Formülü Otomatik Tamamlama'yı Kullanma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Formül oluşturmayı ve düzenlemeyi kolaylaştırmak, yazma işini ve sözdizimi hatalarını en aza indirmek için, Formül Otomatik Tamamlama'yı kullanın. Bir = (eşittir) işareti ve ilk harfleri veya bir görüntüleme tetikleyicisi yazdıktan sonra, Microsoft Excel hücrenin altında, harfler veya görüntü tetikleyicisiyle eşleşen geçerli işlevler, adlar ve metin dizeleri içeren dinamik bir açılan liste görüntüler. Böylece, bir ekleme tetikleyicisi kullanarak, açılan listedeki bir öğeyi formüle ekleyebilirsiniz.

formülü otomatik tamamlama

1. Formül Otomatik Tamamlama'yı başlatmak için, = (eşittir) işaretini ve ilk harfleri veya bir görüntüleme tetikleyicisi yazın.

2. Siz yazarken, geçerli öğeleri içeren kaydırılabilir bir liste, en yakın eşleşme vurgulanmış olarak görüntülenir.

3. simgeler (Bu örnekte, ARAMA,... İKİNCİ bir işlevi gibi girişinin türünü temsil eder. EĞİM), tablo başvurusu (SalesSummary) veya tanımlı adını ().

4. Ayrıntılı Ekran İpuçları en iyi seçimi yapmanıza yardımcı olur.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Görüntüleme Tetikleyicileri kullanarak açılan listeyi denetleme

Formülü otomatik tamamlama açılan listesinde tuşları kullanarak hareket etme

Ekleme tetikleyicisi kullanarak açılan listeden öğe girme

Formülü otomatik tamamlama özelliğini açma veya kapatma

Görüntüleme tetikleyicileri kullanarak açılan listeyi denetleme

Aşağıdaki tabloda, Formül Otomatik Tamamlama açılan listesinde öğelerin görüntülenmesinin nasıl dinamik olarak denetleneceği özetlenmektedir.

Görüntülenecek öğe

Yazılacak dize

Excel ve kullanıcı tanımlı işlev adları

İşlev girilebilecek herhangi bir yerdeki bir harf veya ilk harfler.

Örnek: Su

İşlev bağımsız değişkenleri

(Görüntüleme tetikleyicisi yok).

Bir sayı veya hücre başvurusu gibi bağımsız değişkeni yazın veya ilk harfler, virgül, sol parantez veya [ (sol köşeli parantez) gibi bir görüntüleme tetikleyicisi kullanın.

Örnek: TOPLA(5, A2, [

Sonraki her bağımsız değişken için, bir virgül ve sonra bağımsız değişkeni veya başka bir görüntüleme tetikleyicisi yazın.

Not: Şu işlevler, açılan listede otomatik olarak görüntülenen numaralandırılmış sabitler içeren bağımsız değişkenlere sahiptir: HÜCRE, GD, YATAYARA, KAÇINCI, DEVRESEL_ÖDEME, BD, RANK.ORT, RANK.EŞİT, ALT TOPLAM ve DÜŞEYARA.

Tanımlı adlar ve tablo adları

Bu adın girilebileceği bir harf veya ilk harfler.

Örnek: Yıl

Tablo sütunu belirleyicileri ve özel öğe belirleyicileri ([#Tümü], [#Veri], [#Başlıklar], [#Toplamlar], [#BuSatır])

Aşağıdakilerden biri veya birkaçı:

 • Tablo adından hemen sonra [ (sol köşeli parantez).

  Örnek: YıllıkÖzet[

 • Özel öğeden hemen sonra (virgül).

  Örnek: =YıllıkÖzet[#Tümü],

 • Sütun adından hemen sonra : (iki nokta üst üste).

  Örnek: YıllıkÖzet[Satışlar:

Not: Hücre bir tablodaysa, tablo adı isteğe bağlıdır. Örneğin, aşağıdaki formüller aynı olur:

=[Sales]/[Costs]

=AnnualSummary[Sales]/AnnualSummary[Costs]

Küp işlevlerindeki bağlantı adları

Bir Küp işlevi adının sol parantezinden hemen sonra " (sol tırnak işareti).

Örnek: KÜPÜYESİ("

Not: Yalnızca, geçerli çalışma kitabında saklanan OLAP bağlantıları listelenir.

Küp işlevlerindeki çok boyutlu ifadeler (MDX) metin dizeleri

Aşağıdakilerden biri veya birkaçı:

 • Bir bağımsız değişkenin virgülünden hemen sonraki " (sol tırnak işareti).

  Örnek: KÜPÜYESİ("SatışKüpVerileri","

 • Bir sağ köşeli parantezden hemen sonraki . (nokta).

  Örnek: KÜPÜYESİ("SatışKüpVerileri","[Müşteriler].

