Excel 2016’da bir tabloyu sıralamak veya filtrelemek için ekran okuyucu kullanma

Excel 2016’da tablolarınızı klavye ve ekran okuyucu kullanarak sıralayabilir ve filtreleyebilirsiniz. Verileri sıralamak, istediğiniz verileri düzenlemenize ve hızla bulmanıza yardımcı olduğundan, daha hızlı çözümleme yapılmasını sağlar. Verileri filtrelemek, belirli bir veri kümesine odaklanmanıza yardımcı olur ve bu, özellikle büyük çalışma sayfalarında çok yararlıdır. s.

Bu makalede

Sıralama ve filtreleme için klavye kısayolları

Bu tabloda, sıralama ve filtreleme için klavye kısayolları gösterilir.

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Seçili hücre aralığına filtre uygulama veya hücre aralığındaki filtreyi temizleme

e

Sütun başlığında Otomatik Filtre açılan menüsünü kapatma

r

Hücre aralığındaki veya tablodaki en yüksek veya en düşük değerleri bulma

r

Sütun üst bilgisinden Otomatik Filtre açılan menüsünü açma

Alt+Aşağı Ok

En küçükten en büyüğe veya A’dan Z’ye doğru sıralama

Alt+A, S+A veya Alt+Aşağı Ok, S

En büyükten en küçüğe veya Z’den A’ya doğru sıralama

Alt+A, S+D veya Alt+Aşağı Ok, O

Sırala iletişim kutusunu açma

Alt+A, S+S veya Alt+H, S, U

Verileri değiştirdikten sonra sıralamayı yeniden uygulama

Ctrl+Alt+L (veya Alt+A, Y+3)

Rengi göre filtreleme Sayıya veya metne göre filtreleme

Alt+Aşağı Ok, I

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu açma

Alt+Aşağı Ok, F

KIRP işlevini kullanma

Alt+M, T ve sonra da KIRP’a gidin r

Excel’de sıralama hakkında bilgi edinin

Verileri bir veya daha fazla sütundaki metne göre (A - Z veya Z - A), sayılara göre (en küçükten en büyüğe veya en büyükten en küçüğe) ve tarih ve saatlere göre (en eskiden en yeniye veya en yeniden en eskiye) sıralayabilirsiniz. Ayrıca özel bir listeye (örneğin Büyük, Orta ve Küçük) göre veya hücre rengi, yazı tipi rengi veya simge kümesine göre de sıralayabilirsiniz. Çoğu sıralama işlemi sütun sıralamasıdır, ancak satırlara göre de sıralama yapabilirsiniz.

Tabloyu sıraladığınızda, Excel kullandığınız ölçütleri çalışma kitabıyla birlikte kaydeder; böylelikle, çalışma kitabını her açtığınızda bunları yeniden uygulayabilirsiniz. Bu özellikle çok sütunlu sıralamalar için veya oluşturulması uzun zaman alan sıralamalar için önemlidir. Öte yandan, bu yalnızca tablodaki verilerde çalışır, yalnızca hücre aralıklarına uygulanmaz. Bir çalışma kitabını açtığınızda bir sıralamayı düzenli aralıklarla yeniden uygulayabilmek için sıralama ölçütünü kaydetmek isterseniz, tablo kullanmanız iyi olur.

Tablo veya aralıktaki metni sıralama

Tablodaki metni sıralama
 1. Tabloda üst bilgi satırına gidin.

 2. Sıralamak istediğiniz verilerin sütun üst bilgisine gitmek için Sağ veya Sol Ok tuşuna basın.

 3. Alt+Aşağı Ok tuşlarına basarak filtre menüsünü açın ve ardından menüye girmek için Sekme tuşuna basın.

 4. Görüntülenen seçenekler, sütundaki verilerin türüne bağlıdır. Örneğin, sayısal verileri Küçükten Büyüğe veya Büyükten Küçüğe sıralayabilirsiniz. Alfasayısal verileri de A’dan Z’ye, Z’den A’ya veya renge göre sıralayabilirsiniz.

  Aşağı Ok tuşunu kullanarak seçeneklere göz atın ve bir seçeneği belirtmek için Enter tuşuna basın.

Aralıktaki metni sıralama
 1. Bir hücre aralığındaki bir alfasayısal veri sütununu seçin veya etkin hücrenin alfasayısal veri içeren bir tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Alt+A tuşlarına basın. Veri sekmesi açılır ve “Üst şerit, Veri sekmesi” sözlerini duyarsınız. (Ekran Okuyucusu’nda, “Seçili, Veri sekmesi” sözlerini duyarsınız.)

  • Artan alfasayısal düzende sıralamak için (A’dan Z’ye sıralama), S+A tuşlarına basın. •

  • Azalan alfasayısal düzende sıralamak için (Z’den A’ya sıralama), S+D tuşlarına basın.

Büyük/küçük harfe duyarlı sıralama yapma
 1. Bir hücre aralığındaki bir alfasayısal veri sütununu seçin veya etkin hücrenin alfasayısal veri içeren bir tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Alt+H, S ve sonra da U tuşlarına basın. Sırala iletişim kutusu açılır ve “Sırala iletişim kutusu” sözlerini duyarsınız. (Ekran Okuyucusu’nda, “Sırala, Özel, Tamam düğmesi” sözlerini duyarsınız.)

 3. Sekme tuşuyla Seçenekler düğmesine gidin ve Ara Çubuğu’na basarak Sıralama Seçenekleri iletişim kutusunu açın. “Sıralama seçenekleri iletişim kutusu. Büyük/küçük harfe duyarlı onay kutusu” sözlerini duyarsınız. (Ekran Okuyucusu’nda, “Sıralama seçenekleri pencereleri. Büyük/küçük harfe duyarlı onay kutusu” sözlerini duyarsınız.)

 4. Büyük/küçük harfe duyarlı onay kutusunu seçin.

 5. Sekme tuşuyla Tamam düğmesine gelin ve Enter tuşuna basın. Sırala iletişim kutusu açılır ve “Sırala iletişim kutusu” sözlerini duyarsınız. (Ekran Okuyucusu’nda, “Sırala, Özel, Seçenekler düğmesi” sözlerini duyarsınız.)

 6. Sekme tuşuyla Tamam düğmesine gelin ve Enter tuşuna basın.

İpuçları : 

 • Sıraladığınız sütün hem sayı hem de metin içeriyorsa, bunların tümünü metin olarak biçimlendirmeniz gerekir. Bunu yapmazsanız, Excel önce sayıları sayı olarak sıralar ve arkasından metinleri sıralar. Verileri biçimlendirmek için, sütundaki tüm verileri seçin ve ardından Alt+H, F, N tuşlarına basın. Sol Ok tuşunu kullanarak Sayı sekmesine gidin, sonra Sekme tuşunu kullanarak Kategori listesine gidin ve “Metin” sözcüğünü duyana kadar Aşağı Ok tuşuna basın. Sekme tuşuna bir kez basarak Tamam düğmesine gidin ve Enter tuşuna basın.

İpuçları : 

 • . Verileri başka bir konumdan içeri aktardıktan ya da kopyaladıktan sonra, verilerin önüne boşluklar eklenmiş olabilir. Örneğin, "Sue Lidman" adı "(boşluk)(boşluk)Sue Lidman" olarak girilmiş olabilir.

 • Ekran okuyucu kullanıyorsanız, boşluklardan haberiniz olmayabilir çünkü JAWS hücrelerdeki boşlukları okumaz.

 • Bunları bulmanıza yardımcı olmak için, Excel başında sıfırlar bulunan hücreleri sıralanmış sütunda en üste yerleştirir.

Sayıları sıralama

Sayıları sıralama
 1. Bir hücre aralığındaki bir sayısal veri sütununu seçin veya etkin hücrenin sayısal veri içeren bir tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Alt+A tuşlarına basın. Veri sekmesi açılır ve “Üst şerit, Veri sekmesi” sözlerini duyarsınız. (Ekran Okuyucusu’nda, “Seçili, Veri sekmesi” sözlerini duyarsınız.)

  • Küçükten Büyüğe sıralamak için, S+A tuşlarına basın.

  • Büyükten Küçüğe sıralamak için, S+D tuşlarına basın.

Sayıların sayı olarak depolanıp depolanmadığını denetleme
 1. Alt+H, F+N tuşlarına basın. Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusu açılır ve “Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusu” sözlerini duyarsınız. (Ekran Okuyucusu’nda, “Hücreleri biçimlendir penceresi” sözlerini duyarsınız.)

 2. Sayı sekmesine gitmek için Sol ok tuşunu kullanın (veya Ctrl+Sekme tuşlarına basın). "Sayı sekmesi" sözlerini duyarsınız.

 3. Sekme tuşuna basın. Kategori listesi açılır ve “Kategori iki nokta üst üste liste kutusu, Genel” sözlerini duyarsınız. (Ekran Okuyucusu’nda, “Genel, ok iki taneden biri” sözlerini duyarsınız.)

 4. ”Sayı” sözcüğünü duyana kadar Aşağı Ok tuşuna basın.

 5. İletişim kutusunu kapatmak için Sekme tuşuyla Tamam düğmesine geçin ve Enter tuşuna basın.

Tarihleri ve saatleri sıralama

 1. Bir hücre aralığındaki bir tarih veya saat sütununu seçin veya etkin hücrenin tarih veya saat içeren bir tablo sütununda olduğundan emin olun.

