Excel Online’da klavye kısayolları

Bu makalede Excel Online için klavye kısayolları anlatılmıştır. Bu klavye kısayollarında ABD klavye düzeni temel alınmıştır. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlarla tam olarak örtüşmeyebilir.

Not : Bir kısayolda aynı anda iki veya daha çok tuşa basmak gerekiyorsa bu konuda tuşlar artı işaretiyle (+) ayrılmış olarak gösterilir. Bir tuşun hemen ardından diğerine basmanız gerekiyorsa, tuşlar virgülle (,) ayrılmış olarak gösterilir.

Excel Online öğesinde erişilebilirliğe genel bakış için bkz. Excel Online’daki erişilebilirlik özellikleri.

Excel Online uygulamasında klavye kısayollarını kullanma hakkında hızlı ipuçları

  • Klavye kısayolları Excel masaüstü programındakinden farklı olduğu için Excel Online web tarayıcınızda çalışır. Örneğin, komutları etkinleştirmek için F6 yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız, F1 ve Ctrl+P gibi genel tarayıcı kısayollar kullanabilirsiniz. Diğer sürümlerdeki klavye kısayollarının listesi için bkz. Diğer Excel klavye kısayolları.

  • Herhangi bir komutu Alt+Q tuşlarına basıp Göster’i açarak kolayca bulabilirsiniz. Göster’de bir sözcük veya komut adı yazmanız yeterlidir (yalnızca Düzenleme görünümünde kullanılabilir). Göster ilgili seçenekleri arar ve bir liste görüntüler. Komut seçmek için Yukarı ve Aşağı oklarını kullanın ve Enter’a basın.

  • Bir çalışma kitabında belirli bir hücreye gitmek için Git komutunu kullanın: Ctrl+G tuşlarına basın, hücre başvurusunu yazın (örneğin B14) ve Enter’a basın.

  • Ekran okuyucu kullanıyorsanız, bkz. Excel Online'daki ortak görevler.

Excel Online için en sık kullanılan kısayollar aşağıda verilmiştir.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Bir hücreye gitme

Ctrl+G

Aşağı taşıma

Page down veya Aşağı Ok

Yukarı taşıma

Page up veya Yukarı Ok

Yazdırma

Ctrl+P

Kopyalama

Ctrl+C

Yapıştırma

Ctrl+V

Kesme

Ctrl+X

Geri alma

Ctrl+Z

Çalışma kitabını kapatma

Ctrl+W

Bulma

Ctrl+F

Kalın yapma

Ctrl+B

Bağlam menüsünü açma

  • Windows klavyesi: Windows bağlam tuşu+F10. Windows bağlam tuşu, Sol Alt tuş ile Sol Ctrl tuşu arasındadır.

  • Başka bir klavye: Shift+F10

Göster

Alt+Q

Bulma

CTRL+F veya Shift+F3

Aşağıya doğru yeniden bulma

Shift+F4

Yukarıya doğru yeniden bulma

Ctrl+Shift+F4

Bir elektronik tablo Excel Online Okuma görünümünde açılırsa düzenleme komutları kullanılamaz. Düzenleme görünümüne geçmek için F6 veya Ctrl+F6 tuşlarına basarak odağı çalışma sayfasının dışına taşıyın ve ardından, sekme tuşuyla Çalışma Kitabını Düzenle listesine geçin. Ara çubuğuna basın, Aşağı Ok tuşuna basın ve ardından Excel Online'da Düzenle’yi seçin.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Şerit ile çalışma kitabı içeriği arasında geçiş yapma

Ctrl+F6

Başka bir şerit sekmesine gitme

Sekme, ardından Enter

Bir şeritteki komutlar arasında gezinme

Sekme

Seçili şerit komutunu yürütme

Enter

Satırın başına gitme

Home

A1 hücresine gitme

Ctrl+Home

Kullanılan aralıktaki son hücreye gitme

Ctrl+End

Bir ekran aşağı gitme

Page Down

Bir ekran yukarı gitme

Page Up

Seçilen bir aralıkta yukarıdan aşağıya (veya seçim içinde ileriye) gitme

Enter

Seçilen bir aralıkta aşağıdan yukarıya (veya seçim içinde geriye) gitme

Shift+Enter

Seçilen bir aralıkta bir satırda ileriye (veya tek sütunluk seçimde aşağıya doğru) gitme

Sekme

Seçilen bir aralıkta bir satırda geriye (veya tek sütunluk seçimde yukarıya doğru) gitme

Shift+Sekme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Bir hücre yukarı

Yukarı Ok veya Shift+Enter

Bir hücre aşağı

Aşağı Ok veya Enter

Bir hücre sağa

Sağ Ok veya Sekme

Bir hücre sola

Sol Ok veya Shift+Sekme

A1'e git

Ctrl+Home

Kullanılan aralıktaki son hücre

Ctrl+End

Bir ekran aşağı gitme

Page Down

Bir satır bloğu yukarı gitme

Page Up

Windows Mağazası’ndan Excel Online için People Graph ve Bing Map gibi birçok kullanışlı içerik eklentisi edinebilirsiniz. Çalışma kitabınızda bir içerik eklentisi kullanılıyorsa, kullanabileceğiniz klavye kısayolları şunlardır.