  Örnek: KÜPÜYESİ("SatışKüpVerileri","[Müşteriler].[Mexico].

 • ( (açma parantezi) başlığın başlangıcı belirlemek için MDX metin dizesi için açılan çift tırnaktan hemen sonra (virgülle ayrılmış değerleri içeren dize).

  Örnek: KÜPDEĞERİ("SatışKüpVerileri","(

 • ,  (virgül) başlığın ikinci kısmını belirlemek için MDX metin dizesi için açılan çift tırnaktan hemen sonra.

  Örnek: KÜPDEĞERİ("SatışKüpVerileri","([Müşteriler].[Mexico],

 • Bir ifade kümesinin başlangıcını gösteren, bir MDX metin dizesinin sol tırnak işaretinden hemen sonraki { (sol küme parantezi).

  Örnek: KÜPDEĞERİ("SatışKüpVerileri","{

  Notlar: 

  • Formül Otomatik Tamamlama özelliğini kullanarak MDX metin dizesi girmek için bir OLAP veri kaynağına bağlı olmanız gerekir.

  • Başlık tanımlanırsa, seçimi doğrulamaya yardımcı olmak üzere Ekran İpucunda görüntülenir.

  • Bir MDX metin dizesi belirsizse, benzersiz bir üye adı yine de girilir, ancak doğrusunun girilip girilmediğine karar vermeniz gerekir. Örneğin, Aşağıdaki MDX metin dizesi için iki değer varsa:

   KÜPÜYESİ("SatışKüpVerileri","[Müşteriler].[Mexico].[Gutierrez].[Paulo Neves]

   Aşağıdaki değerlerden biri girilir:

   [Müşteriler].[Ad].&[54342]

   [Müşteriler].[Ad].&[34297]

   Girilen değer istediğiniz değer değilse, bunu siler, diğerini seçersiniz.

  • "Children", "Parent" veya "Crossjoin" gibi Microsoft SQL Server Analysis Services işlev adları açılan listede görüntülenmez, ancak yine de bunları yazabilirsiniz.

Notlar: 

 • Formül Otomatik Tamamlama özelliğini kullanırken istediğiniz zaman, formülü neyin sona erdirmesini istediğinizi yazabilirsiniz.

 • Formül Otomatik Tamamlama özelliğini varolan basamaklı bir işlev veya formülün ortasında kullanabilirsiniz. Ekleme noktasından hemen önceki metin, açılan listedeki değerleri görüntülemek için kullanılır ve ekleme noktasından sonraki tüm metin değişmeden kalır.

 • ALT TOPLAM işlevinde kullanılanlar gibi, sayılan sabitler için oluşturduğunuz tanımlı adlar ve Küp işlevi bağlantıları Otomatik Tamamlama açılan listesinde görüntülenmez, ancak bunları yine de yazabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Formül Otomatik Tamamlama açılan listesinde tuşları kullanarak hareket etme

Aşağıdaki tabloda, Formül Otomatik Tamamlama açılan listesi içinde hareket etmek için kullanabileceğiniz tuşlar özetlenmektedir.

Bunu yapmak için

Basılacak Tuş

Ekleme noktasını bir karakter sola taşıma.

SOL OK

Ekleme noktasını bir karakter sağa taşıma.

SAĞ OK

Seçimi bir öğe yukarıya taşıma.

YUKARI OK

Seçimi bir öğe aşağı taşıma.

AŞAĞI OK

Son öğeyi seçme.

END

İlk öğeyi seçme.

HOME

Bir sayfa aşağıya gitme ve yeni öğe seçme.

PAGE DOWN

Bir sayfa yukarıya gitme ve yeni öğe seçme.

PAGE UP

Açılan listeyi kapatma.

ESCAPE (veya başka bir hücreyi tıklatma)

Formül Otomatik Tamamlamayı açma veya kapatma

ALT+AŞAĞI OK

Sayfanın Başı

Ekleme tetikleyicisi kullanarak açılan listeden öğe girme

Önemli: Formül yazarken, ekleme tetikleyicisi kullandıktan sonra bile, işlev için sağ parantezi, tablo başvurusu için sağ köşeli parantezi veya MDX metin dizesi için sağ tırnak işaretini yazmayı unutmayın.

 • Seçili öğeyi formüle eklemek ve ekleme noktasını hemen ardına getirmek için, SEKME tuşuna basın veya öğeyi çift tıklatın.

Sayfanın Başı

Formül Otomatik Tamamlamayı açma veya kapatma

 1. Dosya sekmesini tıklatın, Seçenekler'i ve sonra da Formüller kategorisini tıklatın.

 2. Formüllerle çalışma altında, Formül Otomatik Tamamlama onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

İpucu: Formül Otomatik Tamamlama durumunu değiştirmek için formül yazarken ALT+AŞAĞI OK tuşlarına da basabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×