Excel 2016'da temel görevleri yerine getirmek için ekran okuyucu kullanma

Excel verileri izlemeye ve çözümlemeye yönelik güçlü bir araçtır ve ekran okuyucunun yardımıyla Excel’de bu temel görevleri ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Sayıların, metinlerin veya formüllerin bulunduğu hücreleri oluşturan sütun ve satır kılavuzu aracılığıyla, basit hesaplamalardan büyük miktarlardaki verileri kaydetme ve incelemeye kadar her şeyi yapabilirsiniz. Verilerinizi sıralayabilir veya filtreleyebilir, tablolara yerleştirebilir ve verilerinizin ne anlama geldiğini ortaya çıkaran cazip grafikler oluşturabilirsiniz.

Not : Bu konuda, JAWS kullanıcılarının Sanal Şerit Menüsü özelliğini kapattığı varsayılmıştır.

Bu konuda

Yeni çalışma kitabı oluşturma

Excel dosyalarına çalışma kitabı adı verilir. Her çalışma kitabında, elektronik tablo veya çalışma sayfası adı verilen sayfalar vardır. Çalışma kitabınıza dilediğiniz kadar sayfa ekleyebilir veya verilerinizi ayrı yerlerde tutmak için yeni çalışma kitapları oluşturabilirsiniz.

 1. Excel’de, yeni çalışma kitabı oluşturmaya başlamak için Alt+F, N tuşlarına basın.

 2. Boş bir çalışma kitabı açmak için L tuşuna basın.

Verilerinizi girme

Sayfaya verileri girerken, satırlar, sütunlar ve hücrelerle çalışırsınız. Hücrelere, sayfadaki satır ve sütun konumlarına göre başvurulur; yani A1 hücresi, A sütununun ilk satırındadır. Yeni bir sayfada, A1 hücresi varsayılan seçimdir.

 1. Verilerinizi girmeye başlamak istediğiniz boş bir hücre seçmek için, ok tuşlarına basın. Çalışma kitabındaki hücrelerde ilerlerken, JAWS’ta hücre başvurusunu ve hücrenin içeriğini dinlersiniz. Boş bir hücre seçtiğinizde, örneğin “Boş, G4” sözlerini duyarsınız. Ekran Okuyucusu’nda, hücrenin içeriğini değil yalnızca hücre başvurusunu duyarsınız.

 2. Hücreye metin veya sayı yazın.

 3. Hücreye içerik girmek ve sütunun bir sonraki hücresine gitmek için Enter tuşuna basın. Satırın bir sonraki hücresine gitmek için Sekme tuşuna basın. Ok tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Veri eklemek için Otomatik Topla'yı kullanma

Sayfanıza girdiğiniz sayıları hızla toplamak için Otomatik Toplam işlevini kullanabilirsiniz.

 1. Toplamı yerleştirmek istediğiniz hücreyi seçin. Bu hücre normalde topladığınız sayıların sağındaki veya altındaki hücre olur.

 2. Hücreye Otomatik Toplam işlevini girmek için, Alt+H, U ve sonra da S tuşlarına basın.

  İpucu : Otomatik Toplam işlevi için seçilen hücreleri değiştirebilirsiniz. Toplamak istediğiniz hücre aralığını seçmek için, Shift tuşunu basılı tutun ve ok tuşlarına basın.

 3. Otomatik Toplam işlevinin istediğiniz hücreler için bir formül oluşturduğunu onayladıktan sonra Enter tuşuna basın. Otomatik Toplam işlevi seçilen hücrelerdeki sayıları toplar ve toplam da seçtiğiniz hücreye girilir.

 4. Otomatik Toplam hesaplamasının sonucunu dinlemek için, Otomatik Toplam işlevinin bulunduğu hücreye dönün. Sayıyı, bunun bir formül sonucu olduğunu ve hücre başvurusunu duyarsınız (örneğin, “538, Formülü var, G6”.)

Basit formül oluşturma

Sayfanızdaki sayıları toplamak, çıkarmak, çarpmak veya bölmek için basit formüller girebilirsiniz. Matematik işleciyle hesaplamak istediğiniz sayıları içeren hücre başvurularını (B4 veya D6 gibi) birleştirerek formül oluşturursunuz. İşleçler, toplama için artı işareti (+), çıkarma için eksi işareti (-), çarpma için yıldız işareti (*) ve bölme için eğik çizgidir (/).

 1. Formülün sonucunu yerleştirmek istediğiniz hücreyi seçin. Bu hücre normalde hesapladığınız sayıların sağındaki veya altındaki hücre olur.

 2. Eşittir işareti (=) yazın. Excel formülleri her zaman eşittir işaretiyle başlar.

 3. Formülünüzü oluşturmak için, hücre başvurularıyla (B4 veya D6 gibi) matematik işleçlerinin bir bileşimini yazın. Örneğin, =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 veya =B4/B5.

  İpucu : Hızlı hesaplamalar yapmak için, formülünüze hücre başvuruları yerine sayılar girebilirsiniz; örneğin, =20+10, =20-10, =20*10 veya =20/10.

 4. Enter tuşuna basın. Sayılar hesaplanır ve sonuç seçtiğiniz hücreye girilir.

  İpucu : İmlecin etkin hücrede kalmasını istiyorsanız, Ctrl+Enter tuşlarına basın.

Sayı biçimini uygulama

Farklı sayı türlerini birbirinden ayırt etmek için para birimi, yüzde veya tarih gibi bir sayı biçimi ekleyin.

 1. Biçimlendirmek istediğiniz sayıların bulunduğu hücreleri seçin.

 2. Sayı biçimi birleşik giriş kutusunu açmak için Alt+H, N tuşlarına basın.

 3. Kullanılabilir sayı biçimlerine göz atmak için, Aşağı Ok tuşuna veya Yukarı Ok tuşuna basın.

  İpucu : Özel veya Özelleştirilmiş gibi, istediğiniz sayı biçimi bu listede yer almıyorsa, sayı biçimlerin listesinden çıkmak için Esc tuşuna basın. Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunun Sayı sekmesini açmak için Alt+H, O ve sonra da E tuşlarına basın. Kullanılabilir sayı biçimleri listesine göz atmak için, Sekme tuşuna basın ve sonra da Aşağı Ok tuşuna veya Yukarı Ok tuşuna basın.

 4. Seçilen hücrelere seçilen sayı biçimini uygulamak için Enter tuşuna basın.

Tablodaki verileri filtreleme ve sıralama

Sayfadaki verilerinizden bir tablo oluşturduğunuzda, verileri çeşitli yollarla çözümleyebilir, örneğin bunları hızla filtreleyebilir veya sıralayabilirsiniz.

 1. 1. Tablo olarak çözümlemek istediğiniz veri grubunu seçmek için, ilk hücreyi seçin. Ardından, son veri hücresine (normalde, hücre grubunun karşı köşesindeki hücre) gitmek için, Shift tuşunu basılı tutarak ok tuşlarına basın. Hücre grubunu seçtikten sonra, aralıktaki ilk hücrenin hücre başvurusunu ve içeriğini, ardından da aralıktaki son hücrenin hücre başvurusunu ve içeriğini duyarsınız. (Ekran Okuyucusu’nda, aralıktaki ilk hücrenin hücre başvurusunu ve içeriğini duyarsınız.)

 2. Hızlı Çözümleme aracını açmak için Ctrl+Q tuşlarına basın.

 3. Tablolar sekmesine gitmek için T tuşuna basın.

 4. Tablo kılavuzunu seçmek için, Sekme tuşuna ve sonra da Enter tuşuna basın. Seçili verileriniz tablo olarak biçimlendirilir. Sütun başlıkları eklenir ve satırlar değişen renklerle biçimlendirilir.

 5. Tabloyu bir sütunun içeriğine göre filtreleyin.

  1. Filtre ölçütü olarak kullanmak istediğiniz verileri içeren sütunun başlığına gidin.

  2. Sütun başlığındaki oku seçin.

  3. “Tümünü Seç, İşaretlendi” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın.

  4. Bu onay kutusunu temizlemek için Ara Çubuğu’na basın.

  5. Filtre seçeneklerine göz atmak için Aşağı Ok tuşuna basın ve filtre ölçütü olarak kullanmak istediğiniz verileri içeren onay kutularını seçin, sonra Ara Çubuğu’na basın. Enter tuşuna basın.

  6. Filtreyi kaldırmak ve yeniden tüm verileri görüntülemek için, a–c arası adımları yineleyin. Tümünü Seç onay kutusunu seçmek için Ara Çubuğu'na basın. Enter tuşuna basın.

 6. Tabloyu sıralayın.

  1. Tabloyu sıralamak için kullanmak istediğiniz sütunun başlığına gidin.

  2. Sütun başlığındaki oku seçin.

  3. En Küçükten En Büyüğe Sırala’yı (sayılar için) veya A’dan Z’ye Sırala’yı (metinler için) seçmek için S tuşuna basın. En Büyükten En Küçüğe Sırala’yı veya Z’den A’ya Sırala’yı seçmek için O tuşuna basın.

Tablodaki sayıları hesaplama

Hızlı Çözümleme araçlarıyla, sayılarda hızlı hesaplamalar yapabilirsiniz. Bir toplam, ortalama veya sayım işlemi gerçekleştirdiğinizde, Excel hesaplama sonuçlarını tüm tablodaki sayılarınızın altında veya yanında gösterir.

 1. Tablo olarak hesaplamak istediğiniz veri grubunu seçmek için, ilk hücreyi seçin. Ardından, son veri hücresine (normalde, hücre grubunun karşı köşesindeki hücre) gitmek için, Shift tuşunu basılı tutarak ok tuşlarına basın.

 2. Hızlı Çözümleme aracını açmak için Ctrl+Q tuşlarına basın.

 3. Toplamlar sekmesine gitmek için O tuşuna ve ardından Sekme tuşuna basın.

 4. Yatay veriler veya dikey veriler için, Topla, Ortalama, Sayım, % Toplam ve Değişen gibi hesaplama seçeneklerine göz atmak için, Sağ Ok tuşuna basın.

 5. Bir hesaplama seçeneğini belirtin ve Enter tuşuna basın. Seçili veri grubu, belirtildiği gibi hesaplanır.

 6. Sonuçları dinlemek için, formülleri içeren hücreleri birer birer seçin. Formül sonucunu, hücrenin formül içerdiği bilgisini ve hücre başvurusunu duyarsınız.

Verilerinizi tablo olarak biçimlendirme veya vurgulama

Koşullu biçimlendirme veya mini grafikler kullanarak en önemli verilerinizi vurgulayabilir veya veri eğilimlerini gösterebilirsiniz. Bu vurguları hızla uygulamak için Hızlı Çözümleme aracını kullanabilirsiniz.

 1. Koşullu biçimlendirmeyle veya mini grafiklerle vurgulamak istediğiniz veri grubunu seçmek için, ilk hücreyi seçin. Ardından, son veri hücresine (normalde, hücre grubunun karşı köşesindeki hücre) gitmek için, Shift tuşunu basılı tutarak ok tuşlarına basın.

 2. Hızlı Çözümleme aracını açmak için Ctrl+Q tuşlarına basın.

 3. Biçimlendirme sekmesine gitmek için F tuşuna basın. Mini Grafikler menüsünü gitmek için S tuşuna basın. Sekme seçeneklerine gitmek için Sekme tuşuna basın.

