Filtresi Web Bölümü Klasik sayfada Liste Görünümü Web bölümüne bağlama

Filtresi Web Bölümü Klasik sayfada Liste Görünümü Web bölümüne bağlama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

SharePoint filtre bir liste veya kitaplık için bir değer geçirmek için Web bölümünü yapılandırmak ve veri değeri temelinde listesinde görünümünü değiştirin. Örneğin, Seçim Filtresi Web Bölümü'nde Ürün siparişleri listesinden seçtiğinizde, bitişik bir liste için sırasıyla karşılık gelen ürünleri görüntüleyebilirsiniz.

Bu makalede sözü edilen liste görünümü Web Bölümü görürsünüz. Bu liste veya kitaplık Web bölümü olarak giriş sayfanıza eklemek için ifade eder. Bir kere eklendikten sonra filtre görüntüle özelleştirmek için Web bölümlerini bağlanabilirsiniz.

13 Mart 2017 takdir müşteri geri bildirimigüncelleştirildi.

Bir metin Filtresi Web Bölümü SharePoint 2016 ve 2013 için Liste Görünümü Web bölümüne bağlama

Not: Aşağıdaki yordam, sayfaya bir ekip sitesinde oluşturmakta olduğunuz varsayılmaktadır. Komutlar ve yönergeler diğer sitelerde değişebilir.

Bir sayfayı düzenlemek için site üyeleri SharePoint grubunun üyesi olmanız gerekir.

Liste Web Bölümü sayfanıza eklemek için önce ilk oluşturulması için ihtiyaçlarını burada açıklanan. Bir liste oluşturmak için SharePoint listesi oluşturmakonusuna bakın. Sütun eklemek için SharePoint liste veya kitaplıkta sütun oluşturma konusuna bakın.

Liste web bölümü olarak giriş sayfasına eklemek için aşağıdaki adımları çalışmak için bir listesine sahip bir kez dönün.

 1. Bir sayfada, şeritteki Sayfa sekmesine ve sonra da Düzenle komutuna tıklayın.

  Düzenle düğmesi vurgulanmış olarak sayfa sekmesi

  Not: Düzenle komutu kullanılamıyorsa, sayfayı düzenlemek için gerekli izinlere sahip olmayabilirsiniz. Yöneticinize başvurun.

 2. Sayfadaki metin Filtresi Web Bölümü ve liste görünümü Web bölümünü eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 3. Şeritte, Ekle sekmesini tıklatın ve ardından Web Bölümü'nütıklatın.

  Wiki sayfası Şeritte Ekle

 4. Kategorileraltında uygulamaları, Web Bölümlerialtında tıklatın, istediğiniz liste görünümü Web bölümünü tıklatın ve sonra Ekle'yitıklatın. Yeni Web Bölümü sayfasında görüntülenir.

  Not: Bir listeniz yoksa oluşturmanız gerekir. Bunu yapmak için SharePoint listesi oluşturmakonusuna bakın.

 5. Liste Görünümü Web Bölümü için aşağı ok Web Bölümü menüsünü tıklatın ve ardından Web Bölümünü Düzenleüzerine gelin.

  Web Bölümünü Düzenle menü seçeneği vurgulanmış
 6. Web bölümü araç bölmesinde, sağ tarafta, aşağıdakileri yaparak Web Bölümü'nün özel özellikleri düzenleyin:

  Liste görünümü özelliklerini, liste görünümleri bölümündeki düzenleme
  • Liste görünümleri bölümünde varsayılan liste görünümünü değiştirmek için Seçili Görünüm liste kutusundan farklı bir görünüm seçin. Örneğin, filtre, sıralama veya grup verilerini farklı bir yol için istediğiniz veya farklı sütunlar görüntüler. Alternatif olarak, liste geçerli görünümü düzenlemek için Geçerli Görünümü Düzenle ' yi tıklatın.

   Liste görünümleri özelliği bölmesi

   Bir liste görünümünü seçtiğinizde veya düzenlediğinizde, özgün liste tasarımından gelen liste tasarımının kopyası oluşturulur ve Liste Görünümü Web Bölümü ile kaydedilir. Ancak, liste verileri aynı kalır.

   Geçerli görünümden farklı bir görünüme geçerken dikkatli olun. Geçerli görünümde yaptığınız değişiklikleri silebilir ve geçerli görünümdeki sütunları temel alan Web Bölümü bağlantılarını devre dışı bırakabilirsiniz. Görünümler arasında geçiş yaparsanız onay uyarısı alırsınız.

  • Araç çubuğu türü' nün altında araç çubuğunda, değiştirmek için liste kutusunda aşağıdakilerden birini seçin:

   Bir araç çubuğu türü seçin
   • Tam Araç Çubuğu

   • Özet Araç Çubuğu

   • Araç Çubuğu Yok

   • Araç çubuğunu göster

 7. Araç bölmesinin en altında, Tamam düğmesini tıklatın.

 8. Aksi halde hala açın, Ekle sekmesini ve ardından Web Bölümü'nütıklatın.

  Kategorileraltında filtreleri, Web Bölümlerialtında tıklatın, Metin Filtre'yetıklayın ve sonra Ekle'yitıklatın. Yeni Web Bölümü sayfasında görüntülenir.

  Metin Filtresi web bölümü seçme
 9. Metin Filtresi Web Bölümü yapılandırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Web Bölümü'nde, araç bölmesini aç' ı tıklatın.

  • Web bölümünün üzerine gelin, aşağı oku tıklatın ve sonra da Web Bölümünü Düzenle'yitıklatın. Yapılandırma araç bölmesi görüntülenir.

 10. Araç bölmesinde, Web bölümünü tanımlamak için Filtre adı kutusuna bir ad yazın.

  Bir etiket veya kullanıcı için kısa bir yönerge olarak adı de kullanabilirsiniz. Örneğin, kullanabileceğiniz raporları göre filtre: kullanıcılara bildirmek için bir etiket olarak raporları listesi görünümünü filtre uygulayabilirsiniz.

 11. İsteğe bağlı olarak, Gelişmiş filtre seçenekleri bölümünde aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Karakter sayısını sınırlandırmak için sayı en fazla karakter sayısı metin kutusuna girin. Bir metin değerini uzunluk üst sınırı 255 karakterdir.

  • Metin Filtresi Web Bölümü metin kutusuna bir başlangıç değeri girmek için varsayılan değeri Varsayılan değer kutusuna girin. Bu varsayılan değeri sonra sayfanın ilk görüntülendiğinde ilk değer listesini liste görünümü Web bölümünde görüntülemek için kullanılır.

  • Verileri filtrelemek için bir seçim yapmak için kullanıcı anımsatan bir ileti görüntülemek için kullanıcının değer seçmesini iste onay kutusunu seçin.

  • Denetim piksel cinsinden genişlik metin kutusuna, piksel, veya boş değer veya "0" otomatik olarak metin kutusunu boyutlandırmak için sayısı olarak metin kutusunun genişliğini belirten bir sayı girin. Bu metin kutusunda kullanıcı tarafından girilen değer görünür olduğundan, büyük olasılıkla bunu olası en büyük değeri için yeteri kadar geniş yapmak istediğiniz.

 12. Araç bölmesinin en altında, Tamam düğmesini tıklatın.

 13. Metin Filtresi Web Bölümü bağlamak için metin Filtresi Web bölümünün üzerine gelin, aşağı oku tıklatın, bağlantılar' a gidin, Filtre değerleri göndermeyeüzerine gelin ve sonra bağlanmak istediğiniz liste görünümü Web Bölümü'nün adını tıklatın.

  Not: Menüsünde bağlantılar görmüyorsanız, özellikleri'ni açın ve sonra aşağı oku yeniden tıklatın Web Bölümünü Düzenle ' yi tıklatın. Filtre veya liste web bölümleri özelliklerini açabilirsiniz.

 14. Bağlantısını yapılandır iletişim kutusunda, Bağlantı türü' nün altında Yapılandır' ı tıklatın, Tüketici alan adına göre Liste Görünümü Web bölümüne filtre uygulamak istediğiniz sütunun ayarlayın ve sonra Son'utıklatın.

  Not: Tarayıcıda açılan pencereleri Bağlantısını yapılandır iletişim kutusunu görüntülemek için bu Web sitesinden etkinleştirmeniz gerekebilir.

 15. Bitirdiğinizde Sayfa sekmesinde, bağlantıyı yapılandırma kaydetmek ve sayfayı görüntülemek için Kaydet ve Kapat'ı tıklatın.

Liste Görünümü Web bölümünde görüntülenen sonuçları dinamik olarak değiştirmek için bazı metin metin Filtresi Web Bölümü için metin kutusuna girin. Metni 14 adımda yapılan bağlantı belirttiğiniz sütunundaki bir değeri tam olarak eşleşen emin olun. Metni girdikten sonra sonuçları görmek için ENTER tuşuna basın. Liste Görünümü Web bölümünde tüm değerleri yeniden görüntülemek için metin kutusunu temizleyin ve sonra ENTER tuşuna basın.

Not: Metin Filtresi Web Bölümü joker karakterler tanımıyor. Bir kullanıcı, yıldız işareti (*) veya yüzde işareti (%) gibi joker karakter girerse karakteri harf karakter olarak yorumlanır.

Sayfanın Başı

Tarih Filtresi Web Bölümü SharePoint 2016 ve 2013 için Liste Görünümü Web bölümüne bağlama

Not: Aşağıdaki yordamda bir ekip sitesinde sayfa oluşturduğunuz varsayar. Komutlar ve yönergeler diğer sitelerde değişebilir.

Bir sayfayı düzenlemek için site üyeleri SharePoint grubunun üyesi olmanız gerekir.

Liste Web Bölümü sayfanıza eklemek için önce ilk oluşturulması için ihtiyaçlarını burada açıklanan. Bir liste oluşturmak için SharePoint listesi oluşturmakonusuna bakın. Sütun eklemek için SharePoint liste veya kitaplıkta sütun oluşturma konusuna bakın.

Bir kez çalışmak için listeniz için şu adımları dönün.

 1. Bir sayfadan, Şeritteki Sayfa sekmesini tıklatın ve sonra da Düzenle komutunu tıklatın.

  Düzenle düğmesi vurgulanmış olarak sayfa sekmesi

  Not: Düzenle komutu kullanılamıyorsa, sayfayı düzenlemek için gerekli izinlere sahip olmayabilirsiniz. Yöneticinize başvurun.

 2. Sayfadaki bir tarih filtresi Web Bölümü ve liste görünümü Web bölümünü eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 3. Şeritte, Ekle sekmesini tıklatın ve ardından Web Bölümü'nütıklatın.

  Wiki sayfası Şeritte Ekle

 4. Kategorileraltında uygulamaları, Web Bölümlerialtında tıklatın, istediğiniz liste görünümü Web bölümünü tıklatın ve sonra Ekle'yitıklatın. Yeni Web Bölümü sayfasında görüntülenir.

 5. Liste Görünümü Web Bölümü için aşağı ok Web Bölümü menüsünü tıklatın ve ardından Web Bölümünü Düzenleüzerine gelin.

 6. Web bölümü araç bölmesinde, aşağıdakileri yaparak Web Bölümü'nün özel özellikleri düzenleyin:

  • Listenin varsayılan görünümünü değiştirmek için Seçili Görünüm liste kutusundan farklı bir görünüm seçin. Örneğin, filtre, sıralama veya grup verilerini farklı bir yol için istediğiniz veya farklı sütunlar görüntüler. Alternatif olarak, liste geçerli görünümü düzenlemek için Geçerli Görünümü Düzenle ' yi tıklatın.

   Liste görünümleri özelliği bölmesi

   Not: Bir liste görünümünü seçtiğinizde veya düzenlediğinizde, özgün liste tasarımından gelen liste tasarımının kopyası oluşturulur ve Liste Görünümü Web Bölümü ile kaydedilir. Ancak, liste verileri aynı kalır.

   Geçerli görünümden farklı bir görünüme geçerken dikkatli olun. Geçerli görünümde yaptığınız değişiklikleri silebilir ve geçerli görünümdeki sütunları temel alan Web Bölümü bağlantılarını devre dışı bırakabilirsiniz. Görünümler arasında geçiş yaparsanız onay uyarısı alırsınız.

  • Araç çubuğu türü' nün altında araç çubuğunda, değiştirmek için liste kutusundan Tam araç çubuğu, Özet araç çubuğuveya Araç çubuğu yok öğesini seçin.

   Bir araç çubuğu türü seçin
 7. Araç bölmesinin en altında, Tamam düğmesini tıklatın.

 8. Kategoriler altında Filtreleri'nitıklatın, Tarih Filtresialtında Web Bölümleri ' ni tıklatın ve ardından Ekle'yitıklatın. Yeni tarih filtresi Web Bölümü sayfasında görüntülenir.

 9. Web bölümünü yapılandırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

 10. Web Bölümü'nde, araç bölmesini aç' ı tıklatın.

 11. Web bölümünün üzerine gelin, aşağı oku tıklatın ve sonra da Web Bölümünü Düzenle'yitıklatın. Yapılandırma araç bölmesi görüntülenir.

 12. Araç bölmesinde, Web bölümünü tanımlamak için Filtre adı kutusuna bir ad yazın.

  Bir etiket veya kullanıcı için kısa bir yönerge olarak adı de kullanabilirsiniz. Örneğin, raporlara filtre olarak kullanabilirsiniz: kullanıcılara bildirmek için bir etiket olarak raporları listesi görünümünü filtre uygulayabilirsiniz.

 13. Tarih Filtresi Web Bölümü metin kutusuna bir başlangıç değeri girmek için Varsayılan değerseçin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

 14. Belirli bir tarihseçin ve sonra belirli bir tarih girin.

 15. Bugünden sapmaseçin, gün sayısını (en fazla 999 değerdir) gün metin kutusuna girin ve sonra Sonra bugün veya Önce bugünseçin.

  Bu varsayılan değeri sonra sayfanın ilk kez görüntülediğinde Liste Görünümü Web bölümündeki değerleri ilk listesini görüntülemek için kullanılır.

 16. İsteğe bağlı olarak, Gelişmiş filtre seçenekleri bölümünde tarih filtre uygulamak için bir seçim yapmak için kullanıcı anımsatan bir ileti görüntülemek için kullanıcının değer seçmesini iste onay kutusunu seçin.

 17. Bölmenin alt kısmındaki aracı, değişikliklerinizi kaydetmek için Tamam' ı tıklatın.

 18. Tarih Filtresi Web Bölümü bağlamak için tarih filtresi Web bölümünün üzerine gelin, aşağı oku tıklatın, bağlantılar' ı tıklatın, Filtre değerleri için Gönder'itıklatın ve sonra bağlanmak istediğiniz liste görünümü Web Bölümü'nün adını tıklatın.

  Not: Menüsünde bağlantılar görmüyorsanız, özellikleri'ni açın ve sonra aşağı oku yeniden tıklatın Web Bölümünü Düzenle ' yi tıklatın. Filtre veya liste web bölümleri özelliklerini açabilirsiniz.

 19. Bağlantı Seç iletişim kutusunda, İçerik türüseçin, Yapılandır' ı tıklatın, Liste Görünümü Web bölümüne göre filtre uygulamak istediğiniz sütun Tüketici alan adı ayarlayın ve sonra Son'utıklatın.

 20. Bitirdiğinizde Sayfasekmesini, bağlantıyı yapılandırma kaydetmek ve sayfayı görüntülemek için Kaydet ve Kapat'ı tıklatın.

Liste Görünümü Web bölümünde görüntülenen sonuçları dinamik olarak değiştirmek için bir tarih girin veya Tarih seçicisi düğmesini tıklatın ve sonra ENTER tuşuna basın. Girdiğiniz değer sütundaki 15 adımda belirtilen bir değere eşleşmelidir. Liste Görünümü Web bölümünde tüm değerleri yeniden görüntülemek için metin kutusundan tarih temizleyin ve sonra ENTER tuşuna basın.

Not: Kısa tarih biçiminde SharePoint site tarafından kullanılan geçerli bölgesel ayarı tarih girmek, kullanıcının gerekir. Kısa tarih biçimi, bilgisayarınızda veya sitenin bölgesel ayarlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Örneğin, İngilizce (ABD) gg/aa/yyyy kullanın ve gg/aa/yyyy Fransızca (Fransa) için kullanın. Kullanıcı, tarih seçici doğru tarih giriş emin olmak için de kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Seçim Filtresi Web Bölümü SharePoint 2016 ve 2013 için Liste Görünümü Web bölümüne bağlama

Not: Aşağıdaki yordamda bir ekip sitesinde sayfa oluşturduğunuz varsayar. Komutlar ve yönergeler diğer sitelerde değişebilir.

Bir sayfayı düzenlemek için site üyeleri SharePoint grubunun üyesi olmanız gerekir.

 1. Bir sayfada, şeritteki Sayfa sekmesine ve sonra da Düzenle komutuna tıklayın.

  Düzenle düğmesi vurgulanmış olarak sayfa sekmesi

  Not: Düzenle komutu kullanılamıyorsa, sayfayı düzenlemek için gerekli izinlere sahip olmayabilirsiniz. Yöneticinize başvurun.

 2. Sayfadaki bir seçim Filtresi Web Bölümü ve liste görünümü Web Bölümü eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 3. Şeritte, Ekle sekmesini tıklatın ve ardından Web Bölümü'nütıklatın.

  Wiki sayfası Şeritte Ekle

 4. Kategorileraltında listeler ve kitaplıklar, altında Web Bölümleri' ni tıklatın, istediğiniz liste görünümü Web bölümünü tıklatın ve ardından Ekle'yitıklatın. Yeni Web Bölümü sayfasında görüntülenir.

 5. Liste Görünümü Web Bölümü için Web Bölümü menüsünü aşağı oku tıklatın ve sonra Paylaşılan Web Bölümünü Değiştir'inüzerine gelin.

 6. Web bölümü araç bölmesinde, aşağıdakileri yaparak Web Bölümü'nün özel özellikleri düzenleyin:

  • Listenin varsayılan görünümünü değiştirmek için Seçili Görünüm liste kutusundan farklı bir görünüm seçin. Örneğin, filtre, sıralama veya grup verilerini farklı bir yol için istediğiniz veya farklı sütunlar görüntüler. Alternatif olarak, liste geçerli görünümü düzenlemek için Geçerli Görünümü Düzenle ' yi tıklatın.

   Liste görünümleri özelliği bölmesi

   Not: Bir liste görünümünü seçtiğinizde veya düzenlediğinizde, özgün liste tasarımından gelen liste tasarımının kopyası oluşturulur ve Liste Görünümü Web Bölümü ile kaydedilir. Ancak, liste verileri aynı kalır.

   Geçerli görünümden farklı bir görünüme geçerken dikkatli olun. Geçerli görünümde yaptığınız değişiklikleri silebilir ve geçerli görünümdeki sütunları temel alan Web Bölümü bağlantılarını devre dışı bırakabilirsiniz. Görünümler arasında geçiş yaparsanız onay uyarısı alırsınız.

  • Araç çubuğu türü' nün altında araç çubuğunda, değiştirmek için liste kutusundan Tam araç çubuğu, Özet araç çubuğuveya Araç çubuğu yok öğesini seçin.

   Bir araç çubuğu türü seçin
 7. Araç bölmesinin en altında, Tamam düğmesini tıklatın.

 8. Kategoriler altında Filtreleri'nitıklatın, Seçim Filtresialtında Web Bölümleri ' ni tıklatın ve ardından Ekle'yitıklatın. Yeni Seçim Filtresi Web Bölümü sayfasında görüntülenir.

 9. Web bölümünü yapılandırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Web Bölümü'nde tıklatın araç bölmesini açın.

  • Web bölümünün üzerine gelin, aşağı oku tıklatın ve sonra da Web Bölümünü Düzenle'yitıklatın. Yapılandırma araç bölmesi görüntülenir.

  • Araç bölmesinde, Web bölümünü tanımlamak için Filtre adı kutusuna bir ad yazın.

   İpucu: Bir etiket veya kullanıcı için kısa bir yönerge olarak adı de kullanabilirsiniz. Örneğin, kullanabileceğiniz raporları göre filtre: kullanıcılara bildirmek için bir etiket olarak raporları listesi görünümünü filtre uygulayabilirsiniz.

  • Değerleri listesinden ve kullanıcı filtre düğmesini tıklattığında görüntülenen filtre değerlerini Seç iletişim kutusundan seçebilmek için kullanıcı istediğiniz isteğe bağlı bir açıklama girin. Durum sütunu olan müşteri listesi varsa, örneğin, standart, tercih edilen ve Elite değerler listesi, ayrı bir satıra her değeri olarak girebilirsiniz. Bu değerler, ardından Durum sütununda, Liste Görünümü Web bölümüne bir kullanıcı bir değer girip ENTER tuşlarına basmadan görünen değerlerle eşleşecek şekilde kullanılır.

   Her satırda her değeri için kullanıcı ve verilere filtre tıklattığınızda görüntülenen Filtre değerlerini seçin iletişim kutusunda değerleri yerine alternatif bir açıklama ekleyebilirsiniz. Örneğin:

   Standart; Normal bir müşteri ortalama kredi derecelendirmesi

   Tercih edilen; Normal bir müşteri yüksek kredi derecelendirmesi

   Elite; Yüksek hacimli müşteri yüksek kredi derecelendirmesi

   Not: Seçenek listesini en az bir seçim içermelidir ve benzersiz olması gerekir. Değer ne açıklama 255 karakterden uzun. Seçenek sayısı üst sınırı 1000'dir.

 10. İsteğe bağlı olarak, Gelişmiş filtre seçenekleri bölümünde aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Denetim piksel cinsinden genişlik metin kutusuna, piksel, veya boş değer veya "0" otomatik olarak metin kutusunu boyutlandırmak için sayısı olarak metin kutusunun genişliğini belirten bir sayı girin. Bu metin kutusunda kullanıcı tarafından girilen değer görünür olduğundan, büyük olasılıkla bunu olası en büyük değeri için yeteri kadar geniş yapmak istediğiniz.

  • Verileri filtrelemek için bir seçim yapmak için kullanıcı anımsatan bir ileti görüntülemek için kullanıcının değer seçmesini iste onay kutusunu seçin.

  • Seçim Filtresi Web Bölümü metin kutusuna bir başlangıç değeri girmek için varsayılan değeri Varsayılan değer kutusuna girin. Bu varsayılan değeri sonra sayfanın ilk görüntülendiğinde ilk değer listesini liste görünümü Web bölümünde görüntülemek için kullanılır.

  • Boş değere göre filtre uygulamak kullanıcıları etkinleştirmek için "(boş)" değerini seçin. Örneğin, kullanıcı tanımlı hiçbir durumu olan tüm müşterilerin görmek isteyebilirsiniz.

  • Kullanıcılar Liste Görünümü Web bölümünde tüm değerleri görebilmeniz için bir filtre temizleyerek etkinleştirmek için izin birden çok seçimeseçin. Bu durumda, radyo düğmeleri yerine onay kutularını Seçin filtre değerler iletişim kutusunu görüntüler.

   Not: Çoklu seçim liste görünümü Web Bölümü desteklemediğinden seçimler, iki veya daha fazla filtre uygulanmış sonuçlarını görüntülemek için bu özelliği kullanamazsınız. Birden çok seçime bir kullanıcının seçtiği, yalnızca ilk seçimi kullanılır.

 11. Bölmenin alt kısmındaki aracı, değişikliklerinizi kaydetmek için Kaydet'i tıklatın Tamam.

 12. Seçim Filtresi Web Bölümü bağlamak için Seçim Filtresi Web bölümünün üzerine gelin, aşağı oku tıklatın, bağlantılar' ı tıklatın, Filtre değerleri için Gönder'itıklatın ve sonra bağlanmak istediğiniz liste görünümü Web Bölümü'nün adını tıklatın.

  Not: Menüsünde bağlantılar görmüyorsanız, özellikleri'ni açın ve sonra aşağı oku yeniden tıklatın Web Bölümünü Düzenle ' yi tıklatın. Filtre veya liste web bölümleri özelliklerini açabilirsiniz.

 13. Bağlantı Seç iletişim kutusunda, İçerik türüseçin, Yapılandır' ı tıklatın, Liste Görünümü Web bölümüne göre filtre uygulamak istediğiniz sütunun Tüketici alan adını ayarlayın ve sonra Son'u tıklatın. Bitirdiğinizde Sayfasekmesini, bağlantıyı yapılandırma kaydetmek ve sayfayı görüntülemek için Kaydet ve Kapat'ı tıklatın.

Liste Görünümü Web bölümünde, Seçim Filtresi Web Bölümü, sonuçları dinamik olarak değiştirmek için filtreyitıklatın, bir değer tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın. Liste Görünümü Web bölümünde, tüm değerleri yeniden görüntülemek için izin birden çok seçime özelliği seçtiyseniz, Filtre değerlerini seçin iletişim kutusunda tüm onay kutularını temizleyin ve Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Geçerli kullanıcı Filtresi Web Bölümü SharePoint 2016 ve 2013 için Liste Görünümü Web bölümüne bağlama

Not: Aşağıdaki yordam, sayfaya bir ekip sitesinde oluşturmakta olduğunuz varsayılmaktadır. Komutlar ve yönergeler diğer sitelerde değişebilir.

Bir sayfayı düzenlemek için site üyeleri SharePoint grubunun üyesi olmanız gerekir.

 1. Bir sayfada, şeritteki Sayfa sekmesine ve sonra da Düzenle komutuna tıklayın.

  Düzenle düğmesi vurgulanmış olarak sayfa sekmesi

  Not: Düzenle komutu devre dışıysa, sayfayı düzenlemek için izinlere sahip olmayabilirsiniz. Yöneticinize başvurun..

 2. Geçerli kullanıcı Filtresi Web Bölümü ve liste görünümü Web Bölümü eklemek istediğiniz sayfayı tıklatın.

 3. Şeritte, Ekle sekmesini tıklatın ve ardından Web Bölümü'nütıklatın.

  Wiki sayfası Şeritte Ekle

 4. Kategorileraltında listeler ve kitaplıklar, altında Web Bölümleri' ni tıklatın, istediğiniz liste görünümü Web bölümünü tıklatın ve ardından Ekle'yitıklatın. Yeni Web Bölümü sayfasında görüntülenir.

 5. Liste Görünümü Web Bölümü için Web Bölümü menüsünü aşağı oku tıklatın ve sonra Paylaşılan Web Bölümünü Değiştir'inüzerine gelin.

 6. Web bölümü araç bölmesinde, aşağıdakileri yaparak Web Bölümü'nün özel özellikleri düzenleyin:

  • Listenin varsayılan görünümünü değiştirmek için Seçili Görünüm liste kutusundan farklı bir görünüm seçin. Örneğin, filtre, sıralama veya grup verilerini farklı bir yol için istediğiniz veya farklı sütunlar görüntüler. Alternatif olarak, liste geçerli görünümü düzenlemek için Geçerli Görünümü Düzenle ' yi tıklatın.

   Liste görünümleri özelliği bölmesi

   Bir liste görünümünü seçtiğinizde veya düzenlediğinizde, özgün liste tasarımından gelen liste tasarımının kopyası oluşturulur ve Liste Görünümü Web Bölümü ile kaydedilir. Ancak, liste verileri aynı kalır.

   Geçerli görünümden farklı bir görünüme geçerken dikkatli olun. Geçerli görünümde yaptığınız değişiklikleri silebilir ve geçerli görünümdeki sütunları temel alan Web Bölümü bağlantılarını devre dışı bırakabilirsiniz. Görünümler arasında geçiş yaparsanız onay uyarısı alırsınız.

  • Araç çubuğu türü' nün altında araç çubuğunda, değiştirmek için liste kutusundan Tam araç çubuğu, Özet araç çubuğuveya Araç çubuğu yok öğesini seçin.

   Bir araç çubuğu türü seçin
 7. Araç bölmesinin en altında, Tamam düğmesini tıklatın.

 8. Kategoriler altında Filtreleri'nitıklatın, Geçerli kullanıcıaltında Web Bölümleri ' ni tıklatın ve ardından Ekle'yitıklatın. Yeni Seçim Filtresi Web Bölümü sayfasında görüntülenir.

 9. Web bölümünü yapılandırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Web Bölümü'nde, araç bölmesini aç' ı tıklatın.

  • Web bölümünün üzerine gelin, aşağı oku tıklatın ve sonra da Web Bölümünü Düzenle'yitıklatın. Yapılandırma araç bölmesi görüntülenir.

 10. Araç bölmesinde, Web bölümünü tanımlamak için Filtre adı kutusuna bir ad yazın.

  Bir etiket veya kullanıcı için kısa bir yönerge olarak adı de kullanabilirsiniz. Örneğin, Raporlara filtre olarakkullanabilirsiniz: kullanıcılara bildirmek için bir etiket olarak raporları listesi görünümünü filtre uygulayabilirsiniz.

 11. Sağlanacak değeri seçinaltında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kullanıcı adına göre filtrelemek için Geçerli kullanıcı adınıseçin.

  • Geçerli kullanıcının SharePoint profilindeki başka bir değere göre filtrelemek için Geçerli kullanıcı için SharePoint profil değeriseçin ve ardından liste kutusundan bir öğe seçin.

   Liste kutusu bir gizlilik ilkesi herkesinolan tüm SharePoint profil özellikleri listesini doldurulur.

   Kullanıcı profillerini sitenize listesini görmek için kolay bir yol Sitem'de MyProfile sekmesini görüntüleme ve sonra da Ayrıntıları Düzenle tıklatmaktır.

 12. İsteğe bağlı olarak, Gelişmiş filtre seçenekleri bölümünde aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Boş değere göre filtre uygulamak kullanıcıları etkinleştirmek için alt değerleri olmayan yoksa boş Gönder' i seçin. Örneğin, o kullanıcı için bir profil değer sütununda girilmemiştir olmadığını görmek isteyebilirsiniz.

  • Birden çok değer işlerkenaltında birden fazla değer nasıl ele alınacağını karar vermek için aşağıdakilerden birini yapın: iki veya daha fazla bilgi iletmek için tüm değerleri Gönder ' i seçin, Web Bölümü bağlantısı kullanarak tek bir değer geçirmek için yalnızca ilk değeri Gönder ' i seçin Web Bölümü bağlantısı veya select bunları tek bir değer halinde birleştirmek ve şununlakullanarak değerleri ve bir veya daha fazla karakter Web Bölümü bağlantısı kullanarak iki veya daha fazla ayrılmış değerleri geçirmek için metin kutusuna girin.

  • Bir sütuna SharePoint listesinde bir eşleşme sağlamak için Web Bölümü özellik değerini değerine öneki için metin değerleri önce eklemek için metin kutusuna metni girin.

  • SharePoint listesi sütununa bir eşleşme sağlamak için Web Bölümü özellik değerini sonundaki bir değer eklemek için metin değerleri sonra eklemek içinmetni girin.

 13. Bölmenin alt kısmındaki aracı, değişikliklerinizi kaydetmek için Tamam' ı tıklatın.

 14. Geçerli kullanıcı Filtresi Web Bölümü bağlamak için geçerli kullanıcı Filtresi Web bölümünün üzerine gelin, aşağı oku tıklatın, bağlantılar' a gidin, Filtre değerleri göndermeyeüzerine gelin ve sonra bağlanmak istediğiniz liste görünümü Web Bölümü'nün adını tıklatın.

  Not: Menüsünde bağlantılar görmüyorsanız, özellikleri'ni açın ve sonra aşağı oku yeniden tıklatın Web Bölümünü Düzenle ' yi tıklatın. Filtre veya liste web bölümleri özelliklerini açabilirsiniz.

 15. Bağlantı Yapılandır iletişim kutusunda, Liste Görünümü Web bölümüne filtre uygulamak istediğiniz sütunu seçin ve sonra Son'utıklatın.

 16. Bitirdiğinizde Sayfasekmesini, bağlantıyı yapılandırma kaydetmek ve sayfayı görüntülemek için Kaydet ve Kapat'ı tıklatın.

Liste Görünümü Web bölümüne sonuçları dinamik olarak değiştirmek için yalnızca sayfasına gidin. Geçerli kullanıcı Filtresi Web Bölümü kullanıcı profiline dayalı bilgileri otomatik olarak filtreler olduğundan, kullanıcının herhangi bir giriş gereklidir.

Sayfanın Başı

Bir liste Filtresi Web Bölümü SharePoint 2016 ve 2013 için Liste Görünümü Web bölümüne bağlama

Not: Aşağıdaki yordam, sayfaya bir ekip sitesinde oluşturmakta olduğunuz varsayılmaktadır. Komutlar ve yönergeler diğer sitelerde değişebilir.

Bir sayfayı düzenlemek için site üyeleri SharePoint grubunun üyesi olmanız gerekir.

 1. Bir sayfadan, Şeritteki Sayfa sekmesini tıklatın ve sonra da Düzenle komutunu tıklatın.

  Düzenle düğmesi vurgulanmış olarak sayfa sekmesi

  Not: Düzenle komutu devre dışıysa, sayfayı düzenlemek için izinlere sahip olmayabilirsiniz. Yöneticinize başvurun..

 2. Sayfadaki bir SharePoint liste Filtresi Web Bölümü ve liste görünümü Web Bölümü eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 3. Şeritte, Ekle sekmesini tıklatın ve ardından Web Bölümü'nütıklatın.

  Wiki sayfası Şeritte Ekle

 4. Kategorileraltında listeler ve kitaplıklar, altında Web Bölümleri' ni tıklatın, istediğiniz liste görünümü Web bölümünü tıklatın ve ardından Ekle'yitıklatın. Yeni Web Bölümü sayfasında görüntülenir.

 5. Liste Görünümü Web Bölümü için Web Bölümü menüsünü aşağı oku tıklatın ve sonra Paylaşılan Web Bölümünü Değiştir'inüzerine gelin.

 6. Web bölümü araç bölmesinde, aşağıdakileri yaparak Web Bölümü'nün özel özellikleri düzenleyin:

  • Listenin varsayılan görünümünü değiştirmek için Seçili Görünüm liste kutusundan farklı bir görünüm seçin. Örneğin, filtre, sıralama veya grup verilerini farklı bir yol için istediğiniz veya farklı sütunlar görüntüler. Alternatif olarak, liste geçerli görünümü düzenlemek için Geçerli Görünümü Düzenle ' yi tıklatın.

   Liste görünümleri özelliği bölmesi

   Bir liste görünümünü seçtiğinizde veya düzenlediğinizde, özgün liste tasarımından gelen liste tasarımının kopyası oluşturulur ve Liste Görünümü Web Bölümü ile kaydedilir. Ancak, liste verileri aynı kalır.

   Geçerli görünümden farklı bir görünüme geçerken dikkatli olun. Geçerli görünümde yaptığınız değişiklikleri silebilir ve geçerli görünümdeki sütunları temel alan Web Bölümü bağlantılarını devre dışı bırakabilirsiniz. Görünümler arasında geçiş yaparsanız onay uyarısı alırsınız.

  • Araç çubuğu türü' nün altında araç çubuğunda, değiştirmek için liste kutusundan Tam araç çubuğu, Özet araç çubuğuveya Araç çubuğu yok öğesini seçin.

   Bir araç çubuğu türü seçin
 7. Araç bölmesinin en altında, Tamam düğmesini tıklatın.

 8. Kategoriler altında Filtreleri'nitıklatın, SharePoint liste filtresialtında Web Bölümleri ' ni tıklatın ve ardından Ekle'yitıklatın. Yeni Web Bölümü sayfasında görüntülenir.

 9. Web bölümünü yapılandırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Web Bölümü'nde tıklatın araç bölmesini açın.

  • Web bölümünün üzerine gelin, aşağı oku tıklatın ve sonra da Web Bölümünü Düzenle'yitıklatın. Yapılandırma araç bölmesi görüntülenir.

 10. Araç bölmesinde, Web bölümünü tanımlamak için Filtre adı kutusuna bir ad yazın.

  Bir etiket veya kullanıcı için kısa bir yönerge olarak adı de kullanabilirsiniz. Örneğin, kullanabileceğiniz raporları göre filtre: kullanıcılara bildirmek için bir etiket olarak raporları listesi görünümünü filtre uygulayabilirsiniz.

 11. SharePoint listesini belirtmek için liste kutusunda Liste URL'sini girin veya istediğiniz listeyi arayın ve metin kutusunun yanındaki Gözat ' ı tıklatın.

 12. İsteğe bağlı olarak, farklı liste görünümünü seçmek için Görünüm liste kutusundan bir öğe seçin. Örneğin, filtre, sıralama veya grup verilerini farklı bir yol için istediğiniz veya farklı sütunlar görüntüler.

 13. Değer alanı liste kutusundan bir sütun seçin. Değer sütunu listeden desteklenen tüm sütunları görüntüler. Bazı sütunların, başlık, hesaplanan ve birden çok metin satırı gibi desteklenmez.

  Önemli: SharePoint liste Filtresi Web Bölümü ve liste görünümü Web Bölümü arasında bağlantı yaptığınızda, Değer alanını özelliğine eşleşen değerleri içeren bir sütunu seçtiğinizden emin olun.

  Not: Bir SharePoint liste Filtresi Web Bölümü 100 öğeleri bir sınırlama vardır.

 14. İsteğe bağlı olarak, Açıklama alanına liste kutusundan bir sütun seçin. Açıklama sütunu kullanıcı filtre düğmesini tıklattığında görüntülendiği Filtre değerlerini seçin iletişim kutusunda, alternatif bir değer görüntülemek için kullanılır. Ay sayı sütunu varsa, örneğin, 1 sayıları olsa bile kullanan 12 ay değerler olarak, bu Ocak 1, 2, yerine Şubat yerine görüntülenen şekilde Month Name sütununu açıklama sütun olarak kullanmak ve benzeri.

 15. İsteğe bağlı olarak, Gelişmiş filtre seçenekleri bölümünde aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Denetim piksel cinsinden genişlik metin kutusuna, piksel, veya boş değer veya "0" otomatik olarak metin kutusunu boyutlandırmak için sayısı olarak metin kutusunun genişliğini belirten bir sayı girin. Bu metin kutusunda kullanıcı tarafından girilen değer görünür olduğundan, büyük olasılıkla bunu olası en büyük değeri için yeteri kadar geniş yapmak istediğiniz.

  • Verileri filtrelemek için bir seçim yapmak için kullanıcı anımsatan bir ileti görüntülemek için kullanıcının değer seçmesini iste onay kutusunu seçin.

  • SharePoint liste Filtresi Web Bölümü metin kutusuna bir başlangıç değeri girmek için varsayılan değeri Varsayılan değer kutusunda, normalde adım 13 veya adım 14 belirtilen sütunundaki değerlerin biriyle eşleşen bir değer girin. Bu varsayılan değeri sonra sayfanın ilk görüntülendiğinde ilk değer listesini liste görünümü Web bölümünde görüntülemek için kullanılır.

  • Boş değere göre filtre uygulamak kullanıcıları etkinleştirmek için "(boş)" değerini seçin. Örneğin, kullanıcılar hiçbir girdiniz sütundaki tüm değerleri görmek isteyebilirsiniz. Kullanıcılar Liste Görünümü Web bölümünde tüm değerleri görebilmeniz için bir filtre temizleyerek etkinleştirmek için izin birden çok seçimeseçin.

   Not: Radyo düğmeleri yerine onay kutularını Seçin filtre değerler iletişim kutusunu görüntüler.

   Çoklu seçim liste görünümü Web Bölümü desteklemediğinden kullanıcı seçimleri, iki veya daha fazla filtre uygulanmış sonuçlarını görüntülemek için bu özelliği kullanamazsınız. Birden çok seçime bir kullanıcının seçtiği, yalnızca ilk seçimi kullanılır.

 16. Bölmenin alt kısmındaki aracı, değişikliklerinizi kaydetmek için Tamam' ı tıklatın.

 17. SharePoint liste Filtresi Web Bölümü bağlamak için SharePoint liste Filtresi Web bölümünün üzerine gelin, aşağı oku tıklatın, bağlantılar' a gidin, Filtre değerleri göndermeyeüzerine gelin ve sonra bağlanmak istediğiniz liste görünümü Web Bölümü'nün adını tıklatın .

  Not: Menüsünde bağlantılar görmüyorsanız, özellikleri'ni açın ve sonra aşağı oku yeniden tıklatın Web Bölümünü Düzenle ' yi tıklatın. Filtre veya liste web bölümleri özelliklerini açabilirsiniz.

 18. Bağlantı Yapılandır iletişim kutusunda, Liste Görünümü Web bölümüne filtre uygulamak istediğiniz sütunu seçin ve sonra Son'utıklatın.

 19. Bitirdiğinizde Sayfa sekmesinde, bağlantıyı yapılandırma kaydetmek ve sayfayı görüntülemek için Kaydet ve Kapat'ı tıklatın

Liste Görünümü Web bölümünde, SharePoint liste Filtresi Web Bölümü, sonuçları dinamik olarak değiştirmek için filtreyitıklatın, bir değer tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın. Liste Görünümü Web bölümünde, tüm değerleri yeniden görüntülemek için izin birden çok seçime özelliği, seçtiyseniz, tüm onay kutularını temizleyin ve Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Bir metin Filtresi Web Bölümü SharePoint 2010 için Liste Görünümü Web bölümüne bağlama

Not: Aşağıdaki yordam, sayfaya bir ekip sitesinde oluşturmakta olduğunuz varsayılmaktadır. Komutlar ve yönergeler diğer sitelerde değişebilir.

Bir sayfayı düzenlemek için site üyeleri SharePoint grubunun üyesi olmanız gerekir.

 1. Bir sayfada, şeritteki Sayfa sekmesine ve sonra da Düzenle komutuna tıklayın.

  Düzenle düğmesi vurgulanmış olarak sayfa sekmesi

  Not: Düzenle komutu kullanılamıyorsa, sayfayı düzenlemek için gerekli izinlere sahip olmayabilirsiniz. Yöneticinize başvurun.

 2. Sayfadaki metin Filtresi Web Bölümü ve liste görünümü Web bölümünü eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 3. Şeritte, Ekle sekmesini tıklatın ve ardından Web Bölümü'nütıklatın.

  Wiki sayfası Şeritte Ekle

 4. Kategorileraltında listeler ve kitaplıklar, altında Web Bölümleri' ni tıklatın, istediğiniz liste görünümü Web bölümünü tıklatın ve ardından Ekle'yitıklatın. Yeni Web Bölümü sayfasında görüntülenir.

 5. Liste Görünümü Web Bölümü için aşağı ok Web Bölümü menüsünü tıklatın ve ardından Web Bölümünü Düzenleüzerine gelin.

 6. Web bölümü araç bölmesinde, aşağıdakileri yaparak Web Bölümü'nün özel özellikleri düzenleyin:

  • Listenin varsayılan görünümünü değiştirmek için Seçili Görünüm liste kutusundan farklı bir görünüm seçin. Örneğin, filtre, sıralama veya grup verilerini farklı bir yol için istediğiniz veya farklı sütunlar görüntüler. Alternatif olarak, liste geçerli görünümü düzenlemek için Geçerli Görünümü Düzenle ' yi tıklatın.

   Liste görünümleri özelliği bölmesi

   Bir liste görünümünü seçtiğinizde veya düzenlediğinizde, özgün liste tasarımından gelen liste tasarımının kopyası oluşturulur ve Liste Görünümü Web Bölümü ile kaydedilir. Ancak, liste verileri aynı kalır.

   Geçerli görünümden farklı bir görünüme geçerken dikkatli olun. Geçerli görünümde yaptığınız değişiklikleri silebilir ve geçerli görünümdeki sütunları temel alan Web Bölümü bağlantılarını devre dışı bırakabilirsiniz. Görünümler arasında geçiş yaparsanız onay uyarısı alırsınız.

  • Araç çubuğu türü' nün altında araç çubuğunda, değiştirmek için liste kutusundan Tam araç çubuğu, Özet araç çubuğuveya Araç çubuğu yok öğesini seçin.

   Bir araç çubuğu türü seçin
 7. Araç bölmesinin en altında, Tamam düğmesini tıklatın.

 8. Kategorileraltında filtreleri, Web Bölümlerialtında tıklatın, Metin Filtre'yetıklayın ve sonra Ekle'yitıklatın. Yeni Web Bölümü sayfasında görüntülenir.

 9. Metin Filtresi Web Bölümü yapılandırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Web Bölümü'nde, araç bölmesini aç' ı tıklatın.

  • Web bölümünün üzerine gelin, aşağı oku tıklatın ve sonra da Web Bölümünü Düzenle'yitıklatın. Yapılandırma araç bölmesi görüntülenir.

 10. Araç bölmesinde, Web bölümünü tanımlamak için Filtre adı kutusuna bir ad yazın.

  Bir etiket veya kullanıcı için kısa bir yönerge olarak adı de kullanabilirsiniz. Örneğin, kullanabileceğiniz raporları göre filtre: kullanıcılara bildirmek için bir etiket olarak raporları listesi görünümünü filtre uygulayabilirsiniz.

 11. İsteğe bağlı olarak, Gelişmiş filtre seçenekleri bölümünde aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Karakter sayısını sınırlandırmak için sayı en fazla karakter sayısı metin kutusuna girin. Bir metin değerini uzunluk üst sınırı 255 karakterdir.

  • Metin Filtresi Web Bölümü metin kutusuna bir başlangıç değeri girmek için varsayılan değeri Varsayılan değer kutusuna girin. Bu varsayılan değeri sonra sayfanın ilk görüntülendiğinde ilk değer listesini liste görünümü Web bölümünde görüntülemek için kullanılır.

  • Verileri filtrelemek için bir seçim yapmak için kullanıcı anımsatan bir ileti görüntülemek için kullanıcının değer seçmesini iste onay kutusunu seçin.

  • Denetim piksel cinsinden genişlik metin kutusuna, piksel, veya boş değer veya "0" otomatik olarak metin kutusunu boyutlandırmak için sayısı olarak metin kutusunun genişliğini belirten bir sayı girin. Bu metin kutusunda kullanıcı tarafından girilen değer görünür olduğundan, büyük olasılıkla bunu olası en büyük değeri için yeteri kadar geniş yapmak istediğiniz.

 12. Araç bölmesinin en altında, Tamam düğmesini tıklatın.

 13. Metin Filtresi Web Bölümü bağlamak için metin Filtresi Web bölümünün üzerine gelin, aşağı oku tıklatın, bağlantılar' a gidin, Filtre değerleri göndermeyeüzerine gelin ve sonra bağlanmak istediğiniz liste görünümü Web Bölümü'nün adını tıklatın.

  Not: Menüsünde bağlantılar görmüyorsanız, özellikleri'ni açın ve sonra aşağı oku yeniden tıklatın Web Bölümünü Düzenle ' yi tıklatın. Filtre veya liste web bölümleri özelliklerini açabilirsiniz.

 14. Bağlantısını yapılandır iletişim kutusunda, Bağlantı türüseçin, Yapılandır' ı tıklatın, Tüketici alan adına göre Liste Görünümü Web bölümüne filtre uygulamak istediğiniz sütunun ayarlayın ve sonra Son'utıklatın.

  Not: Tarayıcıda açılan pencereleri Bağlantısını yapılandır iletişim kutusunu görüntülemek için bu Web sitesinden etkinleştirmeniz gerekebilir.

 15. Bitirdiğinizde Sayfa sekmesinde, bağlantıyı yapılandırma kaydetmek ve sayfayı görüntülemek için Kaydet ve Kapat'ı tıklatın.

Liste Görünümü Web bölümünde görüntülenen sonuçları dinamik olarak değiştirmek için bazı metin metin Filtresi Web Bölümü için metin kutusuna girin. Metni 14 adımda yapılan bağlantı belirttiğiniz sütunundaki bir değeri tam olarak eşleşen emin olun. Metni girdikten sonra sonuçları görmek için ENTER tuşuna basın. Liste Görünümü Web bölümünde tüm değerleri yeniden görüntülemek için metin kutusunu temizleyin ve sonra ENTER tuşuna basın.

Not: Metin Filtresi Web Bölümü joker karakterler tanımıyor. Bir kullanıcı, yıldız işareti (*) veya yüzde işareti (%) gibi joker karakter girerse karakteri harf karakter olarak yorumlanır.

Sayfanın Başı

Tarih Filtresi Web Bölümü SharePoint 2010 için Liste Görünümü Web bölümüne bağlama

Not: Aşağıdaki yordamda bir ekip sitesinde sayfa oluşturduğunuz varsayar. Komutlar ve yönergeler diğer sitelerde değişebilir.

Bir sayfayı düzenlemek için site üyeleri SharePoint grubunun üyesi olmanız gerekir.

 1. Bir sayfadan, Şeritteki Sayfa sekmesini tıklatın ve sonra da Düzenle komutunu tıklatın.

  Düzen sekmesinin Düzenle komutu

  Not: Düzenle komutu kullanılamıyorsa, sayfayı düzenlemek için gerekli izinlere sahip olmayabilirsiniz. Yöneticinize başvurun.

 2. Sayfadaki bir tarih filtresi Web Bölümü ve liste görünümü Web bölümünü eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 3. Şeritte, Ekle sekmesini tıklatın ve ardından Web Bölümü'nütıklatın.

  Web Bölümü komutu

 4. Kategorileraltında listeler ve kitaplıklar, altında Web Bölümleri' ni tıklatın, istediğiniz liste görünümü Web bölümünü tıklatın ve ardından Ekle'yitıklatın. Yeni Web Bölümü sayfasında görüntülenir.

 5. Liste Görünümü Web Bölümü için Web Bölümü menüsünü aşağı oku tıklatın ve sonra Paylaşılan Web Bölümünü Değiştir'inüzerine gelin.

 6. Web bölümü araç bölmesinde, aşağıdakileri yaparak Web Bölümü'nün özel özellikleri düzenleyin:

  • Listenin varsayılan görünümünü değiştirmek için Seçili Görünüm liste kutusundan farklı bir görünüm seçin. Örneğin, filtre, sıralama veya grup verilerini farklı bir yol için istediğiniz veya farklı sütunlar görüntüler. Alternatif olarak, liste geçerli görünümü düzenlemek için Geçerli Görünümü Düzenle ' yi tıklatın.

   Liste görünümleri özelliği bölmesi

   Not: Bir liste görünümünü seçtiğinizde veya düzenlediğinizde, özgün liste tasarımından gelen liste tasarımının kopyası oluşturulur ve Liste Görünümü Web Bölümü ile kaydedilir. Ancak, liste verileri aynı kalır.

   Geçerli görünümden farklı bir görünüme geçerken dikkatli olun. Geçerli görünümde yaptığınız değişiklikleri silebilir ve geçerli görünümdeki sütunları temel alan Web Bölümü bağlantılarını devre dışı bırakabilirsiniz. Görünümler arasında geçiş yaparsanız onay uyarısı alırsınız.

  • Araç çubuğu türü' nün altında araç çubuğunda, değiştirmek için liste kutusundan Tam araç çubuğu, Özet araç çubuğuveya Araç çubuğu yok öğesini seçin.

   Bir araç çubuğu türü seçin
 7. Araç bölmesinin en altında, Tamam düğmesini tıklatın.

 8. Kategoriler altında Filtreleri'nitıklatın, Tarih Filtresialtında Web Bölümleri ' ni tıklatın ve ardından Ekle'yitıklatın. Yeni tarih filtresi Web Bölümü sayfasında görüntülenir.

 9. Web bölümünü yapılandırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

 10. Web Bölümü'nde, araç bölmesini aç' ı tıklatın.

 11. Web bölümünün üzerine gelin, aşağı oku tıklatın ve sonra da Web Bölümünü Düzenle'yitıklatın. Yapılandırma araç bölmesi görüntülenir.

 12. Araç bölmesinde, Web bölümünü tanımlamak için Filtre adı kutusuna bir ad yazın.

  Bir etiket veya kullanıcı için kısa bir yönerge olarak adı de kullanabilirsiniz. Örneğin, raporlara filtre olarak kullanabilirsiniz: kullanıcılara bildirmek için bir etiket olarak raporları listesi görünümünü filtre uygulayabilirsiniz.

 13. Tarih Filtresi Web Bölümü metin kutusuna bir başlangıç değeri girmek için Varsayılan değerseçin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

 14. Belirli bir tarihseçin ve sonra belirli bir tarih girin.

 15. Bugünden sapmaseçin, gün sayısını (en fazla 999 değerdir) gün metin kutusuna girin ve sonra Sonra bugün veya Önce bugünseçin.

  Bu varsayılan değeri sonra sayfanın ilk kez görüntülediğinde Liste Görünümü Web bölümündeki değerleri ilk listesini görüntülemek için kullanılır.

 16. İsteğe bağlı olarak, Gelişmiş filtre seçenekleri bölümünde tarih filtre uygulamak için bir seçim yapmak için kullanıcı anımsatan bir ileti görüntülemek için kullanıcının değer seçmesini iste onay kutusunu seçin.

 17. Bölmenin alt kısmındaki aracı, değişikliklerinizi kaydetmek için Tamam' ı tıklatın.

 18. Tarih Filtresi Web Bölümü bağlamak için tarih filtresi Web bölümünün üzerine gelin, aşağı oku tıklatın, bağlantılar' ı tıklatın, Filtre değerleri için Gönder'itıklatın ve sonra bağlanmak istediğiniz liste görünümü Web Bölümü'nün adını tıklatın.

  Not: Menüsünde bağlantılar görmüyorsanız, özellikleri'ni açın ve sonra aşağı oku yeniden tıklatın Web Bölümünü Düzenle ' yi tıklatın. Filtre veya liste web bölümleri özelliklerini açabilirsiniz.

 19. Bağlantı Seç iletişim kutusunda, İçerik türüseçin, Yapılandır' ı tıklatın, Liste Görünümü Web bölümüne göre filtre uygulamak istediğiniz sütun Tüketici alan adı ayarlayın ve sonra Son'utıklatın.

 20. Bitirdiğinizde Sayfasekmesini, bağlantıyı yapılandırma kaydetmek ve sayfayı görüntülemek için Kaydet ve Kapat'ı tıklatın.

Liste Görünümü Web bölümünde görüntülenen sonuçları dinamik olarak değiştirmek için bir tarih girin veya Tarih seçicisi düğmesini tıklatın ve sonra ENTER tuşuna basın. Girdiğiniz değer sütundaki 15 adımda belirtilen bir değere eşleşmelidir. Liste Görünümü Web bölümünde tüm değerleri yeniden görüntülemek için metin kutusundan tarih temizleyin ve sonra ENTER tuşuna basın.

Not: Kısa tarih biçiminde SharePoint site tarafından kullanılan geçerli bölgesel ayarı tarih girmek, kullanıcının gerekir. Kısa tarih biçimi, bilgisayarınızda veya sitenin bölgesel ayarlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Örneğin, İngilizce (ABD) gg/aa/yyyy kullanın ve gg/aa/yyyy Fransızca (Fransa) için kullanın. Kullanıcı, tarih seçici doğru tarih giriş emin olmak için de kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Seçim Filtresi Web Bölümü SharePoint 2010 için Liste Görünümü Web bölümüne bağlama

Not: Aşağıdaki yordamda bir ekip sitesinde sayfa oluşturduğunuz varsayar. Komutlar ve yönergeler diğer sitelerde değişebilir.

Bir sayfayı düzenlemek için site üyeleri SharePoint grubunun üyesi olmanız gerekir.

 1. Bir sayfada, şeritteki Sayfa sekmesine ve sonra da Düzenle komutunu tıklatın.

  Düzen sekmesinin Düzenle komutu

  Not: Düzenle komutu kullanılamıyorsa, sayfayı düzenlemek için gerekli izinlere sahip olmayabilirsiniz. Yöneticinize başvurun.

 2. Sayfadaki bir seçim Filtresi Web Bölümü ve liste görünümü Web Bölümü eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 3. Şeritte, Ekle sekmesini tıklatın ve ardından Web Bölümü'nütıklatın.

  Web Bölümü komutu

 4. Kategorileraltında listeler ve kitaplıklar, altında Web Bölümleri' ni tıklatın, istediğiniz liste görünümü Web bölümünü tıklatın ve ardından Ekle'yitıklatın. Yeni Web Bölümü sayfasında görüntülenir.

 5. Liste Görünümü Web Bölümü için Web Bölümü menüsünü aşağı oku tıklatın ve sonra Paylaşılan Web Bölümünü Değiştir'inüzerine gelin.

 6. Web bölümü araç bölmesinde, aşağıdakileri yaparak Web Bölümü'nün özel özellikleri düzenleyin:

  • Listenin varsayılan görünümünü değiştirmek için Seçili Görünüm liste kutusundan farklı bir görünüm seçin. Örneğin, filtre, sıralama veya grup verilerini farklı bir yol için istediğiniz veya farklı sütunlar görüntüler. Alternatif olarak, liste geçerli görünümü düzenlemek için Geçerli Görünümü Düzenle ' yi tıklatın.

   Liste görünümleri özelliği bölmesi

   Not: Bir liste görünümünü seçtiğinizde veya düzenlediğinizde, özgün liste tasarımından gelen liste tasarımının kopyası oluşturulur ve Liste Görünümü Web Bölümü ile kaydedilir. Ancak, liste verileri aynı kalır.

   Geçerli görünümden farklı bir görünüme geçerken dikkatli olun. Geçerli görünümde yaptığınız değişiklikleri silebilir ve geçerli görünümdeki sütunları temel alan Web Bölümü bağlantılarını devre dışı bırakabilirsiniz. Görünümler arasında geçiş yaparsanız onay uyarısı alırsınız.

  • Araç çubuğu türü' nün altında araç çubuğunda, değiştirmek için liste kutusundan Tam araç çubuğu, Özet araç çubuğuveya Araç çubuğu yok öğesini seçin.

   Bir araç çubuğu türü seçin
 7. Araç bölmesinin en altında, Tamam düğmesini tıklatın.

 8. Kategoriler altında Filtreleri'nitıklatın, Seçim Filtresialtında Web Bölümleri ' ni tıklatın ve ardından Ekle'yitıklatın. Yeni Seçim Filtresi Web Bölümü sayfasında görüntülenir.

 9. Web bölümünü yapılandırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Web Bölümü'nde tıklatın araç bölmesini açın.

  • Web bölümünün üzerine gelin, aşağı oku tıklatın ve sonra da Web Bölümünü Düzenle'yitıklatın. Yapılandırma araç bölmesi görüntülenir.

  • Araç bölmesinde, Web bölümünü tanımlamak için Filtre adı kutusuna bir ad yazın.

   İpucu: Bir etiket veya kullanıcı için kısa bir yönerge olarak adı de kullanabilirsiniz. Örneğin, kullanabileceğiniz raporları göre filtre: kullanıcılara bildirmek için bir etiket olarak raporları listesi görünümünü filtre uygulayabilirsiniz.

  • Değerleri listesinden ve kullanıcı filtre düğmesini tıklattığında görüntülenen filtre değerlerini Seç iletişim kutusundan seçebilmek için kullanıcı istediğiniz isteğe bağlı bir açıklama girin. Durum sütunu olan müşteri listesi varsa, örneğin, standart, tercih edilen ve Elite değerler listesi, ayrı bir satıra her değeri olarak girebilirsiniz. Bu değerler, ardından Durum sütununda, Liste Görünümü Web bölümüne bir kullanıcı bir değer girip ENTER tuşlarına basmadan görünen değerlerle eşleşecek şekilde kullanılır.

   Her satırda her değeri için kullanıcı ve verilere filtre tıklattığınızda görüntülenen Filtre değerlerini seçin iletişim kutusunda değerleri yerine alternatif bir açıklama ekleyebilirsiniz. Örneğin:

   Standart; Normal bir müşteri ortalama kredi derecelendirmesi

   Tercih edilen; Normal bir müşteri yüksek kredi derecelendirmesi

   Elite; Yüksek hacimli müşteri yüksek kredi derecelendirmesi

   Not: Seçenek listesini en az bir seçim içermelidir ve benzersiz olması gerekir. Değer ne açıklama 255 karakterden uzun. Seçenek sayısı üst sınırı 1000'dir.

 10. İsteğe bağlı olarak, Gelişmiş filtre seçenekleri bölümünde aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Denetim piksel cinsinden genişlik metin kutusuna, piksel, veya boş değer veya "0" otomatik olarak metin kutusunu boyutlandırmak için sayısı olarak metin kutusunun genişliğini belirten bir sayı girin. Bu metin kutusunda kullanıcı tarafından girilen değer görünür olduğundan, büyük olasılıkla bunu olası en büyük değeri için yeteri kadar geniş yapmak istediğiniz.

  • Verileri filtrelemek için bir seçim yapmak için kullanıcı anımsatan bir ileti görüntülemek için kullanıcının değer seçmesini iste onay kutusunu seçin.

  • Seçim Filtresi Web Bölümü metin kutusuna bir başlangıç değeri girmek için varsayılan değeri Varsayılan değer kutusuna girin. Bu varsayılan değeri sonra sayfanın ilk görüntülendiğinde ilk değer listesini liste görünümü Web bölümünde görüntülemek için kullanılır.

  • Boş değere göre filtre uygulamak kullanıcıları etkinleştirmek için "(boş)" değerini seçin. Örneğin, kullanıcı tanımlı hiçbir durumu olan tüm müşterilerin görmek isteyebilirsiniz.

  • Kullanıcılar Liste Görünümü Web bölümünde tüm değerleri görebilmeniz için bir filtre temizleyerek etkinleştirmek için izin birden çok seçimeseçin. Bu durumda, radyo düğmeleri yerine onay kutularını Seçin filtre değerler iletişim kutusunu görüntüler.

   Not: Çoklu seçim liste görünümü Web Bölümü desteklemediğinden seçimler, iki veya daha fazla filtre uygulanmış sonuçlarını görüntülemek için bu özelliği kullanamazsınız. Birden çok seçime bir kullanıcının seçtiği, yalnızca ilk seçimi kullanılır.

 11. Bölmenin alt kısmındaki aracı, değişikliklerinizi kaydetmek için Kaydet'i tıklatın Tamam.

 12. Seçim Filtresi Web Bölümü bağlamak için Seçim Filtresi Web bölümünün üzerine gelin, aşağı oku tıklatın, bağlantılar' ı tıklatın, Filtre değerleri için Gönder'itıklatın ve sonra bağlanmak istediğiniz liste görünümü Web Bölümü'nün adını tıklatın.

  Not: Menüsünde bağlantılar görmüyorsanız, özellikleri'ni açın ve sonra aşağı oku yeniden tıklatın Web Bölümünü Düzenle ' yi tıklatın. Filtre veya liste web bölümleri özelliklerini açabilirsiniz.

 13. Bağlantı Seç iletişim kutusunda, İçerik türüseçin, Yapılandır' ı tıklatın, Liste Görünümü Web bölümüne göre filtre uygulamak istediğiniz sütunun Tüketici alan adını ayarlayın ve sonra Son'u tıklatın. Bitirdiğinizde Sayfasekmesini, bağlantıyı yapılandırma kaydetmek ve sayfayı görüntülemek için Kaydet ve Kapat'ı tıklatın.

Liste Görünümü Web bölümünde, Seçim Filtresi Web Bölümü, sonuçları dinamik olarak değiştirmek için filtreyitıklatın, bir değer tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın. Liste Görünümü Web bölümünde, tüm değerleri yeniden görüntülemek için izin birden çok seçime özelliği seçtiyseniz, Filtre değerlerini seçin iletişim kutusunda tüm onay kutularını temizleyin ve Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Geçerli kullanıcı Filtresi Web Bölümü SharePoint 2010 için Liste Görünümü Web bölümüne bağlama

Not: Aşağıdaki yordam, sayfaya bir ekip sitesinde oluşturmakta olduğunuz varsayılmaktadır. Komutlar ve yönergeler diğer sitelerde değişebilir.

Bir sayfayı düzenlemek için site üyeleri SharePoint grubunun üyesi olmanız gerekir.

 1. Bir sayfada, şeritteki Sayfa sekmesine ve sonra da Düzenle komutunu tıklatın.

  Düzen sekmesinin Düzenle komutu

  Not: Düzenle komutu devre dışıysa, sayfayı düzenlemek için izinlere sahip olmayabilirsiniz. Yöneticinize başvurun..

 2. Geçerli kullanıcı Filtresi Web Bölümü ve liste görünümü Web Bölümü eklemek istediğiniz sayfayı tıklatın.

 3. Şeritte, Ekle sekmesini tıklatın ve ardından Web Bölümü'nütıklatın.

  Web Bölümü komutu

 4. Kategorileraltında listeler ve kitaplıklar, altında Web Bölümleri' ni tıklatın, istediğiniz liste görünümü Web bölümünü tıklatın ve ardından Ekle'yitıklatın. Yeni Web Bölümü sayfasında görüntülenir.

 5. Liste Görünümü Web Bölümü için Web Bölümü menüsünü aşağı oku tıklatın ve sonra Paylaşılan Web Bölümünü Değiştir'inüzerine gelin.

 6. Web bölümü araç bölmesinde, aşağıdakileri yaparak Web Bölümü'nün özel özellikleri düzenleyin:

  • Listenin varsayılan görünümünü değiştirmek için Seçili Görünüm liste kutusundan farklı bir görünüm seçin. Örneğin, filtre, sıralama veya grup verilerini farklı bir yol için istediğiniz veya farklı sütunlar görüntüler. Alternatif olarak, liste geçerli görünümü düzenlemek için Geçerli Görünümü Düzenle ' yi tıklatın.

   Liste görünümleri özelliği bölmesi

   Bir liste görünümünü seçtiğinizde veya düzenlediğinizde, özgün liste tasarımından gelen liste tasarımının kopyası oluşturulur ve Liste Görünümü Web Bölümü ile kaydedilir. Ancak, liste verileri aynı kalır.

   Geçerli görünümden farklı bir görünüme geçerken dikkatli olun. Geçerli görünümde yaptığınız değişiklikleri silebilir ve geçerli görünümdeki sütunları temel alan Web Bölümü bağlantılarını devre dışı bırakabilirsiniz. Görünümler arasında geçiş yaparsanız onay uyarısı alırsınız.

  • Araç çubuğu türü' nün altında araç çubuğunda, değiştirmek için liste kutusundan Tam araç çubuğu, Özet araç çubuğuveya Araç çubuğu yok öğesini seçin.

   Bir araç çubuğu türü seçin
 7. Araç bölmesinin en altında, Tamam düğmesini tıklatın.

 8. Kategoriler altında Filtreleri'nitıklatın, Geçerli kullanıcıaltında Web Bölümleri ' ni tıklatın ve ardından Ekle'yitıklatın. Yeni Seçim Filtresi Web Bölümü sayfasında görüntülenir.

 9. Web bölümünü yapılandırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Web Bölümü'nde, araç bölmesini aç' ı tıklatın.

  • Web bölümünün üzerine gelin, aşağı oku tıklatın ve sonra da Web Bölümünü Düzenle'yitıklatın. Yapılandırma araç bölmesi görüntülenir.

 10. Araç bölmesinde, Web bölümünü tanımlamak için Filtre adı kutusuna bir ad yazın.

  Bir etiket veya kullanıcı için kısa bir yönerge olarak adı de kullanabilirsiniz. Örneğin, Raporlara filtre olarakkullanabilirsiniz: kullanıcılara bildirmek için bir etiket olarak raporları listesi görünümünü filtre uygulayabilirsiniz.

 11. Sağlanacak değeri seçinaltında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kullanıcı adına göre filtrelemek için Geçerli kullanıcı adınıseçin.

  • Geçerli kullanıcının SharePoint profilindeki başka bir değere göre filtrelemek için Geçerli kullanıcı için SharePoint profil değeriseçin ve ardından liste kutusundan bir öğe seçin.

   Liste kutusu bir gizlilik ilkesi herkesinolan tüm SharePoint profil özellikleri listesini doldurulur.

   Kullanıcı profillerini sitenize listesini görmek için kolay bir yol Sitem'de MyProfile sekmesini görüntüleme ve sonra da Ayrıntıları Düzenle tıklatmaktır.

 12. İsteğe bağlı olarak, Gelişmiş filtre seçenekleri bölümünde aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Boş değere göre filtre uygulamak kullanıcıları etkinleştirmek için alt değerleri olmayan yoksa boş Gönder' i seçin. Örneğin, o kullanıcı için bir profil değer sütununda girilmemiştir olmadığını görmek isteyebilirsiniz.

  • Birden çok değer işlerkenaltında birden fazla değer nasıl ele alınacağını karar vermek için aşağıdakilerden birini yapın: iki veya daha fazla bilgi iletmek için tüm değerleri Gönder ' i seçin, Web Bölümü bağlantısı kullanarak tek bir değer geçirmek için yalnızca ilk değeri Gönder ' i seçin Web Bölümü bağlantısı veya select bunları tek bir değer halinde birleştirmek ve şununlakullanarak değerleri ve bir veya daha fazla karakter Web Bölümü bağlantısı kullanarak iki veya daha fazla ayrılmış değerleri geçirmek için metin kutusuna girin.

  • Bir sütuna SharePoint listesinde bir eşleşme sağlamak için Web Bölümü özellik değerini değerine öneki için metin değerleri önce eklemek için metin kutusuna metni girin.

  • SharePoint listesi sütununa bir eşleşme sağlamak için Web Bölümü özellik değerini sonundaki bir değer eklemek için metin değerleri sonra eklemek içinmetni girin.

 13. Bölmenin alt kısmındaki aracı, değişikliklerinizi kaydetmek için Tamam' ı tıklatın.

 14. Geçerli kullanıcı Filtresi Web Bölümü bağlamak için geçerli kullanıcı Filtresi Web bölümünün üzerine gelin, aşağı oku tıklatın, bağlantılar' a gidin, Filtre değerleri göndermeyeüzerine gelin ve sonra bağlanmak istediğiniz liste görünümü Web Bölümü'nün adını tıklatın.

  Not: Menüsünde bağlantılar görmüyorsanız, özellikleri'ni açın ve sonra aşağı oku yeniden tıklatın Web Bölümünü Düzenle ' yi tıklatın. Filtre veya liste web bölümleri özelliklerini açabilirsiniz.

 15. Bağlantı Yapılandır iletişim kutusunda, Liste Görünümü Web bölümüne filtre uygulamak istediğiniz sütunu seçin ve sonra Son'utıklatın.

 16. Bitirdiğinizde Sayfasekmesini, bağlantıyı yapılandırma kaydetmek ve sayfayı görüntülemek için Kaydet ve Kapat'ı tıklatın.

Liste Görünümü Web bölümüne sonuçları dinamik olarak değiştirmek için yalnızca sayfasına gidin. Geçerli kullanıcı Filtresi Web Bölümü kullanıcı profiline dayalı bilgileri otomatik olarak filtreler olduğundan, kullanıcının herhangi bir giriş gereklidir.

Sayfanın Başı

Bir liste Filtresi Web Bölümü SharePoint 2010 için Liste Görünümü Web bölümüne bağlama

Not: Aşağıdaki yordam, sayfaya bir ekip sitesinde oluşturmakta olduğunuz varsayılmaktadır. Komutlar ve yönergeler diğer sitelerde değişebilir.

Bir sayfayı düzenlemek için site üyeleri SharePoint grubunun üyesi olmanız gerekir.

 1. Bir sayfadan, Şeritteki Sayfa sekmesini tıklatın ve sonra da Düzenle komutunu tıklatın.

  Düzen sekmesinin Düzenle komutu

  Not: Düzenle komutu devre dışıysa, sayfayı düzenlemek için izinlere sahip olmayabilirsiniz. Yöneticinize başvurun..

 2. Sayfadaki bir SharePoint liste Filtresi Web Bölümü ve liste görünümü Web Bölümü eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 3. Şeritte, Ekle sekmesini tıklatın ve ardından Web Bölümü'nütıklatın.

  Web Bölümü komutu

 4. Kategorileraltında listeler ve kitaplıklar, altında Web Bölümleri' ni tıklatın, istediğiniz liste görünümü Web bölümünü tıklatın ve ardından Ekle'yitıklatın. Yeni Web Bölümü sayfasında görüntülenir.

 5. Liste Görünümü Web Bölümü için Web Bölümü menüsünü aşağı oku tıklatın ve sonra Paylaşılan Web Bölümünü Değiştir'inüzerine gelin.

 6. Web bölümü araç bölmesinde, aşağıdakileri yaparak Web Bölümü'nün özel özellikleri düzenleyin:

  • Listenin varsayılan görünümünü değiştirmek için Seçili Görünüm liste kutusundan farklı bir görünüm seçin. Örneğin, filtre, sıralama veya grup verilerini farklı bir yol için istediğiniz veya farklı sütunlar görüntüler. Alternatif olarak, liste geçerli görünümü düzenlemek için Geçerli Görünümü Düzenle ' yi tıklatın.

   Liste görünümleri özelliği bölmesi

   Bir liste görünümünü seçtiğinizde veya düzenlediğinizde, özgün liste tasarımından gelen liste tasarımının kopyası oluşturulur ve Liste Görünümü Web Bölümü ile kaydedilir. Ancak, liste verileri aynı kalır.

   Geçerli görünümden farklı bir görünüme geçerken dikkatli olun. Geçerli görünümde yaptığınız değişiklikleri silebilir ve geçerli görünümdeki sütunları temel alan Web Bölümü bağlantılarını devre dışı bırakabilirsiniz. Görünümler arasında geçiş yaparsanız onay uyarısı alırsınız.

  • Araç çubuğu türü' nün altında araç çubuğunda, değiştirmek için liste kutusundan Tam araç çubuğu, Özet araç çubuğuveya Araç çubuğu yok öğesini seçin.

   Bir araç çubuğu türü seçin
 7. Araç bölmesinin en altında, Tamam düğmesini tıklatın.

 8. Kategoriler altında Filtreleri'nitıklatın, SharePoint liste filtresialtında Web Bölümleri ' ni tıklatın ve ardından Ekle'yitıklatın. Yeni Web Bölümü sayfasında görüntülenir.

 9. Web bölümünü yapılandırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Web Bölümü'nde tıklatın araç bölmesini açın.

  • Web bölümünün üzerine gelin, aşağı oku tıklatın ve sonra da Web Bölümünü Düzenle'yitıklatın. Yapılandırma araç bölmesi görüntülenir.

 10. Araç bölmesinde, Web bölümünü tanımlamak için Filtre adı kutusuna bir ad yazın.

  Bir etiket veya kullanıcı için kısa bir yönerge olarak adı de kullanabilirsiniz. Örneğin, kullanabileceğiniz raporları göre filtre: kullanıcılara bildirmek için bir etiket olarak raporları listesi görünümünü filtre uygulayabilirsiniz.

 11. SharePoint listesini belirtmek için liste kutusunda Liste URL'sini girin veya istediğiniz listeyi arayın ve metin kutusunun yanındaki Gözat ' ı tıklatın.

 12. İsteğe bağlı olarak, farklı liste görünümünü seçmek için Görünüm liste kutusundan bir öğe seçin. Örneğin, filtre, sıralama veya grup verilerini farklı bir yol için istediğiniz veya farklı sütunlar görüntüler.

 13. Değer alanı liste kutusundan bir sütun seçin. Değer sütunu listeden desteklenen tüm sütunları görüntüler. Bazı sütunların, başlık, hesaplanan ve birden çok metin satırı gibi desteklenmez.

  Önemli: SharePoint liste Filtresi Web Bölümü ve liste görünümü Web Bölümü arasında bağlantı yaptığınızda, Değer alanını özelliğine eşleşen değerleri içeren bir sütunu seçtiğinizden emin olun.

  Not: Bir SharePoint liste Filtresi Web Bölümü 100 öğeleri bir sınırlama vardır.

 14. İsteğe bağlı olarak, Açıklama alanına liste kutusundan bir sütun seçin. Açıklama sütunu kullanıcı filtre düğmesini tıklattığında görüntülendiği Filtre değerlerini seçin iletişim kutusunda, alternatif bir değer görüntülemek için kullanılır. Ay sayı sütunu varsa, örneğin, 1 sayıları olsa bile kullanan 12 ay değerler olarak, bu Ocak 1, 2, yerine Şubat yerine görüntülenen şekilde Month Name sütununu açıklama sütun olarak kullanmak ve benzeri.

 15. İsteğe bağlı olarak, Gelişmiş filtre seçenekleri bölümünde aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Denetim piksel cinsinden genişlik metin kutusuna, piksel, veya boş değer veya "0" otomatik olarak metin kutusunu boyutlandırmak için sayısı olarak metin kutusunun genişliğini belirten bir sayı girin. Bu metin kutusunda kullanıcı tarafından girilen değer görünür olduğundan, büyük olasılıkla bunu olası en büyük değeri için yeteri kadar geniş yapmak istediğiniz.

  • Verileri filtrelemek için bir seçim yapmak için kullanıcı anımsatan bir ileti görüntülemek için kullanıcının değer seçmesini iste onay kutusunu seçin.

  • SharePoint liste Filtresi Web Bölümü metin kutusuna bir başlangıç değeri girmek için varsayılan değeri Varsayılan değer kutusunda, normalde adım 13 veya adım 14 belirtilen sütunundaki değerlerin biriyle eşleşen bir değer girin. Bu varsayılan değeri sonra sayfanın ilk görüntülendiğinde ilk değer listesini liste görünümü Web bölümünde görüntülemek için kullanılır.

  • Boş değere göre filtre uygulamak kullanıcıları etkinleştirmek için "(boş)" değerini seçin. Örneğin, kullanıcılar hiçbir girdiniz sütundaki tüm değerleri görmek isteyebilirsiniz. Kullanıcılar Liste Görünümü Web bölümünde tüm değerleri görebilmeniz için bir filtre temizleyerek etkinleştirmek için izin birden çok seçimeseçin.

   Not: Radyo düğmeleri yerine onay kutularını Seçin filtre değerler iletişim kutusunu görüntüler.

   Çoklu seçim liste görünümü Web Bölümü desteklemediğinden kullanıcı seçimleri, iki veya daha fazla filtre uygulanmış sonuçlarını görüntülemek için bu özelliği kullanamazsınız. Birden çok seçime bir kullanıcının seçtiği, yalnızca ilk seçimi kullanılır.

 16. Bölmenin alt kısmındaki aracı, değişikliklerinizi kaydetmek için Tamam' ı tıklatın.

 17. SharePoint liste Filtresi Web Bölümü bağlamak için SharePoint liste Filtresi Web bölümünün üzerine gelin, aşağı oku tıklatın, bağlantılar' a gidin, Filtre değerleri göndermeyeüzerine gelin ve sonra bağlanmak istediğiniz liste görünümü Web Bölümü'nün adını tıklatın .

  Not: Menüsünde bağlantılar görmüyorsanız, özellikleri'ni açın ve sonra aşağı oku yeniden tıklatın Web Bölümünü Düzenle ' yi tıklatın. Filtre veya liste web bölümleri özelliklerini açabilirsiniz.

 18. Bağlantı Yapılandır iletişim kutusunda, Liste Görünümü Web bölümüne filtre uygulamak istediğiniz sütunu seçin ve sonra Son'utıklatın.

 19. Bitirdiğinizde Sayfa sekmesinde, bağlantıyı yapılandırma kaydetmek ve sayfayı görüntülemek için Kaydet ve Kapat'ı tıklatın

Liste Görünümü Web bölümünde, SharePoint liste Filtresi Web Bölümü, sonuçları dinamik olarak değiştirmek için filtreyitıklatın, bir değer tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın. Liste Görünümü Web bölümünde, tüm değerleri yeniden görüntülemek için izin birden çok seçime özelliği, seçtiyseniz, tüm onay kutularını temizleyin ve Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Bir metin Filtresi Web Bölümü SharePoint 2007 için Liste Görünümü Web bölümüne bağlama

Not: Aşağıdaki yordam Web Bölümü sayfasını bir ekip sitesinde oluşturmakta olduğunuz varsayılmaktadır. Komutlar ve yönergeler diğer sitelerde değişebilir.

Bir sayfayı düzenlemek için site üyeleri SharePoint grubunun üyesi olmanız gerekir.

Web Bölümü sayfasını hazırlama   

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Site eylemleri menüsünü Düğme resmi üzerinde bir Web Bölümü sayfası oluşturmak için Oluştur' u tıklatın ve sonra Web Bölümü sayfası' ı tıklatın.

   Daha fazla bilgi için Web Bölümleri kullanarak sayfaları özelleştirmeye girişkonusuna bakın.

  • Web Bölümü sayfasını düzenlemek için Site eylemleri Düğme resmi tıklatın ve sonra Sayfa Düzenle'yitıklatın.

   Web Bölümü sayfasını düzenleme modunda görüntülenir.

 2. Web bölümünü eklemek istediğiniz Web Bölümü bölgesinde Web Bölümü Ekle'yitıklatın.

  Web Bölümleri Ekle iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Metin Filtresi Web Bölümü ve liste görünümü Web Bölümü Web Bölümü sayfasına ekleyin.

  Bir sayfaya Web Bölümü ekleme hakkında daha fazla bilgi için Ekle veya Kaldır bir Web bölümünebakın.

  Metin Filtresi Web Bölümü özelleştirin:   

  Metin Filtresi Web bölümünde, araç bölmesini aç bağlantısını tıklatın.

  Metin Filtresi Web Bölümü düzenleme moduna girer ve Web bölümü araç bölmesi görüntülenir.

 4. Web Bölümü'nün özel özellikleri aşağıdakileri yaparak düzenleyin:

  1. Web bölümünü tanımlamak için Filtre adı kutusuna bir ad girin.

   Bir etiket veya kullanıcı için kısa bir yönerge olarak adı de kullanabilirsiniz. Örneğin, kullanabileceğiniz raporları göre filtre: kullanıcılara bildirmek için bir etiket olarak raporları listesi görünümünü filtre uygulayabilirsiniz.

  2. İsteğe bağlı olarak, Gelişmiş filtre seçenekleri bölümünde aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

   • Karakter sayısını sınırlandırmak için sayı en fazla karakter sayısı metin kutusuna girin. Bir metin değerini uzunluk üst sınırı 255 karakterdir.

   • Metin Filtresi Web Bölümü metin kutusuna bir başlangıç değeri girmek için varsayılan değeri Varsayılan değer kutusuna girin. Bu varsayılan değer sonra Web Bölümü sayfasını ilk görüntülendiğinde Liste Görünümü Web bölümünde ilk değer listesini görüntülemek için kullanılır.

   • Verileri filtrelemek için bir seçim yapmak için kullanıcı anımsatan bir ileti görüntülemek için kullanıcının değer seçmesini iste onay kutusunu seçin.

   • Denetim piksel cinsinden genişlik metin kutusuna, piksel, veya boş değer veya "0" otomatik olarak metin kutusunu boyutlandırmak için sayısı olarak metin kutusunun genişliğini belirten bir sayı girin. Bu metin kutusunda kullanıcı tarafından girilen değer görünür olduğundan, büyük olasılıkla bunu olası en büyük değeri için yeteri kadar geniş yapmak istediğiniz.

  3. Değişiklikleri kaydetmek için Web bölümü araç bölmesinin alt kısmındaki Tamam düğmesini tıklatın.

   Liste Görünümü Web bölümüne özelleştirin:   

   1. Liste Görünümü Web Bölümü için Web Bölümü menüsü Web Bölümü menüsünü tıklatın ve sonra Paylaşılan Web Bölümünü Değiştir'inüzerine gelin.

    Liste Görünümü Web bölümünü düzenleme moduna girer ve Web bölümü araç bölmesi görüntülenir.

   2. Web Bölümü'nün özel özellikleri aşağıdakileri yaparak düzenleyin:

    1. Listenin varsayılan görünümünü değiştirmek için Seçili Görünüm liste kutusundan farklı bir görünüm seçin. Örneğin, filtre, sıralama veya grup verilerini farklı bir yol için istediğiniz veya farklı sütunlar görüntüler.

     Alternatif olarak, liste geçerli görünümü düzenlemek için Geçerli Görünümü Düzenle ' yi tıklatın.

     Not: Bir liste görünümünü seçtiğinizde veya düzenlediğinizde, özgün liste tasarımından gelen liste tasarımının kopyası oluşturulur ve Liste Görünümü Web Bölümü ile kaydedilir. Ancak, liste verileri aynı kalır.

     Geçerli görünümden farklı bir görünüme geçerken dikkatli olun. Geçerli görünümde yaptığınız değişiklikleri silebilir ve geçerli görünümdeki sütunları temel alan Web Bölümü bağlantılarını devre dışı bırakabilirsiniz. Görünümler arasında geçiş yaparsanız onay uyarısı alırsınız.

    2. Araç çubuğu türü' nün altında araç çubuğunda, değiştirmek için liste kutusundan Tam araç çubuğu, Özet araç çubuğuveya Araç çubuğu yok öğesini seçin.

   3. Değişikliklerinizi kaydetmek için Web bölümü araç bölmesinin alt kısmındaki Tamam düğmesini tıklatın.

    Her iki Web Bölümlerini bağlayarak ve sonuçları doğrulayın:   

   4. Metin Filtresi Web Bölümü için Web Bölümü menüsü Web Bölümü menüsünü tıklatın, bağlantılar' a gidin, Filtre değerleri göndermeyeüzerine gelin ve sonra bağlanmak istediğiniz liste görünümü Web Bölümü'nün adını tıklatın.

   5. Not: Menüsünde bağlantılar görmüyorsanız, özellikleri'ni açın ve sonra aşağı oku yeniden tıklatın Değiştir paylaşılan Web Bölümü'nü tıklatın. Filtre veya liste web bölümleri özelliklerini açabilirsiniz.

    Bağlantı Yapılandır iletişim kutusunda, Liste Görünümü Web bölümüne filtre uygulamak istediğiniz sütunu seçin ve sonra Son'utıklatın.

   6. Sayfanın en üstünde, Site eylemleri Düğme resmi menüsü altında Web Bölümü sayfasının görüntüleme ve düzenleme modundan çıkmak için Düzenleme modundan çık'ıtıklatın.

   7. Liste Görünümü Web bölümünde görüntülenen sonuçları dinamik olarak değiştirmek için bazı metin metin Filtresi Web Bölümü için metin kutusuna girin. Metni bir liste görünümü Web bölümünde 10 adımda yapılan bağlantı belirttiğiniz sütunundaki değeri tam olarak eşleşen emin olun. Metni girdikten sonra sonuçları görmek için ENTER tuşuna basın.

    Not: Metin Filtresi Web Bölümü joker karakterler tanımıyor. Bir kullanıcı, yıldız işareti (*) veya yüzde işareti (%) gibi joker karakter girerse karakteri harf karakter olarak yorumlanır.

    Kullanıcı liste görünümü Web bölümünde tüm değerleri yeniden görüntülemek için metin kutusunu temizleyin ve sonra ENTER tuşuna basın gerekir.

Sayfanın Başı

Tarih Filtresi Web Bölümü SharePoint 2007 için Liste Görünümü Web bölümüne bağlama

Not: Aşağıdaki yordam Web Bölümü sayfasını bir ekip sitesinde oluşturmakta olduğunuz varsayılmaktadır. Komutlar ve yönergeler diğer sitelerde değişebilir.

Bir sayfayı düzenlemek için site üyeleri SharePoint grubunun üyesi olmanız gerekir.

Web Bölümü sayfası hazırlayın:   

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Site eylemleri menüsünü Düğme resmi üzerinde bir Web Bölümü sayfası oluşturmak için Oluştur' u tıklatın ve sonra Web Bölümü sayfası' ı tıklatın.

   Daha fazla bilgi için Web Bölümleri kullanarak sayfaları özelleştirmeye girişkonusuna bakın.

  • Web Bölümü sayfasını düzenlemek için Site eylemleri Düğme resmi tıklatın ve sonra Sayfa Düzenle'yitıklatın.

   Web Bölümü sayfasını düzenleme modunda görüntülenir.

 2. Web bölümünü eklemek istediğiniz Web Bölümü bölgesinde Web Bölümü Ekle'yitıklatın.

  Web Bölümleri Ekle iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Tarih Filtresi Web Bölümü ve liste görünümü Web Bölümü Web Bölümü sayfasına ekleyin.

  Bir sayfaya Web Bölümü ekleme hakkında daha fazla bilgi için Ekle veya Kaldır bir Web bölümünebakın.

  Tarih Filtresi Web Bölümü özelleştirin:   

 4. Tarih Filtresi Web bölümünde, araç bölmesini aç bağlantısını tıklatın.

  Tarih Filtresi Web Bölümü düzenleme moduna girer ve Web bölümü araç bölmesi görüntülenir.

 5. Web Bölümü'nün özel özellikleri aşağıdakileri yaparak düzenleyin:

  1. Web bölümünü tanımlamak için Filtre adı kutusuna bir ad girin.

   Bir etiket veya kullanıcı için kısa bir yönerge olarak adı de kullanabilirsiniz. Örneğin, kullanabileceğiniz raporları göre filtre: kullanıcılara bildirmek için bir etiket olarak raporları listesi görünümünü filtre uygulayabilirsiniz.

  2. Tarih Filtresi Web Bölümü metin kutusuna bir başlangıç değeri girmek için Varsayılan değerseçin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

   • Belirli bir tarihseçin ve sonra belirli bir tarih girin.

   • Bugünden sapmaseçin ve ardından gün metin kutusuna gün sayısını girin. En fazla 999 değerdir.

    Bu varsayılan değer sonra Web Bölümü sayfasını ilk kez görüntülediğinde Liste Görünümü Web bölümünde ilk değer listesini görüntülemek için kullanılır.

  3. İsteğe bağlı olarak, Gelişmiş filtre seçenekleri bölümünde kullanıcı verileri süzmek için bir seçim yapmak için anımsatan bir ileti görüntülemek için kullanıcının değer seçmesini iste onay kutusunu seçin.

  4. Değişiklikleri kaydetmek için Web bölümü araç bölmesinin alt kısmındaki Tamam düğmesini tıklatın.

   Liste Görünümü Web bölümüne özelleştirin:   

   1. Liste Görünümü Web Bölümü için Web Bölümü menüsü Web Bölümü menüsünü tıklatın ve sonra Paylaşılan Web Bölümünü Değiştir'inüzerine gelin.

    Liste Görünümü Web bölümünü düzenleme moduna girer ve Web bölümü araç bölmesi görüntülenir.

   2. Web Bölümü'nün özel özellikleri aşağıdakileri yaparak düzenleyin:

    1. Varsayılan listesini değiştirmek için Seçili Görünüm liste kutusundan farklı bir görünüm seçin. Örneğin, filtre, sıralama veya grup verilerini farklı bir yol için istediğiniz veya farklı sütunlar görüntüler.

     Alternatif olarak, geçerli görünümü düzenlemek için Geçerli Görünümü Düzenle ' yi tıklatın.

     Not: Bir liste görünümünü seçtiğinizde veya düzenlediğinizde, özgün liste tasarımından gelen liste tasarımının kopyası oluşturulur ve Liste Görünümü Web Bölümü ile kaydedilir. Ancak, liste verileri aynı kalır.

     Geçerli görünümden farklı bir görünüme geçerken dikkatli olun. Geçerli görünümde yaptığınız değişiklikleri silebilir ve geçerli görünümdeki sütunları temel alan Web Bölümü bağlantılarını devre dışı bırakabilirsiniz. Görünümler arasında geçiş yaparsanız onay uyarısı alırsınız.

    2. Araç çubuğu türü' nün altında araç çubuğunda, değiştirmek için liste kutusundan Tam araç çubuğu, Özet araç çubuğuveya Araç çubuğu yok öğesini seçin.

   3. Değişiklikleri kaydetmek için Web bölümü araç bölmesinin alt kısmındaki Tamam düğmesini tıklatın.

    Her iki Web Bölümlerini bağlayarak ve sonuçları doğrulayın:   

   4. Tarih Filtresi Web Bölümü için Web Bölümü menüsü Web Bölümü menüsünü tıklatın, bağlantılar' a gidin, Filtre değerleri göndermeyeüzerine gelin ve sonra bağlanmak istediğiniz liste görünümü Web Bölümü'nün adını tıklatın.

    Not: Menüsünde bağlantılar görmüyorsanız, özellikleri'ni açın ve sonra aşağı oku yeniden tıklatın Değiştir paylaşılan Web Bölümü'nü tıklatın. Filtre veya liste web bölümleri özelliklerini açabilirsiniz.

   5. Bağlantı Yapılandır iletişim kutusunda, Liste Görünümü Web bölümüne filtre uygulamak istediğiniz sütunu seçin ve sonra Son'utıklatın.

   6. Sayfanın en üstünde, Site eylemleri Düğme resmi menüsü altında Web Bölümü sayfasının görüntüleme ve düzenleme modundan çıkmak için Düzenleme modundan çık'ıtıklatın.

   7. Liste Görünümü Web bölümünde görüntülenen sonuçları dinamik olarak değiştirmek için bir tarih girin veya tarih Seçicisi düğmesini tıklatın ve sonra ENTER tuşuna basın. Girdiğiniz değer 10 adımda yapılan bağlantı belirttiğiniz Liste Görünümü Web bölümüne sütununda bir değer eşleşmelidir.

    Not: SharePoint site tarafından kullanılan geçerli bölgesel ayar için kısa tarih biçiminde tarih girmek, kullanıcının gerekir. Kısa tarih biçimi, bilgisayarınızda veya sunucu sitenin bölgesel ayarlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Örneğin, İngilizce (ABD) gg/aa/yyyy kullanın ve gg/aa/yyyy Fransızca (Fransa) için kullanın. Kullanıcı, tarih seçici doğru tarih giriş emin olmak için de kullanabilirsiniz.

    Liste Görünümü Web bölümünde tüm değerleri yeniden görüntülemek için kullanıcının metin kutusundan tarih temizleyin ve sonra ENTER tuşuna basın gerekir.

Sayfanın Başı

Liste Görünümü Web Bölümü SharePoint 2007 için bir seçim Filtresi Web Bölümü bağlanma

Not: Aşağıdaki yordam Web Bölümü sayfasını bir ekip sitesinde oluşturmakta olduğunuz varsayılmaktadır. Komutlar ve yönergeler diğer sitelerde değişebilir.

Bir sayfayı düzenlemek için site üyeleri SharePoint grubunun üyesi olmanız gerekir.

Web Bölümü sayfası hazırlayın:   

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Site eylemleri menüsünü Düğme resmi üzerinde bir Web Bölümü sayfası oluşturmak için Oluştur' u tıklatın ve sonra Web Bölümü sayfası' ı tıklatın.

   Daha fazla bilgi için Web Bölümleri kullanarak sayfaları özelleştirmeye girişkonusuna bakın.

  • Web Bölümü sayfasını düzenlemek için Site eylemleri Düğme resmi tıklatın ve sonra Sayfa Düzenle'yitıklatın.

   Web Bölümü sayfasını düzenleme modunda görüntülenir.

 2. Web bölümünü eklemek istediğiniz Web Bölümü bölgesinde Web Bölümü Ekle'yitıklatın.

  Web Bölümleri Ekle iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Seçim Filtresi Web Bölümü ve liste görünümü Web Bölümü Web Bölümü sayfasına ekleyin.

  Bir sayfaya Web Bölümü ekleme hakkında daha fazla bilgi için Ekle veya Kaldır bir Web bölümünebakın.

  Seçim Filtresi Web Bölümü'nü özelleştirme:   

 4. Seçim Filtresi Web Bölümü ', araç bölmesini aç bağlantısını tıklatın.

  Seçim Filtresi Web Bölümü düzenleme moduna girer ve Web bölümü araç bölmesi görüntülenir.

 5. Aşağıdakileri yapın:

  1. Web bölümünü tanımlamak için Filtre adı kutusuna bir ad girin.

   Bir etiket veya kullanıcı için kısa bir yönerge olarak adı de kullanabilirsiniz. Örneğin, kullanabileceğiniz raporları göre filtre: kullanıcılara bildirmek için bir etiket olarak raporları listesi görünümünü filtre uygulayabilirsiniz.

  2. Değerleri listesinden ve kullanıcı filtre Uygulanmış filtre simgesi düğmesini tıklattığında görüntülenen Filtre değerlerini Seç iletişim kutusundan seçebilmek için kullanıcı istediğiniz isteğe bağlı bir açıklama girin. Durum sütunu olan müşteri listesi varsa, örneğin, Standart, tercih edilenve Elite değerler listesi, ayrı bir satıra her değeri olarak girebilirsiniz. Bu değerler, ardından Durum sütununda, Liste Görünümü Web bölümüne bir kullanıcı bir değer girip ENTER tuşlarına basmadan görünen değerlerle eşleşecek şekilde kullanılır.

   Her satırda her değeri için kullanıcı ve verilere filtre tıklattığınızda görüntülenen Filtre değerlerini seçin iletişim kutusunda değerleri yerine alternatif bir açıklama ekleyebilirsiniz. Örneğin:

   Standart; Kredi derecelendirme ortalaması olan normal bir müşteri
   tercih edilen; Yüksek kredi değerlendirmesi olan normal bir müşteri
   Elite; Yüksek hacimli müşteri yüksek kredi derecelendirmesi

   Not: Seçenek listesini en az bir seçim içermelidir ve benzersiz olması gerekir. Değer ne açıklama 255 karakterden uzun. Seçenek sayısı üst sınırı 1000'dir.

  3. İsteğe bağlı olarak, Gelişmiş filtre seçenekleri bölümünde aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

   • Denetim piksel cinsinden genişlik metin kutusuna, olarak piksel sayısını, veya boş değer veya "0" otomatik olarak metin kutusunu boyutlandırmak için seçim metin kutusunu genişliğini belirten bir sayı girin. Bu metin kutusunda kullanıcı tarafından girilen değer görünür olduğundan, büyük olasılıkla bunu olası en büyük değeri için yeteri kadar geniş yapmak istediğiniz.

   • Verileri filtrelemek için bir seçim yapmak için kullanıcı anımsatan bir ileti görüntülemek için kullanıcının değer seçmesini iste onay kutusunu seçin.

   • Seçim Filtresi Web Bölümü metin kutusuna bir başlangıç değeri girmek için varsayılan değeri Varsayılan değer kutusunda, normalde adım adım 5 2 girilen değerler biriyle eşleşen bir değer girin. Bu varsayılan değer sonra Web Bölümü sayfasını ilk görüntülendiğinde Liste Görünümü Web bölümünde ilk değer listesini görüntülemek için kullanılır.

   • Boş değere göre filtre uygulamak kullanıcıları etkinleştirmek için "(boş)" değeriniseçin. Örneğin, kullanıcı tanımlı hiçbir durumu olan tüm müşterilerin görmek isteyebilirsiniz.

   • Kullanıcılar Liste Görünümü Web bölümünde tüm değerleri görebilmeniz için bir filtre temizleyerek etkinleştirmek için izin birden çok seçimeseçin. Bu durumda, radyo düğmeleri yerine onay kutularını Seçin filtre değerler iletişim kutusunu görüntüler.

    Not: Çoklu seçim liste görünümü Web Bölümü desteklemediğinden seçimler, iki veya daha fazla filtre uygulanmış sonuçlarını görüntülemek için bu özelliği kullanamazsınız. Birden çok seçime bir kullanıcının seçtiği, yalnızca ilk seçimi kullanılır.

  4. Değişiklikleri kaydetmek için Web bölümü araç bölmesinin alt kısmındaki Tamam düğmesini tıklatın.

   Liste Görünümü Web bölümüne özelleştirin:   

   1. Liste Görünümü Web Bölümü için Web Bölümü menüsü Web Bölümü menüsünü tıklatın ve sonra Paylaşılan Web Bölümünü Değiştir'inüzerine gelin.

    Liste Görünümü Web bölümünü düzenleme moduna girer ve Web bölümü araç bölmesi görüntülenir.

   2. Web Bölümü'nün özel özellikleri aşağıdakileri yaparak düzenleyin:

    1. Varsayılan listesini değiştirmek için Seçili Görünüm liste kutusundan farklı bir görünüm seçin. Örneğin, filtre, sıralama veya grup verilerini farklı bir yol için istediğiniz veya farklı sütunlar görüntüler.

     Alternatif olarak, geçerli görünümü düzenlemek için Geçerli Görünümü Düzenle ' yi tıklatın.

     Not: Bir liste görünümünü seçtiğinizde veya düzenlediğinizde, özgün liste tasarımından gelen liste tasarımının kopyası oluşturulur ve Liste Görünümü Web Bölümü ile kaydedilir. Ancak, liste verileri aynı kalır.

     Geçerli görünümden farklı bir görünüme geçerken dikkatli olun. Geçerli görünümde yaptığınız değişiklikleri silebilir ve geçerli görünümdeki sütunları temel alan Web Bölümü bağlantılarını devre dışı bırakabilirsiniz. Görünümler arasında geçiş yaparsanız onay uyarısı alırsınız.

    2. Araç çubuğu türü' nün altında araç çubuğunda, değiştirmek için liste kutusundan Tam araç çubuğu, Özet araç çubuğuveya Araç çubuğu yok öğesini seçin.

   3. Değişiklikleri kaydetmek için Web bölümü araç bölmesinin alt kısmındaki Tamam düğmesini tıklatın.

    Her iki Web Bölümlerini bağlayarak ve sonuçları doğrulayın:   

   4. Seçim Filtresi Web Bölümü için Web Bölümü menüsü Web Bölümü menüsünü tıklatın, bağlantılar' a gidin, Filtre değerleri göndermeyeüzerine gelin ve sonra bağlanmak istediğiniz liste görünümü Web Bölümü'nün adını tıklatın.

    Not: Menüsünde bağlantılar görmüyorsanız, özellikleri'ni açın ve sonra aşağı oku yeniden tıklatın Değiştir paylaşılan Web Bölümü'nü tıklatın. Filtre veya liste web bölümleri özelliklerini açabilirsiniz.

   5. Bağlantı Yapılandır iletişim kutusunda, Liste Görünümü Web bölümüne filtre uygulamak istediğiniz sütunu seçin ve sonra Son'utıklatın.

   6. Sayfanın en üstünde, Site eylemleri Düğme resmi menüsü altında Web Bölümü sayfasının görüntüleme ve düzenleme modundan çıkmak için Düzenleme modundan çık'ıtıklatın.

   7. Liste Görünümü Web bölümünde, Seçim Filtresi Web Bölümü, sonuçları dinamik olarak değiştirmek için filtre Uygulanmış filtre simgesi tıklatın, bir değer tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

    Liste Görünümü Web bölümünde, tüm değerleri yeniden görüntülemek için izin birden çok seçime özelliği seçtiyseniz, kullanıcı gerekir Filtre değerlerini seçin iletişim kutusunda tüm onay kutularını temizleyin ve Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Geçerli kullanıcı Filtresi Web Bölümü SharePoint için 2007 Liste Görünümü Web bölümüne bağlama

Not: Aşağıdaki yordam Web Bölümü sayfasını bir ekip sitesinde oluşturmakta olduğunuz varsayılmaktadır. Komutlar ve yönergeler diğer sitelerde değişebilir.

Bir sayfayı düzenlemek için site üyeleri SharePoint grubunun üyesi olmanız gerekir.

Web Bölümü sayfası hazırlayın:   

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Site eylemleri menüsünü Düğme resmi üzerinde bir Web Bölümü sayfası oluşturmak için Oluştur' u tıklatın ve sonra Web Bölümü sayfası' ı tıklatın.

   Daha fazla bilgi için Web Bölümleri kullanarak sayfaları özelleştirmeye girişkonusuna bakın.

  • Web Bölümü sayfasını düzenlemek için Site eylemleri Düğme resmi tıklatın ve sonra Sayfa Düzenle'yitıklatın.

   Web Bölümü sayfasını düzenleme modunda görüntülenir.

 2. Web bölümünü eklemek istediğiniz Web Bölümü bölgesinde Web Bölümü Ekle'yitıklatın.

  Web Bölümleri Ekle iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Geçerli kullanıcı Filtresi Web Bölümü ve liste görünümü Web Bölümü Web Bölümü sayfasına ekleyin.

  Bir sayfaya Web Bölümü ekleme hakkında daha fazla bilgi için Ekle veya Kaldır bir Web bölümünebakın.

Geçerli kullanıcı Filtresi Web Bölümü özelleştirin:   

 1. Geçerli kullanıcı Filtresi Web Bölümü'nde, araç bölmesini aç bağlantısını tıklatın.

  Geçerli kullanıcı Filtresi Web Bölümü düzenleme moduna girer ve Web bölümü araç bölmesi görüntülenir.

 2. Web Bölümü'nün özel özellikleri aşağıdakileri yaparak düzenleyin:

  1. Web bölümünü tanımlamak için Filtre adı kutusuna bir ad girin.

  2. Sağlanacak değeri seçinaltında aşağıdakilerden birini yapın:

   • Kullanıcı adına göre filtrelemek için Geçerli kullanıcı adınıseçin.

   • Geçerli kullanıcının SharePoint profilindeki başka bir değere göre filtrelemek için Geçerli kullanıcı için SharePoint profil değeriseçin ve ardından liste kutusundan bir öğe seçin.

    Liste kutusu bir gizlilik ilkesi herkesinolan tüm SharePoint profil özellikleri listesini doldurulur.

    Kullanıcı profillerini sitenize listesini görmek için kolay bir yol Sitem'de MyProfile sekmesini görüntüleme ve sonra da Ayrıntıları Düzenle tıklatmaktır.

  3. İsteğe bağlı olarak, Gelişmiş filtre seçenekleri bölümünde aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

   • Boş değere göre filtre uygulamak kullanıcıları etkinleştirmek için alt değerleri olmayan yoksa boş Gönder' i seçin. Örneğin, o kullanıcı için bir profil değer sütununda girilmemiştir olmadığını görmek isteyebilirsiniz.

   • Birden çok değer işlerkenaltında birden fazla değer nasıl ele alınacağını karar vermek için aşağıdakilerden birini yapın:

    • Web Bölümü bağlantısı kullanarak tek bir değer geçirmek için yalnızca ilk değeri Gönder' i seçin.

    • Web Bölümü bağlantısı kullanarak iki veya daha fazla değer geçirmek için tüm değerleri Gönder' i seçin.

    • Web Bölümü bağlantısı kullanarak iki veya daha fazla ayrılmış değerleri geçirmek için bunları tek bir değer halinde birleştirmek ve şununlaseçin ve sonra bir veya daha fazla karakter metin kutusuna girin.

   • Bir sütuna SharePoint listesinde bir eşleşme sağlamak için Web Bölümü özellik değerini değerine öneki için metin değerleri önce eklemek için metin kutusuna metni girin.

   • SharePoint listesi sütununa bir eşleşme sağlamak için Web Bölümü özellik değerini sonundaki bir değer eklemek için metin değerleri sonra eklemek içinmetni girin.

  4. Değişiklikleri kaydetmek için Web bölümü araç bölmesinin alt kısmındaki Tamam düğmesini tıklatın.

Liste Görünümü Web bölümüne özelleştirin:   

 1. Liste Görünümü Web Bölümü için Web Bölümü menüsü Web Bölümü menüsünü tıklatın ve sonra Paylaşılan Web Bölümünü Değiştir'inüzerine gelin.

  Liste Görünümü Web bölümünü düzenleme moduna girer ve Web bölümü araç bölmesi görüntülenir.

 2. Web Bölümü'nün özel özellikleri aşağıdakileri yaparak düzenleyin:

  1. Varsayılan listesini değiştirmek için Seçili Görünüm liste kutusundan farklı bir görünüm seçin. Örneğin, filtre, sıralama veya grup verilerini farklı bir yol için istediğiniz veya farklı sütunlar görüntüler.

   Alternatif olarak, geçerli görünümü düzenlemek için Geçerli Görünümü Düzenle ' yi tıklatın.

   Not: Bir liste görünümünü seçtiğinizde veya düzenlediğinizde, özgün liste tasarımından gelen liste tasarımının kopyası oluşturulur ve Liste Görünümü Web Bölümü ile kaydedilir. Ancak, liste verileri aynı kalır.

   Geçerli görünümden farklı bir görünüme geçerken dikkatli olun. Geçerli görünümde yaptığınız değişiklikleri silebilir ve geçerli görünümdeki sütunları temel alan Web Bölümü bağlantılarını devre dışı bırakabilirsiniz. Görünümler arasında geçiş yaparsanız onay uyarısı alırsınız.

  2. Araç çubuğu türü' nün altında araç çubuğunda, değiştirmek için liste kutusundan Tam araç çubuğu, Özet araç çubuğuveya Araç çubuğu yok öğesini seçin.

 3. Değişiklikleri kaydetmek için Web bölümü araç bölmesinin alt kısmındaki Tamam düğmesini tıklatın.

Her iki Web Bölümlerini bağlayarak ve sonuçları doğrulayın:   

 1. Geçerli kullanıcı Filtresi Web Bölümü için Web Bölümü menüsü Web Bölümü menüsünü tıklatın, bağlantılar' a gidin, Filtre değerleri göndermeyeüzerine gelin ve sonra bağlanmak istediğiniz liste görünümü Web Bölümü'nün adını tıklatın.

  Not: Menüsünde bağlantılar görmüyorsanız, özellikleri'ni açın ve sonra aşağı oku yeniden tıklatın Değiştir paylaşılan Web Bölümü'nü tıklatın. Filtre veya liste web bölümleri özelliklerini açabilirsiniz.

 2. Bağlantı Yapılandır iletişim kutusunda, Liste Görünümü Web bölümüne filtre uygulamak istediğiniz sütunu seçin ve sonra Son'utıklatın.

 3. Sayfanın en üstünde, Site eylemleri Düğme resmi menüsü altında Web Bölümü sayfasının görüntüleme ve düzenleme modundan çıkmak için Düzenleme modundan çık'ıtıklatın.

 4. Liste Görünümü Web bölümüne sonuçları dinamik olarak değiştirmek için Web Bölümü sayfasını görüntüleyin. Geçerli kullanıcı Filtresi Web Bölümü Web Bölümü bağlam olduğundan, sonuçlar otomatik olarak kullanıcı girişi olmadan görüntüler.

Sayfanın Başı

Bir liste Filtresi Web Bölümü SharePoint 2007 için Liste Görünümü Web bölümüne bağlama

Not: Aşağıdaki yordam Web Bölümü sayfasını bir ekip sitesinde oluşturmakta olduğunuz varsayılmaktadır. Komutlar ve yönergeler diğer sitelerde değişebilir.

Bir sayfayı düzenlemek için site üyeleri SharePoint grubunun üyesi olmanız gerekir.

Web Bölümü sayfası hazırlayın:   

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Site eylemleri menüsünü Düğme resmi üzerinde bir Web Bölümü sayfası oluşturmak için Oluştur' u tıklatın ve sonra Web Bölümü sayfası' ı tıklatın.

   Daha fazla bilgi için Web Bölümleri kullanarak sayfaları özelleştirmeye girişkonusuna bakın.

  • Web Bölümü sayfasını düzenlemek için Site eylemleri Düğme resmi tıklatın ve sonra Sayfa Düzenle'yitıklatın.

   Web Bölümü sayfasını düzenleme modunda görüntülenir.

 2. Web bölümünü eklemek istediğiniz Web Bölümü bölgesinde Web Bölümü Ekle'yitıklatın.

  Web Bölümleri Ekle iletişim kutusu görüntülenir.

 3. SharePoint liste Filtresi Web Bölümü ve liste görünümü Web Bölümü Web Bölümü sayfasına ekleyin.

  Bir sayfaya Web Bölümü ekleme hakkında daha fazla bilgi için Ekle veya Kaldır bir Web bölümünebakın.

SharePoint liste Filtresi Web Bölümü özelleştirin:   

 1. SharePoint liste Filtresi Web Bölümü araç bölmesini aç bağlantısını tıklatın.

  SharePoint liste Filtresi Web Bölümü düzenleme moduna girer ve Web bölümü araç bölmesi görüntülenir.

 2. Web Bölümü'nün özel özellikleri aşağıdakileri yaparak düzenleyin:

  1. Web bölümünü tanımlamak için Filtre adı kutusuna bir ad girin.

   Bir etiket veya kullanıcı için kısa bir yönerge olarak adı de kullanabilirsiniz. Örneğin, kullanabileceğiniz raporları göre filtre: kullanıcılara bildirmek için bir etiket olarak raporları listesi görünümünü filtre uygulayabilirsiniz.

  2. SharePoint listesini belirtmek için liste kutusunda Liste URL'sini girin veya istediğiniz listeyi arayın ve metin kutusunun yanındaki Gözat ' ı tıklatın.

  3. İsteğe bağlı olarak, farklı liste görünümünü seçmek için Görünüm liste kutusundan bir öğe seçin. Örneğin, filtre, sıralama veya grup verilerini farklı bir yol için istediğiniz veya farklı sütunlar görüntüler.

  4. Değer alanı liste kutusundan bir sütun seçin. Değer sütunu listeden desteklenen tüm sütunları görüntüler. Bazı sütunların, başlık, hesaplanan ve birden çok metin satırı gibi desteklenmez.

   Önemli: SharePoint liste Filtresi Web Bölümü ve liste görünümü Web Bölümü arasında bağlantı 10 adımda yaptığınızda, Değer alanını özelliğine eşleşen değerleri içeren bir sütunu seçtiğinizden emin olun.

   Not: SharePoint liste Filtresi Web Bölümü 100 öğeleri bir sınırlama vardır.

  5. İsteğe bağlı olarak, Açıklama alanına liste kutusundan bir sütun seçin. Açıklama sütunu kullanıcı filtre Uygulanmış filtre simgesi düğmesini tıklattığında görüntülendiği Filtre değerlerini seçin iletişim kutusunda, alternatif bir değer görüntülemek için kullanılır. Ay sayı sütunu varsa, örneğin, 1 sayıları olsa bile kullanan 12 ay değerler olarak, bu Ocak 1, 2, yerine Şubat yerine görüntülenen şekilde Month Name sütununu açıklama sütun olarak kullanmak ve benzeri.

  6. İsteğe bağlı olarak, Gelişmiş filtre seçenekleri bölümünde aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

   • Denetim piksel cinsinden genişlik metin kutusuna, otomatik olarak SharePoint liste Filtresi Web Bölümü metin kutusunu boyutlandırmak için metin kutusunu sayısı piksel, veya boş değer veya "0" olarak genişliğini belirten bir sayı girin. Bu metin kutusunda kullanıcı tarafından girilen değer gösteren nedeni büyük olasılıkla bunu olası en büyük değeri için yeteri kadar geniş yapmak istediğiniz.

   • Verileri filtrelemek için bir seçim yapmak için kullanıcı anımsatan bir ileti görüntülemek için kullanıcının değer seçmesini iste onay kutusunu seçin.

   • Metin kutusuna bir başlangıç değeri girmek için Varsayılan değer kutusunda, normalde değerlerden adım adım 5'in 4'te belirtilen sütunda eşleşen bir değeri varsayılan değer girin. Bu varsayılan değer sonra Web Bölümü sayfasını ilk görüntülendiğinde Liste Görünümü Web bölümünde ilk değer listesini görüntülemek için kullanılır.

   • Boş değere göre filtre uygulamak kullanıcıları etkinleştirmek için "(boş)" değeriniseçin. Örneğin, kullanıcılar hiçbir girdiniz sütundaki tüm değerleri görmek isteyebilirsiniz.

   • Kullanıcılar Liste Görünümü Web bölümünde tüm değerleri görebilmeniz için bir filtre temizleyerek etkinleştirmek için izin birden çok seçimeseçin.

    Radyo düğmeleri yerine onay kutularını Seçin filtre değerler iletişim kutusunu görüntüler.

    Not: Çoklu seçim liste görünümü Web Bölümü desteklemediğinden kullanıcı seçimleri, iki veya daha fazla filtre uygulanmış sonuçlarını görüntülemek için bu özelliği kullanamazsınız. Birden çok seçime bir kullanıcının seçtiği, yalnızca ilk seçimi kullanılır.

  7. Değişiklikleri kaydetmek için Web bölümü araç bölmesinin alt kısmındaki Tamam düğmesini tıklatın.

   Liste Görünümü Web bölümüne özelleştirin:   

 3. Liste Görünümü Web Bölümü için Web Bölümü menüsü Web Bölümü menüsünü tıklatın ve sonra Paylaşılan Web Bölümünü Değiştir'inüzerine gelin.

  Liste Görünümü Web bölümünü düzenleme moduna girer ve Web bölümü araç bölmesi görüntülenir.

 4. Web Bölümü'nün özel özellikleri aşağıdakileri yaparak düzenleyin:

  1. Varsayılan listesini değiştirmek için Seçili Görünüm liste kutusundan farklı bir görünüm seçin. Örneğin, filtre, sıralama veya grup verilerini farklı bir yol için istediğiniz veya farklı sütunlar görüntüler.

   Alternatif olarak, geçerli görünümü düzenlemek için Geçerli Görünümü Düzenle ' yi tıklatın.

   Not: Bir liste görünümünü seçtiğinizde veya düzenlediğinizde, özgün liste tasarımından gelen liste tasarımının kopyası oluşturulur ve Liste Görünümü Web Bölümü ile kaydedilir. Ancak, liste verileri aynı kalır.

   Geçerli görünümden farklı bir görünüme geçerken dikkatli olun. Geçerli görünümde yaptığınız değişiklikleri silebilir ve geçerli görünümdeki sütunları temel alan Web Bölümü bağlantılarını devre dışı bırakabilirsiniz. Görünümler arasında geçiş yaparsanız onay uyarısı alırsınız.

  2. Araç çubuğu türü' nün altında araç çubuğunda, değiştirmek için liste kutusundan Tam araç çubuğu, Özet araç çubuğuveya Araç çubuğu yok öğesini seçin.

 5. Değişiklikleri kaydetmek için Web bölümü araç bölmesinin alt kısmındaki Tamam düğmesini tıklatın.

Her iki Web Bölümlerini bağlayarak ve sonuçları doğrulayın:   

 1. SharePoint liste Filtresi Web Bölümü için Web Bölümü menüsü Web Bölümü menüsünü tıklatın, bağlantılar' a gidin, Filtre değerleri göndermeyeüzerine gelin ve sonra bağlanmak istediğiniz liste görünümü Web Bölümü'nün adını tıklatın.

  Not: Menüsünde bağlantılar görmüyorsanız, özellikleri'ni açın ve sonra aşağı oku yeniden tıklatın Değiştir paylaşılan Web Bölümü'nü tıklatın. Filtre veya liste web bölümleri özelliklerini açabilirsiniz.

 2. Bağlantı Yapılandır iletişim kutusunda, liste kutusundan Liste Görünümü Web bölümünde filtre uygulamak istediğiniz sütunu seçin ve sonra Son'utıklatın.

 3. Sayfanın en üstünde, Site eylemleri Düğme resmi menüsü altında Web Bölümü sayfasının görüntüleme ve düzenleme modundan çıkmak için Düzenleme modundan çık'ıtıklatın.

 4. Liste Görünümü Web bölümünde, SharePoint liste Filtresi Web Bölümü, sonuçları dinamik olarak değiştirmek için filtre Uygulanmış filtre simgesi tıklatın, bir değer tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  Liste Görünümü Web bölümünde, tüm değerleri yeniden görüntülemek için izin birden çok seçime özelliği seçtiyseniz, kullanıcı gerekir tüm onay kutularını temizleyin ve Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Filtre Web bölümünü liste görünümü Web bölümüne bağlanma hakkında bilgi edinme

Bu bölümde, bir liste görünümü Web bölümüne filtre uygulayabilirsiniz ve Web Bölümleri ve liste görünümü Web Bölümleri tasarlama ve düzenleme arasında bağlantılar içeren bir Web Bölümü sayfası olduğunda en iyi yöntemler filtre uygulama yolları anlatılmaktadır.

Web Bölümleri iş nasıl filtre uygulama

Genel olarak, bir liste görünümü Web bölümüne filtre Web bölümünü bağlamaya şu şekilde çalışır:

Filtre Web Bölümünü bağlamaya genel bakış

1. veri alt kümesini görüntülemek için Liste Görünümü Web Bölümü için filtre Web bölümünü bağlayın.

2. filtre Web Bölümünü bir değer sağlar.

3. filtre değeri, Web Bölümü bağlantısı kullanarak Liste Görünümü Web bölümüne bir sütuna geçirilir.

4. Liste Görünümü Web bölümüne filtre değeri eşleşen sütunlar görüntüler.

Sayfanın Başı

Bir liste görünümü Web bölümüne filtre uygulama yolları

Böylece kullanıcı öğeleri aşağıdaki yollarla bir sütundaki bir değere göre filtre uygulayabilirsiniz, filtre Web Bölümünü bir liste görünümü Web bölümünü katılabilirsiniz:

 • Metin filtresi    Harf, karakterleri ve sayılar dahil olmak üzere herhangi bir dize olabilir metin değeri.

 • Tarih Filtresi    Ay, gün ve yılı bir tarih değeri. Kullanıcı bir tarih Seçicisi düğmesini tıklatarak tam tarih de girebilirsiniz.

 • Seçim filtre uygulama    Önceden tanımlanmış değerler ve durum ya da ürün kodları gibi isteğe bağlı açıklamalar listesi.

 • Geçerli kullanıcı    Geçerli kullanıcı adı veya geçerli kullanıcı profili, kullanıcı adı, departman veya doğum günü gibi temel alan diğer bilgileri. Bağlam anlamına gelir Web Bölümü sayfasının kullanıcıya görünür durumda değilse ve sonuçlar otomatik olarak kullanıcı girişi olmadan görünür Web Bölümü, bu Web bölümüdür.

 • SharePoint listesi    Benzersiz değerler ve SharePoint listedeki bir sütundan oluşturulan ürün veya durum kodu gibi isteğe bağlı açıklama listesi. Bu Web Bölümü için Seçim Filtresi Web Bölümü davranışı benzer ve zaman içinde değişebilecek değerler listesi vardır ve Liste Web Bölümü özelliklerini değiştirmek zorunda kalmadan korumak için daha kolay bir yolu istediğinizde yararlıdır.

  Notlar: 

  • Web Bölümleri Ekle iletişim kutusunu veya bir Web Bölümü Galerisi, terimi, "Liste Görünümü Web Bölümü" görmüyorum. Bunun yerine, SharePoint listeler ve kitaplıklar için Web Bölümü Sayfası liste görünümü Web bölümü olarak ekleyebileceğiniz bakın.

  • Filtre Web bölümünü liste görünümü Web bölümü yalnızca standart liste görünümünde, veri sayfası görünümünde bağlanabilirsiniz.

  • Bir liste görünümü Web bölümüne bir kerede yalnızca bir değer geçirebilirsiniz. Filtre Web Bölümü ve liste görünümü Web Bölümü arasında bir kerede yalnızca bir bağlantı yapılandırabilirsiniz. Bununla birlikte, birden çok örneğini aynı liste görünümü Web Bölümünü bir Web Bölümü sayfasına ekleme ve ardından her liste görünümü Web bölümünü farklı bir bağlantı yapılandırmak. İki veya daha fazla bağlantılar Web Bölümü için bir kerede yapılandırmak isterseniz, Veri Görünümü Web Bölümünü kullanmayı düşünün. Ayrıca bkz bölümünde daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Tasarlama ve Web bölümü sayfalarını sürdürmek için en iyi yöntemler

Tasarlama ve SharePoint Web bölümü sayfalarını korumak olarak izlemek için birkaç en iyi yöntemler şunlardır:

 • Web Bölümü sayfası şablonunuzu dikkatle seçin    Siz Web bölümleri herhangi bir sırada ve istediğiniz herhangi bir Web Bölümü bölgesinde yerleştirmek için Web Bölümü sayfasında taşıyabilirsiniz. Web Bölümü sayfası oluşturmadan önce ancak dikkatle şablonu hakkında istediğiniz şekilde filtre ve liste görünümü Web bölümleri gözden düzenlemek için seçtiğiniz düşünün. Bir Web tarayıcı kullanırken, şablonu değiştiremeyeceğinizi Web Bölümü sayfasını oluşturduktan sonra seçtiğiniz. Microsoft Office SharePoint Designer 2007gibi bir Web tasarım programı varsa, daha fazla Web Bölümü sayfasının yapısını değiştirebilirsiniz.

 • Web Bölümü özellikleri devre dışı bırakılmış bağlantıları kaldırma    Düzenleme modu sayfasında, Web Bölümleri bağlı durumda hangi filtre ve Web Bölümü Filtresi altında görüntülenen bir iletiyi tarafından nasıl bağlı görebilirsiniz.

  Bazı durumlarda, değişiklik yapmak için devre dışı bırakılmış Filtresi Web Bölümü özelliği için olan bağlantıyı kaldırmak için gerekebilir. Bu durumda, araç bölmesinde, gerektiğini size hatırlatması için aşağıdaki iletiyi görürsünüz:

  "Devre dışı bırakılmış özelliklerinde değişiklik yapmak için Web Bölümleri arasında bağlantı kaldırmanız gerekir."

 • Kullanılmayan Web bölümlerini Web Bölümü sayfasından kaldırma    Yanlışlıkla bir Web Bölümünü kapatmak yerine, silin, Web Bölümü sayfasında gizli Web bölümü olarak kalır. Gizli Web bölümleri bulmak için belge kitaplığında, depolandığı Web Bölümü sayfasını bulun, Web Bölümü'nün dosya adının üzerine gelin, görüntülenen oku tıklatın, Özellikleri Düzenle'yitıklatın ve sonra da Web Bölümü sayfasını bakım görünümünde Aç bağlantısını tıklatın. Web Bölümleri Koruma hakkında daha fazla bilgi için Web Bölümlerini özelleştirmekonusuna bakın.

Sayfanın Başı

Sizi dinliyoruz!

Bu makale yardımcı oldu mu? Olduysa sayfanın altında bize bunu bildirin. Yardımcı olmadıysa, neyin kafa karıştırıcı veya eksik olduğunu bize söyleyin. Lütfen SharePoint, işletim sistemi ve tarayıcı sürümünüzü de ekleyin. Geri bildiriminizi kullanarak olguları yeniden kontrol edecek, bilgi ekleyecek ve bu makaleyi güncelleştireceğiz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×