Excel ve Excel Services’daki hesaplanan öğeler

Excel ve Excel Services’daki hesaplanan öğeler

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft Excel 2013 güçlü raporlar, karneler ve panolar oluşturmanıza olanak sağlayan çeşitli iş zekası yetenekleri sunar. Yeni ve geliştirilmiş yetenekler arasında Hesaplanan Ölçüler, Hesaplanan Üyeler ve Hesaplanan Alanlar gibi hesaplanan öğeler oluşturma yeteneği de yer alır. Hesaplanan öğeler hakkında bilgi edinmek ve Excel Services'de desteklenip desteklenmediklerini öğrenmek için bu makaleyi okuyun.

Excel Services'daki hesaplanan öğeler

Excelkişiler Hesaplanan ölçüler, Hesaplanan üyelerve Hesaplanan alanlariçeren hesaplanan öğeler oluşturabilirsiniz. Hesaplanan öğeler tanımlama ve özel hesaplamalar ve PivotChart veya PivotTable raporları oluşturmak için kullanılan veritabanlarında bulunmaz öğeler kümesi kullanmak etkinleştirin.

Hesaplanan öğeler içeren bir çalışma kitabını sahip olduğunuzda, çalışma kitabını bunu bir SharePoint kitaplığına yükleyerek başkalarıylapaylaşabilirsiniz. SharePoint ortamınızı nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak, kişiler genellikle görüntüleyebilir ve tarayıcı penceresinde hesaplanan öğeler içeren çalışma kitapları kullanın. Bununla birlikte, bazı ortamlar bu özelliği desteklemiyor olabilir.

Kuruluşunuz Office Web Apps SharePoint Server 2013'le birlikte Server (şirket içi) kullanıyorsanız, sonra Excel Services (SharePoint Server 2013) veya Excel Web App (Office Web Apps Server)tarayıcı penceresinde çalışma kitaplarını işlemek için kullanılır. Hesaplanan alanlar (Excel için Power Pivot kullanılarak oluşturulan) içeren çalışma kitapları tarayıcı penceresinde görüntülenebilir olup olmadığını Bu karar etkileyebilir.

Aşağıdaki tabloda, hesaplanan öğelerin Excel Services’ta (SharePoint Server 2013), Excel Web App (Office Web Apps Sunucusu) ve Excel Online’da (SharePoint Online’da) desteklenip desteklenmediği özetlenmiştir.

Hesaplanan Öğe

Excel Hizmetleri (SharePoint Server 2013, şirket içi)

Excel Web App (Office Web Apps, şirket içi)

Excel Online (SharePoint Online’da)

Hesaplanan ölçüler

Evet

Evet

SharePoint Online'da kullanılan veri kaynaklarını destekleniyorsa, Evet'i seçin. SharePoint Online'daki çalışma kitaplarında dış verileri kullanmakonusuna bakın.

Hesaplanan üyeler

Evet

Evet

SharePoint Online'da kullanılan veri kaynaklarını destekleniyorsa, Evet'i seçin. SharePoint Online'daki çalışma kitaplarında dış verileri kullanmakonusuna bakın.

Hesaplanan alanlar

Evet

Hayır.

Hesaplanan Alanlar ve Veri Modelleri dahil olmak üzere Power Pivot özellikleri Office Web Apps Sunucusunda (şirket içi) desteklenmez.

SharePoint Online'da kullanılan veri kaynaklarını destekleniyorsa, Evet'i seçin. SharePoint Online'daki çalışma kitaplarında dış verileri kullanmakonusuna bakın.

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki kaynaklara bakın:

Önemli: Hesaplanan öğeler (veya desteklenmeyen özellikler) içeren bir çalışma kitabını bir tarayıcı penceresinde görüntülemeye çalışırsanız ve çalışma kitabının desteklenmediğini bildiren bir hata iletisiyle karşılaşırsanız, çalışma kitabını Excel 2013 uygulamasında açmayı deneyin.

Sayfanın Başı

Hesaplanan Ölçüler nelerdir?

Hesaplanan Ölçü, SQL Server Analysis Services'da depolanan çok boyutlu verilerle çalışırken Excel uygulamasında oluşturabileceğiniz özel bir hesaplamadır. Hesaplanan Ölçüler bir veritabanında mevcut olmayan hesaplamaları tanımlamak için kullanışlıdır. Özel hesaplama örnekleri aşağıdakilerden herhangi biri olabilir:

 • Belirli bir formül kullanan bir satış kotası ölçüsü

 • Bir gruptaki öğeler için bir toplam yüzde ölçüsü

 • Karmaşık bir sorgu kullanan bir brüt kar ölçüsü

 • Brüt kar ve ürün maliyetinin toplamını kullanan bir gelir ölçüsü

Bir Hesaplanan Ölçü oluşturduğunuzda, bir Çok Boyutlu İfadeler (MDX) sorgusu tanımlarsınız. Bu da sürükleyip bırakma işleviyle sorgunuzu ayarlamanıza olanak sağlayan Excel'deki Hesaplanan Ölçü iletişim kutusu kullanılarak kolayca yapılabilir.

Excel’de Hesaplanan Ölçü oluşturmak için

 1. Bir Analysis Services küpünde depolanan verileri kullanarak bir PivotTable raporu veya PivotChart raporu oluşturun.

 2. Çözümle sekmesinde, Hesaplamalar grubunda, OLAP Araçları > MDX Hesaplanan Ölçüsü'nü seçin. Yeni Hesaplanan Ölçü iletişim kutusu açılır.

 3. Ad kutusunda, Hesaplanan Ölçü için bir ad belirtin.

 4. (Bu adım isteğe bağlıdır.) Hesaplanan Ölçünün PivotTable Alanları (veya PivotChart Alanları) listesinde nerede görüneceğini belirtmek için, aşağıdaki adımlardan birini veya her ikisini uygulayın:

  • Hesaplanan Ölçünün PivotTable Alanları (veya PivotChart Alanları) listesinde nerede görünmesini istediğinizi belirtmek için Ölçü Grubu listesini kullanın. Ölçü Grubu belirtmezseniz, Hesaplanan Ölçü, Değerler adında bir grupta görünür.

  • Klasör kutusuna, Hesaplanan Ölçü için bir görüntüleme klasörü oluşturmak üzere bir ad yazın.

 5. Alanlar ve Öğeler sekmesinden, bir öğeyi (bir ölçü, vb.) MDX bölmesine sürükleyin.

 6. MDX bölmesinde öğeden sonra +, -, / veya * gibi bir işlem ekleyin.

 7. Alanlar ve Öğeler sekmesinden, başka bir öğeyi MDX bölmesine sürükleyin.

 8. Öğeleriniz ve formülünüz ayarlanana kadar 5-7 arası adımları yineleyin.
  Örneğin, Gelir adında bir Hesaplanan Ölçü oluşturuyorsanız, MDX bölmesinde, aşağıdakine benzer bir sorgunuz olabilir
  [Measures].[Product Cost]+[Measures].[Gross Profit]

 9. Sorgunun düzgün çalışacağından emin olmak için MDX Sına'yı seçin.

 10. Hesaplanan Ölçüyü oluşturmak için Tamam'ı seçin.

 11. Hesaplanan Ölçüyü raporda kullanmak için, PivotTable Alanları (veya PivotChart Alanları) listesinde bunu seçin. Bunu 4. adımda belirtilen konumda bulursunuz.

Not: Oturumu belirli bir hesaplama için SQL Server Analysis Services veri kaynağı oluşturmak için kullanılan Excel MDX hesaplanan ölçü için hesaplanan ölçü oturumu ve kullandığınız veri kaynağı bağlantısı için sınırlı olacaktır. Oluşturma oturum hesaplanan üyeler kapsamlıhakkında daha fazla bilgi edinin.

Sayfanın Başı

Hesaplanan Üyeler nelerdir?

Hesaplanan Üye, Server Analysis Services'da depolanan çok boyutlu verilerle çalışırken Excel uygulamasında tanımlayabileceğiniz birtakım üyelerdir. Hesaplanan Üyeler bir veritabanında mevcut olmayan öğe kümeleri tanımlamak için kullanışlıdır. Özel küme örnekleri aşağıdakilerden herhangi biri olabilir:

 • Ülkeler, bölgeler veya devletler gibi belirli coğrafi alanlardan oluşan bir bölge

 • Bir satış temsilcisinin kota miktarına sayılan bir ürün grubu

 • Belirli bir pazarlama kampanyasıyla ilgili birtakım promosyon etkinlikleri

Hesaplanan Ölçülere benzer şekilde, Hesaplanan Üye oluşturduğunuzda bir MDX sorgusu tanımlarsınız. Bu da sürükleyip bırakma işleviyle sorgunuzu ayarlamanıza olanak sağlayan Excel'deki Hesaplanan Üye iletişim kutusu kullanılarak kolayca yapılabilir.

Not: Excel’de PivotTable ile çalışırken bir hesaplanan üye eklemek için OLAP araçlarını kullandığınızda veri kaynağınız SQL Server 2008 veya önceki sürümlerini çalıştıran bir sunucuya bağlıysa Alan Listesi’nin açılan listesinde seçimini kaldıramazsınız. Veri kaynağı SQL Server 2008 R2 veya üzerindeki sürümleri çalıştıran bir sunucuya bağlıysa filtre açılan listesinde hesaplanan üyeyi seçebilir veya seçimini kaldırabilirsiniz.

Excel’de Hesaplanan Üye oluşturmak için

 1. Bir Analysis Services küpünde depolanan verileri kullanarak bir PivotTable raporu veya PivotChart raporu oluşturun.

 2. Çözümle sekmesinde, Hesaplamalar grubunda, OLAP Araçları > MDX Hesaplanan Üyesi'ni seçin. Yeni Hesaplanan Üye iletişim kutusu açılır.

 3. Ad kutusunda, Hesaplanan Üye için bir ad belirtin.

 4. Hesaplanan Üyenin PivotTable Alanları (veya PivotChart Alanları) listesinde nerede görünmesini istediğinizi belirtmek için Üst Hiyerarşi listesini kullanın.
  Seçim yaparken çok dikkatli olun. Hesaplanan Üyeyi PivotTable raporunda (veya PivotChart raporunda) kullanmak için, nerede tanımladığınızı bilmeniz gerekecektir.

 5. Alanlar ve Öğeler sekmesinden, bir öğeyi (bir boyut hiyerarşisi, vb.) MDX bölmesine sürükleyin.

 6. MDX bölmesinde öğeden sonra +, -, / veya * gibi bir işlem ekleyin.

 7. Alanlar ve Öğeler sekmesinden, başka bir öğeyi MDX bölmesine sürükleyin.

 8. Öğeleriniz ve formülünüz ayarlanana kadar 5-7 arası adımları tekrarlayın.
  Örneğin, iki ürün kategorisi dışında tüm ürünleri içeren Temel Ürünler adlı bir Hesaplanan Üye oluşturuyorsanız, MDX bölmesinde, şuna benzer bir sorgunuz olabilir:
  [Product].[Product Categories]-[Product].[Product Categories].[Category].&[4]-[Product].[Product Categories].[Category].&[3]

 9. Sorgunun düzgün çalışacağından emin olmak için MDX Sına'yı seçin.

 10. Hesaplanan Üyeyi oluşturmak için Tamam'ı seçin.

 11. Hesaplanan Üyeyi PivotTable raporuna (veya PivotChart raporuna) eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

  1. Rapor için en az bir ölçü seçilmiş olduğundan emin olun.

  2. PivotTable Alanları (veya PivotChart Alanları) listesinde, 4. adımda belirttiğiniz üst boyutu genişletin.

  3. Hesaplanan Üyeyi oluşturmada kullandığınız hiyerarşiye karşılık gelen boyut hiyerarşisinin yanındaki onay kutusunu seçin. Rapor, oluşturduğunuz Hesaplanan Üye dahil olmak üzere gruptaki tüm boyut üyeleriyle ilgili boyutları görüntüler.

 12. (Bu, isteğe bağlıdır.) Raporda yalnızca Hesaplanan Üye ile ilgili bilgileri görüntülemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

  1. PivotTable Alanları (veya PivotChart Alanları) listesinde, Hesaplanan Üyeyi içeren boyut hiyerarşisi üzerine gelin.

  2. Aşağı ok göründüğünde, Alan seç iletişim kutusunu açmak için tıklatın (veya dokunun).

  3. Oluşturduğunuz Hesaplanan Üyeninki dışında tüm öğelerin onay kutularını temizleyin.

Sayfanın Başı

Hesaplanan Alanlar nelerdir?

Hesaplanan alanlar, hesaplanan öğe PivotTable veya depolanan'te Analysis Services çok boyutlu verileri kullanmaz, ancak bunun yerine Excel' te Power Pivot kullanılarak oluşturulan bir çalışma kitabı içinde veri modelinde verilerini kullanan bir rapor oluşturmak istediğiniz zaman kullanışlıdır. Hesaplanan alanlardaki değerleri bağlam göre değiştirebilirsiniz. Bağlam satırları, sütunları, filtreler veya Powerpivot'ta veri çözümleme ifadeleri (DAX)kullanan bir özel formül seçimleri göre belirlenir.

Hesaplanan Ölçüler ve Hesaplanan Üyelerde olduğu gibi, Hesaplanan Alanlar da PivotTable Alanları (veya PivotChart Alanları) listesinde, tipik olarak Değerler grubunda görüntülenir. Hesaplanan Alan oluşturmak için birkaç seçeneğiniz vardır.

Excel uygulamasında Hesaplanan Alan oluşturmak için

Hesaplanan Alanların nasıl oluşturulacağı ve bunlarla nasıl çalışılacağı konusunda ayrıntılı bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×