Formül oluşturma

Önemli   Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Formüller, çalışma sayfanızdaki değerler üzerinde hesaplama yapan denklemlerdir. Formüller her zaman eşittir işaretiyle (= ) başlar.

Sabitleri ve hesaplama işleçleri kullanarak basit bir formül oluşturabilirsiniz. Basit formüller, girdiğiniz değerleri içerebilir hücre başvurularını veya adlarını tanımladığınız. Örneğin, = A1 + A2 veya = 5 + 2 değerleri hücrelerde A1 ve A2 veya belirlediğiniz değerleri eklemek basit formüller vardır.

Ayrıca, bir işlevkullanarak bir formül oluşturabilirsiniz. =TOPLA(a1:a2) ve SUM(A1,A2) her ikisi de Topla işlevi A1 ve A2 hücrelerine değerleri eklemek için kullanın örneğin, formülleri. Tek bir işlevi kullanan formülleri yanı sıra, iç içe geçen fonksiyonlar ya da tek veya birden çok sonuç hesaplayan bir dizi formüller oluşturabilirsiniz.

Not   Bu makalede, farklı formüller oluşturmak için yordamlar sağlar. Sık kullanılan formüllere örneklerformül örnekleri için bkz. Silme veya formüller kaldırma hakkında daha fazla bilgi için bkz: silme veya bir formül kaldırma.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Bir formülün bölümleri hakkında bilgi edinin

Sabitleri ve hesaplama işleçlerini kullanarak basit bir formül oluşturma

Hücre başvurularını ve adları kullanarak formül oluşturma

İşlev kullanarak formül oluşturma

İç içe işlevler kullanarak formül oluşturma

Tek bir sonuç hesaplayan bir dizi formülü oluşturma

Birden çok sonuç hesaplayan bir dizi formülü oluşturma

Formül girmeye yönelik ipuçları ve püf noktalarını öğrenme

Göreceli, mutlak ve karışık başvurular arasında geçiş yapma

Hızlı bir şekilde formüller, diğer hücrelere kopyalama

Formülü Otomatik Tamamlama'yı kullanma

İşlev Ekran İpuçlarını kullanma

Formül oluştururken yaygın hatalardan kaçınma

Bir formülün bölümleri hakkında bilgi edinin

Oluşturduğunuz formülün türüne bağlı olarak, formül aşağıdaki parçaların bazılarını veya tümünü içerebilir.

Formülün parçaları

İşlevler PI()gibi bir işlev bir eşittir işareti (=) ile başlar ve kendi parantez içinde bir işlev için bağımsız değişkenler girebilirsiniz. Her işlev belirli bağımsız değişken sözdizimi geçersiz.

2. Hücre başvuruları Formüle hücre başvuruları ekleyerek çalışma sayfası hücrelerindeki verilere başvuruda bulunabilirsiniz. Örneğin, A2 hücre başvurusu söz konusu hücrenin değerini döndürür veya bu değeri hesaplamada kullanır.

3. Sabitler Formüle doğrudan sayı (örneğin 2) veya metin değerleri gibi sabitler girebilirsiniz.

4. İşleçler İşleçler, formülde yapılmasını istediğiniz hesaplamanın türünü belirtmek için kullanılan simgelerdir. Örneğin, ^ (şapka işareti) işleci sayıyı bir kuvvete yükseltir ve * (yıldız işareti) işleci de sayıları çarpar.

Sayfanın Başı

Sabitleri ve hesaplama işleçlerini kullanarak basit bir formül oluşturma

 1. Formülü girmek istediğiniz hücreyi tıklatın.

 2. = (eşittir işareti) yazın.

 3. Formülü girmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hesaplama kullanmak istediğiniz sabitleri ve işleçleri yazın.

Örnek formül

Ne yaptığı

=5+2

5 ile 2'yi toplar

=5-2

5'ten 2'yi çıkarır

=5/2

5'i 2'ye böler

=5*2

5'le 2'yi çarpar

=5^2

5'i 2. kuvvetine yükseltir

 • Formülde kullanmak istediğiniz değerin bulunduğu hücreyi tıklatın, kullanmak istediğiniz işleci yazın ve ardından değer içeren başka bir hücreyi tıklatın.

Örnek formül

Ne yaptığı

=A1+A2

A1 ve A2 hücrelerindeki değerleri toplar

=A1-A2

A2 hücresindeki değeri A1 hücresindeki değerden çıkarır

=A1/A2

A1 hücresindeki değeri A2 hücresindeki değere böler

=A1*A2

A1 hücresindeki değeri A2 hücresindeki değerle çarpar

=A1^A2

A1 hücresindeki değeri A2 hücresinde belirtilen üsse yükseltir

 1. ENTER tuşuna basın.

  İpuçları

 2. İstediğiniz hesaplama sonucunu elde etmek için gereken sayıda sabit ve işleç girebilirsiniz.

 3. Excel standart matematiksel işlemlerin sırasını izler. Örneğin, formül = 5 + 2 * 3, iki sayıyı çarpar ve sonuca çarpma işlemi (2 * 3) bir sayı önce gerçekleştirilir ve sonra sonucu 5 eklenir ekler.

Sayfanın Başı

Hücre başvurularını ve adları kullanarak formül oluşturma

Bu bölümün sonundaki örnek formüller, diğer hücrelerde göreli başvurular ve diğer hücrelerin adlarını içerir. Formül içeren hücrenin değeri diğer hücrelerdeki değerlere bağlı olduğunda, formülü içeren hücre etkilenen hücre olarak bilinir. Örneğin, B2 hücresi =C2 formülünü içeriyorsa, etkilenen hücredir.

 1. Formülü girmek istediğiniz hücreyi tıklatın.

 2. formül çubuğu formül çubuğu = (eşittir işareti) yazın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Başvuru oluşturmak için, bir hücre, hücre aralığı, başka bir çalışma sayfasında veya kitabındaki bir konumu seçin. Bu davranış, yarı seçim olarak adlandırılır. Seçimi taşımak için hücre seçiminin kenarlığını sürükleyebileceğiniz gibi, seçimi genişletmek için kenarlığın köşesini de sürükleyebilirsiniz.

   Aralık Bulucu renk kodlu benzer hücreler

   1. Birinci hücre başvurusu B3'tür, rengi mavidir ve hücre aralığı kare köşeli mavi kenarlığa sahip.

   2. İkinci hücre başvurusu C3'tür, rengi yeşildir ve hücre aralığı kare köşeli yeşil kenarlığa sahiptir.

   Not   Renk kodlu bir kenarlıkta kare köşeler bulunmuyorsa, adlandırılmış bir aralığa başvuruluyor demektir.

  • Adlandırılmış aralığa başvuru girmek için F3'e basın, Ad yapıştır kutusunda adı seçip Tamam düğmesini tıklatın.

Örnek formül

Ne yaptığı

=C2

C2 hücresindeki değeri kullanır

=Sayfa2!B2

Sayfa2'de B2 hücresindeki değeri kullanır

=Aktif-Pasif

Pasif adlı hücrenin değerini Aktif adlı hücrenin değerinden çıkarır

 1. ENTER tuşuna basın.

Daha fazla bilgi için bkz: oluşturma veya değiştirme bir hücre başvurusu veya Formüllerde adları tanımlama ve kullanma.

Sayfanın Başı

İşlev kullanarak formül oluşturma

 1. Formülü girmek istediğiniz hücreyi tıklatın.

 2. Formüle işlevle başlamak için formül çubuğunda Düğme resmi İşlev Ekle formül çubuğu simgesini tıklatın.

 3. Kullanmak istediğiniz işlevi seçin.

  Fonksiyon ara kutusuna yapmak istediğiniz işlemi açıklayan bir soru girebilir (örneğin, "sayıları Topla" Topla fonksiyonunu getirir) ya da Veya bir kategori Seç kutusundaki kategorilere göz atabilirsiniz.

  İpucu   Veya (alfabetik) çalışma sayfası işlevleri listesi(kategoriye göre) çalışma sayfası işlevleri listesikullanılabilen işlevlerin listesi için bkz.

 4. Bağımsız değişkenleri girin.

  İpucu   Bağımsız değişken olarak hücre başvuruları girmek için İletişim Kutusunu DaraltDüğme resmi tıklatın (iletişim kutusu geçici olarak gizlenir), çalışma sayfasında hücreleri seçin ve sonra İletişim Kutusunu Genişlet Düğme resmi düğmesine basın.

