Excel Sözlüğü

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

3-B

A

B

C

D

E

F

G

H

Ben

J

M

M

N

O

P

SORU

R

S

T

U

V

W

X

3-B

Sayfanın Başı

3-B başvuru

İki veya daha fazla çalışma kitabındaki yayılmış bir aralık başvurusu.

3-B duvarlar ve zemin

Boyut ve sınırları grafiğe verin birçok 3-b grafik türleri çevreleyen alanları. Çizim alanı iki duvarlar ve zemin bir görüntülenir.

A

Sayfanın Başı

etkinleştirme

Bir grafik sayfası veya çalışma sayfasını etkin yapmak veya seçili sayfa için. Hangi sekmeleri görüntülendiğini, etkinleştirme sayfası belirler. Bir sayfayı etkinleştirmek için çalışma kitabındaki bir sayfa sekmesini tıklatın.

etkin hücre

Seçili hücreye yazmaya başladığınızda, veri girilmeden. Bir kerede tek bir hücre etkindir. Etkin hücrenin tarafından yoğun kenarlık sınırlıdır.

etkin sayfa

Çalışma kitabında üzerinde çalıştığınız sayfanın. Etkin çalışma sayfasının sekmesindeki kalın adıdır.

adres

Bir nesneyi, belge, dosya, sayfa veya diğer hedef yolu. Bir adresi bir URL (Web adresi) veya bir UNC yolu (ağ adresi) olabilir ve Word yer işareti veya Excel hücre aralığı gibi bir dosya içinde belirli bir konuma içerebilir.

alternatif başlangıç klasörü

Çalışma kitaplarını veya, Excel ve yeni çalışma kitapları oluştururken kullanılabilir olmasını istediğiniz şablonları başlattığınızda otomatik olarak açılmak üzere istediğiniz diğer dosyaları içeren XLStart klasörü yanı sıra bir klasör.

alternatif başlangıç klasörü

Çalışma kitaplarını veya, Excel ve yeni çalışma kitapları oluştururken kullanılabilir olmasını istediğiniz şablonları başlattığınızda otomatik olarak açılmak üzere istediğiniz diğer dosyaları içeren XLStart klasörü yanı sıra bir klasör.

değişken

Veya hesaplamalar yapmak için bir işlev kullanan değerleri. Bir işlev kullanıyordur bağımsız değişken işleve belirli türüdür. İçinde işlevleri kullanılan yaygın bağımsız değişkenler, sayılar, metin, hücre başvuruları ve adlarını ekleyin.

array

Satırlar ve sütunlar düzenlenmiş bağımsız değişkenlerin bir grup, birden çok sonuç üreten ya da çalışmasına tek formüller oluşturmak için kullanılır. Yaygın formül bir dizi aralığını paylaştırır; dizi sabitini bir bağımsız değişken olarak kullanılan sabitler grubudur.

dizi formülü

Bir veya daha fazla birden çok hesaplama gerçekleştirir bir formül değerlerini ayarlar ve sonra tek bir sonuç veya birden çok sonuç verir. Dizi formüllerini alınırlar kaşlı ayraçlar {} arasında ve CTRL + SHIFT + ENTER tuşlarına basarak girildi.

ilişkili Özet Tablo raporu

PivotChart raporunun kaynak veri sağlayan Özet Tablo raporu. Yeni bir PivotChart raporu oluşturduğunuzda, otomatik olarak oluşturulur. Ya da raporunun düzenini değiştirdiğinizde, diğeri de değişir.

otomatik biçim

Yerleşik bir veri aralığına uygulayabileceğiniz hücre biçimlerini (örneğin, yazı tipi boyutunu, desenleri ve hizalama) topluluğudur. Excel özeti ve seçili aralıktaki ayrıntı düzeyleri belirler ve buna göre biçimleri uygulanır.

eksen

Ölçü için bir başvuru çerçevesi kullanılan grafik çizim alanı çevreleyen bir satır. Y eksenini genellikle dikey eksen olur ve verileri içerir. X eksenindeki genellikle yatay eksen ve kategorileri içerir.

B

Sayfanın Başı

Temel adres

Köprü eklediğinizde, Excel için hedef adresini kullanan göreli yolu. Bu bir Internet adresini (URL), sabit sürücünüzdeki bir klasör için bir yol veya ağ üzerinde bir klasör için bir yol olabilir.

kenarlık

Çalışma sayfası hücreleri veya grafikler, resimler veya metin kutuları gibi nesneleri uygulanabilir dekoratif bir satır. Kenarlıklarını ayırt etmek, vurgulamak veya öğeleri gruplandırın.

C

Sayfanın Başı

hesaplanan sütun

Excel tablosunda hesaplanan sütun ayarlar tek bir formül her satır için kullanır. Böylece formülü hemen o satırlar için genişletilmiş ek satır eklemek için otomatik olarak genişler.

Hesaplanan alan (veritabanı)

Bir alanı, bir veritabanından veri yerine bir ifadenin sonucunu görüntüleyen sorgu sonuç kümesi.

Hesaplanan alan (Özet Tablo raporu)

Bir PivotTable raporu veya oluşturduğunuz bir formül kullanan PivotChart raporu bir alanı. Hesaplanan alanlar PivotTable veya PivotChart raporu diğer alanlara içeriğini kullanarak hesaplamalar.

hesaplanmış öğe

Bir öğe içinde bir PivotTable alanı veya bir formül kullanan PivotChart Alanı oluşturursunuz. Hesaplanan öğeler PivotTable raporu veya PivotChart raporu aynı alanı diğer öğeleri içeriğini kullanarak hesaplamalar.

Kategori ekseni

Grafik eksenini her veri noktası için kategorisini temsil eder. Bunu, Çey1, Çey2 ve Çey3 gibi rastgele metin değerlerini gösterir; Ölçeklenmiş sayısal değerleri görüntüleyemez.

