Excel’de köprülerle çalışma

Başka bir dosyadaki veya Web sayfasındaki ilgili bilgilere hızlı erişim sağlamak için çalışma sayfası hücresine köprü ekleyebilirsiniz. Belirli grafik öğelerine de köprü ekleyebilirsiniz.

Not : Bu makaledeki ekran görüntülerinin çoğu Excel 2016’dan alınmıştır. Farklı bir sürüm kullanıyorsanız, görünümünüz biraz farklı olabilir ama aksi belirtilmedikçe işlevsellik aynı kalır.

Köprü, tıkladığınızda başka bir sayfayı veya dosyayı açan bir belge bağlantısıdır. Hedef çoğunlukla başka bir Web sayfasıdır, ancak aynı zamanda resim, e-posta adresi veya program da olabilir. Köprünün kendisi de bir metin veya bir resim olabilir.

Site kullanıcısı köprüye tıkladığında, hedef bir Web tarayıcısında gösterilir, hedefin türüne bağlı olarak açılır veya çalıştırılır. Örneğin, bir sayfanın köprüsü sayfayı Web tarayıcısında açar ve bir AVI dosyasının köprüsü de dosyayı ortam yürütücüsünde açar.

Köprüler nasıl kullanılır?

Köprüleri, aşağıdakileri yapmak için kullanabilirsiniz:

 • Ağ, intranet veya İnternet üzerindeki bir dosyaya veya Web sayfasına gitmek

 • Gelecekte oluşturmayı planladığınız bir dosya veya Web sayfasına gitmek

 • E-posta iletisi göndermek

 • İndirme veya FTP işlemi gibi bir dosya aktarımı başlatmak

Köprü içeren metnin veya resmin üzerine geldiğinizde, işaretçi ele el biçimini almış işaretçi dönüşerek metne veya resme tıklayabileceğinizi gösterir.

URL nedir ve nasıl çalışır?

Köprü oluşturduğunuzda, bu köprünün hedefi URL olarak kodlanır, örneğin:

http://example.microsoft.com/haberler.htm

file://BilgisayarAdı/PaylasılanKlasör/DosyaAdı.htm

URL HTTP, FTP veya FILE gibi bir protokol, Web sunucusu veya ağ konumu, yol ve dosya adını içerir. Aşağıdaki örnekte URL'nin bölümleri gösterilmiştir:

URL'nin dört bileşeni

1. Kullanılan protokol (http, ftp, dosya)

2. Web sunucusu veya ağ konumu

3. Yol

4. Dosya adı

Mutlak ve göreli köprüler

Mutlak URL, protokol, Web sunucusu ve yol ile dosya adından oluşan tam adresi içerir.

Göreli URL'nin bir veya daha çok eksik bölümü vardır. Eksik bilgi URL'nin yer aldığı sayfadan alınır. Örneğin, protokol ve Web sunucusu eksikse, bu durumda Web tarayıcısı geçerli sayfanın protokolünü ve .com, .org veya .edu gibi etki alanını kullanır.

Web'deki sayfaların yalnızca kısmi yol ve dosya adını içeren göreli URL'leri kullanmaları yaygın bir durumdur. Dosyalar bir başka sunucuya taşınmışsa, sayfaların göreli konumları değişmediği sürece köprüler çalışmaya devam edecektir. Örneğin, Gıda adındaki bir klasörde bulunan Meyveler.htm üzerindeki bir köprünün elma.htm adındaki sayfaya bağlandığını varsayalım; iki sayfa da bir başka sunucuda yer alan Gıda adlı bir klasöre taşındığında, köprüdeki URL yine doğru olacaktır.

Microsoft Office Excel çalışma kitabında, köprü hedef dosyalarının belirtilmemiş yolları, varsayılan olarak etkin çalışma kitabının konumuna göredir. Varsayılan olarak farklı bir taban adresi belirleyebilirsiniz, böylece bu konumdaki bir dosyaya her köprü oluşturduğunuzda, Köprü Ekle iletişim kutusunda yolu değil, yalnızca dosya adını belirtmeniz yeterli olacaktır.

 1. Çalışma sayfasında, köprü oluşturmak istediğiniz hücreyi tıklatın.

  Köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz resim veya grafikteki öğe gibi bir nesneyi de seçebilirsiniz.

  1. Ekle sekmesinin Bağlantılar grubunda Köprü Köprü düğmesi öğesine tıklayın.

  Ayrıca hücre veya grafiği sağ tıklatıp, sonra kısayol menüsünde Köprü komutunu tıklatabilir veya CTRL+K tuş birleşimine basabilirsiniz.

 2. Bağlanılacak yer'in altında Yeni Belge Oluştur'a tıklayın.

 3. Yeni belgenin adı kutusunda yeni dosya için bir ad yazın.

  İpucu : Tam yol seçeneğinin altında gösterilenin dışında bir konum belirtmek için, Yeni belgenin adı kutusunda adın önüne yeni konumu yazabilir veya Değiştir'e tıklayıp istediğiniz konumu seçebilir ve sonra da Tamam'a tıklayabilirsiniz.

 4. Yeni dosyayı düzenlemek üzere ne zaman açmak istediğinizi belirtmek için Düzenleme zamanı altında, Yeni belgeyi daha sonra düzenle veya Yeni belgeyi şimdi düzenle seçeneğini tıklatın.

 5. Görüntülenecek metin kutusunda, köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz metni yazın.

 6. İşaretçiyi köprü üzerine getirdiğinizde yararlı bilgiler görüntülenmesi için Ekran İpucu'na tıklayın, Ekran İpucu metni kutusuna istediğiniz metni yazın ve sonra Tamam'a tıklayın.

 1. Çalışma sayfasında, köprü oluşturmak istediğiniz hücreyi tıklatın.

  Köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz resim veya grafikteki öğe gibi bir nesneyi de seçebilirsiniz.

  1. Ekle sekmesinin Bağlantılar grubunda Köprü Köprü düğmesi öğesine tıklayın.

  Ayrıca hücreyi veya nesneyi sağ tıklatıp kısayol menüsünde Köprü seçeneğini tıklatabilir veya CTRL+K tuş birleşimine basabilirsiniz.

 2. Bağla alanında Varolan Dosya veya Web Sayfası'na tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dosya seçmek için, Geçerli Klasör seçeneğine tıklayın ve sonra bağlanmak istediğiniz dosyaya tıklayın.

   Arama konumu listesinde farklı bir klasör seçerek geçerli klasörü değiştirebilirsiniz.

  • Web sayfası seçmek için, Taranan Sayfalar'a tıklayın ve sonra bağlanmak istediğiniz Web sayfasına tıklayın.

  • Son zamanlarda kullandığınız bir dosyayı seçmek için Son Dosyalar'a tıklayın ve sonra bağlanmak istediğiniz dosyaya tıklayın.

  • Bağlanmak istediğiniz bilinen bir dosya ya da Web sayfasının adını ve konumunu girmek için, bu bilgileri Adres kutusuna yazın.

  • Web sayfasını bulmak için Web'e Gözat Web’e Gözat düğmesi düğmesine tıklayın, bağlanmak istediğiniz Web sayfasını açın ve tarayıcıyı kapatmadan Office Excel'e geri dönün.

 4. Dosyada veya Web sayfasında belirli bir konumda köprü oluşturmak isterseniz, Yer işareti öğesini tıklatın ve ardından istediğiniz yer işareti çift tıklatın.

  Not : Bağlandığınız dosyanın veya Web sayfasının bir yer işareti olması gerekir.

 5. Görüntülenecek metin kutusunda, köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz metni yazın.

 6. İşaretçiyi köprü üzerine getirdiğinizde yararlı bilgiler görüntülenmesi için Ekran İpucu'na tıklayın, Ekran İpucu metni kutusuna istediğiniz metni yazın ve sonra Tamam'a tıklayın.

Geçerli çalışma kitabındaki veya başka bir çalışma kitabındaki bir konuma bağlanmak için, hedef hücrelere bir ad tanımlayabilir veya hücre başvurusu kullanabilirsiniz.

 1. Ad kullanmak için, hedef çalışma kitabındaki hedef hücreleri adlandırmanız gerekir.

  Hücreyi veya hücre aralığını adlandırma

  1. Adlandırmak istediğiniz hücreyi, hücre aralığını veya bitişik olmayan hücreleri seçin.

  2. Formül çubuğunun formül çubuğu Düğme görüntüsü sol ucundaki Ad'a tıklayın.

   Ad kutusu

   Düğme görüntüsü Ad kutusu

  3. Adı kutusunda hücrelerin adını yazın ve ardından ENTER tuşuna basın.

   Not : Adlar boşluk içeremez ve bir harfle başlamalıdır.

 2. Kaynak çalışma kitabının çalışma sayfasında, köprü oluşturmak istediğiniz hücreye tıklayın.

  Köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz resim veya grafikteki öğe gibi bir nesneyi de seçebilirsiniz.

  1. Ekle sekmesinin Bağlantılar grubunda Köprü Köprü düğmesi öğesine tıklayın.

  Ayrıca hücreyi veya nesneyi sağ tıklatıp, daha sonra kısayol menüsünde Köprü öğesini tıklatabilir veya CTRL+K tuş birleşimine basabilirsiniz.

 3. Bağla'nın altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Geçerli çalışma kitabınızdaki bir konuma bağlanmak için, Bu Belgeye Yerleştir'e tıklayın.

  • Başka bir çalışma kitabındaki bir konuma bağlantı kurmak için Varolan Dosya veya Web Sayfası seçeneğini tıklatın, bağlantı kurmak istediğiniz çalışma kitabını bulup seçin ve daha sonra Yer işareti öğesini tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Veya bu belgedeki bir konumu seçin kutusunda, Hücre Başvurusu altında, bağlantı kurmak istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın, Hücre başvurusunu yazın kutusuna hücre başvurusunu yazın ve ardından Tamam düğmesini tıklatın.

  • Tanımlı Adlar'ın altındaki listeden bağlanmak istediğiniz hücreleri temsil eden ada tıklayın ve ardından Tamam'a tıklayın.

 5. Görüntülenecek metin kutusunda, köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz metni yazın.

 6. İşaretçiyi köprü üzerine getirdiğinizde yararlı bilgiler görüntülenmesi için Ekran İpucu'na tıklayın, Ekran İpucu metni kutusuna istediğiniz metni yazın ve sonra Tamam'a tıklayın.

Bir ağ sunucusu, intranet veya İnternet'te depolanan belgeyi açan bir köprü oluşturmak için KÖPRÜ işlevini kullanabilirsiniz. KÖPRÜ işlevini içeren hücreyi tıklattığınızda, Excel bağlantının konumunda depolanan dosyayı açar.

Söz dizimi

KÖPRÜ (bağ_konumu;kolay_ad)

Bağ_konumu     açılacak belgenin metin olarak yolu veya dosya adıdır. Bağ_konumu, herhangi bir belgede bir Microsoft Excel çalışma sayfasındaki veya çalışma kitabındaki belirli bir hücre veya adlandırılmış aralık gibi veya bir Microsoft Excel belgesindeki yer işareti gibi bir yere başvuru yapabilir. Yol, sabit disk sürücüsünde depolanan bir dosyada olabileceği gibi, sunucudaki (Windows için Microsoft Excel'de) bir evrensel adlandırma kuralı (UNC) yolu, İnternet veya intranette bir Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi (URL) yolu da olabilir.

 • Bağ_konumu, tırnak içine alınmış bir metin dizesi veya bağlantıyı bir metin dizesi olarak içeren hücre olabilir.

 • Bağ_konumunda belirtilen atlama yoksa veya gidilemiyorsa, hücreye tıkladığınızda hata görünür.

Yakın_ad    hücrede görüntülenen atlama metni veya sayısal değerdir. Yakın_ad, mavi renkle görüntülenir ve altı çizilidir. Yakın_ad atlanırsa, hücre bağlantı_konumunu atlama metni olarak görüntüler.

 • Yakın_ad, bir değer, metin dizesi veya ad olabileceği gibi, atlama metni veya değerini içeren bir hücre de olabilir.

 • Yakın_ad, bir hata değeri verirse (örneğin, #DEĞER!) hücre, atlama metninin yerine hatayı görüntüler.

Örnekler

Aşağıdaki örnek örnek.microsoft.com/raporexample.microsoft.com/report adlı konumda Internet'te depolanan Bütçe Raporu.xls adlı çalışma sayfasını açar ve "Rapor için tıklatın" metnini görüntüler:

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

Aşağıdaki örnek, Internet'in örnek.microsoft.com/raporexample.microsoft.com/report adlı konumunda depolanan Bütçe Raporu.xls adlı bir çalışma kitabındaki Yıllık adlı çalışma sayfasındaki F10 hücresine köprü oluşturur. Çalışma sayfasındaki köprüyü içeren hücre D1 hücresinin içeriğini atlama metni olarak görüntüler:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

Aşağıdaki örnek, Internet'in örnek.microsoft.com/raporexample.microsoft.com/report adlı konumunda depolanan Bütçe Raporu.xls çalışma kitabının İlk Üç Ay adlı çalışma sayfasının BölümToplamı adlı aralığına bir köprü oluşturur. Çalışma sayfasındaki köprüyü içeren hücre, " İlk Üç Aylık Bölüm Toplamını görmek için tıklatın" metnini görüntüler.

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Bir Microsoft Word belgesindeki belirli bir konuma bir köprü oluşturmak için, belgede atlamak istediğiniz yeri tanımlamak üzere bir yer işareti kullanmanız gerekir. Aşağıdaki örnek, örnek.microsoft.comexample.microsoft.com'da konumlandırılmış olan Yıllık Rapor.doc adlı belgenin ÜçAylıkKar adlı yer işaretine bir köprü oluşturur:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

Windows için Excel'de aşağıdaki örnek, hücrede D5 hücresinin içeriğini atlama metni olarak görüntüler ve MALİ adlı sunucunun Tablolar klasöründe saklanan üçay1.xls adlı dosyayı açar. Bu örnek bir UNC yolu kullanır:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

Aşağıdaki örnek, D sürücüsünün Mali adlı dizininde saklanan üçay1.xls dosyasını Windows için Excel'de açar ve H10 hücresinde saklanan sayısal değeri görüntüler:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

Aşağıdaki örnek, Windows için Excel'de Kitabım.xls adlı başka bir (dış) çalışma kitabında bulunan Toplamlar adındaki alana bir köprü oluşturur:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

Aşağıdaki örnek, Macintosh için Microsoft Excel'de, hücrede "Burayı tıklatın" yazısını görüntüler ve Macintosh HD adlı sabit diskteki Bütçe Raporları klasöründe saklanan Birinci Çeyrek adındaki dosyayı açar:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Çalışma sayfasında bir hücreden diğerine atlamak için köprü oluşturabilirsiniz. Örneğin, Bütçe çalışma kitabındaki etkin çalışma sayfası Haziran adlı sayfaysa, aşağıdaki formül E56 hücresi için bir köprü oluşturur. Bağ metni E56 hücresindeki değerdir.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Aynı çalışma kitabında farklı bir sayfaya atlamak için, bağlantıdaki sayfa adını değiştirin. Önceki örnekte, Eylül sayfasındaki E56 hücresine bağ oluşturmak için "Haziran" sözcüğünü "Eylül" olarak değiştirin

E-posta adresine ulaştıran köprüye tıkladığınızda, bir e-posta programı yüklemiş olmanız durumunda, e-posta programınız otomatik olarak başlatılır ve program Kime kutusunda doğru adresle bir e-posta iletisi oluşturur.

 1. Çalışma sayfasında, köprü oluşturmak istediğiniz hücreyi tıklatın.

  Köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz resim veya grafikteki öğe gibi bir nesneyi de seçebilirsiniz.

  1. Ekle sekmesinin Bağlantılar grubunda Köprü Köprü düğmesi öğesine tıklayın.

  Ayrıca hücreyi veya nesneyi sağ tıklatıp, daha sonra kısayol menüsünde Köprü öğesini tıklatabilir veya CTRL+K tuş birleşimine basabilirsiniz.

 2. Bağla alanında E-posta Adresi'ne tıklayın.

 3. E-posta adresi kutusuna istediğiniz e-posta adresini yazın.

 4. Konu kutusuna e-posta iletisinin konusunu yazın.

  Not : Bazı Web tarayıcıları ve e-posta programları konu satırını tanımayabilir.

 5. Görüntülenecek metin kutusunda, köprüyü temsil etmek üzere kullanmak istediğiniz metni yazın.

 6. İşaretçiyi köprü üzerine getirdiğinizde yararlı bilgiler görüntülenmesi için Ekran İpucu'na tıklayın, Ekran İpucu metni kutusuna istediğiniz metni yazın ve sonra Tamam'a tıklayın.

  Ayrıca adresi doğrudan hücreye yazarak hücredeki bir e-posta adresi için de köprü oluşturabilirsiniz. Örneğin, birisi@example.com gibi bir e-posta adresi yazdığınızda otomatik olarak bir köprü oluşturulur.

Çalışma kitabından, intranet veya Internet'te bulunan başka bir çalışma kitabına bir veya birden çok dış başvuru (bağlantı olarak da adlandırılır) ekleyebilirsiniz. Çalışma kitabı HTML dosyası olarak kaydedilmemelidir.

 1. Kaynak çalışma kitabını açın ve kopyalamak istediğiniz hücreyi veya hücre aralığını seçin.

 2. Giriş sekmesinin Pano grubunda Kopyala'ya tıklayın.

  Giriş sekmesindeki Kopyala ve Yapıştır düğmeleri
 3. Bilgileri yerleştirmek istediğiniz çalışma sayfasına geçin ve bilgilerin görüntülenmesini istediğiniz hücreye tıklayın.

 4. Giriş sekmesinin Pano grubunda Özel Yapıştır'a tıklayın.

 5. Bağ Yapıştır'ı tıklatın.

  Excel hücre için veya hücre aralığındaki hücrelerden her biri için bir dış başvuru bağlantısı oluşturur.

Not : Çalışma kitabını Web'de açmadan dış başvuru bağlantısı oluşturmayı daha kolay bulabilirsiniz. Dış başvuru bağlantısı kurmak istediğiniz hedef çalışma kitabının her hücresi için, hücreye tıklayın ve eşittir işareti (=) yazın, arkasına URL adresini ve çalışma kitabının konumunu ekleyin. Örneğin:

='http://www.birisi.girişsayfası/[dosya.xls]Sayfa1'!A1

='ftp.sunucu.konum/dosya.xls'!AdlandırılmışHücrem

Bağlantıyı hedef için etkinleştirmeden bir köprü seçmek amacıyla aşağıdakilerden birini yapın:

 • Köprüyü içeren hücreye tıklayın, işaretçi artı işaretine Excel seçim imleci dönüşene kadar farenin düğmesini basılı tutun ve düğmeyi serbest bırakın.

 • Köprüyü içeren hücreyi seçmek için ok tuşlarını kullanın.

 • Köprü bir grafikle gösteriliyorsa CTRL tuşunu basılı tutun ve sonra grafiği tıklatın.

hedef, görünümünü veya onu temsil etmek için kullanılan metin veya grafiği değiştirerek, çalışma kitabınızda var olan bir köprüyü değiştirebilirsiniz.

Köprünün hedefini değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz köprüyü içeren hücre veya grafiği seçin.

  İpucu : Köprü hedefine gitmeden, köprü içeren bir hücre seçmek için hücreyi tıklatın ve işaretçi artı işaretine Excel seçim imleci dönüşene kadar fare düğmesini basılı tutun ve ardından fare düğmesini serbest bırakın. Hücreyi seçmek için ok tuşlarını da kullanabilirsiniz. Grafik seçmek için CTRL tuşunu basılı tutarken grafiği tıklatın.

  1. Ekle sekmesinin Bağlantılar grubunda Köprü öğesine tıklayın. Köprü düğmesi

  Ayrıca hücre veya grafiği sağ tıklatıp sonra kısayol menüsünde Köprüyü Düzenle komutunu tıklatabilir veya CTRL+K tuş birleşimine basabilirsiniz.

 2. Köprüyü Düzenle iletişim kutusunda istediğiniz değişiklikleri yapın.

  Not : Köprü, KÖPRÜ çalışma sayfası işlevi kullanılarak oluşturulduysa, hedefi değiştirmek için formülü düzenlemelisiniz. Formülü düzenlemek için köprüyü içeren hücreyi seçin ve formül çubuğuna tıklayın.

Köprülerin hücre stilini değiştirerek, geçerli çalışma kitabındaki tüm köprü metinlerinin görünümünü değiştirebilirsiniz.

 1. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Hücre Stilleri'ni tıklatın.

 2. Veriler ve Model altında şunları yapın:

  • Hedeflerine gitmek için tıklatılmamış köprülerin görünümünü değiştirmek için Köprü öğesini sağ tıklatıp, ardından Değiştir komutunu tıklatın.

  • Hedeflerine gitmek için tıklatılmış köprülerin görünümünü değiştirmek için İzleyen Köprü öğesini sağ tıklatıp, ardından Değiştir komutunu tıklatın.

   Not : Köprü hücre stili yalnızca çalışma kitabı bir köprü içerdiğinde kullanılabilir. İzleyen Köprü hücre stili yalnızca çalışma kitabı tıklatılmış bir köprü içerdiğinde kullanılabilir.

 3. Stil iletişim kutusunda Biçim'e tıklayın.

 4. Yazı Tipi sekmesinde ve Dolgu sekmesinde, istediğiniz biçimlendirme seçeneklerini belirleyin ve ardından Tamam düğmesini tıklatın.

  Notlar : 

  • Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunda belirlediğiniz seçenekler, Stil iletişim kutusunda Stil içeriği altında seçili olarak görüntülenir. Uygulamak istemediğiniz seçeneklerin onay kutularını temizleyebilirsiniz.

  • Köprü ve İzleyen Köprü hücre stillerinde yaptığınız değişiklikler, geçerli çalışma kitabındaki tüm köprülere uygulanır. Tek tek köprülerin görünümünü değiştiremezsiniz.

 1. Değiştirmek istediğiniz köprüyü içeren hücre veya grafiği seçin.

  İpucu : Köprü hedefine gitmeden, köprü içeren bir hücre seçmek için hücreyi tıklatın ve işaretçi artı işaretine Excel seçim imleci dönüşene kadar fare düğmesini basılı tutun ve ardından fare düğmesini serbest bırakın. Hücreyi seçmek için ok tuşlarını da kullanabilirsiniz. Grafik seçmek için CTRL tuşunu basılı tutarken grafiği tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Köprü metnini değiştirmek için formül çubuğu tıklatın ve sonra metni düzenleyin.

  • Bir grafiğin biçimini değiştirmek için grafiği sağ tıklatın ve ardından biçimini değiştirmeniz gereken seçeneği tıklatın.

  • Grafikteki metni değiştirmek için seçili grafiğe çift tıklayın ve sonra istediğiniz değişiklikleri yapın.

  • Köprüyü temsil eden grafiği değiştirmek için yeni bir grafik ekleyin, bunu aynı hedefe sahip bir köprü haline getirin ve sonra eski grafiği ve köprüyü silin.

 1. Kopyalamak veya taşımak istediğiniz köprü sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Kopyala veya Kes komutunu tıklatın.

 2. Köprüyü kopyalamak veya taşımak istediğiniz hücreye sağ tıklayın ve ardından kısayol menüsünde Yapıştır'a tıklayın.

Varsayılan olarak, köprü hedef dosyalarının belirtilmemiş yolları etkin çalışma kitabının konumuna bağlıdır. Farklı bir varsayılan yol ayarlamak istediğinizde bu yordamı kullanın. Bu konumdaki bir dosyaya köprü oluşturduğunuzda, Köprü Ekle iletişim kutusunda yolu değil, yalnızca dosya adını belirtmeniz gerekir.

Kullandığınız Excel sürümüne bağlı olarak adımlardan birini izleyin:

 • Excel 2016, Excel 2013 ve Excel 2010 uygulamasında:

  1. Dosya sekmesini tıklatın.

  2. Bilgi'yi tıklatın.

  3. Özellikler'i tıklatıp Gelişmiş Özellikler'i seçin.

   Gelişmiş Özellikler
  4. Özet sekmesindeki Köprü tabanı metin kutusunda, kullanmak istediğiniz yolu yazın.

   Not : Köprü Ekle iletişim kutusuna köprüye ilişkin tam veya kesin adresi kullanarak değiştirebilirsiniz.

 • Excel 2007 uygulamasında:

  1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın, Hazırla'ya tıklayın ve Özellikler'e tıklayın.

  2. Belge Bilgileri Bölmesi'nde, Özellikler'e ve ardından Gelişmiş Özellikler’e tıklayın.

   Gelişmiş Özellikler
  3. Özet sekmesini tıklatın.

  4. Köprü tabanı kutusuna kullanmak istediğiniz yolu yazın.

  Not : Köprü Ekle iletişim kutusuna köprüye ilişkin tam veya kesin adresi kullanarak değiştirebilirsiniz.

Köprüyü silmek için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Köprüyü ve onu temsil eden metni silmek için, köprüyü içeren hücreye sağ tıklayın ve ardından kısayol menüsünde İçeriği Temizle'ye tıklayın.

 • Köprüyü ve onu temsil eden grafiği silmek için CTRL tuşunu basılı tutarak grafiğe tıklayın ve DELETE tuşuna basın.

 • Tek bir köprüyü kapatmak için köprüyü sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Köprüyü Kaldır komutunu tıklatın.

 • Bir seferde birkaç köprüyü kapatmak için aşağıdakileri yapın:

  1. Boş bir hücrede 1 sayısını yazın.

  2. Hücreye sağ tıklayın ve kısayol menüsünde Kopyala'ya tıklayın.

  3. CTRL tuşunu basılı tutarak, kapatmak istediğiniz her köprüyü seçin.

   İpucu : Köprü hedefine gitmeden, köprüyü içeren hücreyi seçebilmek için hücreye tıklayın ve işaretçi artı işaretine Excel seçim imleci dönüşünceye kadar fare düğmesini basılı tutun, ardından fare düğmesini bırakın.

  4. Giriş sekmesinin Pano grubunda Yapıştır'ın yanındaki oka tıklayın ve sonra da Özel Yapıştır'a tıklayın.

   Giriş sekmesindeki Kopyala ve Yapıştır düğmeleri
  5. İşlem'in altında Çarp'a ve Tamam'a tıklayın.

  6. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Hücre Stilleri'ni tıklatın.

  7. İyi, Kötü ve Nötr'ün altında Normal'i seçin.

Ayrıca Bkz:

Köprüleri kaldırma veya kapatma

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×