Formül oluşturma veya silme

formül, çalışma sayfanızdaki değerler üzerinde hesaplama yapan denklemlerdir. Formüller her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar.

sabit ve hesaplama işleç kullanarak basit formüller oluşturabilirsiniz. Örneğin, =5+2*3 formülü iki sayıyı çarpar ve bunun sonucuyla bir sayıyı toplar. Microsoft Office Excel, matematiksel işleçlerin standart sırasını izler. Yukarıdaki örnekte, önce çarpma işlemi (2*3) yapılır ve sonra bunun sonucuyla 5 toplanır.

Ayrıca, işlev kullanarak da formül oluşturabilirsiniz. Örneğin, =TOPLA(A1:A2) ve TOPLA(A1,A2) formüllerinin her ikisinde de A1 ve A2 hücrelerindeki değerleri toplamak için TOPLA işlevi kullanılır.

Oluşturduğunuz formülün türüne bağlı olarak, formül aşağıdaki parçaların bazılarını veya tümünü içerebilir.

Formülün parçaları

İşlevler İşlevler (örneğin Pİ()) eşittir işaretiyle (=) başlar ve parantezin içine işlev için bağımsız değişken girebilirsiniz. Her işlevin belirli bir bağımsız değişken sözdizimi vardır.

2. Hücre başvuruları Formüle hücre başvuruları ekleyerek çalışma sayfası hücrelerindeki verilere başvuruda bulunabilirsiniz. Örneğin, A2 hücre başvurusu söz konusu hücrenin değerini döndürür veya bu değeri hesaplamada kullanır.

3. Sabitler Formüle doğrudan sayı (örneğin 2) veya metin değerleri gibi sabitler girebilirsiniz.

4. İşleçler İşleçler, formülde yapılmasını istediğiniz hesaplamanın türünü belirtmek için kullanılan simgelerdir. Örneğin, ^ (şapka işareti) işleci sayıyı bir kuvvete yükseltir ve * (yıldız işareti) işleci de sayıları çarpar.

İstediğiniz hesaplama sonucunu elde etmek için tek bir işlev veya iç içe işlevler kullanabileceğiniz gibi, bir veya birden çok sonuç hesaplayan dizi de kullanabilirsiniz. Artık gerek duymadığınız formülleri silebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Sabitleri ve hesaplama işleçlerini kullanarak basit bir formül oluşturma

Hücre başvurularını ve adları kullanarak formül oluşturma

İşlev kullanarak formül oluşturma

İç içe işlevler kullanarak formül oluşturma

Tek bir sonuç hesaplayan bir dizi formülü oluşturma

Birden çok sonuç hesaplayan bir dizi formülü oluşturma

Formülü silme

Formül girmeye yönelik ipuçları ve püf noktalarını öğrenme

Formül oluştururken yaygın hatalardan kaçınma

Sabitleri ve hesaplama işleçlerini kullanarak basit bir formül oluşturma

 1. Formülü girmek istediğiniz hücreyi tıklatın.

 2. = (eşittir işareti) yazın.

 3. Formülü girmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hesaplama kullanmak istediğiniz sabitleri ve işleçleri yazın.

Örnek formül

Yaptığı işlem

=5+2

5 ile 2'yi toplar

=5-2

5'ten 2'yi çıkarır

=5/2

5'i 2'ye böler

=5*2

5'le 2'yi çarpar

=5^2

5'i 2. kuvvetine yükseltir

 • Formülde kullanmak istediğiniz değerin bulunduğu hücreyi tıklatın, kullanmak istediğiniz işleci yazın ve ardından değer içeren başka bir hücreyi tıklatın.

Örnek formül

Yaptığı işlem

=A1+A2

A1 ve A2 hücrelerindeki değerleri toplar

=A1-A2

A2 hücresindeki değeri A1 hücresindeki değerden çıkarır

=A1/A2

A1 hücresindeki değeri A2 hücresindeki değere böler

=A1*A2

A1 hücresindeki değeri A2 hücresindeki değerle çarpar

=A1^A2

A1 hücresindeki değeri A2 hücresinde belirtilen üsse yükseltir

 1. İpucu   İstediğiniz hesaplama sonucunu elde etmek için gereken sayıda sabit ve işleç girebilirsiniz.

 2. ENTER tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Hücre başvurularını ve adları kullanarak formül oluşturma

Bu bölümün sonundaki örnek formüller, diğer hücrelere göreli başvuru ve diğer hücrelerin ad içerir. Formül içeren hücrenin değeri diğer hücrelerdeki değerlere bağlı olduğunda, formülü içeren hücre etkilenen hücre olarak bilinir. Örneğin, B2 hücresi =C2 formülünü içeriyorsa, etkilenen hücredir.

 1. Formülü girmek istediğiniz hücreyi tıklatın.

 2. formül çubuğu formül çubuğu = (eşittir işareti) yazın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Başvuru oluşturmak için, bir hücre, hücre aralığı, başka bir çalışma sayfasında veya kitabındaki bir konumu seçin. Bu davranış, yarı seçim olarak adlandırılır. Seçimi taşımak için hücre seçiminin kenarlığını sürükleyebileceğiniz gibi, seçimi genişletmek için kenarlığın köşesini de sürükleyebilirsiniz.

   Aralık Bulucu renk kodlu benzer hücreler

   1. İlk hücre başvurusu B3'tür, rengi mavidir ve hücre aralığı kare köşeli mavi kenarlığa sahiptir.

   2. İkinci hücre başvurusu C3'tür, rengi yeşildir ve hücre aralığı kare köşeli yeşil kenarlığa sahiptir.

   Not   Renk kodlu bir kenarlıkta kare köşeler bulunmuyorsa, adlandırılmış bir aralığa başvuruluyor demektir.

  • Adlandırılmış aralığa başvuru girmek için F3'e basın, Ad yapıştır kutusunda adı seçip Tamam düğmesini tıklatın.

Örnek formül

Ne yaptığı

=C2

C2 hücresindeki değeri kullanır

=Sayfa2!B2

Sayfa2'de B2 hücresindeki değeri kullanır

=Aktif-Pasif

Pasif adlı hücrenin değerini Aktif adlı hücrenin değerinden çıkarır

 1. ENTER tuşuna basın.

Daha fazla bilgi için, bkz.Hücre başvurusu oluşturma veya değiştirme.

Sayfanın Başı

İşlev kullanarak formül oluşturma

 1. Formülü girmek istediğiniz hücreyi tıklatın.

 2. Formüle işlevle başlamak için formül çubuğunda formül çubuğu İşlev Ekle Düğme resmi simgesini tıklatın.

 3. Kullanmak istediğiniz işlevi seçin.

  İşlev ara kutusuna, yapmak istediğiniz işlemi açıklayan bir soru girebilir (örneğin, "sayıları topla" TOPLA işlevini döndürür) ya da Kategori seçin kutusundaki kategorilere göz atabilirsiniz.

  İpucu   Kullanılabilir işlevlerin listesi için bkz: Çalışma sayfası işlevleri listesi (kategoriye göre).

 4. Bağımsız değişkenleri girin.

  İpucu   Bağımsız değişken olarak hücre başvuruları girmek için İletişim Kutusunu DaraltDüğme resmi tıklatın (iletişim kutusu geçici olarak gizlenir), çalışma sayfasında hücreleri seçin ve sonra İletişim Kutusunu Genişlet Düğme resmi düğmesine basın.

Örnek formül

Yaptığı işlem

=TOPLA(A:A)

A sütunundaki tüm sayıları toplar

=ORTALAMA(A1:B4)

Aralıktaki tüm sayıların ortalamasını alır

 1. Formülü tamamladıktan sonra ENTER tuşuna basın.

İpucu   Değerleri hızla özetlemek için Otomatik Toplam'ı da kullanabilirsiniz. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Otomatik Toplam'ı tıklatın ve sonra da istediğiniz işlevi tıklatın.

Sayfanın Başı

İç içe işlevler kullanarak formül oluşturma

İç içe yerleştirilen işlevler, bir işlevi başka bir işlevin bağımsız değişkenlerinden biri olarak kullanır. İşlevleri en çok 64 düzeyde iç içe yerleştirebilirsiniz. Aşağıdaki formül, bir sayı kümesinin (G2:G5) toplamını, yalnızca diğer sayı kümesinin (F2:F5) ortalaması 50'den büyükse alır. Aksi halde 0 döndürür.

İç içe Geçen İşlevler

1. ORTALAMA ve TOPLA işlevleri, EĞER işlevinin içine yerleştirilmiştir.

 1. Formülü girmek istediğiniz hücreyi tıklatın.

 2. Formüle işlevle başlamak için formül çubuğunda formül çubuğuİşlev Sihirbazı'nı Düğme resmi simgesini tıklatın.

 3. Kullanmak istediğiniz işlevi seçin.

  İşlev ara kutusuna, yapmak istediğiniz işlemi açıklayan bir soru girebilir (örneğin, "sayıları topla" TOPLA işlevini döndürür) ya da Kategori seçin kutusundaki kategorilere göz atabilirsiniz.

  İpucu   Kullanılabilir işlevlerin listesi için bkz: Çalışma sayfası işlevleri listesi (kategoriye göre).

 4. Bağımsız değişkenleri girmek için aşağıdakilerden birin veya birkaçını yapın:

  • Bağımsız değişken olarak hücre başvuruları girmek için istediğiniz bağımsız değişkenin yanındaki İletişim Kutusunu Daralt Düğme resmi düğmesini tıklatın (iletişim kutusu geçici olarak gizlenir), çalışma sayfasındaki hücreleri seçip İletişim Kutusunu Genişlet Düğme resmi düğmesine basın.

  • Bağımsız değişken olarak başka bir işlev girmek için, istediğiniz bağımsız değişken kutusuna işlevi girin. Örneğin, EĞER işlevinin Eğer_doğruysa_değer düzenleme kutusuna TOPLA(G2:G5) girebilirsiniz.

  • İşlev Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunda görüntülenen formülün parçaları, bir önceki adımda seçtiğiniz işlevi yansıtır. Örneğin, EĞER'i tıklatmışsanız, İşlev bağımsız değişkenleriEĞER işlevinin bağımsız değişkenlerini görüntüler.

Sayfanın Başı

Tek bir sonuç hesaplayan bir dizi formülü oluşturma

Birkaç hesaplama yapıp tek bir sonuç elde etmek için dizi formülü kullanabilirsiniz. Bu tür dizi formülü, birkaç farklı formülü tek bir dizi formülü ile değiştirerek çalışma sayfası modelini basitleştirebilir.

 1. Dizi formülünü girmek istediğiniz hücreyi tıklatın.

 2. Kullanmak istediğiniz formülü yazın.

  İpucu   Dizi formüllerinde standart formül sözdizimi kullanılır. Bunların tümü eşittir işaretiyle başlar ve dizi formüllerinizde yerleşik Excel işlevlerinden istediklerinizi kullanabilirsiniz.

  Örneğin, aşağıdaki dizi formülü, her hissenin toplam değerlerini hesaplamak ve görüntülemek için hücrelerden oluşan bir satır kullanmadan, hisse senedi fiyatları ve hisselerden oluşan bir dizinin toplam değerini hesaplar.

  Tek bir sonuç üreten dizi formülü

  Tek bir sonuç üreten dizi formülü

  Dizi formülü olarak {=TOPLA(B2:C2*B3:C3)} formülünü girdiğinizde, Excel hisse sayılarını her hisse senedinin fiyatıyla çarpar (500*10 ve 300*15) ve ardından bu hesaplamaların sonuçlarını toplayarak 9500 toplam değerini bulur.

 3. CTRL+ÜSTKRKT+ENTER tuşlarına basın.

  Excel, formülü otomatik olarak { } (bir çift açma ve kapatma küme ayracı) arasına ekler.

  Not   Formülün iki yanına kendiniz küme ayraçları eklerseniz, formül dizi formülüne dönüştürülmez; dizi formülü oluşturmak için CTRL+ÜSTKRKT+ENTER tuşlarına basmalısınız.

Önemli   Dizi formülünü düzenlerken küme ayraçları ({ }) dizi formülünde görüntülenmez; yaptığınız değişiklikleri bir dizi formülünde bir araya getirmek ve küme ayraçlarının eklenmesini sağlamak için CTRL+ÜSTKRKT+ENTER tuşlarına bir kez daha basmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Birden çok sonuç hesaplayan bir dizi formülü oluşturma

Bazı çalışma sayfası işlevleri, değer dizilerini geri döndürür veya bağımsız değişken olarak bir değer dizisi gerektirir. Dizi formülü kullanarak birden fazla sonuç hesaplamak için diziyi, dizi bağımsız değişkenleriyle aynı sayıda satır ve sütunu olan bir hücre aralığına girmeniz gerekir.

 1. Dizi formülünü girmek istediğiniz hücre aralığını seçin.

 2. Kullanmak istediğiniz formülü yazın.

  İpucu   Dizi formüllerinde standart formül sözdizimi kullanılır. Bunların tümü eşittir işaretiyle başlar ve dizi formüllerinizde yerleşik Excel işlevlerinden istediklerinizi kullanabilirsiniz.

  Örneğin, üç aylık bir seri için (sütun A), üç satış rakamı (sütun B) verilmiştir ve EĞİLİM işlevi, satış rakamları için düz çizgi değerleri belirler. Formülün bütün sonuçlarını görüntülemek için, formül C sütunundaki üç hücreye (C1:C3) girilir.

  Birden çok sonuç üreten dizi formülü

  Birden çok sonuç üreten dizi formülü

  =EĞİLİM(B1:B3,A1:A3) formülünü dizi formülü olarak girerseniz, bu, üç satış rakamı ve üç aya bağlı olarak üç ayrı sonuç (22196, 17079 ve 11962) üretir.

 3. CTRL+ÜSTKRKT+ENTER tuşlarına basın.

  Excel, formülü otomatik olarak { } (bir çift açma ve kapatma küme ayracı) arasına ekler.

  Not   Formülün iki yanına kendiniz küme ayraçları eklerseniz, formül dizi formülüne dönüştürülmez; dizi formülü oluşturmak için CTRL+ÜSTKRKT+ENTER tuşlarına basmalısınız.

Önemli   Dizi formülünü düzenlerken küme ayraçları ({ }) dizi formülünde görüntülenmez; yaptığınız değişiklikleri bir dizi formülünde bir araya getirmek ve küme ayraçlarının eklenmesini sağlamak için CTRL+ÜSTKRKT+ENTER tuşlarına bir kez daha basmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Formülü silme

Formülü sildiğinizde, formülün sonuç değerleri de silinir. Bununla birlikte, formülü yalnızca kaldırabilir ve formülün sonuç değerinin hücrede görüntülenmeye devam etmesini sağlayabilirsiniz.

 • Formülleri sonuç değerleriyle birlikte silmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Formülü içeren hücreyi veya hücre aralığını seçin.

  2. DELETE tuşuna basın.

 • Sonuç değerlerini kaldırmadan formülleri silmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Formülü içeren hücreyi veya hücre aralığını seçin.

   Formül bir dizi formülüyse, dizi formülünü içeren hücre aralığını seçin.

   Dizi formülü içeren hücre aralığını seçme

   1. Dizi formülündeki bir hücreyi tıklatın.

   2. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Bul ve Seç'i ve sonra da Git'i tıklatın.

   3. Özel'i tıklatın.

   4. Geçerli dizi'yi tıklatın.

  2. Giriş sekmesinin Pano grubunda Kopyala düğmesini Düğme resmi tıklatın.

   Excel Şerit resmi

   Klavye kısayolları  CTRL+C tuşlarına da basabilirsiniz.

