Excel'de bir çubuk grafik oluşturma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Çubuk grafik veya Pareto (sıralı çubuk grafik), sıklık verilerini gösteren bir sütun grafiğidir.

 1. Çözümleme Araç Takımı yüklediğiniz emin olun. Daha fazla bilgi için Excel'de Çözümleme Araç Takımı'nı yüklemekonusuna bakın.

 2. Çalışma sayfasında bir sütuna giriş verilerini yazın ve isterseniz ilk hücreye bir etiket ekleyin.

  Öğe miktarları veya test puanları gibi nicel sayısal veriler kullandığınızdan emin olun. Histogram aracı, metin olarak girilen tanımlama numaraları gibi nitel sayısal verilerle çalışmaz.

 3. Bir sonraki sütuna ikili sayıları artan sırada yazın ve yine isterseniz ilk hücreye bir etiket ekleyin.

  Çözümlemeniz için daha yararlı olabileceklerinden kendi ikili sayılarınızı kullanmak iyi bir fikirdir. Herhangi bir ikili sayı girmezseniz, Histogram aracı giriş aralığındaki en küçük ve en büyük değerleri başlangıç ve bitiş noktaları olarak kullanmak suretiyle, eşit olarak dağıtılmış ikili aralıklar oluşturur.

 4. Veri > Veri Çözümlemesi'ni tıklatın.

  Veri Çözümlemesi grubundaki Veri Çözümlemesi düğmesi

 5. Histogram > Tamam'a tıklayın.

  Veri Çözümlemesi iletişim kutusu

 6. Giriş'in altında aşağıdakileri yapın:

  1. Girdi Aralığı kutusuna, giriş sayılarının bulunduğu veri aralığının hücre başvurusunu girin.

  2. İkili Aralığı kutusuna, ikili sayıların bulunduğu aralığın hücre başvurusunu girin.

   Çalışma sayfasında sütun etiketleri kullandıysanız, bunları hücre başvurularına ekleyebilirsiniz.

   İpucu :  Başvuruları yazarak girmek yerine, Site Posta Kutusu Uygulaması düğmesine tıklayarak iletişim kutusunu geçici olarak daraltabilir ve aralıkları çalışma sayfasından seçebilirsiniz. Düğme yeniden tıklandığında iletişim kutusu genişler.

 7. Hücre başvurularına sütun etiketleri eklediyseniz, Etiketler kutusunu işaretleyin.

 8. Çıktı seçenekleri'nin altında bir çıkış konumu seçin.

  Histogramı aynı çalışma sayfasına, geçerli çalışma kitabının yeni bir sayfasına ya da yeni bir çalışma kitabına koyabilirsiniz.

 9. Aşağıdaki kutulardan birini veya daha fazlasını işaretleyin:

  Pareto (sıralı çubuk grafik) Verileri artan sıklık sırasına göre gösterir.

  Birikmeli Yüzde     Birikmeli yüzdeleri gösterir ve çubuk grafiğe bir birikmeli yüzde çizgisi ekler.

  Grafik Çıktısı     Ekli bir çubuk grafik gösterir.

 10. Tamam'ı tıklatın.

  Histogramınızı özelleştirmek isterseniz, metin etiketlerini değiştirebilir ve histogram grafiğinin herhangi bir yerine tıklayarak grafiğin sağındaki Grafik Öğeleri, Grafik Stilleri ve Grafik Filtreleri düğmelerini kullanabilirsiniz.

 1. Verilerinizi seçin.

  (Tipik bir çubuk grafik için veri örneği bağlıdır.)

  Yukarıdaki örnek çubuk grafiği oluşturmak için kullanılan veriler
 2. Ekle > İstatistik Grafiği Ekle > Histogram'a tıklayın.

  İstatistik Grafiği Ekle düğmesinden erişilen Çubuk Grafik komutu

  Önerilen grafikleriçindeki Tüm grafikler sekmesinde, çubuk grafik de oluşturabilirsiniz.

İpuçları : 

 • Grafiğinizin görünümünü özelleştirmek için Tasarım ve Biçim sekmelerini kullanın.

 • Bu sekmeler görmüyorsanız, çubuk Grafik araçları ' nın Şeride eklenmesini için içinde herhangi bir yeri tıklatın.

