardından F4 tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Alan Listesi hakkında daha fazla bilgi edinme

Aşağıdaki listede, form veya rapora alanlar ekledikçe, sizin için yararlı olabilecek alan listesi ile çalışma hakkında ipuçları yer almaktadır. Alan listesini görüntülemek için form veya raporu Düzen görünümü veya Tasarım görünümünde açın ve sonra ALT + F8 tuşlarına basın.

 • Form veya raporun Kayıt kaynağı özelliğini boş bir alanı form veya rapora alan Listesi'nden sürükleyin ise, Access otomatik olarak form veya raporun Kayıt kaynağı özelliğini sizin için doldurur.

 • Form veya raporun Kayıt kaynağı özelliğini SELECT deyimi veya bir tablo adı ise, alan listesini göster aşağıdaki iki durumları arasında geçiş yapabilirsiniz:

  • Tüm veritabanı alanları    Bu görünüm için kullanılabilir alanlar bölümünü, İlgili tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümünü (öyle tablolar varsa) ve Diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümünü (öyle tablolar varsa) görüntüler.

  • Yalnızca kayıt kaynağı alanları    Yalnızca Bu görünüm için kullanılabilir alanlar bölümünü görüntüler.

   İki modları arasında geçiş yapmak için yalnızca geçerli kayıt kaynağındaki alanları göster veya alan listesinin üstünde tüm tabloları göster ' i tıklatın.

   Not : Kaydedilmiş bir sorguya form veya raporun Kayıt kaynağı özelliğini ayarladıysanız, yalnızca Bu görünüm için kullanılabilir alanlar bölümünü (alan listesinin üstünde tüm tabloları göster seçeneği yoktur) alan Listesi'ni görüntüler. Kayıt kaynağını düzenlemek için alanları herhangi birini sağ tıklatın ve sonra Kayıt kaynağı Düzenle'yitıklatın.

 • Tabloya form veya raporun Kayıt kaynağı özelliğini ayarlamış ve sonra form veya rapora, Access değişiklikleri formun Kayıt kaynağı alan listesinin ilişkili tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümünden bir alanı sürükleyin veya alanı içeren bir SELECT deyimi için rapor eklemekte olduğunuz. Access tablolar arasında ilişki nasıl karar veremezse, uygun ilişki seçebilmek için İlişki Seç iletişim kutusunu görüntüler.

 • Form veya rapora alan listesinin diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümünden bir alanı sürüklerseniz, Access İlişki belirtin iletişim kutusunu görüntüler. Diğer tablo ve form veya raporun kayıt kaynağı arasında bir ilişki belirtmek için bu iletişim kutusunu kullanmanız gerekir. Bu iletişim kutusuna girmek için hangi alanların emin değilseniz, İptal ' i tıklatın ve sonra tablo ilişkileri incelemek isteyebilirsiniz.

  İlişkiler hakkında daha fazla bilgi için Tablo ilişkileri Kılavuzu veya oluşturma, düzenleme veya silme bir ilişkibakın.

  Alan listesinin diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümündeki bir alanın form veya raporun ilgili tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümündeki tablolardan aracılığıyla kayıt kaynağına dolaylı ilişkilidir mümkündür. Bu durumda, form veya rapora alan ilişkili tablolardan birinden sürükleme diğer tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümünden ilişkili tablolardaki kullanılabilir alanlar bölümü taşımak bir veya daha fazla tablo neden olabilir.

 • Form veya raporun kayıt kaynağı bir SELECT deyimi veya kaydedilmiş bir sorguyu ise, görüntüleyebilir ve Sorgu Oluşturucusu'nu kayıt kaynağındaki alan listesinde herhangi bir alanı sağ tıklatıp sonra Kayıt kaynağı Düzenledüzenleyin. Kayıt kaynağı bir tablo ise, Sorgu Oluşturucusu'nu tablosundaki bu komutu çalıştırır. Access, tabloyu temel alan bir sorgu oluşturmak isteyip istemediğinizi sorar; bir sorgu için kayıt kaynağını değiştirmek için Evet veya değişmeden kayıt kaynağı eklememek için Hayır ' ı tıklatın.

 • Tablo veri sayfası görünümünde Tablo Düzenle tablo adının yanında tıklayarak veya alan listesinden tablo adını sağ tıklatıp Tablo veri sayfası görünümünde açınaçabilirsiniz.

 • İstemci veritabanında, aşağıdakileri yaparak Arama alanı bir tabloya eklemek için alan listesini kullanabilirsiniz:

  Not : Bu yordam web veritabanları (Access Hizmetleri özelliği Yayımla ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır veritabanları) tablolar için geçerli değildir.

 • Arama alanını eklemek istediğiniz tablonun yanındaki Tabloyu Düzenle'yi tıklatın.

  Tablo Veri Sayfası görünümünde görüntülenir.

 • Bir alanı alan listesinden veri sayfasına sürükleyin.

 • Arama Sihirbazı başlar. Sihirbazdaki yönergeleri uygulayın. Son sayfada, Son'u tıklatın.

 • Taşı işaretçisine taşıma işaretçisi dönüşene kadar işaretçiyi alan listesinin başlık çubuğunda konumlandırma ve sonra alan listesinde sola doğru sürükleyerek Access çalışma alanını sağ tarafında alan listesi görev bölmesinden kaldıracağınızı. Çalışma alanında herhangi bir liste konumlandırabilir veya tamamen sola doğru sürükleyerek bu çalışma alanının sol tarafına doğru sabitleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Alan listesi kullanmadan bir form veya rapora alan ekleme

Genel olarak, alan listesini kullanarak bir form veya rapora alan eklemek için en kolay yoludur. Bununla birlikte, ilk denetime oluşturarak ve sonra onu bir alana bağlayarak bir alan ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki yordam size nasıl gösterir.

 1. Gezinti Bölmesi'nde formu veya raporu sağ tıklatın ve sonra Düzen görünümü veya Tasarım görünümü' nü tıklatın.

  Denetim Sihirbazları    Komut düğmeleri, liste kutuları, alt formlar, birleşik giriş kutuları ve seçenek grupları oluşturmanıza yardımcı olması için Denetim Sihirbazları kullanabilirsiniz. Bir Denetim Sihirbazı size bir dizi soru denetiminin bulun ve çalıştırmak istediğiniz hakkında nasıl sorar ve ardından denetimi oluşturur ve verdiğiniz yanıtları temel alarak denetimin özelliklerini ayarlar. Tasarım sekmesinin denetimler grubunda denetim galerisinin yanındaki aşağı oku tıklatın. Denetim Sihirbazları Kullan öğesinin vurgulanmaz, vurgulamak için tıklatın.

  Düğme resmi

  Sihirbaz yardımı olmadan denetim oluşturursanız, Denetim Sihirbazları Kullan'ı tıklatarak seçimini kaldırın.

  Düğme resmi

 2. Tasarım sekmesinde, denetimler galerisinde, eklemek istediğiniz denetim türünü aracını tıklatın.

  Bir aracın adını belirlemek için, işaretçiyi aracın üzerine getirin. Access aracın adını görüntüler.

 3. Form veya raporda denetimi yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın.

 4. Denetim Sihirbazlarını Kullan'ı seçtiyseniz ve yerleştirdiğiniz denetimle ilişkili bir sihirbaz varsa, sihirbaz başlar ve denetimin ayarlarını yaparken size kılavuzluk eder.

 5. Denetimi ilk denemede çok iyi yerleştiremezseniz, aşağıdakileri yaparak taşıyabilirsiniz:

  1. Seçmek için denetimi tıklatın. Bir etiketi bir denetimle ilişkili ise, CTRL tuşunu basılı tutun ve sonra da seçmek için etiketi tıklatın.

  2. İşaretçiyi, taşıma işaretçisine taşıma işaretçisi dönüşene kadar denetimin üzerinde tutun.

  3. Denetimi tıklatıp istediğiniz konuma sürükleyin.

Denetim sihirbazı kullanırsanız, sihirbaz denetimi alana bağlamanıza yardım edecek adımlar içerebilir. Sihirbaz denetimi bir alana bağlamazsa ve denetim, veri görüntüleyebilen bir türdeyse (örneğin metin kutusu veya açılan kutusu), herhangi bir veri görüntülemeden önce, denetimin Denetim Kaynağı özelliğine bir alan adı veya deyim girmeniz gerekir. Bir denetimi bir alana bağlamak için aşağıdaki yordamı kullanın.

 1. Denetimi tıklatarak ve ardından F4 tuşuna basarak denetimin özellik sayfasını görüntüleyin.

 2. Özellik sayfasının Veri sekmesinde, Denetim Kaynağı özelliğinin yanındaki açılan oku tıklatın ve denetimde görüntülenmesini istediğiniz alanı seçin. Denetim Kaynağı kutusuna da bir deyim girebilirsiniz.

  Deyimler hakkında daha fazla bilgi için Deyim oluşturma başlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×