Ekleme ve sunuda video yürütme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

PowerPoint 2007 ve sonraki sürümlerinde, bir video için bilgisayarınızda bağlayabilirsiniz. PowerPoint 2010 ve sonraki sürümlerinde, bir videoyu doğrudan sununuza Bilgisayarınızdan ekleyebilirsiniz. Katıştırılmış videoları kullanışlıdır, ancak sununuzun boyutunu artırın. Bağlantılı videoları sununuzun boyutunu daha küçük tutmak, ancak bağlantıları kesebilirsiniz. Kesilen bağlantılarla ilgili olası sorunları önlemek için videoları sunu ve bağlantı olarak aynı klasöre kopyalamanız yararlı olur.

Bilgisayarınızda bulunan bir videoyu ekleme

 1. Normal görünümde, içinde video bulunmasını istediğiniz slayda tıklayın.

 2. Ekle sekmesinde, Video altındaki oku ve sonra Bilgisayarımdaki Video seçeneğine tıklayın.

 3. Video Ekle kutusunda, eklemek istediğiniz videoya ve sonra Ekle’ye tıklayın.

Bilgisayarınızda bulunan bir videoya bağlantı verme

 1. Normal görünümde, video bağlantısının bulunmasını istediğiniz slayda tıklayın.

 2. Ekle sekmesinde, Video altındaki oku ve sonra Bilgisayarımdaki Video seçeneğine tıklayın.

 3. Video Ekle kutusunda bağlanmak istediğiniz dosyaya tıklayın, Ekle düğmesinin yanındaki aşağı oka tıklayın ve sonra da Dosyaya Bağla’ya tıklayın.

  PowerPoint’te Video Ekle iletişim kutusunu gösterir

Not : Bilgisayarınızda PowerPoint 2013 ve PowerPoint 2016'da bir video bağlama veya ekleme yanı sıra ekleme veya youtube'daki bir videoya bağlantı verme. Daha fazla bilgi için gidin ekleme veya youtube'daki bir videoya bağlantı.

Ayrıca bkz.

Youtube'daki bir videoya bağlantı verme veya ekleme

PowerPoint Online'da YouTube videosuna bağlantı ekleme

Mac için PowerPoint 2016 sununuza video ekleme

Neden PowerPoint’te video ekleyemiyorum?

PowerPoint'te desteklenen video ve ses dosyası biçimleri

Sununuza video ekleme

 1. Normal görünümde, video eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Ekle sekmesindeki Medya grubunda Video seçeneğinin altındaki oku tıklatın.

 3. Dosyadan Video, seçin ve sonra videonuzu konumunu bulun ve seçin.

 4. Ekle düğmesinde, aşağı oku tıklatın ve sonra Ekle' ı tıklatın.

Videoya bağlantı ekleme

 1. Slaytlar sekmesinde Normal görünümde, video veya animasyonlu GIF dosyası eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Ekle sekmesindeki Medya grubunda Video seçeneğinin altındaki oku tıklatın.

 3. Dosyadan Video, seçin ve sonra videonuzu konumunu bulun ve seçin.

 4. Ekle düğmesinde, aşağı oku ve Dosyaya bağla'yı tıklatın.

  Video dosyasına bağlama

Not : Bağlantılı videonuzu için 'Yürüt' seçeneklerini ayarlamak için video için 'Yürüt' seçeneklerini ayarlamakonusuna bakın.

Bu makalede

Filmler ve animasyonlu GIF dosyaları'na genel bakış

Film ekleme

Arasında tıklatıldığında otomatik olarak'ı seçin.

Filmi tam ekran oynatma

Film Önizleme

Film birkaç slaytlarda Yürüt

Sunu boyunca sürekli film oynatma

Ses ve video yürütmeyle ilgili bir sorunla mı karşılaştınız?

Videolar ve animasyonlu GIF dosyaları'na genel bakış

Film (veya videoları) .avi, .mov, .mpg ve .mpeg gibi AVI veya MPEG ve dosya uzantıları gibi biçim uygulanmıştır. Tipik bir film, fiili sunuyu katılın yapamazsınız bir yönetici gibi konuşan Konuşmacı içerebilir. Film başkalarının eğitme veya bir sunum yapmak için kullanabilirsiniz.

Animasyonlu GIF dosyasından hareket içerir ve .gif dosya uzantısına sahiptir. Teknik olarak film olmamakla karşın, animasyonlu GIF dosyaları birden çok görüntü animasyon efekti oluşturmak için o akışı içerir. Bunlar genellikle bir tasarım veya Web sitesi vurgulamak için kullanılır. GIF dosyaları Microsoft Office küçük resim özelliği tarafından film klipleri olarak sınıflandırılır ancak gerçekte Dijital video, dolayısıyla tüm film seçenekleri animasyonlu GIF dosyaları için kullanılabilir değil.

Bilgisayarınızda, Microsoft Clip Organizer, ağ veya bir intranet dosyalardan slaytlara filmler ve animasyonlu GIF dosyaları ekleyebilirsiniz. Film veya animasyonlu GIF dosyası eklemek için bunu belirli bir slayda ekleyin. Film veya GIF dosyası başlatmanın birkaç yolu vardır: varsa bunu otomatik olarak slayt görüntülendiğinde yürütme, tıklatınveya bir zamanlama bunu ayarlama onun belirli bir gecikmeden sonra yürütülür. Ayrıca bir film oynatma birkaç slayt üzerinde tutun veya olması da sürekli yürütmek sununuzun. Film çerçevesinin gizleme veya yeniden boyutlandırırken gibi Film seçeneklerini ayarlama, ayrıca.

Resimleri veya çizimler farklı olarak, film dosyaları yerine her zaman sununuza bağlantılı katıştırılmış. PowerPoint bağlantılı film dosyası eklediğinizde, film dosyasının geçerli konumunu bağlantısı oluşturur. Film dosyasını daha sonra başka bir konuma taşırsanız, PowerPoint yürütmek için dosyayı istediğinizde bunu bulamıyor. Film ekleme önce filmler sununuzla aynı klasöre kopyalamak için iyi bir uygulamadır. PowerPoint film dosyasını bağlantısı oluşturur ve taşıma veya klasörü başka bir bilgisayara kopyalama olsa bile, sunuyu klasöründe, ettirme sürece film dosyasını bulabilirsiniz. Bağlantılı dosyalarınızı sununuzla aynı klasörde olduğundan emin olmak için başka bir yolu, CD özelliği için paket kullanmaktır. Bu özellik, tüm dosyaların sununuzla bir konuma (CD'ye veya klasöre) kopyalar ve film dosyaları için tüm bağlantıları otomatik olarak güncelleştirir. Sununuzu bağlı dosyalar içerdiğinde, sunuyu başka bir bilgisayarda yapma veya bir kişiye e-posta göndermek planlıyorsanız, sunuyu yanı sıra bağlı dosyalar kopyalamanız gerekir.

Film eklediğinizde, Duraklat tetikleyici efekti eklenir. Filmi oynatmak için slayt içindeki herhangi bir öğeye tıklayın gerektiği için bu ayarı tetikleyici olarak bilinir. Bir sunuda, film çerçevesinin filmi bekleyin ve yeniden sürdürmek için tıklatın'ı tıklatın.

Yürüt ve Duraklat efektleri otomatik olarak Başlat filmlerle nasıl çalışır?

Film ekleyin ve ardından otomatik olarakseçin, iki efektleri için Özel Animasyon görev bölmesieklenir: Duraklat efekti ve Yürüt efektini. Duraklat efekti, her zaman duraklatma ve ardından tekrar tıklatıldığında etmeden yerine bunu tıklattığınız başından Filmi yeniden.

Film ekledikten sonra Özel Animasyon Görev Bölmesi'nde aşağıdaki görüntüye benzer bir şey görürsünüz.

Görev bölmesi listesindeki film efektleri

Bu resimde, ilk çizgiyle ("0") Yürüt efekttir. Bu, otomatik başlatma temsil eder. Saat simgesini başlangıç ayarını Öncekinden sonra Başlatolarak adlandırılan simgesi olur. Bu ayar, filminiz slayt görüntülenir veya (varsa) başka bir efekti oynatıldıktan sonra otomatik olarak oynatacak şekilde etkinleştirir. Üçgen simgesini (VİDEO veya DVD player'ın Yürüt düğmesini simgesine benzer) için Yürüt efekti göstergedir.

İkinci satır tetikleyici çubuğu ve aşağıda mi ("1" ile çizgi) Duraklat efekti olur. (VİDEO veya DVD player'ın Duraklat düğmesini simgesine benzer) bir çift çubuk simgesi ve fare simgesi görürsünüz. Bu efekt filmi otomatik olarak veya fare tıklatması başlatır eklenir. Filmi filmi başlatmak için (slayt üzerinde herhangi bir yeri tıklatarak için karşı olarak) tıklatmanız gerekir tetikleyici çubuğunun altında konumunu gösterir.

Tıklatıldığında Başlat filmlerle Duraklat efekti nasıl çalışır?

Film ekledikten sonra Özel Animasyon Görev Bölmesi'nde aşağıdaki görüntüye benzer bir şey görürsünüz.

Görev bölmesi listesindeki film efekti

Film otomatik olarak başlayacak şekilde seçtiğinizde ne olacağını farklı olarak, film tıklatarak başlatmak seçtiğinizde uygulanan tek etkisi Duraklat efekttir — çizgiyle (Duraklat) çift çubuk simgesi ve fare simgesi.

Sayfanın Başı

Film ekleme

Bağlantılarla ilgili olası sorunları önlemek için sununuza filmler eklemeden önce filmler sununuzla aynı klasöre kopyalama iyi bir fikirdir.

 1. Normal görünümde, film veya animasyonlu GIF dosyası eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Ekle sekmesinde, Medya klipleri grubunda, Filmoku tıklatın.

  Ekle sekmesi görüntüsü

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dosyadan Filmtıklatın, dosyayı içeren klasörü bulun ve ardından eklemek istediğiniz dosyayı çift tıklatın.

  • Clip Organizer'dan Filmtıklatın, istediğiniz küçük resmi içinde Küçük resim görev bölmesibulmak için sayfayı kaydırın ve slayda eklemek için tıklatın.

   İpucu : Sununuza eklemeden önce bir küçük önizlemesini görüntüleyebilirsiniz. Küçük resim görev bölmesinde, kullanılabilir klipleri görüntüleyen sonuçları kutusunda küçük resmin küçük resmin üzerine fare işaretçisini Taşı, görüntülenen oku tıklatın ve Önizleme/Özellikler' i tıklatın.

Sayfanın Başı

Arasında tıklatıldığında otomatik olarak'ı seçin.

Film eklemek, başlatmak için film biçiminizi soran bir ileti ile sorulmasını: otomatik olarak (otomatik olarak) veya (Tıklatıldığında) filmi tıklattığınızda.

 • Slayt gösterisi zaman filmi otomatik olarak başlayacak şekilde otomatik olarak' ı tıklatın. Tıklatarak oynatılırken film duraklatabilirsiniz. Film oynatma devam etmek için yeniden tıklatın.

 • Slayt üzerinde tıklattığınızda filmi el ile başlatmak için Tıklatıldığında' yı tıklatın.

Film eklediğinizde, Duraklat tetikleyici efekti eklenir. Filmi oynatmak için slayt içinde belirli bir öğeyi tıklatın gerektiği için tetikleyici olarak adlandırılmaktadır. Örneğin, bir sunuda, film çerçevesinin filmi bekleyin ve yeniden yürütmeyi sürdürmek için yeniden tıklatın tıklatın.

Not : Bu seçeneği herhangi bir zamanda değiştirebilirsiniz. Filmi tıklatın ve sonra Film araçlarıaltında Seçenekler sekmesini tıklatın. Film Seçenekleri grubunda, Yürütme film listeden istediğiniz seçeneği belirtin.

Film Araçları Seçenekleri sekmesi

Sayfanın Başı

Filmi tam ekran oynatma

Slayt sununuzdaki bir parçası olarak yürütmeyi yerine sununuzu yaparken tüm ekranı doldurur böylece film yürütebilirsiniz. Filmi tam ekran oynatma adı verilir. Excel Şerit görüntüsü, resmin özgün Film dosyanızı çözünürlüğünü bağlı olarak, bunu bozuk görünebilir. Filmi bozuk veya bulanık görünürse, tam ekran seçeneği eylemi geri alabilirsiniz, böylece her zaman, filminiz Önizleme isteyeceksiniz. Genellikle, genişletilmesini zaman tam ekran oynatmak üzere ayarlanmış küçük film iyi görünmez.

Ayarlarsanız edilmek Filmi tam ekran görüntülenen ve aynı zamanda otomatik olarak başlayacak şekilde ayarlanır, böylece değil slaytta görünür görüntülenecektir veya filmi tam ekrana geçmeden önce kısaca flash slayt dışı film çerçevesinin gri alanına sürükleyebilirsiniz.

 1. Normal görünümde, film çerçevesini tam ekran oynatmak istediğiniz slaydı tıklatın.

 2. Film araçları' nın altında Seçenekler sekmesinde Film Seçenekleri grubunda Tam ekranda Oynat onay kutusunu seçin.

  Film Araçları Seçenekleri sekmesi

Sayfanın Başı

Film Önizleme

 • Normal görünümde, film çerçevesini önizlemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 • Film araçlarıaltında Seçenekler sekmesinde, Yürüt grubunda Önizleme' yi tıklatın.

  Film Araçları Seçenekleri sekmesi

İpuçları    

 • Ayrıca normal film Önizleme çift tıklatarak görünümü.

 • Film veya animasyonlu GIF dosyası bir özel animasyon sırası parçasıysa, önizlemek için Yürüt ' te Özel Animasyon görev bölmesitıklatın.

 • Bu nedenle sununuzda, film çerçeve içeren slaydı tanımlamak üzere başlık yer tutucusunu kullanma birden çok slayt varsa tıklatın ve yürütmek için hangi slayt bilirsiniz.

 • Microsoft Windows Media Player'da yürütmek için bir nesne olarak film eklediyseniz, filminiz denetlemek için Windows Media Player'da durdurma, Başlatmave Duraklat düğmelerini tıklatın gerekebilir.

Sayfanın Başı

Film birkaç slaytlarda Yürüt

Sonraki slayta aldığınızda çalmak devam etmek için bir sunudaki eklediğiniz filmi isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için film çalmayı durdurması belirtmeniz gerekir. Aksi takdirde, bunu fare tıklatması gelecek sefer durdurur.

Not : Aşağıdaki yordamı gerçekleştirmek için Yürüt etkili olması gerekir. Zaten filmi eklenen ve sorulduğunda Tıklatıldığında seçtiyseniz, Yürüt efekti eklemek için otomatik olarak için geçiş yapabilirsiniz.

Otomatik olarak tıklatıldığında, geçiş yap

 1. Normal görünümde, film'i tıklatın.

 2. Film araçlarıaltında Seçenekler sekmesinde, Film Seçenekleri grubunda, Yürüt film listesinde, otomatik olarak' ı tıklatın.

  Film Araçları Seçenekleri sekmesi

Slaytlarda oynatma filmi tutma

Not : Bu yordam, film dosyasını uzunluğunu için bir kez film oynatılır. Filmi tekrar tekrar yürütülmesinigelir.

 1. Normal görünümde, slaytta film çerçevesini tıklatın.

 2. Film araçlarıaltında Seçenekler sekmesinde, Film Seçenekleri grubunda, Yürüt film listesinde, slaytlarda Yürüt' ü tıklatın.

  Film Araçları Seçenekleri sekmesi

 3. Animasyonlar sekmesinde animasyonlar grubunda Özel Animasyon' ı tıklatın.

  Animasyonlar sekmesinin görüntüsü

 4. Özel Animasyon görev bölmesi, film Yürüt efekti (üçgeni çizgiyle) temsil eden çizgiyi tıklatın, oku tıklatın ve sonra Efekt Seçenekleri' ni tıklatın.

 5. Yürütmeyi durduraltında birkaç slayt için yürütme filmi tutmak için arkasınatıklayın ve sonra dosyayı genelinde çalmasını slaytları toplam sayısını ayarlayın.

  İpucu : 999 (maksimum) için bu değeri ayarlayın ve film yeterince, sununun tümü için yürütülecektir ve eklerseniz veya sununuzdan slaytları silme değeri Ayarla gerekmez.

Sayfanın Başı

Sunu boyunca sürekli film oynatma

Bir sunu için çalma veya bunu durdurma kadar çalmaya tutmak için film isteyebilirsiniz. Filmi uzunluğunu sunuyu uzunluğundan kısa ise, film bittikten sonra filmi bazı bölümünü her zaman Sununuz sırasında yürüttükten şekilde yeniden başlatmak için ayarlayabilirsiniz.

 1. Normal görünümde, slaytta film çerçevesini tıklatın.

 2. Film araçları' nın altında Seçenekler sekmesinde Film Seçenekleri grubunda Durdurulana kadar dön onay kutusunu seçin.

  Film Araçları Seçenekleri sekmesi

İpucu : Film döngüye girdiğinde tıklatmadan kadar art arda çalınır. Ayrıca birden fazla slaytta film yürütmegörebilirsiniz.

Notlar : 

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×