Ekleme veya Access'te bir tablonun birincil anahtarını değiştirme

Ekleme veya Access'te bir tablonun birincil anahtarını değiştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Birincil anahtar bir alanı veya tablo benzersiz değerlerin olduğu alanlar kümesidir. Her kayıt anahtar için farklı bir değere sahip olduğundan bu anahtar değerlerini tüm kayıtlar için başvurmak için kullanılabilir. Her tabloda yalnızca bir birincil anahtar olabilir. Access otomatik olarak bir birincil anahtar alanı sizin için bir tablo oluşturduğunuzda veya birincil anahtar olarak kullanmak istediğiniz alanları belirttiğiniz oluşturabilirsiniz. Bu makalede nasıl ve neden açıklanır birincil anahtar kullanmak için.

Bir tablonun birincil anahtarını ayarlamak için, tabloyu Tasarım görünümünde açın. Kullanmak istediğiniz alanı (veya alanları) seçin ve ardından şeritte Birincil Anahtar'ı tıklatın.

Not: Bu makale yalnızca Access Masaüstü veritabanlarında kullanıma yöneliktir. Access, Access web uygulamaları ve web veritabanları yeni tablolar için birincil anahtarlar otomatik olarak yönetir. Bu otomatik birincil anahtarlar geçersiz kılmak mümkün olsa da, bunu yapmanızı önermiyoruz.

Bu makalede

Access'te birincil anahtarlar genel bakış

Elinizde Access'te bulunan alanları kullanarak birincil anahtarı ayarlama

Birincil anahtarı kaldırma

Access'te birincil anahtarı değiştirme

Ek bilgi

Access'te birincil anahtarlar genel bakış

Access birincil anahtar alanlarını hızla birden çok tablodaki verileri ilişkilendirmek ve anlamlı bir şekilde bu verileri birleştirmek için kullanır. Diğer tablolardaki geri birincil anahtarın kaynağı tablosuna başvurmak için birincil anahtar alanlarını içerebilir. Bu diğer tablolardaki alanları yabancı anahtarlar olarak adlandırılır. Örneğin, Müşteriler tablosunda Müşteri Kimliği alanında Siparişler tablosunda görünebilir. Müşteriler tablosunda birincil anahtar olur. Siparişler tablosunda yabancı anahtar olarak adlandırılır. Kısacası, yabancı anahtar, başka bir tablonun birincil anahtardır. Daha fazla bilgi için veritabanı tasarımında temel bilgilerbakın.

İki Access veri sayfası arasında gösterilen birincil anahtar ve yabancı anahtar

1. Birincil anahtar

2. Yabancı anahtar

Varolan bir veritabanını başka bir veritabanına taşıyorsanız, birincil anahtar olarak kullanabileceğiniz bir alanınız zaten varolabilir. Kimlik numarası ya da seri numarası veya kod gibi benzersiz bir kimlik numarası, tabloda birincil anahtar olarak sık sık görev yapar. Örneğin, her müşterinin benzersiz müşteri kimlik numarasına sahip olduğu bir Müşteriler tablonuz olabilir. Müşteri kimliği alanı birincil anahtardır.

Access otomatik olarak, birincil anahtar için sorguları ve diğer işlemleri hızlandırmaya yardımcı olan bir dizin oluşturur. Access ayrıca her kaydın birincil anahtar alanında bir değeri olmasını ve bunun her zaman benzersiz olmasını da sağlar.

Veri Sayfası görünümünde yeni bir tablo oluşturduğunuzda, Access otomatik olarak bir birincil anahtar oluşturur ve bir alan adı "Kimliği" ve otomatik sayı veri türünü atar.

İyi bir birincil anahtar nasıl olur?

İyi bir birincil anahtar adayının bazı özellikleri vardır:

 • Her satırı benzersiz olarak tanımlar

 • Hiçbir zaman boş veya sıfır olmaz (her zaman bir değer içerir)

 • İçerdiği değerler seyrek olarak değişir (ideal durumda hiç değişmemesi gerekir)

Otomatik Sayı alanı anahtar olarak kullanmak için iyi bir anahtar tanımlayamıyorum yoksa, oluşturun. Her kaydın ilk kez kaydedildiğinde Otomatik Sayı alanı kendisi için bir değer otomatik olarak oluşturur. Bu nedenle, otomatik sayı alanı iyi bir birincil anahtar tüm üç karakteristik karşılar. Otomatik Sayı alanı ekleme hakkında daha fazla bilgi için Otomatik Sayı alanı birincil anahtar olarak eklememakalesine bakın.

Access tablosu Tasarım görünümünde Otomatik Sayı birincil anahtarı Kimlik ile etiketlenmiş

Otomatik Sayı alanı iyi bir birincil anahtarın özelliklerine sahiptir.

Zayıf birincil anahtarlar örnekleri

İyi bir birincil anahtar adayının bir veya daha çok özelliğini taşımayan alanlar birincil anahtar için kötü seçimler olur. Aşağıda, Kişiler tablosu için kötü birincil anahtar olacak alanlar için birkaç örnekle birlikte, bunların kötü seçim olma nedenleri verilmiştir.

Kötü birincil anahtar

Neden

Kişisel ad

Benzersizliğine güvenilemeyebilir ve değişebilir

Telefon numarası

Büyük olasılıkla değişebilir.

E-posta adresi

Büyük olasılıkla değişebilir.

Posta kodu

Aynı Posta kodunu birden fazla kişi paylaşabilir

Bilgi ve sayı birleşimleri

Bilgi kısmı değişebilir ve bakım yükü doğurabilir. Bilgi kısmı ayrı bir alan olarak yinelenirse kafa karışıklığına yol açabilir. Örneğin, şehir ve artımlı bir sayının birleştirilmesi (örn., İSTANBUL0579), şehir bilgisinin de bir alan olarak depolanması durumunda kötü bir tercih olacaktır.

Sosyal Güvenlik numaraları

 • Özel bilgidir ve devlet daireleri ile bazı kuruluşlarda izin verilmez.

 • Bazı kişilerin Sosyal Sigorta Numarası yoktur

 • Bir kişinin hayatı boyunca birden fazla numarası olabilir

Bileşik anahtarlar: Birden çok alanı birleştirerek birincil anahtar olarak kullanma

Bazı durumlarda, bir tablodaki iki veya daha fazla alan birincil anahtar olarak kullanmak istediğiniz. Örneğin, siparişlerin depolayan Sipariş Ayrıntıları tablosu iki alan birincil anahtarı kullanabilirsiniz: Sipariş No ve ürün kimliği Birden fazla alana sahip bir anahtarı bileşik anahtar olarak adlandırılır.

Elinizde Access'te bulunan alanları kullanarak birincil anahtarı ayarlama

Bir birincil anahtarın iyi çalışması için, alanın her satırı benzersiz şekilde tanımlaması, hiçbir zaman boş veya geçersiz değer içermemesi ve seyrek olarak değişmesi (ideal durumda hiç değişmemesi) gerekir. Birincil anahtarı ayarlamak için:

 1. Değiştirmek istediğiniz veritabanını açın.

 2. Gezinti Bölmesi'nde, birincil anahtarı ayarlamak istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

  İpucu: Gezinti Bölmesi'ni görmüyorsanız, görüntülemek üzere F11 tuşuna basın.

 3. Birincil anahtar olarak kullanmak istediğiniz alanı veya alanları seçin.

  Tek bir alanı seçmek için, istediğiniz alanın satır seçicisini tıklatın.

  Birleşik anahtarı oluşturmak için birden fazla alanı seçmek için CTRL tuşunu basılı tutun ve sonra her alanın satır seçicisini tıklatın.

 4. Tasarla sekmesinde, Araçlar grubunda, Birincil Anahtar öğesini tıklatın.

  Tasarım sekmesindeki Araçlar grubu

  Birincil anahtar olarak belirttiğiniz alan veya alanların soluna bir anahtar göstergesi eklenir.

Access'te bir birincil anahtarı kaldırma

Birincil anahtarı kaldırdığınızda, daha önce birincil anahtar olarak kullanılan alan veya alanlar artık bir kaydı tanımlamanın temel yöntemini sağlamaz.

Birincil anahtar kaldırıldığında tablonuzdaki alanlar silinmez, ancak birincil anahtar için oluşturulan dizin kaldırılır.

 1. Birincil anahtar kaldırmadan önce herhangi bir tablo ilişkilerde yer alan yaramazsa emin olmanız gerekir. Bir veya birden çok ilişkiler parçası olan bir birincil anahtarı kaldırma denerseniz, Access, ilişkiler önce silmelisiniz sizi uyarır.

  Bir tablo ilişkisini silmek için aşağıdaki adımları izleyin:   

  1. Tablo ilişkisine katılan tablolar açıksa, bunları kapatın. Tablo ilişkisi Açık tablolar arasındaki silemezsiniz.

  2. Üzerinde Veritabanı Araçları sekmesinde İlişkiler grubunda tıklatın İlişkiler.

   Access Şeridi Resmi

  3. Tablo ilişkisine katılan tablolar görünür üzerinde değilseniz Tasarım sekmesinde İlişkiler grubunda tıklatın Tabloyu Göster.

  4. Eklemek istediğiniz tabloları seçin Tabloyu Göster iletişim kutusunu ve sonra Ekle'yitıklatın ve Kapat.

   Şerit Tasarım Sekmesi İlişkiler Grubu

  5. Silmek istediğiniz tablo ilişkisinin tablo ilişkisi satırını tıklatın (seçildiği zaman satır kalınlaşır) ve sonra DELETE tuşuna basın.

  6. Üzerinde Tasarım sekmesinde İlişkiler grubunda, Kapat' ı tıklatın.

 2. İlişkileri sildikten sonra, Gezinti Bölmesi'nde, birincil anahtarı kaldırmak istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve ardından Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

  İpucu: Gezinti Bölmesi'ni görmüyorsanız, görüntülemek üzere F11 tuşuna basın.

 3. Geçerli birincil anahtarın satır seçicisini tıklatın.

  Birincil anahtar tek bir alandan oluşuyorsa, o alanın satır seçicisini tıklatın.

  Birincil anahtar birden çok alandan oluşuyorsa, birincil anahtardaki herhangi bir alanın satır seçicisini tıklatın.

 4. Tasarla sekmesinde, Araçlar grubunda, Birincil Anahtar öğesini tıklatın.

  Anahtar göstergesi, önceden birincil anahtar olarak belirttiğiniz alan veya alanlardan kaldırılır.

Not: Birincil anahtar ayarlamadan yeni bir tablo kaydedilirken, Access sizden bir tane oluşturmanızı ister. Evet seçeneğini belirlerseniz, Access her kayıt için benzersiz bir değer sağlamak üzere Otomatik Sayı veri türünü kullanan bir kimlik alanı oluşturur. Tablonuzda zaten bir Otomatik Sayı alanı varsa, Access birincil anahtar olarak bu alanı kullanır.

Access'te birincil anahtarı değiştirme

Tablonun birincil anahtarını değiştirmeye karar verirseniz, bunu aşağıdaki adımlarla yapabilirsiniz:

 1. Birincil anahtarı kaldırmabölümündeki yönergeleri kullanarak varolan birincil anahtarı kaldırın.

 2. Birincil anahtarı ayarlamabölümündeki yönergeleri kullanarak birincil anahtarı ayarlayın.

Ek bilgiler

Veritabanı tasarım ve uygun bir birincil anahtar seçme hakkında daha fazla bilgi için makalelere bakın:

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×