Excel'de desteklenen dosya biçimleri

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Office Düğmesi'ni düğme resmi ve sonra da Farklı Kaydet'i tıklatarak bir Microsoft Office Excel 2007 dosyasını başka bir dosya biçiminde kaydedebilirsiniz. Farklı Kaydet iletişim kutusunda sağlanan dosya biçimleri, etkin olan sayfanın türüne (çalışma sayfası, grafik sayfası veya başka türde bir sayfa) bağlıdır.

Microsoft Office Düğmesi'ni düğme resmi ve sonra da 'ı tıklatarak, başka bir dosya biçiminde (Microsoft Office Excel'in önceki bir sürümünde veya başka bir programda) oluşturulmuş olan dosyaları açabilirsiniz. Açtığınız dosya paylaşılan bir çalışma kitabı değilse, dosyayı Office Excel 2007 biçiminde kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur. Excel'in önceki sürümlerinde kaydedilmiş dosyalar için, özgün biçimi koruma seçeneğiniz vardır.

Not : Dosyayı başka bir biçimde her kaydettiğinizde biçiminden, verilerinden ve özelliklerinden bazıları kaybolabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Excel dosya biçimi dönüşümlerinde aktarılmayan biçimlendirme ve özellikler.

Bu makalede

Excel biçimleri

Metin biçimleri

Diğer biçimler

Pano biçimleri

Excel 2007'de desteklenmeyen dosya biçimleri

Excel biçimleri

Biçim

Uzantı

Açıklama

Excel Çalışma Kitabı

.xlsx

Varsayılan Office Excel 2007 XML tabanlı dosya biçimi. Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) makro kodunu veya Microsoft Office Excel 4.0 makro sayfalarını (.xlm) depolayamaz.

Excel Çalışma Kitabı (kod)

.xlsm

Office Excel 2007 XML tabanlı ve makro içerebilen dosya biçimi. VBA makro kodunu ve Excel 4.0 makro sayfalarını (.xlm) depolar.

Excel İkili Çalışma Kitabı

.xlsb

Office Excel 2007 İkili dosya biçimi (BIFF12).

Şablon

.xltx

Excel şablonunun varsayılan Office Excel 2007 dosya biçimi. VBA makro kodunu veya Excel 4.0 makro sayfalarını (.xlm) depolayamaz.

Şablon (kod)

.xltm

Excel şablonları için Office Excel 2007 makro içerebilen dosya biçimi. VBA makro kodunu veya Excel 4.0 makro sayfalarını (.xlm) depolar.

Excel 97- Excel 2003 Çalışma Kitabı

.xls

Excel 97 - Excel 2003 İkili dosya biçimidir (BIFF8).

Excel 97 - Excel 2003 Şablonu

.xlt

Excel 97 - Bir Excel şablonuna ait Excel 2003 İkili dosya biçimidir (BIFF8).

Microsoft Excel 5.0/95 Çalışma Kitabı

.xls

Excel 5.0/95 İkili dosya biçimidir (BIFF5).

XML Elektronik Tablosu 2003

.xml

XML Elektronik Tablosu 2003 dosya biçimi (XMLSS).

XML Verileri

.xml

XML Veri biçimi.

Excel Eklentisi

.xlam

Office Excel 2007 XML tabanlı şablonları etkinleştirilmiş Eklenti, ek kodları çalıştırmak için tasarlanmış tamamlayıcı program. VBA projeleri ile Excel 4.0 makro sayfalarının (.xlm) kullanımını destekler.

Excel 97-2003 Eklentisi

.xla

Excel 97-2003 Eklentisi, ek kod çalıştırmak için tasarlanmış tamamlayıcı program. VBA projelerinin kullanımını destekler.

Excel 4.0 Çalışma Kitabı

.xlw

Yalnızca çalışma sayfalarını, grafik sayfalarını ve makro sayfalarını kaydeden bir Excel 4.0 dosya biçimi. Office Excel 2007 bu dosya biçimindeki çalışma kitaplarını açabilir ancak bir Excel dosyasını bu dosya biçiminde kaydedemezsiniz.

Sayfanın Başı

Metin biçimleri

Biçim

Uzantı

Açıklama

Biçimlendirilmiş Metin (Boşlukla ayrılmış)

.prn

Lotus boşlukla ayrılmış biçim. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder.

Metin (Sekmeyle ayrılmış)

.txt

Başka bir Microsoft Windows işletim sisteminde kullanılması için bir çalışma kitabını sekmeyle ayrılmış metin dosyası olarak kaydeder ve sekme karakterlerinin, satır sonlarının ve diğer karakterlerin doğru olarak yorumlanmasını sağlar. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder.

Metin (Macintosh)

.txt

Macintosh işletim sisteminde kullanılması için bir çalışma kitabını sekmeyle ayrılmış metin dosyası olarak kaydeder ve sekme karakterlerinin, satır sonlarının ve diğer karakterlerin doğru olarak yorumlanmasını sağlar. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder.

Metin (MS-DOS)

.txt

MS-DOS işletim sisteminde kullanılması için bir çalışma kitabını sekmeyle ayrılmış metin dosyası olarak kaydeder ve sekme karakterlerinin, satır sonlarının ve diğer karakterlerin doğru olarak yorumlanmasını sağlar. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder.

Unicode Metin

.txt

Unicode Konsorsiyumu tarafından geliştirilen karakter kodlama standardı olan Unicode metni olarak kaydeder.

CSV (virgülle ayrılmış)

.csv

Başka bir Windows işletim sisteminde kullanılması için bir çalışma kitabını virgülle ayrılmış metin dosyası olarak kaydeder ve sekme karakterlerinin, satır sonlarının ve diğer karakterlerin doğru olarak yorumlanmasını sağlar. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder.

CSV (Macintosh)

.csv

Macintosh işletim sisteminde kullanılması için bir çalışma kitabını virgülle ayrılmış metin dosyası olarak kaydeder ve sekme karakterlerinin, satır sonlarının ve diğer karakterlerin doğru olarak yorumlanmasını sağlar. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder.

CSV (MS-DOS)

.csv

MS-DOS işletim sisteminde kullanılması için bir çalışma kitabını virgülle ayrılmış metin dosyası olarak kaydeder ve sekme karakterlerinin, satır sonlarının ve diğer karakterlerin doğru olarak yorumlanmasını sağlar. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder.

DIF

.dif

Veri Değişimi Biçimi. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder.

SYLK

.slk

Simgesel Bağlantı Biçimi. Yalnızca etkin sayfayı kaydeder.

Not : Çalışma kitabını metin biçiminde kaydederseniz, tüm biçimlendirme kaybolur.

Sayfanın Başı

Diğer biçimler

Biçim

Uzantı

Açıklama

DBF 3, DBF 4

.dbf

dBase III ve IV. Bu dosya biçimlerini Excel'de açabilirsiniz ancak bir Excel dosyasını dBase biçiminde kaydedemezsiniz.

OpenDocument Elektronik Tablosu

.ods

OpenDocument Elektronik Tablosu. Excel 2007 dosyalarını depolayabilirsiniz; bu nedenle, Google Docs ve OpenOffice.org Calc gibi OpenDocument Elektronik Tablosu biçimini kullanan elektronik tablo uygulamalarında bunları açabilirsiniz. .ODS biçimindeki elektronik tabloları Excel 2007 uygulamasında da açabilirsiniz. .ODS dosyalarını kaydetme ve açma sırasında biçimlendirme kaybolabilir.

Sayfanın Başı

Pano biçimleri

Office Pano verileri aşağıdaki biçimlerden birindeyse Yapıştır veya Özel Yapıştır komutunu kullanarak (Giriş sekmesi, Pano grubu, Yapıştır düğmesi) Microsoft Office Panosu'ndan Excel'e veri yapıştırabilirsiniz.

Biçim

Uzantı

Pano türü tanımlayıcılar

Resim

.wmf veya .emf

Windows Meta Dosyası Biçimi (WMF) veya Gelişmiş Windows Meta Dosyası Biçimi'nde (EMF) Resimler.

Not : Windows meta dosyası resmini başka bir programdan kopyalarsanız, Excel bu resmi, gelişmiş meta dosyası olarak yapıştırır.

Bit eşlem

.bmp

Bit eşlem biçiminde (BMP) kaydedilmiş resimler.

Microsoft Excel dosya biçimleri

.xls

Bit eşlem biçiminde (BMP) kaydedilmiş resimler.

SYLK

.slk

Simgesel Bağlantı Biçimi.

DIF

.dif

Veri Değişimi Biçimi.

Metin (sekmeyle ayrılmış)

.txt

Sekmeyle ayrılmış metin biçimi.

CSV (Virgülle ayrılmış)

.csv

Virgülle ayrılan değerler biçimi.

Biçimlendirilmiş metin (Boşlukla ayrılmış)

.rtf

Zengin Metin Biçimi (RTF). Sadece Excel'den

Katıştırılmış nesne

.gif, .jpg, .doc, .xls veya .bmp

Microsoft Excel nesneleri, OLE 2.0'ı (OwnerLink) destekleyen uygun şekilde kaydedilmiş programlardan alınan nesneler ve Resim veya başka bir sunu biçimi.

Bağlantılı nesne

.gif, .jpg, .doc, .xls veya .bmp

OwnerLink, ObjectLink, Bağlantı, Resim veya başka bir biçim.

Office çizim nesnesi

.emf

Office çizim nesnesi biçimi veya Resim (Windows gelişmiş meta dosyası biçimi, EMF).

Metin

.txt

Görüntü Metni, OEM Metni.

HTML

.htm

Metin, OEM Metin Göster

Not : Başka bir programdan metin kopyaladığınızda, Excel, özgün metnin biçimine bakmaksızın, metni HTML biçiminde yapıştırır.

Sayfanın Başı

Excel 2007'de desteklenmeyen dosya biçimleri

Aşağıdaki dosya biçimleri Office Excel 2007 uygulamasında artık desteklenmemektedir. Bu dosya biçimlerindeki dosyaları açamaz veya kaydedemezsiniz.

Biçim

Uzantı

Pano türü tanımlayıcılar

Excel Grafiği

.xlc

Excel 2.0, 3.0 ve 2.x dosya biçimleri

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks

Lotus 1-2-3 dosya biçimleri (tüm sürümler)

Microsoft Works

.wks

Microsoft Works dosya biçimi (tüm sürümler)

DBF 2

.dbf

DBASE II dosya biçimi

WQ1

.wq1

MS-DOS için Quattro Pro MS-DOS dosya biçimi

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Windows için Quattro Pro 5.0 ve 7.0.

Excel'in desteklemediği dosya biçimleri için ipuçları

Kullanmak istediğiniz dosya biçimi Excel'de desteklenmiyorsa, aşağıdakileri deneyebilirsiniz:

  • World Wide Web'de (WWW) Excel'de desteklenmeyen dosya biçimleri için dönüştürücü yapan bir şirketi aratın.

  • Başka bir programa tarafından desteklenen bir dosya biçiminde kaydedin. Örneğin, elektronik tablonuzu Excel dosya biçimini desteklemeyen başka bir programa almak isteyebilirsiniz. Ancak program, XML elektronik tablosu veya metin dosya biçimi gibi desteklenen başka bir biçimde alabilir. Bu durumda, çalışma kitabınızı XML elektronik tablosu olarak kaydedip ardından diğer programdan XML dosyasını alabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×