Form şablonunu InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucuya yayımlama

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcıların bir web tarayıcısında tarayıcıyla uyumlu form şablonu doldurabilmesi için öncelikle form şablonunuzu InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucuya yayımlamanız, ardından tarayıcı uyumlu hale getirmeniz gerekmektedir.

Bu makalede

Genel bakış

Başlamadan önce

Form şablonuna yeni bir belge kitaplığına yayımlama

Form şablonunu bir site içerik türü olarak yayımlama

Yönetici onayı gerektiren form şablonunu yayımlama

Genel Bakış

Web tarayıcısında bu form şablonunu temel alan bir form doldurmak kullanıcılara izin verecek şekilde InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucu için tarayıcı uyumlu form şablonu yayımlayabilirsiniz. Form şablonunuz aşağıdaki senaryolarda kullanılacaksa, yayınlamak için yönetici onayı gerekir:

 • Form şablonu yönetilen kod veya komut dosyası içerir.

  Not: Komut dosyası için yönetilen kod form şablonu yayımlamadan önce dönüştürülmek gerekecektir.

 • Form şablonu, ortaya çıkan formlara kullanıcı bilgisayarlarındaki dosya ve ayarlar gibi sistem kaynakları için tam erişim izni veren Tam Güven güvenlik düzeyini gerektiriyor.

 • Form şablonu, yönetici tarafından yönetilen bir veri bağlantısı içeriyor.

 • Form şablonunun taşınabilir bir aygıtta görüntülenmesi destekleniyor.

Yönetici onayı gerektiren bir form şablonu yayımlamak için önce form şablonunuzu nerede sunucu yönetici InfoPath Forms Servicesçalıştıran sunucuya form şablonu yükleme ve ardından form şablonunu dağıtma bir paylaşılan bir ağ klasörüne yayımlamanız gerekir. Ayrıca bkz bölümündeki bir form şablonu sunucu yöneticinizin nasıl dağıtabilirsiniz hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

Form şablonunuzu diğer senaryolarda kullanılacaksa, bir belge kitaplığına veya site içerik türü olarak yayımlayabilirsiniz.

Form şablonunuz InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucuya yayımlandığında aşağıdaki şekillerde kullanılabilir:

 • Yeni veya varolan belge kitaplığında tüm formlar için şablon olarak     Yeni veya varolan belge kitaplığında tüm formlar için şablon olarak kullanılacak bir form şablonu yayımlayabilirsiniz. Form şablonu dijital olarak imzalanabilir ancak bir komut dosyası veya yönetilen kod içeremez.

 • Birden çok belge kitaplıkları veya site koleksiyonu için site içerik türü olarak     Formları birden çok belge kitaplığı veya site koleksiyonu için bir şablon olarak kullanılacak bir form şablonu yayımlayabilirsiniz. Site koleksiyonu birden fazla kitaplıkta bu form şablonunu kullanıyorsa, form şablonunu bir site içerik türü olarak yayımlayabilirsiniz. Bununla birlikte, herhangi bir komut dosyası içeriyorsa, form şablonunu bir site içerik türü olarak yayımlayamıyorum veya yönetilen kod. Komut dosyası veya yönetilen kod içeren form şablonları için paylaşılan bir ağ klasörüne ilk yayımlanması gerekir. Sonra yönetici form şablonlarını sunucuya yüklemek ve bunları dağıtın.

Tarayıcı uyumlu form şablonunu yayımlamadan önce form şablonu form sorunlarınıza denetlemek için Tasarım Denetleyicisi'ni kullanın. Bulma ve form şablonunu sorunları çözme sonra form şablonu InfoPath Forms Servicesçalıştıran sunucuya yayımlamak için Yayımlama Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz.

Form şablonunu yayımlama form şablonunu kaydetme aynı değildir. Form şablonunu yayımlama, Yayımlama Sihirbazı'nı yayımlama konumu ve böylece kullanıcılar bu form şablonunu temel alan formlar açabilirsiniz işleme yönergeleri form şablonuna ekler. Form şablonunu kaydettiğinizde, form şablonunu bir kopyasını bilgisayarınıza bir dosyayı kaydettiğinizde, yaptığınız gibi kaydediyorsanız. Form şablonunuzu dolduracağı kullanıcılarınız için kullanılabilir yapmak istediğinizde, her zaman Yayımlama Sihirbazı'nı kullanmalısınız.

Sayfanın Başı

Başlamadan önce

Tarayıcı uyumlu form şablonunu InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucuya yayımlayamadan önce aşağıdakileri yapın:

 • Form şablonunuzu bir belge kitaplığına yayımlamadan veya form şablonunuzu yeni site içerik türü olarak yayımlamadan önce sunucuda gerekli izinlere sahip olduğunuzu yöneticinize danışarak doğrulayın.

 • Sunucuda Office InfoPath 2007 uygulamasının çalıştırıldığını ve sunucunun InfoPath formlarını Web sayfaları olarak görüntüleyecek şekilde yapılandırıldığını yöneticinize danışarak doğrulayın.

 • Yönetici onayı gerektiren bir tarayıcı uyumlu form şablonu yayımlıyorsanız, yöneticinizden için kaydetmek form şablonunuzu paylaşılan ağ klasörünün konumu. Bu klasörü nerede form şablonu yayınlarsınız olur. Form şablonunu yayımlayın sonra yönetici bu konumdan form şablonu sunucuya yükler.

Sayfanın Başı

Form şablonunu yeni belge kitaplığına yayımlama

Form şablonunuzu bir belge kitaplığına yayımladığınızda, söz konusu kitaplıkta oluşturulan her form, aynı form şablonunu esas alacaktır. Form şablonunu bir belge kitaplığına yayımlamak için Yayımlama Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz. Yayımlama Sihirbazı, form şablonunu belge kitaplığında kullanılacak şekilde değiştirir, yeni belge kitaplığını oluşturur ve bu şablonu söz konusu belge kitaplığı için varsayılan form şablonu olarak kaydeder. Form şablonunu yayımladıktan sonra bu şablonu esas alan formları bir Web tarayıcısında görüntülemek için Microsoft Windows SharePoint Services sitesini yapılandırmanız gerekir. SharePoint sitesini yapılandırmazsanız, bilgisayarlarında Office InfoPath 2007 yüklü olmayan kullanıcılar, bu form şablonunu esas alan bir formu açmaya çalışırken hata ile karşılaşacaklardır.

 1. Dosya menüsünde Kaydet'i tıklatın.

 2. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, form şablonunu kaydetmek istediğiniz konuma göz atın ve sonra Kaydet'i tıklatın.

 3. Tasarım Denetleyicisi görev bölmesini açmak için, Araçlar menüsünde Tasarım Denetleyicisi seçeneğini tıklatın.

 4. Tasarım Denetleyicisi görev bölmesinde hata listesi varsa bu hataları giderin ve hala olup olmadıklarını görmek için Yenile'yi tıklatın.

 5. Dosya menüsünde, Yayımla'ya tıklayın.

 6. Yayımlama Sihirbazı'nda InfoPath Forms Services olsun veya olmasın bir SharePoint sunucusuna seçeneğini, ardından İleri'yi tıklatın.

 7. Sihirbazın sonraki sayfasında, SharePoint veya InfoPath Forms Services sitenizin konumunu girin kutusuna form şablonunuzu yayımlamak istediğiniz SharePoint sitesinin konumunu yazın ve İleri'yi tıklatın.

 8. Sihirbazın bir sonraki sayfasında Bu formun tarayıcıdan doldurulabilmesini sağla onay kutusunu seçip önce Belge Kitaplığı'nı, ardından İleri'yi tıklatın.

 9. Yeni belge kitaplığı oluştur seçeneğini, ardından İleri'yi tıklatın.

 10. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, belge kitaplığı için bir ad ve açıklama yazın, ardından İleri'yi tıklatın.

 11. Belge kitaplığının varsayılan görünümünde sütun olarak görüntülenmesini istediğiniz alanları form şablonundan seçin.

  Nasıl mı?

  1. Ekle'yi tıklatın.

  2. Belge kitaplığına sütun olarak eklemek istediğiniz alanı seçin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

   • Sütun adı kutusuna sütun için bir ad yazın.

   • Site sütun grubu listesinde site sütununu seçin, Sütun adı listesinde ad seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

    Not: Verileri belge kitaplığında görüntülemek üzere yinelenen alan seçtiyseniz, İşlev listesindeki bir değeri tıklatarak alanı belge kitaplığında nasıl görüntülemek istediğinizi tanımlayabilirsiniz. Alandaki ilk değeri, alandaki son değeri veya alanın kaç kez yinelendiğini gösteren sayıyı görüntülemeyi seçebileceğiniz gibi, tüm alanların birleştirilip birleştirilmeyeceğini de seçebilirsiniz.

  3. Tamam'ı tıklatın.

  Belge kitaplığında verilerin sütunlar halinde görüntülenmesi hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca bkz. bölümündeki bağlantıları takip edebilirsiniz.

 12. İleri'yi tıklatın.

 13. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, gösterilen bilgileri doğrulayın ve Yayımla'yı tıklatın.

 14. Form şablonunun yayımlanıp yayımlanmadığını anlamak için, Bu belge kitaplığını aç'ı tıklatın. Form şablonu yayımlanmışsa, Web tarayıcınız form şablonunu esas alan bir formla birlikte açılacaktır.

 15. SharePoint sitesini, bu form şablonunu esas alan formları Web tarayıcısında görüntüleyecek şekilde yapılandırın.

  Nasıl mı?

  1. SharePoint sitesini bir Web tarayıcısında açın.

  2. Sitenin sağ üst köşedeki Site eylemleri menüsünde Site Ayarları' nı tıklatın ve Tüm Site ayarlarını değiştir'itıklatın.

  3. Site Yönetimi'nin altında, Site kitaplıkları ve listeleri'ni tıklatın.

  4. Özelleştir sitenin adınıtıklatın.

  5. Genel Ayarlar altında Gelişmiş ayarlar'ı tıklatın.

  6. Tarayıcı Uyumlu Belgeler'de Web sayfası olarak görüntüle seçeneğini, ardından Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Form şablonunu site içerik türü olarak yayımlama

Bir form şablonunu bir site içerik türü olarak yayımladığınızda, Yayımlama Sihirbazı bu şablonu site içerik türü olarak kullanılacak şekilde değiştirir. Yeni belge kitaplığı oluştururken yaptığınız gibi form şablonunuzu Yayımlama Sihirbazı'nda tarayıcı uyumlu bir form şablonuna dönüştürebilirsiniz. Sihirbaz daha sonra bu şablonu sunucuya site içerik türü olarak kaydeder.

 1. Dosya menüsünde Kaydet'i tıklatın.

 2. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, form şablonunu kaydetmek istediğiniz konuma göz atın ve sonra Kaydet'i tıklatın.

 3. Tasarım Denetleyicisi görev bölmesini açmak için, Araçlar menüsünde Tasarım Denetleyicisi seçeneğini tıklatın.

 4. Tasarım Denetleyicisi görev bölmesinde hata listesi varsa bu hataları giderin ve hala olup olmadıklarını görmek için Yenile'yi tıklatın.

 5. Dosya menüsünde, Yayımla'ya tıklayın.

 6. Yayımlama Sihirbazı'nda InfoPath Forms Services olsun veya olmasın bir SharePoint sunucusuna seçeneğini, ardından İleri'yi tıklatın.

 7. Sihirbazın sonraki sayfasında, SharePoint veya InfoPath Forms Services sitenizin konumunu girin kutusuna form şablonunuzu yayımlamak istediğiniz SharePoint sitesinin konumunu yazın ve İleri'yi tıklatın.

 8. Sihirbazın bir sonraki sayfasında Bu formun tarayıcıdan doldurulabilmesini sağla onay kutusunu seçip önce Site İçerik Türü (gelişmiş), ardından İleri'yi tıklatın.

 9. Sihirbazın bir sonraki sayfasında Yeni içerik türü oluştur seçeneğini tıklatın.

 10. İçerik türü temeli listesinde Form seçeneğini, ardından İleri'yi tıklatın.

 11. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, bu yeni içerik türü için bir ad ve açıklama yazın, ardından İleri'yi tıklatın.

 12. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Form şablonu için bir konum ve dosya adı belirtin kutusuna SharePoint sitesinin konumun yazın, ardından Gözat'ı tıklatın.

 13. Gözat iletişim kutusunda, form şablonunu site içerik türü olarak yayımlamak istediğiniz sunucunun konumuna gidin, ardından Dosya adı kutusuna form şablonunun adını yazın ve Kaydet seçeneğini tıklatın.

 14. İleri'yi tıklatın.

 15. Belge kitaplığının varsayılan görünümünde sütun olarak görüntülenmesini istediğiniz alanları form şablonundan seçin.

  Nasıl mı?

  1. Ekle'yi tıklatın.

  2. Belge kitaplığına sütun olarak eklemek istediğiniz alanı seçin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

   • Sütun adı kutusuna sütun için bir ad yazın.

   • Site sütun grubu listesinde site sütununu seçin, Sütun adı listesinde ad seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

    Not: Verileri belge kitaplığında görüntülemek üzere yinelenen alan seçtiyseniz, İşlev listesindeki bir değeri tıklatarak alanı belge kitaplığında nasıl görüntülemek istediğinizi tanımlayabilirsiniz. Alandaki ilk değeri, alandaki son değeri veya alanın kaç kez yinelendiğini gösteren sayıyı görüntülemeyi seçebileceğiniz gibi, tüm alanların birleştirilip birleştirilmeyeceğini de seçebilirsiniz.

  3. Tamam'ı tıklatın.

  Belge kitaplığında verilerin sütunlar halinde görüntülenmesi hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca bkz. bölümündeki bağlantıları takip edebilirsiniz.

 16. İleri'yi tıklatın.

 17. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, gösterilen bilgileri doğrulayın ve Yayımla'yı tıklatın.

 18. Kapat'ı tıklatın ve form şablonunuzun SharePoint sitesinde bir içerik türü olduğunu doğrulayın.

  Nasıl mı?

  1. SharePoint sitesini bir Web tarayıcısında açın.

  2. Siteni sağ üst köşesinde yer alan Site Eylemleri menüsünde Site Ayarları seçeneğini tıklatın.

  3. Site Ayarları'nda, Galeriler'in altında Site içerik türleri'ni tıklatın.

   Şablonunuz, Site İçerik Türü Galerisi'nde InfoPath İçerik Türleri'nin altında listeleniyor olmalıdır.

Sayfanın Başı

Yönetici onayı gerektiren form şablonu yayımlama

Aşağıdaki senaryolarda InfoPath Forms Servicesçalıştıran sunucuya bir form şablonu yayımlamak için yönetici onayı iste:

 • Form şablonu yönetilen kod içeriyor.

  Not: Komut dosyası için yönetilen kod form şablonu yayımlamadan önce dönüştürülmek gerekecektir.

 • Form şablonu, ortaya çıkan formlara kullanıcı bilgisayarlarındaki dosya ve ayarlar gibi sistem kaynakları için tam erişim izni veren Tam Güven güvenlik düzeyini gerektiriyor.

 • Form şablonu, yönetici tarafından yönetilen bir veri bağlantısı içeriyor.

 • Form şablonunun taşınabilir bir aygıtta görüntülenmesi destekleniyor.

Yönetici onayı gerektiren bir form şablonu yayımlamak için önce form şablonunuzu nerede sunucu yönetici InfoPath Forms Servicesçalıştıran sunucuya form şablonu yükleme ve ardından form şablonunu dağıtma bir paylaşılan bir ağ klasörüne yayımlamanız gerekir. Ayrıca bkz bölümündeki bir form şablonu sunucu yöneticinizin nasıl dağıtabilirsiniz hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

 1. Dosya menüsünde Kaydet'i tıklatın.

 2. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, form şablonunu kaydetmek istediğiniz konuma göz atın ve sonra Kaydet'i tıklatın.

 3. Tasarım Denetleyicisi görev bölmesini açmak için, Araçlar menüsünde Tasarım Denetleyicisi seçeneğini tıklatın.

 4. Tasarım Denetleyicisi görev bölmesinde hata listesi varsa bu hataları giderin ve hala olup olmadıklarını görmek için Yenile'yi tıklatın.

 5. Dosya menüsünde, Yayımla'ya tıklayın.

 6. Yayımlama Sihirbazı'nda InfoPath Forms Services olsun veya olmasın bir SharePoint sunucusuna seçeneğini, ardından İleri'yi tıklatın.

 7. Sihirbazın sonraki sayfasında, SharePoint veya InfoPath Forms Services sitenizin konumunu girin kutusuna form şablonunuzu yayımlamak istediğiniz SharePoint sitesinin konumunu yazın ve İleri'yi tıklatın.

 8. Sihirbazın bir sonraki sayfasında Bu form şablonunu tarayıcı uyumlu yap onay kutusunu seçin, önce Yönetici Onayı Gerektiren Form Şablonu (Gelişmiş), ardından İleri'yi tıklatın.

 9. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, Form şablonu için bir konum ve dosya adı belirtin kutusunda Gözat'ı tıklatın.

 10. Gözat iletişim kutusunda, paylaşılan ağ klasörünün konumuna gidin, ardından Dosya adı kutusuna form şablonunun adını yazın ve Kaydet seçeneğini tıklatın.

 11. İleri'yi tıklatın.

 12. Belge kitaplığının varsayılan görünümünde sütun olarak görüntülenmesini istediğiniz alanları form şablonundan seçin.

  Nasıl mı?

  1. Ekle'yi tıklatın.

  2. Belge kitaplığına sütun olarak eklemek istediğiniz alanı seçin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

   • Sütun adı kutusuna sütun için bir ad yazın.

   • Site sütun grubu listesinde site sütununu seçin, Sütun adı listesinde ad seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

    Not: Verileri belge kitaplığında görüntülemek üzere yinelenen alan seçtiyseniz, İşlev listesindeki bir değeri tıklatarak alanı belge kitaplığında nasıl görüntülemek istediğinizi tanımlayabilirsiniz. Alandaki ilk değeri, alandaki son değeri veya alanın kaç kez yinelendiğini gösteren sayıyı görüntülemeyi seçebileceğiniz gibi, tüm alanların birleştirilip birleştirilmeyeceğini de seçebilirsiniz.

  3. Tamam'ı tıklatın.

  Belge kitaplığında verilerin sütunlar halinde görüntülenmesi hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca bkz. bölümündeki bağlantıları takip edebilirsiniz.

 13. İleri'yi tıklatın.

 14. Sihirbazın bir sonraki sayfasında, gösterilen bilgileri doğrulayın ve Yayımla'yı tıklatın.

Form şablonu yayımlama sonra form şablonu sunucuya yüklemek için sunucu yöneticinize başvurun ve form şablonunu bir site koleksiyonu için etkinleştirin. Karşıya yükleme ve InfoPath Forms Servicesçalıştıran sunucuya form şablonunu dağıtma hakkında daha fazla bilgi için kod içeren form şablonlarını dağıtma hakkında Ayrıca bkz bölümündeki bağlantıyı tıklatın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×