Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak OneNote’ta gezinmeyi öğrenme

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak OneNote’ta gezinmeyi öğrenme

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Windows 10 için OneNote; kısıtlı el kullanımı, görme bozukluğu veya başka engelleri bulunan kullanıcılar için not defterleri, bölümler ve sayfalarla çalışmayı kolaylaştıran erişilebilirlik özellikleri içerir. Platforma özgü erişilebilirlik ayarları ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Office 365’te erişilebilirlikle çalışması için cihazınızı ayarlama

Notlar : 

Bu konuda

OneNote düzenini tanımaya başlama

OneNote bulut tabanlı olduğundan, cihazlarınızın tümünde aynı not defterini kullanabilirsiniz. OneNote içeriği otomatik olarak eşitler.

OneNote'u açtığınızda, not defteri sayfasının başlığında açılır. Örneğin, OneNote'u ilk kez açtığınızda "Başlık. OneNote: Tüm notlarınız için tek konum" sözlerini duyarsınız.

Windows için OneNote üç görünüm sunar: Normal görünüm, Tam sayfa görünümü ve Masaüstüne Yerleştir görünümü. Masaüstüne Yerleştir görünümü Normal görünümle aynıdır, ama ekranınızın bir tarafına sabitlenmiştir. Tam sayfa görünümü hakkında daha fazla bilgi için bkz. Tam ekran modunu kullanma.

Normal görünümde. Windows için OneNote'ta şerit sekmelerinin bulunduğu bir üst çubuk vardır. Office ürünlerinin çoğunda olduğu gibi, her şerit sekmesi ilgili komutları içeren bir şerit açar. Şerit sekmelerini açmak için kullanabileceğiniz klavye kısayollarının listesi için bkz. Klavye kullanarak gezinme.

Üst çubuğun altında iki bölme (sayfa bölmesi ve gezinti bölmesi) yer alır. Bir sayfada, notları girebileceğiniz bir veya birden çok içerik bloğu bulunur.

Klavye kullanarak gezinme

OneNote 2016’yı klavye kısayollarıyla kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Windows için OneNote 2016’daki klavye kısayolları.

 • Gezinti bölmeleri, menüler ve içerik alanı arasında gezinmek için F6’ya basın.

 • İçerik alanının içinde ilerlemek için ok tuşlarını kullanın.

  Önemli : OneNote ana içerik bloğunda gezinmek için Sekme tuşunu kullanmayın. Bu bölmede Sekme tuşuna basıldığında içerik girintilenir.

 • Düğmelerle menü öğeleri arasında gezinmek için Sekme tuşuna basın ve bunları etkinleştirmek için Ara Çubuğu’na basın.

OneNote'taki şerit sekmeleri Dosya, Giriş, Ekle, Çiz, Geçmiş, Gözden Geçir, Görünüm ve Öğrenme Araçları'dır. Diğer özel sekmeler, örneğin tablolar için Düzen sekmesi, yalnızca gerektiğinde görüntülenir.

Bu tabloda, her şerit sekmesini açan kısayollar gösterilir:

Açılacak sekme

Basılan tuş

Giriş

Alt+H

Ekle

Alt+N

Çiz

Alt+D

Geçmiş

Alt+S

Gözden Geçir

Alt+R

Görünüm

Alt+W

Öğrenme araçları

Y2

Not defterlerinizde gezinmeyi kolaylaştırmak için dokunma hareketlerini de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için OneNote'ta dokunma hareketleri ve klavye kısayolları konusuna bakın.

OneNote’u kullanmaya yönelik özellikler

Tam ekran modunu kullanma

Sayfa görünümünü sadeleştirmek için Windows 10 için OneNote'nın tam ekran modunu kullanabilirsiniz. Bu, sizin ve ekran okuyucunuzun sayfada gezinmenizi kolaylaştırır.

 1. Ana sekmenin menü çubuğuna gitmek için, Windows 10 için OneNote sayfasında seçili durumdaki sekmeyi duyana kadar Alt tuşuna basın.

 2. Ana sekmenin menü çubuğunda şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Tam ekran modları, düğme daraltılmış". Sonra Enter tuşuna basın. Alt menü açılır. Şunu duyarsınız: "Tam ekran çizim düğmesi". Enter tuşuna basın.

  Şimdi tam ekran modunu kullanıyorsunuz. Odak, ana içerik alanındadır.

 3. Tam ekran modundan çıkmak için Alt tuşuna basın. Araç çubuğundaki ilk öğeyi duyarsınız. Sonra şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Tam ekran çizimden çıkış düğmesi." Sonra Enter tuşuna basın.

SharePoint Online'da bir Site İzinleri sayfasının ekran görüntüsü. Gruplardan bazılarının üst siteden izin devralmadığını belirttiğini göstermek için en üstteki ileti çubuğu vurgulanmıştır.

Ekranınızın çözünürlüğünü ayarlamadan başlık çubuklarına, menülerde, ileti kutularında, palet kutucuklarında, simgelerde ve araç ipuçlarında yer alan metinlerin boyutunu değiştirebilirsiniz. 

 1. Herhangi bir görünümde Windows logo tuşuna basın. Şunu duyarsınız: “Başlangıç penceresi, Arama kutusu, düzenleme.”

 2. Arama kutusuna "Metni büyüt" yazın. Şunu duyarsınız: "Metni ve diğer öğeleri büyütün veya küçültün." Sonra Enter tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Ayarlar pencereleri, Birinciyi görüntüle, özel."

 3. Ayarlar penceresinde, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Gelişmiş görüntü ayarları köprüsü." Sonra Enter tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Gelişmiş görüntü ayarları penceresi."

 4. Şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Gelişmiş boyutlandırma veya metin ve diğer öğeler köprüsü." Sonra Enter tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Görüntü pencereleri, Denetim masası giriş bağlantısı."

 5. Şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Masaüstü öğesi, başlık çubukları, düzenlenebilir birleşik giriş kutusu, daraltıldı." Birleşik giriş kutusu listesini genişletmek için, Alt+Aşağı ok tuşlarına basın. Listede ilerlemek için Aşağı ve Yukarı ok tuşlarına basın. Değiştirmek istediğiniz bir seçenek duyduğunuzda Enter tuşuna basın.

 6. Şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Yazı tipi boyutu, <geçerli yazı tipi boyutu>." Birleşik giriş kutusu listesini genişletmek için, Alt+Aşağı ok tuşlarına basın. Listede ilerlemek için Aşağı ve Yukarı ok tuşlarına basın. Değiştirmek istediğiniz bir seçenek duyduğunuzda Enter tuşuna basın.

 7. Şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: "İşaretsiz kalın yazı onay kutusu." Metnin kalın yazılmasını istiyorsanız, Ara Çubuğu’na basın. Şunu duyarsınız: "İşaretlendi."

 8. Şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Uygula düğmesi." Sonra Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

OneNote’ta not defterlerini paylaşmak ve işbirliği yapmak için ekran okuyucu kullanma

OneNote’ta not defterlerine içerik eklemek için ekran okuyucu kullanma

Windows için OneNote 2016’daki klavye kısayolları

OneNote’ta temel görevleri yerine getirmek için ekran okuyucu kullanma

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

OneNote not defterlerinizin erişilebilir olmasını sağlama

Office 365’teki Mac için OneNote, Mac OSX üzerinde yerleşik olarak bulunan kapsamlı özellikleri geliştiren erişim özellikleri sunar. Bu konu, yalnızca klavye kullanarak gezinti hakkında ipuçlarının yanı sıra bu özellikler hakkında genel bir bakış sunar.

Yerleşik erişilebilirlik özelliklerini kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bkz. Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama. OneNote'un nasıl kullanıldığını öğrenmek için, bkz. OneNote'ta temel görevleri yerine getirmek için ekran okuyucu kullanma.

Not : Bu konu başlığında, tam ekran klavye erişimini ve VoiceOver’ı açtığınız ve VO komutu hakkında bilgi sahibi olduğunuz varsayılır. (VO komutunu kullanmak için Control+Option tuşlarına basın.)

Bu konuda

OneNote düzenini tanımaya başlama

Mac için OneNote’u açtığınızda, ekranın en üstünde OneNote menüsü gösterilir; menü öğeleri Apple menüsünün arkasına eklenmiştir. Belgenizin adı, menünün altında ortalanmış olarak gösterilir. Varsayılan olarak, Hızlı Erişim Araç Çubuğu ekranın sol tarafında durur. Bu araç çubuğu Geri Al ve Yinele gibi sık kullanılan komutları içerir. Bildirimler ve paylaşım seçenekleri simgesi aynı satırda, ekranın sağındadır. Bunların altında Office’in Geliştirilmesine Yardım Edin menüsü vardır.

Bu satırın altında, Ekle ve Görünüm gibi bir dizi şerit sekmesi bulursunuz. Şerit, bu sekme dizisinin altında yer alır. Bir sekmeyi seçtiğinizde, sekmeye özgü şerit görüntülenir. Her şeritte, gruplar halinde düzenlenmiş komutlar vardır. Örneğin, Ekle sekmesi belgenize eklemek üzere tablo veya resim gibi farklı öğeleri seçmenizi sağlayan bir şerit gösterir.

OneNote’ta klavye kullanarak gezinme

 • Diğer not defterlerini açabileceğiniz veya oluşturabileceğiniz konuma gitmek için Command+O tuşlarına basın.

 • Açık not defterlerinin listesi için Control+G tuşlarına basın.

 • Not defterlerini aramak için VO+F tuşlarına basın.

OneNote not defterinde gezinme

 • Not defterinde bölümler arasında geçiş yapmak için Command + Shift + { veya } tuşlarına basın.

 • Bir bölümdeki sayfalar arasında geçiş yapmak için aşağıdakileri yapın:

  1. Odağı sayfa listesinde taşımak için Command + Control + G tuşlarına basın.

  2. Bölümünüzde bulunan önceki veya sonraki sayfayı seçmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşuna ya da Command + PageUp veya PageDown tuşlarına basın.

  3. Listenin ilk sayfasına gitmek için Option + Home tuşlarına basın. Listenin son sayfasına gitmek için Option + End tuşlarına basın.

Not : OneNote’u klavyeyle kullanma hakkında daha fazla yardım için bkz. Mac için OneNote 2016 uygulamasında klavye kısayolları.

iOS için OneNote, iOS’ta yerleşik olarak bulunan erişilebilirlik özelliklerini geliştirir. Bu özellikler, engelleri kişilerin uygulamayı kullanmasına yardımcı olabilir. Örneğin, metin girmek için iOS ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı veya Dikte aracını kullanabilirsiniz.

Cihazınızda çalışan erişilebilirlik ayarları ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama. OneNote'un nasıl kullanıldığını öğrenmek için, bkz. OneNote'ta temel görevleri yerine getirmek için ekran okuyucu kullanma.

Notlar : 

 • Bu destek makalesi, geliştirilmiş bir ekran okuyucu deneyimi sağlamak için tasarlanmış OneNote Önizleme (“Beta”) moduna göndermede bulunur. OneNote Önizleme modunu açmak için, Windows 10, Mac veya iPad için OneNote Önizlemesi’ni açma başlığı altında verilen yönergeleri izleyin. 2017’nin başlarında bu deneyim, varsayılan OneNote deneyimi olacaktır.

 • Bu konu, iPhone kullandığınız varsayılarak yazılmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, iPad'de farklı olabilir.

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

Bu konuda

iOS için OneNote’un düzenini tanımaya başlama

iOS için OneNote uygulaması aşağıdaki görünümleri içerir: Ana görünüm, Bölümler listesi, Sayfalar listesi ve tuval.

iOS için OneNote uygulamasındaki ana görünüm, sahip olduğunuz OneNote not defterlerinin listesini içerir. Ayrıca, bu görünümde yeni not defterleri oluşturabilirsiniz. Ana görünümün en üstünde, sol üst köşede ayarlar düğmesi, bunun yanında ortada arama alanı ve sağ üst köşede de bildirimler düğmesi yer alır. Üst satırın altında Son Notlar bağlantısı bulunur ve onu not defterlerinin listesi izler. Ekranın en altında, yeni not defteri ekleme düğmesi vardır.

Not defterinin bir sayfasına gitmek için önce ana görünümde not defterine, ardından Bölümler listesinde not defteri bölümüne ve sonra da Sayfalar listesinde not defteri sayfasına gidersiniz. Sayfalar listesinde not defteri sayfasını açtığında, bir tuval açılır. Çoğunlukla, tuvalde sayfa başlığı, tarih ve bir veya birden çok içerik bloğu bulunur.

Uygulamayı ilk kez açtığınızda, uygulama ana görünümde açılır. Sonraki açılışında, uygulamadan çıkarken bıraktığınız görünümde açılır.

Dokunma kullanarak gezinme

İşte, dokunma kullanarak iOS için OneNote'ta gezinmeye yönelik bazı yararlı hareketler:

 • Ekrandaki öğeler arasında gezinmek için, ekranda ileri gitmek için sağa doğru çekin veya ekranda geri gitmek için sola doğru çekin.

 • Öğe veya eylem seçmek için, ekrana iki kez dokunun.

 • Ekranda neler olduğunu keşfetmek için, parmağınızı ekrana koyun ve çevrede yavaşça kaydırın. Siz öğelere ulaştıkça VoiceOver öğelerin adlarını söyler. Seçmek istediğiniz öğenin adını duyduğunuzda, parmağınızı kaldırın ve iki kez dokunun.

 • Not defterini, bölümü veya sayfayı düzenlemek, taşımak veya silmek için, önce odağı öğeye getirin ve ardından kullanılabilir eylemlerde ilerlemek için bir parmağınızı yukarı veya aşağı doğru çekin.

 • Tuvalde gezinmek için, bir parmağınızla yukarı veya aşağı doğru çekin. Tuvaldeki bir öğeyi düzenlerken, bağlam menüsünü açmak için iki parmağınızda ekrana iki kez dokunun.

 • Arama bölmesinden çıkmak ve arama modunu kapatmak için, iki parmağınızla çekerek "z" harfi çizin.

Windows 10 için OneNote kısıtlı el kullanımı veya görme bozukluğu gibi engelleri olan kişilerin not defterleri, bölümler ve sayfalarla çalışmasını kolaylaştıran erişilebilirlik özellikleri içerir.

Notlar : 

Ekran okuyucusu, Büyüteç ve yüksek karşıtlık renk ayarları gibi birçok erişilebilirlik özelliği, bilgisayarınızda veya cihazınızda yerleşik olarak bulunur. OneNote'un nasıl kullanıldığını öğrenmek için bkz. OneNote'ta temel görevleri yerine getirmek için ekran okuyucu kullanma.

Windows 10 için OneNote’taki en iyi erişilebilirlik deneyimi, (beta) önizlemesinde şu anda kullanılabilir. Bu konu, OneNote’u önizleme modunda kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Yeni tasarım ve özellikleri açmaya ilişkin yönergeler için lütfen Windows 10, Mac veya iPad için OneNote Önizlemesi’ni açma konusuna bakın.

Bu konuda

Windows 10 için OneNote uygulamasının düzenini tanımaya başlama

OneNote uygulamasını açtığınızda, açık Not Defteri sayfasının başlığını duyarsınız. OneNote’u ilk defa kullanıyorsanız şunu duyarsınız: “XXX” Aksi durumda, en son açtığınız not defterinin başlığını duyarsınız.

