Eklentileri yönetmek için Merkezi Dağıtım Powershell cmdlet’lerini kullanma

Office 365 yöneticisi olarak, Merkezi Dağıtım özelliğiyle Office eklentilerini kullanıcılara dağıtabilirsiniz.(bkz. Office 365 Yönetim Merkezinde Office Eklentilerini dağıtma). Office eklentilerini dağıtırken Office 365 yönetim merkezi yerine Microsoft PowerShell’i de kullanabilirsiniz. Merkezi Dağıtım Powershell cmdlet’lerini Microsoft İndirme Merkezi üzerinden indirin.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Yönetici kimlik bilgilerinizi kullanarak bağlanma

Eklenti bildirimlerini karşıya yükleme

Office Mağazası'ndan karşıya eklenti yükleme

Eklenti ayrıntılarını öğrenme

Eklentiyi açma ve kapama

Kullanıcıları eklentiye ekleme veya eklentiden kaldırma

Eklenti güncelleştirme

Eklenti silme

Tüm cmdletler hakkında ayrıntılı yardım alma

Yönetici kimlik bilgilerinizi kullanarak bağlanma

Merkezi Dağıtım cmdlet'lerini kullanabilmeniz için oturum açmanız gerekir.

 1. PowerShell’i başlatın.

 2. Şirketinizin yönetici kimlik bilgilerini kullanarak PowerShell'e bağlanın ve aşağıdaki cmdlet’i çalıştırın:

  Connect-OrganizationAddInService
 3. Kimlik Bilgilerini Girin sayfasında, Office 365 genel yönetici kimlik bilgilerinizi girin. Bunun yerine, kimlik bilgilerinizi doğrudan cmdlet'e de girebilirsiniz.

  Şirket yönetici kimlik bilgilerinizi PSCrential nesnesi olarak belirten cmdlet’i çalıştırın.

  $secpasswd = ConvertTo-SecureString “MyPassword” -AsPlainText -Force
  $mycredentials = New-Object System.Management.Automation.PSCredential (“serviceaccount@contoso.com”, $secpasswd)
  Connect-OrganizationAddInService -Credential $mycredentials

Not: PowerShell kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Office 365 PowerShell’e Bağlanma.

Eklenti bildirimlerini karşıya yükleme

Bir dosya veya URL yolundan karşıya eklenti bildirimi yüklemek için New-OrganizationAdd-In cmdlet’ini çalıştırın. Aşağıdaki örnek, ManifestPath parametresi değeri için bir dosya konumu gösterir.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Tıpkı aşağıdaki örnekte olduğu gibi, bir eklentiyi Members parametresini kullanarak karşıya yüklemek ve doğrudan kullanıcılara veya gruplara atamak için New-OrganizationAdd-In cmdlet’ini de çalıştırabilirsiniz. Üyelerin e-posta adreslerini virgülle ayırın.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’ -Members 'KathyBonner@contoso.com', 'MaxHargrave@contoso.com'

Office Mağazası'ndan karşıya eklenti yükleme

Office Mağazası üzerinden karşıya bildirim yüklemek için New-OrganizationAddIn cmdlet’ini çalıştırın.

Aşağıdaki örnekte bulunan New-OrganizationAddIn cmdlet’i, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir konumun ve içerik marketinin AssetId değerini belirtir.

New-OrganizationAddIn -AssetId 'WA104099688' -Locale 'en-US' -ContentMarket 'en-US'

AssetId parametresinin değerini, eklentiye yönelik Office Mağazası web sayfasının URL’sinden kopyalayarak belirleyebilirsiniz. AssetId değerleri her zaman "WA" ile başlayıp bir numara ile devam eder. Örneğin önceki örnekte, WA104099688 AssetId değerinin kaynağı, eklentinin Office Mağazası web sayfası URL’sidir: https://store.office.com/en-001/app.aspx?assetid=WA104099688.

Locale ve ContentMarket parametrelerindeki değer aynıdır ve eklentiyi yüklemeye çalıştığınız ülkeyi/bölgeyi gösterir. En-US veya fr-FR gibi biçimlerde gösterilir.

Not: Office Mağazası üzerinden karşıya yüklenen eklentiler, Office Mağazası’de bulunan en son güncelleştirmeleri birkaç gün içinde otomatik olarak yükler.

Eklenti ayrıntılarını öğrenme

Kiracıya yüklenen tüm eklentilerin ürün kimliği dahil olmak üzere bütün ayrıntılarını edinmek için Get-OrganizationAddIn cmdlet’ini aşağıda gösterildiği gibi çalıştırın.

Get-OrganizationAddIn

Ayrıntılarını almak istediğiniz eklentiyi belirlemek için, Get-OrganizationAddIn cmdlet’ini ProductId parametresi değeriyle çalıştırın.

Get-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Tüm eklenti ayrıntılarının yanı sıra atanan kullanıcı ve grup bilgilerini de edinmek için, Get-OrganizationAddIn cmdlet’inin çıktısını Format-List cmdlet’ine aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi aktarın.

Get-OrganizationAddIn |Format-List

Eklentiyi açma ve kapama

Eklentiyi kapatarak buna atanan kullanıcıların ve grupların erişimlerini sonlandırmak için, Set-OrganizationAddIn cmdlet’ini örnekteki gibi, ProductId parametresi ve $false olarak ayarlanmış Enabled parametresiyle çalıştırın.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $false

Eklentiyi yeniden açmak için, aynı cmdlet'i $true olarak ayarlanmış Enabled parametresiyle çalıştırın.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $true

Kullanıcıları eklentiye ekleme veya eklentiden kaldırma

Belirli bir eklentiye kullanıcı ve grup eklemek için, Set-OrganizationAddInAssignments cmdlet’ini ProductId, Add, ve Members parametreleriyle çalıştırın. Üyelerin e-posta adreslerini virgülle ayırın.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Add -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Kullanıcıları ve grupları kaldırmak için aynı cmdlet’i Remove parametresini kullanarak çalıştırın.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Remove -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Bir eklentiyi kiracı üzerindeki tüm kullanıcılara atamak için, aynı cmdlet’i AssignToEveryone parametresinin değerini $true olarak ayarlayıp çalıştırın.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $true

Bir eklentiyi herkese atamamak ve önceden atanmış kullanıcılarla grupları geri çevirmek için, AssignToEveryone parametresinin değerini $false olarak değiştirip kapatın ve aynı cmdlet’i çalıştırın.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $false

Eklenti güncelleştirme

Bir eklentiyi bildirimden güncelleştirmek için, Set-OrganizationAddIn cmdlet'ini ProductId, ManifestPath, ve Locale parametreleri ile aşağıdaki örnekteki gibi çalıştırın.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Not: Office Mağazası üzerinden karşıya yüklenen eklentiler, Office Mağazası’de bulunan en son güncelleştirmeleri birkaç gün içinde otomatik olarak yükler.

Eklenti silme

Bir eklentiyi silmek için, Remove-OrganizationAddIn cmdlet'ini ProductId parametresi ile aşağıdaki örnekteki gibi çalıştırın.

Remove-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Tüm cmdlet’ler hakkında ayrıntılı yardım alma

Get-Help cmdlet'ini kullanarak tüm cmdlet’ler hakkında ayrıntılı yardım alabilirsiniz. Örneğin aşağıdaki cmdlet, Remove-OrganizationAddIn cmdlet hakkında ayrıntılı bilgi içerir.

Get-help Remove-OrganizationAddIn -Full
Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×