Excel veya Visio'da Project verilerinin görsel raporunu oluşturma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Görsel Raporlar Excel 2010'da grafik olarak geliştirilmiş PivotTable'lar kullanarak proje bilgilerini görüntülemenize olanak sağlar. Proje bilgilerini Excel'e verildikten sonra raporlar Excel 2010 geliştirilmiş PivotTable gibi özellikleri filtre dilimleyiciler, PivotTable'lar, mini grafikler anında, eğilimleri göstermek için PivotTable'ları içinde içinde arama ile daha ayrıntılı özelleştirebilirsiniz ve OLAP geri yazma geliştirmeleri.

Bu makalede

Kullanılabilir görsel raporlar

Şablon kullanarak görsel rapor oluşturma

Varolan görsel rapor şablonunu düzenleme

Yeni görsel rapor şablonu oluşturma

Rapor verilerini verme

Kullanılabilir görsel raporlar

Rapor şablonları, Proje sekmesinin Raporlar grubunda Görsel Raporlar'ı tıklatarak erişim sağlayabileceğiniz Görsel Raporlar - Rapor Oluştur iletişim kutusunda altı kategoriye ayrılmıştır. Her kategorideki görsel raporların açıklamaları aşağıdaki bölümlerde verilmektedir.

Ayrıca kendi özel raporlarınızı da oluşturabilirsiniz. Özel raporlar, kullanılan veri türünün kategorisinde görünür.

Görev Kullanımı kategorisi

Aşağıdaki tabloda, Görev Kullanımı kategorisindeki görsel raporlar açıklanmaktadır. Bu raporlarda zaman aşamalı görev verileri temel alınır.

Not: Zaman aşamalı atama verileri, Atama Kullanımı kategorisindeki raporlarda kullanılabilir.

Adı

Tür

Açıklaması

Nakit Akışı Raporu

Excel

Maliyet ve birikmeli maliyet tutarları zaman temelinde gösterilen bir çubuk grafiği görüntülemek için bu raporu kullanın.

Zaman Temelinde Kazanılan Değer Raporu

Excel

GM (yapılan çalışmanın gerçek maliyeti), planlanan değer (zamanlanan çalışmanın bütçe maliyeti) ve kazanılan değeri (yapılan çalışmanın bütçe maliyeti) zaman temelinde gösteren bir grafik görüntülemek için bu raporu kullanın.

Kaynak Kullanımı kategorisi

Aşağıdaki tabloda, Kaynak Kullanımı kategorisindeki görsel raporlar açıklanmaktadır. Bu raporlarda zaman aşamalı kaynak verileri temel alınır.

Not: Zaman aşamalı atama verileri, Atama Kullanımı kategorisindeki raporlarda kullanılabilir.

Adı

Tür

Açıklaması

Nakit Akışı Raporu

Visio

Projeniz için zaman temelinde planlanan ve fiili maliyetleri gösteren bir diyagram görüntülemek için bu raporu kullanın. Maliyetler kaynak türüne göre (çalışma, malzeme ve maliyet) bölünür. Bir gösterge, planlanan maliyetlerin temel maliyetleri aşıp aşmadığını gösterir.

Kaynak Kullanılabilirliği Raporu

Visio

Kaynak türleri tarafından (çalışma, malzeme ve maliyet) bölünmüş Projenizin kaynakları için kalan kullanılabilirliği ve çalışmayı gösteren diyagram için bu raporu kullanın,. Fazla yüklenmiş her kaynağın yanında kırmızı bir bayrak görüntülenir.

Kaynak Maliyeti Özet Raporu

Excel

Kaynak maliyetinin üç kaynak türü (maliyet, malzeme ve çalışma) arasında bölünmesini gösteren bir pasta grafiği görüntülemek için bu raporu kullanın.

Kaynak Çalışma Kullanılabilirliği Raporu

Excel

Çalışma kaynakları için toplam kapasite, çalışma ve kalan kullanım olanağını içeren bir çubuk grafiğini görüntülemek için bu raporu kullanın.

Kaynak Çalışma Özeti Raporu

Excel

Çalışma birimlerinde gösterilen toplam kaynak kapasitesi, çalışma, kalan kullanım olanağı ve fiili çalışmayı içeren bir çubuk grafiğini görüntülemek için bu raporu kullanın.

Atama Kullanımı kategorisi

Aşağıdaki tabloda, Atama Kullanımı kategorisindeki görsel raporlar açıklanmaktadır. Bu raporlarda Görev Kullanımı ve Kaynak Kullanımı görünümlerinde bulunan verilere benzeyen zaman aşamalı veriler temel alınır.

Adı

Tür

Açıklaması

Temel Maliyet Raporu

Excel

Projeniz için temel maliyet, planlanan maliyet ve fiili maliyeti içeren, görevlere göre gösterilen bir çubuk grafiğini görüntülemek için bu raporu kullanın.

Temel Rapor

Visio

Projenizin üç aylık döneme, ardından göreve göre bölünen bir diyagramını görüntülemek için bu raporu kullanın. Bu rapor planlanan çalışma ve maliyeti, temel çalışma ve maliyetle karşılaştırır. Planlanan çalışmanın temel çalışmayı ne zaman aştığını ve planlanan maliyetin temel maliyeti ne zaman aştığını göstermek için göstergeler kullanılır.

Temel Çalışma Raporu

Excel

Projeniz için temel çalışma, planlanan çalışma ve fiili çalışmayı içeren, görevlere göre gösterilen bir çubuk grafiğini görüntülemek için bu raporu kullanın.

Bütçe Maliyeti Raporu

Excel

Zaman temelinde gösterilen bütçe maliyeti, temel maliyet, planlanan maliyet ve fiili maliyeti içeren bir çubuk grafiği görüntülemek için bu raporu kullanın.

Bütçe Çalışması Raporu

Excel

Zaman temelinde gösterilen bütçe çalışması, temel çalışma, planlanan çalışma ve fiili çalışmayı içeren bir çubuk grafiği görüntülemek için bu raporu kullanın.

Zaman Temelinde Kazanılan Değer Raporu

Excel

GM (yapılan çalışmanın gerçek maliyeti), planlanan değer (zamanlanan çalışmanın bütçe maliyeti) ve kazanılan değeri (yapılan çalışmanın bütçe maliyeti) zaman temelinde gösteren bir grafik görüntülemek için bu raporu kullanın.

Görev, Kaynak ve Atama Özeti kategorileri

Aşağıdaki tabloda Görev Özeti, Kaynak Özeti ve Atama Özeti kategorilerindeki görsel raporlar açıklanmaktadır. Özet raporları zaman aşamalı verileri içermez.

Kategori

Adı

Tür

Açıklaması

Görev Özeti

Kritik Görevler Durum Raporu

Visio

Kritik ve kritik olmayan görevler için çalışmayı ve kalan çalışmayı gösteren bir diyagram görüntülemek için bu raporu kullanın.

Görev Özeti

Görev Durumu Raporu

Visio

Projenizdeki görevler için, temel çalışmanın çalışmayı aştığı zamanı, temel çalışmanın çalışmaya eşit olduğu zamanı ve çalışmanın temel çalışmayı aştığı zamanı gösteren simgeler içeren bir çalışma ve tamamlanan çalışma yüzdesi diyagramı görüntülemek için bu raporu kullanın.

Kaynak Özeti

Kaynak Kalan Çalışma Raporu

Excel

Her çalışma kaynağı için, çalışma birimleri halinde gösterilen, kalan çalışmayı ve fiili çalışmayı içeren bir çubuk grafiği görüntülemek için bu raporu kullanın.

Atama Özeti

Kaynak Durum Raporu

Visio

Projenizin kaynaklarının her biri için çalışma ve maliyet değerlerinin diyagramını görüntülemek için bu raporu kullanın. Tamamlanan çalışma yüzdesi, diyagramdaki her kutuda gölgelendirmeyle gösterilir. Kaynak, atanan çalışmanın tamamlanmasına yaklaştıkça gölgelendirme koyulaşır.

Sayfanın Başı

Şablon kullanarak görsel rapor oluşturma

 1. Raporlar grubunda, Görünüm sekmesinin Görsel Raporlar' ı tıklatın.
  Raporlar grubu grafiği

 2. Görsel Raporlar iletişim kutusunda, Tümü sekmesinde, oluşturmak istediğiniz raporu tıklatın.

  Oluşturmak istediğiniz rapor listede yoksa, Eklenecek rapor şablonları başlangıcı onay kutusunu seçip, ardından raporunuzu içeren konuma göz atmak için Değiştir'i tıklatın.

  İpucu: Raporun hangi kategoride olduğunu biliyorsanız, daha kısa bir rapor listesi görüntülemek için o kategorinin sekmesini tıklatabilirsiniz. Yalnızca Excel veya Visio'da açılan raporları listelemek isterseniz, Microsoft Excel veya Microsoft Visio onay kutusunu seçin veya temizleyin.

 3. Raporda bulunan kullanım verilerinin düzeyini değiştirmek için, Rapora eklenecek kullanım verisi düzeyini seçin listesinden Yıl, Çeyrek, Ay, Hafta veya Gün'ü seçin.

  Not: Varsayılan olarak, Project, kullanım verilerinin düzeyini, projenizin boyutu için önerilen düzeye ayarlar. Bu, birçok proje için haftadır. Daha ayrıntılı düzeyde veri eklemeyi seçerseniz, rapor performansı düşebilir. En iyi performans için, bir seferde aynı projeye ait birden çok rapor görüntülüyorsanız, veri düzeyini değiştirmekten kaçının. Veri düzeyini değiştirirseniz, yerel olarak depolanan geçici raporlama veritabanının yeniden oluşturulması gerekir. Raporlarınıza kullanım verileri eklemeniz gerekmiyorsa, en iyi performans için rapor düzeyini Yıl olarak ayarlayın.

 4. Raporu oluşturmak Görünüm'ü tıklatın ve Excel veya Visio'da açın.

Sayfanın Başı

Varolan görsel rapor şablonunu düzenleme

 1. Raporlar grubunda, Görünüm sekmesinin Görsel Raporlar' ı tıklatın.
  Raporlar grubu grafiği

 2. Görsel Raporlar iletişim kutusunda, Tümü sekmesinde, düzenlemek istediğiniz raporu tıklatın.

  İpucu: Raporun hangi kategoride olduğunu biliyorsanız, daha kısa bir rapor listesi görüntülemek için o kategorinin sekmesini tıklatabilirsiniz. Yalnızca Excel veya Visio'da açılan raporları listelemek isterseniz, Microsoft Excel veya Microsoft Visio onay kutularını seçin veya temizleyin.

 3. Şablonu Düzenle'yi tıklatın.

 4. Görsel Raporlar - Alan Seçici iletişim kutusunda, rapora eklemek veya rapordan kaldırmak istediğiniz alanları tıklatın, sonra Kullanılabilir Alanlar ve Seçili Alanlar kutularının arasında veya Kullanılabilir Özel Alanlar ve Seçili Özel Alanlar kutularının arasında taşımak için Ekle, Kaldır veya Tümünü Kaldır'ı tıklatın.

  Seçili Alanlar ve Seçili Özel Alanlar kutularındaki alanlar rapora eklenir.

 5. Değiştirilmiş alan listesiyle raporu oluşturmak için Şablonu Düzenle'yi tıklatın.

 • Görsel Raporlar - Alan Seçici iletişim kutusunda bazı alanlar boyutlar olarak tanımlanır. Raporunuz için altıdan az boyut seçmek önemlidir. Altıdan çok boyut seçerseniz, rapor performansı önemli ölçüde düşer.

 • Tüm alanlar tüm raporlarda kullanılamaz. Bazı alanlar Visio raporlarında kullanılabilir, ancak Excel raporlarında kullanılamaz.

 • Görsel Raporlar - Alan Seçici iletişim kutusuna eklemek istediğiniz alanı bulamıyorsanız, farklı bir veri kategorisinde depolanmış olabilir. Örneğin, Görev Özeti alanları olarak düşünebileceğiniz bazı alanlar gerçekte Atama Özet alanlarıdır.

Sayfanın Başı

Yeni görsel rapor şablonu oluşturma

 1. Raporlar grubunda, Görünüm sekmesinin Görsel Raporlar' ı tıklatın.
  Raporlar grubu grafiği

 2. Görsel Raporlar iletişim kutusunda, Yeni Şablon'u tıklatın.

 3. Uygulama Seç bölümünde, Excel şablonu oluşturmak için Excel'i tıklatın veya Visio şablonu oluşturmak için Visio (Metrik) seçeneğini tıklatın.

 4. Veri Türünü Seç bölümünde, raporda kullanmak istediğiniz verilerin türünü seçin.

  Zaman aşamalı veri eklemek için, Veri Türünü Seç bölümündeki listeden Görev Kullanımı, Kaynak Kullanımı veya Atama Kullanımı'nı seçin.

 5. Alan Seçici'yi tıklatın.

 6. Görsel Raporlar - Alan Seçici iletişim kutusunda, CTRL tuşunu basılı tutun ve Kullanılabilir Alanlar kutusunda rapora eklemek istediğiniz varsayılan Project alanlarını tıklatın.