  3. Giriş sekmesinin Pano grubunda Yapıştır'ın altındaki oku tıklatın Düğme resmi ve ardından Değerleri Yapıştır'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Formül girmeye yönelik ipuçları ve püf noktalarını öğrenme

Formülleri hızlı biçimde kopyalama    Aynı formülü bir hücre aralığına hızlı bir şekilde girebilirsiniz. Hesaplamak istediğiniz aralığı seçin, formülü yazın ve CTRL+ENTER tuşlarına basın. Örneğin, C1:C5 aralığına =TOPLA(A1:B1) yazıp CTRL+ENTER tuşlarına basarsanız, Excel aralıktaki her hücreye formülü girer ve bu arada göreli başvuru olarak A1'i kullanır.

Formülü Otomatik Tamamlama'yı kullanma    Formül oluşturma ve düzenlemeyi kolaylaştırmak, yazım ve sözdizimi hatalarını en aza indirmek için Formülü Otomatik Tamamlama özelliğini kullanın. Eşittir işaretini (=) ve başlangıç harflerini yazdığınızda (başlangıç harfleri görüntü tetikleyicisi işlevi görür), Excel hücrenin altında geçerli işlevler ve adların dinamik bir listesini görüntüler. Ekleme tetikleyicisi kullanarak (SEKME tuşuna basarak veya öğeyi listede çift tıklatarak) işlevi veya adı formüle eklediğinizde, Excel uygun bağımsız değişkenleri görüntüler. Formülü doldururken, virgül girmek de görüntü tetikleyicisi işlevi görür ve Excel başka bağımsız değişkenler görüntüleyebilir. Formülünüze başka işlevler ve adlar ekleyebilirsiniz ve siz bunların başlangıç harflerini yazdıkça, Excel yeniden aralarından seçim yapabileceğiniz dinamik bir liste görüntüler. 

İşlev Ekran İpuçlarını kullanma    Formülün bağımsız değişkenlerini biliyorsanız, işlev adı ve bir açma parantezi yazdıktan sonra görünen işlev Ekran İpucunu kullanabilirsiniz. İşlevin Yardım konusunu görüntülemek için işlev adını tıklatın veya formülünüzde bir bağımsız değişkeni seçmek için bu bağımsız değişkenin adı tıklatın.

Sayfanın Başı

Formül oluştururken yaygın hatalardan kaçınma

Aşağıdaki tablo formül girerken yapabileceğiniz en yaygın hataların bazılarını ve bu hataların nasıl düzeltileceğini özetlemektedir:

Şunları yaptığınızdan emin olun:

Ayrıntılı bilgi

Sağ ve sol ayraçların tümünü eşleştirin    

Tüm ayraçların, eşleşen bir çiftin parçası olduğundan emin olun. Excel, formülü oluştururken girilen ayraçları, eşleştirebilmeniz için farklı renklerde görüntüler.

Aralık belirtmek için iki nokta üst üste işaretini kullanın    

Bir hücre aralığına başvuruda bulunduğunuzda, aralıktaki ilk hücreye yapılan başvuruyla, aralıktaki son hücreye yapılan başvuruyu ayırmak için iki nokta üst üste işaretini (:) kullanın. Örneğin, A1:A5.

Tüm gerekli bağımsız değişkenleri girin    

Bazı işlevlerin gerekli bağımsız değişkenleri vardır. Ayrıca, çok fazla bağımsız değişken girmediğinizden emin olun.

64 işlevden fazlasını iç içe yerleştirmeyin    

Bir işlevin içine, 64 düzeyden daha fazla işlev girilemez veya iç içe yerleştirilemez.

Diğer sayfa adlarını tek tırnak işareti içine alın    

Formül, başka çalışma sayfası veya çalışma kitabındaki değerlere veya hücrelere başvuruda bulunuyorsa ve diğer çalışma kitabı veya çalışma sayfasının adı alfabetik olmayan bir karakter içeriyorsa, bu adı tek tırnak ( ') içine almalısınız.

Dış çalışma kitaplarının yolunu belirtin    

Her dış başvuru bir çalışma kitabı adını ve çalışma kitabının yolunu içerdiğinden emin olun.

Sayıları biçimlendirmeden girin    

Sayıları formüllere girerken biçimlendirmeyin. Örneğin, girmek istediğiniz değer 1.000 TL olsa bile, formüle 1000 girin.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Excel 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir