Excel tablolarına genel bakış

İlişkili verilerin yönetimini ve çözümlenmesini kolaylaştırmak için aralık hücreyi Microsoft Office Excel tablosuna (daha önce Excel listesi denirdi) dönüştürebilirsiniz. Bir tablo genellikle tablo olarak biçimlendirilmiş bir dizi çalışma sayfası satırı ve sütunu içerir. Tablo özelliklerini kullanarak, tablo satır ve sütunlarındaki verileri çalışma sayfasındaki diğer satır ve sütunlarda bulunan verilerden bağımsız olarak yönetebilirsiniz.

Excel tablosundaki veriler

Not   Excel tabloları bir durum çözümlemesi komut setinin parçası olan veri tablolarıyla karıştırılmamalıdır. Veri tabloları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri tablosuyla birden fazla sonucu hesaplama.

Bu makalede

Excel tablosu öğeleri hakkında bilgi edinin

Excel tablosundaki verileri yönetme

Excel tablosu öğeleri hakkında bilgi edinin

Bir tablo aşağıdaki öğeleri içerebilir:

 • Üstbilgi satırı    Varsayılan olarak, bir tabloda üstbilgi satırı vardır. Tablo verilerinizi hızlı şekilde filtreleyebilmeniz veya sıralayabilmeniz için her tablo sütununda filtreleme etkindir.

  Excel tablosunda üstbilgi satırı

 • Şeritli satırlar    Varsayılan olarak, bir tabloda verileri daha iyi ayırt etmek için satırlara alternatif gölgelendirme veya şerit uygulanmıştır.

  Excel tablosunda şeritli satırlar

 • Hesaplanan sütunlar    Bir tablo sütunundaki bir hücreye formül girerek, hesaplanan bir sütun oluşturabilirsiniz; burada bu formül bu tablo sütunundaki diğer tüm hücrelere hemen uygulanır.

  Excel tablosunda hesaplanmış sütun

 • Toplam satırı    Tablonuza, toplama işlevlerine (örneğin, ORTALAMA, BAĞ_DEĞ_SAY veya TOPLA işlevi) erişim sağlayan bir toplam satırı ekleyebilirsiniz. İstediğiniz toplamları hızlıca hesaplayabilmeniz için her toplam satırı hücresinde bir açılan liste görünür.

  Excel tablosunda toplam satırı

 • Boyutlandırma tutamacı    Tabloların sağ alt köşesinde yer alan boyutlandırma tutamacı tabloyu sürükleyerek istediğiniz boyuta getirmenize olanak sağlar.

  Excel tablosundaki son hücrenin sağ alt köşesinde boyutlandırma tutamacı

Sayfanın Başı

Excel tablosundaki verileri yönetme

Verilerinizi yönetmek için bir tablo kullanabilirsiniz, ancak birçok veri grubunu yönetmek isterseniz aynı çalışma sayfasına birden fazla tablo ekleyebilirsiniz.

Bir Microsoft Windows SharePoint Services sitesine erişiminiz ve yazma izniniz varsa bir tabloyu diğer kullanıcılarla paylaşmak için bunu kullanabilirsiniz. Başkaları tablo verilerini bir SharePoint listesine aktararak, tablo verilerini SharePoint listesinde görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve güncelleştirebilir. SharePoint listesindeki verilerde yapılan değişiklikleri birleştirmek üzere çalışma sayfasındaki tablo verilerini yenileyebilmek için SharePoint listesine tek yönlü bağlantı oluşturabilirsiniz. Bir SharePoint listesini artık Excel’deki tablo verilerinde yaptığınız değişikliklerle güncelleştiremezsiniz. Tablo verilerini bir SharePoint listesine aktardıktan sonra, SharePoint listesini Excel'de salt okunur olarak açabilirsiniz; yapmak istediğiniz tüm değişiklikler yalnızca SharePoint sitesindeki verilerde yapılabilir.

Not   Paylaşılan çalışma kitaplarında tablo işlevleri desteklenmediğinden paylaşılan bir çalışma kitabında tablo oluşturamazsınız.

Tablo verilerini yönetmek için kullanabileceğiniz tablo özellikleri

 • Sıralama ve filtreleme    Bir tablonun üstbilgi satırına otomatik olarak filtre açılan listeleri eklenir. Tabloları artan veya azalan düzende veya renge göre sıralayabilir ya da özel bir sıralama düzeni oluşturabilirsiniz. Tablolara, yalnızca belirttiğiniz ya ölçütlere uyan verileri gösterecek şekilde filtre uygulayabilir ya da renge göre filtre uygulayabilirsiniz. Verileri filtreleme veya sıralama konusunda daha fazla bilgi için bkz. Verileri filtreleme veya Verileri sıralama.

 • Tablo verilerini biçimlendirme    Tablo verilerini, önceden tanımlanmış veya özel bir tablo stili uygulayarak hızlı şekilde biçimlendirebilirsiniz. Bir tabloyu üst bilgiyle veya üst bilgi olmadan veya toplam satırıyla veya satırsız olarak görüntülemek, tabloyu okumayı kolaylaştırmak üzere satır veya sütun şeridi uygulamak ya da ilk veya son satırları tablodaki diğer sütunlardan farklı göstermek için Tablo Stilleri seçeneklerini kullanabilirsiniz. Tablo verilerini biçimlendirme konularda daha fazla bilgi için bkz. Excel tablosunu biçimlendirme.

 • Tablo satırları ve sütunları ekleme ve silme    Bir tabloya satır ve sütun eklemek için çeşitli yollardan birini kullanabilirsiniz. Tablonun sonuna hızlı şekilde boş bir satır ekleyebilir, bitişik çalışma sayfası satırları veya sütunlarını tabloya ekleyebilir veya istediğiniz yere tablo satırları ve tablo sütunları ekleyebilirsiniz. Gerektiği zaman satır ve sütunları silebilirsiniz. Ayrıca, bir tablodaki yinelenen veri içeren satırları da hızlı şekilde kaldırabilirsiniz. Tablo satır ve sütunları ekleme ve silme konusunda daha fazla bilgi için bkz. Excel tablo satırları ve sütunları ekleme ve kaldırma.

 • Hesaplanan sütun kullanma    Bir tablodaki her satıra göre ayarlanan tek bir formül kullanmak için hesaplanan sütun kullanabilirsiniz. Hesaplanan sütun ek satırları içerecek şekilde otomatik olarak genişler ve böylece formül hemen bu satırları da kapsar. Hesaplanan sütun oluşturma konusunda daha fazla bilgi için bkz. Excel tablosunda hesaplanan sütun oluşturma, düzenleme veya kaldırma.

 • Tablo veri toplamlarını görüntüleme ve hesaplama    Tablonun sonunda bir toplamlar satırı görüntüleyerek ve her toplam satırı hücresi için açılan listelerde sağlanan işlevleri kullanarak bir tablodaki verileri hızlıca toplayabilirsiniz. Tablo veri toplamlarını görüntüleme ve hesaplama konusunda daha fazla bilgi için bkz. Excel tablosundaki verileri toplama.

 • Yapılandırılmış başvurular kullanma    A1 ve R1C1 gibi hücre başvuruları kullanmak yerine, bir formüldeki tablo adlarına başvuruda bulunan yapılandırılmış başvurular kullanabilirsiniz.

 • Veri bütünlüğünü sağlama     SharePoint listeleriyle bağlantılı olmayan tablolar için Excel’deki yerleşik veri doğrulama özelliklerini kullanabilirsiniz. Örneğin, bir tablo sütununda yalnızca sayılara veya tarihlere izin vermeyi tercih edebilirsiniz. Veri bütünlüğünü sağlama konusunda daha fazla bilgi için bkz. Çalışma sayfasına geçersiz veri girişini engelleme.

 • SharePoint listesine aktarma    Bir tabloyu, başkalarının tablo verilerini görüntüleyebilmesi, düzenleyebilmesi ve güncelleştirebilmesi için bir SharePoint listesine aktarabilirsiniz.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Excel 2010Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir