Excel 2010'da klavye kısayolları

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede Tuş İpuçları'nın ne olduğu ve bunları şeride ulaşmak için nasıl kullanacağınız anlatılmaktadır. Ayrıca, CTRL bileşimi kısayol tuşları, işlev tuşları ve diğer genel Microsoft Excel kısayol tuşları da listelenmektedir.

Not : Microsoft Excel Starter 2010 kullanıyorsanız, Excel için listelenen tüm özelliklerin Excel Starter 2010 uygulamasında desteklenmediğini unutmayın.

Bu makalede

Şeride klavye erişimi

CTRL birleşimli kısayol tuşları

İşlev tuşları

Diğer kullanışlı kısayol tuşları

Şeride klavye erişimi

Şeride aşina değilseniz, bu bölümdeki bilgiler, şeridin klavye kısayolu modelini anlamanıza yardımcı olabilir. Şerit Tuş İpuçları adı verilen yeni kısayollarla gelmektedir. Tuş İpuçları'nı görünür yapmak için ALT tuşuna basın.

şerit üzerinde görünen tuş ipucu rozeti

Şerit üzerinde bir sekmeyi görüntülemek için, sekme için atanan tuşa basın. Örneğin, Ekle sekmesi için N harfine, Formüller sekmesi için M harfine basın. Bu, o sekmenin düğmelerinin tüm Tuş İpucu rozetlerini görünür hale getirir. Ardından, istediğiniz düğmenin tuşuna basın.

Eski kısayollarım çalışmaya devam edecek mi?

CTRL ile başlayan klavye kısayolları Excel 2010'da çalışmaya devam edecektir. Örneğin, CTRL+C panoya kopyalamaya, CTRL+V ise panodan yapıştırmaya devam eder.

Eski ALT+ menü kısayollarının çoğu da çalışmaya devam etmektedir. Ancak bellekten gelen tüm kısayolları bilmeniz gerekir; hangi harflere basılacağıyla ilgili hiçbir ekran hatırlatıcısı yoktur. Örneğin ALT tuşuna, sonra da eski menü tuşlarından birine basmayı deneyin: D (Düzen), G (Görünüm), E (Ekle) vb. Microsoft Office'in eski bir sürümünden erişim tuşu kullandığınızı belirten bir kutu açılır. Tüm tuş dizisini biliyorsanız devam edin ve komutu başlatın. Bilmiyorsanız, ESC tuşuna basın ve bunun yerine Tuş İpucu rozetlerini kullanın.

Sayfanın Başı

CTRL birleşimli kısayol tuşları

İpucu :  Hızlı Başvuru Kartı'nı indirin veya yazdırın: Klavye Kısayolları - Ctrl tuşları. (PDF)

Tuş

Açıklama

CTRL+PgUp

Soldan sağa, çalışma sayfası sekmelerinde geçiş yapar.

CTRL+PgDn

Sağdan sola, çalışma sayfası sekmelerinde geçiş yapar.

CTRL+SHIFT+(

Seçimdeki tüm gizli satırları gösterir.

CTRL+SHIFT+&

Seçili hücrelere dış kenarlık uygular.

CTRL+SHIFT_

Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldırır.

CTRL+SHIFT+~

Genel sayı biçimini uygular.

CTRL+SHIFT+$

İki ondalık basamaklı Para Birimi biçimini uygular (negatif sayılar parantez içinde görüntülenir).

CTRL+SHIFT+%

Ondalık basamaksız Yüzde biçimini uygular.

CTRL+SHIFT+^

İki ondalık basamaklı Bilimsel sayı biçimini uygular.

CTRL+SHIFT+#

Günü, ayı ve yılı gösteren Tarih biçimini uygular.

CTRL+SHIFT+@

Saati ve dakikayı gösteren Saat biçimini AM veya PM olarak uygular.

CTRL+SHIFT+!

İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren Sayı biçimini uygular.

CTRL+SHIFT+*

Etkin hücrenin etrafındaki geçerli alanı seçer (boş satır ve sütunlarla çevrili veri alanı).

Bir Özet Tablo raporunda, tüm Özet Tablo raporunu seçer.

CTRL+SHIFT+:

Geçerli saati girer.

CTRL+SHIFT+"

Etkin hücrenin üstündeki hücredeki değeri, hücreye veya Formül Çubuğu'na kopyalar.

CTRL+SHIFT+Artı (+)

Boş hücre yapıştırmak üzere Ekle iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+Eksi (-)

Seçilen bölgeyi silmek üzere Sil iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+;

Geçerli tarihi girer.

CTRL+`

Çalışma sayfasında hücre değerleri ve formülleri görüntüleme arasında geçiş yapar.

CTRL+'

Etkin hücrenin üstündeki hücredeki formülü, hücreye veya Formül Çubuğu'na kopyalar.

CTRL+1

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+2

Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.

CTRL+3

İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.

CTRL+4

Alt çizgi uygular veya kaldırır.

CTRL+5

Metnin üzerini çizer veya çizgiyi kaldırır.

CTRL+6

Nesneleri gizleme ve görüntüleme arasında geçiş yapar.

CTRL+8

Seviyelendirme simgelerini görüntüler veya gizler.

CTRL+9

Seçili satırları gizler.

CTRL+0

Seçili satırları gizler.

CTRL+A

Tüm çalışma sayfasını seçer.

Çalışma sayfasında veri varsa, CTRL+A tuşları geçerli bölgeyi seçer. CTRL+A tuşlarına ikinci defa basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir.

Ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, Fonksiyon Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+SHIFT+A tuşları, ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, bağımsız değişken adı ve parantez ekler.

CTRL+B

Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.

CTRL+C

Seçili hücreleri kopyalar.

CTRL+D

Seçilen aralığın en üstteki hücresinin içeriğini ve biçimini aşağıdaki hücrelere kopyalamak için, Aşağı Doldur komutunu uygular.

CTRL+F

Bul sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler .

SHIFT+F5 de bu sekmeyi görüntüler, SHIFT+F4 ise son Bul eylemini tekrarlar.

CTRL+SHIFT+F, Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+G

Git iletişim kutusunu görüntüler.

F5 de bu iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+H

Değiştir sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler .

CTRL+I

İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.

CTRL+K

Yeni köprüler için Köprü Ekle iletişim kutusunu veya var olan seçili köprüler için Köprüyü Düzenle iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+L

Tablo Oluştur iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+N

Yeni ve boş çalışma kitabı oluşturur.

CTRL+O

Bir dosyayı açmak ve bulmak için, iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+SHIFT+O tuşları içinde yorum bulunan tüm hücreleri seçer.

CTRL+P

Microsoft Office Backstage görünümünde Yazdır sekmesini görüntüler.

CTRL+SHIFT+P, Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+R

Seçilen aralıktaki en solda bulunan hücrenin içerik ve biçimini sağdaki hücrelere kopyalamak için, Sağa Doldur komutunu kullanır.

CTRL+S

Etkin dosyayı geçerli dosya adı, konumu ve dosya biçimiyle kaydeder.

CTRL+T

Tablo Oluştur iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+U

Alt çizgi uygular veya kaldırır.

CTRL+ÜST KARAKTER+U tuşları formül çubuğunu genişletilmesi ve daralması arasında geçiş yapar.

CTRL+V

Pano'nun içeriğini ekleme noktasına ekler ve seçilen kısmın yerini almasını sağlar. Nesne, metin ya da hücre içeriği kesildikten veya kopyalandıktan sonra kullanılabilir.

CTRL+ALT+V tuşları Özel Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma sayfasında veya başka bir programda nesne, metin veya hücre içeriğini kestikten veya kopyaladıktan sonra kullanılabilir.

CTRL+W

Seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.

CTRL+X

Seçili hücreleri keser.

CTRL+Y

Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar.

CTRL+Z

Geri Al komutunu, son komutu geri almak veya son yazdığınız girişi silmek için kullanır.

İpucu : CTRL bileşimleri olan CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M ve CTRL+Q geçerli halde atanmamış kısayollardır.

Sayfanın Başı

İşlev tuşları

İpucu :  Hızlı Başvuru Kartı'nı indirin veya yazdırın: Klavye Kısayolları - İşlev tuşları. (PDF)

Tuş

Açıklama

F1

Excel Yardımı görev bölmesini gösterir.

CTRL+F1 bileşimi şeridi görüntüler veya gizler.

ALT+F1 geçerli aralıktaki verilerin eklenmiş grafiğini oluşturur.

ALT+SHIFT+F1 yeni çalışma sayfası ekler.

F2

Etkin hücreyi düzenlemenizi sağlar ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandırır. Hücrede düzenleme kapalıyken ekleme noktasını Formül Çubuğu'na taşır.

SHIFT+F2 tuşları bir hücre yorumu ekler veya düzenler.

CTRL+F2 tuşları, Backstage görünümündeki Yazdır sekmesinin baskı önizleme alanını görüntüler.

F3

Adı Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma kitabında varolan isimler bulunuyorsa kullanılabilir.

SHIFT+F3 tuşları İşlev Ekle iletişim kutusunu gösterir.

F4

Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar.

Formülde bir hücre başvurusu veya aralık seçildiğinde, F4 tuşu mutlak ve göreli başvuruların tüm değişik birleşimleri arasında geçiş yapar.

CTRL+F4 tuşları seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.

ALT+F4 Excel'i kapatır.

F5

Git iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+F5 tuşları seçilen çalışma kitabı penceresinin pencere boyutunu eski haline getirir.

F6

Çalışma sayfası, şerit, görev bölmesi ve Yakınlaştırma denetimleri arasında geçiş yapar. Bölünmüş bir çalışma sayfasında (Görünüm menüsü, Bu Pencereyi Yönet, Bölmeleri Dondur, Pencereyi Böl komutu), F6 tuşu bölmeler ile şerit alanı arasında geçiş yaparken bölmeleri ayır seçeneğini ekler.

SHIFT+F6 tuşları çalışma sayfası, Yakınlaştırma denetimleri, görev bölmesi ve şerit arasında geçiş yapar.

CTRL+F6 tuşları, birden fazla çalışma kitabı penceresi açık olduğunda sonraki çalışma kitabı penceresine geçirir.

F7

Etkin çalışma sayfasında veya seçilen aralıkta yazım denetimi yapmak için Yazım Denetimi iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+F7 tuşları, çalışma kitabı penceresi en büyük boyuta çıkarılmadığında çalışma kitabı penceresinde Taşı komutunu uygular. Pencereyi taşımak için ok tuşlarını kullanın ve işlem tamamlandığında ENTER veya iptal etmek için ESC tuşuna basın.

F8

Genişletme modunu açar veya kapatır. Genişletme modunda, durum çubuğunda Genişletilmiş Seçim görüntülenir ve ok tuşları seçimi genişletir.

SHIFT+F8 tuşları bitişik olmayan bir hücreyi veya aralığı ok tuşlarını kullanarak seçilen hücrelere eklemenizi sağlar.

CTRL+F8 tuşları, çalışma kitabı ekranı kaplamıyorsa, Boyut komutunu (çalışma kitabı penceresi için Denetim menüsünde) gerçekleştirir.

ALT+F8 tuşları makro oluşturmak, çalıştırmak, düzenlemek veya silmek üzere Makro iletişim kutusunu gösterir.

F9

Tüm açık çalışma kitaplarının tüm sayfalarını hesaplar.

SHIFT+F9 tuşları etkin çalışma sayfalarını hesaplar.

CTRL+ALT+F9 tuşları tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını, son hesaplamadan bu yana değişip değişmediklerinden bağımsız olarak hesaplar.

CTRL+ALT+SHIFT+ F9 tuşları, bağımlı formülleri yeniden denetler ve ardından tüm açık çalışma kitaplarının tüm hücrelerini, hesaplanması gerektiği belirtilmemiş hücrelerle birlikte hesaplar.

CTRL+F9 tuşları çalışma kitabı penceresini simge durumuna küçültür.

F10

Tuş ipuçlarını açar veya kapatır. (ALT tuşuna basmak da aynı işi yapar.)

SHIFT+F10 tuşları seçilen öğeler için kısayol menülerini gösterir.

ALT+SHIFT+F10 tuşları Hata Denetimi düğmesiyle ilgili menüyü veya iletiyi görüntüler.

CTRL+F10 tuşları seçilen çalışma kitabı penceresinin ekranı kaplamasına ya da eski boyutuna dönmesini sağlar.

F11

Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini ayrı bir Grafik sayfasında oluşturur.

SHIFT+F11 tuşları yeni çalışma sayfası ekler.

ALT+F11 tuşları, Visual Basic for Applications (VBA) kullanarak bir makro oluşturabileceğiniz Microsoft Visual Basic Uygulama Düzenleyicisi'ni çalıştırır.

F12

Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüler.

Sayfanın Başı

Diğer yararlı kısayol tuşları

Not :  Hızlı Başvuru Kartı'nı indirin veya yazdırın: Klavye Kısayolları - Çeşitli. (PDF)

Tuş

Açıklama

ALT

Şerit üzerinde Tuş İpuçlarını (yeni kısayolları) görüntüler.

Örneğin,

ALT, W, P çalışma sayfasını Sayfa Düzeni görünümüne geçirir.

ALT, W, L çalışma sayfasını Normal görünüme geçirir.

ALT, W, I çalışma sayfasını Sayfa Sonu Önizleme görünümüne geçirir.

OK TUŞLARI

Bir çalışma sayfasında bir hücre yukarıya, aşağıya, sola veya sağa doğru hareket etmenizi sağlar.

CTRL+OK TUŞU bir çalışma sayfasında geçerli veri bölgesi kenarına taşır.

SHIFT+OK TUŞU tuşları hücrelerin seçilmesini birer birer arttırır.

CTRL+SHIFT+OK TUŞU seçimi etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye genişletir veya sonraki hücre boş ise sonraki boş olmayan hücreye genişletir.

SOL OK veya SAĞ OK, şerit seçiliyken sekmeyi sola veya sağa seçer. Bu ok tuşları, bir alt menü açık veya seçili durumdayken, ana menü ile alt menü arasında geçiş yapar. Bir şerit sekmesi seçiliyken bu tuşlar, sekme düğmeleri arasında geçiş yapar.

AŞAĞI OK veya YUKARI OK, menü veya alt menü açıkken sonraki veya önceki komutu seçer. Bu tuşlar şerit sekmesi seçiliyken, sekme grubunda aşağı veya yukarı ilerlemeyi sağlar.

Bir iletişim kutusunda ok tuşları açık bir açılır listenin seçenekleri veya bir seçenek grubundaki seçenekler arasında hareket etmenizi sağlar.

AŞAĞI OK veya ALT+AŞAĞI OK seçili bir açılır listeyi açar.

GERİ AL

Formül Çubuğunda bir karakter sola doğru siler.

Ayrıca, etkin hücrenin içeriğini siler.

Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının solunda bir karakter sileri.

DELETE

Hücre biçimleri veya yorumlarını etkilemeden seçili hücreden içeriği (veriler ve formüller) siler.

Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının sağında bir karakter sileri.

END

END tuşu End modunu açar. End modunda, aynı sütun veya satır içerisinde etkin hücre olarak sonraki boş olmayan hücreye geçmek için bir yön tuşuna basabilirsiniz. Hücreler boşsa, END tuşuyla birlikte bir yön tuşuna basarak satırın veya sütunun son hücresine ilerleyebilirsiniz.

Ayrıca END tuşu menü veya alt menü göründüğünde menüdeki son komutu seçer.

CTRL+END çalışma sayfasında, en sağda kullanılan sütunun en altta kullanılan satırındaki son hücreye gider. İmleç formül çubuğundayken, CTRL+END imleci metnin sonuna taşır.

CTRL+ÜST KARAKTER+END, seçimi sayfadaki en son kullanılan hücreye genişletir (sağ alt köşe). İmleç formül çubuğundaysa, CTRL+ÜST KARAKTER+END, formül çubuğunda imleç işaretinden metnin sonuna kadar olan tüm metni seçer. Bu durum formül çubuğunun yüksekliğini etkilemez

ENTER

Formül çubuğunda veya hücrede hücreye girişi tamamlar ve alttaki hücreyi seçer (varsayılan olarak).

Veri formunda, bir sonraki kayıttaki ilk alana götürür.

Seçilen menüyü açar (menü çubuğunu etkinleştirmek için F10'a basın) veya seçilen komutun işlemini gerçekleştirir.

Bir iletişim kutusunda varsayılan komut düğmesinin eylemini gerçekleştirir (kalın konturlu düğme, genellikle Tamam düğmesi).

ALT+ENTER aynı hücrede yeni bir satır başlatır.

CTRL+ENTER geçerli girişin bulunduğu seçili hücre aralığını doldurur.

SHIFT+ENTER hücreye girişi tamamlar ve üstteki hücreyi seçer.

ESC

Hücrede veya Formül Çubuğu'nda girişi iptal eder.

Açık menü veya alt menüyü, iletişim kutusunu ya da ileti penceresini kapatır.

Ayrıca, bu mod uygulandığında tam ekran modunu kapatır ve şerit ve durum çubuğunu yeniden görüntülemek için normal ekran moduna döner.

HOME

Çalışma sayfasında satırın başına götürür.

SCROLL LOCK açıkken, pencerenin sol üst köşesindeki hücreye gider.

Menü veya alt menü göründüğünde menüdeki ilk komutu seçer.

CTRL+HOME çalışma sayfasının başına götürür.

CTRL+SHIFT+HOME seçimi çalışma sayfasının başına genişletir.

PAGE DOWN

Çalışma sayfasında bir ekran aşağı taşır.

ALT+PAGE DOWN çalışma sayfasında bir ekran sağa kaydırır.

CTRL+PAGE DOWN çalışma sayfasında sonraki sayfaya geçirir.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN çalışma kitabındaki geçerli ve sonraki sayfayı seçer.

PAGE UP

Çalışma sayfasında bir ekran yukarı taşır.

ALT+PAGE UP çalışma sayfasında bir ekran sola kaydırır.

CTRL+PAGE UP çalışma sayfasında önceki sayfaya geçirir.

CTRL+SHIFT+PAGE UP çalışma kitabında geçerli ve önceki sayfayı seçer.

ARA ÇUBUĞU

İletişim kutusunda, seçili düğmenin eylemini gerçekleştirir veya onay kutusunu işaretler veya işretini kaldırır.

CTRL+BOŞLUK ÇUBUĞU TUŞLARI bir çalışma sayfasında tüm sütunu seçer.

ÜST KARAKTER+BOŞLUK ÇUBUĞU TUŞLARI çalışma sayfasında tüm satırı seçer.

CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU tüm çalışma sayfasını seçer.

  • Çalışma sayfasında veri varsa, CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU geçerli bölgeyi seçer. CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU tuşlarına ikinci defa basıldığında geçerli bölge ve özet satırları seçilir. CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU tuşlarına üçüncü kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir.

  • Bir nesne seçiliyse, CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU çalışma sayfasındaki tüm nesneleri seçer.

ALT+ARA ÇUBUĞU tuşları, Excel penceresi için Denetim menüsünü görüntüler.

SEKME

Çalışma sayfasında bir hücre sağa geçirir.

Korumalı bir çalışma sayfasının kilitlenmemiş hücreleri arasında hareket etmenizi sağlar.

İletişim kutusunda sonraki seçenek veya seçenek grubuna geçirir.

ÜST KARAKTER+SEKME çalışma sayfasında önceki hücreye veya iletişim kutusunda önceki seçeneğe geçirir.

CTRL+SEKME iletişim kutusunda sonraki sekmeye geçirir.

CTRL+ÜST KARAKTER+SEKME İletişim kutusunun bir önceki sekmesine geçirir.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!