Kategori alanı

PivotChart raporu Kategori alanında görüntülenen bir alan. Bir kategori alanı öğeler kategori eksen etiketleri olarak görünür.

hücre

Bir satır ve sütun bir çalışma sayfasında veya tablo, bilgi girmeniz kesişimi oluşturduğu bir kutudur.

hücre başvurusu

Çalışma sayfasında bir hücre kaplayan koordinatlar ayarlayın. Örneğin, B3 B sütununda ve 3 satır kesişimi görüntülenen hücrenin başvurusu olduğu.

bir sertifika yetkilisi

Ticari kuruluş veya bu yazılım geliştiriciler dijital sertifikalar sağlamak üzere Microsoft sertifika sunucusu makrolar ve kullanıcıları imzalamak için kullanabileceği gibi araçları kullanan bir şirket içindeki Grup belgeleri imzalamak için kullanabilirsiniz.

değişiklik geçmişi

Paylaşılan çalışma kitabında korunacağı geçmiş düzenleme oturumlarında yapılan değişiklikler hakkında bilgi. Bilgileri değişikliği gerçekleştiğinde her değişikliği yapan kişinin ve hangi verilerin değiştirildiği adını içerir.

grafik alanı

Tüm grafik ve tüm öğeleri.

grafik sayfası

Yalnızca bir grafik içeren bir çalışma kitabındaki bir sayfa. Bir grafik sayfası, grafik veya ayrı ayrı çalışma sayfası verilerinden bir PivotChart raporu veya PivotTable raporu görüntülemek istediğinizde yararlıdır.

sütun alanı

PivotTable raporunda bir sütun Yönlendirme atamalıdır bir alan. Sütun alanı ile ilişkili öğeler sütun etiketleri olarak görüntülenir.

sütun başlığı

Alan adı içeren her veri bölmesi sütunun üstündeki gölgeli alanı.

sütun başlığı

Harfli veya numaralandırılmış gri alanı her sütunun üstündeki. Bir sütunun tamamını seçmek için sütun başlığına tıklayın. Bir sütunun genişliğini azaltmak veya artırmak için satır sütun başlığının sağa doğru sürükleyin.

karşılaştırma ölçütleri

Verileri bulmak için kullanılan bir küme arama koşullarının. Karşılaştırma ölçütleri olabilir eşleştirmek istediğiniz karakter, "Kuzey Rüzgarı Tüccarları" veya bir ifade gibi bir dizi gibi "> 300."

karşılaştırma işleci

Karşılaştırma ölçütü iki değerlerini karşılaştırmak için kullanılan bir oturum açma. Altı standartları için eşittir = = > büyüktür, < küçüktür > = büyüktür veya eşittir, < = küçüktür veya eşittir ve <> eşit değil.

koşullu biçim

Belirtilen bir koşul doğru olduğunda, Excel otomatik olarak hücrelere geçerli hücre gölgelendirme veya yazı tipi rengi gibi bir biçim.

birleştirme tablosu

Hedef alanında görüntülenen birleştirilmiş sonuçlar tablosu. Excel, belirlediğiniz kaynağı alanı değerleri, seçtiğiniz özet işlevini uygulayarak birleştirme tablosu oluşturur.

sabit

Hesaplanmamış bir değer. Örneğin, 210 sayısı ve "Çeyrek gelirleri" metni birer sabittir. İfade veya ifadenin sonucu olan bir değer sabit değildir.

kısıtlamalar

Bir çözücü sorun sınırlamaları çaldırır. Kısıtlamaları ayarlanabilir hücreler, hedef hücreyi veya doğrudan veya dolaylı olarak hedef hücreyle ilgili diğer hücrelere uygulayabilirsiniz.

kopyalama alanı

Verileri başka bir konuma yapıştırma istediğinizde kopyaladığınız hücreler. Taşınan kenarlığı Hücreleri kopyaladıktan sonra bunları bunlar kopyalanmış olduğunu belirtmek için görüntülenir.

ölçüt

Hangi kayıtların sonuçta içerdiği sınırlamak için belirttiğiniz koşullara için bir sorgu ayarlayın. Örneğin, aşağıdaki ölçütün sipariş miktarı alanını değeri olduğu 30. 000 ' büyük kayıtları seçer: sipariş miktarı > 30000.

Ölçüt bölmesi

Sonuçta bulunan kayıtları sınırlamak için kullanılan ölçütü görüntüleyen pencerenin alanını sorgunuzu ayarlayın.

geçerli bölge

Doldurulmuş hücreler bloğunu şu anda seçili hücreyi veya hücreleri içeren. İlk boş satırı veya sütunu için tüm yönlerde bölge genişletir.

özel hesaplama

Diğer hücrelerdeki veri alanındaki değerleri kullanarak bir PivotTable raporunun veri alanındaki değerleri özetleme yöntemidir. Özel hesaplamalar oluşturmak için bir veri alanı için PivotTable alan iletişim kutusunda liste olarak göster verileri kullanın.

D

Sayfanın Başı

veri formu

Bir kerede bir eksiksiz kaydını görüntüleyen bir iletişim kutusu. Veri formları, ekleme, değiştirme, bulun ve kayıtları silmek için kullanabilirsiniz.

veri etiketi

Tek bir veri noktası veya veri sayfası hücreden kaynaklanan değerini gösteren bir veri işaretçisi hakkında ek bilgi sağlayan bir etiket.

veri işaretleyici

Çubuk, alan, nokta, dilim veya tek bir veri noktasını gösteren grafik veya veri sayfası hücreden kaynaklanan değerini başka bir simge. İlgili veri işaretçileri bir grafikteki bir veri serisini oluşturur.

Veri bölmesi

Alanı sonuç görüntüler pencerenin sorgunuzu belirleyin.

veri noktaları

Grafikte çizilen tek tek değerler. Bir veri serisi ilgili veri noktaları olun. Veri noktalarını çubukları, sütunları, satırları, dilimler, nokta ve diğer şekiller tarafından temsil edilir. Bu şekiller veri işaretçileri adı verilir.

veri bölgesi

Boş hücreleri veya veri sayfası kenarlıklarını ve veri içeren bir hücre aralığını sınırlıdır.

veri serisi

Grafikte çizilen ve veri sayfası satırlar veya sütunlar ' noktanın ilgili veri noktaları. Her bir grafikteki veri serisini benzersiz renk veya desen bulunur. Bir grafikteki bir veya daha fazla veri serisi çizebilirsiniz. Pasta grafikler tek bir veri seriniz var.

veri serisi

Grafikte çizilen ilgili veri noktaları. Her bir grafikteki veri serisini benzersiz renk veya desen bulunur ve grafik göstergede gösterilir. Bir grafikteki bir veya daha fazla veri serisi çizebilirsiniz. Pasta grafikler tek bir veri seriniz var.

veri kaynağı

Bir saklı bir veritabanına bağlanmak için kullanılan "kaynak" bilgi kümesi. Veri kaynağı adı ve veritabanı sunucusu konumunu, adını veritabanı sürücüsü ve oturum açtığınızda, veritabanı gereken bilgiler ekleyebilirsiniz.

veri kaynağı sürücüsü

Belirli bir veritabanına bağlanmak için kullanılan program dosyası. Her veritabanı programı veya yönetim sistemi farklı bir sürücü gerektirir.

veri tablosu

Bir veya daha fazla formülde farklı değerlerini değiştirme sonuçlarını gösteren bir hücre aralığı. İki tür veri tabloları vardır: bir girdi tablolar ve iki giriş tablolar.

grafiklerde veri tablosu

Bazı grafikler için eklenebilir ve grafiği oluşturmak için kullanılan sayısal veri içeren bir kılavuz. Veri tablosu genellikle grafiğin yatay eksene bağlı olduğu ve onay işareti etiketleri yatay eksende yerini alır.

verilerin doğrulanması

Hangi verilerin kısıtlamalar tanımlamak için kullanabileceğiniz bir Excel özelliği yapabilir veya bir hücre ve doğru girdiler için kullanıcılara sor ve kullanıcıları hatalı girişler hakkında bilgilendirmek iletileri görüntülemek için girilmesi gerekir.

veritabanı

Belirli bir konu veya amaçla ilgili veri koleksiyonu. Bir veritabanı içinde bir çalışana veya sırada gibi belirli bir varlık hakkında bilgi tabloları, kayıtları ve alanları sınıflandırılır.

