Formüllerdeki hataları bulma ve düzeltme

Formüller bazen hatalı değerler verdiği gibi istenmeyen sonuçlar da döndürebilir. Aşağıda, bu hataların nedenlerini bulmak, araştırmak ve çözümlerini saptamak için kullanabileceğiniz bazı araçlar verilmiştir.

Not    Bu konu, formül hatalarını düzeltmenize yardımcı olacak teknikler içerir. Bu, olası tüm formül hatalarını düzeltme yöntemlerini içeren çok kapsamlı bir liste değildir. Belirli hatalarla ilgili yardım için Microsoft Answers‘ı deneyin Excel formüllerinde arama yapın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Basit bir formül girmeyi öğrenme

Formül girerken sık yapılan hataları düzeltme

Formüllerdeki yaygın sorunları giderme

Hata değerini düzeltme

Gözgü Penceresi'ni kullanarak formülü ve sonucunu izleme

İç içe formülü adım adım hesaplama

Formüller ve hücreler arasındaki ilişkileri görüntüleme

Basit bir formül girmeyi öğrenme

Formüller, çalışma sayfanızdaki değerler üzerinde hesaplamalar yapan denklemlerdir. Formül eşittir işaretiyle (=) başlar. Örneğin aşağıdaki formül 3 ile 1'i toplar.

=3+1

Bir formül, şunların herhangi birini veya tümünü de içerebilir: işlevler, başvurular, işleçler ve sabitler.

Formülün parçaları

Formülün parçaları

1. İşlevler: Pİ() işlevi pi: 3,142... değerini döndürür.

2. Başvurular: A2, A2 hücresindeki değeri döndürür.

3. Sabitler: Bir formüle doğrudan girilen, 2 gibi, sayılar veya metin değerleridir.

4. İşleçler: ^ (şapka karakteri) işleci sayıyı bir kuvvete yükseltir ve * (yıldız işareti) işleci çarpar.

Sayfanın Başı

Formül girerken sık yapılan hataları düzeltme

Aşağıdaki tabloda, kullanıcının formül girerken yapabileceği en yaygın hatalar özetlenir ve bu hataların nasıl düzeltileceği açıklanır:

Şundan emin olun

Daha fazla bilgi

Tüm işlevlere eşittir işaretiyle (=) başlayın    

Eşittir işaretini atlarsanız, yazdıklarınız metin veya tarih olarak görüntülenebilir. Örneğin, TOPLA(A1:A10) yazarsanız, Microsoft Office Excel TOPLA(A1:A10) metin dizesini görüntüler ve hesaplama yapmaz. 11/2 yazarsanız, Excel 11'i 2'ye bölmek yerine 2.Kas (hücre biçiminin Genel olduğu varsayıldığında) tarihini görüntüler.

Açma ve kapama ayraçların tümünü eşleştirin    

Tüm ayraçların, eşleşen bir çiftin parçası olduğundan emin olun (açma ve kapatma ayracı). Formülde işlev kullandığınızda tüm ayraçların doğru konumda olması işlevin düzgün çalışması için önemlidir. Örneğin, =EĞER(B5<0);"Geçerli değil";B5*1,05) formülü iki kapatma ayracı varken yalnızca bir açma ayracı olduğundan çalışmayacaktır (yalnızca bir açma ve bir de kapatma ayracı olmalıdır). Doğru formül şöyle olmalıdır: =EĞER(B5<0;"Geçerli değil";B5*1,05).

Aralık belirtmek için iki nokta üst üste işaretini kullanın    

Bir hücre aralığına başvuruda bulunurken, aralıktaki ilk hücrenin başvurusunu aralıktaki son hücrenin başvurusundan ayırmak için iki nokta (:) kulanın. Örneğin, A1:A5.

Tüm gerekli bağımsız değişkenleri girin    

Bazı işlevlere bağımsız değişkenler gerekir. Ayrıca, çok fazla bağımsız değişken girmediğinizden de emin olun.

Doğru türde bağımsız değişkenler girin     

TOPLA gibi bazı işlevlere yalnızca sayısal bağımsız değişkenler gerekir. DEĞİŞTİR gibi diğer işlevlere, bağımsız değişkenlerinin en az biri için bir metin değeri gerekir. Bağımsız değişken olarak yanlış veri türü kullanırsanız, Excel beklenmeyen sonuçlar döndürebilir veya hata görüntüleyebilir.

64 işlevden fazlasını iç içe geçirmeyin    

Bir işlevin içine 64 düzeyden fazla işlev girmeyin veya iç içe yerleştirmeyin.

Diğer sayfa adlarını tek tırnak işareti içine alın    

Formül, başka çalışma sayfası veya çalışma kitabındaki değerlere veya hücrelere başvuruda bulunuyorsa ve diğer çalışma kitabı veya çalışma sayfasının adı alfabetik olmayan bir karakter içeriyorsa, bu adı tek tırnak ( ') içine almalısınız.

Formülde başvurduğunuzda çalışma sayfası adının sonuna bir ünlem işareti (!) koyun    

Örneğin, aynı çalışma kitabındaki Çeyrek Verileri çalışma sayfasında yen alan D3 hücresinden veri getirmek için şu formülü kullanın: ='Çeyrek Verileri'!D3.

Dış çalışma kitaplarının yolunu belirtin    

Her dış başvuru bir çalışma kitabı adını ve çalışma kitabının yolunu içerdiğinden emin olun.

Çalışma kitabı başvurusunda çalışma kitabının adı bulunur ve bunun köşeli parantez ([]) içine alınması gerekir. Başvuruda çalışma kitabındaki çalışma sayfası adının da olması gerekir.

Örneğin, Q2 Operasyonlar.xlsx adlı çalışma kitabında (o an Excel'de açık olan) Satış adlı çalışma sayfasındaki A1'den A8'e kadar olan hücrelere başvuru eklemek için formül buradaki gibi görünür: =[Q2 Operasyonlar.xlsx]Satış!A1:A8.

Başvuru yapmak istediğiniz çalışma kitabı Excel'de açık değilse buna yine de formülde başvuru ekleyebilirsiniz. Dosyanın tam yolunu verin; örneğin: =SATIRSAY('C:\Belgelerim\[Q2 Operasyonlar.xlsx]Satış'!A1:A8). Bu formül, diğer çalışma kitabına A1 - A8 arası hücreleri (8) ekleyen aralıktaki satır sayısını verir.

Not   Tam yolda önceki örnekte olduğu gibi boşluk karakterleri varsa yolu tek tırnak içine almanız gerekir (yolun başlangıcına ve çalışma sayfasının hemen arkasına, ünlem işaretinden önce).

Sayıları biçimlendirmeden girin    

Formüllere girerken sayıları biçimlendirmeyin. Örneğin, girmek istediğiniz değer 1.000 TL ise, formüle 1000 girin. Sayının parçası olarak nokta girerseniz, Excel bunu ayırıcı karakter olarak kabul eder. Sayıların binler veya milyonlar ayırıcılarıyla ya da para birimi simgeleriyle gösterilmesini istiyorsanız, sayıları girdikten sonra hücreleri biçimlendirin.

Örneğin, A3 hücresindeki değere 3100 eklemek ister ve =TOPLA(3,100,A3) formülünü girerseniz Excel 3 ve 100 sayılarını ekleyip, A3 hücresine 3100 eklemek yerine A3'teki değere bunların toplamını ekler. Öte yandan, =MUTLAK(-2,134) formülünü girerseniz, Excel hata görüntüler çünkü MUTLAK işlevi tek bir bağımsız değişken kabul eder.

Sayfanın Başı

Formüllerdeki yaygın sorunları giderme

Formüllerdeki hataları denetlemek için bazı kurallar uygulayabilirsiniz. Bu kurallar, hücrelere girdiğiniz verilerdeki hataları denetleyen bir yazım denetleyicisi gibi çalışır. Bu kurallar çalışma sayfasının hatadan arındırılmış olmasını garanti etmez, ama sık yapılan hataları bulma konusunda oldukça başarılı olabilirler. Bu kurallardan istediklerinizi tek tek açabilir veya kapatabilirsiniz.

Hatalar iki yolla işaretlenebilir ve düzeltilebilir: bir kerede bir hata (yazım denetleyicisi gibi) veya siz çalışma sayfasında verileri girerken oluştukları anda. Her iki yolda da, hata bulunduğunda hücrenin sol üst köşesinde bir üçgen görüntülenir.

Formül sorunu olan hücre

Formül hatası olan hücre

Excel'in görüntülediği seçenekleri kullanarak hatayı düzeltebilir veya Hatayı Yoksay'a tıklayarak yoksayabilirsiniz. Belirli bir hücredeki hatayı yoksayarsanız, bundan sonraki hata denetimlerinde o hücredeki hata gösterilmez. Bununla birlikte, daha önce yoksayılan tüm hataları sıfırlayarak, bunların yeniden gösterilmesini de sağlayabilirsiniz.

