Excel 2016’dan XML verilerini dışarı aktarma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

XML verilerini içeri aktardıktan, çalışma sayfanızda verileri hücrelerle eşledikten ve verilerde değişiklikler yaptıktan sonra, çoğunlukla verileri bir XML dosyası aktarmak veya kaydetmek istersiniz.

Önemli:  XML haritaları oluşturur ve Excel’deki verileri XML veri dosyalarına aktarırken, dışarı aktarılabilecek satır sayısında bir sınırlama vardır. Excel’den XML’ye aktarma işleminde en çok 65.536 satır kaydedilir. Dosyanızda 65.536'dan fazla satır varsa, aşağıdakilerden birini yapmanız gerekir:

 • Verileri .xlsx dosya biçimini kullanarak dışarı aktarın.

 • Dosyayı XML Elektronik Tablosu (.xml) olarak kaydedin; bu durumda eşlemeler kaybolur.

 • Dosyada 65.536'ten sonraki tüm satırları silin ve yeniden dışarı aktarın; bu durumda, eşlemeler korunur ancak dosyanın sonundaki veriler kaybolur.

XML verilerini 65.536'dan fazla satırı olmayan bir çalışma sayfasından dışarı aktarma

 1. Geliştirici sekmesinin XML grubunda Dışarı Aktar'ı tıklatın.

  Geliştirici sekmesini görmüyorsanız, bkz. Geliştirici sekmesini gösterme.

 2. Küçük bir XML Dışarı Aktar iletişim kutusu görüntülenirse, kullanmak istediğiniz XML eşlemesine tıklayın ve ardından Tamam'a tıklayın.

  Bu iletişim kutusu ancak bir XML tablosu seçilmediğinde ve çalışma kitabının birden çok XML eşlemesi olduğunda görüntülenir.

 3. Büyük XML Dışarı Aktar iletişim kutusundaki Dosya adı kutusuna XML veri dosyası için bir ad yazın.

 4. Dışarı Aktar'ı tıklatın.

  Not: Çalışma sayfanızın, XML eşlemesindeki XML öğe adlarından farklı başlıkları veya etiketleri varsa, çalışma sayfasından XML verilerini dışarı aktardığınızda veya kaydettiğinizde Excel XML öğe adlarını kullanır.

XML verilerini 65.536'dan fazla satırı olan bir çalışma sayfasından dışarı aktarma

 1. Dosyanızdaki satırların toplam sayısından 65537'yi çıkarın.

  Bu size x satır sayısını verir.

 2. Excel çalışma sayfasının başından x satırı silin.

 3. Çalışma sayfasını, XML veri dosyası olarak dışarı aktarın.

 4. Kapat'a tıklayın ve Excel çalışma sayfasını yeniden açın.

 5. Toplam x satırdan sonraki her şeyi silin ve sonra XML veri dosyası olarak dışarı aktarın.

  Bu yordam size satırların kalan bölümünü verir. Bu noktada iki XML dışarı aktarma dosyanız olur ve bunları birleştirerek özgün çalışma sayfanızın bir kopyasını oluşturabilirsiniz.

Eşlenmiş hücrelerdeki XML verilerini XML veri dosyasına kaydetme

Önceki XML işlevselliğiyle geriye dönük uyumluluk için, Dışarı Aktar komutunu kullanmak yerine dosyayı bir XML veri dosyasına (.xml) kaydedebilirsiniz.

 1. Dosyanızı kaydetmek için Ctrl+S tuşlarına basın.

  Bu adım, çalışma sayfanız XML veri dosyası olarak kaydedildiğinde çalışma sayfanızda yaptığınız değişikliklerden hiçbirinin kaybolmamasını sağlar.

 2. Dosya'ya, Farklı Kaydet'e tıklayın ve dosyayı kaydetmek istediğiniz konumu seçin.

 3. Dosya adı kutusuna XML veri dosyası için bir ad yazın.

 4. Kayıt türü listesinde, XML Verileri'ne tıklayın ve sonra Kaydet'e tıklayın.

 5. Dosyayı XML verileri olarak kaydetmenin özellik kaybına neden olabileceğini belirten bir ileti alırsanız, Devam'a tıklayın.

 6. Küçük bir XML Dışarı Aktar iletişim kutusu görüntülenirse, kullanmak istediğiniz XML eşlemesine tıklayın ve ardından Tamam'a tıklayın.

  Bu iletişim kutusu, ancak bir XML tablosu seçilmediğinde ve çalışma kitabının birden çok XML eşlemesi olduğunda görüntülenir.

 7. Büyük XML Dışarı Aktar iletişim kutusundaki Dosya adı kutusuna XML veri dosyası için bir ad yazın.

 8. Dışarı Aktar'a tıklayın.

Not: Çalışma sayfanızın, XML eşlemesindeki XML öğe adlarından farklı başlıkları veya etiketleri varsa, çalışma sayfasından XML verilerini dışarı aktardığınızda veya kaydettiğinizde Excel XML öğe adlarını kullanır.

XML verilerini dışarı aktarırken sık karşılaşılan sorunlar

XML verilerini dışarı aktarırken, aşağıdakilere benzer iletiler alabilirsiniz.

