Excel tablolarıyla yapılandırılmış başvurular kullanma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Ne zaman Excel tablosu oluşturma, Excel bir ad tablo ve tablodaki her sütun için'atar. Excel tablosuna formül eklediğinizde, formülü girin ve tabloda kendiniz girmek yerine hücre başvurularını seçin gibi adları otomatik olarak görünebilir. Excel yaptığı örnek aşağıdadır:

Açık hücre başvurularını kullanmak yerine

Excel tablo ve sütun adlarını kullanır

=Topla(C2:C7)

= TOPLA(SatışBölümü[Satış Tutarı])

Tablo ve sütun adlarından oluşan bu bileşime yapılandırılmış başvuru adı verilir. Yapılandırılmış başvurulardaki adlar, tabloya her veri eklediğinizde veya tablodan her veri kaldırdığınızda ayarlanır.

Yapılandırılmış başvurular, Excel tablosunun dışında, tablo verilerine başvuruda bulunan bir formül oluşturduğunuzda da görünür. Başvurular, büyük bir çalışma kitabında tabloları bulmayı kolaylaştırabilir.

Formülünüze yapılandırılmış başvurular eklemek için, formüle hücre başvurusunu kendiniz yazmak yerine, başvuruda bulunmak istediğiniz tablo hücrelerini tıklatın. Şimdi aşağıdaki örnek verileri kullanarak, bir satış komisyonu tutarını hesaplamak için otomatik olarak yapılandırılmış verileri kullanan bir formül girelim.

Satış Elemanı

Bölge

Satış Tutarı

Komisyon %

Kom üsyon Tu tarı

Tamer

Kuzey

260

%10

Buğra

Güney

660

%15

Sibel

Doğu

940

%15

Haluk

Batı

410

%12

Defne

Kuzey

800

%15

Ramiz

Güney

900

%15

 1. Yukarıdaki tabloda yer alan verileri, sütun başlıklarıyla birlikte kopyalayın ve yeni, boş bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın.

 2. Tabloyu oluşturmak için, A1 hücresini seçin ve Ctrl+T tuşlarına basın.

 3. Tablom üstbilgi satırı içeriyor kutusunun işaretli olduğundan emin olun ve Tamam’ı tıklatın.

 4. E2 hücresinde, eşittir işareti (=) girin ve C2 hücresini tıklatın.

Formül çubuğunda, eşittir işaretinden sonra [@[Satış Tutarı]] yapılandırılmış başvurusu görüntülenir.

 1. Kapanış ayracının hemen yanına bir yıldız işareti (*) yazın ve D2 hücresini tıklatın.

Formül çubuğunda, yıldız işaretinden sonra [@[Komisyon %]] yapılandırılmış başvurusu görüntülenir.

 1. Enter'a basın.

Excel otomatik olarak hesaplanan bir sütun oluşturur ve her satır için ayarlar sizin için formülü tüm sütun boyunca aşağı doğru kopyalar. Formüller ve hesaplanmış sütunlar hakkında daha fazla bilgi için Excel tablosunda formülleri kullanmakonusuna bakın.

Açık hücre başvuruları kullandığımda ne olur?

Hesaplanan bir sütuna açık hücre başvuruları girerseniz, formülün yaptığı hesapları görmek zorlaşabilir.

 1. Excel'deki örnek çalışma sayfanızda, E2 hücresini tıklatın

 2. Formül çubuğuna girin = C2 * D2 ve Enter tuşuna basın.

Excel'in formülünüzü sütun boyunca aşağı kopyalarken yapılandırılmış başvuruları kullanmadığına dikkat edin. Örneğin, varolan C ve D sütunları arasına bir sütun ekleyecek olursanız, formülü yeniden düzenlemeniz gerekir.

Tablo adını nasıl değiştirebilirim?

Excel tablosu oluşturduğunuzda, Excel varsayılan bir tablo adı oluşturur (Tablo1, Tablo2, vb), ancak tablo adını değiştirerek daha anlamlı bir hale getirebilirsiniz.

 1. Excel tablosundaki herhangi bir hücreyi seçerek şeritte Tablo Araçları’nı görüntüleyin.

 2. Tasarım sekmesindeki Tablo Adı kutusunda, istediğiniz adı yazın ve Enter tuşuna basın.

Örnek verilerimizde, SatışBölümü adını kullandık.

Tablo adlarında aşağıdaki kuralları kullanın:

 • V kullanma alid karakterleri Zaman bir ad bir harfle başlayan bir alt çizgi karakteri (_) veya ters eğik çizgi (\). Alt çizgi karakterleri adı geri kalanı için ve harf, sayı, nokta kullanın.

Ad olarak "C", "c", "R" veya "r" kullanamazsınız; çünkü bunlar Ad veya Git kutusuna yazıldığında etkin hücrenin sütununu veya satırını seçmeyi sağlayan kısayollar olarak önceden belirlenmiştir.

 • C kullanmayın hücre başvuruları Adlar Z$ 100 veya R1C1 gibi bir hücre başvurusuyla aynı olamaz.

 • Bir s kullanmayın hızını sözcükleri ayırmak için Boşluklar adı içinde kullanılamaz. Hiç boşluk kullanabilirsiniz veya sözcük ayırıcı olarak nokta (.) ve alt çizgi karakteri (_) girin. Örneğin, Satışbölümü, Satış_Vergi veya ilk.

 • 255’ten fazla karakter kullanmayın Tablo adı en çok 255 karakterden oluşabilir.

 • Benzersiz tablo adları kullanın Yinelenen adlara izin verilmez. Excel adlarda büyük/küçük harf ayrımı yapmaz; dolayısıyla bir çalışma kitabında zaten “SATIŞ” adlı bir ad kullanmışken “Satış” girerseniz, benzersiz bir ad seçmeniz istenir.

Yapılandırılmış başvuru söz dizimi kuralları

Formüldeki yapılandırılmış başvuruları el ile de girebilir veya değiştirebilirsiniz, ancak bunu yapmanız için yapılandırılmış başvurunun söz dizimini anlamanız yararlı olacaktır. Aşağıdaki formül örneğini inceleyelim:

=SUM(SatışBölümü[[#Toplamlar],[Satış Tutarı]],SatışBölümü[[#Veriler],[Komisyon Tutarı]])

Bu formülün yapılandırılmış başvuru bileşenleri şunlardır:

 • Tablo adı:   SatışBölümü özel bir tablo adıdır. Üstbilgi veya toplam satırı olmayan tablo verilerine başvuruda bulunur. Tablo1 gibi bir varsayılan tablo adı kullanabilir veya özel bir ad kullanmak için varsayılan adı değiştirebilirsiniz.

 • Sütun tanımlayıcısı:   [Satış Tutarı] ve [Komisyon Tutarı], temsil ettikleri sütunların adlarını kullanan sütun tanımlayıcılarıdır. Bunlar hiçbir sütun üstbilgisi veya toplam satırı olmadan sütun verilerine başvuruda bulunurlar. Tanımlayıcıları her zaman, gösterildiği gibi köşeli ayraç içine alın.

 • Öğe tanımlayıcısı:   [#Toplamlar] ve [#Veriler], tablonun belirli bölümlerine (toplam satırı gibi) başvuruda bulunan özel öğe tanımlayıcılarıdır.

 • Tablo tanımlayıcısı:   [[#Toplamlar],[Satış Tutarı]] ve [[#Veriler],[Komisyon Tutarı]], yapılandırılmış başvurunun dış bölümlerini temsil eden tablo tanımlayıcılarıdır. Dış başvurular tablo adını izler ve bunları köşeli ayraçlar içine alırsınız.

 • Yapılandırılmış başvuru:   (SatışBölümü[[#Toplamlar],[Satış Tutarı]] ve SatışBölümü[[#Veriler],[Komisyon Tutarı]], yapılandırılmış başvurulardır; bunlar, tablo adıyla başlayan ve sütun tanımlayıcısıyla biten bir dizeyle temsil edilir.

Yapılandırılmış başvuruları el ile oluşturmak veya düzenlemek için, aşağıdaki söz dizimi kurallarını kullanın:

 • Tanımlayıcıları köşeli ayraç içine alın    Bütün tablo, sütun ve özel öğe tanımlayıcıları karşılıklı köşeli ayraçların ([ ]) içine yerleştirilmelidir. Başka tanımlayıcılar içeren bir tanımlayıcının, diğer tanımlayıcıların iç eşleşen ayraçlarını kapatması için dış eşleşen köşeli ayraç gerekir. Örneğin: =SatışBölümü[[Satış Elemanı]:[Bölge]]

 • Tüm sütun başlıkları metin dizeleridir    Ancak yapılandırılmış başvuruda kullanıldığı zaman teklifler gerekmez. Ayrıca sayı veya tarih, 2014 veya 1/1/2014 gibi metin dizeleri olarak kabul edilir. İfadeler içeren sütun başlıkları kullanamazsınız. Örneğin, ifade Satışbölümümyözet [[2014]: [2012]] çalışmaz.

Özel karakter içeren sütun başlıklarını köşeli parantez içine alın    Özel karakter kullanılmışsa, sütun başlığının tamamı köşeli parantez içine alınmalıdır; bu da, sütun tanımlayıcısında çift köşeli ayraç gerektiği anlamına gelir. Örneğin: =SatışBölümüMYÖzet[[Toplam $ Tutar]]

Formülde fazladan köşeli ayraç gerektiren özel karakterlerin listesi:

 • Sekme

 • Satır besleme

 • Satır başı

 • Virgül (,)

 • İki nokta üst üste (:)

 • Nokta (.)

 • Sol köşeli ayraç ([)

 • Sağ köşeli ayraç (])

 • Libre işareti (#)

 • Tek tırnak işareti (')

 • Çift tırnak işareti (")

 • Sol küme ayracı ({)

 • Sağ küme ayracı (})

 • Dolar işareti ($)

 • Şapka karakteri (^)

 • Ve işareti (&)

 • Yıldız işareti (*)

 • Artı işareti (+)

 • Eşittir işareti (=)

 • Eksi işareti (-)

 • Büyüktür simgesi (>)

 • Küçüktür simgesi (<)

 • Bölme işareti (/)

 • Sütun başlıklarında bazı özel karakterler için bir çıkış karakteri kullanın    Bazı karakterlerin özel anlamı vardır ve çıkış karakteri olarak bir tek tırnak işaretinin (') kullanılmasını gerektirir. Örneğin: =SatışBölümüMYÖzet['#Öğe]

Formülde çıkış karakteri (') gerektiren özel karakterlerin listesi aşağıdadır:

 • Sol köşeli ayraç ([)

 • Sağ köşeli ayraç (])

 • Libre işareti (#)

 • Tek tırnak işareti (')

Yapılandırılmış başvuruda okunabilirliği artırmak için boşluk karakterini kullanma    Yapılandırılmış başvurunun daha kolay okunmasını sağlamak için boşluk karakterleri kullanabilirsiniz. Örneğin: =SatışBölümü[ [Satış Elemanı]:[Bölge] ] veya =SatışBölümü[[#Üstbilgiler], [#Veriler], [Komisyon %]]

Şu konumlarda bir boşluk kullanmanız önerilir:

 • İlk sol köşeli ayraçtan ([) sonra

 • Son sağ köşeli ayraçtan (]) önce.

 • Virgülden sonra.

Başvuru işleçleri

Hücre aralıklarını belirtirken daha fazla esneklik sağlamak üzere sütun belirleyicilerini bileştirmek için aşağıdaki başvuru işleçlerini kullanabilirsiniz.

Yapılandırılmış başvuru:

Başvuru yeri:

Kullandığı işleç:

Karşılık geldiği hücre aralığı:

=SatışBölümü[[Satış Elemanı]:[Bölge]]

İki veya daha fazla bitişik sütundaki hücrelerin tümü

: (iki nokta üst üste) aralık işleci

A2:B7

=SatışBölümü[Satış Tutarı],SatışBölümü[Komisyon Tutarı]

İki veya daha çok sütunun birleşimi

, (virgül) birleşim işleci

C2:C7, E2:E7

=SatışBölümü[[Satış Elemanı]:[Satış Tutarı]] SatışBölümü[[Bölge]:[Komisyon %]]

İki veya daha çok sütunun kesişmesi

 (boşluk) kesişme işleci

B2:C7

Özel öğe belirleyicileri

Tablonun yalnızca belirli bölümlerine, örneğin toplamlar satırına başvuruda bulunmak için, yapılandırılmış başvurularınızda aşağıdaki özel öğe tanımlayıcılarından herhangi birini kullanabilirsiniz.

Özel öğe belirleyicisi:

Başvuru yeri:

#Tümü

Sütun başlıkları, veriler ve varsa toplamlar dahil olmak üzere tablonun tamamı.

#Veriler

Yalnızca veri satırları.

#Üstbilgiler

Yalnızca üstbilgi satırı.

#Toplamlar

Yalnızca toplam satırı. Toplam satırı yoksa, null döndürür.

#Bu Satır

veya

@

veya

@[Sütun Adı]

Yalnızca formülle aynı satırda yer alan hücreler. Bu tanımlayıcılar, herhangi bir özel öğe tanımlayıcısıyla birleştirilemez. Bunları, başvuru için dolaylı kesişme davranışını zorlamak veya dolaylı kesişme davranışını geçersiz kılmak ve bir sütundan tek tek değerlere başvurmak için kullanın.

Excel, birden çok veri satırı olan tablolarda #Bu Satır tanımlayıcılarını otomatik olarak daha kısa olan @ tanımlayıcısıyla değiştirir. Ama tablonuzda tek bir satır varsa, Excel #Bu Satır tanımlayıcısını değiştirmez ve başka satırlar eklerseniz beklenmedik hesaplama sonuçları alabilirsiniz. Hesaplama sorunlarından kaçınmak için, tablonuza herhangi bir yapılandırılmış başvuru formülü girmeden önce birden çok satır girmeye dikkat edin.

Hesaplanmış sütunlarda yapılandırılmış başvuruları niteleme

Bir hesaplanmış sütun oluşturduğunuzda, formülü oluşturmak için genellikle yapılandırılmış başvuru kullanırsınız. Bu yapılandırılmış başvuru niteliksiz olabileceği gibi tam nitelikli de olabilir. Örneğin komisyon miktarını dolar cinsinden hesaplayan Komisyon Miktarı adlı hesaplanmış sütunu oluşturmak için, aşağıdaki formülleri kullanabilirsiniz:

Yapılandırılmış başvuru türü

Örnek

Açıklama

Nitelenmemiş

=[Satış Tutarı]*[Komisyon %]

Geçerli satırdan karşılık gelen değerleri çarpar.

Tam nitelikli

=SatışBölümü[Satış Tutarı]*SatışBölümü[Komisyon %]

Her iki sütunda karşılık gelen satırlarda yer alan değerleri çarpar.

Uyulması gereken genel kural şudur: Bir tabloda, örneğin hesaplanmış sütun oluştururken, yapılandırılmış başvurular kullanıyorsanız niteliksiz yapılandırılmış başvuru kullanabilirsiniz, ancak yapılandırılmış başvuruyu tablonun dışında kullanırsanız, tam nitelikli bir yapılandırılmış başvuru kullanmanız gerekir.

Yapılandırılmış başvuruları kullanma örnekleri

İşte size yapılandırılmış başvuruları kullanmanın bazı yolları.

Yapılandırılmış başvuru:

Başvuru yeri:

Karşılık g eldiği hücre aralığı:

=SatışBölümü[[#Tümü],[Satış Tutarı]]

Satış Tutarı sütunundaki hücrelerin tümü.

C1:C8

=SatışBölümü[[#Üstbilgiler],[Komisyon %]]

Komisyon % sütununun üstbilgisi.

D1

=SatışBölümü[[#Toplamlar],[Bölge]]

Bölge sütununun toplamı. Toplamlar satırı yoksa boş döndürür.

B8

=SatışBölümü[[#Tümü],[Satış Tutarı]:[Komisyon %]]

Satış Tutarı ve Komisyon % sütunlarındaki hücrelerin tümü.

C1:D8

=SatışBölümü[[#Veriler],[Komisyon %]:[Komisyon Tutarı]]

Yalnızca Komisyon % ve Komisyon Tutarı sütunlarındaki veriler.

D2:E7

=SatışBölümü[[#Üstbilgiler],[Bölge]:[Komisyon Tutarı]]

Yalnızca Bölge ve Komisyon Tutarı arasındaki sütunların üstbilgileri.

B1:E1

=SatışBölümü[[#Toplamlar],[Satış Tutarı]:[Komisyon Tutarı]]

Satış Tutarı’ndan Komisyon Tutarı’na kadar olan sütunların toplamları. Toplamlar satırı yoksa null döndürür.

C8:E8

=SatışBölümü[[#Üstbilgiler],[#Veriler],[Komisyon %]]

Yalnızca üstbilgiler ve % Komisyon’un verileri.

D1:D7

=SatışBölümü[[#Bu Satır], [Komisyon Tutarı]]

veya

=SatışBölümü[@Komisyon Tutarı]

Geçerli satırla Komisyon Tutarı sütununun kesişme noktasındaki hücre. Üstbilgi veya toplam satırıyla aynı satırda kullanılırsa, #DEĞER! hatasını döndürür.

Birden çok veri satırı içeren bir tabloya bu yapılandırılmış başvurunun uzun biçimini (#Bu Satır) yazarsanız, Excel bunu otomatik olarak kısa biçimle (@) değiştirir. Her ikisi de aynı şekilde çalışır.

E5 (geçerli satır 5 ise)

Yapılandırılmış başvurularla çalışma stratejileri

Yapılandırılmış başvurularla çalışırken aşağıdakileri göz önünde bulundurun.

 • Formül otomatik tamamlamayı kullanma    Yapılandırılmış başvurular girerken için formülü otomatik tamamlama kullanmanın oldukça yararlı olduğunu fark edebilirsiniz ve doğru sözdiziminin kullanıldığından emin olmak için. Daha fazla bilgi için bkz.formülü kullanma.

 • Yarı seçili durumdaki tablolar için yapılandırılmış başvuru oluşturup oluşturmayacağınıza karar verme    Varsayılan olarak bir formül oluşturduğunuzda bir tablodaki hücre aralığını tıklatmak hücrelere yarım seçim uygular ve formüldeki hücre aralığının yerine otomatik olarak yapılandırılmış başvuru girer. Bu yarı seçim davranışı yapılandırılmış başvuru girmeyi çok daha kolay hale getirir. Excel Seçenekleri iletişim kutusundaki Formüller kategorisinin Formüllerle çalışma bölümünde bulunan Formüllerdeki tablo adlarını kullan onay kutusunu seçerek veya işaretini kaldırarak bu davranışı açıp kapatabilirsiniz.

 • Diğer çalışma kitaplarındaki Excel tablolarına dış bağlantılar içeren çalışma kitaplarını kullanma    Bir çalışma kitabında diğer bir çalışma kitabındaki Excel tablosuna dış bağlantı varsa, bağlantıları içeren "hedef" çalışma kitabında #BAŞV! hatalarının görünmesini önlemek için bu bağlantılı "kaynak" çalışma kitabı Excel'de açık olmalıdır. Önce hedef çalışma kitabını açar ve #BAŞV! hatalarını görürseniz, sonradan kaynak çalışma kitabını açtığınızda bu kodlar düzelecektir. Önce kaynak çalışma kitabını açarsanız, hiçbir hata kodu görmemeniz gerekir.

 • Bir tabloya, tabloyu aralığa aralığa dönüştürme    Tabloyu aralığa dönüştürme açtığınızda, bunların eşdeğer mutlak A1 stili başvurulara tüm hücre başvuruları değiştirin. Aralığı tabloya dönüştürdüğünüzde, Excel bu aralığın herhangi bir hücre başvuruları otomatik olarak kendi eşdeğer yapılandırılmış başvurular değiştirmez.

 • Sütun başlıklarını kapatma    Tablo sütun başlıklarını kapatırsanız (Tablonun Tasarım sekmesinin Tablo Stili Seçenekleri grubunda Üstbilgi Satırı’nı temizleyin), sütun adlarını kullanan yapılandırılmış başvurular durumdan etkilenmez ve bunları yine formüllerde kullanabilirsiniz. Doğrudan tablo üst bilgilerine başvuran yapılandırılmış başvurular (örneğin, =SatışBölümü[[#ÜstBilgiler],[Komisyon%]]) #BAŞV hatasına neden olur.

 • Tabloya sütun ve satır ekleme veya silme    Tablo verisi aralıkları sık sık değiştiğinden, yapılandırılmış başvuruların hücre başvuruları otomatik olarak ayarlanır. Örneğin, bir tablodaki tüm veri hücrelerini saymak için formülde tablo adı kullanırsanız ve sonra bir veri satırı eklerseniz, hücre başvurusu buna göre otomatik olarak ayarlanır.

 • Tablo veya sütunu yeniden adlandırma    Bir sütun veya tabloyu yeniden adlandırırsanız, Excel, bu tablo veya sütun başlığının çalışma kitabında kullanılan yapılandırılmış başvuruların tümündeki kullanımlarını otomatik olarak değiştirir.

 • Taşıma, kopyalama ve yapılandırılmış başvurular doldurma    Kopyalamak veya yapılandırılmış başvuru kullanan bir formülü taşıdığınızda tüm yapılandırılmış başvuruların tümü aynı kalır.

  Not : Yapılandırılmış başvuru kopyalama ve bir dolgu yapılandırılmış bir başvurunun yaparak de aynı değildir. Kopyaladığınızda, yapılandırılmış başvuruların bir formülü doldurduğunuzda yaparken aynı kalır, tam nitelikli yapılandırılmış başvurular sütun belirleyicilerini aşağıdaki tabloda özetlendiği şekilde seri ayarlayın.

Dolgu yönü şuysa:

Doldurma sırasında basılacak tuş:

Sonuç:

Yukarı veya aşağı

Hiçbir şey

Sütun belirleyici ayarlanmaz.

Yukarı veya aşağı

Ctrl

Sütun belirleyicileri seri olarak ayarlanır.

Sağa veya sola

Yok

Sütun belirleyicileri seri olarak ayarlanır.

Yukarı, aşağı, sağa veya sola

Shift

Geçerli hücrelerdeki değerlerin üzerine yazılmaz, bunu yerine geçerli hücre değerleri taşınır ve sütun belirleyicileri eklenir.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

Excel'deki formüllere genel bakış

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×