Excel için Microsoft Power Query Yardımı

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Not: Power Query& dönüşüm alma Excel 2016'da olarak bilinir. Burada sağlanan bilgiler için her ikisi de geçerlidir. Daha fazla bilgi için Excel 2016'da dönüşüm & almakonusuna bakın.

Power Query veri bulma, veri dönüştürme ve zenginleştirme masaüstünden buluta sağlar.

Standart Power Query özellikleri

Excel’de daha iyi bir çözümleme yapmak için verileri kolayca bulun, bir araya getirin ve geliştirin.

* Kesin Genel Kullanılabilirlik (GA) sürüm numaraları Power Query 1.5.3296.2082 ve Power Query 2.10.3547.461’dir.

Excel için Power Query hakkında ek bilgi

Başlarken

Excel için Microsoft Power Query veri bulma, veri dönüştürme ve zenginleştirme için kullanımı kolay bir kullanıcı arabirimi sağlar.

Başlarken

Siz paylaşma ve sorgularını yönetme yanı sıra kuruluşunuz içinde veri araması. Sorguları paylaşma hakkında daha fazla bilgi için Sorguları paylaşmabakın.

Excel için Microsoft Power Query’ye Giriş

Excel için Microsoft Power Query veri bulma, veri dönüştürme ve veri zenginleştirme için kullanımı kolay bir kullanıcı arabirimi sağlar.

Dış veri kaynaklarından verileri içeri aktarma

Power Query ile, çok çeşitli veri kaynaklarından verileri Excel’e aktarabilirsiniz. Veri kaynağına bağlandıktan sonra, verileri veri çözümleme gereksinimlerinize uyması için şekillendirebilirsiniz.

Verileri şekillendirme

Veri çözümleme gereksinimlerinize uyması için sorgu adımlarını düzenleyerek, birden çok veri kaynağından gelen verileri şekillendirin.

Excel çalışma sayfasına sorgu ekleme

Sorgudan Excel çalışma sayfasına veri ekleyin. Sorgudan veri eklerken, sorguyu Excel Veri Modeli’ne yüklemeyi seçebilirsiniz.

Öğreticiler

Power Query 101

Bu öğreticide, web sayfasından bir veri tablosunu almayı ve dönüştürmeyi öğreneceksiniz.

Birden çok kaynaktan gelen verileri birleştirme

Bu öğreticide, ürün bilgileri içeren yerel bir Excel dosyasından ve ürün sipariş bilgileri içeren bir OData akışından verileri içeri aktarıyorsunuz. Dönüştürme ve toplama adımlarını gerçekleştirip her iki kaynaktan gelen verileri bir araya getirerek bir Ürün ve Yıllara göre Toplam Satışlar raporu oluşturalım.

Sorgu Düzenleyicisi’ni kullanma

Sorgu Düzenleyicisi’ne Giriş

Sorgu düzenleyicisiyle, veri dönüştürme işlemlerine gidebilir, veri dönüştürme işlemleri tanımlayabilir ve veri kaynağı üzerinde bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Formülü değiştirme

Bir oluşturucuyla ilişkilendirilmiş formüller dışındaki formülleri değiştirebilir veya var olan bir formülün üzerinde oynayabilirsiniz.

Sorgu adımı ayarlarını düzenleme

Adımlar bölmesiyle, verilerinizin dönüştürülme biçimini değiştirmek için sorgu adımlarını ekleyebilir, düzenleyebilir, sıralarını değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Sorgu yenileme

Sorguyu yeniden oluşturmak zorunda kalmadan en son verileri tabloya aktarmak için sorguyu yenileyin.

Verileri filtreleme, sıralama ve gruplandırma

Tabloyu filtreleme

Satır veya sütunları boyut, değer veya koşul temelinde sorgu sonuçlarınızın dışında tutarak, sonuçların boyutunu küçültmek için tabloya filtre uygulayın.

Tabloyu sıralama

Sorgu sonuçlarınızdaki tablo satırlarını, bir veya birden çok sütunun alfabetik veya sayısal değerleri gibi ölçütler temelinde ve artan veya azalan düzende sıralayın.

Tablodaki satırları gruplandırma

Bir veya birden çok sütundaki değerleri temel alıp satırları gruplandırarak, bir dizi satırın değerini tek bir değer halinde gruplandırın. Satırları gruplandırma hakkında daha fazla bilgi için Birden çok veri kaynağından verileri bir araya getirme öğreticisine bakın.

Sorgudaki verileri şekillendirme

Sorguyu şekillendirme veya dönüştürme

Veri çözümleme gereksinimlerinize uygun şekilde sorgu adımlarını ekleyerek, kaldırarak ve düzenleyerek, birden çok veri kaynağından gelen verileri şekillendirin.

Yinelenenleri kaldırma

Seçili sütunlardaki değerleri daha önceki değerlerin yinelemesi olan tüm satırları tablodan kaldırır. Bir değer kümesinin ilk geçtiği satır kaldırılamaz.

Hatalı satırları kaldırma

Veri hataları içerin satırları sorgudan kaldırın.

Gizlilik Düzeyleri

Gizlilik düzeyleri, bir veri kaynağının diğer veri kaynağından yalıtılma derecesini tanımlayan bir yalıtma düzeyi belirtir.

Sütunlarla çalışma

Tabloya özel sütun ekleme

Geçerli sorgunuza Dizin sütunu veya Özel (formülü siz tanımlarsınız) sütun ekleyin.

Sütundaki verileri toplama

Toplam, Sayı, Ortalama, En Az ve En Fazla gibi bir grup işleminin sonuçlarını ortaya çıkarmak için ilişkili tabloda yer alan herhangi bir sütundan verileri toplayın.

Sütunları birleştirme

İki veya daha çok sütundaki değerleri sorguda tek bir sütunda birleştirin.

Satırı sütun başlıkları düzeyine yükseltme

Satırı, sütun başlıkları düzeyine yükseltir.

Sütunları kaldırma

Sorgudan seçili satırları kaldırın veya Diğer Sütunları Kaldır seçeneğini kullanın.

Sütunu yeniden adlandırma

Veri kaynağı sütununu yeniden adlandırın. Sorguda yeni sütun adı kullanılır.

Değerleri değiştirme

Seçili sütundaki bir değeri başka bir değerle değiştirin.

Metin sütununu bölme

Metin sütunlarını birden çok sütuna bölmenin iki yolu vardır: sınırlayıcıyla veya belirli bir sayıda karakterle.

Sütunları özet durumundan çıkarma

Seçili sütunları öznitelik-değer çiftlerine dönüştürür.

İlişkili sorgulardan verileri bir araya getirme

Birden çok sorguyu bir araya getirme

Power Query’yle, birden çok sorguyu birleştirme veya birini diğerinin sonuna ekleme yoluyla rahatça bir araya getirebilirsiniz. Birleştir ve Ekle işlemleri, verilerin geldiği veri kaynağından bağımsız olarak, tablo şeklindeki her sorgu üzerinde gerçekleştirilebilir.

Sorguları birleştirme

Birleştir işlemi, var olan iki sorgudan yeni bir sorgu oluşturur.

Sorguları ekleme

Ekle işlemi, ilk sorgudaki tüm satırları ve bunların arkasında da ikinci sorgudaki tüm satırları içeren yeni bir sorgu oluşturur.

İlişkili tabloda detaya gitme

Power Query’de, ilişkili tabloya yönelik bağlantı içeren bir sütunun Girdi bağlantısı veya Tablo bağlantısı vardır. Girdi bağlantısı, tek bir ilişkili kayda gider. Tablo bağlantısı, ilişkili tabloya gider.

İlişkili tablo içeren bir sütunu genişletme

İlişkili verileri ortaya çıkarmak için, ilişkilendirilmiş tablo içeren bir sütunu genişletin. İlişkili tablodaki tüm sütun değerlerini veya belirli sütun değerlerini ayıklayabilirsiniz.

Sorguları paylaşma [Power Query sürüm 2.10]

Sorguları paylaşma

Gereken veri kaynaklarına bağlandıktan ve verileri gereksinimlerinize uygun olarak geliştirdikten (filtreleme, şekillendirme ve dönüştürme) sonra, sonuçta elde edilen veri kümesinin meta verilerini Power Query’de sorgu olarak kuruluştaki kullanıcıların tümüyle veya belirli bir bölümüyle paylaşabilirsiniz.

Paylaşılan sorguları yönetme

Paylaşılan sorguları görüntüleme ve güncelleştirme

Sorgu tanımını veya meta verilerini düzenlemek üzere paylaşılan sorgularınızı görüntüleyebilir ve güncelleştirebilirsiniz.

Çalışma Kitabındaki Sorguları Görüntüleme ve Yönetme

Excel çalışma kitabındaki sorgularınızı tek bir yerden yönetin.

Paylaşılan sorguyu bulma ve kullanma

Paylaşılan sorguyu bulma ve kullanma

Sorgulardaki temel verileri veri çözümleme ve raporlama amacıyla kullanmak üzere, paylaşılan sorguyu bulabilir ve kullanabilirsiniz.

İç veri kaynaklarına erişim isteme

Paylaşılan bir sorgu için, paylaşılan sorgudaki verileri içeri aktarabilmek amacıyla iç veri kaynağına erişim isteğinde bulunabilirsiniz.

Paylaşılan Sorgularınız için Kullanım Çözümlemelerini Görüntüleme

Power BI yönetim nedir?

Power Query’de paylaşılan sorgularınızı yönetirken paylaşılan sorgu kullanım çözümlemeleri görüntüleyin.

Gelişmiş sorgular

Gelişmiş sorgu oluşturma

Power Query formül dilini kullanarak gelişmiş sorgular oluşturun.

Power Query formül kategorileri

Başvuru

Veri kaynağı önkoşulları

Excel için Microsoft Power Query çok sayıda veri kaynağı sağlayıcısını destekler. Her sağlayıcı için, Power Query belirli bir sağlayıcı sürümünü ve nesnelerini destekler.

Veri kaynağı ayarları

Excel için Microsoft Power Query, kullandığınız her veri kaynağı bağlantısı veri kaynağı gizlilik düzeyleri için veri kaynağı kimlik bilgilerini veya oturum açma kimliğini kaydeder.

Power Query Bağlam Menüleri Kılavuzu

Power Query Şerit Sekmeleri Kılavuzu

Power Query Formülleri hakkında bilgi edinme

Power Query’deki formüller, veri alma veya dönüştürme gibi işlemler yapmak için kullanılır.

Power Query formül kategorileri

Excel için Microsoft Power Query’de Erişilebilirlik Özellikleri

Power Query, işlevselliğin tüm engelli kişilerce kullanılabilmesini sağlamaya kararlıdır. Microsoft Excel 2013’le tutarlı erişilebilirlik özelliklerinin yanı sıra, Power Query sık kullanılan senaryolar için erişilebilirlik desteği de barındırır ve mümkün olduğunda geçici çözümler sağlar.

Sözlük

Power Query belirtimleri ve sınırlamaları

Sorun giderme

Uluslararası duruma getirme

Power Query’nin, verileri yerel ayarlarınızda görselleştirmeye yönelik çeşitli uluslararası duruma getirme özellikleri vardır. Windows işletim sistemlerinde, yerel ayar kullanıcının diliyle, ortamıyla ve/veya kültürel yapısıyla ilgili tercih bilgileridir.

Şifrelenmiş Mobil Kullanım

Güvenlik Notu: Microsoft SDL işlemigöre Power Query yerel kimlik bilgilerini DPAPI kullanarak şifrelenmiş mobil kullanım yönergelerine uyar şifreler.

Microsoft Power Query Hizmet Kullanım Koşulları

Power Query ve Gizliliği Etkileyen Özellikler

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×