Hata denetimi kurallarını açma ve kapatma

 1. Microsoft Office Düğmesi Office düğme resmi'ne tıklayın, Excel Seçenekleri'ne ve sonra da Formüller kategorisine tıklayın.

 2. Excel denetleme kuralları'nın altında, aşağıdaki kurallardan istediklerinizin onay kutularını seçin veya temizleyin:

  • Hatayla sonuçlanan formüller içeren hücreler    Formül beklenen söz dizimini, bağımsız değişkenleri veya veri türlerini kullanmıyordur. Hata değerleri şunları içerir: #BÖL/0!, #YOK, #AD?, #BOŞ!, #SAYI!, #BAŞV! ve #DEĞER!. Bu hata değerlerinden her birinin farklı nedenleri vardır ve farklı şekillerde düzeltilir.

   1. Bu hataları düzeltme hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz. listesindeki bağlantılara bakın.

   2. Not   Hata değerini doğrudan bir hücreye girerseniz, o hata değeri olarak depolanır ancak hata olarak işaretlenmez. Bununla birlikte, başka bir hücredeki formül o hücreye başvuruyorsa, formül o hücredeki hata değerini döndürür.

  • Tablolardaki tutarsız hesaplanan sütun formülü    Hesaplanan sütun, sütun formülünden farklı formüller içerebilir; bu da bir özel durum oluşturur. Hesaplanan sütun özel durumları aşağıdakilerden birini yaptığınızda oluşur:

   • Hesaplanan sütun hücresindeki formülden farklı bir veri yazma.

   • Hesaplanan sütun hücresine formül yazıp Hızlı Erişim Araç Çubuğu'ndaki Geri Al düğmesine Düğme Resmi tıklama.

   • Önceden bir veya daha fazla özel durumu olan hesaplanmış sütuna yeni formül yazma.

   • Hesaplanan sütun formülüyle eşleşmeyen hesaplanan sütuna veri kopyalama.

    Not   Kopyalanan veride formül varsa, bu formül hesaplanan sütundaki verilerin üzerine yazar.

   • Hesaplanan sütundaki satırlardan birinin başvurduğu başka bir çalışma sayfası alanındaki hücreyi taşıma veya silme.

  • Hücreler 2 basamaklı olarak gösterilen yılları içeriyor    Hücre, formüllerde kullanıldığında yanlış yüzyıl olarak algılanacak bir metin tarihine sahiptir. Örneğin, formüldeki tarih =YIL("1/1/31") 1931 veya 2031 olabilir. Bu kuralı, belirsiz metin tarihlerini denetlemek için kullanın.

  • Metin olarak biçimlendirilmiş veya başında kesme işareti olan sayılar    Hücre, metin olarak depolanmış sayılar içermektedir. Bu durum normalde başka kaynaklardan veri alındığında ortaya çıkar. Metin olarak depolanan sayılar beklenmeyen sıralama sonuçlarına neden olduğundan, en iyisi bunları sayıya dönüştürmektir.

  • Bölgedeki diğer formüllerle uyumsuz olan formüller    Formül, yakınındaki diğer formüllerin deseniyle eşleşmemektedir. Çoğu durumda, birbirine bitişik olan formüller arasındaki tek fark kullandıkları başvurulardır. Birbirine bitişik dört formülden oluşan aşağıdaki örnekte, Excel =TOPLA(A10:F10) formülünün yanında hata görüntüler, çünkü bitişikteki formüllerde tek satırlık artışlar olurken =TOPLA(A10:F10) formülünde 8 satırlık bir artış vardır. Excel burada =TOPLA(A3:F3) formülü bulunmasını bekler. 

 1. 1

 1. 2

 1. 3

 1. 4

 1. 5

 1. A

 1. Formüller

 1. =TOPLA(A1:F1)

 1. =TOPLA(A2:F2)

 1. =TOPLA(A10:F10

 1. =TOPLA(A4:F4)

 • Formülde kullanılan başvurular bitişik formüllerdekilerle tutarlı değilse, Excel hata görüntüler.

 • Bölgedeki hücreleri yok sayan formüller    Formül otomatik olarak, özgün veri aralığıyla formülü içeren hücre arasına eklediğiniz verilere başvuru içermiyor olabilir. Bu kural formüldeki başvuruyu formülün bulunduğu hücrenin bitişiğindeki gerçek veri aralığıyla karşılaştırır. Bitişikteki hücreler ek veriler içeriyorsa ve boş değilse, Excel formülün yanında bir hata gösterir.

  • Örneğin, bu kural uygulandığında Excel =TOPLA(A2:A4) formülünün yanına hata ekler; bunun nedeni, A5, A6 ve A7 hücrelerinin formülde başvuruda bulunulan hücrelere ve formülü içeren hücreye (A8) bitişik olması ve söz konusu hücrelerin formülde başvuruda bulunulması gereken verileri içeriyor olmasıdır.

 1. 1

 1. 2

 1. 3

 1. 4

 1. 5

 1. 6

 1. 7

 1. 8

 1. A

 1. Fatura

 1. 15.000

 1. 9.000

 1. 8.000

 1. 20.000

 1. 5.000

 1. 22.500

 1. =TOPLA(A2:A4)

 • Formül içeren kilitlenmemiş hücreler    Formül, koruma amacıyla kilitlenmemiştir. Varsayılan olarak, tüm hücreler koruma için kilitlenir; bu da, hücrenin korunmasız olarak ayarlandığı anlamına gelir. Korunan formüller, önce koruma kaldırılmadan değiştirilemez. Hücrenin korunmasını istemediğinizden emin olun. Formül içeren hücrelerin korunması, hücrelerin değiştirilmesini engeller ve olası hataları önlemenize yardımcı olur.

 • Boş hücrelere başvuru yapan formüller    Formül, boş bir hücreye başvuru içeriyor. Bu durum, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

  • Aşağıdaki hücre sütununda yer alan sayıların ortalamasını hesaplamak istediğinizi varsayalım. Üçüncü hücre boş bırakılırsa, hesaplamaya katılmaz ve sonuç 22,75 olur. Üçüncü hücrede 0 varsa, sonuç 18,2 olur.

 1. 1

 1. 2

 1. 3

 1. 4

 1. 5

 1. 6

 1. 7

 1. A

 1. Veri

 1. 24

 1. 12

 1. 45

 1. 10

 1. =ORTALAMA(A2:A6)

 • Tabloya girilen veri geçersiz    Tabloda doğrulama hatası vardır. Veri sekmesinin Veri Araçları grubundaki Veri Doğrulama'ya tıklayarak hücrenin doğrulama ayarını denetleyin.

Sayfanın Başı

Yaygın formül hatalarını birer birer düzeltme

Çalışma sayfasında daha önce hata denetimi yapılmışsa, burada yok sayılmış olan hataların gösterilmesi için yok sayılan hataların sıfırlanması gerekir.

 1. Hata denetimi yapmak istediğiniz çalışma sayfasını seçin.

 2. Çalışma sayfası el ile hesaplanıyorsa, şimdi yeniden hesaplamak için F9'a basın.

 3. Formüller sekmesinin Formül Denetimi grubunda, grup içindeki Hata Denetimi düğmesine tıklayın.

  Formüller sekmesinde Formül Denetim grubu

  Hatalar bulunduğunda Hata Denetimi iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Daha önce herhangi bir hatayı yoksaydıysanız, aşağıdakileri yaparak bu hataların yeniden denetlenmesini sağlayabilirsiniz:

  1. Seçenekler'e tıklayın.

  2. Hata Denetimi bölümünde Yoksayılan Hataları Sıfırla'ya tıklayın.

  3. Tamam'a tıklayın.

  4. Sürdür'e tıklayın.

   Not   Yoksayılan hatalar sıfırlandığında, etkin kitabın tüm çalışma sayfalarındaki hataların tümü sıfırlanır.

 5. Hata Denetimi iletişim kutusunu hemen formül çubuğu altına yerleştirin.

  formül çubuğu

 6. İletişim kutusunun sağ tarafındaki eylem düğmelerinden birine tıklayın. Kullanılabilen eylemler hatanın türüne göre değişir.

  Not   Hatayı Yoksay seçeneğine tıklarsanız, hata sonraki her denetimde yok sayılmak üzere işaretlenir.

 7. İleri’ye tıklayın.

 8. Hata denetimi tamamlanana kadar devam edin.

Sayfanın Başı

Yaygın formül hatalarını çalışma sayfasında işaretleyip düzeltme

 1. Microsoft Office Düğmesi Office düğme resmi'ne tıklayın, Excel Seçenekleri'ne ve sonra da Formüller kategorisine tıklayın.

 2. Hata Denetimi altında Arka planda hata denetimini etkinleştir onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

 3. Hatanın oluştuğu yeri işaretleyen üçgenin rengini değiştirmek için, Hataları bu rengi kullanarak göster kutusunda istediğiniz rengi seçin.

 4. Sol üst köşesinde üçgen olan bir hücre seçin.

 5. Hücrenin yanında gösterilen Hata Denetimi düğmesine Düğme resmi tıklayın ve ardından istediğiniz seçeneğe tıklayın. Kullanılabilen komutlar hatanın türüne göre değişir ve ilk girdi hatayı açıklar.

  1. Hatayı Yoksay seçeneğine tıklarsanız, hata sonraki her denetimde yok sayılmak üzere işaretlenir.

 6. Önceki iki adımı yineleyin.

Sayfanın Başı

Hata değerini düzeltme

Formül sonucu doğru hesaplayamazsa, Excel #####, #BÖL/0!, #YOK, #AD?, #BOŞ!, #SAYI!, #BAŞV! ve #DEĞER! gibi bir hata değeri görüntüler. Har hata türünün farklı nedenleri ve farklı çözümleri vardır.

Aşağıdaki tabloda, bu hataların ayrıntılı olarak açıklandığı makalelerin bağlantıları ve başlangıç yapmak için kısa bir açıklama verilmektedir.

Ayrıntılı makalenin bağlantısı

Açıklama

##### hatasını düzeltme

Excel, sütun hücredeki karakterlerin tümünü görüntülemek için yeterli genişlikte olmadığında ya da hücre negatif tarih veya saat değerleri içerdiğinde bu hatayı görüntüler.

Örneğin, =15/06/2008-01/07/2008 gibi gelecekteki bir tarihi geçmişteki bir tarihten çıkaran bir formül sonuçta negatif tarih değeri verir.

#BÖL/0! hatasını düzeltme

Bir sayı sıfıra (0) veya değer içermeyen bir hücreye bölündüğünde Excel bu hatayı görüntüler.

#YOK hatasını düzeltme

İşlevin veya formülün bir değeri sağlanmadığında Excel bu hatayı görüntüler.

#AD? hatasını düzeltme

Excel formüldeki metni tanımazsa bu hata görüntülenir. Örneğin, bir aralık adı veya işlevin adı yanlış yazılmış olabilir.

#BOŞ! hatasını düzeltme

Kesişmeyen iki alanın kesişimini belirttiğinizde Excel bu hatayı görüntüler. Kesişim işleci, formüldeki başvuruları ayıran bir boşluk karakteridir.

Örneğin, A1:A2 ve C3:C5 alanları kesişmez; dolayısıyla =TOPLA(A1:A2 C3:C5) formülü girildiğinde #BOŞ! hatası döndürülür.

Cells A1:A2 and C3:C5 never intersect

#SAYI! hatasını düzeltme

Formülde veya işlevde geçersiz sayısal değerler bulunduğunda Excel bu hatayı görüntüler.

#BAŞV! hatasını düzeltme

Hücre başvurusu geçersiz olduğunda Excel bu hatayı görüntüler. Örneğin, başka formüllerin başvurduğu hücreleri silmiş veya başka formüllerin başvurduğu hücrelerin üstüne hücreler yapıştırmış olabilirsiniz.

#DEĞER! hatasını düzeltme

Formülünüzde farklı veri türleri içeren hücreler varsa Excel bu hatayı görüntüleyebilir. Akıllı etiketler açıksa ve fare işaretçinizi bir akıllı etiketin üzerine getirdiyseniz, Ekran İpucunda "Formülde kullanılan değerin veri türü yanlış" tümcesi görüntülenir. Normalde, formülünüzde küçük değişiklikler yaparak bu sorunu çözebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Gözgü Penceresi'ni kullanarak formülü ve sonucunu izleme

. Çalışma sayfasında hücreler görünür olmadığında, bu hücreleri ve onların formüllerini Gözcü Penceresiaraç çubuğu içinde izleyebilirsiniz. Gözcü Penceresi, büyük çalışma sayfalarındaki formül hesaplamalarını ve sonuçlarını incelemeyi, denetlemeyi veya onaylamayı kolaylaştırır. Gözcü Penceresi'ni kullandığınızda, tekrar tekrar sayfayı kaydırmanız veya çalışma sayfanızın farklı bölümlerine gitmeniz gerekmez.