XML eşlemesi dışarı aktarılabildi ancak bazı gerekli öğeler eşlenmedi

Bu iletinin birkaç nedeni olabilir:

 • Bu XML tablosuyla ilişkilendirilmiş XML eşlemesinin, XML tablosuna eşlenmemiş bir veya birden çok gerekli öğesi olabilir.

  XML kaynağı görev bölmesindeki hiyerarşik öğe listesi, her öğenin solundaki simgenin sağ üst köşesine kırmızı bir yıldız işareti koyarak gerekli öğeleri belirtir. Gerekli öğeyi eşlemek için, bunu çalışma sayfasında gösterilmesini istediğiniz konuma sürükleyin.

 • Öğe, özyinelemeli bir yapıdır.

  Özyinelemeli yapının yaygın bir örneği, aynı XML öğelerinin iç içe birkaç düzeyde yer aldığı bir çalışanlar ve yöneticiler hiyerarşisidir. XML Kaynağı görev bölmesindeki öğelerin tümünü eşlemiş olsanız bile, Excel bir düzeyden daha derin olan özyinelemeli yapıları desteklemez ve bu nedenle öğelerin tümünü eşleyemez.

 • XML tablosunda karma içerik var.

  Karma içerik, bir öğenin alt öğesi ve alt öğenin dışında basit metni olduğunda ortaya çıkar. Bu durumun sık karşılaşılan bir örneği, öğenin içindeki verileri işaretlemek için biçimlendirme etiketlerinin (örneğin kalın yazı etiketleri) kullanılmasıdır. Alt öğe (Excel bunu destekliyorsa) görüntülenebilse bile, veriler içeri aktarıldığında metin içeriği kaybolur, veriler dışarı aktarıldığında kullanılamaz ve dolayısıyla içeri/dışarı aktarılamaz.

Çalışma kitabınızdaki XML eşlemeleri dışarı aktarılamıyor

Eşlenen öğenin diğer öğelerle ilişkisi korunamıyorsa, XML eşlemesi dışarı aktarılamaz. Bu ilişki aşağıdaki nedenlerden dolayı korunamayabilir:

 • Eşlenmiş öğenin şema tanımı, aşağıdaki özniteliklere sahip bir dizinin içinde yer alır:

  • Maxoccurs özniteliği 1'e eşit değildir.

  • Sıranın birden çok tanımlı doğrudan alt öğesi vardır veya doğrudan alt öğe olarak başka bir oluşturucusu vardır.

 • Aynı yinelenen üst öğeye sahip yinelenmeyen eşdüzey öğeler farklı XML tablolarına eşlenmiştir.

 • Birden çok yinelenen öğe aynı XML tablosuna eşlenmiştir ve yineleme bir üst öğe tarafından tanımlanmamıştır.

 • Farklı üst öğelerin alt öğeleri aynı XML tablosuna eşlenmiştir.

Bunlara ek olarak, XML eşlemesinde aşağıdaki XML şema yapılarından biri varsa, eşleme dışarı aktarılamaz:

 • Liste listesi    Bir öğe listesinin ikinci bir öğe listesi vardır.

 • Normal dışı veriler    XML tablosunun şemada bir kez geçecek şekilde tanımlanan bir öğesi vardır (maxoccurs özniteliği 1 olarak ayanlanmıştır). Böyle bir öğeyi XML tablosuna eklediğinizde, Excel tablo sütununu öğenin birden çok örneğiyle doldurur.

 • Seçim    Eşlenmiş bir öğe, <choice> şema yapısının bir parçasıdır.

Çalışma kitabının eşlenmiş aralığı olmadığından Excel çalışma kitabını kaydedemiyor

Bir veya birden çok eşlenmiş aralık oluşturmadığınız sürece, Excel çalışma kitabınızı XML veri dosyasında kaydedemez.

Çalışma kitabınıza XML eşlemesi eklediyseniz, XML öğelerini çalışma sayfanıza eşlemek için şu adımları izleyin:

 1. Geliştirici sekmesinin XML grubunda Kaynak'a tıklayın.

  Boş Veri Görünümü

  Geliştirici sekmesini görmüyorsanız, bkz. Geliştirici sekmesini gösterme.

 2. XML Kaynağı görev bölmesinde, çalışma sayfanıza eşlemek istediğiniz öğeleri seçin.

  Bitişik olmayan öğeleri seçmek için, bir öğeye tıklayın, CTRL tuşunu basılı tutun ve sonra öğelerin her birine tıklayın.

 3. Seçili öğeleri çalışma sayfasında görünmelerini istediğiniz konuma sürükleyin.

Çalışma kitabınıza XML eşlemesi eklemediyseniz veya verileriniz bir XML tablosunda yer almıyorsa, çalışma kitabınızı Excel Makro İçerebilen Çalışma Kitabı dosya biçiminde (.xlsm) kaydedin.

Geliştirici sekmesini gösterme

 1. Dosya'yı ve sonra da Seçenekler'i tıklatın.

 2. Şeridi Özelleştir kategorisini tıklatın.

 3. Ana Sekmeler altında Geliştirici onay kutusunu seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×