Excel verilerini toplamak ve saymak için özetlemenin yolları

İster bir kuruluşun tam çalışan sayısını, ister Kuzeybatı bölgesinin satış alt toplamlarını hesaplıyor, ister haftalık makbuzların geçerli toplamını buluyor olun, verileri toplamak ve saymak veri çözümlemesinin temelini oluşturur. Microsoft Excel belgelerinde bir hamlede gösterebileceğinizden çok daha fazla toplama ve sayma yöntemi vardır. Kuşkusuz bu çok iyi çünkü büyük olasılıkla istediğinizi nasıl yapabileceğinizi açıklayan bir yardım konusu hazırlanmıştır. Ancak, hangi yardım konusunun kullanılacağı çoğu zaman pek net değildir.

Doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmak için burada size toplama ve saymayla ilgili yardım konularına ulaştıran bağlantıların kapsamlı bir özetini hazırladık. Her bölümde, aradığınız bilgileri hemen bulabilmenize yardımcı olacak açıklayıcı bir tablo göreceksiniz.

İpucu   Aradığınız konuyu bulmanıza yardımcı olacak kaynaklar arasında bu makaleyi de saymak için, bunu sık kullanılanlar listeniz altında toplamayı unutmayın.

Sayıları toplama

Sayı ve metin değerlerini sayma

Sayıları toplama

Aşağıdaki bölümlerde sayıları toplamayla ilgili belirli görevler özetlenir, her görev için en iyi Office Excel özelliği belirtilir ve belirli örnek ve bilgilerin bulunduğu bir veya birden çok yardım konusunun bağlantısı verilir.

Basit toplama işlemi

Yapmak istediğiniz

Bakın

Açıklamalar

Formül kullanarak hücredeki değerleri toplama

Sayı toplama
("Hücredeki sayıları toplama" bölümü)

Hesap makineniz Excel olsun

Hücreye formülü girin ve bunu minik bir hesap makinesi olarak kullanın.

Otomatik Toplam kullanarak sütun veya satırdaki değerleri toplama

Sayı toplama
("Kesintisiz bir satır veya sütundaki tüm sayıları toplama" bölümü)

Hesap makineniz Excel olsun

Çoğunlukla, istediğiniz sonuçları elde etmek için tek yapmanız gereken Otomatik Toplam'ı tıklatmaktır.

TOPLA işlevini kullanarak bir aralıktaki değerleri toplama

Sayı toplama
("Kesintisiz olmayan sayıları toplama" bölümü)

TOPLA

Farklı aralıklarda yer alan değerleri toplamak veya sayı değerlerini çeşitli sayı aralıklarıyla birleştirmek istediğinizde TOPLA işlevi kullanışlı olur.

Seviyelendirme kullanarak sütundaki değerleri toplama

Çalışma sayfasındaki veri listesini seviyelendirme

Çalışma sayfasındaki veri listesine alt toplamlar ekleme

Alt toplamları kaldırma

Excel'de alt toplamları hesaplama ve düzeylerle çalışma

Verileriniz listelenmişse ve bunları sütun değerlerine göre mantıksal olarak gruplandırabiliyorsanız, bir seviyelendirme oluşturabilir ve karışık bir işlemi netleştirmek için Veri menüsünün Alt Toplamlar komutunu kullanabilirsiniz.

ALTTOPLAM işlevini kullanarak listedeki veya Excel tablosu sütunundaki değerleri toplama

ALTTOPLAM

Excel tablosundaki verilerin toplamını alma

ALTTOPLAM işlevi gizli satırların sonuçlara eklenip eklenmeyeceğini denetleyebilir ve filtre uygulanmış satırlar her zaman yoksayılır.

Özet Tablo kullanarak sütun veya satırdaki değerleri toplama

Özet Tablo veya Özet Grafik raporundaki değerlere, özel hesaplamalara ve formüllere genel bakış

Özet Tablo raporlarında kullanılabilen özet işlevleri

Özet Tablo raporundaki alt toplam ve toplam alanları

Özet Tablo veri alanları için özel hesaplamalar

Özet Tablo veya Özet Grafik formülünü oluşturma, düzenleme veya silme

Özet Tablo raporundaki bir alan için özet işlevini veya özel hesaplamayı değiştirme

Özet Tabloların sütun ve satırlarda toplama işlemleri yapmayı basit bir iş haline getiren yerleşik özellikleri vardır.

Sayfanın Başı

Bir veya birden çok ölçütü olan toplama işlemi

Yapmak istediğiniz

Bakın

Açıklamalar

ETOPLA veya TOPLA ve EĞER işlevlerini kullanarak aralıktaki değerleri tek bir ölçüt temelinde toplama

ETOPLA

EĞER
(Değerlerin toplanıp toplanmayacağına karar vermek için bir örnek içerir)

Sayı toplama
("Sayıları bir koşulda toplama" bölümü)

XL: BOŞLUKSAY() Yerine TOPLA(EĞER()) Kullanılacak Durumlar (İngilizce)

ETOPLA işleviyle tek bir ölçüt temelinde sayıları toplayabilirsiniz, ancak daha fazla esnekliğe gerek duyuyorsanız, kimi zaman TOPLA ve EĞER işlevlerini iç içe yerleştirmek daha iyi olabilir.

VSEÇTOPLA işlevini kullanarak sütundaki değerleri bir veya birden çok ölçüt temelinde toplama

Sayı toplama
("Sayıları ayrı bir aralıkta saklanan ölçütü temel alarak toplama" bölümü)

VSEÇTOPLA

Sütunlu bir listeniz varsa ve ölçütlerinizi iç içe işlevler kullanmak yerine ayrı bir hücre aralığında tanımlamak daha kolay geliyorsa, VSEÇTOPLA işlevini kullanın.

Koşullu Toplam Sihirbazı'nı kullanarak aralıktaki değerleri birden çok ölçüt temelinde toplama

Sayı toplama
("Koşullu Toplam Sihirbazı'nda birden fazla koşulu temel alarak sayıları toplama" bölümü)

Tembelliğiniz üzerinizde mi? Bırakın Koşullu Toplam Sihirbazı (Araçlar menüsündeki Koşullu Toplam komutuyla ulaşılabilir) birden çok ölçüt temelinde değerleri toplasın. Bu komut yoksa, ToolPak Çözümleyicisi eklentisini kurun ve yükleyin.

ToolPak Çözümleyicisi'ni yükleme

  1. Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi, Excel Seçenekleri'ni ve sonra da Eklentiler kategorisini tıklatın.

  2. Yönet listesinde Excel Eklentileri'ni seçin ve sonra Git'i tıklatın.

  3. Kullanılabilir eklentiler listesinde ToolPak Çözümleyicisi kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  4. Gerekirse, Kur programındaki yönergeleri izleyin.

ETOPLA veya TOPLA ve EĞER işlevlerini kullanarak aralıktaki değerleri birden çok ölçüt temelinde toplama

ETOPLA

Sayı toplama

("Sayıları birden çok koşulu temel alarak toplama" bölümü)

XL: Excel'de TOPLA+EĞER Deyiminde Mantıksal VE ya da VEYA Kullanımı (İngilizce)

XL: BOŞLUKSAY() Yerine TOPLA(EĞER()) Kullanılacak Durumlar (İngilizce)

Birden çok aralık ve ölçütle ETOPLA işlevlerini kullanabilir veya TOPLA ve EĞER işlevlerini iç içe yerleştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Karesi alınmış değerleri ve dizi değerlerini toplama

Yapmak istediğiniz

Bakın

Açıklamalar

Birden çok dizide birbirine karşılık gelen değerlerin çarpımını toplama

TOPLA.ÇARPIM

TOPLA.ÇARPIM işlevi aynı boyutlara sahip dizilerdeki değerler için çok kullanışlıdır; bununla birlikte, daha fazla esnekliğe gerek duyarsanız bir formül dizisiyle TOPLA işlevini de kullanabilirsiniz.

Aralıktaki değerlerin karelerini toplama

TOPKARE

Bu hesaplamalar çoğunlukla istatistiklerde ve karmaşık matematiksel işlemlerde kullanılır.

İki dizide birbirine karşılık gelen değerlerin karesinin toplamını toplama

TOPX2AY2

İki dizide birbirine karşılık gelen değerlerin karesinin farkını toplama

TOPX2EY2

İki dizide birbirine karşılık gelen değerlerin farkının karesini toplama

TOPXEY2

Sayfanın Başı

Özel durumlar (geçerli toplam, benzersiz değerler)

Yapmak istediğiniz

Bakın

Açıklamalar

TOPLA işlevini kullanarak geçerli toplam hesaplama

İşlemdeki bakiyeyi hesaplama

Sayılarınızın gözlerinizin önünde toplanmasını izleyin.

Bir mega formül kullanarak dizideki benzersiz değerleri toplama

Sayı toplama
("Benzersiz değerleri toplama" bölümü)

Kendinizi yaratıcı mı hissediyorsunuz? İşte istediğiniz işi yapabilecek SIKLIK işlevinin zekice bir kullanımı.