Üst çubuğa gitmek için F6’ya basın (Giriş sekmesini duyarsınız). Üst çubukta Gezinti bölmesi tuşu ve şerit sekmeleri (Giriş, Ekle, Çiz ve Görünüm) bulunur. Ayrıca bir sonraki bölümde açıklanan diğer seçenekleri de bulabilirsiniz.

Windows 10 için OneNote’ta klavye kullanarak gezinme

Birincil tuşlar F6 ve Sekme tuşlarıdır

 • Klavye kullanırken gezinti bölmeleri, menüler ve düzenleme alanı arasında gezinmek için F6’ya basın.

 • Düğmelerle menü öğeleri arasında gezinmek için Sekme tuşuna basın ve bunları etkinleştirmek için Enter’a basın.

  Önemli : OneNote ana içerik bölmesinde gezinmek için Sekme tuşunu kullanmayın. Bu bölmede Sekme tuşuna basıldığında içerik girintilenir.

F6’ya bastığınızda şu yerlerden birinde durulur:

 • Şerit sekmeleri: Giriş, Ekle, Çiz ve Görüntüle. F6’ya basarak şeride gittiğinizde “Giriş sekmesi, öğe” ifadesini duyabilirsiniz.

  Her bir sekme, sayfa düzenleme seçenekleri gibi şerit komutlarını açar. Yakınlaştırma komutlarının Görüntüle sekmesinde olduğunu unutmayın.

 • Not Defteri gezinti bölmesi (‘En son Notlar, düğme’ ifadesinin veya not defterlerinizden birinin adını duyabilirsiniz).

  Gezinti bölmesinde not defterlerinizin bir listesi bulunur ve bunları açmanızı ya da daha fazla not defteri oluşturmanızı sağlar. Ayrıca uygulama özellikleri ve kullanıcı hesabı bilgilerini de bulabilirsiniz.

 • Ara düğmesi (‘Ara, düğme’ ifadesini duyabilirsiniz).

  Aramak istediğiniz metni yazın ve Enter’a basın.

 • Bölüm gezinti bölmesi (bölümlerinizden birinin adını duyabilirsiniz).

  Bölümlerin listesi ve Yeni Bölüm düğmesi burada bulunur.

 • Sayfa gezinti bölmesi (sayfalarınızdan birinin adını duyabilirsiniz).

  Sayfaların listesi ve Yeni Sayfa düğmesi burada bulunur.

 • Sayfa Tuvali (‘Geçerli OneNote sayfası, içerik bloğu’ ifadesini duyabilirsiniz) - Sayfa içeriğini buradan düzenleyebilirsiniz.

Klavye kısayollarını kullanarak gezinme

Windows 10 için OneNote klavye kısayollarının tam listesi için Windows 10 için OneNote’ta klavye kısayolları başlığına bakın.

Bazı yararlı klavye kısayolları aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

Bunu yapmak için

Şu tuşlara basın

Not defteri gezinti bölmesini açma

CTRL+G

Odağı listedeki geçerli bölüme getirme

CTRL+Shift+G

Odağı listedeki geçerli sayfaya getirme

CTRL+Alt+G

Yeni bölüm oluşturma

CTRL+T

Yeni sayfa oluşturma

CTRL+N

Gezinti bölmesini gizleme

Windows 10 için OneNote görünümünüzü sadeleştirebilir ve gezinti bölmesini gizleyebilirsiniz.

 1. Tam ekran modunu kullanma başlığı altında açıklandığı gibi Tam Ekran Modları düğmesine gidin ve Enter tuşuna basın.

 2. Tam Ekran Modları alt menüsünde, şu sözleri duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın: "Kapalı, Gezintiyi gizle düğmesi." Sonra Enter tuşuna basın.

 3. Gezinti bölmesini yeniden görüntülemek için, Tam Ekran Modları alt menüsüne gidin ve şu sözleri duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın: "Açık, Gezintiyi gizle düğmesi." Sonra Enter tuşuna basın.

Tam ekran modunu kullanma

Sayfa görünümünü sadeleştirmek için Windows 10 için OneNote tam ekran modunu kullanabilirsiniz. Bu, sizin ve ekran okuyucunuzun sayfada gezinmenizi kolaylaştırır.

 1. Ana sekmenin menü çubuğuna gitmek için, Windows 10 için OneNote sayfasında seçili durumdaki sekmeyi duyana kadar Alt tuşuna basın.

 2. Ana sekmenin menü çubuğunda şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Tam ekran modları, düğme daraltılmış". Sonra Enter tuşuna basın. Alt menü açılır. Şunu duyarsınız: "Tam ekran çizim düğmesi". Enter tuşuna basın.

  Şimdi tam ekran modunu kullanıyorsunuz. Odak, ana içerik alanındadır.

 3. Tam ekran modundan çıkmak için Alt tuşuna basın. Araç çubuğundaki ilk öğeyi duyarsınız. Sonra şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Tam ekran çizimden çıkış düğmesi." Sonra Enter tuşuna basın.

SharePoint Online'da bir Site İzinleri sayfasının ekran görüntüsü. Gruplardan bazılarının üst siteden izin devralmadığını belirttiğini göstermek için en üstteki ileti çubuğu vurgulanmıştır.

Ekranınızın çözünürlüğünü ayarlamadan başlık çubuklarına, menülerde, ileti kutularında, palet kutucuklarında, simgelerde ve araç ipuçlarında yer alan metinlerin boyutunu değiştirebilirsiniz. 

 1. Herhangi bir görünümde Windows logo tuşuna basın. Şunu duyarsınız: “Başlangıç penceresi, Arama kutusu, düzenleme.”

 2. Arama kutusuna "Metni büyüt" yazın. Şunu duyarsınız: "Metni ve diğer öğeleri büyütün veya küçültün." Sonra Enter tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Ayarlar pencereleri, Birinciyi görüntüle, özel."

 3. Ayarlar penceresinde, şunları duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Gelişmiş görüntü ayarları köprüsü." Sonra Enter tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Gelişmiş görüntü ayarları penceresi."

 4. Şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Gelişmiş boyutlandırma veya metin ve diğer öğeler köprüsü." Sonra Enter tuşuna basın. Şunu duyarsınız: "Görüntü pencereleri, Denetim masası giriş bağlantısı."

 5. Şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Masaüstü öğesi, başlık çubukları, düzenlenebilir birleşik giriş kutusu, daraltıldı." Birleşik giriş kutusu listesini genişletmek için, Alt+Aşağı ok tuşlarına basın. Listede ilerlemek için Aşağı ve Yukarı ok tuşlarına basın. Değiştirmek istediğiniz bir seçenek duyduğunuzda Enter tuşuna basın.

 6. Şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Yazı tipi boyutu, <geçerli yazı tipi boyutu>." Birleşik giriş kutusu listesini genişletmek için, Alt+Aşağı ok tuşlarına basın. Listede ilerlemek için Aşağı ve Yukarı ok tuşlarına basın. Değiştirmek istediğiniz bir seçenek duyduğunuzda Enter tuşuna basın.

 7. Şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: "İşaretsiz kalın yazı onay kutusu." Metnin kalın yazılmasını istiyorsanız, Ara Çubuğu’na basın. Şunu duyarsınız: "İşaretlendi."

 8. Şu sözleri duyana kadar Sekme tuşuna basın: "Uygula düğmesi." Sonra Enter tuşuna basın.

Ayrıca bkz.

OneNote’ta not defterlerini paylaşmak ve işbirliği yapmak için ekran okuyucu kullanma

OneNote’ta not defterlerine içerik eklemek için ekran okuyucu kullanma

OneNote’ta temel görevleri yerine getirmek için ekran okuyucu kullanma

OneNote not defterlerinizin erişilebilir olmasını sağlama

OneNote Online tarayıcıda çalışır, dolayısıyla tarayıcı kullanabilen hemen her cihazda bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Windows, Mac ve iOS gibi tüm cihaz platformları, OneNote'un kullanılmasını kolaylaştıran yerleşik erişilebilirlik özellikleri sunar. Örneğin, ekran okuyucu, büyüteç veya dikte aracı kullanabilirsiniz.

Cihazınızdaki özellikleri nasıl kullanacağınızı öğrenmek için bkz. Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama. OneNote'un nasıl kullanıldığını öğrenmek için, bkz. OneNote'ta temel görevleri yerine getirmek için ekran okuyucu kullanma.

Notlar : 

Bu konuda

OneNote Online düzenini tanımaya başlama

OneNote Online penceresinde, sekmelerin bulunduğu Menü çubuğu en üsttedir. Sekmelerin altında, o sırada seçili durumdaki sekmeye bağlı olarak farklı seçenekler içeren bir araçlar şeridi bulunur. Şeridin altında, ekranın sol tarafında Not Defterleri listesini, Bölümler listesini ve Sayfalar listesini içeren bir bölme alanı vardır. Sayfa düzenleme alanı, ekranın ortasından sağ kenara kadar uzanır.

OneNote Online'da kullanılan yer işaretleri şunlardır:

 • Microsoft hizmetlerinin listesi

 • Menü çubuğu

 • Not Defterleri listesi

 • Düzenleme alanı (tuval).

OneNote Online'da klavye kullanarak gezinme

OneNote Online'da Ctrl+F6 tuşlarına basarak yer işaretlerinde gezinebilirsiniz. F6 tuşuna basıldığında, geriye tarayıcı denetimlerine atlanır. Ayrıca, Yardım için F1 gibi yaygın kısayol tuşları OneNote Online'a değil web tarayıcısına uygulanır.

OneNote Online'da gezinmek için, Sekme tuşuna basarak ileriye doğru veya Shift+Sekme tuşlarına basarak geriye doğru gidin. Bir öğeyi seçmek için Enter tuşuna basın. Menülerin veya listelerin içine göz atmak için, Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın ve seçim yapmak için Enter tuşuna basın. Menüden veya moddan çıkmak için Esc tuşuna basın.

Not defterindeki bölümlere ve sayfalara göz atmak için, önce Ekran Okuyucusu "öğeleri" duyurana kadar Caps Lock+Yukarı ok tuşlarına art arda basarak Ekran Okuyucusu'nda öğeler gezinti modunu seçin. Ardından Ekran Okuyucusu şunu söyleyene kadar Ctrl+F6 tuşlarına basın: "Not defterleri." Bundan sonra, Bölümler listesinde ve Sayfalar listesinde döngü yapmak için Caps Lock+Sağ ok tuşlarını kullanın.

Klavye kısayolları hakkındaki diğer ayrıntılar için, OneNote Online’daki klavye kısayolları konusunu okuyun.

Göster işlevini kullanma

Bir komutu hızlıca bulmak için Göster’i kullanın. Göster özelliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu videoyu izleyin: Bir ekran okuyucu ve klavyeyle işlerinizi daha hızlı halletmek için Göster’i kullanma.

Göster’i komut bulmak üzere kullanmak için şu adımları izleyin:

 1. İşlem gerçekleştirmek istediğiniz hücreyi veya hücre aralığını seçin.

 2. Alt+Q tuşlarına basarak Göster düzenleme alanına geçin.

 3. İstediğiniz komutu yazın. Örneğin, “madde işaretleri” yazabilirsiniz.

 4. Arama sonuçlarında gezinmek için Aşağı Ok tuşunu kullanın. Birini seçmek için Enter tuşuna basın.

Engelli kişiler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×