  1. Şeride gitmek için Ctrl+F6 tuşlarına basın ve sonra eklenti sekmesine ulaşana kadar Sol veya Sağ Ok tuşuna basın.

  2. Eklentiye gitmek için Enter tuşuna basın ve sonra Tab tuşunu kullanarak eklenti seçeneklerine göz atın.

  3. İşiniz bittiğinde eklentiden çıkmak için ESC tuşuna basın.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Menüyü açma/Detaya gitme

Alt+Aşağı Ok

Detaydan çıkma

Alt+Yukarı Ok

Köprüyü izleme

Ctrl+Enter

Yorum bölmesini aç

Shift+F2

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Bir hücre aralığı seçme

Shift+Ok tuşları

Bir sütunun tamamını seçme

Ctrl+ARA ÇUBUĞU

Bir satırın Tamamını seçme

Shift+ARA ÇUBUĞU

Satırın başına gitme

Shift+Home

Geçerli sütunda hücre bloğunu yukarı taşıma

Shift+Page Up

Geçerli sütunda hücre bloğunu aşağı taşıma

Shift+Page Down

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Yukarıdan aşağıya (veya seçim içinde ileriye)

Enter

Aşağıdan yukarıya (veya seçim içinde geriye)

Shift+Enter

Satırda ileriye gitme (veya tek satırlık seçimde aşağıya doğru)

Sekme

Satırda geriye gitme (veya tek satırlık seçimde yukarıya doğru)

Shift+Sekme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Çalışma kitabını hesaplama (yenileme)

F9

Tam hesaplama

Ctrl+Shift+Alt+F9

Dış veriyi yenileme

Alt+F5

Tüm dış verileri yenileme

Ctrl+Alt+F5

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Kesme

Ctrl+X

Kopyalama

Ctrl+C

Yapıştırma

Ctrl+V

Geri alma

Ctrl+Z

Yineleme

Ctrl+Y

Aynı hücrede yeni bir satır başlatma

Alt+Enter

Köprü ekleme

Ctrl+K

Tablo ekleme

Ctrl+L

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Hücre girişini tamamlama ve alttaki hücreyi seçme

Enter

Hücre girişini tamamlama ve üstteki hücreyi seçme

Shift+Enter

Hücre girişini tamamlama ve satırdaki bir sonraki hücreyi seçme

Sekme

Hücre girişini tamamlama ve satırdaki bir önceki hücreyi seçme

Shift+Sekme

Hücre girişini iptal etme

Esc

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Seçili hücreyi düzenleme

F2

Seçili hücreyi temizleme

Delete

Seçili hücreyi temizleme ve düzenlemeye başlama

Geri Al

Bir karakter sağa gitme

Sağ Ok

Bir karakter sola gitme

Sol Ok

Bir karakter sağa gitme

Ctrl+Sağ Ok

Bir sözcük sola gitme

Ctrl+Sol Ok

Hücredeki verilerin başına gitme

Home

Hücredeki verilerin sonuna gitme

End

Sağa doğru bir karakter seçme

Shift+Sağ Ok

Sola doğru bir karakter seçme

Shift+Sol Ok

Sağa doğru bir sözcük seçme

Shift+Ctrl+Sağ Ok

Sola doğru bir sözcük seçme

Shift+Ctrl+Sol Ok

Hücredeki verilerin başına kadar seçme

Shift+Home

Hücredeki verilerin sonuna kadar seçme

Shift+End

Kopyalama

Ctrl+C

Kesme

Ctrl+X

Yapıştırma

Ctrl+V

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Kalın

Ctrl+B

İtalik

Ctrl+I

Altı çizili

Ctrl+U

Excel Online uygulamasındaki ortak görevler

Klavye kısayollarını ve ekran okuyucunuzu kullanarak Excel Online uygulamasında belirli görevleri yerine getirme adımları için aşağıdaki makalelere bakın:

Erişilebilirlik desteği hakkında daha fazla bilgi için bkz. Office Erişilebilirlik Merkezi.

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×