Excel Online’da klavye kısayolları

Bu Yardım konusunda tanımlanan klavye kısayolları, ABD klavye düzeni ile ilgilidir. Diğer düzenlerdeki tuşlar, ABD klavyesindeki tuşlara doğrudan karşılamayabilir.

Excel Online öğesinde erişilebilirliğe genel bakış için bkz. Excel Online’daki erişilebilirlik özellikleri.

İpuçları:

  • Klavye kısayolları Excel masaüstü programındakinden farklı olduğu için Excel Online web tarayıcınızda çalışır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 yerine Ctrl+F6 birleşimini kullanırsınız. Ayrıca, F1 ve Ctrl+P gibi genel kısayollar web tarayıcısında geçerlidir, Excel Online öğesinde değil.

  • Komutların kısayolu olarak, Göster’e atlamak için Ctrl+' (kesme işareti) tuşlarına basın ve istediğiniz komutu yazın (yalnızca Düzenleme görünümünde kullanılabilir). Bir komut seçmek için Yukarı ve Aşağı oklarını kullanın ve Enter’a basın.

  • Belirli bir hücreye gitmek için, Git komutunu kullanın: Ctrl+G tuşlarına basın, hücre başvurusunu yazın (örneğin B14) ve Enter’a basın.

  • Excel Online öğesindeki klavye kısayolları Microsoft Excel'deki klavye kısayollarına çok benzer. Word'ün diğer sürümlerindeki klavye kısayollarının listesi için bkz. Diğer Excel klavye kısayolları.

  • Ekran okuyucusu kullanıyorsanız, bkz. Excel Online'daki ortak görevler.

Excel Online komutları

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Şerit ile çalışma kitabı içeriği arasında geçiş yapma

Ctrl+F6

Farklı bir şerit sekmesini etkinleştirme

Sekme, ardından Enter

Şerit komutları arasında geçiş yapma

Sekme

Seçili şerit komutunu yürütme

Enter

Çalışma sayfalarıyla çalışma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Bul

Ctrl+F veya Shift+F5

Aşağıya doğru yeniden bulma

Shift+F4

Yukarıya doğru yeniden bulma

Ctrl+Shift+F4

Çalışma sayfalarında gezinme veya kaydırma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Bir hücre yukarı

Yukarı Ok veya Shift+Enter

Bir hücre aşağı

Aşağı Ok veya Enter

Bir hücre sağa

Sağ Ok veya Sekme

Bir hücre sola

Sol Ok veya Shift+Sekme

Satırın başı

Home

A1'e git

Ctrl+Home

Kullanılan aralıktaki son hücre

Ctrl+End

Bir ekran aşağı gitme

Page Down

Bir satır bloğu yukarı gitme

Page Up

Nesnelerle çalışma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Menüyü açma/Detaya gitme

Alt+Aşağı Ok

Detaydan çıkma

Alt+Yukarı Ok

Köprüyü izleme

Ctrl+Enter

Yorum bölmesini aç

Shift+F2

Hücre, satır, sütun ve nesne seçme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Hücre aralığı

Shift+Ok tuşları

Tüm sütun

Ctrl+ARA ÇUBUĞU

Tüm satır

Shift+ARA ÇUBUĞU

Satırın başına

Shift+Home

Geçerli sütunda bir hücre bloğu yukarı

Shift+Page Up

Geçerli sütunda bir hücre bloğu aşağı

Shift+Page Down

Seçili aralık içinde gezinme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Yukarıdan aşağıya (veya seçim içinde ileriye)

Enter

Aşağıdan yukarıya (veya seçim içinde geriye)

Shift+Enter

Satırda ileriye gitme (veya tek satırlık seçimde aşağıya doğru)

Sekme

Satırda geriye gitme (veya tek satırlık seçimde yukarıya doğru)

Shift+Sekme

Veri hesaplama

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Çalışma kitabını hesaplama (yenileme)

F9

Tam hesaplama

Ctrl+Shift+Alt+F9

Dış veriyi yenileme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Yenileme

Alt+F5

Tümünü yenileme

Ctrl+Alt+F5

Hücreleri düzenleme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Kesme

Ctrl+X

Kopyalama

Ctrl+C

Yapıştırma

Ctrl+V

Geri alma

Ctrl+Z

Yineleme

Ctrl+Y

Veri girme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Hücre girişini tamamlama ve alttaki hücreyi seçme

Enter

Hücre girişini tamamlama ve üstteki hücreyi seçme

Shift+Enter

Hücre girişini tamamlama ve satırdaki bir sonraki hücreyi seçme

Sekme

Hücre girişini tamamlama ve satırdaki bir önceki hücreyi seçme

Shift+Sekme

Hücre girişini iptal etme

Esc

Aynı hücrede yeni bir satır başlatma

Alt+Enter

Köprü ekleme

Ctrl+K

Tablo ekleme

Ctrl+L

Hücre içindeki verileri düzenleme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Seçili hücreyi düzenleme

F2

Seçili hücreyi temizleme

Delete

Seçili hücreyi temizleme ve düzenlemeye başlama

Geri Al

Bir karakter sağa gitme

Sağ Ok

Bir karakter sola gitme

Sol Ok

Bir karakter sağa gitme

Ctrl+Sağ Ok

Bir sözcük sola gitme

Ctrl+Sol Ok

Hücredeki verilerin başına gitme

Home

Hücredeki verilerin sonuna gitme

End

Sağa doğru bir karakter seçme

Shift+Sağ Ok

Sola doğru bir karakter seçme

Shift+Sol Ok

Sağa doğru bir sözcük seçme

Shift+Ctrl+Sağ Ok

Sola doğru bir sözcük seçme

Shift+Ctrl+Sol Ok

Hücredeki verilerin başına kadar seçme

Shift+Home

Hücredeki verilerin sonuna kadar seçme

Shift+End

Kopyalama

Ctrl+C

Kesme

Ctrl+X

Yapıştırma

Ctrl+V

Hücreleri biçimlendirme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Kalın

Ctrl+B

İtalik

Ctrl+I

Altı çizili

Ctrl+U

Diğer Excel klavye kısayolları

Excel Online uygulamasındaki klavye kısayolları Microsoft Excel'dekine çok benzer. Bu makalede sıralanan klavye kısayolları Excel Online uygulamasındaki en yaygın görevler içindir. Excel masaüstü programınızdaki klavye kısayollarının listesi için bkz.

Excel Online uygulamasındaki ortak görevler

Excel Online uygulamasındaki belirli görevleri yerine getirme adımları için aşağıdaki makalelere bakın:

İlgili Uygulamalar: Excel OnlineBu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir