Excel’de grafiğe başlık, veri etiketleri ve gösterge eklemek için ekran okuyucu kullanma

Excel’de grafiğe başlık, veri etiketleri ve gösterge eklemek için ekran okuyucu kullanma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le birlikte bir ekran okuyucu kullanma hakkındadır

Bu makale, görme zorluğu çektiği için Office ürünlerini bir ekran okuyucu programıyla kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirliği içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Excel bir başlık, veri etiketleri ve gösterge grafiğe eklemek için klavyenizde ve ekran okuyucusu ile kullanın. Biz bu ekran okuyucusu, JAWS ve NVDA ile test, ancak genel erişilebilirlik standartları ve tekniklerin takip etmeleri sürece diğer ekran okuyucuları ile çalışabilir. Başlıkları, veri etiketleri ve gösterge grafiği açıklayan görsel olmayan öğeleri sağladıkları için grafik erişilebilir hale yardımcı olur.

Notlar: 

Bu konuda

Grafiğe başlıklar ekleme

Hem grafiğin tamamına hem de tek tek eksenlere başlık koyabilirsiniz.

Not: Pasta veya Halka grafikler gibi ekseni olmayan grafiklerin eksen başlıkları da olamaz.

 1. Üzerinde çalışmak istediğiniz grafiği seçin.

 2. Grafik Öğesi Ekle menüsünü açmak için Alt+J, C, A tuşlarına basın.

 3. Eklemek istediğiniz başlığın türünü seçin:

  • Grafik başlığı eklemek için C tuşuna basın. Odak Grafik başlığı alanına gider. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Grafiğin üst tarafına başlık eklemek için A tuşuna basın, bir başlık yazın ve Enter tuşuna basın.

   • Ortalanmış, yer paylaşımlı bir başlık eklemek için C tuşuna basın, bir başlık yazın ve Enter tuşuna basın.

  • Eksen başlıkları eklemek için A tuşuna basın ve ardından aşağıdakilerden birini yapın:

   • Birincil yatay eksen başlığını eklemek için H tuşuna basın. Odak Birincil Yatay Eksen Başlığı alanına gider. Bir başlık yazın ve Enter tuşuna basın.

   • Birincil dikey eksen başlığını eklemek için V tuşuna basın. Odak Birincil Dikey Eksen Başlığı alanına gider. Bir başlık yazın ve Enter tuşuna basın.

 4. Grafiğinize başlık eklenir. Odağı grafiğe döndürmek için şunları duyana kadar Esc tuşuna basın: "Grafik alanı, grafik öğesi, seçili."

İpuçları: 

 • Grafik başlığını kaldırmak için, grafiği seçin ve ardından Alt+J, C, A, C, N tuşlarına basın.

 • Birincil yatay eksen başlığını kaldırmak için, grafiği seçin ve ardından Alt+J, C, A, A, H tuşlarına basın.

 • Birincil dikey eksen başlığını kaldırmak için, grafiği seçin ve ardından Alt+J, C, A, A, V tuşlarına basın.

Grafiğe veri açıklaması etiketleri ekleme

Veri serileri veya ayrı veri noktalarıyla ilgili ayrıntıları gösterdiklerinden, veri açıklaması etiketleri grafiğin anlaşılmasını kolaylaştırabilir.

 1. Üzerinde çalışmak istediğiniz grafiği seçin.

 2. Grafik Öğesi Ekle düğmesini seçmek için Alt+J, C, A tuşlarına basın.

 3. Grafiğe Veri Açıklaması etiketleri eklemek için D, U tuşlarına basın.

İpucu: Veri etiketlerini kaldırmak için, grafiği seçin ve ardından Alt+J, C, A, D, N tuşlarına basın.

Grafiğe gösterge ekleme

Gösterge, grafikteki veri ilişkilerini hızla anlamanıza yardımcı olur. Örneğin aylık bütçe çalışma sayfanızda gider kategorilerine göre tahmini maliyetleri ve fiili maliyetleri içeren bir çubuk grafik oluşturduğunuzda, gösterge sayesinde iki farklı çubuğu kolayca ayırt edebilir ve en büyük farkı içeren kategorileri belirleyebilirsiniz.

 1. Üzerinde çalışmak istediğiniz grafiği seçin.

 2. Grafik Öğesi Ekle düğmesini seçmek için Alt+J, C, A tuşlarına basın.

 3. Gösterge menüsünü açmak için L tuşuna basın.

 4. Göstergeyi eklemek istediğiniz yeri seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sağ’ı seçmek için R tuşuna basın.

  • Üst’ü seçmek için T tuşuna basın.