Bu araç çubuğu, aynı diğer araç çubukları gibi taşınabilir ve sabitlenebilir. Örneğin, bunu pencerenin en altına sabitleyebilirsiniz. Araç çubuğu, hücrenin şu özelliklerini izler: çalışma kitabı, sayfa, ad, hücre, değer ve formül.

Not   Hücre başına tek bir gözcünüz olabilir.

Gözcü Penceresi'ne hücreleri ekleme

 1. İzlemek istediğiniz hücreleri seçin.

  Çalışma sayfasında formül içeren tüm hücreleri seçmek için, Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Bul ve Seç'e tıklayın, Özel Git'e tıklayın ve sonra da Formüller'e tıklayın.

  Excel Şerit Görüntüsü

 2. Formüller sekmesinin Formül Denetimi grubunda Gözcü Penceresi'ne tıklayın.

  Formüller sekmesinde Formül Denetim grubu

 3. Gözcü Ekle'ye Button image tıklayın.

 4. Ekle’ye tıklayın.

 5. Gözcü Penceresi araç çubuğunu pencerenin üstüne, altına, soluna veya sağına taşıyın.

 6. Bir sütunun genişliğini değiştirmek için sütun başlığının sağ kısmındaki sınırı sürükleyin.

 7. Gözcü Penceresi araç çubuğundaki bir girdinin başvurduğu hücreyi görüntülemek için, girdiye çift tıklayın.

Not   Diğer çalışma kitaplarına dış başvurular içeren hücrelerin Gözcü Penceresi araç çubuğunda görüntülenmesi için, diğer çalışma kitaplarının açık olması gerekir.

Sayfanın Başı

Gözcü Penceresi'nden hücreleri kaldırma

 1. Gözcü Penceresiaraç çubuğu görüntülenmiyorsa, Formüller sekmesinin Formül Denetimi grubunda Gözcü Penceresi'ne tıklayın.

 2. Kaldırmak istediğiniz hücreleri seçin.

  Birden çok hücre seçmek için, CTRL tuşunu basılı tutarak hücrelere tıklayın.

 3. Gözcü Sil'e Kitaplık sekmesinin gösterildiği Şerit tıklayın.

Sayfanın Başı

İç içe formülü adım adım hesaplama

Bazı durumlarda, iç içe bir formülün sonucu nasıl hesapladığını anlamak zor olabilir çünkü bazı ara hesaplamalar ve mantıksal sınamalar vardır. Bununla birlikte, Formülü Değerlendir iletişim kutusunu kullanarak iç içe formülün farklı bölümlerinin formülde hangi sırayla hesaplandığını görebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki ara sonuçları görebildiğinizde =EĞER(ORTALAMA(F2:F5)>50,TOPLA(G2:G5),0) formülünü daha kolay anlayabilirsiniz:

İletişim kutusunda gösterilen adımlar

Açıklama

=EĞER(ORTALAMA2:F5)>50,TOPLA(G2:G5),0)

Başlangıçta iç içe formül görüntülenir. ORTALAMA işlevi ve TOPLA işlevi, EĞER işlevinin içine yerleştirilmiştir.

=EĞER(40>50,TOPLA(G2:G5),0)

F2:F5 hücre aralığı 55, 35, 45, ve 25 değerlerini içerir, dolayısıyla ORTALAMA(F2:F5) işlevinin sonucu 40'tır.

=EĞER(Yanlış,TOPLA(G2:G5),0)

40 sonucu 50'den büyük olmadığından, EĞER işlevinin ilk bağımsız değişkenindeki ifade (mantıksal_sınama bağımsız değişkeni) Yanlış'tır.

0

EĞER işlevi üçüncü bağımsız değişkenin (eğer_yanlışsa_değer bağımsız değişkeni) değerini döndürür. TOPLA işlevi hesaplanmaz çünkü bu EĞER işlevinin ikinci bağımsız değişkenidir (eğer_doğruysa_değer bağımsız değişkeni) ve ancak ifade Doğru olduğunda sonucu döndürülür.

 1. Hesaplamak istediğiniz hücreyi seçin. Bir kerede tek bir hücre hesaplanabilir.

 2. Formüller sekmesinin Formül Denetimi grubunda, Formül Değerlendir'e tıklayın.

  Formüller sekmesinde Formül Denetim grubu

 3. Altı çizili başvurunun değerini incelemek için Değerlendir’e tıklayın. Değerlendirme sonucu italik yazıyla gösterilir.

  Formülün altı çizili bölümü başka bir formüle başvuruysa Değerlendirme kutusundaki başka diğer formülü görüntülemek için İçeri Adımla’ya tıklayın. Önceki hücre ve formüle geri dönmek için Dışarı Adımla’ya tıklayın.

  Not   Başvuru formülde ikinci kez görünüyorsa ya da formül başka bir çalışma kitabındaki hücreye başvuruyorsa, başvuru için İçeri Adımla düğmesi sağlanmaz.

 4. Formülün tüm kısımları hesaplanana kadar devam edin.

 5. Hesaplamayı yeniden görmek için, Yeniden Başlat'a tıklayın.

  Hesaplamayı sona erdirmek için Kapat'a tıklayın.

  Notlar   

  • EĞER ve ELEMAN işlevlerini kullanan formüllerin bazı bölümleri hesaplanmaz; bu gibi durumlarda, Değerlendirme kutusunda #YOK değeri görüntülenir.

  • Başvuru boşsa, Değerlendirme kutusunda sıfır değeri (0) görüntülenir.

  • Aşağıdaki işlevler, çalışma sayfası her değiştiğinde yeniden hesaplanır ve Formülü Değerlendir iletişim kutusunun hücrede gösterilenden farklı sonuçlar vermesine neden olabilir: S_SAYI_ÜRET, ALANSAY, İNDİS, KAYDIR, HÜCRE, DOLAYLI, SATIRSAY, SÜTUNSAY, ŞİMDİ, BUGÜN, RASTGELEARADA.

Sayfanın Başı

Formüller ve hücreler arasındaki ilişkileri görüntüleme

İzleme okları ile çalışma sayfası Formülde etkileyen veya etkilenen hücreler kullanıldığında bazen, formüllerin doğruluğunu denetlemek veya hata kaynağını bulmak zor olabilir:

 • Etkileyen hücreler     başka bir hücredeki formülle kendisine başvurulan hücrelerdir. Örneğin, D10 hücresinde =B5 formülü varsa, B5 hücresi D10 hücresinin etkileyen hücresidir.

 • Etkilenen hücreler    diğer hücrelere başvuran formüller içerir. Örneğin, D10 hücresinde =B5 formülü varsa, D10 hücresi B5 hücresinin etkilenen hücresidir.

Formüllerinizi denetlerken size yardımcı olması için Etkileyenleri İzle ve Etkilenenleri İzle komutlarını kullanın; böylece bunları grafik olarak görüntüleyebilir veya izleme okları sahip formüller ile bu hücreler arasındaki ilişkiyi izleyebilirsiniz.

 1. Microsoft Office Düğmesi Office düğme resmi'ne tıklayın, Excel Seçenekleri'ne ve sonra da Gelişmiş kategorisine tıklayın.

 2. Bu çalışma kitabının seçeneklerini göster bölümünde istediğiniz çalışma kitabını seçin ve sonra Nesneler için, göster alanında Tümü veya Hiç (nesneleri gizle) öğesinin seçili olmasına dikkat edin.

 3. Formüller başka bir çalışma kitabı hücrelerine başvuruyorsa, bu çalışma kitabını açın. Excel açık olmayan çalışma kitabındaki hücreye gidemez.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Belirli bir hücreye (bağımlılar) başvuruda bulunan formülleri izlemek için, aşağıdakileri yapın:

   1. Etkilenen hücrelerini tanımlamak istediğiniz hücreyi seçin.

   2. Etkin hücreye bağımlı olan her hücreye doğru bir izleyici oku görüntülemek için, Formüller sekmesinin Formül Denetleme grubunda Etkileyenleri İzle Düğme resmi öğesine tıklayın.

    1. Mavi oklar, hatasız hücreleri gösterir. Kırmızı oklar, hatalara neden olan hücreleri gösterir. Seçilen hücreye, başka bir çalışma sayfası veya çalışma kitabındaki bir hücre tarafından başvuru yapılıyorsa, seçilen hücreden çıkan siyah bir ok çalışma sayfası simgesini çalışma kitabı simgesi gösterir. Excel'in bu bağımlılıkları izleyebilmesi için, diğer çalışma kitabının önceden açılmış olması gerekir.

   3. Etkin hücreye bağımlı olan sonraki hücre düzeyini tanımlamak için Etkileyenleri İzle Düğme resmi öğesine yeniden tıklayın.

   4. Etkin hücreden en uzaktaki etkileyen hücreyle başlayarak, izleme oklarını her defasında bir düzeyden kaldırmak için Formüller sekmesinde, Formül Denetimi grubunda, önce Okları Kaldır öğesinin yanındaki okları, sonra da Etkileyen Okları Kaldır Düğme resmi düğmesine tıklayın. Bir başka izleme oku düzeyini kaldırmak için düğmeye yeniden tıklayın.

  • Belirli bir hücreye (bağımlılar) başvuruda bulunan formülleri izlemek için, aşağıdakileri yapın:

   1. Etkilenen hücrelerini tanımlamak istediğiniz hücreyi seçin.

   2. Etkin hücreye bağımlı olan her hücreye doğru bir izleyici oku görüntülemek için, Formüller sekmesinin Formül Denetleme grubunda Etkilenenleri İzle Düğme resmi öğesine tıklayın.

    1. Mavi oklar, hatasız hücreleri gösterir. Kırmızı oklar, hatalara neden olan hücreleri gösterir. Seçilen hücreye, başka bir çalışma sayfası veya çalışma kitabındaki bir hücre tarafından başvuru yapılıyorsa, seçilen hücreden çıkan siyah bir ok çalışma sayfası simgesini çalışma kitabı simgesi gösterir. Excel'in bu bağımlılıkları izleyebilmesi için, diğer çalışma kitabının önceden açılmış olması gerekir.

   3. Etkin hücreye bağımlı olan sonraki hücre düzeyini tanımlamak için Etkilenenleri İzle Düğme resmi öğesine yeniden tıklayın.

   4. Etkin hücreden en uzaktaki etkilenen hücreyle başlayarak, izleme oklarını her defasında bir düzeyden kaldırmak için Formüller sekmesinde, Formül Denetimi grubunda, önce Okları Kaldır öğesinin yanındaki oku, sonra da Etkilenen Okları Kaldır Düğme resmi düğmesine tıklayın. Bir başka izleme oku düzeyini kaldırmak için düğmeye yeniden tıklayın.

   5. Çalışma sayfasındaki tüm izleme oklarını kaldırmak için, Formüller sekmesinin Formül Denetimi grubunda Okları Kaldır Düğme resmi öğesine tıklayın.

  • Çalışma sayfasındaki ilişkilerin tümünü görmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Boş bir hücreye = (eşittir işareti) yazın.

   2. Tümünü Seç düğmesine tıklayın.

    Tümünü Seç düğmesi

   3. Hücreyi seçin ve Formüller sekmesinin Formül Denetimi grubunda Etkileyenleri İzle Düğme resmi öğesine iki kez tıklayın.

  • Etkilenenleri İzle  Düğme resmi veya Etkileyenleri İzle  Düğme resmi öğesine tıkladığınızda Excel'in ses çıkarması, Excel'in formülün tüm düzeylerini izlediğini veya izlenemeyen bir öğeyi izletmeye çalıştığınızı gösterir. Çalışma sayfalarında yer alan ve formüllerde başvurulabilen aşağıdaki öğeler, denetim araçları kullanılarak izlenemez:

   1. Çalışma sayfalarındaki metin kutularına, ekli grafiklere veya resimlere yapılan başvurular

   2. PivotTable raporları

   3. Adlandırılmış sabitlere yapılan başvurular

   4. Başka bir çalışma kitabında konumlandırılmış olan ve bu çalışma kitabı kapatılınca etkin hücreye başvuru yapan formüller.

    Notlar   

    • Formüldeki bağımsız değişkenlerin renk kodlu etkileyenlerini görmek için, hücreyi seçin ve F2 tuşuna basın.

    • Bir okun öteki ucundaki hücreyi seçmek için oka çift tıklayın. Hücre başka bir çalışma sayfası veya çalışma kitabında ise, Git iletişim kutusunu görüntülemek için siyah oka çift tıklayarak Git listesinde istediğiniz başvuruya çift tıklayın.

    • Okların işaret ettiği formülleri değiştirirseniz, sütun veya satırlar ekler ya da silerseniz, hücreleri siler veya taşırsanız tüm izleme okları kaybolur. Bu değişikliklerden herhangi birisini yaptıktan sonra, izleme oklarını geri yüklemek için çalışma sayfasındaki denetim komutlarını yeniden kullanmanız gerekir. Özgün izleme oklarını izlemek için, değişiklikleri yapmadan önce çalışma sayfasını izleme okları görüntülenmiş biçimde yazdırın.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Excel 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Dili değiştir