 2. Alt+A tuşlarına basın. Veri sekmesi açılır ve “Üst şerit, Veri sekmesi” sözlerini duyarsınız. (Ekran Okuyucusu’nda, “Seçili, Veri sekmesi” sözlerini duyarsınız.)

  • Eskiden Yeniye sıralamak için, S+A tuşlarına basın.

  • Yeniden Eskiye sıralamak için, S+D tuşlarına basın. •

  • Verileri değiştirdikten sonra sıralamayı yeniden uygulamak için, aralıktaki veya tablodaki bir hücreyi seçin ve Ctrl+Alt+L tuşlarına basın.

Birden fazla sütuna göre sıralama

Bir sütun veya satırdaki aynı değere göre gruplamak istediğiniz veriler olduğunda birden fazla sütun veya satıra göre sıralamak ve sonra bu grup içinde eşit değerlere sahip başka bir sütunu veya satırı sıralamak isteyebilirsiniz. Örneğin, bir Departman sütununuz ve bir Çalışan sütununuz varsa, önce Departman grubuna göre (aynı departmandaki tüm çalışanları birlikte gruplamak için) ve sonra ada göre (her departmanda adları alfabetik sıraya koymak için) sıralayabilirsiniz. En çok 64 sütuna göre sıralayabilirsiniz.

Not : En iyi sonuçları elde etmek için, sıraladığınız hücre aralığının sütun başlıkları olmalıdır. Satırlara göre sıralamak için, Sırala iletişim kutusunda Tablomun başlıkları var onay kutusunun temizlendiğinden emin olun.

 1. İki veya daha fazla veri sütunu olan bir hücre aralığı seçin veya etkin hücrenin iki veya daha fazla sütunlu bir tabloda olduğundan emin olun.

 2. Alt+A, S+S tuşlarına basın. Sırala iletişim kutusu açılır ve “Sırala iletişim kutusu” sözlerini duyarsınız. (Ekran Okuyucusu’nda, “Sırala, Özel, Tamam düğmesi” sözlerini duyarsınız.)

 3. Sekme tuşuyla Sütun: Sıralama ölçütü birleşik giriş kutusuna gelin ve ok tuşlarını kullanarak sıralamak istediğiniz ilk sütunu seçin.

 4. Sıralama türünü seçmek için, Sekme tuşuyla Sıralama Koşulu birleşik giriş kutusuna gelin ve ok tuşlarını kullanın.

  • Metin, sayı veya tarih ve saate göre sıralamak için Değerler öğesini seçin.

  • Biçime göre sıralamak için, Hücre Rengi, Yazı Tipi Rengi veya Hücre Simgesi öğesini seçin.

 5. Nasıl sıralamak istediğinizi seçin:

  • Değerlere göre sıralamak için, Sekme tuşuyla Sıra birleşik giriş kutusuna gelin ve nasıl sıralamak istediğinizi seçmek için ok tuşlarını kullanın.

  • Metin ve sayı değerlerini sıralamak için, Küçükten Büyüğe veya Büyükten Küçüğe öğesini seçin.

  • Bir özel listeye göre sıralamak için Özel Liste öğesini seçin.

  • Hücre rengine, yazı tipi rengine veya hücre simgesine göre sıralamak için, seçiminizi yapmak için ok tuşlarını kullanın, ardından Sekme tuşuyla bir sonraki Sıra birleşik giriş kutusuna giden ve ok tuşlarını kullanarak Üstte veya Altta öğesini seçin.

 6. Sıralama ölçütü olacak bir başka sütun eklemek için, Sekme tuşuyla Düzey Ekle düğmesine gidin ve üç ile beş arasındaki adımları yineleyin.

 7. Verileri değiştirdikten sonra sütun sıralamasını yeniden uygulamak için, aralıktaki veya tablodaki bir hücreyi seçin ve Ctrl+Alt+L tuşlarına basın. (Ctrl+Alt+L tuşları satır sıralamasını yeniden uygulamaz.)

Sıralama sorunlarıyla ilgili ipuçları

Verilerinizi sıralarken beklenmeyen sonuçlar alırsanız:

 • Bir formül tarafından döndürülen değerlerin değişip değişmediğini denetleyin. Sıraladığınız veriler bir veya daha fazla formül içeriyorsa, çalışma sayfası yeniden hesaplandığında bu formüllerin dönüş değerleri değişebilir. Bu durumda, güncel sonuçları elde etmek için sıralamayı yeniden uygulamayı unutmayın.

 • Sıralamadan önce satır ve sütunları görüntüleyin. Sütunları sıraladığınızda gizli sütunlar taşınmaz ve satırları sıraladığınızda gizli satırlar taşınmaz. Verileri sıralamadan önce, gizli sütunları ve satırları görüntülemek iyi olur.

 • Yerel ayarı denetleyin. Sıralama düzenleri, yerel ayara göre değişiklik gösterir. Bilgisayarınızdaki Denetim Masası’nda Bölgesel Ayarlar veya Bölge ve Dil Seçenekleri’nde yerel ayarınızın düzgün olduğundan emin olun.

 • Satır başlığını açın veya kapatın. Bir sütunu sıralarken, verilerin anlamını kavramayı kolaylaştırmak için bir başlık sütunu olması genellikle en iyisidir. Varsayılan olarak, başlıktaki değer sıralama işlemine dahil edilmez. Bazen, başlıktaki değerin sıralama işlemine dahil olması veya olmaması için başlığı açmanız veya kapatmanız gerekebilir.

 • Sütun başlığı olduğundan ilk satırı sıralamanın dışında tutmak için, Alt+H, S, ve sonra da U tuşlarına basın. Özel Sıralama iletişim kutusunda Verilerimde üst bilgi var onay kutusunu seçin.

 • Sütun başlığı olmadığından ilk satırı sıralamaya dahil etmek için, Alt+H, S, ve sonra da U tuşlarına basın. Özel Sıralama iletişim kutusunda Verilerimde üst bilgi var onay kutusunu temizleyin.

Tablodaki verileri filtreleme

Tabloya verilerinizi yerleştirdiğinizde, Excel her sütun üst bilgisine otomatik olarak Otomatik Filtre açılan menüsünü ekler. Hızla filtre uygulamak için bu menüyü açabilirsiniz. Sütun başlığından Otomatik Filtre açılan menüsünü kaldırmak için, üst bilgiyi seçin ve ardından Ctrl+Shift+L tuşlarına basın.

 1. Filtre uygulamak istediğiniz sütunun tablo üst bilgisinde, Alt+Aşağı Ok tuşlarına bakın. Otomatik Filtre açılan menüsü açılır ve “Aranacak sözcükleri yazın, Menü” sözlerini duyarsınız. (Ekran Okuyucusu’nda “Grup” sözcüğünü duyarsınız.)

 2. Otomatik Filtre menüsünde, sütunda sayılar varsa Aşağı Ok tuşuna basarak Sayı Filtreleri’ne gidin ve Enter tuşuna basın. Sütunda metin girdileri varsa, Metin Filtreleri’ne gidin ve Enter tuşuna basın. Alt menü açılır ve “Eşittir” sözcüğünü duyarsınız.

 3. İstediğiniz filtreleme seçeneğine gitmek için ok tuşlarını kullanın ve Enter tuşuna basın. Özel Otomatik Filtre iletişim kutusu açılır ve “Özel Otomatik Filtre iletişim kutusu” sözlerini duyarsınız. (Ekran Okuyucusu’nda, “Özel Otomatik Filtre penceresi” sözlerini duyarsınız.)

 4. Filtreleme koşullarınızı yazın veya seçin.

  Örneğin, belirli bir miktarı aşan sayıları göstermek için Büyük veya Eşittir'i seçin ve ardından bir sonraki birleşik giriş kutusuna düşündüğünüz sayıyı girin.

  İki koşula göre filtre uygulamak için, düzenleme birleşik giriş kutusu kümelerinin her ikisine de filtre koşulları girin ve her iki koşulun da doğru olması için Ve, koşullardan herhangi birinin doğru olması için Veya seçin.

 5. İletişim kutusunu kapatmak için Sekme tuşuyla Tamam düğmesine geçin ve Enter tuşuna basın.

Bir aralıktaki verilere filtre uygulama

 1. Filtre uygulamak istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Ctrl+Shift+L tuşlarına basın. Excel, aralıktaki ilk hücreye Otomatik Filtre açılan menüsünü ekler.

 3. Otomatik Filtre açılan menüsünün bulunduğu hücreyi seçin.

 4. Alt+Aşağı Ok tuşlarına basın. Otomatik Filtre açılan menüsü açılır ve “Aranacak sözcükleri yazın, Menü” sözlerini duyarsınız. (Ekran Okuyucusu’nda “Grup” sözcüğünü duyarsınız.)

 5. Ok tuşlarını ve Sekme tuşunu kullanarak istediğiniz filtreleme seçeneklerine gidin.

 6. Seçimlerinizi yaptıktan sonra, Sekme tuşuyla Tamam düğmesine gidin ve ardından Enter tuşuna basın.

Filtreyi temizlemek için, aralıktaki hücrelerden herhangi birini seçin ve ardından Ctrl+Shift+L tuşlarına basın.

Daha fazla bilgi

Excel 2016 çalışma sayfasına tablo eklemek için ekran okuyucu kullanma

Windows için Excel 2016’daki klavye kısayolları

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×