Excel 2010 ve Excel 2013'teki Power Pivot Veri Modelleri arasındaki sürüm uyumluluğu

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Önceden bir SQL Server Power Pivot eklentisi Excel 2010'da eklenmiş bir veri modeli oluşturmak için kullandığınız varsa, yeni tümleşik veri modelinde Excel'in daha sonraki sürümleri neredeyse hiçbir sürprizleri birlikte gelir. Excel 2013'te veya daha sonra Power Pivot içinde kullanılan aynı veri modeline özelliği bozulmadan taşır (yani, DAX ifadeleri, KPI'ları, hiyerarşileri tam destek ile vb.) SQL Server eklentiler için Excel ve Excel düzgün halinde purview oturumunu.

Bu, özellik yerleşimi bakımından alışılmadık bir değişimdir ve sunucu düzeyinde doğal bir sonucu vardır. Aşağıdaki diyagramda gösterildiği gibi bir Veri Modeli’nin yükseltilmesi, Çalışma Kitabı Veri Modellerini işbirliği ortamında görüntülemek, kullanmak ve yönetmek istediğiniz durumlarda yeni barındırma gereksinimlerini beraberinde getirir. Aynı zamanda, Excel 2013'e yükseltmek, modeli bulut ortamında kullanma fırsatları da doğurur. Ancak bu fırsatlardan karşılıklı birlikte çalışabilirlik pahasına yararlanabilirsiniz. Yükseltmeden sonra, Çalışma Kitabı Veri Modeli'ni Excel 2010'da önceki bir Excel Power Pivot eklentisi sürümünü kullanarak düzenleyip kullanamayacağınız gibi SharePoint Server 2010'da Excel Services olarak da kullanamazsınız. Göreceğiniz üzere, Veri Modelleri söz konusu olduğunda, yükseltme işlemi, istemciden başlayıp barındırma platformuna kadar tüm kademelerde tek yönlüdür.

İş arkadaşları hala Excel 2010 ve önceki sürümleri için Power Pivot kullanırken bunlar bir model daha yeni bir biçimine yükseltiyorsanız aynı hesaplama ortamı Masaüstü veya sunucu uygulamalarında karıştırmak kuruluşlar sürüm uyumluluğu sorunlarla çalışır Excel. Bu makalede yükseltme yolu açıklayan, istemci ve sunucu uygulamaları arasındaki bağımlılıkları açıklanır ve veri modelleri karma ortamında kullanırken görülebilecek hata iletileri listelenir.

Veri modelleri için istemci ve sunucu yükseltme yolu

Şimdi, yukarıdaki diyagramı bölüm bölüm gözden geçirerek etkilerini anlamaya çalışalım.

SQL Server; Excel 2010 için, PivotTable, PivotChart ve (yalnızca SQL Server 2012'de) Power View raporlarında veri çözümlemesini basitleştiren ve zenginleştiren Veri Modelleri oluşturmaya yönelik bir dizi Excel eklentisi çıkarmıştır. Excel için Power Pivot eklentisi Veri Modeli yazmak için tuvali ve bunun yanı sıra masaüstünde veri yükleme ve sorgulamaya yönelik iç bileşenleri sağlamıştır.

Veri çözümlemenizi SharePoint'te paylaşmak istediğinizde arka planda Veri Modeli’ni yüklemek ve sorgulamak için eşdeğer sunucu bileşenlerine gerek duymaktaydınız. SharePoint için Power Pivot bu ihtiyacı karşılamıştır.

Sunucuları yükseltirken (SharePoint için Power Pivot'un sonraki sürümüne geçiş yaparak veya SharePoint Server 2013'e geçirerek), modeli yeni bir biçime yükseltmeksizin Veri Modellerini olduğu gibi kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu durum, Veri Modeli’nden sonraki her bir sunucu sürümüne çaprazlamasına uzatılan (yalnızca ileriye doğru olmak üzere) noktalı çizgilerle belirtilmiştir.

Not: Yeni Sunucu platformlardaki eski Power Pivot çalışma kitaplarını kullandığınızda, aynı işlevleri önce zamanlanmış veri yenileme eksi alın. Zamanlanmış veri yenileme kullanarak yalnızca sunucu sürümü için uygun veri modelleri için desteklenir. Çalışma kitaplarını yükseltme ve zamanlanmış veri yenileme (SQL Server 2012 SP1) daha fazla bilgi için bkz.

Excel 2013 çalışma kitabı veri modellerine hızlı geçiş

Karma ortamlardaki hata iletileri

"Veri kaynağı başlatılamadı"

"Bu çalışma kitabında Power Pivot eklentisinin önceki sürümünü kullanılarak oluşturulmuş bir Power Pivot veri modeli bulunuyor. Bu veri modelini Power Pivot in Microsoft Excel 2013" ile yükseltmeniz gerekir

"Çalışma kitabı desteklenmeyen bir PowerPivot modeli içeriyor"

Daha fazla bilgi edinin

Excel 2013 Çalışma Kitabı Veri Modellerine Hızlı Geçiş

Diyagramı sağ tarafında nasıl Excel 2013 ve Excel Hizmetleri tam olarak bir iç özelliği veri modelleri tümleştirmek dikkat edin. Excel veri modelleri depolamak için yalnızca geliştirilmiştir gibi Excel Hizmetleri veri modeli sunucu platformda akıtmak için geliştirilmiştir. Excel şimdi modelleme deneyimi sahibi olduğundan, modeli depolama ve veri oluşturma dağıtımınızla bulut dahil olmak üzere, ancak Office Web Apps sunucu hariç olmak üzere Excel çalışma kitapları için kullanılan barındırma platformlar arasında hareket eder. Office Web Apps Sunucu bir çalışma kitabı veri modeli oluşturma, düzenleme veya tüketimi deneyimi desteklemez.

SharePoint Server 2013'te halen bir SQL Server 2012 (SP1) SharePoint için Power Pivot eklentisi bulunmaktadır, ancak bu yalnızca zamanlanmış veri yenileme, Power Pivot Galerisi ve Power Pivot Yönetim Panosu gibi birkaç ek özellik sağlamak içindir. Eskisine göre kesin bir farklılık olarak, SharePoint için Power Pivot'un SQL Server 2012 SP1 sürümü artık, sorguları bellekte depolanan Veri Modellerine yeniden yönlendirme söz konusu olduğunda ağır yükü taşıyamamaktadır.

SharePoint'teki SQL Server 2012 SP1 Analysis Services'ın halen sahnede olduğuna dikkat edin. Şirket içinde, SQL Server Analysis Services Veri Modelini depolamaya devam etmektedir, ancak artık SharePoint dışında çalışmakta ve veri yükü ve sorgu isteklerini Power Pivot Web Service yerine doğrudan Excel Services'tan kabul etmektedir.

Not SharePoint'e Sunucu 2010 c ustomers : Veri modeli oluşturmak için kullanılan istemci uygulamaları barındıran bir veri modeli ile sunucu uygulamalarını hizalama gerekir. SharePoint Server 2010 için bu oluşturmak ve veri modeli güncelleştirmek için Excel 2010 ve Excel eklentisi için bir Power Pivot kullanmaya devam etmek ihtiyacınız olacağını anlamına gelir. Excel 2013, SharePoint Server 2010'da Çalıştır veri modelleri oluşturmak için kullanılamaz.

Karma ortamlardaki hata iletileri

Bu bölümde, Excel sürümünüzle uyumlu olmayan bir Veri Modeli kullanırken görülebilecek hatalar açıklanmaktadır.

“Veri kaynağı başlatılamadı”

Bu hata, yeni bir Veri Modelini önceki bir Power Pivot eklentisi sürümünde açılışında görülür. Örneğin, Veri Modeli Excel 2013'te oluşturulmuş ve sonra Excel 2010'da açılmıştır.

Bu hataya bir çözüm üretmek için, Excel 2013, Office Professional Plus sürümüne yükseltme yapın. Excel 2013'te oluşturulan Veri Modelleri yalnızca, yine Excel 2013'te de açılan çalışma kitaplarında çalışır.

Daha fazla bilgi: Power Pivot hatası: "Veri kaynağı başlatılamadı"

“Bu çalışma kitabında, daha önceki bir Power Pivot eklentisi sürümü kullanarak oluşturulmuş bir Power Pivot veri modeli bulunuyor. Bu veri modelini Microsoft Excel 2013'te Power Pivot’a yükseltmeniz gerekiyor”

Eski bir veri modelini (2008 R2 veya 2012 sürümü Power Pivot eklentisini kullanarak Excel 2010'da oluşturulan) açtığınızda, Excel 2013 veya Excel 2016'da bu hata iletisini oluşur. İleti daha yeni model biçimine yükseltmek isteyip istemediğinizi sorar.

Daha fazla bilgi: Power Pivot hatası: "Bu çalışma kitabında Power Pivot eklentisinin önceki sürümünü kullanılarak oluşturulmuş bir Power Pivot veri modeli bulunuyor. Bu veri modeli Microsoft Excel'de Power Pivot ile yükseltmeniz gerekir"

“Çalışma kitabı desteklenmeyen bir Power Pivot modeli içeriyor”

SharePoint Server 2010'da daha yeni bir veri modeli (Excel 2013 veya sonraki sürümlerde oluşturulan) açtığınızda, bu hata iletisini olur. SharePoint Server 2010 yeni bir veri modeli biçimini tanımaz.

SharePoint 2013'e hemen yükseltmekte değil varsa, çalışma kitabını önceki bir sürümünü bulun ve veri modeli korumak için Excel 2010 ve bir Power Pivot eklentisini kullanın. Alternatif olarak, çalışma kitabını depolamak için Office 365 kullanabilirsiniz. Office 365 yükleme ve veri modelleri için SharePoint Power Pivot sorgulama destekler. Microsoft Data Centers arka plan sahneler veri modellerini Excel 2013 veya Excel 2016 çalışma kitaplarında katıştırılmış barındırmak için destek sağlar.

Daha fazla bilgi: Power Pivot hatası: "çalışma kitabı desteklenmeyen bir PowerPivot modeli içeriyor"

Daha fazla bilgi alma

Güçlü veri çözümlemesi eklenmiş Power View raporu görsel öğeleri dahil olmak üzere, çalışma kitabı veri modellerini Excel 2013'te veya daha sonra etkinleştirin. Yeni özellikler hakkında bilgi edinin, yükseltme yararları ve diğer ilgili içerik için bu bağlantıları izleyin.

Excel ve SharePoint Server'da Power View'daki yenilikler

Power Pivot Veri Modellerini Excel 2013 veya Excel 2016’ya yükseltme

Çalışma kitaplarını yükseltme ve zamanlanmış veri yenileme (SQL Server 2012 SP1)

Power Pivot sürüm uyumluluğu (TechNet WIKI'de üzerinde yalnızca İngilizce)

Veri Modeli belirtimi ve sınırlamaları

Excel Services (SharePoint Server 2013) iş zekası becerileri: "veri modelleri" bölümlere bakın

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×