Excel tablolarına genel bakış

Birbirleriyle ilişkili bir veri grubunun yönetimini ve çözümlemesini kolaylaştırmak için, hücre aralık Microsoft Office Excel tablosuna (eski adı Excel listesi) dönüştürebilirsiniz. Tablo, normalde bir dizi çalışma sayfası satırı ve sütununda yer alan ve tablo olarak biçimlendirilmiş olan birbiriyle ilişkili verileri içerir. Tablo özelliklerini kullanabilir, tablo satırları ve sütunlarındaki verileri çalışma sayfasının diğer satır ve sütunlarındaki verilerden bağımsız olarak yönetebilirsiniz.

Excel tablosundaki veriler

Not   Excel tabloları, durum çözümlemesi komutları takımının bir parçası olan veri tablosu karıştırılmamalıdır. Veri tabloları hakkında daha fazla bilgi için bkz: Veri tablosuyla birden çok sonucu hesaplama.

Bu makalede

Excel tablosunu öğeleri hakkında bilgi edinme

Excel tablosunda verileri yönetme

Excel tablosunu öğeleri hakkında bilgi edinme

Tablo şu öğeleri içerebilir:

 • Üstbilgi satırı    Varsayılan olarak, tablonun üstbilgi satırı vardır. Üstbilgi satırında tüm tablo sütunları için filtre etkinleştirilmiştir; böylece tablo verilerinize hızla filtre uygulayabilir ve bunları sıralayabilirsiniz.

  Excel tablosunda üstbilgi satırı

 • Şeritli satırlar    Verilerin daha iyi ayırt edilmesini sağlamak için, varsayılan olarak tablo satırlarına dönüşümlü gölgelendirme veya şerit uygulanır.

  Excel tablosunda şeritli satırlar

 • Hesaplanmış sütunlar    Tablo sütunundaki bir hücreye formül girerek, bu formülün söz konusu tablo sütunundaki diğer tüm hücrelere hemen uygulandığı, hesaplanmış bir sütun oluşturabilirsiniz.

  Excel tablosunda hesaplanmış sütun

 • Toplam satırı    Tablonuza, özet işlevlerine (ORTALAMA, BAĞ_DEĞ_SAY veya TOPLA işlevi gibi) erişim sağlayan bir toplam satırı ekleyebilirsiniz. Toplam satırı hücrelerinde bir aşağı açılır liste kutusu görüntülenir ve istediğiniz toplamları hızla hesaplamanız sağlanır.

  Excel tablosunda toplam satırı

 • Boyutlandırma tutamacı    Tablonun sağ alt köşesinde yer alan boyutlandırma tutamacı, tabloyu istediğiniz boyuta sürüklemenize olanak tanır.

  Excel tablosundaki son hücrenin sağ alt köşesinde boyutlandırma tutamacı

Sayfanın Başı

Excel tablosunda verileri yönetme

Verilerinizi yönetmek için tek bir tablo kullanabileceğiniz gibi, birkaç veri grubunu yönetmek istiyorsanız aynı çalışma sayfasına birden çok tablo da ekleyebilirsiniz.

Microsoft Windows SharePoint Services sitesi üzerinde yazar izniniz varsa, tabloyu başka kullanıcılarla paylaşmak için bunu kullanabilirsiniz. Tablo verilerini bir SharePoint listesine verdiğinizde, diğer kişiler SharePoint listesindeki bu tablo verilerini görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve güncelleştirebilir. SharePoint listesiyle tek yönlü bir bağlantı oluşturabilir ve bu şekilde SharePoint listesindeki veriler üzerinde yapılan değişiklikleri almak amacıyla çalışma sayfasındaki tablo verilerini yenileyebilirsiniz. Artık SharePoint listesini Excel'deki tablo verilerinde yaptığınız değişikliklerle güncelleştiremezsiniz. Tablo verilerini SharePoint listesine verdikten sonra, SharePoint listesini Excel'de salt okunur olarak açabilirsiniz. Yapmak istediğiniz tüm değişiklikleri yalnızca SharePoint sitesindeki verilerde yapabilirsiniz. 

Not   paylaşılan çalışma kitabı tablo işlevi desteklenmediğinden, paylaşılan bir çalışma kitabında tablo oluşturamazsınız.

Tablo verilerini yönetmek için kullanabileceğiniz tablo özellikleri

 • Sıralama ve filtre uygulama    Filtre aşağı açılır liste kutusu otomatik olarak tablonun üstbilgi satırına eklenir. Tabloları artan veya azalan sırayla veya renge göre sıralayabilir ya da özel bir sıralama düzeni oluşturabilirsiniz. Tablolara, yalnızca belirttiğiniz ölçütleri karşılayan verileri gösterecek şekilde filtre uygulayabilirsiniz veya renge göre filtre uygulayabilirsiniz.Verilere nasıl filtre uygulandığı veya verilerin nasıl sıralandığı hakkında daha fazla bilgi için, bkz: Verilere filtre uygulama veya Verileri sıralama.

 • Tablo verilerini biçimlendirme    Önceden tanımlanmış veya özel bir tablo stili uygulayarak tablo verilerini biçimlendirebilirsiniz. Ayrıca, tabloyu üstbilgi veya toplam satırı ile birlikte veya bunlar olmadan görüntülemek, tablonun okunuşunu kolaylaştırmak veya tablodaki ilk ya da son sütunu ve diğer sütunları ayırt etmeyi kolaylaştırmak için satır veya sütun bandı uygulamak için Tablo Stilleri seçeneklerini belirtebilirsiniz. Tablo verilerinin nasıl biçimlendirildiği hakkında daha fazla bilgi için, bkz: Excel tablosunu biçimlendirme.

 • Tablo satırları ve sütunları ekleme ve silme    Tabloya satır ve sütun eklemek için birkaç yoldan birini kullanabilirsiniz. Tablonun sonuna hızla boş bir satır ekleyebilir, tabloya bitişik çalışma sayfası satırları veya sütunları ilave edebilir ya da istediğiniz herhangi bir yere tablo satırları veya sütunları ekleyebilirsiniz.. Gerektiğinde satırları ve sütunları silebilirsiniz. Ayrıca, yinelenen veri içeren satırları da tablodan hızla kaldırabilirsiniz. Tablo satırları ve sütunları ekleme ve silme hakkında daha fazla bilgi için, bkz: Excel tablosu satırı ve sütunu ekleme veya kaldırma.

 • Hesaplanmış bir sütun kullanma    Tablodaki her satır için ayarlanan tek bir formül kullanmak için, hesaplanmış bir sütun oluşturabilirsiniz. Hesaplanmış bir sütun otomatik olarak ek satırları kapsayacak şekilde genişler. Böylelikle, formül bu satırlara derhal genişletilmiş olur. Hesaplanmış sütunun nasıl oluşturulduğu hakkında daha fazla bilgi için, bkz: Excel tablosunda hesaplanan bir sütunu oluşturma, düzenleme ve silme.

 • Tablo verileri toplamlarını görüntüleme ve hesaplama    Bir tabloda, en sonda bir toplam satırı görüntüleyip, her toplam satırı hücresinin açılan listesinde sağlanan işlevleri kullanarak tablodaki verilerin toplamını alabilirsiniz. Tablo verileri toplamlarının nasıl görüntülendiği ve hesaplandığı hakkında daha fazla bilgi için, bkz: Excel tablosundaki verileri toplama.

 • Yapılandırılmış başvurular kullanma    A1 ve R1C1 gibi hücre başvuruları kullanmak yerine bir formüldeki tablo adlarına başvuruda bulunan yapılandırılmış başvurular kullanabilirsiniz.

 • Veri bütünlüğünü sağlama     SharePoint tablolarına bağlı olmayan listelerde, Excel'in yerleşik veri doğrulama özelliklerini kullanabilirsiniz. Örneğin, tablonun bir sütununda yalnızca sayılara veya tarihlere izin vermeyi seçebilirsiniz. Veri bütünlüğünün nasıl korunduğu hakkında daha fazla bilgi için, bkz: Çalışma sayfasına geçersiz veri girdisini engelleme.

 • SharePoint listesine verme    Diğer kişilerin tablo verilerini görüntüleyebilmesi, düzenleyebilmesi ve güncelleştirebilmesi için tabloyu bir SharePoint listesine verebilirsiniz.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Excel 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir