Excel elektronik tablolarınızı erişilebilir hale getirme

Excel elektronik tablolarınızı erişilebilir hale getirme

Bu konu, Excel elektronik tablolarınızı engelli kişiler için nasıl kullanılabilir hale getireceğinizi adım adım açıklayan yönergeleri sunar.

Gelir tablosu ve çubuk grafik içeren Excel elektronik tablosu

Excel çalışma kitaplarınızı ve grafiklerinizi oluştururken kullanılabilirliği göz önünde bulundurursanız, görme engelli veya görme zorluğu çeken kişiler bunları daha kolay anlayabilir.

Windows: Excel elektronik tablolarını erişilebilir yapmak için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir Excel elektronik tabloları oluşturmaya yönelik başlıca en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Bulunduğu yer

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Tüm görsellere ve tablolara alternatif metin ekleme.

Görsel içerik; resimler, küçük resimler, SmartArt grafikleri, şekiller, gruplar, grafikler, ekli nesneler, mürekkep ve videolar gibi öğelerden oluşur.

Elektronik tablodaki eksik alternatif metin örneklerinin tümünü bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Alternatif metinler, ekranı göremeyen kişilerin resimlerdeki ve diğer görsellerdeki önemli noktaları anlamasına yardımcı olur.

Önemli bilgileri aktarmanın tek yolu olarak resimlerdeki metinleri kullanmaktan kaçının. İçinde metin bulunan bir resim kullanmanız gerekiyorsa, aynı metni belgede yineleyin. Alternatif metinde resmi kısaca açıklayın ve metnin varlığından ve amacından bahsedin.

Resimlere alternatif metin ekleme

SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

Şekillere alternatif metin ekleme

PivotChart’lara alternatif metin ekleme

Tablolara alternatif metin ekleme

Anlamlı köprü metinleri ve Ekran İpuçları ekleyin.

Köprü metninin tek başına anlamlı bir bilgi içerip içermediğini ve okuyuculara hedef hakkında doğru bilgi verip vermediğini belirlemek için, çalışma kitabını görsel olarak tarayın.

Ekran okuyucu kullanan kişiler bazen bağlantı listesini tarar. Bağlantılar, hedef hakkında açık ve doğru bilgi aktarmalıdır. Örneğin, bağlantıda Buraya tıklayın metnini kullanmak yerine, hedef sayfa başlığının tamamını yazın.

İpucu: İmlecinizi köprünün bulunduğu bir hücrenin üzerine getirdiğinizde görünen Ekran İpuçları da ekleyebilirsiniz.

Köprü metni ve Ekran İpuçları ekleme

Metin ve arka plan renkleri için yeterli karşıtlık kullanın.

Yetersiz renk karşıtlığını bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Ayrıca, elektronik tablonuzda okunması zor olan veya arka plandan dolayı görünmeyen metinleri de bulabilirsiniz.

Elektronik tablonuzun metinleriyle arka planı arasında yüksek bir karşıtlık düzeyi varsa, içeriği daha fazla kişi görebilir ve kullanabilir.

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Tüm sayfa sekmelerine benzersiz adlar verme ve boş sayfaları kaldırma.

Çalışma kitabında, içeriğin bulunduğu tüm sayfaların açıklayıcı adları olup olmadığını ve boş sayfa bulunup bulunmadığını öğrenmek için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Ekran okuyucular, çalışma sayfasının içindekiler hakkında bilgi veren sayfa adlarını okuyarak, çalışma kitabının içeriğinin anlaşılmasını ve çalışma kitabında gezinmeyi kolaylaştırır.

Sayfa sekmelerini yeniden adlandırma

Sayfa sekmelerini silme

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Tablolarda bölünmüş hücreler, birleştirilmiş hücreler, iç içe geçmiş tablolar veya tamamen boş sütun veya satırlar olmadığından emin olmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz. Tablodaki boş hücreler de ekran okuyucu kullanan kişilerin tabloda başka bir şey kalmadığını düşünmesine neden olabilir.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Yeni bir tabloya üst bilgi ekleme

Mevcut bir tabloda üst bilgi kullanma

Görsellere ve tablolara alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda Excel elektronik tablolarınızdaki görsellere ve tablolara nasıl alternatif metin ekleneceği açıklanmıştır.

Not: Yalnızca açıklama alanına metin eklemeniz, başlığı boş bırakmanız önerilir. Böylece Narrator gibi birçok ekran okuyucusunda en iyi deneyimi elde edebilirsiniz. Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Resim, küçük resim ve ekran görüntüsü gibi resimlere alternatif metin ekleyerek ekran okuyucuların, resimleri göremeyen kullanıcılara resimleri açıklamak üzere metni okumasını sağlayın.

 1. Resme sağ tıklayın.

 2. Resmi Biçimlendir > Boyut ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Resim Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili resmin açıklandığı ekran görüntüsü

SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. SmartArt grafiğine sağ tıklayın.

 2. Şekli Biçimlendir > Şekil Seçenekleri > Boyut ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Şekil Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili SmartArt grafiğinin açıklandığı ekran görüntüsü

Şekillere alternatif metin ekleme

SmartArt grafiği içindeki şekiller de dahil olmak üzere, şekillere alternatif metin ekleyin.

 1. Şekle sağ tıklayın.

 2. Şekli Biçimlendir > Şekil Seçenekleri > Boyut ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Şekil Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili şeklin açıklandığı ekran görüntüsü

PivotChart’lara alternatif metin ekleme

 1. PivotChart’a sağ tıklayın.

 2. Grafik Alanını Biçimlendir > Grafik Seçenekleri > Boyut ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Grafik Alanını Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili PivotChart’ın açıklandığı ekran görüntüsü

Tablolara alternatif metin ekleme

 1. Tabloya sağ tıklayın.

 2. Tablo > Alternatif Metin’i seçin.

 3. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Alternatif Metin iletişim kutusunu ekran görüntüsü

Köprüleri, tabloları ve sayfa sekmelerini erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda Excel elektronik tablolarındaki köprülerin, tabloların ve sayfa sekmelerinin nasıl erişilebilir hale getirileceği açıklanmıştır.

Köprü metni ve Ekran İpuçları ekleme

Ekran İpuçları, işaretçiyi köprünün üzerine getirdiğinizde tanımlayıcı metin görüntüleyen küçük pencerelerdir.

 1. Hücreye sağ tıklayın.

 2. Köprü’yü seçin.

 3. Görüntülenecek metin kutusuna köprü metnini yazın.

 4. Adres kutusuna köprünün hedef adresini girin.

 5. Ekran İpucu düğmesini seçin ve Ekran İpucu metni kutusuna Ekran İpucunun metnini yazın.

İpucu: Köprünün hedef sayfasındaki başlık, sayfada neler olduğunun doğru bir özetini veriyorsa, bu başlığı köprü metni için kullanın. Örneğin, bu köprü metni hedef sayfanın başlığıyla aynıdır: Office Online için Şablonlar ve Temalar.

Köprü Ekle iletişim kutusunun ekran görüntüsü

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Dikkate alınacak birkaç fikir:

 • Yazı tipi renklerinde Otomatik ayarını kullanarak metnin sorunsuz görüntülendiğinden emin olun. Metin içeren hücreleri seçin ve sonra da Giriş > Yazı Tipi Rengi > Otomatik’i seçin.

 • Elektronik tabloyu analiz etmek ve yetersiz renk karşıtlığını bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın. Bu özellik, elektronik tabloda şunları denetler:

  • Sayfa rengi

  • Hücre arka planları

  • Vurgular

  • Metin kutusu dolgusu

  • Paragraf gölgelendirme

  • SmartArt dolguları

  • Üst bilgiler, alt bilgiler ve bağlantılar

Mevcut bir tabloda üst bilgi kullanma

Tablo olarak işaretlenen bir hücre bloğunda üst bilgi satırını belirtin.

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Tablo Araçları Tasarım sekmesinde, Tablo Stili Seçenekleri grubunda, Üst Bilgi Satırı onay kutusunu seçin.

 3. Sütun başlıklarını yazın.

Onay kutuları seçili durumdaki Tablo Stili Seçenekleri grubunun ekran görüntüsü

Yeni bir tabloya üst bilgi ekleme

Tablo olarak işaretlediğiniz yeni bir hücre bloğunda üst bilgi satırını belirtin.

 1. Tabloya eklenmesini istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Ekle sekmesindeki Tablolar grubunda Tablo’yu seçin.

 3. Tablom üstbilgi satırı içeriyor onay kutusunu seçin.

 4. Tamam’ı seçin.

  Excel, Sütun1, Sütun2 gibi varsayılan adlarla üst bilgi satırı oluşturur.

 5. Tablodaki her sütun için yeni, açıklayıcı adlar yazın.

Tablom üst bilgi satırı içeriyor onay kutusu seçili durumdaki Tablo Oluştur iletişim kutusunun ekran görüntüsü”>>

Sayfa sekmelerini yeniden adlandırma

 1. Sayfa sekmesine sağ tıklayıp Yeniden adlandır’ı seçin.

 2. Sayfa için kısa ve benzersiz bir ad girin.

Yeniden Adlandır menü öğesinin ekran görüntüsü

Sayfa sekmelerini silme

 1. Sayfa sekmesine sağ tıklayın.

 2. Sil öğesini seçin.

Yeniden Sil menü öğesinin ekran görüntüsü

Ayrıca bkz.

Mac: Excel elektronik tablolarını erişilebilir yapmak için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir Excel elektronik tabloları oluşturmaya yönelik başlıca en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Bulunduğu yer

Neden düzeltilmeli?

Düzeltilme şekli

Tüm görsellere ve tablolara alternatif metin ekleme.

Görsel içerik; resimler, küçük resimler, SmartArt grafikleri, şekiller, gruplar, grafikler, ekli nesneler, mürekkep ve videolar gibi öğelerden oluşur.

Elektronik tablodaki eksik alternatif metin örneklerinin hepsini bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Alternatif metinler, ekranı göremeyen kişilerin resimlerdeki ve diğer görsellerdeki önemli noktaları anlamasına yardımcı olur.

Önemli bilgileri aktarmanın tek yolu olarak resimlerdeki metinleri kullanmaktan kaçının. İçinde metin bulunan bir resim kullanmanız gerekiyorsa, aynı metni belgede yineleyin. Alternatif metinde resmi kısaca açıklayın ve metnin varlığından ve amacından bahsedin.

Resimlere alternatif metin ekleme

SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

Şekillere alternatif metin ekleme

PivotChart’lara alternatif metin ekleme

Tablolara alternatif metin ekleme

Anlamlı köprü metinleri ve Ekran İpuçları ekleyin.

Köprü metninin tek başına anlamlı bir bilgi içerip içermediğini ve okuyuculara hedef hakkında doğru bilgi verip vermediğini belirlemek için, çalışma kitabınızdaki sayfaları görsel olarak tarayın.

Ekran okuyucu kullanan kişiler bazen bağlantı listesini tarar. Bağlantılar, hedef hakkında açık ve doğru bilgi aktarmalıdır. Örneğin, bağlantıda Buraya tıklayın metnini kullanmak yerine, hedef sayfa başlığının tamamını yazın.

İpucu: İmlecinizi köprünün bulunduğu bir hücrenin üzerine getirdiğinizde görünen Ekran İpuçları da ekleyebilirsiniz.

Köprü metni ve Ekran İpuçları ekleme

Tüm sayfa sekmelerine benzersiz adlar verme ve boş sayfaları kaldırma.

Çalışma kitabında, içeriğin bulunduğu tüm sayfaların açıklayıcı adları olup olmadığını ve boş sayfa bulunup bulunmadığını öğrenmek için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Ekran okuyucular, çalışma sayfasının içindekiler hakkında bilgi veren sayfa adlarını okuyarak, çalışma kitabının içeriğinin anlaşılmasını ve çalışma kitabında gezinmeyi kolaylaştırır.

Sayfa sekmelerini yeniden adlandırma

Sayfa sekmelerini silme

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Tablolarda bölünmüş hücreler, birleştirilmiş hücreler, iç içe geçmiş tablolar veya tamamen boş sütun veya satırlar olmadığından emin olmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz. Tablodaki boş hücreler de ekran okuyucu kullanan kişilerin tabloda başka bir şey kalmadığını düşünmesine neden olabilir.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Yeni bir tabloya üst bilgi ekleme

Mevcut bir tabloda üst bilgi kullanma

Görsellere ve tablolara alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda Excel elektronik tablolarındaki görsellere ve tablolara nasıl alternatif metin ekleneceği açıklanmıştır.

Not:  Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Resim, küçük resim ve ekran görüntüsü gibi resimlere alternatif metin ekleyerek ekran okuyucuların, resimleri göremeyen kullanıcılara resimleri açıklamak üzere metni okumasını sağlayın.

 1. Resme sağ tıklayın.

 2. Resmi Biçimlendir > Boyut ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Resim Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili resmin açıklandığı ekran görüntüsü

SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. SmartArt grafiğine sağ tıklayın.

 2. Şekli Biçimlendir > Şekil Seçenekleri > Boyut ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Şekil Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili SmartArt grafiğinin açıklandığı ekran görüntüsü

Şekillere alternatif metin ekleme

SmartArt grafiği içindeki şekiller de dahil olmak üzere, şekillere alternatif metin ekleyin.

 1. Şekle sağ tıklayın.

 2. Şekli Biçimlendir > Şekil Seçenekleri > Boyut ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Şekil Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili şeklin açıklandığı ekran görüntüsü

PivotChart’lara alternatif metin ekleme

 1. PivotChart’a sağ tıklayın.

 2. Grafik Alanını Biçimlendir > Grafik Seçenekleri > Boyut ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Grafik Alanını Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin alanında seçili PivotChart’ın açıklandığı ekran görüntüsü

Tablolara alternatif metin ekleme

 1. Tabloya sağ tıklayın.

 2. Tablo > Alternatif Metin’i seçin.

 3. Açıklama ve başlık yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Alternatif Metin iletişim kutusunu ekran görüntüsü

Köprüleri, tabloları ve sayfa sekmelerini erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda Excel elektronik tablolarındaki köprülerin, tabloların ve sayfa sekmelerinin nasıl erişilebilir hale getirileceği açıklanmıştır.

Köprü metni ve Ekran İpuçları ekleme

 1. Hücreye sağ tıklayın.

 2. Köprü’yü seçin.

 3. Görüntülenecek metin kutusuna köprü metnini yazın.

 4. Adres kutusuna hedef URL’yi yazın.

 5. Ekran İpucu düğmesini seçin ve Ekran İpucu metni kutusuna bir Ekran İpucu girin.

İpucu: Köprünün hedef sayfasındaki başlık, sayfada neler olduğunun doğru bir özetini veriyorsa, bu başlığı köprü metni için kullanın. Örneğin, bu köprü metni hedef sayfanın başlığıyla aynıdır: Office Online için Şablonlar ve Temalar.

Köprü Ekle iletişim kutusunun ekran görüntüsü

Mevcut bir tabloda üst bilgi kullanma

Tablo olarak işaretlenen bir hücre bloğunda üst bilgi satırını belirtin.

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Tablo sekmesindeki Üst Bilgi Satırı onay kutusunu seçin.

 3. Sütun başlıklarını yazın.

Tablo sekmesinde onay kutuları seçili durumdaki Tablo stili seçeneklerinin ekran görüntüsü

Yeni bir tabloya üst bilgi ekleme

Tablo olarak işaretlediğiniz yeni bir hücre bloğunda üst bilgi satırını belirtin.

 1. Tabloya eklenmesini istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Ekle sekmesinde Tablo'yu seçin

 3. Tablom üst bilgi satırı içeriyor onay kutusunu seçin.

 4. Tamam’ı seçin.
  Excel, Sütun1, Sütun2 gibi varsayılan adlarla üst bilgi satırı oluşturur.

 5. Tablodaki her sütun için yeni, açıklayıcı adlar yazın.

Tablom üst bilgi satırı içeriyor onay kutusu seçili durumdaki Tablo Oluştur iletişim kutusunun ekran görüntüsü

Sayfa sekmelerini yeniden adlandırma

 1. Sayfa sekmesine sağ tıklayıp Yeniden adlandır’ı seçin.

 2. Sayfa için kısa ve benzersiz bir ad girin.

Yeniden Adlandır menü öğesinin ekran görüntüsü

Sayfa sekmelerini silme

 1. Sayfa sekmesine sağ tıklayın.

 2. Sil öğesini seçin.

Yeniden Sil menü öğesinin ekran görüntüsü

Ayrıca bkz.

iOS: Excel elektronik tablolarını erişilebilir yapmak için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir Excel elektronik tabloları oluşturmaya yönelik başlıca en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Tüm sayfa sekmelerine benzersiz adlar verme.

Ekran okuyucular, çalışma sayfasının içindekiler hakkında bilgi veren sayfa adlarını okuyarak, çalışma kitabının içeriğinin anlaşılmasını ve çalışma kitabında gezinmeyi kolaylaştırır.

Sayfa sekmelerini yeniden adlandırma

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz. Tablodaki boş hücreler de ekran okuyucu kullanan kişilerin tabloda başka bir şey kalmadığını düşünmesine neden olabilir.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Mevcut tablolarda üst bilgileri kullanma

Tabloları ve sayfa sekmelerini erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda Excel elektronik tablolarındaki tabloların ve sayfa sekmelerinin nasıl erişilebilir hale getirileceği açıklanmıştır.

Mevcut tablolarda üst bilgileri kullanma

Tablo olarak işaretlenen bir hücre bloğunda üst bilgi satırını belirtin.

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Tablo sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sonundaki Daha Fazla simgesine dokunun.

 3. Üst Bilgi Satırı seçeneğini belirtmek için dokunun.

 4. Tablonuza sütun üst bilgilerini yazın.

Üst Bilgi Satırının seçili olduğu Stil Seçenekleri komut çubuğu

Sayfa sekmelerini yeniden adlandırma

 1. Sayfa sekmesine iki kez dokunun.

 2. Seçilen sayfanın adını değiştirmek üzere, sayfa için kısa ve benzersiz bir ad yazın.

Yeniden adlandırma seçeneklerinin gösterildiği seçili sayfa sekmesi

Ayrıca bkz.

Android: Excel elektronik tablolarını erişilebilir yapmak için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir Excel elektronik tabloları oluşturmaya yönelik başlıca en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Tüm görsellere ve tablolara alternatif metin ekleme.

Görsel içerik; resimler, küçük resimler, SmartArt grafikleri, şekiller, gruplar, grafikler, ekli nesneler, mürekkep ve videolar gibi öğelerden oluşur.

Alternatif metinler, ekranı göremeyen kişilerin resimlerdeki ve diğer görsellerdeki önemli noktaları anlamasına yardımcı olur.

Önemli bilgileri aktarmanın tek yolu olarak resimlerdeki metinleri kullanmaktan kaçının. İçinde metin bulunan bir resim kullanmanız gerekiyorsa, aynı metni belgede yineleyin. Alternatif metinde resmi kısaca açıklayın ve metnin varlığından ve amacından bahsedin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Şekillere alternatif metin ekleme

Grafiklere alternatif metin ekleme

Tüm sayfa sekmelerine benzersiz adlar verme.

Ekran okuyucular, çalışma sayfasının içindekiler hakkında bilgi veren sayfa adlarını okuyarak, çalışma kitabının içeriğinin anlaşılmasını ve çalışma kitabında gezinmeyi kolaylaştırır.

Sayfa sekmelerini yeniden adlandırma

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz. Tablodaki boş hücreler de ekran okuyucu kullanan kişilerin tabloda başka bir şey kalmadığını düşünmesine neden olabilir.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Yeni tablolara üst bilgi ekleme

Mevcut tablolarda üst bilgileri kullanma

Görsellere alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda Excel elektronik tablolarındaki görsellere nasıl alternatif metin ekleneceği açıklanmıştır.

Not:  Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Alternatif metne resim, küçük resim ve ekran görüntüsü gibi resimler ekleyerek ekran okuyucuların, resimleri göremeyen kullanıcılar için resimleri açıklamasını sağlayın.

 1. Bir resim seçin.

 2. Resim sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sonundaki yukarı oka dokunun.

 3. Aşağı doğru kaydırın ve Alternatif Metin komutuna dokunun.

 4. Açıklama ve başlık yazın. Ayarlarınız otomatik olarak kaydedilir.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Resim sekmesinde Alternatif Metin komut çubuğu

Şekillere alternatif metin ekleme

SmartArt grafiği içindeki şekiller de dahil olmak üzere, şekillere alternatif metin ekleyin.

 1. Bir şekil seçin.

 2. Şekil sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sonundaki yukarı oka dokunun.

 3. Aşağı doğru kaydırın ve Alternatif Metin komutuna dokunun.

 4. Açıklama ve başlık yazın. Ayarlarınız otomatik olarak kaydedilir.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Şekil sekmesinde Alternatif Metin komut çubuğu

Grafiklere alternatif metin ekleme

 1. Grafik seçin.

 2. Grafik sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sonundaki yukarı oka dokunun.

 3. Aşağı doğru kaydırın ve Alternatif Metin komutuna dokunun.

 4. Açıklama ve başlık yazın. Ayarlarınız otomatik olarak kaydedilir.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Grafik sekmesinde Alternatif Metin komut çubuğu

Tabloları ve sayfa sekmelerini erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda Excel elektronik tablolarındaki tabloların ve sayfa sekmelerinin nasıl erişilebilir hale getirileceği açıklanmıştır.

Mevcut tablolarda üst bilgileri kullanma

Tablo olarak işaretlenen bir hücre bloğunda üst bilgi satırını belirtin.

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Tablo sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sonundaki aşağı oka dokunun.

 3. Üst Bilgi Satırı seçeneğini belirtmek için dokunun.

  İpucu: Seçenek belirtildiğinde gri görünür.

 4. Tablonuza sütun üst bilgilerini yazın.

Üst Bilgi Satırı seçili durumdaki Tablo sekmesi

Yeni tablolara üst bilgi ekleme

Tablo olarak işaretlediğiniz yeni bir hücre bloğunda üst bilgi satırını belirtin.

 1. Tabloya eklenmesini istediğiniz hücreleri vurgulayın.

 2. Giriş sekmesini açmak için, ekranın en altında, araç çubuğunun sonundaki yukarı oka dokunun.

 3. Giriş > Ekle’ye dokunun.

 4. Tablo komutuna dokunun.

 5. Tablo üst bilgi satırı içeriyor onay kutusunu seçin.

Tablom üst bilgi satırı içeriyor onay kutusu seçili durumdaki tablo

Sayfa sekmelerini yeniden adlandırma

 1. Sayfa sekmesine dokunup tutun ve Yeniden adlandır’ı seçin.

 2. Sayfa için kısa ve benzersiz bir ad girin.

Yeniden Adlandır komut çubuğunun gösterildiği seçili sayfa sekmesi

Ayrıca bkz.

Office Online: Excel Online elektronik tablolarını erişilebilir hale getirmek için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir Excel Online elektronik tablolar oluşturmaya yönelik en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Bulunduğu yer

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Tüm görsellere ve tablolara alternatif metin ekleme.

Elektronik tablodaki eksik alternatif metin örneklerini bulmak için Exchange Online’da Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Alternatif metinler, ekranı göremeyen kişilerin tablolardaki önemli bilgileri ayırt etmesine yardımcı olur.

Önemli bilgileri aktarmak için tek yöntem olarak tablolardaki metinleri kullanmaktan kaçının. Alternatif metinde, tabloyu ve tablonun amacını kısaca açıklayın.

Resimlere alternatif metin ekleme

Grafiklere alternatif metin ekleme

Anlamlı bir köprü metni ekleyin.

Köprü metninin tek başına anlamlı bir bilgi içerip içermediğini ve okuyuculara hedef hakkında doğru bilgi verip vermediğini belirlemek için, çalışma kitabını görsel olarak tarayın.

Ekran okuyucu kullanan kişiler bazen bağlantı listesini tarar. Bağlantılar, hedef hakkında açık ve doğru bilgi aktarmalıdır. Örneğin, bağlantıda Buraya tıklayın metnini kullanmak yerine, hedef sayfa başlığının tamamını yazın.

Köprü metni ekleme

Tüm sayfa sekmelerine benzersiz adlar verme ve boş sayfaları kaldırma.

Çalışma kitabınızdaki sayfa sekmelerinin adlarını okuyun ve her sayfada içerik olduğunu doğrulayın.

Ekran okuyucular, çalışma sayfasının içindekiler hakkında bilgi veren sayfa adlarını okuyarak, çalışma kitabının içeriğinin anlaşılmasını ve çalışma kitabında gezinmeyi kolaylaştırır.

Çalışma kitabına anlamlı bir ad verme

Sayfa sekmelerini yeniden adlandırma

Sayfa sekmelerini silme

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Tablolarda bölünmüş hücreler, birleştirilmiş hücreler, iç içe geçmiş tablolar veya tamamen boş sütun veya satırlar olmadığından emin olmak için Excel Online’da Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz. Tablodaki boş satır ve sütunlar da ekran okuyucu kullanan kişilerin tabloda başka bir şey kalmadığını düşünmesine neden olabilir.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Bir tabloda üst bilgiler kullanma

Resimler ve grafiklere alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda, Excel Online elektronik tablolarınızdaki resimlere ve grafiklere nasıl alternatif metin ekleneceği açıklanır. Tablolara alternatif metin eklemek için Excel’in masaüstü sürümlerinden birini kullanın.

Not: Yalnızca açıklama alanına metin eklemenizi ve başlığı boş bırakmanızı öneririz. Bu, Ekran Okuyucusu’nda ve diğer önemli ekran okuyucuların çoğunda en iyi deneyimi sağlar.

Resimlere alternatif metin ekleme

 1. Resme sağ tıklayın ve ardından Alternatif Metin’i seçerek Alternatif Metin iletişim kutusunu açın.

 2. Açıklama metin kutusundaki metni düzeltin.

 3. Tamam’ı seçin.

Başlık ve Açıklama alanlarını içeren Alternatif Metin iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

Grafiklere alternatif metin ekleme

 1. Grafiğe sağ tıklayın ve ardından Alternatif Metin’i seçerek Alternatif Metin iletişim kutusunu açın.

 2. Açıklama metin kutusuna metin ekleyin.

 3. Tamam’ı seçin.

Köprüleri, tabloları ve sayfa sekmelerini erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda, Excel Online elektronik tablolarındaki köprülerin, tabloların ve sayfa sekmelerinin nasıl erişilebilir hale getirileceği açıklanır.

Köprü metni ekleme

 1. Hücreye sağ tıklayın.

 2. Köprü’yü seçin.

 3. Görüntü Metni alanına, kişilerin üzerine tıklayacağı metni yazın. Ardından, kullanmak istediğiniz bağlantı türüne bağlı olarak, aşağıdakilerden birini yapın:

  • URL alanına, adresi yazın veya yapıştırın.

  • Bu belgeye yerleştir alanına, bağlantısını oluşturmak istediğiniz hücrenin konumunu yazın. Örneğin, A6.

  • E-posta adresi alanına, birisi@example.com biçimindeki e-posta adresini yazın.

 4. Tamam'a tıklayın.

İpucu: Köprünün hedef sayfasındaki başlık, sayfada neler olduğunun doğru bir özetini veriyorsa, bu başlığı köprü metni için kullanın. Örneğin, bu köprü metni hedef sayfanın başlığıyla aynıdır: Office Online için Şablonlar ve Temalar.

Ekran görüntüsü, görüntü metni ve URL için bilgi girebileceğiniz, belgenin yerini veya bir e-posta adresi belirtebileceğiniz Köprü Ekle iletişim kutusunu gösterir.

Bir tabloda üst bilgiler kullanma

 1. Tabloya eklenmesini istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Ekle sekmesindeki Tablolar grubunda Tablo’yu seçin.

 3. Tablom üstbilgi satırı içeriyor onay kutusunu seçin.

 4. Tamam’ı seçin.
  Excel Online, Sütun1, Sütun2 gibi varsayılan adlarla üst bilgi satırı oluşturur.

 5. Tablodaki her sütun için yeni, açıklayıcı adlar yazın.

Not: Mevcut bir tablodaki hücrelere üst bilgi eklemek için de yukarıdaki adımları kullanın.

Ekran görüntüsü, “Tablom üst bilgi satırı içeriyor” adlı seçeneğin onay kutusunun seçili olduğu Tablo Oluştur iletişim kutusunu gösterir.

Çalışma kitabına anlamlı bir ad verme

 1. Dosya > Farklı Kaydet’i seçin.

 2. Farklı Kaydet’i seçip dosya için bir ad yazın. Dosyanın ne tür veriler içerdiği konusunda ipucu veren bir ad oluşturun. Mümkünse, adın bir parçası olarak tarihi de ekleyin.

 3. (İsteğe bağlı) Mevcut dosyayı değiştir onay kutusunu seçin.

 4. Tamam’ı seçin.

Not: Bir dosyayı yeniden adlandırmak istiyorsanız, Yeniden adlandır’ı seçip dosya için bir ad yazın ve Tamam’ı seçin.

Ekran görüntüsü, dosyanın adını girebileceğiniz ve var olan dosyayı değiştirme seçeneği sağlayan Farklı Kaydet iletişim kutusunu gösterir.

Sayfa sekmelerini yeniden adlandırma

 1. Sayfa sekmesine sağ tıklayıp Yeniden adlandır’ı seçin.

 2. Sekme için, içeriğini açıklayan kısa, benzersiz bir ad yazın.

 3. Tamam’ı seçin.

Ekran görüntüsü, sayfa sekmesine sağ tıklandığında görüntülenen ve sayfa ekleme, silme, yeniden adlandırma, yeniden sıralama, gizleme ve gösterme seçeneklerini içeren menüyü gösterir.

Sayfa sekmelerini silme

 1. Sayfa sekmesine sağ tıklayın.

 2. Sil öğesini seçin.

 3. Tamam’ı seçin.

Excel Online’da Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni kullanma

 1. Gözden Geçir sekmesini seçin.

 2. Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni seçin.

 3. Erişilebilirlik Denetleyicisi’nde sonuçları gözden geçirin. Sonuçlar, bulunan sorunun önem düzeyine göre aşağıda gösterildiği gibi kategorilere ayrılır:

  • Hatalar. Engelli kişilerin dosyayı anlamasını çok zorlaştıran veya olanaksız hale getiren içerikten oluşur.

  • Uyarılar. Engelli kişilerin içeriği anlaması zordur.

  • İpuçları. İpuçları, engelli kişiler içeriği anlayabilecek olsa da, deneyimlerini iyileştirmek için içeriğin daha iyi düzenlenebileceğini veya sunulabileceğini bilmenizi sağlar.

 4. Sorunları düzeltin.

Not: Erişilebilirlik Denetleyicisi, belgenizde tarayıcı üzerinden düzeltilebilecek herhangi bir sorun olup olmadığını denetler. Tam bir denetim için, belgenizi masaüstü uygulamasında açın ve Windows veya Mac için masaüstü erişilebilirlik denetleyicisini kullanın.

Ekran görüntüsü, Gözden Geçir sekmesini gösterir ve imleç Erişilebilirlik Denetleyicisi seçeneğinin üzerindedir.

Ayrıca bkz.

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×