Form verileri göndermeye giriş

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede

Genel Bakış

Form verilerini Access veya SQL Server veritabanına gönderme

Form verilerini Web hizmetine gönderme

Form verilerini Microsoft Windows SharePoint Services çalıştıran sunucuya gönderme

Form verilerini e-posta iletisi içinde gönderme

Form verilerini Web sunucusundaki bir uygulamaya gönderme

Form verilerini veri bağlantı dosyası kullanarak gönderme

Form verilerini kod kullanarak gönderme

Genel Bakış

Daha geniş bir iş sürecinin parçası olarak veri toplamak amacıyla Microsoft Office InfoPath formları kullandığınızda, bu veriler genellikle kullanıcıların doldurduğu formlarda kalmaz. Bunun yerine, form verileri formdan iş sürecinin sonraki aşamasına taşınır ve bu da genellikle bir veritabanı, Web hizmeti veya Web sunucusundaki bir uygulama gibi bir dış veri kaynağıdır. Örneğin, bir çalışan InfoPath'i kullanarak bir harcama raporu formu doldurabilir ve bu formu işlenebileceği bir Web hizmetine gönderebilir.

Dış veri kaynağına gönderilen InfoPath formu

Kullanıcıların formu doldururken saklayabilecekleri bir konum seçtikleri form kaydetme işleminin tersine, form gönderme işleminde formun verileri, formla ilişkili form şablonu tasarlanırken tanımlanmış olan belirli bir konuma gönderilir. Bir form şablonu tasarlayıp form gönderimini etkinleştirdiğinizde, kullanıcıların formunuza girdiği verilerin aşağıdaki konumlara gönderilmesini seçebilirsiniz:

 • Bir Microsoft Office Access veya Microsoft SQL Server veritabanı

 • Bir Web hizmeti

 • Microsoft Windows SharePoint Services çalıştıran bir sunucu

 • E-posta iletisi içinde

 • Web sunucusundaki bir uygulama

 • InfoPath barındıran özel bir uygulama

Formlarınızdaki verilerin nereye gönderilmesini istediğinizi belirtmek, iş süreçlerinizin doğruluğunu ve verimliliğini artırabilir, çünkü bu süreçler üzerinde daha fazla denetim sağlar. Kullanıcıların form verilerini göndermeden önce, InfoPath formlardaki verilerin doğruluğunu denetler ve varsa kullanıcıların geçersiz verileri düzeltmelerine olanak sağlar. Bu özellik dış veri kaynağına yalnızca geçerli verilerin gönderilmesini sağlamaya yardımcı olabilir.

Form şablonunuzu, kullanıcıların verilerini tek bir yere göndermelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlamanın yanı sıra, form şablonunuzu, kullanıcıların form verilerini bir kerede birçok yere göndermelerine olanak sağlayacak şekilde de tasarlayabilirsiniz. Örneğin, bir harcama raporu form şablonunu, kullanıcılar tamamlanan formlarını gönderdiklerinde form verileri bir veritabanına gönderilip, tamamlanan her formun bir kopyası da ayrıca bir e-posta iletisi içinde yöneticiye gönderilecek şekilde tasarlayabilirsiniz.

Bir dış veri kaynağına gönderilebilecek form şablonu tasarlarken, InfoPath Dosya menüsündeki Gönder komutunu ve ayrıca Standart araç çubuğundaki Gönder düğmesini varsayılan olarak etkinleştirir. Gereksinimlerinize göre, Gönder komutunun adını değiştirmeyi seçebilirsiniz. Ayrıca, doğrudan form şablonuna, kullanıcıların formu doldurduktan sonra verileri göndermek için tıklatabilecekleri bir düğme ekleyebilirsiniz.

Ayrıca form şablonunuzu, form gönderildikten sonra aşağıdakilerden biri gerçekleşecek şekilde de ayarlayabilirsiniz:

 • Varolan form kapanır.

 • Varolan form kapanır ve yeni, boş bir form açılır.

 • Varolan form açık kalır.

Ayrıca, kullanıcılar formu gönderdikten sonra görüntülenerek, formun başarıyla gönderilip gönderilmediğini bildirecek bir ileti de yazabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Form verilerini Access veya SQL Server veritabanına gönderme

InfoPath formları, ister tek bir tabloyu bir müşteri kaydıyla güncellemek için, ister bir harcama raporu form şablonunda bir biriyle bağlantılı birden çok tabloyu değiştirme gibi daha karmaşık senaryolar için, çoğunlukla veritabanlarına gönderilir. InfoPath'de form şablonunuzu, komut dosyası veya özel kod kullanmanız gerekmeden doğrudan bir Access veya SQL Server veritabanına gönderilebilecek şekilde tasarlayabilirsiniz. Ayrıca, özel kod kullanarak veya formu veritabanına bağlı bir Web hizmetine göndererek, form verilerini başka tür veritabanlarına da gönderebilirsiniz.

Formu bir Access veya SQL Server veritabanına göndermek için, bu veritabanını temel alan bir form şablonu tasarlamanız gerekir. Böylece, form şablonunun veri kaynağı veritabanının yapısıyla uyumlu olur. Varolan bir form şablonuna veritabanı bağlantısı eklerseniz, formun veri kaynağı veritabanının yapısına uymadığı için kullanıcılar tamamlanan formlarını veritabanına gönderemezler. Form şablonu veritabanının yapısına uymazsa, veri gönderildiği zaman InfoPath veritabanında doğru alanları güncelleştiremez.

Bir veritabanını temel alan bir InfoPath form şablonu tasarlarken, aşağıdakilere dikkat edin:

 • Form şablonunu veritabanında birden fazla tabloya bağladığınızda, tabloların anahtar alanlarla bağlı olması gerekir.

 • Resimler, görüntüler, OLE nesneleri, dosya ekleri ve Access Not veya SQL veri türleri gibi uzun veri türleri veri bağlantısının dışında tutulmalıdır. InfoPath bu uzun veri türlerine veri bağlantılarını desteklemez. Veritabanında belirli alanları dışarıda tutmak için, veri bağlantısını Veri Bağlantı Sihirbazı'nı kullanarak ayarlayın.

Bu durumlardan herhangi birinin geçerli olup olmadığını, Veri Bağlantı Sihirbazı'nın son sayfasındaki Özet kutusunda yer alan bilgileri okuyarak anlayabilirsiniz. Özet, form gönderiminin etkin olup olmadığını gösterir ve devre dışı bırakılmışsa nedeni yine Özet'te açıklanır.

Form şablonuyla veritabanı arasında veri bağlantısı ayarladıktan sonra, istediğiniz tüm diğer gönderme seçeneklerini özelleştirebilirsiniz. Örneğin, form şablonunuzdaki Gönder düğmesinde görünecek metni değiştirebilirsiniz. Ayrıca, formun başarıyla gönderilip gönderilmediğini bildirmek üzere kullanıcılara görüntülenecek iletileri değiştirebilir ve gönderme sonrasında formun açık kalmasını isteyip istemediğinizi de belirtebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Form verilerini Web hizmetine gönderme

Bir Web hizmetini ister bir iş sürecine yönelik iş akışı oluşturmak için, ister veritabanınızın en başında bir ara aşama olarak kullanın, InfoPath bir Web hizmetiyle etkileşimli çalışan form şablonları oluşturmayı kolaylaştırır. InfoPath'de, form şablonlarını Web hizmetine bağlama işleminde size yol gösterecek bir Veri Bağlantı Sihirbazı vardır.

Bir Web hizmetine form göndermeye yarayan bir form şablonu tasarlamanın iki genel yöntemi vardır:

 • Varolan bir form şablonunu Web hizmetine bağlama

 • Web hizmetini temel alan yeni bir form şablonu tasarlama

Bu yöntemlerin her ikisinde de, InfoPath, Web hizmetinin şemasına dayalı olarak bir veri kaynağı oluşturur. Bu da bir form şablonuna dayalı formların Web hizmetine veri göndermesine olanak sağlar.

Teknik ayrıntılar

Kullanıcılar form Web hizmetine gönderdiğinde, form olarak Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) verileri bir SOAP Zarfı içinde gönderilir. SOAP Zarfı giriş parametresi için belirtilen Web hizmeti işlem görür. Bu karşılaştırma HTTP kullanarak bir form göndermek için hangi sonuçları HTTP POST isteğinde bir XML belgesi.

Bir InfoPath form şablonunu bir Web hizmetine bağlamadan önce, aşağıdakileri dikkate alın:

 • InfoPath, uzaktan yordam çağrısı (RPC) kodlama stilini kullanan bir Web hizmetine bağlanamaz. Yalnızca bire bir belge kodlaması desteklenir.

 • Formların bir Web hizmetine veri gönderebileceği bir form şablonu tasarlarken, yalnızca belirli alan veya gruplardaki verilerin gönderilebileceğini belirtebilir ya da formdaki tüm verileri gönderebilirsiniz.

Web hizmetine veri bağlantısı ayarlandıktan sonra, form şablonuna Gönder düğmesi ekleyebilir ve istediğiniz diğer gönderme seçeneklerini özelleştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Form verilerini Microsoft Windows SharePoint Services çalıştıran sunucuya gönderme

Microsoft Windows SharePoint Services çalıştıran bir sunucuya veri gönderen bir form şablonu tasarlayabilirsiniz. Bunu yaparak, tüm kullanıcılarınızın formlarını bir belge kitaplığı içinde düzenleyip saklayabilirsiniz. Ayrıca, kullanıcılarınız doğrudan belge kitaplığından, form şablonunu temel alan formlar doldurabilirler. Ayrıca form verilerini Microsoft Office Excel'e verebilir veya birkaç formun verilerini tek bir formda birleştirebilirler. Ayrıca, doğrudan bir belge kitaplığına form göndermeyi etkinleştirdiğinizde, formlar için dosya adlarını statik değerlerle veya bir formül kullanarak formda bulunan verilere dayalı değerlerle önceden tanımlayabilirsiniz.

Form şablonunu, bir SharePoint belge kitaplığına form göndermeye izin verecek şekilde yapılandırdıktan sonra, forma Gönder düğmesi ekleyebilir ve Gönder düğmesindeki metin, formun başarıyla gönderilip gönderilmediğini bildirmek üzere kullanıcıya görüntülenecek iletiler ve gönderim sonrasında formun açık kalıp kalmayacağı gibi diğer gönderme seçeneklerini özelleştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Form verilerini e-posta iletisi içinde gönderme

İş süreçleri için iş akışı ayarlamanın en kolay ve en yaygın yollarından biri de bir e-posta programı kullanmaktır. Kullanıcıların Standart araç çubuğundaki veya Dosya menüsündeki Gönder düğmesini tıklatarak, tamamlanmış formu bir e-posta iletisi içinde veya e-posta eki olarak göndermelerine olanak sağlayan bir InfoPath form şablonu tasarlayabilirsiniz. E-posta adresleri, konu satırı ve ek dosyasının adı, form şablonunuzu tasarlarken önceden tanımlanabilir; bunun için statik değerler veya formda bulunan girişlere dayalı değerler ya da bir formül kullanılabilir. Örneğin, form şablonunuzu, tamamlanmış formlar otomatik olarak, konu satırı formdaki bir girişe dayalı olarak önceden belirlenmiş olan bir e-posta iletisi içinde gönderilecek şekilde tasarlayabilirsiniz. Ayrıca, kullanıcıların forma girdiği verilere dayalı olarak, form için dinamik dosya adaları da tanımlayabilirsiniz.

Kullanıcıların formlarını e-posta iletileri olarak gönderebilmeleri için, bilgisayarlarında Microsoft Office Outlook 2003 veya Microsoft Office Outlook 2007 yüklü olmalıdır. Formları bir Web tarayıcısında dolduran kullanıcıların formlarını e-posta iletisi olarak gönderebilmeleri için Outlook gerekmez.

Form şablonunu, e-posta iletisi içinde form göndermeye izin verecek şekilde yapılandırdıktan sonra, form şablonunda Standart araç çubuğuna bir Gönder düğmesi, Dosya menüsüne bir Gönder komutu ekleyebilir ve Gönder düğmesinde görünen metin, formun başarıyla gönderilip gönderilmediğini bildirmek üzere kullanıcıya görüntülenecek iletiler ve gönderim sonrasında formun açık kalmasını isteyip istemediğiniz gibi diğer gönderme seçeneklerini özelleştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Form verilerini Web sunucusundaki bir uygulamaya gönderme

XML verilerini işleyen bir Web sunucusunda varolan Active Server Pages (ASP) sayfasını veya diğer kodu varsa, böylece kullanıcılar HTTP POST yöntemini kullanarak bu Web sunucusuna tamamlanan formları göndermeden form şablonunuzu tasarlayabilirsiniz. Kullanıcıların bu şekilde formlarına göndermelerine izin vermek için form şablonunuzu yapılandırdığınızda, InfoPath form verilerini içerir ve sonra Web sunucusuna bu iletiyi gönderen bir ileti oluşturur. Bir Web sunucusuna veri göndermek için bir form şablonu tasarlarken, form şablonunuz için bir Gönder düğmesi ekleme, görünen metni Gönder düğmesinin üzerindeki belirtin, form başarıyla teslim edildiği belirtmek ve tutmak için form gönderme sonra açılıp açılmayacağını belirtmek için kullanıcılara görüntülenen iletilerini özelleştirme.

Sayfanın Başı

Form verilerini veri bağlantı dosyası kullanarak gönderme

Microsoft Office InfoPath 2007 uygulamasında, veri bağlantı dosyası adı verilen ve veri bağlantısı için gerekli tüm ayarları içeren bir XML dosyası oluşturma olanağınız da vardır. Bu dosyayı Microsoft Office SharePoint Server 2007 sitesinde bir veri bağlantısı kitaplığında saklayabilir ve veri bağlantısı yapılandırmak için aynı XML dosyasını kullanan birçok form şablonu tasarlayabilirsiniz. Veri bağlantı dosyası kullanmak, veri bağlantısı sırasında herhangi bir değişiklik olması (örneğin, dış veri kaynağının konumunun değişmesi)  durumunda, veri bağlantısını form şablonlarının her birinde ayrı ayrı güncelleştirmek yerine, bir kez veri bağlantı dosyasını güncelleştirebileceğiniz anlamına gelir. Veri bağlantı dosyasını kullanan tüm form şablonları yeni ayarlarla otomatik olarak güncelleştirilir.

Bir veri bağlantı dosyası, kullanıcıların form verilerini nasıl gönderebileceğini belirleyen ayarları içerebilir. Bu veri bağlantı dosyasındaki ayarları kullanacak bir form şablonu tasarlayabilirsiniz. Form şablonunu form göndermeye izin verecek şekilde yapılandırdıktan sonra, form şablonunu temel alan formda Dosya menüsüne bir Gönder komutu ve Standart araç çubuğuna bir Gönder düğmesi ekleyebilir, Gönder düğmesi ve komutu üzerinde görüntülenen metin, formun başarıyla gönderilip gönderilmediğini bildirmek üzere kullanıcıya görüntülenecek iletiler ve gönderim sonrasında formun açık kalmasını isteyip istemediğiniz gibi diğer tüm gönderme seçeneklerini özelleştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Form verilerini kod kullanarak gönderme

Form şablonunuzda, form verilerini göndermeye yönelik olarak gelişmiş işlevler oluşturmak için, Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual C# .NET veya bir komut dosyası kullanarak yönetilen kod yazabilirsiniz. Örneğin, form şablonunuza, bir kerede birçok yere form göndermeye veya normalde InfoPath tarafından desteklenmeyen bir dış veri kaynağına form göndermeye olanak sağlayan işlevler ekleyebilirsiniz.

İpucu : InfoPath veri bağlantısı seçeneklerini kullanarak form şablonunuzu, kullanıcıların formlarını bir dış veri kaynağına göndermelerine olanak sağlayacak şekilde yapılandıramazsanız, bu özelliği kullanarak, bu dış veri kaynağı için kendi veri bağlantı uygulamanızı yazabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×