Örnek formül

Ne yaptığı

=TOPLA(A:A)

A sütunundaki tüm sayıları toplar

=ORTALAMA(A1:B4)

Aralıktaki tüm sayıların ortalamasını alır

 1. Formülü tamamladıktan sonra ENTER tuşuna basın.

İpucu   Değerleri hızla özetlemek için Otomatik Toplam'ı da kullanabilirsiniz. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Otomatik Toplam'ı tıklatın ve sonra da istediğiniz işlevi tıklatın.

Sayfanın Başı

İç içe işlevler kullanarak formül oluşturma

İç içe yerleştirilen işlevler, bir işlevi başka bir işlevin bağımsız değişkenlerinden biri olarak kullanır. İşlevleri en çok 64 düzeyde iç içe yerleştirebilirsiniz. Aşağıdaki formül, bir sayı kümesinin (G2:G5) toplamını, yalnızca diğer sayı kümesinin (F2:F5) ortalaması 50'den büyükse alır. Aksi halde 0 döndürür.

İç içe Geçen İşlevler

1. ORTALAMA ve TOPLA işlevleri IF işlevinin içinde iç içe geçirilir.

 1. Formülü girmek istediğiniz hücreyi tıklatın.

 2. Formüle işlevle başlamak için formül çubuğunda Düğme resmiİşlev Sihirbazı'nı formül çubuğu simgesini tıklatın.

 3. Kullanmak istediğiniz işlevi seçin.

  Fonksiyon ara kutusuna yapmak istediğiniz işlemi açıklayan bir soru girebilir (örneğin, "sayıları Topla" Topla fonksiyonunu getirir) ya da Veya bir kategori Seç kutusundaki kategorilere göz atabilirsiniz.

  İpucu   Veya (alfabetik) çalışma sayfası işlevleri listesi(kategoriye göre) çalışma sayfası işlevleri listesikullanılabilen işlevlerin listesi için bkz.

 4. Bağımsız değişkenleri girmek için aşağıdakilerden birin veya birkaçını yapın:

  • Bir bağımsız değişken olarak hücre başvuruları girmek için (iletişim kutusunu geçici olarak gizler) istediğiniz bağımsız yanındaki Düğme resmi İletişimi Daralt' ı tıklatın, çalışma sayfasındaki hücreleri seçin ve sonra İletişim kutusunu Genişlet Düğme resmi basın.

  • Bağımsız değişken olarak başka bir işlev girmek için, istediğiniz bağımsız değişken kutusuna işlevi girin. Örneğin, EĞER işlevinin Eğer_doğruysa_değer düzenleme kutusuna TOPLA(G2:G5) girebilirsiniz.

  • İşlev Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunda görüntülenen formülün parçaları, bir önceki adımda seçtiğiniz işlevi yansıtır. Örneğin, EĞER'i tıklatmışsanız, İşlev bağımsız değişkenleriEĞER işlevinin bağımsız değişkenlerini görüntüler.

Sayfanın Başı

Tek bir sonuç hesaplayan bir dizi formülü oluşturma

Birkaç hesaplama yapıp tek bir sonuç elde etmek için dizi formülü kullanabilirsiniz. Bu tür dizi formülü, birkaç farklı formülü tek bir dizi formülü ile değiştirerek çalışma sayfası modelini basitleştirebilir.

 1. Dizi formülü girmek istediğiniz hücreyi tıklatın.

 2. Kullanmak istediğiniz formülü yazın.

  İpucu   Dizi formüllerinde standart formül sözdizimi kullanılır. Bunların tümü eşittir işaretiyle başlar ve dizi formüllerinizde yerleşik Excel işlevlerinden istediklerinizi kullanabilirsiniz.

  Örneğin, aşağıdaki dizi formülü, her hissenin toplam değerlerini hesaplamak ve görüntülemek için hücrelerden oluşan bir satır kullanmadan, hisse senedi fiyatları ve hisselerden oluşan bir dizinin toplam değerini hesaplar.

  Tek bir sonuç üreten dizi formülü

  Tek bir sonuç üreten dizi formülü

  Dizi formülü olarak {=TOPLA(B2:C2*B3:C3)} formülünü girdiğinizde, Excel hisse sayılarını her hisse senedinin fiyatıyla çarpar (500*10 ve 300*15) ve ardından bu hesaplamaların sonuçlarını toplayarak 9500 toplam değerini bulur.

 3. CTRL+ÜSTKRKT+ENTER tuşlarına birlikte basın.

  Excel, formülü otomatik olarak { } (bir çift açma ve kapatma küme ayracı) arasına ekler.

  Not   Formülün iki yanına kendiniz küme ayraçları eklerseniz, formül dizi formülüne dönüştürülmez; dizi formülü oluşturmak için CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basmalısınız.

Önemli   Dizi formülünü düzenlerken küme ayraçları ({ }) dizi formülünde görüntülenmez; yaptığınız değişiklikleri bir dizi formülünde bir araya getirmek ve küme ayraçlarının eklenmesini sağlamak için CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına bir kez daha basmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Birden çok sonuç hesaplayan bir dizi formülü oluşturma

Bazı çalışma sayfası işlevleri, değer dizilerini geri döndürür veya bağımsız değişken olarak bir değer dizisi gerektirir. Dizi formülü kullanarak birden fazla sonuç hesaplamak için diziyi, dizi bağımsız değişkenleriyle aynı sayıda satır ve sütunu olan bir hücre aralığına girmeniz gerekir.

 1. Dizi formülü girmek istediğiniz hücre aralığını seçin.

 2. Kullanmak istediğiniz formülü yazın.

  İpucu   Dizi formüllerinde standart formül sözdizimi kullanılır. Bunların tümü eşittir işaretiyle başlar ve dizi formüllerinizde yerleşik Excel işlevlerinden istediklerinizi kullanabilirsiniz.

  Örneğin, üç ay (a sütunu) bir dizi için üç satış rakamı (sütun b'de) verilmiştir, eğilim fonksiyonu satış rakamları için düz çizgi değerleri belirler. Tüm formül sonuçlarını görüntülemek için bu C (C1: C3) sütunundaki üç hücreye girilir.

  Birden çok sonuç üreten dizi formülü

  Birden çok sonuç üreten dizi formülü

  =Eğilim(B1:B3,a1:a3) formülünü dizi formülü olarak girdiğinizde, üç satış rakamı ve üç aya bağlı olarak üç ayrı sonuç (22196, 17079 ve 11962) üretir.

 3. CTRL+ÜSTKRKT+ENTER tuşlarına birlikte basın.

  Excel, formülü otomatik olarak { } (bir çift açma ve kapatma küme ayracı) arasına ekler.

  Not   Formülün iki yanına kendiniz küme ayraçları eklerseniz, formül dizi formülüne dönüştürülmez; dizi formülü oluşturmak için CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basmalısınız.

Önemli   Dizi formülünü düzenlerken küme ayraçları ({ }) dizi formülünde görüntülenmez; yaptığınız değişiklikleri bir dizi formülünde bir araya getirmek ve küme ayraçlarının eklenmesini sağlamak için CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına bir kez daha basmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Formül girmeye yönelik ipuçları ve püf noktalarını öğrenme

Formüllerle çalışırken nasıl kolayca formülünü kullanarak başvuru türünü değiştirmek, formüller çalışma sayfasındaki diğer hücrelere kopyalayın, formül otomatik tamamlama kullanarak formül hatalarını önlemek ve formül bağımsız değişkenleri hakkında daha fazla bilgi her işlev için sağlanan işlev Ekran İpuçları yararlanmak bilmeniz iyi olur.

Göreceli, mutlak ve karışık başvurular arasında geçiş yapma

Göreli, mutlak ve karışık başvurular arasında geçiş yapmak için

 1. Formülü içeren hücreyi seçin.

 2. formül çubuğu formül çubuğu, değiştirmek istediğiniz başvuruyu seçin.

 3. Başvuru türleri arasında geçiş yapmak için F4 tuşuna basın.

Başvuru türleri arasında geçiş yapma hakkında daha fazla bilgi için bkz: göreceli, mutlak ve karışık başvurular arasında geçiş yapma.

Sayfanın Başı

Hızlı bir şekilde formüller, diğer hücrelere kopyalama

Aynı formülü bir hücre aralığına hızlı bir şekilde girebilirsiniz. Hesaplamak istediğiniz aralığı seçin, formülü yazın ve CTRL+ENTER tuşlarına basın. Örneğin, C1:C5 aralığına =TOPLA(A1:B1) yazıp CTRL+ENTER tuşlarına basarsanız, Excel aralıktaki her hücreye formülü girer ve bu arada göreli başvuru olarak A1'i kullanır.