Sayfanın Başı

Sayı ve metin değerlerini sayma

Aşağıdaki bölümlerde sayı ve metin değerlerini saymayla ilgili belirli görevler özetlenir, her görev için en iyi Office Excel özelliği belirtilir ve belirli örnek ve bilgilerin bulunduğu bir veya birden çok yardım konusunun bağlantısı verilir.

Basit sayma işlemi

Yapmak istediğiniz

Bakın

Açıklamalar

Otomatik Toplam kullanarak sütun veya satırdaki hücreleri sayma

Sayı içeren hücreleri hesaplama
("Kesintisiz satır veya sütundaki sayı içeren hücreleri sayma" bölümü)

Çoğunlukla, istediğiniz sonuçları elde etmek için tek yapmanız gereken Otomatik Toplam'ı tıklatmaktır.

BAĞ_DEĞ_SAY işlevini kullanarak aralıktaki hücreleri sayma

Sayı içeren hücreleri hesaplama
("Kesintisiz bir satır veya sütunda yer almayan sayı içeren hücreleri sayma" bölümü)

BAĞ_DEĞ_SAY

Farklı aralıklarda yer alan değerleri saymak veya hazır bilgi değerlerini çeşitli değer aralıklarıyla birleştirmek istediğinizde BAĞ_DEĞ_SAY işlevi kullanışlı olur.

Seviyelendirme kullanarak sütundaki hücreleri sayma

Çalışma sayfasındaki veri listesini seviyelendirme

Çalışma sayfasındaki veri listesine alt toplamlar ekleme

Alt toplamları kaldırma

Excel'de alt toplamları hesaplama ve düzeylerle çalışma

Verileriniz listelenmişse ve bunları sütun değerlerine göre mantıksal olarak gruplandırabiliyorsanız, bir seviyelendirme oluşturabilir ve karışık bir işlemi netleştirmek için Veri menüsünün Alt Toplamlar komutunu kullanabilirsiniz.

Özet Tablo kullanarak sütun veya satırdaki hücreleri sayma

Özet Tablo veya Özet Grafik raporundaki değerlere, özel hesaplamalara ve formüllere genel bakış

Özet Tablo raporlarında kullanılabilen özet işlevleri

Özet Tablo raporundaki alt toplam ve toplam alanları

Özet Tablo veri alanları için özel hesaplamalar

Özet Tablo veya Özet Grafik formülünü oluşturma, düzenleme veya silme

Özet Tablo raporundaki bir alan için özet işlevini veya özel hesaplamayı değiştirme

Özet Tabloların sütun ve satırlardaki değerleri saymayı basit bir iş haline getiren yerleşik özellikleri vardır.

ALTTOPLAM işlevini kullanarak listedeki veya Excel tablosu sütunundaki hücreleri sayma

ALTTOPLAM

Excel tablosundaki verilerin toplamını alma

ALTTOPLAM işlevi gizli satırların sonuçlara eklenip eklenmeyeceğini denetleyebilir ve filtre uygulanmış satırlar her zaman yoksayılır.

Sayfanın Başı

Bir veya birden çok ölçütü olan sayma işlemi

Yapmak istediğiniz

Bakın

Açıklamalar

EĞERSAY işlevini kullanarak aralıktaki hücreleri tek bir ölçüt temelinde sayma

EĞERSAY

Bir sayıdan daha büyük veya daha küçük olan sayıları sayma

EĞERSAY işlevini kullanarak hücreleri tek bir ölçüt temelinde kolayca sayabilirsiniz.

VSEÇSAY işlevini kullanarak sütundaki hücreleri bir veya birden çok ölçüt temelinde sayma

VSEÇSAY

Sütunlu bir listeniz varsa ve ölçütlerinizi iç içe işlevler kullanmak yerine ayrı bir hücre aralığında tanımlamak daha kolay geliyorsa, VSEÇSAY işlevini kullanın.

EĞERSAY veya SAY ve EĞER işlevlerini kullanarak aralıktaki hücreleri birden çok ölçüt temelinde sayma

EĞERSAY

Değerin ne sıklıkta geçtiğini sayma

Birden çok aralık ve ölçütle EĞERSAY işlevlerini kullanabilir veya SAY ve EĞER işlevlerini iç içe yerleştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Boş değerlerle sayma

Yapmak istediğiniz

Bakın

Açıklamalar

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevini kullanarak aralıktaki boş olmayan hücreleri sayma

Boş olmayan hücreleri hesaplama

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY

Hücreleri sayarken, kimi zaman yalnızca değer içeren hücreler sizin için anlamlıdır ve bu nedenle boş hücreleri yoksaymak istersiniz. Örneğin, bölgede en azından bir satış yapmış tüm satış elemanlarını saymak isteyebilirsiniz.

VSEÇSAYDOLU işlevini kullanarak listedeki boş olmayan hücreleri sayma

VSEÇSAYDOLU

Listenin tamamındaki veya bir liste sütunundaki boş olmayan hücreleri sayın.

BOŞLUKSAY işlevini kullanarak kesintisiz bir aralıktaki boş hücreleri sayma

BOŞLUKSAY

Hücreleri sayarken, kimi zaman boş hücreler sizin için anlamlıdır ve bu nedenle boş hücrelerin de sayıma katılmasını istersiniz. Örneğin, bölgede satış yapmış olsun veya olmasın tüm satış elemanlarını saymak isteyebilirsiniz.

TOPLA ve EĞER işlevlerini kullanarak kesintisiz olmayan bir aralıktaki boş hücreleri sayma

XL: BOŞLUKSAY() Yerine TOPLA(EĞER()) Kullanılacak Durumlar (İngilizce)

Kabul, BOŞLUKSAY yerine TOPLA ve EĞER işlevlerinin nasıl kullanılacağı pek açık olmayabilir, ama işte bu bölümde nasıl olacağı açıklanıyor.

Sayfanın Başı

Benzersiz oluşumları sayma

Yapmak istediğiniz

Bakın

Açıklamalar

Özet Tablo kullanarak aralıktaki benzersiz değerleri sayma

Değerin ne sıklıkta geçtiğini sayma
("Özet Tablo raporu kullanarak birden çok değerin ne sıklıkta geçtiğini sayma" bölümü)

Özet Tablo raporunun toplamlarını ve sayılarını kullanırsanız, istediğinizi elde edersiniz.

EĞERSAY işlevini kullanarak aralıktaki benzersiz değerleri tek bir ölçüt temelinde sayma

Değerin ne sıklıkta geçtiğini sayma
("İşlev kullanarak tek bir değerin ne sıklıkta geçtiğini sayma" bölümü)

EĞERSAY işleviyle benzersiz hücreleri kolayca sayabilirsiniz.

TOPLA ve EĞER işlevlerini kullanarak aralıktaki benzersiz değerleri birden çok ölçüt temelinde sayma

Değerin ne sıklıkta geçtiğini sayma
( "İşlevleri kullanarak birden çok metin veya sayı değerinin ne sıklıkta geçtiğini sayma" bölümü)

XL: EĞERSAY() ve VE Yerine Dizi İşlevi Olarak TOPLA(EĞER()) Kullanma (İngilizce)

XL: Aralıkta Bir Sayı veya Metnin Kaç Kez Geçtiğini Sayma (İngilizce)

Bu görevi yerine getirebilecek tek bir işlev veya özellik yoktur; bu nedenle en iyi yöntem TOPLA ve EĞER işlevlerini iç içe yerleştirmektir.

Gelişmiş Filtre kullanarak liste sütunundaki benzersiz değerlerin sayısını hesaplama

Yinelenenler arasında benzersiz değerleri sayma
("Filtre kullanarak benzersiz değerlerini sayısını hesaplama" bölümü)

Bunu yapmanın en basit yolu Veri menüsünün Filtre alt menüsünde yer alan Gelişmiş Filtre alt komutunu kullanmaktır.

Mega formül kullanarak bir veya birden çok ölçüt temelinde aralıktaki benzersiz değerlerin sayısını hesaplama

Yinelenenler arasında benzersiz değerleri sayma
("İşlevleri kullanarak benzersiz değerlerini sayısını hesaplama" bölümü)

Listedeki benzersiz öğelerin sayısını belirleme (İngilizce)

Bu mega formül için derin bir nefes alın, kaslarınızı gevşetin ve kafanızı çalıştırın.

Sayfanın Başı

Özel durumlar (geçerli sayı, tüm hücreleri sayma, sözcükleri sayma)

Yapmak istediğiniz

Bakın

Açıklamalar

Formül kullanarak geçerli sayıyı hesaplama

Geçerli toplamı hesaplama

Toplamlarınızın gözünüzün önünde hesaplanmasını izleyin.

SATIRSAY ve SÜTUNSAY işlevlerini kullanarak aralıktaki hücrelerin toplam sayısını hesaplama

Aralıktaki tüm hücreleri sayma

Bu aylık satış elektronik tablosunun her zaman kaç hücre kullandığını tam olarak bilin ve meslektaşlarınızı etkileyin.

Mega formül kullanarak aralıktaki sözcükleri sayma

Hücre veya aralıktaki sözcüklerin sayısını hesaplama

Office Excel'de de Microsoft Office Word'deki kadar kolayca sözcük sayımı yapın.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Excel 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Dili değiştir