DDE konuşma

İletişim kurmak ve özel işlevler ve dinamik veri değişimi (DDE) bilinen kodu aracılığıyla veri değişimi iki uygulamalar arasındaki etkileşimi.

Varsayılan başlangıç çalışma

Excel'i başlattığınızda görüntülenen kaydedilmemiş, yeni çalışma kitabı. Yalnızca, diğer çalışma kitaplarına XLStart klasörüne dahil henüz varsayılan başlangıç çalışma kitabını görüntülenir.

varsayılan çalışma kitabı şablonu

Yeni çalışma kitapları varsayılan biçimini değiştirmek için oluşturduğunuz kitap.xlt şablonu. Excel şablonu Excel'i başlatın veya yeni bir çalışma kitabını şablon belirtmeden oluşturduğunuzda, boş bir çalışma kitabı oluşturmak için kullanır.

varsayılan çalışma sayfası şablonu

Yeni çalışma sayfaları varsayılan biçimini değiştirmek için oluşturduğunuz sayfa.xlt şablonu. Excel çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklediğinizde, boş bir çalışma sayfası oluşturmak için şablon kullanır.

Bağımlılıklar

Diğer hücrelere başvuruda bulunan formüller içeren hücreler. Formülü D10 hücre içeriyorsa, B5; Örneğin, = D10 hücredir B5 hücresinin bir bağımlı.

hedef alan

Hücre aralığını birleştirmeye özetlenmiş verileri tutmak için seçin. Hedef alanın, kaynak veri olarak aynı çalışma sayfasında veya farklı bir çalışma sayfasındaki olabilir. Çalışma sayfasında yalnızca bir konsolidasyon içerebilir.

ayrıntı verileri

Otomatik alt toplamlar ve çalışma sayfası ana hatlar, alt toplam satırları veya sütunları için Özet verileri göre toplanır. Normalde bitişik ayrıntı verilerini ve yukarıda veya sol tarafındaki özet verileri.

İzdüşüm Çizgileri

Çizgi ve alan grafiklerde bir verilerinden genişletme satırları kategori (x) eksenin üzerine gelin. Bir veri işaretçisi sona ereceği ve sonraki netleştirmek için faydalıdır alanı grafiklerde başlar.

aşağı açılır liste kutusu

Bir denetimi bir menü, araç çubuğunda veya liste kutusunun yanındaki küçük oku tıklattığınızda, seçenek listesini gösteren iletişim kutusu.

Değer alanı

Bir alanı bir kaynak liste, tablo veya bir PivotTable raporu veya PivotChart raporu özetlenmiş verileri içeren veritabanı. Değer alanı genellikle istatistikler veya satış miktarları gibi sayısal veriler içerir.

değerler alanı

Özet verileri içeren bir Özet Tablo raporu bölümü. Her bir hücredeki değerleri alanının değerleri kaynak kayıtları veya satırları verilerinin özetini temsil eder.

E

Sayfanın Başı

katıştırılmış grafik

Çalışma sayfasında yerine ayrı bir grafik sayfasına yerleştirilir bir grafik. Eklenmiş grafikler, görüntülemek veya bir grafiği veya grafiğin kaynak verilerinin veya çalışma kitabında diğer bilgileri içeren bir PivotChart raporu yazdırmak istediğiniz zaman kullanışlıdır.

hata çubukları

Genellikle istatistiksel veya bilimsel verilerinizde kullanılan, hata çubukları olası hata veya her veri işaretçisi göre belirsizlik derecesini serideki gösterin.

Excel Eklentisi

Komutlar ve İşlevler Excel'e eklemek için bilgisayarınızda yüklü bileşenleri. Bu eklenti programları Excel'e özgü. Excel veya Office için sağlanan diğer eklenti programları Bileşen Nesne Modeli (COM) eklentileri şunlardır.

Word’e tek sayfa numarasına sahip farklı bir sayfa ekleme

Daha önce Excel listesi olarak bilinen, oluşturma, biçimlendirme ve çalışma sayfanızdaki verileri düzenlemek için bir Excel tablosunu genişletin.

ifade

Tek bir değer olarak değerlendirilen birleşimi işleçleri, alan adları, işlevleri, sabit değerleri birleştirme ve sabitler. İfadeler ölçütleri belirtebilirsiniz (sipariş miktarı gibi > 10000) veya alan değerlerini üzerinde hesaplamalar (gibi fiyat * miktar).

dış veriler

Access, dBASE veya sorgu ve sorgu başlattığınız program ayrı olan SQL Server gibi bir veritabanında depolanan verileri.

dış veriler

Excel dışında depolanan verileri. Access'te, dBASE, SQL Server veya bir Web sunucusuna oluşturulan veritabanlarını örnekler içerir.

dış veri aralığı

Bir çalışma sayfasına duruma ancak, Excel dışında gibi bir veritabanı veya metin dosyasında kaynaklanan veri aralığı. Excel'de, verileri biçimlendirin veya diğer verileri yaptığınız gibi hesaplamalarda kullanabilirsiniz.

dış başvuru

Başvuru bir hücre veya aralık başka bir Excel çalışma kitabındaki bir sayfada veya başka bir çalışma kitabındaki tanımlı bir ada başvuru.

F

Sayfanın Başı

alan (veritabanı)

Bir tabloda depolanan son adı veya sipariş miktarı gibi bilgileri kategorisi. Sorgunun sonuç kümesi kendi veri bölmesinde görüntülediğinde, bir alanı sütun olarak gösterilir.

alan (Özet Tablo raporu)

Bir PivotTable veya PivotChart raporunda bir alan kaynak verilerdeki türetilen veri kategorisi. PivotTable raporları, satır, sütun, sayfa ve veri alanları vardır. PivotChart raporları serisi, kategori, sayfa ve veri alanları vardır.

dolgu tutamacı

Seçimin sağ alt köşesindeki küçük siyah kareyi. Doldurma tutamacını üzerine geldiğinizde, işaretçi siyah artı dönüşür.

filtre

Belirttiğiniz koşulları karşılayan bir listede yalnızca istediğiniz satırları görüntülemek için. Bir veya birden çok belirli değerleri, hesaplanan değerler veya koşullarla eşleşen satırları görüntülemek için Otomatik Filtre Uygula komutunu kullanın.

yazı tipi

Tüm sayılar, simgeler ve alfabetik karakterler için uygulanan grafik tasarım. Tür veya yazı biçimi olarak da bilinir. Arial ve Courier yeni yazı tiplerini olarak verilebilir. Gibi çeşitli stillere ve 10 punto gibi kalın yazı tipleri farklı boyutlarda genellikle gelir.