 7. Bunları Seçili Alanlar kutusuna taşımak için Ekle'yi tıklatın.

 8. CTRL tuşunu basılı tutun ve Kullanılabilir Özel Alanlar kutusunda rapora eklemek istediğiniz özel alanları tıklatın.

 9. Bunları Seçili Özel Alanlar kutusuna taşımak için Ekle'yi tıklatın.

 • Office Project 2007 programının İngilizce sürümünü yüklediyseniz, A.B.D. birimlerini kullanan bir Visio şablonu oluşturma seçeneğiniz vardır.

 • Rapordan bir alan kaldırmak için, Görsel Raporlar - Alan Seçici iletişim kutusunda Seçili Alanlar veya Seçili Özel Alanlar kutusunu tıklatıp, ardından Kaldır'ı tıklatın. Tüm varsayılan veya özel alanları rapordan kaldırmak için, Alanları Seç veya Özel Alanları Seç bölümünde Tümünü Kaldır'ı tıklatın.

 • Tüm alanlar tüm raporlarda kullanılamaz. Bazı alanlar Visio raporlarında kullanılabilir, Excel raporlarında ise kullanılamaz.

 • Görsel Raporlar - Alan Seçici iletişim kutusuna eklemek istediğiniz alanı bulamıyorsanız, farklı bir veri kategorisinde depolanmış olabilir. Örneğin, Görev Özeti alanları olarak düşünebileceğiniz bazı alanlar gerçekte Atama Özet alanlarıdır.

 • Görsel Raporlar - Alan Seçici iletişim kutusunda bazı alanlar boyutlar olarak tanımlanır. Raporunuz için altıdan az boyut seçmek önemlidir. Altıdan çok boyut seçerseniz, rapor performansı önemli ölçüde düşer.

 • Görsel raporunuzu oluşturmayı bitirince, onu varsayılan şablon konumuna (c:\Program Files\Microsoft Office\Templates) veya bilgisayarınızdaki veya ağınızdaki başka bir konuma kaydetmeyi seçebilirsiniz. Varsayılan şablon konumuna kaydedilen şablonlar otomatik olarak Görsel Raporlar - Rapor Oluştur iletişim kutusunda görünür.

 • Özel bir görsel rapor şablonunu kaydettikten sonra farklı bir dil paketi kullanmaya başlarsanız, şablon kullanılabilir olarak kalır, ancak doldurulmaz. Özgün alan adları yeni dilde tanınmaz ve rapora dahil edilmez.

Sayfanın Başı

Rapor verilerini verme

Verilecek özel verileri bir kategori (OLAP küpü) içinde seçebilir veya tüm proje verilerini bir raporlama veritabanı olarak verebilirsiniz.

Verileri OLAP küpü olarak verme

 1. Raporlar grubunda, Görünüm sekmesinin Görsel Raporlar' ı tıklatın.
  Raporlar grubu grafiği

 2. Görsel Raporlar iletişim kutusunda, Verileri Kaydet'i tıklatın.

 3. Raporlama Küpünü Kaydet bölümünde, kaydetmek istediğiniz türde veri içeren kategoriyi seçin.

 4. Verilecek verilerin listesine eklenen alanları değiştirmek için Alan Seçici'yi tıklatın.

 5. Görsel Raporlar - Alan Seçici iletişim kutusunda, verilecek veri listesine eklemek veya bu listeden kaldırmak istediğiniz alanları tıklatın, sonra Kullanılabilir Alanlar ve Seçili Alanlar kutularının arasında veya Kullanılabilir Özel Alanlar ve Seçili Özel Alanlar kutularının arasında taşımak için Ekle, Kaldır veya Tümünü Kaldır'ı tıklatın.

  Seçili Alanlar ve Seçili Özel Alanlar kutularındaki alanlar, verilen verilere eklenir.

 6. Görsel Raporlar - Alan Seçici iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatıp, ardından Küpü Kaydet'i tıklatın.

 7. Küp verilerini kaydetmek istediğiniz konuma gidin ve ardından Kaydet'i tıklatın.

 • Küp verileri bir .cub dosyasına kaydedilir.

 • Visio ile küp verilerine erişirken, .cub dosyası ağ paylaşımına depolanamaz.

Raporlama veritabanı olarak verileri verme

 1. Raporlar grubunda, Görünüm sekmesinin Görsel Raporlar' ı tıklatın.
  Raporlar grubu grafiği

 2. Görsel Raporlar iletişim kutusunda, Verileri Kaydet'i tıklatın.

 3. Veritabanını Kaydet'i tıklatın.

 4. Veritabanını kaydetmek istediğiniz konuma gidin ve ardından Kaydet'i tıklatın.

  Veriler Microsoft Office Access veritabanı (.mdb) dosyası olarak kaydedilir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×