Grafik Araçları için kullanılan Tasarım ve Biçim sekmeleri

 1. Grafiğin yatay eksene sağ tıklayın, Ekseni Biçimlendir'itıklatın ve sonra Eksen Seçenekleri' ni tıklatın.

  Kısayol menüsündeki Ekseni Biçimlendir komutu
 2. Ekseni Biçimlendir görev bölmesinde ayarlamak istediğiniz hangi seçeneklerin karar vermek için aşağıdaki tabloda bulunan bilgileri kullanın.

  Seçenek

  Açıklama

  Kategoriye göre

  Metin yerine sayısal tabanlı Kategoriler (yatay eksen) bu seçeneği belirleyin. Çubuk grafiği, aynı kategorileri gruplandırma ve değer ekseni değerleri toplamak.

  İpucu : Metin dizelerinin kaç kez göründüğünü saymak için, bir sütun ekleyin ve bu sütunu “1” değeriyle doldurun; ardından hisotgram çizin ve bölmeleri Kategoriye Göre ayarlayın.

  Otomatik

  Çubuk grafikler için varsayılan ayar budur. Depo genişliği Scott'ın normal başvuru kuralıkullanılarak hesaplanır.

  Depo genişliği

  Her aralıktaki veri noktalarının sayısı için pozitif bir ondalık sayı girin.

  Depo sayısı

  (Taşma ve yetersizlik bölmeleri de içinde olmak üzere) çubuk grafiği için depo sayısını girin.

  Taşma bölmesi

  Sağa doğru kutusunda değer üzerindeki tüm değerler için depo oluşturmak için bu onay kutusunu seçin. Değeri değiştirmek için kutusunda farklı bir ondalık sayı girin.

  Aşağı taşma bölmesi

  Sağa doğru kutusunda altına değere eşit veya tüm değerler için depo oluşturmak için bu onay kutusunu seçin. Değeri değiştirmek için kutusunda farklı bir ondalık sayı girin.

  Ekseni Biçimlendir görev bölmesi

İpucu : Histogram grafiği ve bu grafiğin istatistiksel verilerinizi görselleştirmeye nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Excel ekibi tarafından yazılan histogram, Pareto grafiği ve kutu ve çizgi grafiği hakkındaki bu blog gönderisine göz atın. Ayrıca bu blog gönderisinde açıklanan diğer yeni grafik türleri de ilginizi çekebilir.

Otomatik seçeneği (Scott'ın normal başvuru kuralı)   

Otomatik seçenek formülü

Scott’ın normal başvuru kuralı, histogramın veri kümesine göre varyansında sapmayı en aza indirmeyi dener ve bu arada da verilerin normal dağılımlı olduğunu varsayar.

Taşma Kutusu'nu seçeneği   

Taşma bölmesi seçeneği formülü

Yetersiz Kutusu'nu seçeneği   

Aşağı taşma bölmesi seçeneği formülü

 1. Verilerinizi seçin.

  (Tipik bir çubuk grafik için veri örneği bağlıdır.)

  Yukarıdaki örnek çubuk grafiği oluşturmak için kullanılan veriler
 2. Ekleme > Grafik'i tıklatın.

  Word'ün Ekle sekmesinin Çizimler grubundaki Grafik düğmesi
 3. Grafik Ekle iletişim kutusunda, altında Tüm grafikler, çubuk grafiği tıklatın ve Tamam' ı tıklatın.

İpuçları : 

 • Grafiğinizin görünümünü özelleştirmek için Şeritte Tasarım ve Biçim sekmelerini kullanın.

 • Bu sekmeler görmüyorsanız, çubuk Grafik araçları ' nın Şeride eklenmesini için içinde herhangi bir yeri tıklatın.

Grafik Araçları için kullanılan Tasarım ve Biçim sekmeleri

 1. Grafiğin yatay eksene sağ tıklayın, Ekseni Biçimlendir'itıklatın ve sonra Eksen Seçenekleri' ni tıklatın.

  Kısayol menüsündeki Ekseni Biçimlendir komutu
 2. Ekseni Biçimlendir görev bölmesinde ayarlamak istediğiniz hangi seçeneklerin karar vermek için aşağıdaki tabloda bulunan bilgileri kullanın.

  Seçenek

  Açıklama

  Kategoriye göre

  Metin yerine sayısal tabanlı Kategoriler (yatay eksen) bu seçeneği belirleyin. Çubuk grafiği, aynı kategorileri gruplandırma ve değer ekseni değerleri toplamak.

  İpucu : Metin dizelerinin kaç kez göründüğünü saymak için, bir sütun ekleyin ve bu sütunu “1” değeriyle doldurun; ardından hisotgram çizin ve bölmeleri Kategoriye Göre ayarlayın.

  Otomatik

  Çubuk grafikler için varsayılan ayar budur.

  Depo genişliği

  Her aralıktaki veri noktalarının sayısı için pozitif bir ondalık sayı girin.

  Depo sayısı

  (Taşma ve yetersizlik bölmeleri de içinde olmak üzere) çubuk grafiği için depo sayısını girin.

  Taşma bölmesi

  Sağa doğru kutusunda değer üzerindeki tüm değerler için depo oluşturmak için bu onay kutusunu seçin. Değeri değiştirmek için kutusunda farklı bir ondalık sayı girin.

  Aşağı taşma bölmesi

  Sağa doğru kutusunda altına değere eşit veya tüm değerler için depo oluşturmak için bu onay kutusunu seçin. Değeri değiştirmek için kutusunda farklı bir ondalık sayı girin.

  Ekseni Biçimlendir görev bölmesi

İpucu : Histogram grafiği ve bu grafiğin istatistiksel verilerinizi görselleştirmeye nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Excel ekibi tarafından yazılan histogram, Pareto grafiği ve kutu ve çizgi grafiği hakkındaki bu blog gönderisine göz atın. Ayrıca bu blog gönderisinde açıklanan diğer yeni grafik türleri de ilginizi çekebilir.

Not : Çözümleme Araç Takımı için bu sürümünü kullanılamaz olarak Mac 2011 için Excel'de bir çubuk grafik oluşturamazsınız.

Mac için Excel 2016'da çubuk grafik oluşturmak için şu adımları izleyin:

 1. Çözümleme Araç Takımı yüklediğiniz emin olun. Daha fazla bilgi için Excel'de Çözümleme Araç Takımı'nı yüklemekonusuna bakın.

 2. Çalışma sayfasında bir sütuna giriş verilerini yazın ve isterseniz ilk hücreye bir etiket ekleyin. Öğe miktarları veya test puanları gibi nicel sayısal veriler kullandığınızdan emin olun. Histogram aracı, metin olarak girilen tanımlama numaraları gibi nitel sayısal verilerle çalışmaz.

 3. Bir sonraki sütuna küme sayılarını küçükten büyüğe yazın ve yine isterseniz ilk hücreye bir etiket ekleyin. Küme sayılarınız olarak ne yazacağınızı bilmiyorsanız, verilerinizi gözden geçirin ve doğal aralıklar görüp göremediğinize bakın. Bu aralıklar küme olarak da bilinir ve Histogram aracı bu kümelere göre verilerinizi çizer.

  Çözümlemeniz için daha yararlı olabileceklerinden kendi ikili sayılarınızı kullanmak iyi bir fikirdir. Herhangi bir ikili sayı girmezseniz, Histogram aracı giriş aralığındaki en küçük ve en büyük değerleri başlangıç ve bitiş noktaları olarak kullanmak suretiyle, eşit olarak dağıtılmış ikili aralıklar oluşturur.

  Burada, histogramda kullanabileceğiniz iki örnek sütun verilmiştir:

  Tamamlanmış Power View Raporu

 4. Veri sekmesinde Veri Çözümlemesi'ne tıklayın.

  Outlook Kişiler sayfasında, "Yeni" komutu için açıklama balonu bulunan araç çubuğunun ekran görüntüsü.

 5. Histogram > Tamam'a tıklayın.

 6. Giriş'in altında aşağıdakileri yapın:

  1. Giriş Aralığı kutusunun içine tıklayın ve sonra ilk veri sütunundaki hücreleri seçin.

  2. Küme Aralığı kutusunun içine tıklayın ve sonra ikinci veri sütunundaki hücreleri seçin.

   Çalışma sayfasında sütun etiketleri kullandıysanız, bunları hücre başvurularına ekleyebilirsiniz.

   İpucu : Ayrıca, iletişim kutusunu geçici olarak daraltıp çalışma sayfasında aralıkları seçmek için Site Posta Kutusu Uygulaması öğesine de tıklayabilirsiniz. Düğmeye yeniden tıklandığında iletişim kutusunu genişletilir.

 7. Hücre başvurularına sütun etiketleri eklediyseniz, Etiketler kutusunu işaretleyin.

 8. Çıkış seçenekleri'nin altında, histogramın konumunu belirtirsiniz:

  • Histogramı aynı sayfaya yerleştirmek için, Çıkış Aralığı'na tıklayın ve Çıkış Aralığı kutusunun içine tıklayın. Sayfada histogramınızın yerleştirilmesini istediğiniz yere tıklayın.

  • Histogramı yeni bir sayfaya yerleştirmek için, Yeni Çalışma Sayfası Katmanı'na tıklayın.

  • Histogramı yeni bir çalışma kitabına yerleştirmek için, Yeni Çalışma Kitabı'na tıklayın.

 9. Aşağıdaki kutulardan birini veya daha fazlasını işaretleyin:

  • Pareto (sıralı çubuk grafik) Verileri artan sıklık sırasına göre gösterir.

  • Birikmeli Yüzde     Birikmeli yüzdeleri gösterir ve çubuk grafiğe bir birikmeli yüzde çizgisi ekler.

  • Grafik Çıktısı     Ekli bir çubuk grafik gösterir.

 10. Tamam'ı tıklatın.

Excel Online’de bir histogramı (sıklık verilerini gösteren bir sütun grafiği) görüntüleyebilirsiniz ancak Çözümleme Araç Takımı ve Excel Online’de desteklenmeyen bir eklenti gerektirdiği için histogram oluşturamazsınız.

Excel Masaüstü uygulamanız varsa, Excel masaüstünüzü ve çubuk grafik oluşturmaüzerinde açmak için Excel'de Aç düğmesini kullanabilirsiniz.

Excel’de Aç düğmesi

 1. Verilerinizi seçmek için dokunun.

  Yukarıdaki örnek çubuk grafiği oluşturmak için kullanılan veriler
 2. Telefonda başladıysanız, Şerit göstermek için Düzenle simgesini Düzenle simgesi dokunun. ve Girişöğesine dokunun.

 3. Ekle ' ye dokunun > grafikleri > çubuk grafik.

  Gerekirse, grafik öğelerini özelleştirebilirsiniz.

  Not : Bu özelliği kullanabilmek için Office 365 aboneliğiniz olmalıdır. Office 365 abonesiyseniz, Office'in en son sürümünü kullandığınızdan emin olun.

  Office 365’i veya Excel’in en son sürümünü deneyin

 1. Verilerinizi seçmek için dokunun.

  Yukarıdaki örnek çubuk grafiği oluşturmak için kullanılan veriler
 2. Telefonda başladıysanız, Şerit göstermek için Düzenle simgesini Düzenle simgesi dokunun ve sonra Girişdokunun.

 3. Ekle ' ye dokunun > grafikleri > çubuk grafik.

Excel'de bir çubuk grafik oluşturmak için iki veri türlerini sağlama — çözümlemek istediğiniz verileri ve sıklık ölçmek istediğiniz aralıklarını temsil eden ikili sayıları. Çalışma sayfasında iki sütunlardaki veriler düzenlemelisiniz. Bu sütunlar aşağıdaki verileri içermelidir:

 • Veri girişi    Çubuk grafik aracını kullanarak çözümlemek istediğiniz verileri budur.

 • İkili sayıları    Veri analizi giriş verisindeki ölçüm için kullanmak istediğiniz çubuk grafiği aralıkları aracını bu sayıları temsil eder.

Çubuk grafik aracını kullandığınızda, Excel her veri Kutusu'ndaki veri noktası sayısını sayar. Sayı en düşük ilişkili ve eşit veya en büyük küçüktür için veri depo bağlı sayısından büyükse, bir veri noktasına belirli bir Kutusu'na dahil edilir. Küme aralığı belirtilmezse, Excel giriş verilerinin küçük ve en büyük değerleri arasında eşit dağıtılmış bir dizi oluşturur.

Çubuk grafik çözümleme çıkışını yeni bir çalışma sayfasına (veya yeni bir çalışma kitabındaki) görüntülenir ve bir çubuk grafik tablo ve çubuk grafik tablosundaki verileri gösteren bir sütun grafiği gösterir.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×