 4. Biçimlendirme ve mini grafik seçeneklerine göz atmak için, Sağ Ok tuşuna veya Sol Ok tuşuna basın. Sayılar için Veri Çubukları, Renk ve Simge Kümesibiçimlendirme seçeneği vardır. Metinler için biçimlendirme seçenekleri Metin İçeriyor, Yinelenen Değerler, Benzersiz Değerler, Eşittir ve Biçimi Temizle’dir. Mini grafik seçenekleri Çizgi, Sütun ve Kazanç/Kayıp’tır. Bu seçenekler yalnızca sayılar seçildiğinde kullanılabilir.

 5. Biçimlendirme veya mini grafik seçeneğini belirtin ve Enter tuşuna basın. Seçili veri grubunuz, belirtildiği gibi biçimlendirilir.

Not : Mini grafikleri kullanarak veri eğilimlerini çözümleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Verilerinizi bir grafikte gösterme

Hızlı Çözümleme aracı belirli bir grafik önerir ve kısa sürede verilerinizin görsel bir gösterimini oluşturur.

 1. Grafik olarak göstermek istediğiniz sayı grubunu ve etiketleri seçmek için, ilk hücreyi seçin. Ardından, son veri hücresine (normalde, hücre grubunun karşı köşesindeki hücre) gitmek için, Shift tuşunu basılı tutarak ok tuşlarına basın.

 2. Hızlı Çözümleme aracını açmak için Ctrl+Q tuşlarına basın.

 3. Grafikler sekmesine gitmek için C tuşuna ve ardından Sekme tuşuna basın.

 4. Grafik seçeneklerine göz atmak için, Sağ Ok tuşuna veya Sol Ok tuşuna basın.

 5. İstediğiniz grafik türünü seçin ve Enter tuşuna basın. Seçili grubunuzu temsil eden grafik, çalışma sayfasına ekli nesne olarak eklenir.

Not : Windows için Excel 2016’da grafik oluşturmanın diğer yolları konusunda bilgi edinin.

Çalışmanızı kaydetme

 1. 1. Ctrl+S tuşlarına basın. Bu çalışma kitabını ilk kez kaydediyorsanız, yeni açılan Farklı Kaydet Backstage görünümünde depolama konumunu seçin ve çalışma kitabına bir ad verin.

 2. Farklı Kaydet konum seçeneklerine gitmek için Sekme tuşuna basın.

 3. Çalışma kitabı için OneDrive veya Bu Bilgisayar gibi bir depolama konumu seçmek için Aşağı Ok tuşuna veya Yukarı Ok tuşuna basın. İsterseniz, Farklı Kaydet iletişim kutusunu açmak için Gözat düğmesine gidebilir ve Enter tuşuna basabilirsiniz.

 4. Seçili depolama konumunuzdaki bir klasöre göz atmak için Sekme tuşuna basın. Hiyerarşide daha yukarıda yer alan bir klasöre gitmek için Bir Düzey Yukarı’yı seçin. Klasör listesine gitmek için Sekme tuşuna art arda basın. Listede ilerlemek için Sekme tuşuna veya ok tuşlarına basın. Klasörü seçmek için Enter tuşuna basın.

 5. Sekme tuşuyla Buraya dosya adını girin kutusuna gelin ve çalışma kitabınız için bir ad yazın.

 6. Sekme tuşuyla Kaydet düğmesine gelin ve Enter tuşuna basın.

Çalışmanızı yazdırma

 1. Yazdır Backstage görünümünü açmak için Ctrl+P tuşlarına basın.

 2. Yazdırma Özellikleri, Tek Yüze Yazdır, Dikey Yönlendirme, Normal Kenar Boşlukları ve Sayfa Yapısı gibi yazdırma özelliklerinde Sekme tuşuyla ilerleyin. Seçilen ayarı değiştirmek için Enter tuşuna basın. Başka bir ayar seçmek için, Aşağı Ok veya Yukarı Ok tuşuna basın ve sonra da Enter tuşuna basın.

 3. Yazdırma ayarları istediğiniz gibi olduğunda, Yazdır’ı seçmek için “Yazdır” sözcüğünü duyana kadar Shift+Sekme tuşlarına basın. Enter tuşuna basın. Çalışma kitabı yazıcınızda yazdırılır.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×