Formül

Yeni bir değer adları, işlevleri veya o birlikte bir hücredeki işleçleri alanında, bir dizi değerleri, hücre başvuruları. Bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar.

formül çubuğu

Girmek veya değerleri veya hücreleri veya grafikler formüllerde düzenlemek için kullandığınız Excel penceresinin en üstündeki çubuğunda. Sabit değer veya formül etkin hücrede saklanan görüntüler.

Formül Paleti

Yardımcı olan bir araç oluşturma veya bir formülü düzenleyin ve işlevleri ve bunların bağımsız değişkenleri hakkında da bilgi sağlar.

işlev (Microsoft Query)

Bir hesaplamanın sonuçlarına dayanan bir değer döndüren bir ifade. Sorgu veri kaynakları Avg, BAĞ_DEĞ_SAY, MAK, Min ve Topla işlevlerini destek varsayar. Bazı veri kaynakları, bunların tümü desteklemiyor olabilir veya ek işlevleri destekleyebilir.

işlev (Office Excel)

Bir değeri veya değerleri, götüren önceden formül bir işlemi yapar ve bir değer veya değerler döndürür. Basitleştirmeye ve kısaltmaya formülleri çalışma sayfasında, özellikle de uzun veya karmaşık hesaplamalar işlevlerini kullanın.

G

Sayfanın Başı

Hedef arama

Bir hücrenin değerini ayarlayarak bir hücre için belirli bir değeri bulmak için bir yöntem. Bu hücreye bağımlı olan formül kadar belirttiğiniz bir hücredeki değeri hedef arama, Excel farklı olduğunda istediğiniz sonucu verir.

kılavuz

Nesneleri hizalamak için kullanılan kesişen satır kümesi.

grafiklerdeki kılavuz çizgileri

Çizgi ekleyebilirsiniz görüntüleme ve veri değerlendirmek kolaylaştıran grafiğe. Bir eksendeki onay işaretleri kılavuz çizgileri çizim alanını genişletme.

grup

Anahat veya PivotTable raporu, bir veya daha fazla ayrıntı satırları veya bitişik ve bağımlı özet satırı veya sütunu olan sütunlar.

H

Sayfanın Başı

Yüksek-Düşük çizgileri

2-B çizgi grafiklerindeki yüksekten genişletme satırları, her kategoride en düşük değeri. Yüksek-Düşük çizgileri genellikle hisse senedi grafikleri kullanılır.

Geçmiş çalışma sayfası

Değiştir, ne zaman ve nerede yapıldığı, hangi verilerin silinen veya değiştirilen ve çakışmaları nasıl düzeltildiği yapan kişinin adı gibi paylaşılan bir çalışma kitabında, izlenen değişiklikleri listeler ayrı çalışma sayfası.

I

Sayfanın Başı

tanımlayıcı

Bir ifadede kullanılan bir alan adı. Örneğin, sipariş miktarı sipariş miktarına içeren bir alan tanımlayıcısı (alan adı) olduğu. Bir ifade kullanabilirsiniz (gibi fiyat * miktar) yerine bir tanımlayıcı.

örtük kesişim

Bir hücre aralığı, yerine tek bir hücre gibi hesaplanan tek bir hücre başvurusu. Formülü C10 hücresini içeriyorsa, B5: B15 = * 5, Excel hücreleri B10 ve C10 aynı satırda olduğundan bu B10 hücredeki değeri 5 ile çarpar.

dizin

Veriler için aramayı hızlandırır bir veritabanı bileşeni. Tarafından bir tabloyu bir dizin varsa, tabloda veri bulunabilir dizinde arıyorsunuz.

iç birleşim

Sorgu, birleştirilen alanlarda aynı değerlere sahip kayıtları nerede seçilir iki tablo arasında birleştirme türünü varsayılan. İki eşleşen kayıtların her tablodan birleştirilir ve sonuç kümesinden bir kayıt olarak görüntülenir.

giriş hücresi

Her bir veri tablosu değerden giriş hücresi konur. Çalışma sayfasında herhangi bir hücreyi, giriş hücresinin olabilir. Veri tabloları formüllerde, giriş hücresinin veri tablosu parçası olarak gerek yoktur, ancak giriş hücresine başvurması gerekir.

Satır ekle

Excel tablosunda, özel bir satır veri girişini kolaylaştırır. Ekleme satırı yıldız işareti gösterilir.

Internet Explorer

HTML dosyalarını yorumlama, onları Web sayfalarına biçimleri ve bunları kullanıcıya görüntüleyen bir Web tarayıcısı. Internet Explorer Microsoft Web sitesinden http://www.microsoft.com indirebilirsiniz.

öğe

PivotTable ve PivotChart raporları bir alanın alt kategori. Örneğin, "Ay" alanı "Ocak", "Şubat," gibi öğeleri sahip ve benzeri.

yineleme

Belirli bir sayısal koşul yerine kadar çalışma sayfasının yinelenen hesaplama.

J

Sayfanın Başı

katıl

Burada eşleşen ilişkili alanları kayıtlarından birleştirilir ve bir kayıt olarak gösterilen birden çok tablo arasında bir bağlantı. Eşleşmeyen kayıtları dahil veya hariç, birleştirme türüne bağlı olarak.

Birleştirme çizgisi

Sorgu, programlarını ve iki tablo arasında alanları bağlayan bir çizgi sorgu verileri nasıl ilişkilidir. Sorgunun sonuç kümesi için hangi kayıtların seçileceğini birleştirme türünü belirtir.

Birleştirme çizgisi

Sorgu, çizgi, verileri nasıl ilişkili olduğunu gösterir ve iki tablo arasında alanları bağlanır. Sorgunun sonuç kümesi için hangi kayıtların seçileceğini birleştirme türünü belirtir.

iki yana yaslama

Yatay aralık metin her iki sol ve sağ kenar eşit olarak hizalanır biçimde ayarlamak için. Metni bloklama yumuşak kenar, her iki yüzüne oluşturur.

L

Sayfanın Başı

gösterge

Desenleri veya veri serilerine veya kategorilere grafikteki atanmış olan renkleri tanımlayan bir kutudur.

gösterge anahtarları

Desenleri ve renkleri veri serisi (veya kategorisi) atanmış bir grafikte gösterme göstergeleri simgeler. Gösterge anahtarları gösterge girdileri solunda görüntülenir. Bir gösterge anahtarı biçimlendirme kendisiyle ilişkilendirilmiş veri işaretçisi biçimlendirir.

kilitli alan veya kayıt

Bir kaydı, alan veya başka bir nesneyi görüntülenmek üzere verir, ancak (sorguda salt okunur) değiştirilmiş değil veritabanında koşul.

M

Sayfanın Başı

eşlenmiş aralık

Bir aralıktaki bir XML eşlemesi öğe için bağlantılı XML listesi.

matris

Değerlerinin dikdörtgen bir dizi veya birbiriyle birleştirilmiş bir hücre aralığını diziler veya birden çok toplamlar veya ürünleri elde etmek için aralıklarını kullanır. Excel toplamlar veya ürünleri üretebileceği matris işlevleri önceden tanımlanmış.

birleştirilmiş hücre

İki veya daha fazla seçili hücrelerin birleştirilmesiyle oluşturulan tek bir hücre. Birleştirilmiş bir hücre için bir hücre başvurusu özgün seçili aralıktaki sol üst hücredir.

Microsoft Excel denetimi

Yerel bir Excel denetim bir ActiveX denetimi dışında.

Microsoft Visual Basic Yardımı

İçin Yardım almak için Excel'de Geliştirici sekmesindeki kod grubunda, Visual Basic Visual Basicöğesini tıklatın ve sonra Yardım menüsü altında Microsoft Visual Basic Yardımı' ı tıklatın.

hareketli ortalama

Bir veri serisinin bölümleri ortalamaları dizisini hesaplanan. Grafikte, hareketli ortalama bağlı daha fazla bilgi bu nedenle desen veya eğilim gösteren verilerdeki düzgünleştirir açıkça.

taşınan kenarlığı

Kesilen veya kopyalanan bir çalışma sayfası aralığını görünen animasyonlu bir kenarlığı. Taşınan kenarlığı iptal etmek için ESC tuşuna basın.

çok düzeyli kategori etiketleri

Kategori etiketleri, çalışma sayfası verilerini temel alan bir grafik otomatik olarak görüntülenme şeklini hiyerarşideki birden fazla satırındaki. Örneğin, başlık hazırlamanıza başlıkları olan bir satır yukarıda Tofu, elma ve armut görünebilir.

N

Sayfanın Başı

ad

Bir sözcük veya karakter dizesi hücreyi, hücre aralığı, formülü veya sabit değeri temsil eder. Ürünleri gibi anlaşılması kolay adları satışlar gibi aralıkları anlamak sabit başvurmak için kullanın! C20:C30.

Ad kutusu

Seçili hücre, grafik öğesi veya çizim nesnesinin tanımlayan formül çubuğunun sol ucunda kutusunu. Bir hücre veya aralık adlandırmak için ad kutusuna ad yazın ve ENTER tuşuna basın. Adlandırılmış bir hücreyi seçin ve taşımak için ad kutusuna adını tıklatın.

bitişik olmayan seçim

İki veya daha fazla hücreleri veya aralıkları birbirine dokunmayın seçimini. Bitişik olmayan seçimleri grafikteki çizme bıraktığınızda, birleştirilmiş seçimleri dikdörtgen şekli form emin olun.

OLAP olmayan kaynak verileri

Bir OLAP veritabanından dışında bir kaynaktan gelen PivotTable veya PivotChart raporu temelindeki verileri. Bu kaynakları ilişkisel veritabanları, Excel çalışma sayfalarındaki tablolar ve metin dosyası veritabanları içerir.

O

Sayfanın Başı

ObjectLink

Sınıf, belge adının ve bir nesnenin adını tanımlayıcı bir bağlantılı nesneyi açıklayan bir OLE veri biçimi. Bu veri öğelerin her biri bir Sıfırla biten dizi olur.

çevrimdışı küp dosyası

Dosya sabit diskinizin veya PivotTable veya PivotChart raporu için OLAP kaynak verileri depolamak için bir ağ paylaşımında oluşturun. Çevrimdışı küp dosyaları OLAP sunucuya bağlı olmadığınız sırada çalışmaya devam olanak tanır.

OLAP

Sorgulama ve raporlama, işlemleri yerine duruma getirilmiş bir veritabanı teknolojisi. OLAP verileri hiyerarşik olarak düzenlenmiş ve tablolar yerine küpleri depolanır.

OLAP sağlayıcı

Belirli türde bir OLAP veritabanından erişim sağlayan yazılım kümesidir. Bu yazılım, bir veri kaynağı sürücüsü ve bir veritabanına bağlanmak gerekli olan diğer istemci yazılımlarının içerebilir.

işlenen

Bir formülde işleç her iki tarafına öğeler. Excel'de, işlenenler değerleri, hücre başvuruları, adları, etiketler ve işlevleri olabilir.

işleç

Bir işareti veya simge ifade içinde Yapılacak hesaplamanın türünü belirtir. Vardır matematiksel, karşılaştırma, mantıksal ve başvuru işleçleri.

dış birleşim

Sorgu, bir tablodan tüm kayıtları nerede birleştirme seçili, başka bir tablodaki eşleşen hiçbir kaydı olsa. Eşleşen kayıtlar birleştirilir ve bir olarak gösterilen. Diğer tabloda sahip olmayan eşleşmeleri kayıtları boş gösterilmiştir.

dış birleşim

Bir tablodaki tüm hangi kayıtların seçileceğini içinde başka bir tablodaki eşleşen hiç kayıt olsa katılın. Eşleşen kayıtlar birleştirilir ve bir olarak gösterilen. Diğer tabloda sahip olmayan eşleşmeleri kayıtları boş olarak görüntülenir.

anahat

Çalışma sayfası verilerini Özet raporlar oluşturmak için hangi satırları veya sütunları ayrıntı verileri gruplandırılır. Anahat çalışma sayfasının tümünü veya seçili bir bölümünü özetleyebilirsiniz.

verileri seviyelendirme

Bir çalışma sayfası anahat içinde yer alan verileri. Özet ve ayrıntı satırları veya sütunları ana hattın Anahat verileri içerir.

anahat simgeleri

Seviyelendirilmiş bir çalışma sayfası görünümünü değiştirmek için kullandığınız simgeler. Gösterebilir veya artı işaretini, eksi işareti ve anahat düzeyi gösteren sayılar 1, 2, 3 veya 4 tuşlarına basarak ayrıntılı veri gizleyebilirsiniz.

OwnerLink

Sınıf, belge adının ve bir nesnenin adını tanımlayıcı katıştırılmış nesneler, açıklayan bir OLE veri biçimi. Bu veri öğelerin her biri bir Sıfırla biten dizi olur.

P

Sayfanın Başı

sayfa sonu

Çalışma sayfasını yazdırmak için ayrı sayfalar sonları ayırıcıyı. Excel otomatik sayfa sonları kenar boşluğu ayarlarını, kağıt boyutunu esas alarak ölçeklendirme seçenekleri ve eklediğiniz el ile sayfa sonlarını konumlarını ekler.

sayfa sonu önizlemesi

Yazdırılacak alanları ve sayfa sonları konumlarını gösteren çalışma sayfası görünümü. Beyaz alan yazdırılacak görüntülenir, otomatik sayfa sonları kesik çizgiler görünür ve el ile sayfa sonları düz çizgiler olarak görünür.

parametre

Excel'de, ekleme, değiştirme veya Excel Services da görüntülenebilir çalışma sayfası verilerini düzenlenebilir hücreleri belirtmek için parametreleri kaldırır. Çalışma kitabını kaydettiğinizde, değişiklikler sunucuda otomatik olarak yansıtılır.

parametre sorgusu

Çalıştırdığınızda, böylece aynı sorguyu farklı bir sonuç almak için kullanılabilir kümesini sonuç kayıtları seçmek için kullanılacak değerlerini (ölçüt) ister sorgu türünü ayarlar.

parola

Çalışma sayfası veya çalışma kitabını korumak için bir yol. Çalışma sayfası veya çalışma kitabı öğelerini parolayla korumaya aldığınızda, bu parolayı anımsa çok önemlidir. Bu olmadan, çalışma kitabı veya çalışma sayfasının korumasını kaldırmak için bir yolu yoktur. Büyük bir araya getirme güçlü parolalar ve küçük harf, sayı ve simgeleri her zaman kullanmanız gerekir. Zayıf parolalar bu öğeleri birlikte yüklemeyin. Sağlam parola: Y6dh! et5. Zayıf parola: House27. Böylece, yeniden yazmak zorunda anımsayabileceğiniz güçlü bir parola kullanın.

yapıştırma alanı

Kesilen veya kopyalanan Office Panosu kullanarak veriler için hedef.

Özet alanında

Çalışma alanı PivotTable veya PivotChart raporunun düzenini değiştirmek için alanları sürükleyin. Yeni bir raporda kesik mavi anahatları sitesinde çalışma pivot alanı belirtin.

PivotChart kategori alanı

Özet Grafik raporunda bir kategori yönlendirmesine atanan bir alan. Grafikte, kategoriler genellikle x eksenindeki veya grafiğin yatay eksen üzerinde görünür.

PivotChart raporu

Etkileşimli bir PivotTable raporu gibi veri analizini sunan grafik. Veri görünümleri, farklı ayrıntı düzeylerinde görmek veya grafik düzenini alanları sürükleyerek ve alanlarda öğeleri gösterme veya gizleme göre yeniden düzenleyin.

PivotChart seri alanı

Özet Grafik raporundaki seri yönlendirmeye atanmış bir alan. Grafikte, seriler göstergede gösterilir.

PivotTable verileri

PivotTable raporunda, bir kaynak liste veya tabloda veri alanlarından hesaplanır özetlenmiş verileri.

PivotTable genel toplamları

Satırdaki tüm hücreleri veya PivotTable raporunun bir sütundaki tüm hücreler için toplam değerler. Genel Toplam satırı veya sütunu değerleri PivotTable raporunun veri alanında kullanılan aynı özet işlevi kullanılarak hesaplanır.

Özet Tablo listesi

Excel PivotTable raporu benzer bir yapı oluşturmak izin veren Microsoft Office Web bileşeni. Kullanıcılar PivotTable listesi Web tarayıcısında görüntüleyebilir ve bir Excel PivotTable raporuna benzer bir şekilde düzenini değiştirin.

Özet Tablo raporu

Özetleyen ve Excel'e Dış olabilecekleriniz de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan veritabanı kayıtları gibi veriler çözümler etkileşimli, çapraz sekmeli Excel raporu.

Özet Tablo raporu

Özetleyen ve Excel'e Dış olabilecekleriniz de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen veritabanı kayıtları gibi veriler analiz etkileşimli, çapraz sekmeli Excel raporu.

PivotTable alt toplam

Bir satır veya sütun PivotTable alan toplam ayrıntı öğeleri görüntülemek için bir özet işlevini kullanır.

çizim alanı

Bir 2B grafik eksenlerle alan tüm veri serisi dahil olmak üzere. 3-b grafikte, eksenlerle alanı veri serisi, kategori adlarını, onay işareti etiketleri ve eksen başlıkları dahil.

punto

Ölçü birimi eşit 1/72 inç.

Etkileyenleri

Başka bir hücredeki formül tarafından başvurulan hücreler. Formülü hücreye D10 içeriyorsa, B5; Örneğin, = B5 hücresine bir hücreye D10 etkileyen olur.

birincil anahtar

Bir tablodaki her kaydın tanıtan bir veya daha fazla alanlar. Bir lisans kalıba sayı bir araba tanımlayan aynı şekilde, birincil anahtarı bir kaydı benzersiz olarak tanımlar.

yazdırma alanı

Bir veya birden çok hücre aralıkları çalışma sayfasının tamamını yazdırmak istemediğiniz zaman yazdırmak üzere belirleyin. Çalışma sayfasında bir yazdırma alanı varsa, yalnızca yazdırma alanını yazdırılır.

yazdırma başlıkları

Yazdırılan çalışma sayfasında her sayfanın sol tarafındaki ya da üst yazdırılan satır veya sütun etiketleri.

özellik alanları

Öğeleri ya da bir OLAP küpünde üyeleri ilişkili bağımsız öznitelikleri. Örneğin, Şehir öğeleri sunucu küpünde depolanan boyutu ve popülasyon özellikleri varsa, PivotTable raporu boyutu ve her şehrin popülasyonunu görüntüleyebilirsiniz.

koruma

Çalışma sayfası veya çalışma kitabı için kullanıcıların görüntüleme veya belirtilen çalışma sayfası veya çalışma kitabı öğelerini erişimini engellemek ayarlarını yapmak için.

Rapor Filtresi

PivotTable veya PivotChart verilerinin bir kısmını filtrelemek için kullanılan alan rapor daha ayrıntılı düzenini ve çözümleme için tek sayfa halinde. Tüm öğelerin Özeti raporu filtre görüntüle veya diğer tüm öğelerin verilerini dışarı filtreler bir kerede bir öğeyi görüntüleme.

Q

Sayfanın Başı

sorgu

Sorgu veya Access, belirli bir sorunun yanıtını kaydı bulmak için bir araç hakkında bir veritabanında depolanan verileri istenir.

Sorgu kanal

Hedef uygulama ve belirli bir sorgu (örneğin, Sorgu1) arasında bir DDE görüşmesinde sorgu kanal sorguda kullanın. Sorgu kanal kullanmak için zaten sistem kanalı kullanılarak sorgu penceresi açık gerekir.

Sorgu tasarımı

Sorgu penceresinde, tablolar, ölçütleri, hangi alanları düzenlenir sırası ve benzeri gibi dahil tüm öğeleri. Tasarım da otomatik sorgu açık olduğundan ve düzenleyebileceğiniz kaynak verileri belirtir.

R

Sayfanın Başı

aralık

Bir sayfada iki veya daha fazla hücre. Bir aralıktaki hücrelerden bitişik veya ayrı olabilir.

salt okunur

Bir ayar okumak veya kopyalanan ancak kaydedilmiş veya değiştirilmemesi dosyaya sağlar.

kayıt

Belirli bir kişi, yer, olay veya bir şey hakkında bilgi topluluğudur. Sorgu bir sonuç kümesi veri Bölmesi'nde görüntülendiğinde, bir kaydı bir satır gösterilir.

yenileme (dış veri aralığı)

Dış veri kaynağından verileri güncelleştirmek için. Her zaman verileri yenilediğinizde, bilgileri veritabanında verilere yapılan değişiklikleri dahil olmak üzere, en son sürümünü görürsünüz.

yenileme (Özet Tablo raporu)

Temel kaynak verilerini değişiklikleri yansıtacak şekilde bir PivotTable veya PivotChart raporu içeriğini güncelleştirmek için. Raporun temel alıyorsa dış verileri yenileme yeni veya değiştirilmiş veri almak için temel alınan sorguyu çalıştırır.

regresyon çözümlemesi

Tahmin için kullanılan istatistiksel çözümlemesinin form. Verilen bir değişkeni bir veya birden çok diğer değişkenlerinden öngörülen, böylece regresyon çözümlemesi değişkenler arasındaki ilişkiyi tahmin eder.

göreli başvuru

Bir formülde, formülü içeren hücreyi ve hücre göreli konumuna bağlı bir hücrenin adresini gösteriyor. Formülü kopyalarsanız, başvuru otomatik olarak ayarlanır. Göreli bir başvuru A1 formu götürür.

uzak başvuru

Bir belgeyi başka bir programdan depolanan verileri başvurusu.

rapor şablonu

Bir veya daha fazla sorguları ya da dış verilere dayanan PivotTable raporları içeren Excel şablonu (.xlt dosyası). Rapor şablonu kaydettiğinizde, Excel Sorgu tanımını kaydeder, ancak şablonda Sorgulanmış verileri depolamak değildir.

sonuç kümesi

Bir sorguyu çalıştırdığınızda, döndürülen kayıt kümesi. Sonuç görebilir sorgu veya sorguda kümesini sonuç kümesi daha fazla çözümleme yapmak için bir Excel çalışma sayfasına döndürebilirsiniz.

Satır başlığı

Her bir satırın solundaki numaralandırılmış gri alanı. Bir satırın tamamını seçmek için satır başlığını tıklatın. Bir satırın yüksekliğini azaltmak veya artırmak için satır başlığı altındaki çizgiyi sürükleyin.

satır etiketi

Özet Tablo raporunda satır yönüne atamalıdır bir alan.

R kare değeri

Eğilim çizgisi tahmini değerlerin gerçek verilerinize ne kadar yakın olduğunu belirten 1 ile bir sayı 0. Eğilim çizgisi, R kare değeri veya 1 yakın olduğunda en güvenilirdir. Olarak da bilinen katsayısı.

S

Sayfanın Başı

senaryo

Adlandırılmış küme giriş değerlerinin bir çalışma sayfası modelinde yerine kullanabilirsiniz.

Kaydırma kilidi

Scroll lock açık, ok tuşlarını etkin sayfayı kaydırmak yerine farklı bir hücreye etkin kılmak. Kaydırma kilidi kapatma veya açma için SCROLL LOCK tuşuna basın.

bölüm

Herhangi bir bileşimini bir çalışma sayfasında, Görünüm ve raporu oluşturduğunuzda, seçtiğiniz senaryo. Rapor birden çok bölüm içerebilir.

seçin

Bir hücre veya hücre aralığını çalışma sayfasında vurgulamak için. Seçili hücreleri sonraki komut veya eylemi tarafından etkilenir.

tümünü seç düğmesi

Satır ve sütun başlıklarını Buluştuğu bir veri sayfasının sol üst köşedeki gri dikdörtgen. Veri sayfasındaki tüm hücreleri seçmek için bu düğmeyi tıklatın.

Seri ekseni

Gerçek bir 3-b grafikte derinlik boyutu gösteren grafik eksenini. Dizi adları rasgele metin değerlerini görüntüler; Ölçeklenmiş sayısal değerleri görüntüleyemez.

seri alanı

PivotChart raporu seri alanında görüntülenen bir alan. Bir seri alanında öğeleri göstergede listelenir ve tek tek veri serisi adlarını girin.

Seri çizgileri

İçinde 2-B Yığılmış çubuk ve sütun grafikler, ölçü dizilere arasındaki farkı vurgulamak için kullanılan her veri serisindeki veri işaretleyicilerini bağlanma satırları.

paylaşılan çalışma kitabı

Çalışma kitabını görüntüleme ve aynı anda değişiklikleri yapmak için ağdaki birden çok kullanıcı izin verecek şekilde ayarlanmış. Çalışma kitabını kaydeder her kullanıcı, diğer kullanıcıların yaptığı değişiklikleri görür.

tek eşlemeli hücre

XML eşlemesi yinelenmeyen bir öğeye bağlantılı hücre.

sıralama düzeni

Değer veya veri türüne bağlı olarak verilerinizi düzenlemenin bir yolu. Veri harf, sayı veya tarihe göre sıralayabilirsiniz. Sıralama düzenleri kullanma bir (1 ila 9, A-Z) artan veya azalan (9-1, Z'den A'ya) sırası.

kaynak alanları

Hedef alanında birleştirme hücre aralıkları, belirttiğiniz. Bir çalışma kitabında, açık veya kapalı diğer çalışma kitaplarındaki veya Lotus 1-2-3 çalışma sayfasında herhangi bir çalışma sayfasındaki kaynak alanlar olabilir.

kaynak veriler

Liste veya PivotTable veya PivotChart raporu oluşturmak için kullanılan tablo. Kaynak verileri bir Excel tablosunu veya aralığı, bir dış veritabanı veya küp veya başka bir PivotTable raporunu alınabilir.

SQL

Almak için kullanılan bir dil güncelleştirin ve verileri yönetme. Sorgu SQL sorgu oluşturduğunuzda, buna karşılık gelen SQL SELECT deyimi oluşturmak için kullanır. SQL biliyorsanız, görüntüleyebilir veya SQL SELECT deyimi değiştirme.

standart yazı tipi

Metin için varsayılan yazı tipini çalışma. Standart yazı tipini Normal hücre stili için varsayılan yazı tipini belirler.

Özet verileri

Otomatik alt toplamlar ve çalışma sayfası ana hatlar için tüm satırları veya sütunları özetle veri ayrıntı. Özet verileri genellikle ve ayrıntı verilerini altında bitişik.

özet işlevi

PivotTable raporu veya birleştirme tablosunu veya bir listede veya veritabanında otomatik alt toplamlar ekleme durumlarda, kaynak verileri bir araya getiren bir hesaplama türü. Topla, BAĞ_DEĞ_SAY ve ortalama özet işlevlerini örnekleridir.

Sistem kanalı

Sistem hakkında bilgi almak için uygulamaları arasında bir DDE görüşmesinde kullanıldığında, geçerli bağlantılar gibi sorguları ve hedef uygulama durumunu açın.

T

Sayfanın Başı

Tablo bölmesi

Sorguda tabloları görüntülenen Sorgu penceresinin alanı. Her tablo veri almak alanları görüntüler.

şablon

Oluşturduğunuz ve diğer benzer çalışma kitapları için temel bir çalışma kitabı. Çalışma kitaplarını ve çalışma sayfaları için şablonlar oluşturabilirsiniz. Çalışma kitapları için varsayılan şablonu şablonunu temel alır. Çalışma sayfaları için varsayılan şablon sayfa.xlt olarak adlandırılır.

metin kutusu

Bir dikdörtgen nesne çalışma sayfasındaki veya grafik, metni yazın.

onay işaretleri ve onay işareti etiketleri

Onay işaretleri ölçü kesişen eksenle için benzer küçük satırlar gelir. Onay işareti etiketleri kategorileri, değerleri veya grafik tanımlayın.

grafiklerdeki başlıklar

Otomatik olarak bir eksene hizalanmış veya grafiğin üstünde ortalanmış açıklayıcı metin.

Toplam satırı

Özel bir satır Excel tablosunda sayısal verilerle çalışmak için toplama işlevleri yararlı seçimini sağlar.

toplamlar

Beş hesaplama türlerinden birini sorgu tanımlayan sizin yerinize: Topla, Ort, Say, Min ve Mak.

izleme okları

Etkin hücrenin ve onun ilgili hücreler arasındaki ilişkiyi gösterin oklar. İzleme okları hata değeri, #DIV/0 gibi bir hücre içeriyorsa, verileri başka bir hücre ve kırmızı sağlayan bir hücreden işaret eden mavi gelirsiniz!.

eğilim çizgisi

Bir satır yukarı doğru bir ay diliminde artan satışları temsil etmek üzere sloping gibi veri serisindeki eğilimleri grafik gösterimi. Eğilim çizgileri öngörme, regresyon çözümlemesi olarak da bilinen sorunların incelemesi için kullanılır.

Eğilim çizgisi etiketi

Eğilim çizgisi regresyon denklemi veya R kare değeri veya her ikisini de dahil olmak üzere, isteğe bağlı metni. Eğilim çizgisi etiketini biçimlendirilmiş ve taşınır; yeniden boyutlandırılmış alamazsınız.

U

Sayfanın Başı

Yukarı-Aşağı Çubukları

Çizgi grafikler birden çok veri serisi, ilk ve son serisindeki veri noktaları arasındaki farkı gösteren Çubukları'de.

V

Sayfanın Başı

değer

Metin, tarih, sayı veya arama veya filtre uygulama için bir alan uyması gereken bir koşul tamamlar mantıksal giriş. Örneğin, yazar alanla koşul < b > eşittir < /b > < b tamamlanması > John < /b > gibi bir değer içermelidir.

değer ekseni

Sayısal değerleri görüntüleyen Grafik eksenini ölçeklendirilmiş.

izdüşümleri

Çizgiler veya Eğriler (örneğin, serbest formlar, çizimleri ve eğriler) belirli otomatik şekiller içinde kavşaklar ve görünen siyah, kare, taşınabilir noktaları Otomatik Şekil üzerindeki noktaları düzenlerken.

izdüşümleri

Satırları veya serbest form, çizimleri ve eğriler gibi bazı otomatik şekiller içinde Eğriler kavşaklar ve görünen siyah, kare, taşınabilir noktaları.

görünüm

Bir dizi görüntüleme ve yazdırma ayarlarını adlandırın ve çalışma kitabına uygulayın. Aynı çalışma kitabının birden çok görünüm ayrı bir çalışma kitabının kopyasını kaydetmeden oluşturabilirsiniz.

W

Sayfanın Başı

Web sorgusu

Sorgu intranet'inize ya da Internet'te depolanan verileri alır.

benzetim çözümlemesi

Bu değişiklikleri çalışma sayfasında formül sonucunu nasıl etkilediğini görmek için hücrelerdeki değerleri değiştirme işlemi. Örneğin, amortismanı tablosunda ödemeler miktarını belirlemek için kullanılan faiz oranını değişken.

çalışma kitabı

Excel'de oluşturduğunuz bir elektronik tablo programı dosyası. Çalışma kitabını çalışma sayfası satır ve sütun girin ve verileri hesaplama içerir.

çalışma sayfası

Excel'de depolamak ve bu verilerle çalışmak için kullandığınız birincil belge. Elektronik tablo olarak da bilinir. Sütunlar ve satırlar halinde düzenlenmiş hücreleri çalışma oluşur; çalışma kitabındaki her zaman saklanır.

çalışma alanı dosyası

Dosya, böylece daha sonra aynı pencere boyutlarını, yazdırma alanı, ekran büyütme ile çalışmaya devam ve görüntü ayarları açık çalışma kitaplarının hakkında bilgi görüntüler kaydeder. Çalışma alanı dosyası çalışma kitaplarının kendisini içermez.

World Wide Web

Çalışma kitaplarını ve diğer Office belgelerini topluluğu aracılığıyla veya Internet gezinmek için bir sistem bağlantılarla bağlı ve ağ paylaşımından, şirket intranette veya Internet'te bulunur. Web tarayıcısı kullandığınızda, Web metin, resim, ses ve dijital film koleksiyonu görünür.

Kaydır

Metinde bir kenar boşluğu veya nesneyi ulaşmasını üzerinde otomatik olarak metin satırının sonu ve yeni bir satıra metni devam edin.

X

Sayfanın Başı

XML

Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML): Kısaltılmış biçimi, Standart Genelleştirilmiş Biçimlendirme Dili (düzenleme ve bilgi sunmak esneklik sunan özelleştirilmiş etiketler geliştiricilerin sağlayan SGML).

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×