  • Sol’u seçmek için L tuşuna basın.

  • Alt’ı seçmek için B tuşuna basın.

İpucu: Göstergeyi kaldırmak için, grafiği seçin ve ardından Alt+J, C, A, L, N tuşlarına basın.

Ayrıca bkz:

Excel’de grafik oluşturmak ve grafiği seçmek için ekran okuyucu kullanma

Windows için Excel’deki klavye kısayolları

Excel’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Excel gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Mac için Excel bir başlık, veri etiketleri ve gösterge grafiğe eklemek için klavye ve VoiceOver, yerleşik macOS ekran okuyucusu ile kullanma. Başlıkları, veri etiketleri ve gösterge grafiği açıklayan görsel olmayan öğeleri sağladıkları için grafik erişilebilir hale yardımcı olur.

Notlar: 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için Office Insider programına katılın.

 • Mac için Excel klavye kısayollarıiçin klavye kısayolları gidin.

 • Bu konu, macOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için VoiceOver Kullanmaya Başlama Kılavuzu sayfasına gidin.

Bu konuda

Grafiğe başlıklar ekleme

 1. Üzerinde çalışmak istediğiniz grafiğe gidin.

 2. Geçerli şerit sekmesinin adını (örneğin “Giriş, seçili, sekme”) duyana kadar F6 tuşuna basın.

 3. “Grafik Tasarımı, sekme” sözlerini duyana kadar Sağ veya Sol ok tuşuna ve sonra Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 4. “Grafik Öğesi Ekle, menü düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 5. “Grafik Başlığı, alt menü” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Grafiğin üst kısmına başlık eklemek için, "Grafiğin Üstünde" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

   Not: Bu başlık varsayılan olarak seçili olabilir. Öyleyse, "Onay işareti, Grafiğin Üstünde" sözlerini duyarsınız.

  • Ortalanmış yer paylaşımlı başlık eklemek için, "Ortalanmış Yer Paylaşımı" sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

  • Grafik başlığını kaldırmak için "Yok" sözünü duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

Odak Grafik Öğesi Ekle menü düğmesine döner.

Grafiğe veri açıklaması etiketleri ekleme

Veri serileri veya ayrı veri noktalarıyla ilgili ayrıntıları gösterdiklerinden, veri açıklaması etiketleri grafiğin anlaşılmasını kolaylaştırabilir.

 1. Üzerinde çalışmak istediğiniz grafiğe gidin.

 2. Geçerli şerit sekmesinin adını (örneğin “Giriş, seçili, sekme”) duyana kadar F6 tuşuna basın.

 3. “Grafik Tasarımı, sekme” sözlerini duyana kadar Sağ veya Sol ok tuşuna ve sonra Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 4. “Grafik Öğesi Ekle, menü düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 5. “Veri Etiketleri, alt menü” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 6. “Veri Açıklaması” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

  İpucu: Veri etiketlerini kaldırmak için "Yok" sözünü duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

  Odak Grafik Öğesi Ekle menü düğmesine döner.

Grafiğe gösterge ekleme

Gösterge, grafikteki veri ilişkilerini hızla anlamanıza yardımcı olur. Örneğin aylık bütçe çalışma sayfanızda gider kategorilerine göre tahmini maliyetleri ve fiili maliyetleri içeren bir çubuk grafik oluşturduğunuzda, gösterge sayesinde iki farklı çubuğu kolayca ayırt edebilir ve en büyük farkı içeren kategorileri belirleyebilirsiniz.

 1. Üzerinde çalışmak istediğiniz grafiğe gidin.

 2. Geçerli şerit sekmesinin adını (örneğin “Giriş, seçili, sekme”) duyana kadar F6 tuşuna basın.

 3. “Grafik Tasarımı, sekme” sözlerini duyana kadar Sağ veya Sol ok tuşuna ve sonra Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 4. “Grafik Öğesi Ekle, menü düğmesi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 5. “Gösterge, alt menü” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

 6. Göstergeyi eklemek istediğiniz yeri seçmek için, yapmak isteğiniz işleme göre "Sağ", "Üst", "Sol" veya "Alt" sözünü duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

  İpucu: Göstergeyi kaldırmak için "Yok" sözünü duyana kadar Sekme tuşuna basın ve ardından Control+Option+Boşluk Çubuğu tuşlarına basın.

  Odak Grafik Öğesi Ekle menü düğmesine döner.

Ayrıca bkz:

Excel’de grafik oluşturmak ve grafiği seçmek için ekran okuyucu kullanma

Mac için Excel 2011’deki klavye kısayolları

Excel’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Araştırma ve Excel gezinmek için ekran okuyucu kullanın

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×