Formülleri bitişik hücrelere kopyalamak için doldurma komutunu da kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: çalışma sayfası hücreleri otomatik olarak veri dolduran.

Sayfanın Başı

Formülü Otomatik Tamamlama'yı kullanma

Oluşturma ve formülleri düzenleme ve yazma ve sözdizimi hatalarını en aza indirmek kolaylaştırmak için formül Otomatik Tamamlama'yı kullanın. Sonra bir = (eşittir işareti) yazın ve harfler başlayarak, Excel geçerli işlevler ve hücrenin altındaki adlar dinamik bir listesini görüntüler. Excel, işlev veya adı formüle TAB tuşuna basmak veya listedeki bir öğeyi çift ekledikten sonra uygun bağımsız değişkenleri görüntüler. Out formülü doldururken ek bağımsız değişkenler virgül yazarak da görüntüleyebilirsiniz. Ek işlevler veya adları, formüle ekleyebilirsiniz ve kendi başına harfleri yazarken, Excel yeniden seçim yapabileceğiniz dinamik bir listesini görüntüler.

Formül Otomatik Tamamla varsayılan olarak açıktır. Açmak veya kapatmak için Formül Otomatik Tamamla kullanbkz.

Sayfanın Başı

İşlev Ekran İpuçlarını kullanma

Bir işlev bağımsız değişkenleri ile tanıdık olmayan, işlev adı ve bir açma parantezi yazdıktan sonra görünen ekran ipucu işlevi kullanabilirsiniz. İşlev Yardım konusunu görüntülemek için işlev adını tıklatın veya bağımsız değişken adı karşılık gelen bağımsız değişkeni seçmek için tıklatın.

Sayfanın Başı

Formül oluştururken yaygın hatalardan kaçınma

Ne zaman yapabilirsiniz en yaygın hatalardan bazıları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir bir formül ve formül hataları önlemek nasıl girme:

Şunları yaptığınızdan emin olun:

Ayrıntılı Bilgi

Formüldeki tüm açık ve kapalı parantezlerin eşleştir   

Bütün ayraçların, eşleşen bir çiftin formüllerdeki parçasıdır. Bir formül oluşturduğunuz zaman, Excel ayraçları girildikleri renkte görüntüler.

Girdiğiniz formülde bir aralık belirtmek için iki nokta kullanın   

İki nokta üst üste (:) aralıktaki ilk ve son hücreye başvuruyu ayırmak kullanılır. Örneğin, a1: a5.

Gerekli tüm bağımsız değişkenleri girin   

İşlevleri gerekli ve isteğe bağlı bağımsız değişkeni (köşeli parantez sözdizimi tarafından gösterilen). Gerekli tüm bağımsız değişkenler girilmesi gerekir. Ayrıca, çok fazla bağımsız değişken girmediğinizden emin olun.

Bir formül 64'ten fazla işlevlerde geçirmeyin   

İşlev bir formül içinde iç içe geçirme 64 düzeylere sınırlıdır.

Çalışma kitabı veya çalışma sayfası adları tek tırnak işareti içine alın   

Adlar değerlere veya hücrelere, diğer çalışma sayfalarındaki veya adlarını alfabetik olmayan karakterler içeren çalışma kitaplarını söz konusu olduğunda, tek tırnak işaretleri ( ' ) alınmalıdır.

Dış çalışma kitaplarının yolunu belirtin   

Dış başvurular, çalışma kitabının adını ve çalışma kitabının yolunu içermelidir.

Sayıları biçimlendirmeden girin   

Girdiğiniz formülde sayılar ondalık ayırıcı veya dolar işareti ($) ile virgül formülleri bağımsız değişken ayırıcısı olarak kullanılan ve dolar işaretleri mutlak başvurular işaretlemek için kullanılır çünkü biçimlendirilmesi gerektiğini değil. Örneğin, 1000 TLgirmek yerine 1000 formülü girin.

Sayfanın Başı

Not   Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

İlgili Uygulamalar: Excel 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Dili değiştir